Sunteți pe pagina 1din 528

Anumite boli infectioase si parazitare

boli infectioase si parazitare specifice


Capitolul I perioadei perinatale [cu exceptia
tetanosului neonatal, sifilisului
congenital, infectiei gonococice
Anumite boli infectioase perinatale si boala perinatala a
virusului imunodeficientei umane
si parazitare [HIV] (P35-P39)
gripa si alte infectii respiratorii acute
(A00-B99) (J00-J22)

Acest capitol contine urmatoarele Boli infectioase intestinale


blocuri: (A00-A09)
A00 - A09 Boli infectioase intestinale
A15 - A19 Tuberculoza A00 Holera
A20 - A28 Unele antropozoonoze A00.0 Holera cu Vibrio cholerae 01, biovar
bacteriene cholerae
A30 - A49 Alte boli bacteriene Holera clasica
A50 - A64 Infectii al caror mod de A00.1 Holera cu Vibrio cholerae 01, biovar
transmitere este, in special eltor
sexual Holera eltor
A65 - A69 Alte boli prin spirochete A00.9 Holera, nespecificata
A70 - A74 Alte boli prin Chlamydia
A75 - A79 Rickettsioze A01 Febre tifoide si paratifoide
A80 - A89 Infectii virale ale sistemului A01.0 Febra tifoida
nervos central
Infectie datorita Salmonellei typhi
A90 - A99 Febre virale transmise de
A01.1 Paratifosul A
artropode si febre virale
hemoragice A01.2 Paratifosul B
B00 - B09 Infectii virale caracterizate A01.3 Paratifosul C
prin leziuni cutanate si ale A01.4 Paratifos, nespecificat
membranei mucoase Infectie datorita Salmonellei paratyphi
B15 - B19 Hepatita virala NOS
B20 - B24 Bolile prin virusul
imunodeficientei umane (HIV) A02 Alte salmonelloze
B25 - B34 Alte boli virale Include: infectie sau intoxicatie
B35 - B49 Micoze alimentara datorita altor
B50 - B64 Boli prin protozoare specii de Salmonella decat S.
typhi si S. Paratyphi
B65 - B83 Helmintiaze
B85 - B89 Pediculoza, acariaza si alte A02.0 Enterita cu Salmonella
infestatii Salmonelloza
B90 - B94 Sechelele unor boli infectioase A02.1 Sepsis cu Salmonella
si parazitare A02.2† Infectii localizate cu Salmonella
B95 - B97 Agenti de infectii bacteriene, Salmonella:
virale si altele - artrita (M01.3-*)
B99 Alte boli infectioase - meningita (G01*)
- osteomielita (M90.2-*)
Include: boli recunoscute in general ca fiind - pneumonia (J17.0*)
comunicabile sau transmisibile - boala renala tubulo-interstitiala (N16.0*)
Exclude: purtator sau purtator suspectat de o A02.8 Alte infectii specificate prin Salmonella
boala infectioasa (Z22.-) A02.9 Salmonelloze, nespecificata
anumite infectii localizate - vezi
capitolele legate de sistemele corpului A03 Shigelloza
boli infectioase si parazitare care A03.0 Shigelloza datorita Shigellei dyzenteriae
complica sarcina, nasterea si lauzia Shigelloza grup A [dizenteria Shiga-Kruse]
[cu exceptia tetanosului obstetrical si
boala virusului imunodeficientei A03.1 Shigelloza datorita Shigellei flexneri
umane [HIV] (O98.-) Shigelloza grup B

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 1


Anumite boli infectioase si parazitare

A03.2 Shigelloza datorita Shigellei boydii A05.4 Intoxicatia alimentara prin Bacillus
Shigelloza grup C cereus
A03.3 Shigelloza datorita Shigellei sonnei A05.8 Alte intoxicatii alimentare de origine
Shigelloza grup D bacteriana
A03.8 Alte shigelloze A05.9 Intoxicatia alimentara de origine
bacteriana, nespecificata
A03.9 Shigelloza, nespecificata
Dizenteria bacilara NOS
A06 Amibiaza
Include: infectia datorita Entamoeba
A04 Alte infectii intestinale bacteriene
histolytica
Exclude: intoxicatii bacteriene de origine
Exclude: alte boli intestinale prin
alimentara (A05.-)
protozoare (A07.-)
enterita tuberculoasa (A18.3)
A06.0 Dizenteria amibiana acuta
A04.0 Infectia enteropatogena prin Escherichia Amibiaza acuta
coli patogen
Amibiaza intestinala NOS
A04.1 Infectia enterotoxigena prin Escherichia
coli toxigen A06.1 Amibiaza intestinala cronica

