Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 18.02.2019
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
GRUPA: Combinată
PSIHOLOG ȘCOLAR: IZA MIHĂILĂ
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi pe Pământ?
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: Din lumea celor ce nu cuvântă
TEMA SĂPTĂMÂNII: Viețuitoarele din adâncuri
TEMA ACTIVITĂȚII: Prietenii lui Nemo
TIPUL ACTIVITĂȚII: Mixtă
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate integrată
DȘ1+DȘ2S+DLCS+DEC2
FORMA DE REALIZARE: Observare + joc didactic + joc didactic +
dactilopictură/pictură
SCOP: Îmbogățirea și aprofundarea cunoștințelor despre pești; consolidarea
deprinderii de a realiza o tema plastică prin tehnica dactilopicturii/ picturii.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
=> Să denumească elementele componente din mediul subacvatic(acvariu),
pictându-le pe suprafață dată;
=> Să enumere părțile componente ale peștelui;
=> Să alcătuiască propoziții simple cu cuvintele noi: solzi, înnotătoare, icre
=> Să grupeze peștii după culoarea acestora;
=> Să despartă corect cuvintele în silabe precizând numărul acestora;
=> Să picteze tot atâția pești, câți sunt în acvariul observat.
STRATEGII DIDACICE:
METODE ȘI PROCEDEE: observația, conversația, explicația,
problematizarea, demonstrația, exercițiul
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: cutie, acvariu cu 5 pești de diferite culori,
scoici, nisip, pește de pluș-Nemo, mâncare pentru pești, scrisoare, acuarele,
pensule, foi albe, foi imprimate cu pești, pahare cu apă, pești colorați
imprimați, tablă magnetică
FORME DE ORGANZARE: frontal, individual
DURATA ACTIVITĂȚII: 60 minute

Eveniment Conținut științific Strategii Evaluare


didactic didactice
Moment Sala de grupă va fi bine
organizatori aerisită.
c Intrarea ordonată a copiilor
în sala de grupă și așezarea
lor pe covor.
Captarea Captarea atenției se va
atenției realiza cu ajutorul
Observarea
peștișorul Nemo care a Conversația comportamen-
adus împreună cu el câteva tului copiilor
surprize care vor fi
descoperite una câte una.
Anunțarea Se va anunța tema
temei activității de astăzi în mod
Observarea
direct. Conversația
comportamen-
-Peștișorul Nemo are foarte tului copiilor
mulți prieteni, și astăzi noi Explicația
o să facem cunoștință cu
prietenii lui Nemo.
Dirijarea Pentru început se va scoate
învățării din cutie acvatiul cu pești.
Se va observa acvariului. Observația
Se vor denumi obiectele
din acvariu, nivelul I va Exercițiul
despărți cuvintele în silabe,
iar nivelul II va formula o
propoziție cu cuvântul
respectiv.
Copiii se vor așeza la
măsuțe pentru a picta Conversația
acvariul.
a)INTUIREA
MATERIALULUI
“Ce aţi primit pe măsuţe?”
b)PREZENTAREA
MODELULUI
Se prezinta modelul
realizat de către Observarea
comportamen-
educatoare.
tului copiilor
“-Haideţi să vedem ce a
pictat peștișorul Nemo?”-
Este un acvariu.
c)DEMONSTRAREA
TEHNICII DE LUCRU Demonstrația
Le demonstrez tehnica de
lucru:
Nivelul I va primi o foaie
pe care este desenat un
acvariu cu pești. Astăzi o
să pictăm cu degetele. Se Explicația
va băga degeţelul în apă,
după care se ia culoarea şi
în interiorul conturului o se
vor face multe bulinuţe cu
ajutorul degeţelului.Se va
picta acvariul, algele și
nisipul. Nivelul II va primi
o foaie albă de hârtie, pe
care va trebui să picteze un
acvariu. Întâi se va picta
acvariul, un cerc, algele și
nisipul.
d) EXERCIŢII DE
ÎNCĂLZIRE A
Observarea
MUŞCHILOR MICI AI
comportamen-
MÂINII tului copiilor
Se vor face câteva exerciții
de încălzire: Exercițiul
*Ne spălăm pe mâini;
*Ne scuturăm;
*Spargem nuci, aruncăm
coajile;
*Cântăm la pian;
*Prindem muște;
Voi supraveghea
activitatea copiilor, şi voi
da explicaţii suplimentare
acolo unde este nevoie.
Sinteză partială
Se face sinteza parțială a Conversația
observării pe baza ideilor
expuse de copii.
Observarea copiilor este Observația
dirijată prin adresarea unor
întrebări ajutătoare:
-Unde trăiesc peștii? Conversația
-Din ce este alcătuit corpul
peștilor?
-Ce au peștii în zona
capului?
-Cu ce este acoperit corpul
peștilor?
-La ce folosesc
înnotătoarele?
Sinteza parțială
După observarea corpului
peștelui se face sinteza Conversația
parțială a observării pe
baza ideilor expuse de
copii.
Se va prezenta modul de
reproducere al peștilor:
prin ouă (icre) , dar unele
specii cum ar fi rechinul,
balena sau delfinul dau
naștere la pui vii.
Se va prezenta modul de
hrană al peștilor: peștii se
hrănesc cu viermi , insecte
sau alți pești mai mici,
plante sau alge.
Din cutie se va scoate un
borcan cu mâncare. Cu
ajutorul educatoarei, copiii Conversația
vor hrăni peștii.
Sinteza parțială
Se va face o sinteză
parțială despre
reproducerea și hrănirea
peștilor.
Se va cere copiilor să
numere peștii din acvariu.
Peștii vor avea 3 culori. Pe
tabla magnetică se vor afla
culorile peștilor. Într-un Problemati-
plic se vor afla 5 pești. La zarea
semnalul START plicul va
circula din mână în mână,
iar la semnalul STOP
plicul se va opri. Cel la
care rămâne plicul, scoate
imaginea, o denumeşte și o
va așeza pe tabla
magnetică în funcție de
culoarea pe care o are
peștele.
Obținerea Sinteza finală
performanței În continuare se va realiza Conversația
o sinteză finală a observării
a peștilor. Aceasta consta
în descrierea generală a
peștilor.
Se va cere copiilor să Demonstrația
picteze în acvariu tot atâția
pești câți sunt și în acvariul
observat, folosind aceleași
culori.
Asigurarea Se face turul galeriei şi se
retenției și a analizează lucrările Conversația
transferului copiilor.
Evaluarea Se fac aprecieri generale și
individuale finale, se Aprecieri
formulează concluzii Conversația pozitive asupra
asupra modului de activității
desfășurare a activității. copiilor
Încheierea Se vor acorda recompense. Conversația Aprecieri
activității verbale
Stimulare

S-ar putea să vă placă și