Sunteți pe pagina 1din 10

Tiron Alexandra Seminar de Mecanică

Noțiuni de calcul vectorial

1. Generalităţi
Mărimea scalară este o mărime fizică caracterizată complet prin valoarea sa numerică. Exemple
de mărimi scalare: lungimea, temperatura, masa, timpul, lucrul mecanic, densitatea etc.
Mărimea vectorială este o mărime care pe
dreapta suport r lângă valoarea numerică are şi o orientare în
a vârful vectorului
a vectorului
spaţiu, adică direcţie şi sens.
r
a = a = vectorul a
originea vectorului/ punct de aplicaţie
al vectorului
r
a = a = a = modulul vectorului a

Exemple de vectori: forţa, momentul, viteza,


acceleraţia, impulsul.
Scrierea unui vector cu ajutorul coordonatelor carteziene:
În sistemul cartezian triortogonal, se cunosc punctele M și N prin coordonatele lor. Vectorii de
r r r r r r
poziție corespunzători celor două puncte sunt: OM = xM i + yM j + zM k și ON = xN i + y N j + z N k .

Se cere scrierea vectorului NM .

z NM = OM − ON
M(xM, yM, zM) r r r r r r
N(xN, yN, zN) NM = ( xM i + yM j + zM k ) − ( xN i + y N j + z N k )
r r r r
k NM = ( xM − xN )i + ( yM − y N ) j + ( zM − z N ) k
rO v
i j y
x
Dacă se dorește cunoașterea versorului vectorului NM :
r r r
r NM ( xM − xN )i + ( yM − y N ) j + ( zM − z N )k
u= = .
NM ( xM − x N ) 2 + ( y M − y N ) 2 + ( z M − z N ) 2

2. Operaţii cu vectori
2.1 Egalitatea a doi vectori:
r r
Doi vectori a şi b sunt egali dacă modulele vectorilor sunt egale, au aceeaşi direcţie şi acelaşi
sens.
r r r r
a = b dacă a = b şi au aceeşi direcţie şi acelaşi sens.
r r r r r r
Dacă cei doi vectori a și b se scriu în sistemul de referință cartezian: a = ax i + a y j + a z k ,
r r r r r r
b = bx i + by j + bz k , și a = b , atunci proiecțiile celor doi vectori vor fi egale:

a x = bx , a y = by , a z = bz .

1
Tiron Alexandra Seminar de Mecanică

2.2 Coliniaritatea a doi vectori:


r r
Doi vectori a şi b sunt coliniari dacă cei doi vectori sunt paraleli cu aceeaşi dreaptă ∆.
r
a∆ r r
r ⇒a b, vectori coliniari.
b∆

2.3 Vectori opuşi


r r
Doi vectori a şi b sunt opuşi dacă modulele vectorilor sunt egale, au aceeaşi direcţie, dar au
sens contrar.
r r r r
a = −b , a = b , au aceeşi direcţie dar sens contrar.

2.4 Înmulţirea unui vector cu un scalar

Prin înmulţirea unui vector cu un scalar se obţine un vector v' de valoare λv, cu aceeşi direcţie,
de acelaşi sens dacă scalarul este pozitiv şi de sens contrar dacă scalarul este negativ.
r
v ' = λv
r r
dacă λ > 0 rezultă v' , v au acelaşi sens; dacă λ < 0 rezultă v' , v au sens contrar.
r r r r r
Dacă vectorul v se scrie cu ajutorul proiecțiilor: v = xi + yj + zk , atunci:
r r r r
v' = λv = λxi + λyj + λzk .
2.5 Suma a doi vectori
r r r
Suma a doi vectori liberi a şi b este vectorul v , care are direcţia, sensul şi modulul
determinate: r
b
- fie prin diagonala paralelogramului construit cu vectorii componenţi (regula r
a r r
a v
paralelogramului),
r
- fie prin aşezarea vectorilor astfel încât vârful unuia să coincidă cu originea b
r
celuilalt (regula triunghiului). b
r r
r r r a r b
Matematic scriem: v = a +b a r
v
( )
r r r r
Modulul vectorului v este: v = a 2 + b 2 + 2ab cos a , b
r r r r r r
Dacă cei doi vectori a și b se scriu cu ajutorul proiecțiilor: a = ax i + a y j + az k ,
r r r r r r r r r r
b = bxi + by j + bz k , atunci: v = a + b = (ax + bx )i + (a y + by ) j + (az + bz )k .

