Sunteți pe pagina 1din 224

adeca

Cantare pe singur glasul, unit ell

DOCSASTARIUL
Tradus din greceste in romaueste

Cu binecuvantarea

Acum intaill dat la lumina Inalt prea-o-sfintiei sale Domnului

Domnului

SOFRONIE 1\1ICLESCU
arhiepiscop Sucevii ~imitropolit Moldaviei cavaler a mai multor ordine In zilele Inalt excelentei sale carmuitoriu, printipat

Moldovei

TEOD()R NICOLAE BAL$


Cavaleriu a mai multor ordine In staritia prea cuviosiei

sale arhimandritului

CHIR GHEH.ASIM
staretul sfintelor rnonastiri Neamtul ~i Secul

Tradus si prelucra~ de dumnealui

Paharnicul

DI1\11TRIE

sue EVEAN

LJ

protopsaltul sfintei mitropolii , ell a sa chcltuiala pus supt tipariu In tipografia sfintei monastiri Neamtul
Anul1857

~~-:--:---.=-:=-:-::-=---:::-: :-:--(!) <!>eh~::'===::=:=::=: =====:==::::::-::::'::: =;,;(!)~ _ =

IDIOMELAR
PARTEA A TRElA

CARE CUPRINDE TRIODUL SIPENTICOSTARUL


TRADUS DIN GRECESTE iN ROMANESTE SI PRELUCRAT
de Paharnicul DfMITRIE SUCEVEANU . PROTOPSALTUL MITROPOUEI MOLDOVEI

RETIPARIT ACUM, A DOUA OARA CU BINECUV ANT AREA

LP.S. DANIEL
MITROPOLITUL MOLnOVEI

Sf

BUCOVINEI

Tf{ANSLlTERAREA!;I1

DIOR'I'OSIREA TEXTULUI.

CORECT/\REA

(;RE~ELlLOJ(

DE TIPAR ~I iNGRUIREA

EDITIEI

DE ARHID. IlROF. DR. SEBASTIAN

BARBU BUCUR

SDITURA MITROPOLlEl MOLDOVEI SI BUCOVINEI

TRINITAS
! a s i, I
<) I)

.;.::===================~

@=

. ~:

:::::=:

::

::=::::::: !)~

,.(!j;;:=================:;(!) ~ji\'::=================,:-;;~~

INALTATU-TE-Al

INTRU SALVA HRISTOASE

DUlVlNEZEUL NOSTRU,

BUCURIE FACAND UCENICILOR CU FACADUINTA SFANTULUI DUH, iNCRED1NTANDU-SE EI, l>RIN BINECUVANTARE, CA TU ESTI FIUL LUI DUMNEZEU, lZBAVITORUL LUMII.

II
DUlV1INICA

II I' III
,

I
~

de.: .bu-na

'., fati' ..
J '

~====~~========~@===============~~

I
~@c:: ::::::..: :

II

II

,,<i===:'~::~':::::':~.

,=--:--- ..

=-~~G5:-=~--'=-",-::.::=::= @)
~

-~-:'~=-~.:" .~~~-:~(~

(f>

6.

III

ru

LA DUl\I\INICA

FIULUI

RISIPITOR

~===:=::==========:=~] _u~ ~'=-:==::7"-.. :...-------:~@=:...

.. :§)~ :

,i
lor

io=ru ~/ul su

sire.

-_

4 J\; IT,fi' 'fJ..\ ~~~~ _ _".,_~_. ~c:.....-.'~'_".


, La LITlE, slava: glas IV.
<J/J

1""-,....

~~

Co fi --uL celde--sfri - nat art;

~'.

V" -nil

si
I

'"

~~~_
....

flU 'J--

u
I'

=::

=!)~

;y@)=::~:=-::::,.~.::.......:=~'-::'":'-::~==~~-~.-:".~) <!)==-~~~=--=.:.~:.'"::--::~ .:~"(~ ~


~

J c.-c..-. 't.....:) ~
... r"'»

10,

III
~

ri -~i - pi t-am 00-9(1 ~ ~

--~-~---~'\'\~J\ ze rin
p

!J'-~~ie ; ~
~ '\'t..

~~~
~

DUNlINICA
~

III
'''''.
.

r -. r ~~~~\.\.-~~~

P ._
~

a,
.. .:J>

pe co - re
. .

....._."..

~. "..-,.:'JI~ __ \:\

"""""""'---

~'"

mt-» dat Pa··~


'\'I;!, ~

e.---'~~~"""""""'_"""_;;';;_.~""'"!'"
......_"".'

pr!

fne-$tlHnii
..

pre.

rm ~ nIJ,
~ if""

cel-ce
__
~

- rnaIJ'
!('"
.".

'"

.6 ~'~

-\\,

po -- cd

- esc, Dum-ne ~te. ._

u - le,

'si_m'f!l-mi ._"lu --

-~.J'

~ "'~ '- >t:.-.-. -"

'-...: .•
LA S;riHOAVNA, slava: glas VI.

La LAU DE, StihlrHe; glas

12.

nI

DUMINICA

Slava: glas VI.

ft

.~'1f:.

FlU LUI RISIPITOR.

13.

!.

I !

II
!
~

I
I
,

La tAU DE, slava: glas H.

