Sunteți pe pagina 1din 12

TEMA ANUALĂ: „Ce și cum vreau să fiu?


PROIECT TEMATIC : „Sunt atâtea meserii, îndrăgite de copii”
TEMA ZILEI: „Meseria-i o comoară!”
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare/ verificare de cunoştinţe
FORMA: frontal, individual, pe grupuri mici
CATEGORIA DE ACTIVITATE: activitate integrată (ALA I+ADE+ALA II)
DURATA: 1 zi
 SCOPUL: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor, referitoare la diverse
meserii întâlnite în societate.

PROGRAMUL ZILEI:
 ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA1):
1. Bibliotecă: „Ajută pompierii să stingă incendiul colorând traseul corect” –
labirint
2. Construcţii: „Un cartier nou la oraş” - cuburi LEGO
3. Joc de masă : „Îmbracă păpuşa!” – îmbrăcarea păpuşii după meserii
„Reconstituie întregul”- puzzle

 JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE (ALA2): „Ospătarii pricepuţi” – joc


de mișcare
 ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
 Întâlnirea de dimineaţă: „Ce vreau să fiu când cresc mare?” –convorbire,
salutul, prezenţa, calendarul naturii
“ În semicerc să ne aşezăm
Ş-apoi să ne salutăm,
Vedem cine e prezent, poate cine e absent!
Calendarul e-ncântat că va fi iar completat,
Cu nori, ploaie, vânt, furtună
Sau mai bine cu vreme bună.”
 Ştirea zilei: ”Păpuşa Sara în vizită la Grupa Mică”
 Tranziţii: „Unul după altul” - cântec

2
,,Dacă vesel se trăiește” - (cântec şi joc de
mişcare)
 Rutine: formăm rândul, ne purtăm civilizat, mâncăm
ordonat; „Ştiu să mă spăl şi să mă şterg singur pe
mâini” (deprinderea de igienă personală).
 ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:
 Activitate integrată (D.L.C.+D.Ș.): „Roata
meseriilor”
 D.E.C. (educaţie muzicală): - joc muzical
(predare) „Paharele muzicale”- sunete înalte şi
sunete joase; cântec (repetare)- „Spune-mi
iubite copilaş!”

Copiii vor intra în sala de grupă şi vor descoperi materialele puse la dispoziţie. Ei vor
avea posibilitatea de a alege între sectoarele: „Joc de masă”, „Bibliotecă” şi „Construcţii”

La sectorul „Joc de masă”, copiii primesc jetoane care ilustrează obiecte de


vestimentaţie specifice ficărei meserii, aceştia trebuind să îmbrace corespunzător păpuşa.

La sectorul „Construcţii” vor construi un cartier nou în oraş, din cuburi LEGO.

La sectorul „Bibliotecă” copiii vor avea la dispoziţie creioane colorate şi carioci unde
vor completa labirinturi pentru a ajuta pompierii să ajungă la casa unde are loc incendiul, ca
să-l stingă.

După ce toţi copiii au sosit la grădiniţă şi au lucrat pe cele trei centre de interes, vor fi
aşezaţi în semicerc, prin tranziţia: „În linie toţi ne aşezăm.”

Activitatea va continua cu întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa şi completarea


calendarului naturii.
Întâlnirea de dimineaţă: „Ce meserie ai vrea să ai când vei fi mare?” – alegerea unei
meserii preferate şi argumentarea alegerii făcute.

