Sunteți pe pagina 1din 1

Anatolie Topală – CV

Data și locul nașterii: 27 octombrie 1970, s. Sadova, r-nul Călărași


 
Studii: 
1994 - 1997 Studii de doctorat în Matematică, Doctorantura Institutului de
Matematică și Informatică al Academiei de Științe a Republicii Moldova
1987 - 1992 Studii superioare, specialitatea - Matematician, Facultatea de Matematică
și Cibernetică,  Universitatea de Stat din Moldova
1977 - 1987 Studii Medii, Școala medie din s. Sadova, r-nul Călărași
 
Activitate profesională: 
1 noiembrie 2019 – Secretar general al ministerului, Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării
2015 - 2019  Director, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare
2013 - 2015  Director, Agenția de Asigurare a Calității
2012 - 2013  Șef al Departamentului Studii, Universitatea de Stat din Moldova
2010 - 2012  Șef adjunct/Șef al Secției Studii, Universitatea de Stat din Moldova
2006 - 2010  Prodecan, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Stat
din Moldova
2004 - 2010  Conferențiar Universitar, Universitatea de Stat din Moldova
2000 - 2004  Lector superior, Universitatea de Stat din Moldova
1999 - 2000  Colaborator științific, Institutul de Matematică și Informatică al AȘM
1997 - 1999  Colaborator științific inferior, Institutul de Matematică și Informatică al
AȘM
1994 - 1997  Doctorand, Institutul de Matematică și Informatică al AȘM
1992 - 1994  Inginer matematician, Institutul de Matematică și Informatică al AȘM
 
Titluri științifico-didactice: 
1999 Doctor în științe fizico-matematice
2006 Conferențiar universitar
 
Competențe lingvistice: limba română (maternă), limba rusă, limba engleză, limba
franceză