Sunteți pe pagina 1din 24

una,

Incep eu prin a posta primele rezolvari.

GRUPA III – Categoria VIII – Analiza diagnostic a intreprinderii

1. (7) Analizati pozitia financiara a unei intreprinderi din domeniul consultantei financiar-
contabile care prezinta urmatoarea situatie financia
Indicator 31.12.n
Imobilizari 2.000
Stocuri 1.000
Creante 20.000
Disponibilitati 300
Capitaluri proprii 20.000
Datorii mai mari de 1 an 2.000
Datorii de exploatare 1.300
Datorii bancare pe termen foarte scurt 0

Rezolvare:

ANC = POZITIA FINANCIARA


ANC= TA – TD = 23.300 - 2000 – 2300 = 20.000
O situatie neta pozitiva inseamna o crestere
a capitalurilor proprii,o gestiune sanatoasa a firmei.

GRUPA III – Categoria III – Expertize contabile

1. (4) Ce intelegeti prin calitatea


expertizelor contabile?

Rezolvare:
Calitatea expertizelor contabile este unul dintre principiile care exprima faptul ca expertul
contabil rebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a
acceptat cu constiinciozitate, devotament, corectitudine si impartialitate. Expertizele contabile
trebuie sa fie utile celor care le-au solicitat.

Voi ati mai rezolvat ceva? Ce timp scurt avem, 30.11.2010, ar trebui sa ne grabim

2.(197) In luna X a exercitiului N , societatea A primeste materii prime de la furnizor fara factura
, evaluate la pretul de 1.000 lei, tva 25% .In luna Y se primeste factura :pret de cumparare 1.200
lei , tva 25%.Care sunt inregistrarile contabile?
Raspuns:
a)achizitia marfurilor fara factura
% = 408 1.250
300 1.000
4428 250
b)primirea facturii
408=401 1.250
4426=4428 250
% =401 250
300 200
4426 50

3.(188.) O societate comerciala este subventionata , pentru o investitie cu caracter social , de la


bugetul statului , in baza unui contract de 3.000 u.m.Suma primita este folosita integral pentru
achizitia unui utilaj in anul current de 5.000 u.m ,tva 25%.Sa se inregistreze primirea subventiei ,
achizitia utilajului si amortizarea lui in primul an de functionare, stiind ca durata de functionare
este de 5 ani , amortizabil liniar.
Raspuns:
-primirea subventiei
445 = 131 3.000
-incasarea subventiei
512 = 445 3.000
-achizitia utilajului
% = 404 6.250
213 5.000
4426 1.250
-plata datoriei fata de furnizor
404 = 5121 6.250
-amortizarea utilajului la sfarsitul primului an
681 = 2813 1.000

1.(13)Activitatea de vanzare , la nivelul unei entitati presupune:


a) Implementarea strategiilor de marketing
;
b) Atingerea sau depasirea vanzarilor intr-o maniera eficienta
;
c) Predarea in timp util
a comenzilor de la cleinti departamentului care se ocupa cu prelucrarea lor.
Identificati si enumerate riscurile ce pot sa apara si definite procedurii de control
intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.

Raspuns:
Vânzarea, ca activitate cu continut problematic complex prin intermediul tehnicilor si
modalitătilor specifice, are drept scop fructificarea cu maximum de eficientă a rezultatelor
productiei, trecerea acesteia în consumul final
în cel mai scurt timp posibil, contribuind astfel la valorificarea întregului potential tehnico-
productiv de care dispune firma în permanenta misiune de a oferi cumpărătorului marfă de
calitate, la termenele si în conditiile solicitate si nu în ultimul rînd asigură un cîstig real cel putin
pe măsura eforturilor.
Vânzarea produselor se poate face:
-pe bază de contract comercial încheiat anticipat la cererea clientului
-pe bază de comandă anticipată fermă, urmată sau nu de onorarea imediată a acesteia
-la cecere neprogramată, dar previzibilă, din magazinele si depozitele proprii sau ale retelei
comerciale publice.
Calea prin care se vând produsele este în functie de natura produselor, sfera de utilitate
, caracteristicile si potentialul de cumpărare ale clientilor, căile de distributie utilizate,
modalitătile practicate de producător-furnizor pentru desfacerea produselor sale .
Indiferent de calea prin care se asigură vânzarea produselor, un rol definitoriu în extinderea
vânzărilor în economia de piată revine actiunii de promovare, a celei de informare a viitorilor
utilizatori despre caracteristicile produselor, a conditiilor de executie si de desfacere etc.
Livrările câtre diferiti clienti se pot face fie din stocurile de produse finite, fie din producia
curentă. Întreprinderea producătoare trebuie să-si programeze un raport corespunzător între
volumul productiei de fabricat în timp si nivelul stocurilor de produse finite care urmează a fi
asigurat pentru realizarea unei desfaceri continue si evitarea rupturilor de stoc.

RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN


De a vinde
bunuri clienţilor îndoielnici Verificarea clientului prin cerere de referinţe Client din partea băncii
sau a colaboratorilor cunoscuti, Verificarea permanentă a soldului clientilor si stabilirea unui
sold maxim

De a vinde bunuri pentru preţuri care nu sunt autorizate şi a acorda reduceri care nu sunt în
concordanţă cu procedurile societăţii.
Verificarea notei de comanda (dacă are nr.de înregistrare si este făcută de persoana autorizată), a
preturilor si a reducerilor (dacă sunt acordate de persoana autorizată)
De a trimite bunuri care nu sunt conforme cu comanda
Bunurile trimise trebuie să aibă comenzi semnate de persoane autorizate
De a trimite bunuri neconforme din punct de vedere cantitativ si calitativ al comenzii
Examinarea bunurilor din punct de vedere cantitativ, calitativ si al comenzii
De a realiza vânzări fără a pune la zi situaţia stocurilor Completarea fisei de magazie
De a accepta comenzi fără a avea stocuri disponibile Verificarea nivelului stocurilor prin
asigurarea unui stoc minim stabilit
De a face livrări de bunuri care nu sunt “recunoscute”de către clienţi din punct de vedere
calitativ, cantitativ şi al comenzii
Verificarea semnăturii de primire de câtre client a facturii sau a documentului care atestă livrarea
(avizul de însotire a mărfii)
De a avea clienţi îndoielnici fără a înregistra un provizion Verificarea scadentarului soldurilor
clienti
si urmărirea recuperării debitelor restante de la clientii îndoielnici
Plăti efectuate care nu sunt înregistrate Verificarea înregistrării plătilor, respectiv a facturilor
emise
fiscalitate Rezolvare3.(6) :
700.000.000 *12.5% = 87.500.000 lei micul dejun
612.500.000 lei cazare
Tva aferent cazarii = 612.000.000 / 9% = 50.532.110,10 lei
Tva aferent mic dejun = 87.500.000 / 1.24 = 13.970.588,23
Tva aferent venitului obtinut = 64.502.698,33 lei

GRUPA II – Categoria II – Auditul statutar al situatiilor financiare

3. (17) Definiti termenul de prag de semnificatie.