'::::::==::::=:::==::=_;.::;=::::==:=:,==;5~ @c:::::=:-::c=:=:::c ==:=-=:::,_",::::::~~::.,.~j ~

Ir

~=====::==~======:===~==:~$~'"'~- ~~~~'~~~= .=~-~~


YNFHICO~ATEI JUDECATI.
\if'.,.=""". ',",,,,fff3W

i~
II
.

"11'10
'Ii; ''''''''r"",,_.\~W'1i"r'''~· (~ i

nf'~

II,
I

r1

Ci de···-

nu "_ Ie ..
filllni
p'

"::::""--:::3'- ~ -:.~~-:.~C'>.u__Ji,~
Iu - bF .~ to-rule -~.-~~ ..
00

.;;~

If'"
~§@,~~~~3I~ ~~i_~[f.'f~" ~..'ID<!~~~~'!'i!"~f.&ffi1

''\II

~ 't

'I'.lt;$p ~('~~

~~~

<:ll~~.\lfm~.

~M!!t::--'i~

~~

·-...rrttr$~· ....

Jl n')Qi~ ra-in

i'e p1-.'iCJ C': va

LA STWOAVNA,

sl ava:

glas

viu.

pI

-no

"

hi? ~clici

1t

'\\,

~~~l'.,-'WJ,",I.'!~~.

co "- sa-"-jUi

"'--~
P'
~~

¢~

fa N/o-fu "-[

- to

... 1':.------,.. \!>_.,_._. -- . .


18.

~--'~.(!;-:

._ •..

--====: .....-....:.=~ -

III

DUJvHNICA'

III·

I
,I

""''I\''V

AA&.

INFRICO$ATEI

JUDECATI.

19.

~~~~

DUMINICA

51
I

ii
I

ciJ

II
!.

i,

~~~

~4-1t:\t,'>1.-m,'!; "'41i;G"liJ.r.-~i~(;

~~ ,~~ ilt~ \.\~

t~~1

CI

nx.
./1.

Slava: glas L

~~

W,ii

i!~'

cu

no-un

I
I

,!

LA DUMINICA
.

IZGONIRH
_..

LUI ADAM

ca-!

La

srs HOAV NA,


"'~ N._
.~

Siuvii: gla:; V!.


IF.",.
~g~inc7,'!i"

II

~'"'~ ~
,,~)'U.~~

::,
~~

I
~

"'':rN;t:lt'~/

~;.~~~

. r~ .

\,l, '\!',1~~I'"~~m~

.",~

SCO-5U-S-Q

A
-",""",

(j::1rn d/i"i
... -, ~

~~'"

.::",'"

'

~~~~

"'~J'~ ~t,,~,:r.;'·:l$,';i!J',M

~~)

\\

\~'3!.'' -~~'~
""'::Jt, '%."V."
",;.iiP If'"

~-~~If~.
~~}"~

11-

~~ft~,;.:\~~g,'-f"~

);m.

rC1i_._~,,.

min
~

co

~5~-:~

rei

1Il:
L,~

~-~

--,\.

pen-iru

Q _,

ceo

..,~.

>I!'~.......

sio

~f

'11

"_=" \,
4

n'"L_=~ rea] p
~~~~~!;,~&

-,_"fP"
~~~

.""""~~,,,,:lJl, .<""

~-~ -~ "'~""""". ~ ~ ~""""_ '"",,"""""""".~':~1>l~;' "~1~ ~:!"'''"''' ~ "_J' "',,/ ... cu gl as de u-rnt --lin

II II
u I

sf de tot:
I

ol-ne
I '

le rnoQrn~.lip

I
rn I ,"'" ne~ _. n)..a__~_.I .~.~_~. , Z

, ~ ~~ ~w.~w~_
1 -,~,

''''0[' CI ~. '~.ft ...

.:,oJ. . l

_~=~~=_'~~_=_~_m .. _~c~_. __ ~_~_ .. . ._._. ,~_ (~"_, _.__. __ "_.


IZGONIRll
~'"
J

_r-==,_,~~.~~~_~_~==

-=-, ~ @)
25. ~

ilil

LUI ADAM.
" ,PI'" t~~"!--

I!F"

m
~
~,{;

~ -~"
.!"W

.."""'-"'." ~ ~ -,~ ~
.__J~p

'" _1>' " ..,""""--~~ .•" _

sf fVflh--tu --_ i

to-rut ca-fre din -,- $ul

a -. zis:;f
'IF"", 1i1'~.

zi'IF

!,

~"'-u~~~~ru
Ill'"'

"'..,. ••-.""""""'"""~~ ..... CLJI

"'l1l . ",,,...,,,, '--'~~ ~-~~~--~~~."~-c.~ ~,..~ ~ A --, A rClp f1' ci v!"eau sa·-s€.. . m1n ttl ._ io --sed st 10 'W"'"---"~.I
r' ~ ~.~

di

rea__Mea

--".""....._\,~-~~~''''>
I!U-·VllZ0U
W".

"';;;l!n .

sa

~~"'."_

~:

pia
.p"

~'~

if-

~..e ~.~.I

no·-stin 'it
!t",,"'l>
..

fa

"~T"

""""..,,"""'."""""""""'''' ................ ""'""""""~..".

no.
~~ ~

ca
~
~

flU..'! vol iz go __ ni
~
.,..,."""",,,

"""~~~.-~~~~~~~------Y ,,_
'-"l. .
Ill'" £~
. ~

ff.pe

"'" C~?! ce

a -- de
~~.~ ...

---I

~ ~~~

-va ...............

-~~'''''''''''''''-1l\
\ll

IfF

,.J§t

\. ~

."Ji;;

'IF'

"<~~" . <-~~
ff~ G!'
~

ru-lui
tf'__

i". ~\.'\_'11!!\ \

,$0- vi
""...
~

w"''''''''''-"'':.'tI
~~

~iili:_;

iF' . ~

vi --- ne

lo_..iV/ i
...

ne

)~l

Q-

fa

dt

..

La tAU DE, Stihirile,


'" ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,.-,~

I" . pttn-qe-re

~,~ ....... ~
#(1
_

~~-~
glas V.
'\'!l;
...,J»>

1t ;
"p
'11'$ I

n~.
~
F' ":;:;)
~~"

Q---

It.....__, ~ t't _gao : 1 I __ au S tn vQi


.'

''''''''''''''''- "';);

e, co

'.-

~~'l;,.~\''t.~,,!,...