A04.2 Infectia enteroinvaziva prin Escherichia A06.2 Colita amibiana nedizenterica


coli A06.3 Amiliaza (intestinala)
A04.3 Infectia enterohemoragica prin Amiliaza NOS
Escherichia coli A06.4 Abcesul amibian al ficatului
A04.4 Alte infectii intestinale prin Escherichia Amibiaza hepatica
coli A06.5 Abcesul amibian al plamanului
Enterita prin Escherichia coli NOS Abcesul amibian al plamanului (si ficatului)
A04.5 Enterita prin Campylobacter A06.6 Abcesul amibian al creierului
1122 Abcesul amibian al creierului (si ficatului)
A04.6 Enterita prin Yersinia enterocolitica (si plamanului)
Exclude: yersinioza extraintestinala
A06.7 Amibiaza cutanata
(A28.2)
A06.8 Alte localizari ale unei infectii amibiene
A04.7 Enterocolita prin Clostridium difficile Amibiaza:
A04.8 Alte infectii intestinale bacteriene - apendicita
specificate - balanita† (N51.2*)
A04.9 Infectia intestinala bacteriana, A06.9 Amibiaza, nespecificata
nespecificata
Enterita bacteriana NOS
A07 Alte boli intestinale protozoare
A07.0 Balantidiaza
A05 Alte intoxicatii bacteriene de origine
Dizenteria balantidiana
alimentara
Exclude: infectia Escherichia coli (A04.0- A07.1 Giardiaza [lambliaza]
A04.4) A07.2 Cryptosporidioza
listerioza (A32.-) A07.3 Infectia cu Isospora
intoxicatia si infectia cu Infectia datorita Isospora belli si Isospora
Salmonella de origine hominis
alimentara (A02.-) Coccidioza intestinala
efectul toxic al produselor Isosporoza
alimentare nocive (T61-T62) A07.8 Alte boli intestinale prin protozoare,
A05.0 Intoxicatia alimentara prin stafilococi specificate
Trichomonaza intestinala
A05.1 Botulismul
Sarcocystoza
Intoxicatia alimentara clasica datorita
Sarcosporidioza
Clostridium botulinum
A07.9 Boala intestinala prin protozoare,
A05.2 Intoxicatia alimentara prin Clostridium
nespecificata
perfringens [Clostridium welchii]
Diareea prin flagellate
Enterita acuta necrozanta
Prin protozoare:
Pig-bel
- colita
A05.3 Intoxicatia alimentara prin Vibrio - diaree
parahaemolyticus
- dizenterie

2 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Anumite boli infectioase si parazitare

