Sunteți pe pagina 1din 19

Tema anuală: “Când, cum şi de ce se întâmplă 

? “

Proiect tematic: « Armonie şi culoare în florile de primăvară »

1
PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

Grupa „Fluturașii”
Psiholog școlar: Iza Mihăilă
Tema anuală: Când, cum şi de ce se
întâmplă?
Proiect tematic: „Armonie şi culoare
în florile de primăvară”
Tema săptămânii: „Flori de
primăvară”
Tema activităţii: „Grădina cu flori de
primăvară”
Forma de realizare: activitate integrată

2
Elementele componente ale activităţii integrate:

I.ADP: ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


Întâlnirea de dimineaţă: Salutul: ,,Bună dimineaţa florilor”; împărtăşirea cu
ceilalţi; ,,Ce flori ai adus ?”; prezenţa copiilor, calendarul naturii, ştirea zilei:
Scrisoarea Zânei Primăverii.
Tranziţii: Trenul primăverii, „Rândul iute să-l formăm!”,
cântec ,,Înfloresc grădinile”,

II.ALA I: JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE

1. Bibliotecă: ,,Flori de primăvară”- lectură după imagini


Obiective operaţionale:
- să recunoască diferite tipuri de flori de primăvară;
- să identifice asemănări şi caracteristici ale florilor de primăvară
- să precizeze mediile de viaţă ale florilor de primăvară;

2. Ştiinţă: „ Albiniţa la flori!”-labirint


Obiective operaţionale:
- să traseze pe liniile punctate drumul albinelor la fiecare floare
- să folosească culorile menţionate
- să coloreze fişa

3. Construcţii: Grădina de flori- machetă


Obiective operaţionale:
- Să ansambleze grădina din: pom, morişcă, clădirea grădiniţei, cărările de
pietre, iarbă tăiată din hârtie creponată, „buburuze” ;
- Să construiască în jurul unei machete un gard pentru grădina de lalele;
- Să coopereze în vederea realizării sarcinilor în echipă;

4. Joc de masă: Alege şi denumeşte flori de primăvară- sortare


- să aleagă şi să denumească flori de primăvară
- să sintetizeze cele învăţate realizând piramida florilor;

III. ADE :ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:


Domeniul ştiinţă:,, Narcisa şi zambila”
Domeniul om şi societate:,,Grădina cu flori de primăvară”

Formă de realizare: observare


confecţie

Tipul activităţii:
DŞ: transmitere de cunoştinţe
3
DOS: consolidarea cunoştinţelor

IV. ALA II : JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE


Tema : Prezentare Power Point „Flori de primăvară”

Scopul:
- cunoaşterea deosebirilor şi asemănărilor dintre flori, în ceea ce
priveşte: structura, culoarea, mirosul, modul de viaţă, utilitatea
- îmbogătirea vocabularului cu cuvintele: buchet, bulb, petale
- educarea dragostei faţă de frumosul din natură, cultivarea dorinţei de a
îngriji florile (plantele), de a le folosi la înfrumuseţarea mediului înconjurător.
- dezvoltarea abilităţii de a relaţiona cu ceilalţi copii
- dezvoltarea simţului practic şi estetic
- educarea şi cultivarea unor calităţi volitiv-morale: iniţiativa, hărnicia,
perseverenţa în desfăşurarea şi finalizarea machetei cu flori de primăvară.

Obiective urmărite
Activitaţi pe domenii experienţiale

Domeniul Ştiinţe
Obiective operaţionale:
- să identifice, să recunoască şi să denumească corect narcisa şi zambila;
- să observe şi să descrie rădăcina celor două plante;
- să observe şi să descrie, să denumească corect tulpina subpământeană a
plantelor: bulbul;
- să găsească asemănări şi deosebiri ale tulpinii aeriene a celor două plante;
- să compare, să găsească asemănări şi deosebiri ale frunzelor celor două plante;
- să compare şi să găsească deosebirile între numărul de flori ale narcisei şi
zambilei care cresc pe o tulpină, să identifice deosebiri de structură ale florii,
culoare, miros;
- să explice modul în care se hrănesc plantele;
- să explice de ce trebuie să îngrijim plantele şi cum;
- să explice rolul estetic al plantelor în decorarea mediului ambiant
- să coloreze adecvat în fişă narcisa şi zambila.
- să planteze corect o plantă, folosind uneltele grădinarului;

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: observaţia dirijată, problematizarea, conversaţia,
explicaţia, exerciţiul.
2. Material didactic: plantă de narcisă şi de zambilă, planşe cu cele două plante,
fişă de lucru independent, creioane colorate.