~~~ ~ ~ ~ '~~':h. ~ ~~~ .... -7 ""'" 'jj) crt" ~"

?f•

JJ.~/~· "". n,e --

""

~y~...

;-$1

J'Vt ue
'M.
i

ft . ..] io Dum-ne-. ze --",.# ia-sca


,.. ~
~
~3E'~1~,"~~~~

~""l{"_~

-=_-""='''''''''A~''':II)

In-

~~

nea .~.larn-(;IU

it: -- go-nit
~ r;~ r
'&. -"-

~ $1 din de··~5fd--ttJ·..ret.l raw-u-~


\I'''~:;'
-'''''' "'.""''''~ ~ .... "";;';iio ,,_ -

'{\'~ ._ .,.,,,,.#, •.
~~",,"-"'l"_$'i£~~"-~

'"",11

Il"'"

Iff "''''''''''''_

II

rn·4;;'rn...... t d _
!J

~~~

.. . ~
~

~s:~:====:=======~~~~ ..~~=~~~~~==':~~ ~

26.

D U.i\'ttI NI CA

... -~-~
.. ..._.y
~ ~
I

ia- Tasi

IUP ... tarn

_.

,~~

~ @). -".~":":~~=." ..:::=-=::_~'"=====':::~':'.::~':'~: .~ : __.."


~

(!;=:::====. ,,,.~
,

rn~. _

=:,~.~-':'~:::_:::=,'

(;YfIIl

12ft
_,_, for.
::~,
~'lIi

III
",£~"::::""""'~~ ,,_.~ .
~~~~."

DUMINICA

III
__".. u
iF"

1t

-~~
1'10 ...:II

~
f~
A ,--,::::;
IJ""

c""""",_ ---

'~

<'-,\~~{;",""",t"," '=
,.~_~.""~=~

s! vii -zCi _, tor de Dum-ne --~,'!flU


~

~ ·~",--.... ~~'t\~~~-c,tl ~ CLJ

.~'"''

."j}f;

'il1;,"_""'-1ih

"---

s.a fii C~j;tWA!";i~'_;;~&~~~~~~'J~~

CiAI
~

cu

po-stal
F,....J'II.

reJ -- t;n .. du~",~ (') it


~~~!m1,~~~

crw SU

~ '.

~';'l

"''\

..,'"
q;~~~

~,
~~

fie

-- iu

lui, f.""·~fen-tru

a -cea·-sto

c~

~~~~~a:~

I
I

IZGONIHII

~

~~
~&

~IF'

!D

~~~~~~~if)
~:'iI'ir;~

u=

~~~

rj\,~

,\~~.,",.'~~~~.,

de

rnool-lo; j)

~~,~-'~
In - 'lrt - no-reG
"b...,

II
II
II

I
I

to

I
l!)
~

I
I

·I

pumif!id'i seara, Stihlrile: glas U ,

II

IZGONlf{ii

___

"---:.
Ct -

III
] ...

~~~'__c-..~~~~~~~~_~
J'"'

Pre mi-ne tn-su-mi rna dez.riJdt!jdl.Hlsc


. ......

A
J ~

du : c;n~dL.t.mi QA

f"".~ U

~~.,_~

ie de. lu-cre
"'" r:
-"" ----~~"'. ...

~.

n~·le me -.' Ie Dcatt: - nfl, ~


It<~
...:II;

~I-~~

.~

'V~

---~---~

...e-"

ce-ie vrrtt::l4"li!.3

--f"

foo_:fo pe -- dea
~-'-"'llI~~~~~~c.,_ ~

psa;~
l!"'"

Ci:1ci fa - til ne - ui ... itn ~~ _


~.~

r ""!!li.~'--oil!

- rna fa cin - si! - ie-le To ~


A

le po-runciMlri-'/u ...i - to
.",Jjr

---~~
g
_\~

t-..'lI. ~ ~ --~c..-.....\"-\:!.II -./ In de - sfrir- mJ..oJilchel- iu -11 vi -- o t·o __


Q-

___,

~~~_~

...