3
Salutul: „Bună dimineaţa, meşteri mari!”
Calendarul naturii:
o Ce zi este azi?
o În ce lună ne aflăm?
o În ce anotimp suntem?
o Cum este astăzi vremea?
Activitatea de grup: fiecare copil spune de ce sunt importante meseriile
Ştirea zilei: Surpriza păpuşii Sara.
“Roata vremii se-nvârteşte
Fiecare se gândeşte
Şi va spune cu glas tare
Ce va fi când va fi mare!”
Se va iniţia o discuţie cu copiii referitoare la tema săptămânii. Copiii îşi vor aminti
care este tema săptămânii „Sunt atâtea meserii, îndrăgite de copii” şi vor enumera meseriile
cunoscute de ei. Le sugerez să spună, pe rând ce ar dori să fie şi de ce, folosind formule ca:
,,Aş vrea (mi-ar plăcea) să fiu…pentru că (deoarece)…”,,Eu, când voi fi mare voi fi...”.
Copiii spun propozitia şi continuă cu răspunsul prin completare.
Prima activitate pe domenii experienţiale va debuta cu surpriza primită de la păpuşa
Sara care şi-ar dori să devină profesoară. Ea doreşte să afle şi despre alte meserii. Cu ajutorul
ruletei meseriilor, copiii se vor juca şi vor descoperi meserii îndrăgite de ei.
Pentru o mai bună înţelegere a jocului didactic, educatoarea le prezintă copiilor roata
meseriilor, explică regulile jocului, demonstrează etapele, apoi face jocul de probă pentru a se
asigura că toţi copiii au înţeles aceste reguli şi pentru o desfăşurare cât mai relaxantă şi
educativă a acestui joc didactic. Pentru a descoperi meseriile îndrăgite se vor folosi materiale
specifice acestei teme : roata meseriilor, planşe cu diferite meserii, jetoane cu unelte specifice
fiecărei meserii, jucării.
Complicarea jocului didactic va debuta cu câteva ghicitori despre meserii, pe care
propunătoarea le va adresa copiilor. Aceştia vor găsi răspunsul corect al ghicitorii respectivei
meserii, apoi vor veni la cutia cu jucării şi vor scoate uneltele potrivite acesteia, mimând cum
se folosesc ele.

Tranziţie: „1,2, 1,2/ Mergem toţi în pas vioi” – joc de mişcare


Astfel, se face trecerea spre a doua activitate pe domenii experienţiale. În cadrul
activitaţii de educaţie muzicală, copiii vor repeta cântecul „Spune-mi iubite copilaş!” şi se
4
vor juca jocul muzical “Paharele muzicale” care îi va ajuta să diferenţieze sunetele înalte şi
sunetele joase .
Tranziţie: „Noi cu toţii am lucrat şi bine am învăţat,”
„Iar acum ne recreăm şi frumos noi ne jucăm”.
În etapa a treia se va desfăşura jocul distractiv: „Ospătarii pricepuţi!”

La sfârşitul zilei, propunătoarea va face aprecieri generale şi individuale, referitoare la


gradul de implicare al copiilor în activităţi, precum şi la comportamentul avut pe parcursul
desfăşurării acestora. Toţi copiii vor fi recompensaţi cu ecusoane reprezentând diferite
meserii.

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA1)

 Bibliotecă: „Ajută pompierii să stingă incendiul colorând traseul corect” –


labirint
Obiective O1 - să rezolve labirintul, urmărind perceptiv şi motric un
Urmărite anumit traseu;

O2 - să coloreze corespunzător imaginile;

O3 - sa mânuiasca corect ustensilele de scris.

Mijloace  Fişe labirint, carioci, creioane colorate


didactice

 Joc de masă: „Îmbracă păpuşa!”- asocierea jetoanelor cu îmbrăcăminte la


meseria potrivită
„Reconstituie întregul”- puzzle
- O1 - să asocieze corect vestimentaţia potrivită meseriei date;
Obiective O2 - să îmbine piesele de puzzle obţinând imaginea întreagă;
urmărite
O3- să formeze perechi cu jetoane care se potrivesc criteriului dat.

Mijloace  Puzzle cu meserii şi unelte


Didactice  Jetoane colorate /alb-negru, cu unelte

1. Construcţii: „Un cartier nou la oraş” – cuburi LEGO


5
Obiectiv O1 - să mânuiască şi să utilizeze corect materialele puse la
e
dispoziţie;
Urmărite
O2 - să construiască individual sau colectiv, folosind operaţiile de
alăturare, îmbinare, suprapunere.