Rezolvare:
În general, prin prag de semnificaţie se înţelege nivelul, mărimea unei sume peste care auditorul
consideră că o eroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea şi sinceritatea
situaţiilor financiare, cât şi imaginea fidelă a rezultatului, a situaţiei financiare şi a patrimoniului
intreprinderii.
Altfel spus, pragul de semnificaţie reprezintă ceea ce în contabilitatea anglo-saxonă poartă
denumirea de materialitate, adică nivelul de eroare sub care înţelegerea şi interpretarea situaţiilor
financiare nu vor fi afectate semnificativ. De exemplu, diferenţa dintre un profit net de 499mii lei
şi unul de 500 mii lei nu pare să influenţeze evaluarea unei societăţi comerciale, în timp ce două
cifre alternative de 250 mii lei şi 500 mii lei par să fie substanţial diferite şi probabil vor duce
la o evaluare destul de diferită a societăţii.
La începutul misiunii, stabilirea unui prag global de semnificaţie este necesar pentru a determina
domeniile şi sistemele semnificative.
În cursul misiunii, pragurile de semnificaţie determinate pentru controlul fiecărei secţiuni din
situaţiile financiare permite orientarea programelor de muncă spre riscurile existente, prin
stabilirea mai corectă a eşantioanelor de control; aceasta evită angajarea în lucrări care nu vor
servi la fundamentarea opiniei asupra situaţiilor financiare. Aceste praguri sunt, în general,
inferioare pragului global pentru a ţine cont de cumulul posibil
al erorilor constatate.
La sfârşitul misiunii, pragul global permite auditorului să aprecieze dacă erorile constatate
trebuie să fie corijate sau să facă obiectul unei menţiuni în raport, dacă intreprinderea refuză să le
corijeze.
Ca urmare, stabilirea unor praguri de semnificaţie permite:
- orientarea mai bună şi planificarea misiunii;
- evitarea lucrărilor inutile;
- justificarea deciziilor referitoare la opinia emisă.
Pentru determinarea pragului de semnificaţie pot fi utilizate diferite elemente de referinţă:
capitalurile proprii, rezultatul net, cifra de afaceri etc.
Definirea pragului de semnificaţie permite auditorului încă de la începutul activităţii (misiunii)
sale să aprecieze mai bine sistemele şi conturile susceptibile să conţină erori sau inexactităţi
semnificative, iar la sfârşitul misiunii să aprecieze dacă anomaliile pe care le-a descoperit trebuie
să fie corectate în cadrul exerciţiului, în scopul de a putea emite o opinie fără rezerve.

Multumim bica si pt rezolvarile tale. Altcineva a mai rezolvat ceva?

Ce am mai rezolvat aseara:

GRUPA II - CATEG IV - EVALUAREA INTREPRINDERILOR

2. (197) Sa se determine activul net contabil corectat pe baza urmatoarelor informatii:


- capital social: 10.000 u.m
- rezerve: 3.000
- rezultat reportat: 5.000
- cheltuieli de constituire: 2.000
- cheltuieli de cercetare: 10.000, din care 4.000 destinate crearii unui produs pentru inlocuirea
altuia care va iesi de pe piata anul urmator
- cheltuieli in avans pentru abonamente la reviste de specialitate: 1.000

Rezolvare:
Activul net corectat = Capital propriu ± Diferente din reevaluare

= (10.000 + 3.000 + 5.000) – ( 2.000 + 6.000 + 1.000)


= 9.000 lei

Ramonazena, la fiscalitate, 3(problema 6), cea cu hotel palace, nu prea sunt corect calculate
valorile la TVA, mie imi dau alte sume.

4(201)Efectuati inregistrarile contabile aferente situatiei de mai jos:


Capitalul social este de 2.000.000
Rezultat brut profit: 1.000.000
Cotă impozit pe profit: 16%.
Profitul se repartizează astfel:
- la rezerve legale;
- 1% la rezerve statutare;
- 10.000 la alte rezerve.
Restul se reportează în exerciţiul următor, fiind utilizat pentru distribuirea
dividendelor.

Calculăm rezerva legală:


- 1.000.000*5% = 50.000
- 2.000.000*20% = 400.000
Se alege suma cea mai mică: 50.000.
Se calculează rezervele statutare:
(1000.000 – 1.000.000*16%)*1% = 8.400
Rămas din profit: 840.000 – (50.000 + 8.400 + 10.000) = 771.600
La 31.12.N: Înregistrarea repartizării profitului:
129
“Repartizarea profitului” = % 68.400
1061
“Rezerve legale” 50.000
1063
“Rezerve statutare sau contractuale” 8.400
1068
“Alte rezerve” 10.000

La 01.01.N+1: Înregistrarea reportării profitului:


129
“Repartizarea profitului” = 117
“Rezultatul reportat” 682.500

Înregistrarea acordării dividendelor:


117
“Rezultatul reportat” = 457
“Dividende de plată” 682.500

Închiderea contului 121 la inceputul anului anterior:


121 = 129 840.000

GRUPA I- CATEGORIA I - 2(20)


2.(20). O societate comerciala achizitioneaza un mijloc fix in urmatoarele conditii
:valoarea avansului acordat 2.000 lei ; pret de cumparare al mijlocului fix 14.000
lei ; cheltuieli de transport 1.000 lei , tva 25 %. Sa se inregistreze avansul acordat ,
achizitia si plata furnizorului .
Rezolvare:
a) inregistrarea avansului acordat furnizorului de imobilizari pentru achizitia
mijlocului fix:
% = 5121 2.500 lei
232 2.000 lei
4426 500 lei
b) inregistrarea achizitiei mijlocului fix si a cheltuielilor cu transportul acestuia pe
baza facturii :
% = 404 18.750 lei
213 15.000 lei
4426 3.750 lei
c) se deconteaza fatura anterioara , retinandu-se avansul acordat si se storneaza
tva aferent avansului :
404 = % 18.750 lei
5121 16.250 lei
232 2.000 lei
4426 500 lei

Întreprinderea Alfa schimbă un teren situat în Timişoara cu un alt teren al


societăţii Beta situat în Bucureşti. Valoarea justă a terenului cedat de Alfa
este de 120.000 lei, costul de achiziţie fiind de 100.000 lei. Valoarea justă a
terenului primit este de 150.000 lei. Schimbul se face cu o sultă de 30.000,
TVA 19%. Schimbul presupune schimb de facturi. Care este incidenţa
aplicării OMFP 3055/2009?
Raspuns:
În Ordinul 3055/2009, 45 (3), se precizează: "În cazul schimbului de active,
în contabilitate se evidenţiază distinct operaţiunea de vânzare/scoatere din
evidenţă şi cea de cumpărare/intrare în evidenţă, pe baza documentelor
justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente
operaţiunilor."
a)cedarea terenului din Timişoara:
461 = % 142.800 lei
7583 120.000 lei
4427 22.800 lei

6583 = 2111 100.000 lei

În articolul 115 (2) din Ordinul 3055/2009 se precizează că, în scopul


prezentării încontul de profit şi pierdere, câştigurile sau pierderile obţinute
în urma casării sau cedării uneiimobilizări corporale trebuie determinate ca
diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa
neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate
ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit şi
pierdere,la elementul “Alte venituri din exploatare”, respectiv “Alte
cheltuieli de exploatare”, după caz.
7583 = 6583 100.000 lei
şi
7583 = 121 20.000 lei

b)primirea terenului din Bucureşti:


% = 404 178.500 lei
2111 150.000 lei
4426 28.500 lei
c)regularizarea creanţei şi a datoriei şi plata sultei:
404 = % 178.500 lei
461 142.800 lei
5121 35.700 lei

2. In luna X a exercitiului N, societatea A primeste materii prime de la un


furnizor fara factura, evaluate la pretul de 1.000 lei, TVA 25%. In luna Y se
primeste factura: pretul de cumparare 1.200 lei, TVA 25%. Care sunt
inregistrarile contabile?

Rezolvare:

a) achizitia marfurilor fara factura

% = 408 1.250
300 1.000
4428 250

b) primirea facturii

408 = 401 1.250

4426 = 4428 250

% = 401 250
300 200
4426 50

..................................................
MACHIAJ IN IMAGINI: Vezi care sunt etapele unui machiaj in imagini
..................................................