__

c__

Pen -lru
~

ceD-sfa_Je rog cu=ra


,Q
.__._~-.-~,,~"'" r

1in-~du.
I

*;.~~"'"''''''~~~~

rr -r..:Jlt

If'"

-.3

6 't.\

II""

co-ca -- in - .fel,...., lu-mi-nea


~ ... _~
-~

4:a
-

~
__,

,.. I";)c..-..~·~'''''
...,liiI

ZQ

ma~

.&

prinpOs!!jipnilfu-glJ-c!un,:-~,." ,r
i

---.'\.... ... -~-~~-X!.~.r

co un mi-

siiv,

s!

nu·

.'

. Te sclr-·hi

de-.~-.-

II

hOi!
-l.

ru

.su
~
~"';l!\J~'~~~~_~""'lC""_"'~"""-"'"-~
....!11

~n

~~

.;W

>l'"

eax..,

'.

sane.cu rd -tim_._~_
__

~
A

~~

oo-siim precirnde bu=ca


~:;~\I
~ <f,&
~~~. ~~~ ~

=~

-~

r_..
~:)~
'~
~ .. \~~ ~

..~~''''''''.'' ..
IF'
.~'JP

te_,

so; 51 ,
t

C ':%..\.~.

,~

1llJW~

'q~'im~;!:!.',';;l.

;lri:"

IF' r!

e.}~~ ~

~~},.ill'~';:_!&;.

"il'j.;£;CT.l'~!t@~

~.r.lmit;?t:.~

.... ~~

II Ii

-ma,

(J;.~ sfi1 ~~
Du
r' ... JjI

- du
bu
"",,,:!?

ne._-.

eLI

vir·- iu

if ~"le
~

cu dra

~'-.-"'~"""""""--~Q'
go =sie,
rr~
~~~"
~ ~Y.ID':-<'l¥'§-1E.O.'~;;~'!r.~

~~:'$j

SFINTU

LUI

~I l\1\ARELUI

P()ST.

JOl INTTIA'SAPTAMiNA.

~~~~" ,~ ~ _f~_~~~~
fi'"

f'. J/

-J'

fu.-ri

'"",,,.-,,,,,,,,,,,,,,,, """"''''''',.:,''~'II.~

~"" ""''\

~~

.w~l>

~"""'-"""

"'!li,'\l -~"

<w':!l
..._

fi:fJ'(J

....

~~

<.~
I'f=

"""",.,.."

'<\l~J~""~l;t;,,_

F' _ .. ;j1

de.: co
F' IF' iif """'~~

""""""~

De doua orl.

'!

-tOf;

34.

chi-pul ro-

II

glas

n.

Podoble: Pre cum Te-al aratat.;

51 rna - re
I

!i:f.

St!Vl.BATA lntiia
-a

saptaill1anlL

La Doarnne strigat-am, stihirile: glas V


·ft:-~~';;~'€!GS:l2S:-:~~~~
~sg.;" ~!.<::~~~

Sl,

tit! ~cram«-,-,"".-Ia Jtd·..~m;c~ nli

~J.N~'.iW~

11~~1l!

=~~,.

sme

.~:r(':~((;0-.,2:1 .

~~.tl;~~

I
~

II
!'

J
I

""""""""""1I!i~

-""'~~-"""'-""~"";~""d'W""'"
c ~.srrffGq.'i#~

C;J

Cl<~Sti:izj ne-," u ne p

'''''~''""""~,'',ic"",,,,~~~
t._.. _ ~;;'l

Mu~~ ~."i .~"cu/.=~--le "~~ ce n . 0


'mr&loJffii~i~.

<t_;;!.=::::;~~~~ ~ ~_"" ''''!~~4


~~ ~~Btt. ~

no ua J no_.
~
",<!'~

<=

~'!'t.l~

~lfn_.gP"

1'!rf7'-".

~~~%~f~;:~

'i.W:~..,.

/~/n-femiu-bi-fori de
~ ~~~4"&~ F
t"tt~

~~=:l!\II'~
"'1",

",:ill

ire dIn

II

II

I 19
(iiJ

u I
I

-~..__-----. ,-----.~....._-~---. --~. ..

iNTIIA SAPTAMiNA

39.

..--~~~~-""":~~~
'

do

&Ii'

~.

~~tr~~~u.b

r=

<1'''':!.l

'~"""""""~

re;

dol ce=.re,,,,,·ri -~ ie

"'-"""",,,,,,;l/iffl'

c€= /c,,;.ce

fe·- me-if

rcf.·-pit f'i-·ind

eli - ni ~- 00

U .-" d 100 CU
"!

,(1
"';'ll

11'''' 'tI,."
~'t~~'t'i"J4 ~

...l»
~!:aF.~~

(;(J _~~._,_._

"-~

'It;;~jji!~~i*

t,(1,

.~~""););,,

"""~'"""""" --~".~,,~ ~

~~

",,,,,;,,",,,,,,,,,,"
A

pre cal
W";:$
\""~~~ ~~.;r.~;l"..",if

In
~ ~~

CQ.~." le-clnd
_,_~,'''~

oi puspe
r
_;f}f

In

~~

"",,~'='~"""'-"',

~~

~~~=
.t'>,

'10--

iea

·~.!!<L:;lW'~:.~rf,fi',

%:~Jfk.'!"""

ti·.. ~u,.,tlif -re

eLi
.f,~

I¥::.1;X~'til~';;",,_ "il?k'!2N;,<;t;TZ.;~

on
r» ,.,.".j

(1

ID

INTlIA SAPTANlINA.

II I

,I I
~~)~