4
3. Organizarea activităţii: mesele vor fi aşezate în careu; în mijloc va fi aşezată o
masă pe care se vor afla plantele acoperite cu un prosop, iar în spatele mesei va
fi aşezat stativul pentru planşă.

Domeniul om şi societate:
Obiective operaţionale:
- să-şi exerseze deprinderile şi priceperile de lipire, îmbinare şi confecţie pentru
realizarea lucrării practice;
- să utilizeze corect instrumentele de lucru puse la dispoziţie;
- să analizeze critic şi autocritic lucrările realizate

Forma de organizare: frontală, pe grupuri mici, individual;

Material bibliografic:
1. Revista “Invăţământul preşcolar”,1-2/2008,cap.”Metode interactive de grup”; Ghid
metodic:”Metode interactive de grup”,Ed.Arves;
2. Revista “Invatamantul prescolar”,1-2/2010,cap. “Proiectare”;
E.Goncea,G.Reiu,S.Breban, “Activitati bazate pe inteligente multiple”;
3. “Curriculum pentru invatamant prescolar”,M.Ed.C.T.-2008.
4. „Revista invatamantului prescolar”-Editura ArleOuin-2010
5. „Ghid pentru proiecte tematice” -Preda, Viorica -Humanitas, 2005.

Strategii didactice
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
observaţia, aprecierea verbală.

Mijloace didactice: machetă cu grădină cu pom, gard, morişcă şi clădirea grădiniţei,


siluete de insecte; hârite glasată verde, coşuleţe cu flori de primăvară decupate din hârtie
glasată, frunze decupate, scobitori, lipici,calculator pentru prezentarea Power Point

Forme de organizare: frontal, pe grupe

5
Scenariul zilei
ADP
Întâlnirea de dimineaţă va debuta cu următoarele versuri:
“ Dimineaţa a sosit
Copilaşii au venit
A-nceput o nouă zi
Bună dimineaţa, copii!”
Salutul
Copiii sunt aşezaţi în semicerc, pe scăunele. Educatoarea dă primului copil o floare,
spunând: „Bună dimineaţa, Robert, îţi ofer această floare în semn de prietenie!”. Acesta
va da floarea copilului de lângă el spunând acelaşi lucru. Floarea va merge din mână în
mână până la ultimul copil care o va dărui educatoarei.
Prezenţa
Pe măsuţă sunt aşezate lalele cu poza fiecărui copil. Educatoarea face prezenţa. „Câte
flori sunt azi la grădiniţă?”. Copilul care îsi aude numele va veni să caute laleaua cu poza
lui pe care o va pune în vaza aflată pe măsuţă. Fetele au lalele roşii, iar băieţii lalele
galbene.
Calendarul naturii
Cine-mi răspunde la întrebare:
,, Iarna a trecut,
Iarba a înverzit,
Floarea a-nflorit
Cine a venit?”
(Primăvara)
“În ce anotimp suntem, copii? În ce lună? Cum este vremea astăzi?” Copiii răspund la
întrebări. Educatoarea aşează pe panou simbolul corespunzător stării vremii.
Ştirea zilei 
- Eu am primit de dimineaţă o scrisoare. Cred că este pentru voi. Haideţi să vedem
ce scrie pe plic ! ,,Pentru copiii din grupa mare.”
Se dă citire scrisorii .