Mijloace  forme din plastic


didactice

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE (ALA2): „Ospătarii pricepuți!” - joc distractiv

Obiective O1 – să respecte regulile jocului;


urmărite
O1 – să participe cu interes la jocul distractiv.
Mijloace
 pahare cu apă.
didactice

I. ACTIVITATE INTEGRATĂ
TEMA ANUALĂ: „Ce și cum vreau să fiu?”
6
PROIECT TEMATIC : „Sunt atâtea meserii, îndrăgite de copii”
TEMA ZILEI: „Meseria-i o comoară!”
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare şi sistematizare de cunoştinţe
FORMA: frontal, individual
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoaşterea mediului
TITLUL ACTIVITĂŢII: „Roata meseriilor”
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DURATA: 20-25 min
DOMENII INTEGRATE:
 D.Ș. (cunoaşterea mediului)
 D.L.C (domeniul limbă şi comunicare)
SCOPUL: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor, referitoare la diverse
meserii întâlnite în societate;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
D.L.C.:
o Să-și îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii
personale şi /sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral
corect din punct de vedere gramatical;
D.Ș.:
o Să participe la activităţile de grup inclusiv la activităţile de grup atât în
calitate de vorbitor cât şi în calitate de auditor;
o să înţeleagă şi să transmită mesaje simple şi să reacţioneze la acestea.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 cognitiv-formative:
O1 - să asocieze imaginea profesiei sau meseriei cu imaginea uneltelor necesare pentru
desfăşurarea ei;
O2 - să identifice pe baza unei ghicitori uneltele care se folosesc într-o anumită
meserie;
O3 – să conştientizeze importanţa fiecărei meserii şi relaţia dintre acestea;
psiho-motorii:
7
O4 – să aşeze jetoanele corespunzător meseriei din care fac parte;

 afective:
O5 – să coopereze pentru realizarea sarcinilor jocului.

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul;
b) Mijloace de învăţământ: un disc cu segmente pe care sunt desenate imagini cu
jucării, jetoane cu uneltele meseriilor, jucării reprezentând diferite instrumente ale
unor meserii, recompense.
c) Forma de organizare: frontală, individuală
d) Regulile jocului: Voi desemna un copil care vine şi roteşte roata meseriilor, alege un
jeton cu o unealtă/ obiect care se potriveşte mesriei indicate de acul ruletei. Îl descrie şi
formulează o propoziţie cu aceasta. Apoi le aşează pe panoul corespunzător meseriei.
Copiii sunt recompensaţi cu aplauze pentru fiecare răspuns corect.
e) Elemente de joc: Surpriza, mânuirea materialului, răspunsurile la ghicitori, mimarea,
aplauzele şi stimulentele.

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de grupă

BIBLIOGRAFIE:
1. Chiş, O., Glava, A., Lolica, T. (2014). Piramida cunoaşterii. Piteşti: Editura Diamant.
2. Ştefănescu, C., Mălureanu, F. (2004). Ghid de practică pedagogică. Focşani: Editura
Terra.

Strategii didactice Evaluare-


Evenimente
Conţinutul învăţării instrumente
didactice metode mijloace şi indicatori
1.  asigurarea condiţiile optime pentru conversaţia frontală
Moment realizarea activităţii;

