Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

PSIHOLOG ȘCOLAR: Iza Mihăilă

GRUPA: Combinată

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este şi va fi aici pe Pãmânt?

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: În lumea necuvântătoarelor

TEMA SĂPTĂMÂNII: Animale din curtea bunicilor

TEMA ACTIVITĂȚII: Ferma lui Nea’ Gulie

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: DLC+


DȘ2+sDEC1+sDPM

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic+joc didactic+cântec+exercițiu psiho-


motric

SCOP: Consolidarea despărțirii cuvintelor în silabe și precizarea numărului


acestora; consolidarea constituirii mulțimiilor de elemnete în funcție de criteriile
date; exersarea pronunţării corecte a unor sunete şi cuvinte.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

D. 2. Mesaje orale în diverse situații de comunicare;

D. 3. Premise ale citirii și scrierii în contexte de comunicare cunoscute;

E. 2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de


probleme și cunoașterea medului apropiat;
C. 3. Activare și manifestare a potențialului creativ;

A. 2. Conduită senzorio-motorie pentru orientarea mișcării.

COMPORTAMENTE VIZATE:

D. 2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi,


curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă);

D. 2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;

D. 3.2. Discriminează/diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază


sunete cu litere;

E. 2.1. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și numerația;

C. 3.3. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cât,
dans, etc.;

A. 2.3. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale


sonore, melodii.

OBIECTIVE:

 Să denumească corect animalele de pe jetoane;


 Să despartă corect cuvintele în silabe precizând numărul acestora;
 Să precizeze sunetul inițial al cuvintelor;
 Să intoneze corect linia ritmico-melodică a cântecelor;
 Să execute mișcările sugerate de textul cântecului;
 Să așeze animalul în fermă în funcție de poziția spațială indicată;
 Să deseneze tot atâtea linuțe câte animale sunt in fermă;
SARCINA DIDACTICĂ: Denumirea corectă a animalelor domestice și despărțirea
corectă în silabe precizând numărul de silabe.

REGULI DE JOC:

La semnalul START al educatoarei, plicul cu jetoane va circula din mână în mână.


La semnalul STOP, plicul se va opri, copilul la care s-a oprit plicul va lua un jeton
din acesta, va denumi imaginea și va reproduce sunetele (onomatopeele)
acestora . Jetoanele vor fi sortate în două mulțimi: ANIMALE DOMESTICE și
ANIMALE SĂLBATICE.

Se va denumi animalul, nivelul I va despărți cuvântul în silabe precizând numărul


acestora, nivelul II va denumi animalul și va preciza sunetul initial al cuvântului,
asezându-l mai apoi în fermă în funcție de poziția spațială indicată.

Un copil va veni la fermă, va număra o mulțime de animale de același fel și va


desena în tabel tot atâtea linuțe câte animale sunt. Se va proceda la fel și cu restul
animaleleor.

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauzele, recompense

STRATEGII DIDACTICE

METODE ŞI PROCEDEE:conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, jocul,


problematizarea

MIJLOACE DIDACTICE: plic, machetă cu fermă, machetă cu pădure, imagini cu


animale domestice și sălbatice, fermierul Nea’ Gulie, tablă magnetică, cariocă,
recompense

FORMA DE ORGANIZARE: individual, frontal


SCENARIU DIDACTIC

La intrarea copiilor în sala de grupă, scăunelele sunt așezate în formă de


semicerc, în fața semicercului sunt așezate două machete, una cu o fermă iar
cealaltă cu o pădure.
Captarea atenției se realizează cu ajutorul fermierului Nea Gulie, care a venit
azi trist, supărat și are o rugăminte la noi.
Pornind de la ideea ca nouă ne plac foarte mult animalele domestice,
educatoarea le cere copiilor să își prezinte fiecare copil animalul domestic preferat.
Educatoarea anunță că azi vom merge în vizită la ferma lui Nea Gulie, deoarece
acesta are mulțime de probleme la fermă și nu reusește să se descurce singur;
pentru a-l ajuta ne vom juca jocul “Ferma lui Nea Gulie”.
Fermierul este foarte trist deoarece la ferma lui a venit ursul cel uriaș și i-a
speriat toate animalele din fermă. Animalele sale au fugit în pădure și sunt
amestecate cu cele sălbatice. Fermierul ne roagă să îl ajutăm să le aducă înapoi
acasă, deoarece sunt foarte multe și nu reușește singur. Pentru a vedea dacă noi
deosebim animalele domestice de cele sălbatice, fermierul a adus un plic în care
sunt imagini cu acestea. La semnalul START al educatoarei, plicul cu jetoane va
circula din mână în mână. La semnalul STOP, plicul se va opri, copilul la care s-a
oprit plicul va lua un jeton din acesta, va denumi imaginea și va reproduce sunetele
(onomatopeele) acestora . Noi trebuie să sortăm animalele domestice de cele
sălbatice. Animalele sortate vor fi așezate pe un panou: animalele domestice vor fi
așezate lângă un hambar , iar cele sălbatice lângă un copac. Răspunsurile corecte
vor fi aplaudate.
După ce am sortat animalele, pe rând, câte un copil, va veni și va lua un animal
domestic din pădure, nivelul I, va denumi, va despărți cuvântul în silabe precizând
numărul acestora și va așeza animalul în funcție de poziția spațială indicată de
educatoare. Nivelul II, va denumi animalul și va preciza sunetul inițial al
cuvântului. În cadrul câinelui și rățuștelor se vor intona cântecele “Azi Grivei e
mânios” respectiv “Rățuștele mele pe apă s-au dus”. În cadrul cântecului
“Rățuștele mele pe apă s-au dus”, se vor așeza preșcolarii într-un șir indian și se va
intona cântecul realizând mișcările specifice.
Fermierul este foarte bucuros pentru că l-am ajutat să aducă animalele înapoi la
fermă, însă mai are o singură rugăminte pentru noi. Nu este sigur că toate
animalele sale au ajuns acasă, și ne roagă să le numărăm. Acesta a pregătit un
tabel. Trebuie să numărăm pe rând fiecare animal și să desenăm în dreptul său tot
atâtea liniuțe câte animale sunt. Se va începe cu prima imagine din tabel (5 vaci, 4
rațe, 3 găini, 2 pisici, 1 câine, 1 cal, 2 cocoși, 3 oi, 4 pui, 5 porci). Nivelul I va
număra animalele din concentrul 1-3, iar nivelul II din concentrul 1-5. La capatul
fiecărei coloane, va fi ascunsă cifra corespunzătoare numărului de animale, astfel
preșcolarii vor verifica dacă au reușit să aducă toate animalele acasă.
Se va reaminti titlul jocului și de ceea ce au avut preșcolarii de făcut stabilindu-
se sarcinile și regulile jocului.