6
Scrisoare de la ,,PRIMĂVARĂ”:

Dragi copii,
,, Am auzit că astăzi veţi avea musafiri în grădiniţa voastră, de aceea m-am gândit
să vă fac şi eu câteva surprize. Prin jocurile pe care le veţi desfăşura astăzi veţi afla multe
lucruri despre flori de primăvară, veţi investiga şi descoperi câteva din secretele lor şi veţi
realiza o machetă cu flori de primăvară pentru clasa voastră. Voi ştiţi că florile ne
înfrumuseţează şi ne fac viaţa mai frumoasă .
Prima surpriză vă aşteaptă deja pe măsuţe. Dacă sarcinile acestea vor fi duse la bun
sfârşit, veţi putea vedea următoare surpriză. Sper să vă placă!
Eu sunt peste tot şi văd şi aud… Voi fi şi la geamul vostru, chiar dacă voi nu mă
veţi vedea. Mă veţi simţi prin parfumul florilor cu care vă veţi juca astăzi.
La sfârşitul zilei, dacă toţi copiii s-au comportat frumos şi au răspuns corect, veţi
putea deschide şi ultimul cadou-surpriză care conţine recompensa voastră pentru această
zi minunată.”
Vă mulţumesc şi vă doresc o zi minunată în compania florilor,
prietenele mele şi sper că şi ale voastre.
Spor la lucru!
Zâna Primăvară

7
ALA 1
Li se prezintă copiilor sectoarele la care urmează să-şi desfăşoare activităţile, apoi
sarcinile pe care le au de realizat; urmează intuirea materialelor de la fiecare sector.
Educatoarea supraveghează activitatea de la fiecare sector, apoi le spune să se mute la alt
sector.

1. Bibliotecă
Tema: „Flori de primăvară”- lectură după imagini
Copiii vor recunoaşte diferite tipuri de flori de primăvară, vor identifica asemănări
şi caracteristici ale florilor de primăvară şi vor preciza mediile de viaţă ale acestora.
2. Ştiinţă
Tema: „Albiniţa la flori!”-labirint
Copiii vor trasa pe liniile punctate drumul albinelor la fiecare floare, folosind
culorile menţionate, apoi vor colora fişa.
3.Construcţii
Tema : Grădina de flori- machetă
La acest sector copiii vor ansambla grădina din: pom, morişcă, clădirea
grădiniţei, cărările de pietre, iarbă tăiată din hârtie creponată, „buburuze”; vor construi în
jurul unei machete un gard pentru grădina de lalele şi vor coopera în vederea realizării
sarcinilor în echipă.
4. Joc de masă
Tema: Alege şi denumeşte flori de primăvară- sortare
Sarcina copiilor este să aleagă şi să denumească flori de primăvară şi să
sintetizeze cele învăţate realizând piramida florilor.
Piramida florilor”
1. ,, Prima floare care înfloreşte primăvara”(ghiocel)
2. ,,Flori de culoare albă”(narcisa, zambila)
3. ,,Flori de grădină care pot avea mai multe culori”(lalea, zambila, narcisă)
4. ,,Flori de grădină cu rădăcina sub formă de bulb”( lalea, zambilă, narcisă,
ghiocel)

Tranziţie: „Trenul primăverii”

“ Hai, frumoase floricele


Fuga, fuga alergaţi
În vagoane v-aşezaţi
Spre sectoare vă-ndreptaţi
Şi bine voi să lucraţi!”

Copiii se îndreaptă spre sectoare unde se vor aşeza în funcţie de ecusonul din piept:
lalelele roşii la sectorul artă, lalelele roz la sectorul joc de masă, narcisele la sectorul joc
de rol.

8
Rutină: pauza de masă

Până se întorc copiii de la baie educatoarea va aşeza mesele în careu, va pregăti


materialele pentru activitatea de observare, va pregăti materialele pentru activitatea
practică.

ALA 2
Prezentare Power Point „Flori de primăvară”

Jocul de mişcare: „Zboară la floare!”


Pentru acest joc avem nevoie de o floare – un copil ales va veni şi va ţine această
floare. Ceilalţi copii vor primi câte o mască reprezentând fluturaşi, albinuţe sau
buburuze. Aceşti copii vor imita zborul în spaţiul de joacă. Când voi da semnalul
Fluturaşii zboară la floare! – cei care au măşti de fluturaşi vor zbura la floare. La fel şi
pentru buburuze şi albinuţe.”Va trebui să fiţi atenţi ce măşti purtaţi şi să ascultaţi cu
atenţie semnalul”.