Exemplu:
r r r r
F1 = Pi + 2 Pj − 3Pk r r r r r r r r
r r r r ⇒ R = F1 + F2 = (P + 2 P )i + (2 P − 2 P ) j + (− 3P − P )k = 3Pi − 4 Pk .
F2 = 2 Pi − 2 Pj − Pk

2
Tiron Alexandra Seminar de Mecanică

2.6 Descompunerea unui vector după două direcţii coplanare, neperpendiculare


r
Descompunerea unui vector v pe două direcții

(∆1) coplanare, neperpendiculare, ∆1 și ∆ 2 , se face construind prin


II(∆1)
r extremitățile vectorului, a unor drepte paralele cu cele inițiale.
v1 r
v
(∆2) r Laturile paralelogramului obţinut determină în mod unic
v2 II(∆2) r r
componentele v1 şi v2 .
r r r r r
v = v1 + v2 , v1 ∈ (∆1 ) , v2 ∈ (∆ 2 ) .
2.7 Proiecţia unui vector în plan
r r
r Vectorul v şi dreapta ∆ sunt coplanare. u este versorul axei pe care
r v B r r
A u α se găseşte vectorul v , iar α = (v , ∆) , este unghiul pe care îl face
B”
r r r
(∆)
vectorul v , cu dreapta ∆ . Se poate scrie v = v ⋅ u , iar
A’ r
B’ pr∆ v = v cos α .
Proiecţia rezultantei unei sume de vectori pe o axă, este egală cu suma proiecţiilor vectorilor
componenţi, sau, componenta pe o axă a rezultantei este egală cu suma componentelor pe acea axă
a vectorilor componenți.
2.8 Descompunerea unui vector după trei direcţii necoplanare
r
z Scrierea vectorului v în funcție de componentele vectoriale
G F r r r r r r r
r v1 , v2 , v3 : v = v1 + v2 + v3 .
v3
D r r E r r r
v Versorii axelor Ox , Oy şi Oz sunt i , j , k ,astfel încât
k γ r
r β
rO v2 C
r r r r r
r i α j y vectorul v se poate scrie: v =v x i + v y j + vz k , iar modulul acestuia
v1
A
x B este: v = v x2 + v y2 + v z2 .
r r r r
Compunentele vectoriale v1 , v2 , v3 , ale vectorului v , se pot scrie cu ajutorul proiecțiilor vx
r r r r r r r
,vy , vz ale vectorului v : v1 = vx i , v2 = v y j , v3 = vz k .

r r r
Se notează: α = (v , Ox ) , β = (v , Oy ) , γ = (v , Oz ) = unghiurile directoare
r
Scrierea proiecțiilor vectorului v în funcție de cosinusurile directoare (cosα, cosβ, cosγ):
v x = v cos α , v y = v cos β , vz = v cos γ .
r
Cosinusurile directoare se pot calcula cu ajutorul proiecțiilor vectorului v și a modulului său:
vx vy vz
cos α = , cos β = , cos γ = și cos 2 α + cos 2 β + cos 2 γ = 1 .
v v v
Dacă notăm cu litere vârfurile paralelipipedului ce se formează atunci când descompunem
r r
vectorul v pe cele trei axe triortogonale, atunci vectorul v este și vectorul de poziție al lui E:

3
Tiron Alexandra Seminar de Mecanică

r r r r
rE = OE = xE i + yE j + zE k .
r
Cunoscând coordonatele punctului E, se poate determina vectorul v :
r r r
r r r OE xE i + y E j + z E k
v = v ⋅u = v =v .
OE xE2 + yE2 + z E2

Exemplu: Se dau: OA = 2l , OC = 4l , OH = 3l , laturile unui paralelipiped drept. Să se scrie:


1. vectorii de poziție ai punctelor A, B, C, D, E G, H și să se z
calculeze modulele și versorii acestora; H G
2. vectorii AC , HB , BG și să se calculeze modulele și D E
versorii acestora.
O C
Punctul A:- coordonatele punctului: A(2l, 0, 0) , y
A
r r r r s B
- vectorul de poziție: rA = OA = x Ai + y A j + z Ak = 2li ,
x
r r
- modulul vectorului de poziție: rA = xA2 + y A2 + z A2 = 2l , - versorul: i .