Nov 16 2010, 01:30 AM


mussette
Trimis la #17
5. (61). O societate achizitioneaza pe 22 decembrie N – 1 un utilaj in
valoare de 30.000 lei. Activul are o durata de viata
de 4 ani si o valoare reziduala nula. Societatea utilizeaza metoda
amortizarii liniare pentru determinarea rezultatului contabil si metoda
amortizarii accelerate pentru determinarea rezultatului fiscal.
Membru junior Presupunem ca societatea Alfa obtine un rezultat contabil de 20.000 lei
pentru fiecare urmatorii 4 ani. Cum se inregistreaza in contabilitate
impozitele curente si amanate urmare a utilizarii de metode diferite de
Grup: Members
amortizare din punct de vedere contabil si fiscal?
Postari: 24
Inregistrat pe: 6-January
07
Membrul Nr.: 114,282
1. (173) Un furnizor livreaza marfuri la pret de vanzare de 500.000
u.m.n. si pret de inregistrare 400.000 u.m.n., impreuna cu ambalajele
aferente care circula in sistem de decontare, in valoare de 25.000
u.m.n., TVA 25%. Ulterior, pot intervene 2 cazuri:
A) se restituie ambalajele;
B) nu se restituie ambalajele.
Sa se efectueze inregistrarile contabile atat in contabilitatea furnizorului
cat si a clientului.

11. O societate are înregistrate venituri anuale din


vânzări de bunuri în sumă de 15.000
u.m., dar se cunoaşte că aproximativ 3% din
bunurile tranzacţionate sunt returnate. Se
mai cunoaşte că societatea practică un adaos
mediu la total vânzări de 15% din preţul de
vânzare.

Care vor fi efectele în situaţiile financiare conform


IAS 18 „Venituri"?
12. La data de 01.05.N o societate a achiziţionat
1.000 de obligaţiuni pentru un preţ
unitar de 100 u.m. Dobânda în sumă de 20.000
u.m. este plătită la data de 31
octombrie anual.

Care vor fi incidenţele în situaţiile financiare ale


exerciţiului N conform IAS 18 „Venituri"?
13. Ce înregistrări va contabiliza o societate care
importă mărfuri în sumă de 10.000 dolari la un
curs de schimb în momentul tranzacţiei de 2,6
ROL/dolar, în momentul plăţii cursul fiind de 2,4
ROL/dolar? Cum va fi afectat fluxul de numerar?
14. Societatea ABC achiziţionează un hotel cu
durata de viaţă utilă de 30 de ani, amortizabil
linear pentru valoarea de 200.000 lei. Cum se vor
reflecta costurile ulterioare cu privire la renovarea
exteriorului, precum şi cele efectuate pentru
extinderea hotelului cu încă două etaje?
15. Un echipament tehnic este cumpărat în anul
N-2 pentru 16.000 lei, stabilindu-i-se o amortizare
în sistem linear pe o perioadă de 8 ani. La sfârşitul
anului N valoarea recuperabilă este de 9.000 lei.
În anul N+1, se reestimează durata de viaţă
rămasă la 3 ani. Care sunt consecinţele asupra
contului de profit şi pierdere în anul N şi în anul
N+1?
16. Determinaţi valoarea costului de achiziţie
pentru un sortiment de mărfuri dintr-o societate
care practică vânzarea la preţ cu amănuntul dacă
are o cotă medie de adaos de 20% şi valoarea
încasată din vânzare este de 35.700 u.m. (suma
include TVA).
17. Se cumpără materii prime în valoare de 15.000
lei, transport inclus în factură 1.000 lei, remiză
500 lei, cheltuieli salariale aferente gestionarului
4.000 lei. Determinaţi valoarea costului de
achiziţie.
18. Societatea ABC deţine un soft în valoare de
30.000 u.m. achiziţionat în anul N. La sfârşitul
anului N+1, valoarea recuperabilă este de 15.000
u.m., iar amortizarea cumulată, de 12.000 u.m. La
sfârşitul anului N+2, valoarea recuperabilă devine
12.000 u.m., ştiind că durata de viaţă utilă nu se
modifică şi amortizarea anului N+2 a fost de
3.000 u.m. Dacă activul nu ar fi fost depreciat,
amortizarea cumulate până la sfârşitul anului N+2
ar fi fost de 18.000 u.m. Analizaţi efectele
variaţiilor de valoare conform IAS 36
„Deprecierea activelor".
19. Se cunosc următoarele informaţii despre o
linie tehnologică de extracţie a petrolului:
preţ de cumpărare 300.000 u.m., comision vamal
3%, costuri ale proiectului de
amplasare 20.000 u.m., transport pe parcurs intern
10.000 u.m., scont de decontare
2%. Determinaţi valoarea costului de achiziţie
conform IAS 16 „Imobilizări corporale".
20. Se cumpără un utilaj în anul 2007 la preţul de
238.000 lei, inclusiv TVA.
Recepţionarea şi punerea în funcţiune are loc la
începutul anului 2008. Cum vor fi
afectate situaţiile financiare ale anului 2004?
Raspuns la ex.11

Societatea îşi va constitui un provizion pentru


suma:
15.000* 3% * 15% = 67.5 u.m.
Dacă au loc returnări de bunuri, acest provizion se
va relua la venituri pentru sumele aferente
adaosului bunurilor returnate.
Raspuna la ex.12
12.La data de 01.05.N o societate a achiziţionat
1.000 de obligaţiuni pentru un preţ
unitar de 100 u.m. Dobânda în sumă de 20.000
u.m. este plătită la data de 31
octombrie anual.

Dobânzi anterioare achiziţionării obligaţiunilor


(01.11.N-1 – 30.04.N)
20*1.000 titluri*6 luni / 12 luni = 10.000 u.m.
Dobânzi posterioare achiziţionării obligaţiunilor
(01.05.N – 31.10.N)
20*1.000 titluri*6 luni / 12 luni = 10.000 u.m.
Achiziția reprezintă o ieșire de numerar de 10.000
în mai anul N.
În octombrie se înregistrează o intrare de numerar
de 20.000 din care 10.000 reprezintă venit din
dobânda și restul este valoarea obligațiunilor:
Conturi la bănci = % 20.000
Venituri din dobânzi 10.000
Obligaţiuni 10.000

13. Ce înregistrări va contabiliza o societate care


importă mărfuri în sumă de 10.000 dolari la un
curs de schimb în momentul tranzacţiei de 2,6
ROL/dolar, în momentul plăţii cursul fiind de 2,4
ROL/dolar? Cum va fi afectat fluxul de numerar?
Raspuns 13.
Datorita scaderii cursului, pentru client diferența
reprezintă un venit financiar de 10.000 * (2,6-
2,4) = 2.000 lei
Fluxul de numerar prezinta o diminuare.

14. Societatea ABC achiziţionează un hotel cu


durata de viaţă utilă de 30 de ani, amortizabil
linear pentru valoarea de 200.000 lei. Cum se vor
reflecta costurile ulterioare cu privire la renovarea
exteriorului, precum şi cele efectuate pentru
extinderea hotelului cu încă două etaje?
Raspuns 14.

Costurile de renovare vor fi tratate ca niste


cheltuieli curente ale exercitiului in care au fost
ocazionate.
Costurile generate de extindere sunt cheltuiala a
bunului si vor majora valoarea amortizabila a
hotelului.

15.Un echipament tehnic este cumpărat în anul N-


2 pentru 16.000 lei, stabilindu-i-se o amortizare în
sistem linear pe o perioadă de 8 ani. La sfârşitul
anului N valoarea recuperabilă este de 9.000 lei.
În anul N+1, se reestimează durata de viaţă
rămasă la 3 ani. Care sunt consecinţele asupra
contului de profit şi pierdere în anul N şi în anul
N+1?
Raspuns 15

Valoarea ramasa dupa 3 ani = 16.000 – (2000*3 )


= 10.000
Valoarea recuperabila = 9.000
Deci se va constitui un provizion de depreciere de
1.000 iar amortizarea anuala pe ultimii 3 ani
rămași (după reestimare) = 9.000/ 3 = 3.000

16.Determinaţi valoarea costului de achiziţie


pentru un sortiment de mărfuri dintr-o societate
care practică vânzarea la preţ cu amănuntul dacă
are o cotă medie de adaos de 20% şi valoarea
încasată din vânzare este de 35.700 u.m. (suma
include TVA).