9
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evenimentele Conţinutul ştiinţific Strategie didactică Evaluare


activităţii metode mijloace
1. Moment Pregătirea materialelor necesare
organizatoric desfăşurării activităţilor, împărţirea sălii
de grupă în două zone de lucru: una
pentru întâlnirea de dimineaţă,
activitatea de observare, alta pentru
sectoare şi activitatea practică.
Conversaţia
Educatoarea salută copiii, aceştia
dăruiesc o floare colegului din dreapta Explicaţia
lui spunând: „Bună dimineaţa, Robert,
îţi ofer această floare în semn de
prietenie!”
Prezenţa se face cu ajutorul unor lalele
cu poza copiilor. Fiecare copil va trebui
să caute laleaua cu poza lui şi să o aşeze Lalele cu
in vază. pozele Aprecieri verbale
Calendarul naturii copiilor
Cine-mi răspunde la întrebare: Calendarul
,, Iarna a trecut, naturii,
Iarba a înverzit, simboluri
Floarea a-nflorit specifice
Cine a venit?” (Primăvara) Explicaţia
- În ce anotimp suntem, copii?
- În ce lună?
2. Captarea - Cum este vremea astăzi?
atenţiei Copiii răspund la întrebări. Educatoarea

10
aşează pe panou simbolul corespunzător
stării vremii. Zâna
-Zâna Primăverii ne-a trimis o scrisoare Primăverii
pentru copiii cuminţi, isteţi, harnici care Scrisoare
vor să îi arate cât de multe lucruri ştiu să
facă
Elementul surpriză: Educatoarea le
citeşte scrisoarea Zânei Primăverii. Explicaţia
- Azi vom lucra la :
1. Bibliotecă
3. Anunţarea Tema: „Flori de primăvară”- lectură Aprecieri verbale
temei şi a după imagini
obiectivelor Copiii vor recunoaşte diferite tipuri de Imagini cu
flori de primăvară, vor identifica flori, vederi,
asemănări şi caracteristici ale florilor de Conversaţia albume,
primăvară şi vor preciza mediile de viaţă calendare,
ale acestora. enciclopedii
4. 2. Ştiinţă Apreciei verbale
Reactualizarea Tema: „Albiniţa la flori!”-labirint Fişe de Corectarea
cunoştinţelor Copiii vor trasa pe liniile punctate colorat eventualelor
drumul albinelor la fiecare floare, Explicaţia Creioane greşeli
folosind culorile menţionate, apoi vor Exerciţiul colorate,
colora fişa. Munca carioci Aprecieri
5. Dirijarea 3.Construcţii independentă generale
învăţării Tema : Grădina de flori- machetă Munca în Machetă
ALA La acest sector copiii vor ansambla echipă Pietricele
Sectoare grădina din: pom, morişcă, clădirea Gard
grădiniţei, cărările de pietre, iarbă tăiată Clădirea
din hârtie creponată, „buburuze”; vor grădiniţei
construi în jurul unei machete un gard Morişcă
pentru grădina de lalele şi vor coopera în Iarbă
11
vederea realizării sarcinilor în echipă. Buburuze
4. Joc de masă
Tema: Alege şi denumeşte flori de Jocul
primăvară- sortare
Sarcina copiilor este să aleagă şi să
denumească flori de primăvară şi să
sintetizeze cele învăţate realizând Jetoane cu
piramida florilor. flori de
Piramida florilor” primăvară
1. ,, Prima floare care înfloreşte Tablă
primăvara”(ghiocel) desenată cu
2. ,,Flori de culoare albă”(narcisa, piramidă
zambila)
3. ,,Flori de grădină care pot avea mai
multe culori”(lalea, zambila, narcisă)
4. ,,Flori de grădină cu rădăcina sub
formă de bulb”( lalea, zambilă, narcisă,
ghiocel)
Vom observa două flori de primăvară
şi apoi vom face o machetă cu flori de Observaţia
primăvară. Explicaţia
Ne vom juca apoi jocul cu cânt
„Albiniţa” şi jocul de mişcare „ Zboară
la floare!”, iar Zâna Primăverii va oferi
surprize celor care sunt atenţi, harnici,
cuminţi.
Tranziţie „Trenul primăverii”
“Hai, frumoase floricele
Fuga, fuga alergaţi
În vagoane v-aşezaţi
Spre sectoare vă-ndreptaţi
12
Şi bine voi să lucraţi!
Copiii se îndreaptă spre sectoare unde se
vor aşeza în funcţie de ecusonul din
piept: lalelele roşii la sectorul artă,
lalelele roz la sectorul joc de masă,
narcisele la sectorul joc de rol. Pe
fiecare masă va fi aşezată cîte o floare
Rutină reprezentativă de pe ecuson.
Observarea
1.Captarea ADE: Narcisa şi zambila - observare comportamentului
atenţiei Intuirea materialului didactic Conversaţia
Voi cere unui copil să descopere
surpriza de pe măsuţe şi să vadă ce li s-a
pregătit. Conversaţia Observarea
2.Anunţar comportamentului
ea scopului şi a - Astăzi vom observa şi vom compara
obiectivelor două plante: narcisa şi zambila. Vom fi
atenţi şi vom descoperi din ce sunt ele
formate, culoarea, forma, cum se
hrănesc plantele, cum trebuie să le
îngrijim şi la ce le putem noi folosi. Analiza
Explicaţia răspunsurilor
3.Prezentarea Observarea aspectului exterior al
conţinutului şi plantelor
dirijarea - Cum se numesc aceste flori? Observaţia
învăţării - Ce culoare au florile de zambilă şi de
narcisă? Explicaţia
Floare de narcisă şi zambilă au diferite
culori: alb, galben, roz, mov, albastru. Conversaţia
- Cum sunt cele două flori ca mărime?
Care dintre ele e mai mare?
13
Floarea de narcisă este mai mare decît
cea de zambilă.
- Cu ce putem asemăna floarea de
narcisă?
Ambele flori au formă de clopoţel. Aprecieri verbale
- Câte petale au florile de narcisă ? Dar Exerciţiul
cele de zambilă ? Putem să le numărăm?
Florile celor două plante sunt formate Problematizarea Analiza
din petale aşezate una lângă alta. răspunsurilor
Zambila are mai multe petale decât
narcisa. Observarea
- Cum sunt aşezate petalele? Cum sunt comportamentului
petalele narcisei? Dar a zambilei?
Petalele narcisei sunt mai subţiri decât
ale zambilei. Analiza şi
Copiii miros florile. corectarea
- Ce aţi aflat despre mirosul lor? răspunsurilor
Florile sunt parfumate. Explicaţia
Observarea
Sinteza parţială I: se face de către comportamentului
educatoare, se referă la zambilă şi
narcisă: mărime, culoare, formă, Explicaţia
miros.