Punctul C:- coordonatele punctului: C (0, 4l, 0 ) ,


r r r r r
- vectorul de poziție: rC = OC = xC i + yC j + zC k = 4lj ,
r r
- modulul vectorului de poziție: rC = xC2 + yC2 + zC2 = 4l , - versorul: j .

Punctul H: - coordonatele punctului: H ( 0, 0, 3l ) ,


r r r r r
- vectorul de poziție: rH = OH = xH i + yH j + z H k = 3lk ,
r r
- modulul vectorului de poziție: rH = xH2 + yH2 + zH2 = 3l , - versorul: k .

Punctul B: - coordonatele punctului: B(2l, 4l, 0 ) , z


r r r r s r
- vectorul de poziție: rB = OB = xB i + yB j + z B k = 2li + 4lj , H G
-modulul vectorului de poziție: D E
r
rB = xB2 + yB2 + z B2 = 4l 2 + 16l 2 = 20l 2 = 2l 5 , C
O
r r r r y
r OB 2li + 4lj i + 2 j A
- versorul: u B = = = . B
OB 2l 5 5 x

Punctul D: - coordonatele punctului: D(2l, 0, 3l ) ,


r r r r s r
- vectorul de poziție: rD = OD = xD i + yD j + zD k = 2li + 3lk ,
r
modulul vectorului de poziție: rD = xD2 + yD2 + z D2 = 4l 2 + 9l 2 = 13l 2 = l 13 ,

4
Tiron Alexandra Seminar de Mecanică

r r r r
r OD 2li + 3lk 2i + 3k
- versorul: u D = = = .
OD l 13 13

Punctul G:- coordonatele punctului G (0, 4l, 3l ) ,


r r r r r r
- vectorul de poziție: rG = OG = xG i + yG j + zG k = 4lj + 3lk ,
r
- modulul vectorului de poziție: rG = xG2 + yG2 + zG2 = 16l 2 + 9l 2 = 25l 2 = 5l ,
r r r r
r OG 4lj + 3lk 4 j + 3k
- versorul: uG = = = .
OG 5l 5

Punctul E:- coordonatele punctului E (2l, 4l, 3l ) ,


r r r r s r r
- vectorul de poziție: rE = OE = xE i + yE j + z E k = 2li + 4lj + 3lk
r
- modulul vectorului de poziție: rE = xE2 + yE2 + z E2 = 4l 2 + 16l 2 + 9l 2 = 29l 2 = l 29
r r r r r r
r OE 2li + 4lj + 3lk 2i + 4 j + 3k
- versorul: u E = = = .
OE l 29 29
r r r r r r r r
Vectorul AC = ( xC − x A )i + ( yC − y A ) j + ( zC − z A )k = (0 − 2l )i + (4l − 0 ) j + (0 − 0 )k = −2li + 4lj ,

- modulul vectorului AC = (xC − xA )2 + ( yC − y A )2 + (zC − z A )2 = 2l 5,


r r r r
r AC − 2li + 4lj − i + 2 j
- versorul: u1 = = = .
AC 2l 5 5
Vectorul
r r r r r r r r r
HB = (xB − xH )i + ( yB − yH ) j + ( zB − z H )k = (2l − 0 )i + (4l − 0 ) j + (0 − 3l )k = 2li + 4lj − 3lk

- modulul vectorului HB = (xB − xH ) + ( yB − yH ) + (z B − z H ) = l 29 ,


2 2 2

r r r r r r
r HB 2li + 4lj − 3lk 2i + 4 j − 3k
- versorul: u2 = = = .
HB l 29 29
r r r r r r r r
Vectorul BG = ( xG − xB )i + ( yG − yB ) j + ( zG − zB )k = (0 − 2l )i + (4l − 4l ) j + (3l − 0 )k = −2li + 3lk
- modulul vectorului
z
BG = (xG − xB )2 + ( yG − yB )2 + (zG − zB )2 = l 13 ,
H
r r r r G
r BG − 2li + 3lk − 2i + 3k D
- versorul: u3 = = = E
BG l 13 13
O C
y
A
B
x

5
Tiron Alexandra Seminar de Mecanică

2.9 Produse de vectori


2.9.1 Produsul scalar a doi vectori
Când calculăm produsul scalar a doi vectori obținem un scalar.
r r r r b
a ⋅ b = a ⋅ b ⋅ cos θ = a ⋅ b ⋅ cos θ θ
a