~~~
rt'~~

If!

eel ce
_"i;;

~,- cu·o.,

.".",.,,,,,,,,,,,,,,,,~~j'g2~

ie ,

I
I

II

u-

I
~

~~~==:=~=======~@=~~:~-=-~
(~I

<~. ul

nos

iru

-;

A.

le, ~ Hri-sioa se-«< W"" ... ...~~~ ... ~-.,_~ ~~ " ~ " ~~ si a -Ie tu-fu-ror"",~._..,w_
...

,---"""-~~~
_/

DUJ'vlINICA.
~_a.~'t.

11:%

.sfin

ii ,

'''~--''''''''''''''''-'-~--''''"''''''''~~~

~~"'~i~

IJ'!I-'

lor,

do _.TU

no

{J(t_

La tAUDE,

Stava:
'i},l;
'If.4r'1~~Mi!.*"@.;1tW~ffli-W~V#',

-~ '~~~~ '1la'~
f/;,,'I

,,-._""

.~
~~
"~=~'"~~~~~~'c~~,

"...:iIi

,po

lui
~~~

~~I

glas I

:rr~. ~
"'"!;!.,.",,.

'\~::,"'~4; "''''''''''*''''', '-""'"

",~r
Itl

,!

II II

,l -I

@)

(;1

I III
i !
I

II ' I
51
'

II ,

~~~-.~-~->----~---~.~-.-.-.-~.~""~ .. -"~-'=~~=~~~"~ _"'=._~=~=~w>=~_~ ~':';."'l;i ,-<;.-~-~-~~~~~=~,,~~-.~.--~--~ @) §.,,~~,,--"~.~---~ =-~--~.--~-=.~. .. ~."-~~}@


48,

III

DUMINICA'

ru-gd-fJI'
A

sa

se

da .. ru ._.ia ~-_

A DOUA

SAPTAMi\NA

'I
I
~~.::~~~~~

II
,<~
-'_11'fi'-

La LAUDE, slava ... glas VI

(~

<i

urn

F d __ -~c:._

'-~

De doua on.
ViNEiU a treia si1pUim!,y~L Stthir a, gtas VB. ~
~~.I.

A TRElA

SA~TAMA

NA.

De dOUG ori.
Slava: glas Hi. Hrlstoase Dumnezeul nostru.; pa.g. 42. Tom L

A~; iu .
~-,-''''''''\\
"' ............ e. ~

r~ i!1 "';'c",__

''iI.

F'

~.,,

__

....:III

Je·.(J.--~ Q--

ra

faf

Dupa scoaterea

Clnstitei

Cruel, Stihirile

glas

It

Venit! credinciosilor. .. !7i celelalte,

cauta la 14 sept Tom. I, pag. 52.

,~, ~i"\,l<~j'},

..~

11""
.... ilr<~~ 2 ....~~~

, ;;i cu. '!Ired-·n; - ci


~~ <$_ ~~ ~ 'll!ll.
'l1" ~, ~ . ~ IT'';_,, .... "es"' ... ," q ~

1t

"'~

... -\'111

ne,

;i'n ·=pnl:-~(J - nlJ cu


Alta stihirii, gias V.

r;;'_. tal

CU~

~
,) ~

fib
\';'.s>_$~

'r,;.~,\'iII
~~m-<l

iF'
~)

...

'~«£";,,).,;;rii;~.'f~ \

..

~-1.'\.
q<~~;ttm'~

. ..Ji<
(;~~.

nu-le ve-siesc.: ..mpre.-.-

€ -"

Ie

Sf ,

IF' ifF Ifl ~~~~~

~
~&;,7M'_.';"

rn,

~"''''''''' .... ~~-

Fa-,efnd rOQ-bi1 vrt,:y1.n; - ci

-~~

""••,.;,.,.",,,,,, ~

~a ~ ~
~

II'" tl?WJ~r~~.~ .. '~'!l;."!l.

*.""",1~'\.. ;;til"'~~_ ~

:.

,r- _

IJ;~

spte
~)~$J1-."",

11- nil. Preai-~1iW~

~ ~

""f~t~ iii

If'"

~
'~f''<~.:&'~

r\"

~~\,

IF

ctddJmd;n,,,,-

/"frl --

Ii

rG~-~-~~~-~=--~-=~ ~.-=--"~~~~-=~~~~~.-" ~~.-~.-=


J""
,m--" J

@} ..... ~

.56.

DUMINICA 1;
.

mi~ de--sla-ta-r~a bu-~na _-_ ta lu r_ rt"'"" ~ \.'\ rT"" ...!I 2 ~_~:~~_.w_""""',_~ ~ ~ ,,,,Ji!,,~,,,,~~,,,.>11~~' __ ~_,~"$?"'"'''''~~~~~'''' , lor ~ia fop-f;::r(:}_,~bu n(3;j~ 10-" 'J--d(J-:.~~,,-.-~~. si
G
_0 ..

\.'?I....;;l

.elIll

.ho

~~Zf~.~

~':l~~1IJm~

$ ,,~,;fi'

1!""

du-

_.rnul+il! ,
~

fur
~ """''''''''''''''''' •

ot=
~~_.:.~~

. ~

F' ~ ~~<T'-'"

I-

lor ce-lor

'I%'I.l.

fa
La LAUDE, Slava: gi. i.
~"§'iM'~~

~~'X"'&;' Ve --,nifL_,!;ij lu-criim


... ~

~~

"ir$iZfJff':-W3-2I1

e= \'t,_,,, 'IYt.\\

In
e ~

<:»: ,
y/.=

'~'(.:~~~"~\z!-"" .,~ ~"":~!.h'


a

(l""

~"""""""""'" ~

~C'<;\i!;,

~...,_

.~:~\

'I%'Ia _._

~_%"'"

~_

";;;£> t::J,~~;7!1J:.. "'~"~

\:~
"~~~tt;,

~;

I?M
"'a,·m~>.'*"

"~~=,,.""" ~"""""""",,,,,,,,,,.=,,,;r,~,,, -,,,"

'<-~

sind

if

spre~~ __

mi

Alta stfhlra asemeneavDe

este vreo bunatate ... pag. 30

~-...,. CF

· 51
)

f 00-

't.'l

A C! NCEA SAPtAMANA.

=============~~

ne

Slava:

Si acum: glas H.

Taina cea din veac ... pag. 13'7. glas IV. r


/il

La LAUDE, slava:

~ ... .-.... ~ e

~ _-

...... ~

~l.

~~

..~'ll>

--~<~."'. i1.
~l

t¥fl,

« n.A.

."JJ:.

_""';zIi;i'llo.

.,'''!'''''_ 'f
~ae..'i4.~k',s,

18"'"
~r~

e..k~~~~,*, ~

lif"

4!-~

If""

Si

-- hii ...sir! -

me

DUMIl'\l.ICA

nI

II
I

! I

..-,...---~-~-. _._._.
,... ,!)~ __
.~e"~' __

'-·---@J

~.-~~~

eJ

64,

De doua ori.

_~

su

__

$i!;

d\

"\)

ee-retn SO

!'

A~ASEA

Si\PTAMANA

II
De dona ori, ~

II
I

-l.

--,

_.j;\%,

~"

.~-~

..... _-

~~

Pen -iru
t':._""
"";~"l; __

CO moasieo
'e, ~

5·4.7
~~"""""""""

Ie - gof
""' ........ -~~

cu
'"

...=cm.-""",_.~""",,~~ ~~

If in

lo-~u - td ._" ri='!e s-oude-z]« iu..


~""'~k'i):C_..,.li~~C''''~

""-'_"

.__..,.

gafco!jicu
~ e..-.. ~ ~
'i\.'¥A

1\,,__ S·~(J

IG.

~
~@

)'l··fun -.cac]

wn

-.phil de bu-cu·_

"..II ~ ~\.,_'-~""!!tc.-..~~c:....._~ ~,.~ ..... r ~ ~~_ lo-rnor:-min-tul /rJL_ La -ziir Nth -fu -- i _.fo~

Siava:

glas VII!.

'>t 1t

II, J\

1.1"

nl-

~ (fj=="---=::--:'_. -,.~;_-

-:__: ...-~

(~:::=::==..:=======--=======::.:
. . ....:lY .r -._...._~-:.",.~~--~.~N

68.
rr
JJ

lJl
~, ....f'" I

VINERl
.

'" ~"':a.~""""'_'~~~~--'

\ft?_~

er

"",'

nee cu

Du

~d'

nul

'"

ne ~-str;

'~i acurn: asemenea.

pe Care-Lp/s ~~(;~