Răspuns 16

Cost de achizitie = 35.700 / 1.19 /1.2 = 25.000

17.Se cumpără materii prime în valoare de 15.000


lei, transport inclus în factură 1.000 lei, remiză
500 lei, cheltuieli salariale aferente gestionarului
4.000 lei. Determinaţi valoarea costului de
achiziţie.

Răspuns 17

Cost de achizitie = 15.000 + 1.000 – 500= 15.500

18.Societatea ABC deţine un soft în valoare de


30.000 u.m. achiziţionat în anul N. La sfârşitul
anului N+1, valoarea recuperabilă este de 15.000
u.m., iar amortizarea cumulată, de 12.000 u.m. La
sfârşitul anului N+2, valoarea recuperabilă devine
12.000 u.m., ştiind că durata de viaţă utilă nu se
modifică şi amortizarea anului N+2 a fost de
3.000 u.m. Dacă activul nu ar fi fost depreciat,
amortizarea cumulate până la sfârşitul anului N+2
ar fi fost de 18.000 u.m. Analizaţi efectele
variaţiilor de valoare conform IAS 36
„Deprecierea activelor".

Răspuns 18.

Valoarea ramasa dupa 2 ani = 30.000 – 12.000 =


18.000
Valoarea recuperabila = 15.000. Societatea va
inregistra un provizion de 3.000.
Dupa inca un an valoarea valoarea recuperabila
devine 12.000 iar amortizarea inregistrata cumulat
pana in acest an ar fi fost de 18.000 daca nu s-ar fi
depreciat softul.
Valoarea ramasa ar fi fost la sfarsitul anului N+2
de 30.000 – 18.000 = 12.000.
Valoarea neta contabila in N+2 = 12.000 – 3.000
= 9.000.
Reluarea deprecierii = 12.000 – 9.000 = 3.000.
Deci provizionul va fi reluat asupra unui venit.

19.Se cunosc următoarele informaţii despre o linie


tehnologică de extracţie a petrolului:
preţ de cumpărare 300.000 u.m., comision vamal
3%, costuri ale proiectului de amplasare 20.000
u.m., transport pe parcurs intern 10.000 u.m.,
scont de decontare
2%. Determinaţi valoarea costului de achiziţie
conform IAS 16 „Imobilizări corporale".

Răspuns 19
Costul de achizitie = 300.000 * 3% +300.000 +
20.000 + 10.000 =339.000

20.Se cumpără un utilaj în anul 2007 la preţul de


238.000 lei, inclusiv TVA. Recepţionarea şi
punerea în funcţiune are loc la începutul anului
2008. Cum vor fi
afectate situaţiile financiare ale anului 2007?

Răspuns 20

Utilajul va reprezenta pentru exercițiul financiar


2007 o imobilizare în curs în sumă de 200.000 lei.
În momentul recepției va deveni imobilizare
corporală (în 2008).

MIU ELENA MADALINA DEC.2010

Contabilitate (Anul 2 – Stagiu) Varianta 1 1. În exerciţiul N, societatea X a obţinut produse finite


la costul de producţie de 400.000 lei şi a vândut produse la preţul de vânzare de 380.000 lei,
costul lor de producţie fiind de 300.000 lei. Încasarea produselor s-a fãcut cu un efect de comerţ,
plãtindu-se bãncii comerciale un comision de 10.000 lei. Care indicatori bazaţi pe contul de
profit şi pierdere sunt influenţaţi şi cu ce sumã?

2. Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãţile de exploatare ale unei societãţi în


condiţiile urmãtoare: rezultatul contabil înaintea impozitãrii şi a elementelor extraordinare
10.000 lei, cheltuieli cu amortizarea 2.000 lei, venituri din provizioane 500 lei, venituri din
plasamente 300 lei, creşterea stocurilor de materii prime 1.500 lei, scãderea stocurilor de mãrfuri
300 lei, scãderea conturilor de creanţe clienţi 1.300 lei, creşterea conturilor de datorii la furnizori
200 lei, impozit pe profit plãtit 1.000 lei. 3. Situaţia înainte de dubla creştere a capitalului se
prezintã astfel: capital social 10.000 lei (10.000 acţiuni x 1 leu valoare nominalã), rezerve 5.000
lei. Prima fazã a majorãrii constã în încorporarea de rezerve de 4.000 lei pentru care se emit
2.000 acţiuni. În faza a doua se aduc aporturi în numerar pentru care se emit 3.000 acţiuni la un
preţ de emisiune egal cu valoarea nominalã. Calculaţi valoarea DA şi DS generate de creşterea
de capital. REZOLVARE: Caz I – incorporarea rezervelor KS initial = 10.000 lei ( 10.000 act. x
VN 1leu/act) Rezerve = 5.000 lei Total capital propriu = 15.000 lei VMC act vechi =
Cap.propriu / nr.de act vechi VMC act vechi = 15.000 / 10.000 act = 1.5 lei Prin incorp.
rezervelor , rap.de paritate este 10000 vechi la 2000 act noi , deci 1/5 VMC noua = 15.000 /
( 10.000 +2.000) = 1.25 lei

DA = 1.5-1.25= 0.25 lei, deci valoarea unei actiuni distribuita gratuit este : 1/5 * 0.25 = 0.05 lei
Caz II – emiterea de actiuni noi KS initial Rezerve Total capital propriu VMC = 19.000 / 12.000
= 1.58 lei Cresterea de cap.3000 act * 1.leu = 3000 lei VMC noua = 22.000 / (12.000 + 3.000 ) =
1.46 lei DS = 1.58 – 1.46 = 0.12 lei, deci 1/4 * 0.12 = 0.03 lei = 10.000 lei = 9.000 lei = 19.000
lei
4. La 1 octombrie N sunt achiziţionate 1.000 acţiuni BETA la un preţ de 2 lei/acţiune. Pe 28
octombrie N s-au primit dividende pentru acţiunile BETA din rezultatul exerciţiului N-1, în
valoare de 600 lei. Sa se contabilizeze achiziţia acţiunilor şi încasarea dividendelor, conform IAS
18. 5. Situaţia acţiunilor şi obligaţiunilor unei societãţi se prezintã dupã cum urmeazã: Acţiuni A:
Achiziţie pe 16 decembrie: 4.000 acţiuni x 1,2 u.m. Acţiuni C: Achiziţie pe 15 decembrie: 2.000
acţiuni x 3 u.m.

Achiziţie pe 23 decembrie: 1.500 acţiuni x 3,1 u.m. Obligaţiuni B: Achiziţie pe 5 decembrie:


1.000 obligaţiuni x 10 u.m. Cursurile la 31 decembrie erau: A = 1,1 u.m.; B = 9,3 u.m.; C = 3,2
u.m. Precizaţi înregistrãrile contabile aferente exercitiului N.