Proprietăţi
r r
produsul scalar este nul: - dacă unul din cei doi vectori este nul ( a = 0 și / sau b = 0 ), sau

r r
- dacă cei doi vectori sunt perpendiculari ( a ⊥ b ).
r r r r r r
Exemplu: i ⋅ j = 0 , j ⋅ k = 0 , k ⋅ i = 0 .
r r
• produsul scalar al unui vector prin el însuşi este egal cu pătratul modulului său: a ⋅ a = a 2
r r v r r r
Exemplu: i ⋅ i = 1 , j ⋅ j = 1 , k ⋅ k = 1 .
r r r r
• produsul scalar este comutativ: a ⋅b = b ⋅a .
• produsul scalar este asociativ cu un factor scalar: ( )
r r r r r r
λ a ⋅ b = (λa ) ⋅ b = a ⋅ λb . ( )
• produsul scalar este distributiv în raport cu suma vectorială: (
r r r r r r r
)
a ⋅ b + c = a ⋅b + a ⋅c .
r r
• produsul scalar al unui vector v prin versorul u al unei axe (∆) este egal cu proiecţia
ortogonală a vectorului pe axa respectivă:
r B r r
r
u
v
α
v ⋅ u = v cos α ⋅1 = v∆ .
(∆)
A v∆ C r r r r r r
Exemplu: v ⋅ i = vx , v ⋅ j = v y , v ⋅ k = vz .

r r
Expresia analitică a produsului scalar (dacă cei doi vectori a și b se scriu cu ajutorul
proiecțiilor):
r r r r
a = ax i + a y j + az k r r
r r r r ⇒ a ⋅ b = axbx + a yby + a zbz
b = bxi + by j + bz k
r r .
a ⋅b axbx + a yby + a zbz
cos θ = r r =
ab ax2 + a y2 + az2 bx2 + by2 + bz2

Exemplu 1:
r r r r
 R = 3Pi + 2 Pj − Pk r
 r r r ⇒ R ⋅ M O = Rx M Ox + Ry M Oy + Rz M Oz =
M O = 2lPi − lPj + 2lPk
= (3P )(2lP ) + (2 P )(− lP ) + (− P )(2lP ) = 6lP 2 − 2lP 2 − 2lP 2 = 2lP 2 .

6
Tiron Alexandra Seminar de Mecanică

2.9.2 Produsul vectorial a doi vectori


Când calculăm produsul vectorial a doi vectori obținem un vector, perpendicular pe planul
determinat de primii doi, iar sensul se stabilește cu regula burghiului drept.
r
r r r
a ×b = c ; ( ( ))
r r r
c ⊥ a, b ;
r r r
c = a ⋅ b sin α .
c r
b
α
r
a
Proprietăţi:
r r
• produsul vectorial este nul: - dacă unul din vectori este nul ( a = 0 și / sau b = 0 ), sau
r r
- dacă cei doi vectori sunt paraleli ( a b ).
r r
•produsul vectorial al unui vector prin el însuşi este nul: a × a = 0.
r r r r r r
Exemplu: i × i = 0 , j × j = 0 , k × k = 0
•produsul vectorial a doi versori ortogonali este tot un versor.
r r r r r r r r r
Exemplu: i × j = k , j × k = i , k × i = j .
r r r r
• produsul vectorial este anticomutativ: a × b = −b × a .
r r
( )
r r r
( )
r
• produsul vectorial este asociativ cu un factor scalar: λ a × b = (λa ) × b = a × λb .

• (
r r r r r r r
)
produsul vectorial este distributiv în raport cu suma vectorială: a × b + c = a × b + a × c .

r r
Expresia analitică a produsului vectorial (dacă cei doi vectori a și b se scriu cu ajutorul
proiecțiilor):
r r r
r r r r i j k
a = ax i + a y j + az k r r r r r
r r r r ⇒ a × b = ax ay az = (a ybz − azby )i + (azbx − axbz ) j + (axby − a ybx )k .
b = bxi + by j + bz k
bx by bz