~~~ ~ ~''fl ~~~-<~---~ ,..


· If"> d ll""

\,,,

rnu-esc p?J
Ill""

"".

iJ! --.-...~~

fin

-,

tii:

l\

"'V

~-!!_

sfe ctr -

"In ~ tot eel

~ _:!,_~--

.~,»~...;;~
vi ne

ce

in ~- tru

'r I

ropar, Glas

r. ;'"

..~ c.--~~.....-...-~", .. ,._.........-~,


.
'.~

cre-din-·fin·-du--~~...

. ne-ZfHJ-~ei'r -iru
~~-_.!!,_
.

......_". 1t

- J.
~
~

10;

Ape
~

~~... __,,'l\"""'~ ~.~


P'

~~""!.t\~
. .

t'a-2or

dinrnarfik1i SCLJw.fatHdstoa-sellJrn··
~

~-"'-"'I:.<~ CJ •••,

~ -~~..._..,'~'~~~

Ie
~

hi-ru-in

'.

ceo-s/'o ~i nOI;co- prun - cti~. J\sern-ne .... ~",-~ ~ ~""~~~~",~,-~~,,-::!~--,, _--" - tei pur-·find, Ti _. e bi~"tu,~-i-·to--ru-ll1imor-bl·

~~

.~.
_:I.

-~._~.,:,~~~~.~."",--~-~~~...)~~
I , t _ . ""

._

--~~.::~,._.
r .

siri - gOn~ () - sa ._nell Ce~/ui din-iru i-no/....

taL

eel

00

.Vil J\ In·~tiu nu-tne.fe Dom - nu .~ lui,


La tAU DE, Slava: glaaI].