Portofoliu: Actiuni A: (4000*1.2) + Actiuni C: ( 2000*3) + (1500*3.1) + Obligat B (


1000*10) = 4800+6000+4650+10000=25450

Val.la sf anului: Act A : ( 4000*1.1)+ Act C: (3500*3.2) + oblig B (1000*9.3) = =


4400+9300+11200 = 24900

Se observa o diferenta nefavorabila datorita scaderii valorii cursului la sf anului 6814 =


Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante 2963 550
Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate

6. Se cumpãrã, în luna decembrie, materii prime fãrã facturã în valoare de 1.500 lei, TVA 24%.
Care vor fi efectele în situaţiile financiare la furnizor şi la client dacã, în ianuarie, la sosirea
facturii, valoarea este de 1.600 lei, TVA 24%. La furnizor : Pe 15.12.N , avem achizitia : % 601
4428 = 408 1860 1500 360

In data de 15.01.N+1, vom storna inreg din decembrie: % = 408 - 1860

601 4428 Si se inreg factura corecta, : % = 401 1984 601 4426 La client : Pe 15.12.N , avem :
418 = % 70 1860 1500 384

-1500 -360

1600

4428 360 In data de 15.01.N+1, avem stornare facturii din decembrie: % 701 4428 = 418 1860
1500 360

Si apoi intocmirea facturii: 411 = % 70 4427 1984 1600 384

7. Se vând produse finite, în decembrie, fãrã facturã, la preţul de 5.000 lei, TVA 24%, cost de
producţie 4.500 lei. Cum sunt afectate situaţiile financiare la furnizor şi la client dacã, în
ianuarie, la sosirea facturii, valoarea este de 4.800 lei, TVA 24%. La client: La 20.12.N 418 = %
6200

701 5000 4428 1200 In data de 15.01.N+1, avem stornare facturii din decembrie:
% 701 4428

= 418

6200 5000 1200

Si apoi intocmirea facturii: 411 = % 701 4427 La furnizor : Pe 15.12.N , avem achizitia : % 345
4428 = 408 6200 5000 1200 5952 4800 1152

In data de 15.01.N+1, vom storna inreg din decembrie: % = 408 345 4428 -6200 -5000 -1200

Si se inreg factura corecta, : % = 401 5952 345 4427 4800 1152

8. Se cumpãrã mãrfuri în sumã de 1.000 lei, rabat 3%, remizã 2%, risturn 2%, scont 4%.
Societatea practicã un adaos comercial de 20% şi vinde toate mãrfurile din depozit la preţ de
vânzare cu amânuntul. Calculaţi valoarea acestui preţ. Marfuri: Rabat ( 1000*3%) 1000 30

970 Remiza (970*2%) 19.4 950.6 Risturn (950.6*2%) Netul comercial Scontul ( 931.59*4%)
Netul financiar TVA , 24% Total de plata 19.01 931.59 37.26 894.32 214.63 1108.96

In magazine pretulurile marfurilor sunt la suma de : 679.69 *1.2 = 1130.75 * 1.24= 1650.35
lei

9. Un utilaj achiziţionat în exerciţiul N la cost de achiziţie de 20.000 lei este casat în exerciţiul
N+6. Din casare rezultã materiale în valoare de 7.000 lei; cheltuielile ocazionate de casare
(materiale consumabile) sunt de 2.000 lei. Utilajul are o duratã normalã de funcţionare de 10 ani
şi metoda de amortizare folositã este cea linearã. Cum afecteazã situaţiile financiare casarea
utilajului? 1.Achizitia utilajului: 2131 = 401 2.amortizare utilajului 20000/10 ani= 2000/ an N:
6811 = 2813 2000 2000 2000 2000 2000 2000 12000, dif ramasa de amort de 8000 lei 20000

N+1 : 6811 = 2813 N+2: 6811= 2813 N+ 3: 6811=2813 N+4: 6811=2813 N+5: 6811= 2813
Tot.amortizare

3.Cheltuieli din casare : 6583=302 2000

4.Materiale rezultate din casare : 3024=7583 7000 5.Diferenta dintre suma rezult din casare si
chelt cu casarea se trece pe seama amortizarii: 6811 = 2813 5000

6.scoaterea din evidenta a utilajului: % = 2131 2813 471 20000 17000 (12000 +5000) 5000

7.Chelt neamortizate se include in chelt in max 5 ani, 5000/5 = 1000 / an 6811 = 471 1000

10. O societate are înregistrate venituri anuale din vânzãri de bunuri în sumã de 15.000 u.m., dar
se cunoaşte cã aproximativ 3% din bunurile tranzacţionate sunt returnate. Se
mai cunoaşte cã societatea practicã un adaos mediu la total vânzãri de 15% din preţul de vânzare.
Care vor fi efectele în situaţiile financiare conform IAS 18 „Venituri”?

GRUPA I Contabilitate 1. Sã se stabileascã


fluxurile de numerar pentru activitãţile de
exploatare ale
unei societãţi în condiţiile urmãtoare: rezultatul contabil înaintea impozitãrii şi a elementelor
extraordinare 10.000 lei, cheltuieli cu amortizarea 2.000 lei, venituri din provizioane 500 lei,
venituri din plasamente 300 lei, creşterea stocurilor de materii prime 1.500 lei, scãderea
stocurilor de mãrfuri 300 lei, scãderea conturilor de creanţe clienţi 1.300 lei, creşterea conturilor
de datorii la furnizori 200 lei, impozit pe profit plãtit 1.000 lei. <!--[if !supportLists]-->⇒ <!--
[endif]-->FNT din activităţile de exploatare = 10000 + 2000 – 500 – 300 – 1500 + 300 + 1300 +
200-1000 = 10500 lei
2. Se cumpãrã, în luna decembrie, materii prime fãrã facturã în valoare de 1.500 lei, TVA 19%.
Care vor fi efectele în situaţiile financiare la furnizor şi la client dacã, în ianuarie, la sosirea
facturii, valoarea este de 1.600 lei, TVA 19%.
3. Se vând produse finite, în decembrie, fãrã facturã, la preţul de 5.000 lei, TVA 19%, cost de
producţie 4.500 lei. Cum sunt afectate situaţiile financiare la furnizor şi la client dacã, în
ianuarie, la sosirea facturii, valoarea este de 4.800 lei, TVA 19%.
4. Se cumpãrã mãrfuri în sumã de 1.000 lei, rabat 3%, remizã 2%, risturn 2%, scont 4%.
Societatea practicã un adaos comercial de 20% şi vinde toate mãrfurile din depozit la preţ de
vânzare cu amânuntul. Calculaţi valoarea acestui preţ.
5. Societatea ABC achiziţioneazã un hotel cu durata de viaţã utilã de 30 de ani, amortizabil
linear pentru valoarea de 200.000 lei. Cum se vor reflecta costurile ulterioare cu privire la
renovarea exteriorului, precum şi cele efectuate pentru extinderea hotelului cu încã douã etaje?
6. Un echipament tehnic este cumpãrat în anul N-2 pentru 16.000 lei, stabilindu-i-se o
amortizare în sistem linear pe o perioadã de 8 ani. La sfârşitul anului N valoarea recuperabilã
este de 9.000 lei. În anul N+1, se reestimeazã durata de viaţã rãmasã la 3 ani. Care sunt
consecinţele asupra contului de profit şi pierdere în anul N şi în anul N+1?
7. Se cumpãrã un utilaj în anul 2007 la preţul de 238.000 lei, inclusiv TVA. Recepţionarea şi
punerea în funcţiune are loc la începutul anului 2008. Cum vor fi afectate situaţiile financiare ale
anului 2004? 8. Se construieşte o clãdire în regie proprie, lucrarea începând în martie anul N şi
finalizându-se în octombrie N+1. Din totalul de cheltuieli în sumã de 30.000 lei, 40% sunt
aferente anului N. Care vor fi modificãrile în situaţiile financiare ale celor doi ani?
Utilajul va reprezenta pentru exercițiul financiar 2007 o imobilizare în curs în sumă de 200.000
lei. În momentul recepției va deveni imobilizare corporală (în 2008).

8.Se vând mãrfuri având un cost de achiziţie de 9.000 u.m. la preţul de 11.000 u.m. (exclusiv
TVA), ajustare pentru depreciere existentã 1.000 u.m., şi titluri (investiţii pe termen scurt) la
valoarea de 4.000 u.m., costul lor de achiziţie fiind de 2.500
u.m. şi ajustarea existentã, de 500 u.m. Care va fi incidenţa acestor operaţii în contul de profit şi
pierdere?