r
Exemplu 1: Calculul momentului unei forțe F în raport cu O:
r r r
r r r r i j k
r = 2li + lj − 3lk
( )
r r r r r
r r r r ⇒ M O F = r × F = 2l l − 3l = (l ⋅ 2 P − (− 3l ) ⋅ (− 2 P ))i +
F = Pi − 2 Pj + 2 Pk P − 2P 2P
r r r r r
+ ((− 3l ) ⋅ P − 2l ⋅ 2 P ) j + (2l ⋅ (− 2 P ) − l ⋅ P )k = −4lPi − 7lPj − 5lPk
r r
Exemplu 2: Accelerația tangențială are expresia vectorială: aτP = ε × r
Exemplu 3: Calculul vectorului acclerație a lui Coriolis, când se cunosc vectorii: viteza unghiulară
în mișcarea de transport și viteza relativă.
r r r
r r i j k
ω = ω0 i r r r r
r r ⇒ Accelerația lui Coriolis: aC = 2ω × vr = 2 ω0 0 0 = (2ω0a0t )k
vr = (a0t ) j
0 a0t 0

7
Tiron Alexandra Seminar de Mecanică

2.9.3 Produsul mixt a trei vectori


Când calculăm un produs mixt a trei vectori obținem r r
v a φ
φ r
un scalar. h c
(
r r r
) (
r r r r r r
)
a ⋅ b × c = a × b ⋅ c = a, b , c . ( ) r
Modulul produsului mixt este egal cu volumul b
paralelipipedului construit de cei trei vectori:
r r r r r
( )
a ⋅ b × c = a ⋅ v = va cos ϕ = vh = V ,
r r
unde v este aria paralelogramului determinat de vectorii b şi c , iar h este înălţimea
paralelipipedului, h = a cos ϕ .

Proprietăţi
r r r
• produsul mixt este nul dacă unul din vectori este nul sau dacă vectorii a , b , c sunt
coplanari.
r r r
• produsul mixt este pozitiv dacă a , b , c în această ordine formează un triedru drept,
• produsul mixt este comutativ,
• produsul mixt este asociativ cu un factor scalar,
• produsul mixt este distributiv în raport cu suma vectorială,
r r r r rr
aa ab a c
• (
r r r 2 r r r r rr
)
determinantul lui Gramm: a , b , c = b a b b b c .
rv r r rr
ca cb cc

Expresia analitică a produsului mixt atunci când cei trei vectori sunt scriși în raport cu un sistem
r r r r r r r r r r r r
de referință cartezian a = axi + a y j + az k , b = bxi + by j + bz k , c = cx i + c y j + cz k , este:

ax ay az
(
r r r
a ⋅ b × c = bx ) by bz .
cx cy cz

2.9.4 Dublul produs vectorial


Când calculăm un dublu produs vectorial a trei vectori obținem un vector.
r r r r
v = a× b ×c ( r
w ) r
a
r r r r
( ) r r r r r
r r r β r
w = b × c ; w ⊥ b , c ; v ⊥ (a , w) ; v , b , c sunt coplanari. c
α
( )
r r r r rr r r r
Formula de dezvoltare: a × b × c = b (a c ) − c ab . ( ) r
r
b
v

8
Tiron Alexandra Seminar de Mecanică

Proprietăţi
• dublul produs vectorial nu este comutativ
• dublul produs vectorial nu este asociativ cu un factor scalar
• (
r r r r r r r r r
)
a × b × c + b × (c × a ) + c × a × b = 0 ( )

Expresia analitică a dublului produs vectorial atunci când cei trei vectori sunt scriși în raport cu un
r r r r r r r r r r r r
sistem de referință cartezian a = axi + a y j + az k , b = bxi + by j + bz k , c = cx i + c y j + cz k , este:
r r r
i j k
r r r r
(
v = a× b ×c = ) ax ay az [ ] r
= a y (bx c y − by cx ) − az (bz cx − bxcz ) i +
by cz − bz c y bz cx − bx czbx c y − by cx
r
[ r
] [ ]
+ az (by cz − bz c y ) − ax (bx c y − by cx ) j + ax (bz cx − bx cz ) − a y (by cz − bz c y ) k

r r r
Exemplu: Accelerația normală are expresia vectorială: aνP = ω × (ω × r ) .