Observarea tulpinei, frunzelor şi a


rădăcinii Observaţia
- Ce părţi componente aţi mai descoperit
la cele două flori?
Floarea creşte pe tulpina plantei. Tot pe
tulpină se află şi frunzele.
- Ce culoare au frunzele?
14
- Seamănă frunzele celor două flori?
- Câte frunze se află pe tulpină?
Frunzele sunt verzi, lungi, înguste şi
ascuţite ca nişte săbiuţe. Observaţia
- Cum se numeşte partea dintre rădăcină
şi floare? Problematizarea
- Ce culori au tulpinele?
Tulpinele celor două flori au culoare
verde şi sunt tubulare, goale pe
dinăuntru. Conversaţia
- La ce foloseşte florii tulpina?
Pe tulpini cresc flori şi frunze. Prin
tulpină trece apa pentru a hrăni frunzele Explicaţia
şi florile.
- Ce culoare au rădăcinile?
- La ce foloseşte rădăcina?
Florile au rădăcini. Rădăcinile au
culoare maro. Cu ajutorul rădăcinii Exerciţiul
planta îşi ia hrana din pământ.
Stabilirea modului în care se hrăneşte
planta: ia hrană din pământ cu ajutorul
rădăcinii, hrana este condusă prin
tulpină până în frunze unde se află
“bucătăria plantei” şi unde se pregăteşte
hrana care apoi este condusă în toată Observarea
planta. comportamentului
Rădăcina le ajută să stea bine înfipte în
pământ, să nu le ia vântul.

Sinteza parţială II: 2-3 copii vor


recapitula cele îmvăţate despre
15
tulpină şi rădăcină.

