Sunteți pe pagina 1din 5

Riscul și reuşita in afaceri

Într-o afacere riscul trebuie gestionat în mod eficient. De regulă, există 4


etape în abordarea riscurilor: identificarea riscurilor, analiza lor, asumarea și controlul
acestora și, nu în ultimul rând, transferul riscurilor.
Dacă primele două etape sunt clare, fiind evidente și necesare identificarea
și analiza riscurilor aferente afacerii, în etapa a treia se pune problema dacă acceptăm
aceste riscuri, controlându-le și, bineînţeles, asumându-ne consecinţele ca acestea să se
producă, sau, potrivit etapei a patra, dacă le transferam parţial sau total către o instituţie
specializată în protecţia la acestea, cum ar fi societăţile de asigurări-reasigurări.
Riscurile asociate afacerii rezidă, printre altele, în concurența neloială,
lipsa de onestitate în derularea contractelor, folosirea de instrumente false de plată,
înşelarea partenerilor de afaceri și, nu de puţine ori, a asociaţilor, frauda internă sau
externă companiei, folosirea cu rea-credinţă a finanţărilor, management defectuos,
conjuncturi potrivnice de piaţă, dezechilibre ale cursurilor valutare, deficiențe ale pieţei
în amonte și aval și multe alte elemente de risc, unele chiar instituţionale sau de forţă
majoră, care afectează profitabilitatea și chiar existența companiilor.
Incoerența legislativă adeseori invocată și mai ales modul arbitrar de
interpretare a actelor normative care guvernează mediul de afaceri sunt alţi factori de risc
ce pot conduce la pierderi pentru companii, de multe ori din această cauză ajungându-se
la colaps financiar sau la alte situaţii nedorite.
Printr-un management defectuos al riscurilor, informaţii economico-
financiare incorecte au condus la luarea de decizii greşite, cu urmări dintre cele mai grave
pentru companii.
Trebuie reţinut că, pentru identificarea riscurilor asociate afacerii, există
un instrument managerial extrem de eficient, și anume analiza de tip due-diligence, care
nu ar trebui să lipsească societăţii înainte de luarea unei decizii importante.
În ultimii ani s-a observat recrudescența unui risc cu consecinţe extrem de grave pentru
afaceri, și anume gestionarea necorespunzătoare a proceselor pe care cei mai mulţi dintre
oamenii de afaceri le derulează prin companiile lor la diferitele instanţe de judecată.
Firmele se limitează,de multe ori să transfere spre anumite case de avocaţi,
responsabilitatea acestor procese, aşteptând rezultatul final favorabil, care, de cele mai
multe ori, este defavorabil, producând pierderi grele pentru companie, uneori echivalente
cu falimentul.
Se consideră că, gestionând riguros și eficient riscurile la care compania
este expusă, costurile aferente prevenţiei sunt cu mult mai mici decât cele cu corecţia,
respectiv cu înlăturarea sau minimizarea efectelor.
Statisticile internaţionale demonstrează că un management defectuos al
riscurilor asociate afacerilor face ca 5 din 10 afaceri să reziste în primul an de existență,
iar dintre acestea numai una să atingă 5 ani de activitate. Prin urmare, un management
eficient al riscurilor reprezintă, fără îndoială, o condiţie a succesului în afaceri.
Cu certitudine, nevoia de siguranţă în afaceri devine stringentă,
maximizarea profiturilor și minimizarea pierderilor reprezentând un obiectiv fundamental
strategic pentru orice companie responsabilă.
Riscul in afaceri consta in posibilitatea ca afacerea sa nu producă profit
ceea ce duce la pierderea integrala sau parţiala a sumelor de bani cheltuite cu înfiinţarea
firmei, obţinerea de spatii, cumpărarea de echipamente și materii prime, angajarea de
salariati etc.
Riscurile apar deoarece afacerea depinde de factori pe care
intreprinzatorul poate sau nu poate sa-i controleze.
Factori generatori de risc:
- preferinţele de cumpărare ale clienţilor produselor noastre;
- preţul și calitatea produselor și serviciilor concurenţilor;
- prețul și calitatea materiilor prime și utilajelor furnizorilor;
- rata dobânzii pentru creditele de la banca și marimea garantiilor solicitate;
- marimea salariilor solicitate de viitorii angajaţi;
- nivelul taxelor și impozitelor;
- rata inflatiei, care influenteaza nivelul preturilor la produse și servicii, al dobânzilor la
credite și al ratelor de schimb valutar;