9. Se emite un împrumut obligatar pentru 2.000 obligaţiuni cu valoarea nominalã de 2,5 u.m.,
preţ de emisiune 2,4 u.m. Rambursarea se face prin metoda anuitãţilor constante în sumã de 745
u.m. pe o perioadã de 10 ani şi rata anualã a dobânzii de 8%. Care este dobânda calculatã pentru
al doilea an? 10.

Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãţile de exploatare ale unei societãţi în


condiţiile urmãtoare: rezultatul contabil înaintea impozitãrii şi a elementelor extraordinare
10.000 lei, cheltuieli cu amortizarea 2.000 lei, venituri din provizioane 500 lei, venituri din
plasamente 300 lei, creşterea stocurilor de materii prime 1.500 lei, scãderea stocurilor de mãrfuri
300 lei, scãderea conturilor de creanţe clienţi 1.300 lei, creşterea conturilor de datorii la furnizori
200 lei, impozit pe profit plãtit 1.000 lei.

Grupa II Audit

1. Se dau următoarele informaţii aferente anului N: - venituri totale = 50.000 lei; - cheltuieli
totale = 40.000 lei (inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit înregistrate pana in luna
septembrie); - cheltuielile cu impozitul pe profit înregistrate pana in luna septembrie = 5.000 lei;
- impozitul pe profit plătit = 2.000 lei; - venituri din dividende = 2.000 lei; - venituri din reluarea
provizioanelor pentru deprecierea stocurilor = 4.000 lei; - cheltuieli de protocol = 100 lei (limita
de deductibilitate 2%); - cheltuieli cu sponsorizări = 450 (limita de deductibilitate 0.3%); -
cheltuieli privind amenzile şi penalităţi datorate statului = 2.000 lei; Conform Legii 571/2003;
cota de impozit pe profit = 16%; In calitate de auditor care este soldul contului 441 şi
înregistrarea impozitului pe profit in luna decembrie?

2. Prezentaţi etapele misiunii de certificare.

3. Exprimarea unei responsabilitatea: a) Auditorului intern b) Auditorului extern c) Contabilului


sef opinii asupra situaţiilor financiare auditate este

4. Definiţi riscul inerent in audit si nominalizati factorii de evaluare a riscului inerent. 5.


Explicaţi conceptul de imagine fidela prin prisma regularităţii si sincerităţii contabilităţii. 6. . In
cazul unei misiuni cu proceduri convenite a) auditorul exprima o opinie cu asigurare asupra
misiunii convenite b) nu exprima nicio asigurare c) nu exprima nici o opinie Evaluarea
intreprinderilor

1. Estimarea de cãtre experti a unor rate de actualizare diferite poate avea ca explicatie: a) o
perceptie diferitã despre riscuri; b) nivel diferit de informare si documentare; c) nu este posibilã
o astfel de situatie. 2. Când se doreste determinarea valorii actuale a bunurilor dintr-o
întreprindere, se urmãreste: a) actualizarea valorii bunurilor la inflatie; b) corectarea tuturor
distorsiunilor dintre valoarea contabilã si valoarea economicã a bunurilor; c) corectarea valorii
contabile cu inflatia si cu influentele din modificarea raportului de schimb leu/dolar 3. Cresterea
necesarului de fond de rulment (NFR) influenteazã valoarea întreprinderii, în sensul: a) reducerii,
deoarece se reduce fluxul de trezorerie; b) reducerii, deoarece creste fluxul de trezorerie; c)
cresterii, deoarece creste necesarul de resurse 4. . Separarea bunurilor din întreprinderea supusã
evaluãrii se face în functie de: a) prevederile legale; b) gradul de utilizare a acestora; c) utilitatea
exprimatã si mãsuratã prin gradul de participare la realizarea profiturilor.

5.Care este valoarea activului net corijat al unei întreprinderi care, dupã reevaluarea bunurilor,
prezintã urmãtoarea situatie patrimonialã: capital social 3.000.000; imobilizãri 8.000.000; stocuri
20.000.000; creante 15.000.000; rezerve 500.000; profit 1.000.000; diferente din reevaluare
14.000.000; disponibilitãti 500.000; obligatii nefinanciare 25.000.000; instalatii luate cu chirie
10.000.000: a) 43.500.000; b) 18.500.000; c) 28.500.000.

6.Se dau urmãtoarele elemente de bilant: – total activ = 425.000 mii lei; – cheltuieli constituire =
2.500 mii lei; – cheltuieli de cercetare = 15.500 mii lei; – brevete proprietate = 125.000 mii lei.
Existã un cumpãrãtor pentru o parte din brevete care oferã 75.000 mii lei. Stabilind bilantul
economic al întreprinderii, bilantul contabil va fi ajustat (corijat) în minus cu: a) 93.000 mii lei;
b) 143.000 mii lei; c) 118.000 mii

Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii 1. Principala sursa de informare


pentru management este contabilitatea. Transformarea contabilitatii intr-o contabilitate orientata
spre conducere trebuie sa aduca in prim plan sustinerea deciziilor conducerii si nu documentatia
activitatii trecute. Identificati informatiile furnizate de contabilitate pentru echipa manageriala.
Studiu de caz: Societate de prestari servicii.

2. Inventarierea patrimoniului. Proceduri . Studiu de caz. 3.Aprovizionarea presupune: a)


Comenzile sa contina produse care indeplinesc specificatiile corespunzatoare; b) Sa se plateasca
preturi corespunzatoare; c) Comanda sa contina cantitatile de produse si termene de
aprovizionare corespunzatoare; d) Actualizarea informatiilor legate de furnizor astfel incit
comanda sa contina date reale; e) Produsele comandate sa se obtina in timp util; f) Inregistrarea
comenzilor aprobate complet si corect; g) Prevenirea lansarii comenzilor neaprobate. Identificati
si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot
diminua aparitia riscurilor respective. GRUPA III Expertiză contabilă 1. Cum se numesc experţii
contabili în dosarele civile? 2. Ce lucrări poate executa un expert contabil? 3. Explicaţi principiul
confidenţialităţii? 4. Enumeraţi faptele ce constituie abateri disciplinare ale membrilor Corpului?
5. Ce conţine cap. II al Raportului de expertiză contabilă (Desfăşurarea expertizei contabile)? 6. .
Enumeraţi destinatarii expertizelor contabile? 7. Ce înţelegeţi prin competenţa expertului
contabil? Studii de fezabilitate 1.Ce este un plan de afaceri; cele trei elemente ale acestuia; 2.
Care este conţinutul unui Plan de afaceri – enumeraţi principalele aspecte. 3. Ce reprezintă durata
de viaţă a unui proiect investiţional 4. Un proiect investiţional, cu o valoare totală a investiţiei
de 15.000 lei şi o rată de actualizare de 19% prezintă următoarea structură a fluxurilor de
numerar:

An 0 1 2 3 4 5 Total

Cost investiție 15,000

Costuri de exploatare 6,420 6,620 7,500 6,500 8,500


Total cost 15,000 6,420 6,620 7,500 6,500 8,500 50,540

Total încasări

9,440 9,640 10,700 11,700 22,700 64,180 Calculaţi

11,445

35,540

cash flow-ul net actualizat anual aferent proiectului Analiza si diagnostic a intreprinderii 1.
Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei prelucrătoare care
prezintă următoarele informații bilanțiere: Indicator 31.12. n Imobilizări 10000 0 Stocuri 20000
Creante Disponibilități Capitaluri proprii Datorii mai mari de un an Datorii de exploatare Datorii
bancare pe termen foarte scurt 40000 5000 65000 50000 47000 3000