.l;;

-~~.
~

ti w_
p

"ne.' Bi-ne E'fiicu-vlh ...

~~~~ ~"~

-""_J'l~

fJ"'"

~ s~a_~~ __

~~~,
~

~~~~~~. ~~~======::========~

LA DlJMINiCA

S''fILPARILOR

De dona orl,

~:::=:=:===::=---=~ .,--"~"......:::::....-. @ ~.:,,~

fII

". . ....___;_:§) ~

to&~

""!lil'I ~".,."'"

15~ra

"""'''',,"-.-'''~~j

6"

-i

. """""'f-"'::ll!I

i'

Ii-

k~~~,.::=-==.:::::::==:::~:::=:. ::..=::-".~~~:,:===::::=;:=:::===::==;:"_::::: ::.==..__

Ii·

De doua ori.

I
~~-, =:=~=:::_ ~~

~=:====:====~ @~::~-

'iIi!I' ---.--"--"'-"-~--~~~~. _._-_ 1"'" (!I--~-.-.~-~-.~~~-~~,,--

(!J

14.

uSlav a: gtas VI. Astaz! darul.i. La UTi E, Slava: glas IH. ~ ,_, Sl acum: Iar aceasta, ~~ pag.

1U.~

I
i

L
~

Slava:

glas VL As taz] dar ul: pag, 71. ~i acurn: cea de obste ... pag, 69.
.& ~

Tropar glas I. Invlerea AU tropar, glas IV.

A Ai· """""'-"""""-, .... =-"-~~~-.-,~~-"":",,.~ ~ -~~~ -pin-du - ne 7n-pre ~~. no cu ~ne orin 8o-~fez» Hrff

~====~=~~====:~~= __ ~~~~-~~_.=-~·~--_'~=-·

78.

DUlvlINICA

I
!

~ln-iru

"';:.'~

ntl-rne-ie Clam .. nY-lui!

_.._ ___,. ..,.

.,

IIi
j

I
(alrH.iJ'i

m-1e-1e.-gii
$I

"'$.i--~~~

~~:;

00

~ ~"':;) ~ ~ '''''''''I!1if<'JZj~~'~ Cl,! - vin-f(,f) (:~:I

~~"~-===:~'
, IL Ii. Rl O f S1~~ IJ AI\, I.,~ R
Slava:
~ -"'--

. .::::=:::==(!)(~

$i acum:
:::;;;;. ~

g;S
~

nI
astazf...

. ,;:7,

w19~ ,

IV, Podoble: Arata:=Te-ai

_'lm~>1~

Pe Lo-zar eel rnor; depo~tru


l~~

:::::r'~~ ~
xi . .. "",.,..~

1.";"'1.
~
..

II'.'

it ~~,

Ie d\ scu-lin-du-I din1t
\li! II" ~~~,

~~

...._.._Jt"'.~ 8"~
.

~-.'

... ~.-~-~.:a~. .. __". .

,".

~.

-_.'Ii. ~J PG..tofi
lft~
@

i-aj
~~o

~~"-~~

e ~ cu reI

~-vo'" ~at ~~~_~,·~.~ '~""",",i;t,!'

=: -~'1e'!Fa
aJ st'il- pari:

J1'turi ,~;i

JV1.i-ne

,""

.~~--.."':tt~~"

I I e~i eu - '1,;,I

.sfr! - go

~Gr==~~'~.,'~'~=
~ 80.

m
Slava:

~~~:~~~===~::===~===
DUMIN!CA

~i acum: glas L Podobie:

Piatra Hind pecetlulta, ..

Im·~ pfi..""".......--

nurrlcln-ra ::I
'''''~ ~

'It
=.

~s~

~i~

m1i;CS'3J~,~~t~.ti.~~.!l.~.;)

re:

~ Sfo~va
If"'"

ri -- e
~

..,._~

~~

e;rI}.:'l%';'i~~·~~~>'$b

<$t-~~:i;~l~~~~~OO

Ce-·
'~~.,.~
~%

IUJi C€!

oi ve-nd bi."nJ=

_~.

i:

I
~.

~)

=:
~
I

A~' J\ sJa:viS
"""",-""",
~~;~~

""alB ~~~t1j;~_"'''''''''''''''''-.

~;""~<w:'illSl""'&'F""it_ ~~~~

Ti 'f!i;,~~~~ ~ ~I

e Hri·-sf1fJC9 -- selvrj'n~..f~,=.i ~~ io=ru=te,


"',

"odi'I

Ti

u-nu ..ia Dumnee»: u- lui


~ 'iHI

"'_"""~--~'!ll>"""""""'~" essa

.,••",

",,~ ... '% '®@> d


illT~,'ib""", ....

ese

~~~~~,

tB{J

slrugj\ ee-Iui - ce

~~.._,.~~

estl_ bi~-ne<u-vih-.fQt~~

-;»:

sr.
~!''" W' ii$ '{~)'\.
~)'Z"i&2Ti'ill.fa.~

(:i/If
~~~3 .,.~
~

::~!;.,"~
11'.

dklJ•
'\1
sa

·~u"

1'1'>
"
~:.t.:r.;P

~\'i£$f~~~-§{1N~r.,.~~

zi

;;'f~ v.~)

%.smR~"Mr;}~.

ru -- Vlfrli;

'" trusr-

Ctf.nf)o.-"s~~:m sk,f~~" ,

82.

DUMINICA

n!

t5.
Stthira, glas VI, Astaz! darul Sllntuhli Duh ... pag. 7i CANONUL STH,PARILOR.

Tr adus din sistema

veche in rea noua, intocmai dupa cum s-a crntat in vechlme.