Mod de viaţă, foloase Aprecieri verbale


- În ce anotimp înfloresc narcisele şi
zambilele?
- Unde cresc aceste flori?
- Cine le îngrijeşte şi cum?
- De ce au nevoie plantele ca să crească? Observaţia
Narcisa şi zambila înfloresc primăvară. Turul galeriei
Oamenii plantează aceste flori în parcuri
şi grădini. Oamenii le îngrijesc, le sapă
la rădăcină pentru a pătrunde aerul şi
apa.
Când nu plouă oamenii le udă.
- Ce putem face cu florile de pe mese? Explicaţia
- Ce putem face cu florile din ghivece? Conversaţia
- Cine le va îngriji?
- La ce putem folosi florile celor două
plante? Aprecieri verbale
Florile de narcise şi zambile pot fi Corectarea
strânse în buchete şi puse în vaze. Jocul eventualelor
Ele înfrumuseţează camera. greşeli
Florile cu rădăcină pot fi plantate în
grădini iar noi le vom îngriji.
4. Asigurarea Sinteza finală: se va face printr-o
retenţiei şi a acţiune cu caracter aplicativ.
transferului Se va începe cu intuirea materialului
primit, se vor da indicaţii scurte: aşezaţi
fiecare parte! Copiii vor reconstitui cele
două plante din materialul primit,
motivând alegerea diferitelor părţi,
16
aşezarea şi succesiunea părţilor.

5.Obţinerea Se cere completarea de către copii


performanţei propozitiilor următoare:
1. Rolul rădăcinii este de a lua din
pământ…………..
2. Hrana este condusă până la bucătăria
plantei care este în ………………….
3.Tulpina este de culoare……..
4.Florile sunt in numar de…….

Copiii aduc florile şi le aşează în vaze.


Cu ajutorul educatoarei fiecare copil
plantează în jardinieră panseluţe şi le
udă. Voi dirija copiii, sfătuindu-i cum
trebuie să procedeze pentru a planta
florile.

Tranziţie „Înfloresc grădinile”


Anuţarea temei
- Vă propun să realizăm şi noi nişte
floricele pentru grădina pregătită de voi
la construcţii.
Analiza modelului educatoarei
- Priviţi modelele mele! Vă plac ?
Ce flori sunt aceastea? ( lalea, brânduşă,
narcisă)
Demonstrarea procedeului de lucru
Voi efectua demonstrarea procedeului
de lucru.
Laleaua, ghiocelul, brânduşa şi narcisa:
17
se lipesc petalele pe tulpina verde, două
frunze verzi se lipesc pe tulpină de o
parte şi de alta, iar tulpina se lipeşte pe o Recompense
scobitoare.
Florile se fixează în polistiren cu
ajutorul scobitorii, realizând straturi de
flori.
Exerciţii de încălzire a muşchilor mici
ai mâinii:
Dar, înainte de a începe să lucrăm, ne
vom încălzi puţin mânuţele.
,,Scuturăm mânuţele,
Batem tare palmele,
Pumnii îi închidem
Şi îi tot deschidem.
Ne-ncălzim mânutele,
Floarea se deschide
Mişcăm degeţelele
Şi lucrăm frumos “
Executarea temei de către copii
Se asigură un fond muzical plăcut pe
toată durata activităţii.
Le urez copiilor spor la muncă, după
care voi urmări îndeaproape activitatea
copiilor, corectez eventualele greşeli şi
ofer explicatii suplimentare dacă este
cazul.
6.Evaluarea Încetarea lucrului şi strângerea
performanţelor lucrărilor
După ce vor fi gata toate lucrarile,
copiii vor aduna materialele şi le vor
18
aranja în grădină, pe machetă.
- Copii, eu vă felicit pentru că aţi lucrat
foarte frumos şi sunt sigură că şi
floricelele sunt foarte încântate de
munca voastră !
Analiza lucrărilor
Copiii vor analiza lucrările, exprimându-
şi propriile păreri despre corectitudine, Auto- evaluarea
aspect, finalitatea lucrărilor. Aprecieri verbale

7.Încheierea Se vor face aprecieri pozitive asupra Aprecieri


activităţii activitatii copiilor si se vor oferi generale asupra
recompense. întregii zile

19

S-ar putea să vă placă și