Se fac aprecieri generale și individuale finale, se formulează concluzii asupra


modului de desfășurare a activității. Se vor acorda recompense din partea
fermierului pentru ajutorul acordat.
Evenimetul Conţinutul științific Strategii didactice Evaluarea
didactic
Metode și Mijloace de
procedee învățământ
Moment Se va aerisi sala de grupă,
organizatoric
se vor pregăti materialele
necesare activității,se va
verifica starea de sănătate a
copiilor.
Captarea Se va realiza cu ajutorul
atenției
fermierului Nea Gulie, care
Conver- Imagine
a venit azi la noi trist, sația cu Nea
Gulie
supărat și are o rugăminte
la noi.
Anunțarea Se va anunța că azi vom
temei și a
merge în vizită la fermierul
obiectivelor
urmărite Nea Gulie, deoarece acesta Conver
sația
are mulțime de probleme la
ferma și nu reusește să se
Explicația
descurce singur; pentru a-l
ajuta ne vom juca jocul
“Ferma lui Nea Gulie”.
Reactualizare Se va purta o discuție
a Conver-
despre tema spătămânii,
cunoștințelor sația
animalele domestice.
Prezentarea Fermierul este foarte trist Explicația Machetă
noului cu
deoarece la ferma lui a
conținut și animale
dirijarea venit vulpea cea șireată și i- domestice
învățării
a speriat toate animalele
din ferma. Animalele sale
Conver-
au fugit în pădure și sunt
sația Machetă
amestecate cu cele cu
sălbatice. Fermierul ne animale
sălbatice
roagă să îl ajutăm să le
aducă înapoi acasă,
deoarece sunt foarte multe
și nu reușește singur.
Pentru a vedea dacă noi
Plic cu
deosebim animalele jetoane
animale
domestice de cele sălbatice,
domestic/
fermierul a adus un plic în sălbatice
Jocul
care sunt imagini cu
acestea. La semnalul
START al educatoarei,
plicul cu jetoane va circula Conver-
sația
din mână în mână. La
semnalul STOP, plicul se
va opri, copilul la care s-a
Jetoane
oprit plicul va lua un jeton animale
domestic/
din acesta, va denumi
sălbatice
imaginea și va reproduce Problema-
tizarea
sunetele (onomatopeele)
acestora . Noi trebuie să
sortăm animalele
domestice de cele sălbatice. Exercițiul
Animalele sortate vor fi
așezate pe un panou:
animalele domestice vor fi
așezate lângă o casă, iar Tablă
cele sălbatice lângă un Problema-
tizarea
copac. Răspunsurile
corecte vor fi aplaudate.
După ce am sortat
animalele, pe rând, câte un
copil, va veni și va lua un
animal domestic din
Machetă
pădure, nivelul I, va
Conver- pădure Desparte
denumi, va despărți sația în silabe
cuvintele.
cuvântul în silabe
Animale
precizând numărul acestora domestice
și va așeza animalul în
funcție de poziția spațială
indicată de educatoare.
Nivelul II, va denumi
animalul și va preciza
sunetul inițial al Jocul
Machetă
cuvântului. În cadrul
fermă
câinelui și rățuștelor se vor
intona cântecele “Azi
Grivei e mânios” respectiv
“Rățuștele mele pe apă s-au
dus”. În cadrul cântecului
“Rățuștele mele pe apă s-au
dus”, se vor așeza
preșcolarii într-un șir
indian și se va intona
cântecul realizând
mișcările specifice.
Obținerea Fermierul este foarte Conver- Machetă
performanței sația fermă
bucuros pentru că l-am
ajutat să aducă animalele
înapoi la fermă, însă mai
are o singură rugăminte
pentru noi. Nu este sigur că
toate animalele sale au Exercițiul
Capaci-
ajuns acasă, și ne roagă să
tatea de a
le numărăm. Acesta a număra
corect în
pregătit un tabel. Trebuie
limitele 1-
să numărăm pe rând fiecare 5
animal și să desenăm în
dreptul său tot atâtea liniuțe
câte animale sunt. Se va
începe cu prima imagine
din tabel (5 vaci, 4 rațe, 3
găini, 2 pisici, 1 câine, 1
cal, 2 cocoși, 3 oi, 4 pui, 5
porci).
Asigurarea Se va fixa titlul jocului Obser-
retenției și Conver- Machetă varea
„Ferma lui Nea Gulie‟,
transferului sația fermă comport.
sarcinile și regulile jocului. copiilor
Încheierea Se fac aprecieri generale și
activității
individuale finale, se
formulează concluzii Conver-
asupra modului de sația Ouă de
ciocolată
desfășurare a activității. Se
vor acorda recompense din
partea fermierului pentru
ajutorul acordat.

S-ar putea să vă placă și