- modificarea legilor care reglementeaza afacerile;
- producerea de inundatii, incendii, atentate, cutremure sau razboi etc.
Acesti factori genereaza numeroase categorii de riscuri cu caracteristici
diferite. In figura urmatoare le prezentam pe cele mai importante.
Modalitatile in care se pot reduce riscurile sunt numeroase.Mentionam
urmatoarele:
- utilizarea planului de afaceri:
- realizarea de analize-diagnoslic;
- efectuarea de studii de piata;
- vânzarea produselor pe baza celor patru P;
- managementul pe baza bugetului de venituri și cheltuieli;
- utilizarea fiselor de post;
- instruirea personalului;
- selectia riguroasa a angajatilor:
- motivarea intensa a personalului;
- folosirea codului etic al afacerii:
- apelarea la consultanti;
- asigurarea echipamentelor, produselor etc. la societatile de asigurari.
Modele de reusita in afaceri
Una dintre modalitatile cele mai utilizate și eficace de a invata de la
inaintasi o constituie cunoasterea modelelor intreprenoriale de succes. Specialistul
American Miller a identificat patru modele de intreprinzator de succes:
Întreprinzătorului performant personal. Deciziile și actiunile sale se
bazeaza pe o mare capacitate de a intelege, de a „simti” alte persoane și pe credinta ca
relatiile dintre oameni sunt foarte importante și ele pot contribui decisiv la rezolvarea
celor mai importante aspecte ale afacerii. Supervânzatorii obtin rezultate foarte bune in
firmele de comerţ pe care reusesc sa le creasca in marime și profituri.
Intreprinzatorul-manager. Specifica intreprinzatorului manager este
dorinta de a iesi in evidenta și de a concura cu alte persoane.
Intreprinzatorul-expert sau generator de idei. La baza deciziilor, actiunilor
și comportamentelor sale se afla un mare atasament fata de idei și o puternica dorinta de a
inova, considerând ca dezvoltarea de noi produse și servicii este esentiala pentru viitorul
afacerii, intreprinzatorii experti se intâlnesc cu o frecventa sporita in consultanta,
comunicatii și in industriile de vârf. Specific lor este și faptul ca se lanseaza de regula in
afaceri la vârsta maturitatii, dupa ce au devenit realmente experti in domeniul lor de
activitate.
Reusita reala in afaceri este generata de rezultatele pozitive la ambele
forme de evaluare. De retinut ca reusita in afaceri nu trebuie sa fie un scop in sine.
Reusita in afaceri aduce implinire umana, fericire, daca este insotita de sanatate, reusita
familiala, reusita sociala etc. Reusita in afaceri, ca de altfel și reusita in viata, depinde in
mare masura de modul in care intreprinzatorul imbina generalul cu particularul. Cu alte
cuvinte, de folosirea cunostintelor, experientelor de succes ale altor intreprinzatori,
concomitent cu adaptarea lor la specificul intreprinzatorului și al afacerii de care se
ocupa, la conditiile mediului intreprenorial. In caseta de mai jos precizam selectiv câteva
dintre elementele cu valabilitate generala mai importante, pe care scoala, literatura de
specialitate, practica afacerilor și mass-media etc. le pun la dispozitia celor ce doresc sa
faca afaceri.
Elemente generale implicate in reusita afacerii:
- cunostinte referitoare la oportunitatea de afaceri și modalitatile deidentificare și
valorificare;
- modele intreprenorialc de succes;
- cunostinte privind caracteristicile și modul de derulare a afacerii;
- lista de cerinte și reguli privind desfasurarea și managementul afacerii;
- metode și tehnici de proiectare și management al unei afaceri: analizadiagnostic
- studii de caz privind intreprinzatori și afaceri de succes;
- consultanta in marketing, management, juridic, financiar etc.
Elemente particulare implicate in reusita afacerii:
- caracteristicile personale ale intreprinzatorului: talent inlrcprcnorial.inteligenta,
memorie, nivel de pregatire, cunostinte specifice in anumite domenii, experienta de viata,
temperament etc;
- continutul oportunitatii de afaceri avute in vedere - piata pe care se manifesta,
echipamentele și tehnologiile necesare, marimea fondurilor implicate etc;
- mediul, contextul de desfasurare a afacerii din punctul de vedere al marimii taxelor,
impozitelor și dobânzilor la credite calificarii personalului necesar,nivelului birocratiei și
coniptiei etc.