8
organizatoric  aranjarea mobilierului;
 pregătirea materialului didactic necesar
pentru desfăşurarea activităţii.
2.  Îi salut pe copii şi mă prezint: conversaţia frontală
Introducerea în ,,Bună dimineaţa, mă numesc Cristina şi
activitate astăzi ne vom juca împreună la
cunaoşterea mediului’’
 Pentru început adresez copiilor câteva
întrebări introductive:
,,În ce anotimp suntem?’’
,,Cum ne îmbrăcăm vara?’’
3.  Se realizează cu ajutorul păpuşii Sara, conversaţia frontală
Captarea care a venit în vizită la grădiniţă să afle
atenţiei cât mai multe lucruri şi despre alte
meserii.
 Voi prezenta copiilor roata meseriilor,
planşele şi jetoanele
4.  Îi anunţ pe copii că astăzi vom juca conversaţia ruleta frontală
meseriilor
Anunţarea împreună jocul ,,Roata meseriilor’’, în
temei care vom descoperi lumea frumoasă a
meseriilor
5. Explicarea regulilor jocului
explicaţia frontală
Dirijarea  Voi fixa roata meseriilor în faţa copiilor,
învăţării le voi explica că va trebui să învârte
roata. Unde se opreşte roata indică o
meserie, iar copilul va trebui să o
recunoască şi să identifice de pe masă
jetoanele cu uneltele necesare
respectivei meserii, arătând-o şi copiilor.
Acesta îl aşează la panou în dreptul
meseriei respective. Copiii îl aplaudă
dacă va spune răspunsul corect sau dacă
nu, va fi ajutat să identifice corect

9
sarcina de lucru
Fixarea regulilor jocului frontală
 Voi alege copilul care ridică mâna şi conversaţia
roata
este cuminte, să vină să învârtă roata meseriilor
meseriilor.
 Cine este atent va primi o surpriză spre
sfârşitul jocului.
Demonstrarea jocului de probă
explicaţia
,,Urmăriţi cu atenţie ceea ce aveţi de
făcut!’’ frontală
jocul de
 Voi solicita un copil pentru a realiza probă
jocul de probă, uşurând astfel
înţelegerea felului în care ne vom juca.
,,Acum să vină la mine....., să învârtă
roata.’’
,,Ce meserie ne indică acul unde s-a
oprit ruleta?’’
,,De ce unelte are nevoie meseriaşul?’’
,,Să alegem un jeton cu unealta
potrivită.’’
,,Bravo, aşeaz-o meseriei căreia i se
potriveşte!’’
joc didactic
,,Mulţumesc! Să-l aplaudăm pe .... .’’
aprecieri individual
verbale
Executarea jocului propriu-zis
 Sub supravegherea mea, copiii vor roti
roata, vor recunoaşte meseria respectivă aplauze
unde aceasta s-a oprit şi va identifica
jetoanele cu uneltele potrivite,
 Pe parcursul activităţii voi ajuta copiii să
se exprime în propoziţii, să denumească
corect uneltele sau instrumentele pe care
le identifică.
10
 Voi face aprecieri verbale şi aplauze.
Complicarea jocului
 După ce majoritatea uneltelor/
instrumentelor vor fi aşezate pe panou,
în dreptul meseriilor le voi propune
copiilor să ne jucăm astfel:
,,Copii, vă rog să fiţi atenţi la ghicitorile
pe care am să vi le spun.’’
,,Cine va ghci răspunsul corect, va
merge la cutia jucăriilor şi îşi va alege jocul
didactic
uneltele respectivei meserii ghicite.’’ aplauze individual
Exemple: jucării
,,Dimineaţa îţi zâmbeşte
Când la grădiniţă vii
Pentru şcoală pregăteşte
Grupa-ntreagă de copii’’ (educatoarea)
,,Stă la intersecşie
Şi supraveghează
Din orice direcţie
Cum se traversează.’’ (poliţistul)
,,Arată-ne şi nouă cum foloseşti unealta
din mâna ta’’ (mimat)
 La final voi face aprecieri verbale şi
aplauze.
6.  Copiii vor avea sarcina de a ghici jocul aplauze individual
didactic
Obţinerea răspunsul la ghicitoarea pe care le-o
performanţei adresez, alegând corect uneltele (jucării)
care se potrivesc meseriei ghicite,
mimând folosirea acestora.
7.  Îi întreb pe copii ce joc am jucat astăzi: conversaţia stimulente frontală
Încheierea ,,Copii, ce joc am jucat noi astăzi?’’
aprecieri
activităţii  Le mulţumesc pentru atenţia şi isteţimea verbale
de care au dat dovadă.
 Voi face aprecieri asupra modului cum

11
aceştia au răspuns şi s-au comportat,
oferindu-le stimulente.

12

S-ar putea să vă placă și