STYLPARILOR .

v(i_.~ Ta--ta -tu!

~.-_,,,,,,,,,,,,-.....SI
I

~

Fi --

..._".

ti

>

lui si Sffh-fu

DUfv\INICA

re , ",

~j'

CO,;,

'1P..-, "''''''''''''-'''~~''"''''"-''''''''~'''':t~~'''~
~:f.Y'_;''a'l

de:; peJ ,= iru zi- It:i!pcu po-run

din Fe~~;it)'~!la -f'i$ co


~.P~~'!l!>.~

~~.. "t..",~~~-~,. ~.

,
.~-....:....__:___:::::::.:::::'---::--=-_§

~=========~

~===========-=-=-=-~

<§"::::=:::::: .

=:==__ .

=@)~
@

STILPARILOR

"in ~ ""tru "",


.,~ ~

Glas II

e.

De dou a ori, Slava: $i acum: glas ~V. ~ ~ ~'__"'i---.

fie-i.e de
-~~I!m'l!!l.

" ,~~
0
. .& ~~ . r G,~~"

1r

__

~l!!l..<~

'll',,- ~~ ~~'\""'--"",~"".,.iI&",~ ~, ~"'' .""'' ' ' ' ' '"' ""~~_l<~

,
,

os- curtsto .~.an - iu/;p, nu I

0 S - cun~'

de etA

l~)
I

I I

r:;,-""~-"-~"~~---~-"--~~~~-~='-'~' \!) _'h=_~ ~ __ ~'_~~'_._~ __ '_~)

''Iii\i'i ~

PATIMILOR

::115-. ~

d I
! 1'1 I
II
Ii !i '1
1I

II
iI

JJ

II II II q
i

Ci')

un

IU·

Slava:

s: acurn:
~
If'"

glas VB.

;::::;

rlth

~
~~

.. e ...:;.

~ ~ ~ --.~
":!It;'~"""""""'~~~.:il~

~~

...:l\

10- Taros; in-ere - din- teo- 16 sto - PI


....

'n-::':':''\.. ~~
~.

",!,

c".,~ ...

nul
- w"

..... ~ ,,,...... ::::::;.,........_.~\,,----.~~~~~


I....
.

Ion-bit-sOu
I

rr

.... -.,......_

\'\'

~{;.::\.

~"":II.

1\

e so-fie'" --

t-9 oJ r'"
..............

""

me ~~

sle__cb- rul_cu

fri

~""

rneu.·
~

"Pri

00,_ *l~ 1m-

~ ...._;.~~~~~~'-~~

11: ~~~

mu-ia ~ eel - ce- fi_l-a--:;l;Jotr._._ .... -------.-~--:::;;.:::::/~ "'" @.--~.-.. (;;;) rv

, im-par-1e .. ...... L lo

,r ~

==-..===========::::=:::

!i!IY I"~-~"=-~-~'=-==-~'-~==.=~~"'.

-=."--~~.~~-.- -.--'~~.(!I) -"-"-~--.., ,..~~=-~~,~--~-"~~~~~~.-~-~-.~@)(!)-~.----.


PATIMILOR 117,

w
!)

..

TN SF1NTA Sedealna

~I MAREA

MIERCURI. Ieclorlel.; ~

lntii, glas Us, Podoble: De frumsetea


.,,!It

f,l\'
d. ,\

"1It.~~~_"",~~~~.............._~~~_,_
.~ \Ie -

-.3

""'If'I,,",,,,,,

1\ pre

nil fa rt _. ne, ~~~~.........,_,~~~~~~-~~~

var - SM rrir cu 10 ..
• __,..

p-cw-re-Ie
4

.•

.._".,...

meniJ\ fi
........_,.
,=--~~..,..~"":lrt~-~

~~--........_.,.~--........__~~ ~
s-a

To - lel_Iu-

bi - to-ru-Ie de To,;
....__,. .~

--

"'*
I

vin- de~ cat_t::u po=nm=ca


'1t
-·r ~~I"""""""''_'

to-ii _. !Dr; 1 io--rO_ u - ce - ni - cui eel ne


~ ~ ":ll.e.-...c-. ~~

""..... ." "':liI>

II_.~

~..._._~

. - 10" __n ;"


c:...-.... __ ._

I-a

iu/, en

Ie - pfj- dol:__ ~_ el si s--o 'r f"" .::t:.,___ ~ ~ '~!.. 'C..-.~~:::;~ .y ....._;r


@.::

. ...............~ ~ ,,_ ~ 'to, I' ",...

~J-Irmd m-po-._,_r c.t " tri-vo no


~c:;,._,.~

_I!_~~
a

__

-~e_

ru-Iui
~
,,~;ao;.

0-

mes-le- c~

c:.........e---...... ~~" __,. vln-· zin-du-te_" __ pre 7i-ne pen-fru dra - 905====.§)...t

~=====:=======~

~-.

.frn"~po~~... ,,f rr~

",.=~~~~~

.""~

120.

MIEHCUREA

~_~~~~...,_~ iru

W'" __,.-

~ ~ "~_"""-'~'WiI~~_~~
Il'''

o·-ce - ea_~ nu (] pier~uf";

iz: =-

•._,

bd·= v/~~/1iJO fop~'lri"ill·-K11r

S-ar putea să vă placă și