2. Analizaţi poziţia financiară a unei întreprinderi din sectorul desfacerii cu amănuntul de


produse alimentare: Indicator 31.12. n Imobilizăr 40000 i Stocuri 2000 Creante Disponibilități
Capitaluri proprii Datorii mai mari de un an Datorii de exploatare 500 1000 3000 0 5000 8500

Datorii bancare pe termen foarte scurt

3. Analizaţi şi interpretaţi ratele de lichiditate pentru întreprinderea analizată în exercţiul


precedent. 4. Calculați şi interpretați situația netă a unei întreprinderi care prezintă următoarea
situație financiară: Indicator 31.12. n Imobilizări 2000 Stocuri 500 Creante 150 Disponibilități 50
Datorii mai mari de 1150 un an Datorii mai mici de 350 un an Grupa IV Categoria VI -
Administrarea si lichidarea intreprinderii 1. Câţi cenzori va avea o societate pe acţiuni? 2. Rolul
cenzorilor în cadrul societăţii pe acţiuni 3. Cum poate fi exclus un asociat din societatea în nume
colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată? 4.Care va fi rolul judecătorului sindic
după admiterea planului de reorganizare? Grupa V Consultanta fiscala acordata contribuabililor
1. Daţi 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul în care se efectuează 2. Se
consideră următoarele date: - capitalul social al unei întreprinderi este de 250.000 lei, iar
mărimea rezervelor legale existente 10.000 lei; - pe parcursul exerciţiului financiar N s-au
înregistrat venituri totale de 1.100.000 lei, din care venituri neimpozabile 20.000 lei, iar
cheltuielile totale (altele decât cele cu impozitul pe profit) sunt în sumă de 800.000 lei, din care
cheltuieli nedeductibile fiscal 30.000 lei. Se cere: a) mărimea rezervelor legale care se constituie
pentru anul N; b) calculul rezultatului impozabil, impozitului pe profit şi a rezultatului net în
situaţia constituirii numai rezervelor legale determinate la punctul precedent. 3. O entitate
dispune de următoarele informaţii pe parcursul unui exerciţiu financiar: - venituri totale 350.000
lei, din care venituri neimpozabile 15.000 lei; - cheltuieli totale 230.000 lei (altele decât cele cu
impozitul pe profit), din care cheltuieli de protocol 20.000 lei. Se cere determinarea rezultatului
net. 4. O entitate dispune de următoarele informaţii:

- venituri totale 3.980.000 lei, din care venituri din anularea datoriilor în schimbul titlurilor de
participare la o persoană juridică 110.000 lei; - cheltuieli totale (fără cheltuielile cu impozitul pe
profit) 2.720.000 lei, din care: 1 cheltuieli înregistrate în contabilitate care nu au la bază
documente justificative 12.000 lei; 2 cheltuieli cu sponsorizările 4.300 lei; 3 cheltuieli cu taxa pe
valoare adăugată aferentă bunurilor acordate salariaţilor sub forma unor avantaje în natură 4.930
lei, fără ca valoarea bunurilor să fi fost impozitată prin reţinere la sursă; 4 penalităţi prevăzute în
cadrul contractelor economice 2.300 lei; 5 amenzi datorate autorităţilor române 8.000 lei; - cifra
de afaceri 1.800.000 lei. Se cere stabilirea impozitului pe profit de plătit de către entitate. 5. Un
angajat al unei entităţi obţine într-o lună următoarele venituri: 1 venituri salariale 850 lei; 2
ajutor de înmormântare 1.270 lei, ca urmare a justificării cu documente. 3 150 lei reprezentând
cadou cu ocazia Paştelui. Salariatul nu are nici o persoană în întreţinere. Să se stabilească salariul
net. 6. O entitate acordă unui salariat un avans în valoare de 300 lei. Să se calculeze toate
operaţiile în legătură cu salariile ştiind că salariul de încadrare este de 700 lei, sporul de vechime
de 85 lei, iar salariatul are în întreţinere doi copii şi soţia.

EXERCIŢII PREGĂTIRE STAGIARI


SISTEM COLECTIV 2010 - CATEGORIA II
: AUDITUL STATUTAR ŞI ALTE MISIUNI
DE DE AUDIT

1. Care sunt elementele fundamentale ale conceptului de audit statutar? 2. Definiti auditul intern
3. In cazul examinarii limitate opinia este exprimata sub forma unei: a) asigurari pozitive b)
asigurari negative c) fara asigurare 4. In cazul unei misiuni cu proceduri convenite a) auditorul
exprima o opinie cu asigurare asupra misiunii convenite b) nu exprima nicio asigurare c) nu
exprima nici o opinie 5. In cazul unei misiuni de compilare procedurile aplicate a) au drept scop
furnizare unei asigurari asupra situatiilor financiare respective b) nu au drept scop furnizare unei
asigurari asupra situatiilor financiare respective c) au drept scop furnizarea unei opinii de
asigurari pozitive 6. O misiune de audit statutar are drept obiectiv a) obtinerea unei asigurari cu
privire la situatiile financiare b) exprimarea de catre auditor a unei opinii c) certificarea situatiilor
financiare 7. Identificati cinci caracteristici prin care auditul statutar se deosebeste de auditul
intern. 8. Explicati conceptul de imagine fidela prin prisma regularitatii si sinceritatii
contabilitatii. 9. Nominalizati si explicati criteriile de apreciere a imaginii fidele

10. Definiti riscul inerent in audit si nominalizati factorii de evaluare a riscului inerent 11.
Definiti si exemplificati riscul legat de control 12. Definiti si exemplificati riscul de nedetectare
13. In vederea evaluarii riscurilor legate de control intocmiti un chestionar pentru evaluarea
controlului intern 14. In vederea evaluarii riscurilor juridice intocmiti un chestionar pentru
consilierul juridic. 15. In vederea evaluarii riscurilorde piata intocmiti un chestionar pentru
personalul de marketing. 16. Exemplificati riscurile legate de IT. 17. Definiti termenul de prag de
semnificatie. 18. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiului continuitatii activitatii.
19. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul separarii exercitiilor financiare. 20.
Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul principiul prudentei. 21. Cum probati intr-
o misiune de audit statutar principiul intangibilitatii bilantului de deschidere? 22. Nominalizati si
exemplificati cinci tehnici de audit pentru obtinerea probelor de audit. 23. Probele de audit sunt
mai credibile atunci cand: a)sunt obtinute dintr-o sursa independenta,din exteriorul intreprinderii
b)este furnizata de un alt auditor c)este obtinuta pe suport de hartie sub forma unei fotocopii

24. Pornind de la caracterul suficient si adecvat al probelor care este raportul intre calitatea si
cantitatea probelor de audit ? 25. Care sunt informatiile pe care auditorul trebuie sa le colecteze
in etapa de acceptare a mandatului? 26. Prezentati principalele lucrari ce trebuiesc efectuate intr-
o misiune de audit statutar in etapa de orientare si planificare a audituluin statutar 27. Prezentati
patru tipuri de misiuni speciale de audit 28. Exemplificati modul in care poate fi amenintata
independenta unui cabinet,o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate
interesului propriu 29. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui
cabinet ,o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate renuntarii la propriile
convingeri. 30. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet ,o
societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate manifestarilor de familiarism. 31.
Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet, o societate sau
membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate unor actiuni de intimidare. 32. In ce constau
masurile de protejare a independentei stabilite in cadrul contractului incheiat cu clientul? 33. In
ce constau masurile de protejare a independentei stabilite in interiorul propriilor sisteme si
proceduri ale cabinetelor /societatilor? 34. In ce constau masurile de protejare a independentei
dispuse de profesie, legislatie sau reglementari? 35. Selectarea si abordarea responsabilitate: a)
auditorului b) conducerii societatii politicilor contabile adecvate este

c) conducatorului compartimentului contabil 36. Exprimarea unei opinii asupra situatiilor


financiare auditate este responsabilitatea a) Auditorului intern b) Auditorului extern c)
Contabilului sef 36. Caracteristicile fraudei- prezentare si exemplificare. 37. Care este
responsabilitatea auditorului de alua in considerare frauda la auditarea situatiilor financiare. 37.
Prezentati etapele misiunii de certificare. 38. Prezentati continutul raportului de certificare. 39.
Intocmiti intr-o maniera succinta un plan de misiune de audit statutar pe care urmeaza sa o
realizati la o societate comerciala. 38. Prezentati intr-o maniera succinta continutul dosarului
permanent pentru fiecare sectiune. 39. Prezentati intr-o maniera succinta continutul dosarului
pentru fiecare sectiune. exercitiului