3.Aplicații
Problema 1.
r r r r r r r r r r
Se dau vectorii: a = 2i + 6 j + 4k și b = 4i − j + 2k . Să se calculeze: suma vectorială a + b ,
r r r r r r
diferența vectorială a − b , produsul scalar a ⋅ b , produsul vectorial a × b .
r r r r r r r r r r v
a + b = (ax + bx )i + (a y +by ) j + (az + bz )k = (2 + 4 )i + (6 + (− 1)) j + (4 + 2 )k = 6i + 5 j + 6k ,
r r r r r r r r r r v
a − b = (ax − bx )i + (a y −by ) j + (a z − bz )k = (2 − 4 )i + (6 − (− 1)) j + (4 − 2 )k = −2i + 7 j + 2k ,
r r
a ⋅ b = axbx + a yby + azbz = (2 ⋅ 4 ) + (6 ⋅ (− 1)) + (4 ⋅ 2 ) = 8 − 6 + 8 = 10 ,
r r r r r r
i j k i j k
r r r r r
a × b = a x a y az = 2 6 4 = (6 ⋅ 2 − 4 ⋅ (− 1))i + (4 ⋅ 4 − 2 ⋅ 2 ) j + (2(− 1) − 6 ⋅ 4 )k =
bx bz 4 − 1 2
by
r r r r r r
= (12 + 4 )i + (16 − 4 ) j + (− 2 − 24 )k = 16i + 12 j − 26k .

Problema 2.
r r r r r r r r
Se dau vectorii: a = 2i + j − 2k și b = 4i − 2 j + 3k . Sunt cei doi vectori perpendiculari?
r r r r
a ⋅ b = axbx + a yby + a zbz = (2 ⋅ 4 ) + (1 ⋅ (− 2 )) + ((− 2 ) ⋅ 3) = 8 − 2 − 6 = 0 ⇒ a ⊥ b .

9
Tiron Alexandra Seminar de Mecanică

Problema 3.
r r r r r r r r
Se dau vectorii: a = 6i − 3 j + 9k și b = −4i + 2 j − 6k . Sunt cei doi vectori paraleli?
r r r r r r
i j k i j k
r r r r r r r
a × b = ax a y az = 6 − 3 9 = (18 − 18)i + (− 36 + 36) j + (12 − 12 )k = 0 ⇒ a b .
bx by bz −4 2 −6

Problema 4.
r r r r r r r r r r r r
Se dau vectorii: a = 2i + 6 j + 4k , b = 4i − j + 2k , și c = −2i − 4 j + k . Să se calculeze produsul

(
r r r
) r r r
mixt a , b , c și dublul produs vectorial a × b × c . ( )
ax ay az 2 6 4
(r r r r r r
) (
a , b , c = a ⋅ b × c = bx ) by bz = 4 − 1 2 =
cx cy cz − 2 − 4 1
= 2(− 1 + 8) + 6(− 4 − 4 ) + 4(− 16 + 2 ) = −14 − 48 − 56 = −118,
r r r
i j k
r r r r r r r r
b × c = 4 − 1 2 = (− 1 − 8)i + (− 4 − 4 ) j + (− 16 + 2 )k = −9i − 16 j − 14k
−2 −4 1
r r r r r r
i j k i j k
(
r r r
a× b ×c = ) ax ay az = 2 6
r r r
4 = −20i − 8 j + 22k .
by cz − bz c y bz cx − bx cz bxc y − by cx − 9 − 16 − 14

Problema 5.
r r r r r r r r r r r r
Se dau vectorii: a = 3i + 6 j + 9k , b = 3i + 4 j + 5k , și c = 4i + 5 j + 6k . Sunt cei trei vectori
coplanari?
ax ay az 3 6 9
(r r r r r r
) (
a , b , c = a ⋅ b × c = bx ) by bz = 3 4 5 = 3(24 − 25) + 6(20 − 18) + 9(15 − 16 ) = −3 + 12 − 9 = 0 ,
cx cy cz 4 5 6

deci cei trei vectori sunt coplanari.

Bibliografie
1. Vâlcovici, V., Bălan, Şt., Voinea, R. - Mecanica Teoretică, Ed. Tehnică, București, 1963;
2. Lunț, G., E., Iampolski, A., R., Iakovlev, K., P., Sveșnikov, G., N., Snitko, I., K., Zinoviev, V., A. - Îndrumător
matematic și tehnic, traducere din limba rusă, adaptată, Ed. Tehnică, București, 1964;
3. Voinea, R., Voiculescu, D., Ceaușu, V. - Mecanica, Ed. Didactică și pedagocică, București, 1975;
4. Rădoi, D., Deciu, E. - Mecanica, Ed. Didactică și pedagocică, București, 1981;
5. Hristev, A., Fălie, V., Manda D. - Fizica, Manual pentru clasa a IX-a, Ed. Didactică și pedagocică, București, 1989.

10

S-ar putea să vă placă și