40. Care sunt normele de referinta in audit ? Prezentati –le succint. 41. Prezentati succint
continutul unei scrisori de misiune de audit . 42. Elemente probante in audit- prezentare si
exemplificare . 43. Tehnici de contrul pentru obtinerea elementelor probante prezentare si
exemplificare. 44. In cadrul unei misiuni de audit statutar desfasurate la o societate comerciala
,din testele efectuate constatati ca societatea este in litigiu cu un client pentru incasarea
contravalorii unei facturi a carei valoare se situeaza peste pragului de semnificatie. Conducatorii
societatii refuza constituirea

provizionului motivand ca nu este deductibil fiscal .Ce fel de opinie veti formula in raportul de
audit ? 45. Din motive obiective nu ati putut participa la inventariere anuala (ati fost numit
auditor statutar dupa momentul inventarierii.Ce fel de opinie veti formula? 46. Constatati ca
societatea la care efectati auditul detine in patrimoniu terenuri si cladiri pentru care s-a procedat
la reevaluarea lor in anul 2007de catre un evaluator autorizat si se regasesc in situatiile
financiarela 31.dec 2009 la valoarea reevaluata la 31 dec 2007.Cum abordati aceasta problema in
cazul misiunii de audit pentru situatiile financiare ale anului 2009? 47. Considerand ca in urma
misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare
pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/ 2005 nu ati identificat elemente
care sa va conduca la o opinie cu rezerva, redactati un raport de audit fara rezerve respectand
continutul ISA 700(Raportul auditorului independent asupra unui set complet de situatii
financiare de uz general). 48. Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la
societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu
prevederile OMFP1752/2005 ati identificat aspecte care nu afecteaza opinia auditorului, redactati
un raport de audit modificat respectand continutul acestuia conform ISA701 (Modificari ale
raportului de audit ). 49. Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la
societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu
prevederile OMFP1752/2005 ati identificat aspecte care afecteaza opinia auditoruluica urmare a
limitarii ariei de aplicabilitate a activitatii auditorului sau ca urmare a faptului ca exista un
dezacord cu conducerea in ceea ce priveste caracterul acceptabil al politicilor contabile
selectate ,metoda aplicarii acestoara sau caracterul adecvat al informatiilor furnizate in situatiile
financiare , redactati un raport de audit modificat respectand continutul acestuia conform ISA701
(Modificari ale raportului de audit). 50. Cum testati continuitatea activitatii intr-o misiune de
audit statutar.

51. Simulati o misiune de examen limitat asupra stocurilor. 52. Simulati o misiune de examen
limitat asupra conturilor de trezorerie. 53. Simulati o misiune de examen limitat asupra
creantelor. 54. Simulati o misiune de examen limitat asupra proprietatii . 55. Simulati o misiune
de examen limitat asupra angajamente si datorii contingente . 56. Simulati o misiune de examen
limitat asupra imprumuturilor de platit. 57. Simulati o misiune de examen limitat asupra
evenimentelor ulterioare. 58. Simulati o misiune de examen limitat asupra tranzactiilor cu partile
afiliate. 59. Simulati o misiune de examen limitat asupra impozitului pe profit si alte impozite.
60. Pornind de la o populatie de 200 de elemente procedati la esantionarea acesteia utilizind trei
metode de esantionare. 61. Se dau urmatoarele informatii aferente anului N: - venituri totale =
50.000 lei; - cheltuieli totale = 40.000 lei (inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit inregistrate
pana in luna septembire); - cheltuielile cu impozitul pe profit inregistrate pana in luna septembrie
= 5.000 lei; - impozitul pe profit platit = 2.000 lei; - venituri din dividende = 2.000 lei; - venituei
din reluarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor = 4.000 lei; - cheltuieli de protocol =
100 lei (limita de deductibilitate 2%);

- cheltuieli cu sponsorizari = 450 (limita de deductibilitate 0.3%); - cheltuieli privind amenzile şi


penalitati datorate statului = 2.000 lei; Conform Legii 571/2003; cota de impozit pe profit =
16%; In calitate de auditor care este soldul contului 441 şi inregistrarea impozitului pe profit in
luna decembrie? 62. O societate prezinta urmatoarea situatie: Contractele de constructie – 20.000
lei, din care garantii acordate – 2.000 lei; Marfuri – pret de achizitie 10.000 lei; adaos comercial
– 2.000 lei; Minusuri la inventare - 500 lei; Contracte cu vanzarea in rate – 10.000 lei; rate
incasate – 2.000 lei; rate neincasate – 8.00 lei; dobanda 500 lei; Avize de expeditie – pret de
vanzare cu TVA 3.570 lei; Bonuri fiscale – 238 lei; Auditorul a verificat TVA neexigibil calculat
de entitate şi a ajuns la consluzia ca este corecta suma determinata. Care este TVA-ul neexigibil
calculat? 63. In calitate de auditor verificati modul in care o societate inregistreaza salarile pentru
un nr de 3 salariati. Ion, salariul realizat 8.000 lei, grupa normala, Vasile salariul realizat 3.500
lei, grupa speciala şi Popescu salariul realizat 5.900 lei, grupa deosebita. Care este inregistrarea
pentru luna respectiva aferenta contributiei CAS care este suportata de asigurati? 64. Un salariat
pleacă în delegaţie cu maşina firmei timp de 5 zile. Acesta primeşte ca diurna suma de 60 lei/zi.
În plus primeşte un avans de 1.000 lei. Salariatul aduce spre decontare următoarele documente:

- bonuri fiscale în valoare de 60 lei – ţigări; 25 lei – băutură; 20 – alimente; - factura de la hotel
pe care intră cazare 400 lei; mic dejun 100 lei şi parcare 50 lei; - facturi de la restaurant pentru
salariat 250 lei; - facturi de la restaurant pentru o cină cu parteneri de afaceri 200 lei; - bonuri
benzină 300 lei, din care justificat 220 lei. Societatatea a decontat toate cheltuielile salariatului in
suma de 1.405 lei, acest lucru insemnand o plata suplimentara catre acesta de 405 lei. In calitate
de auditor, considerati ca societatea a procedat bine ? In caz contrar, stabiliti care este varianta
corecta. Teme de referat 1. Auditul financiar al imobilizarilor: obiective, riscuri, proceduri 2.
Auditul financiar al stocurilor: obiective, riscuri, proceduri 3. Auditul financiar al decontarilor cu
tertii: obiective, riscuri, proceduri 4. Auditul financiar al trezoreriei: obiective, riscuri, proceduri
5. Auditul financiar privind capitalurile proprii: obiective, riscuri, proceduri 6. Auditul bilantului
7. Auditul contului de profit si pierdere 8. Auditul situatiei fluxurilor de trezorerie 9. Auditul
situatiei modificarilor capitalurilor proprii 10. Raportul de audit in forma lunga: studiu de caz 11.
Revizuirea generala a situatiilor financiare.Verificarea evenimentelor ulterioare 12. Abordarea
auditului. Pragul de semnificatie. Riscul de audit