A08 Infectii virale si alte infectii A15.0 Tuberculoza pulmonara, confirmata prin
intestinale specificate examen microscopic al sputei, cu sau
Exclude: gripa cu implicarea tractului fara culturi
gastrointestinal (J10.8, Tuberculos/tuberculoasa:
J11.8) - bronsiectazia confirmata prin examen
A08.0 Enterita prin Rotavirus microscopic al sputei cu sau fara cultura
- fibroza plamanului confirmata prin
A08.1 Gastro-enteropatia acuta prin agentul
Norwalk examen microscopic al sputei cu sau fara
Enterita cu virus mic rotund cultura
- pneumonia confirmata prin examen
A08.2 Enterita prin adenovirus
microscopic al sputei cu sau fara cultura
A08.3 Alte enterite virale
- pneumotorax confirmat prin examen
A08.4 Infectia intestinala virala, nespecificata microscopic al sputei cu sau fara cultura
Virala:
A15.1 Tuberculoza pulmonara, confirmata
- enterita NOS
numai prin culturi
- gastroenterita NOS Tuberculos/tuberculoasa:
- gastroenteropatia NOS - bronsiectazia confirmata numai prin
A08.5 Alte infectii intestinale specificate cultura
- fibroza plamanului confirmata numai prin
A09 Diareea si gastro-enterita probabil cultura
infectioase - pneumonia confirmata numai prin cultura
1120 Catar, enteric sau intestinal - pneumotorax confirmat numai prin
NOS, hemoragica, septica: cultura
- colita A15.2 Tuberculoza pulmonara, cu confirmare
- enterita histologica
- gastroenterita Tuberculos/tuberculoasa:
Diareea: - bronsiectazia confirmata histologic
- dizenterica - fibroza plamanului confirmata histologic
- epidemica - pneumonia confirmata histologic
- NOS - pneumotorax confirmat histologic
Boala diareica infectioasa NOS A15.3 Tuberculoza pulmonara, confirmata prin
Exclude: datorita agentilor bacterieni, metode nespecificate
protozoare, virali si alti Tuberculos/tuberculoasa:
agenti infectiosi specificati - bronsiectazia confirmata dar nespecificata
(A00-A08) daca este bacteriologica sau histologica
diareea neinfectioasa (K52.9) - fibroza plamanului confirmata dar
- neonatala (P78.3) nespecificata daca este bacteriologica sau
histologica
Tuberculoza (A15-A19) - pneumonia confirmata dar nespecificata
Include: infectii datorita Mycobacterium daca este bacteriologica sau histologica
tuberculosis si Mycobacterium bovis - pneumotorax confirmat dar nespecificat
Exclude: tuberculoza congenitala (P37.0) daca este bacteriologic sau histologic
pneumoconioza asociata cu tuberculoza A15.4 Tuberculoza ganglionilor limfatici
(J65) intratoracici, cu confirmare
bacteriologica si histologica
sechele ale tuberculozei (B90.-) Tuberculoza ganglionilor limfatici:
silico-tuberculoza (J65) - hilara confirmata bacteriologic si
histologic
A15 Tuberculoza respiratorie confirmata - mediastinala confirmata bacteriologic si
bacteriologic si histologic histologic
- traheo-bronsica confirmata bacteriologic
si histologic
Exclude: specificata a fi primo-infectie
(A15.7)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 3


Anumite boli infectioase si parazitare

A15.5 Tuberculoza laringelui, traheii si A16.1 Tubercoloza pulmonara, fara investigatii


bronhiilor, cu confirmare bacteriologica bacteriologice sau histologice
si histologica Tuberculos/tuberculoasa:
Tuberculoza: - bronsiectazia, examenele bacteriologice si
- bronhiilor confirmata bacteriologic si histologice neefectuate
histologic - fibroza plamanului, examenele
- glotei confirmata bacteriologic si bacteriologice si histologice neefectuate
histologic - pneumonia, examenele bacteriologice si
- laringelui confirmata bacteriologic si histologice neefectuate
histologic - pneumotorax, examenele bacteriologice si
- traheei confirmata bacteriologic si histologice neefectuate
histologic A16.2 Tuberculoza pulmonara, fara mentiunea
A15.6 Pleurezia tuberculoasa, cu confirmare de confirmare bacteriologica sau
bacteriologica si histologica histologica
Tuberculoza pleurei confirmata Tuberculoza plamanului
bacteriologic si histologic Tuberculos/tuberculoasa:
Empiemul tuberculos confirmat - bronsiectazia NOS (fara mentionarea
bacteriologic si histologic confirmarii bacteriologice si histologice)
Exclude: in tuberculoza respiratorie - fibroza plamanului NOS (fara
primara confirmata mentionarea confirmarii bacteriologice si
bacteriologic si histologic histologice)
(A15.7) - pneumonia NOS (fara mentionarea
A15.7 Primo-infectia tuberculoasa a cailor confirmarii bacteriologice si histologice)
respiratorii, cu confirmare bacteriologica - pneumotorax NOS (fara mentionarea
si histologica confirmarii bacteriologice si histologice)
A15.8 Alte forme de tuberculoza a cailor A16.3 Tuberculoza ganglionilor limfatici
respiratorii, cu confirmare bacteriologica intratoracici, fara mentiunea de
si histologica confirmare bacteriologica sau histologica
Tuberculoza mediastinala confirmata Tuberculoza ganglionilor limfatici:
bacteriologic si histologic - hilara NOS (fara mentionarea confirmarii
Tuberculoza nazo-faringiana confirmata bacteriologice si histologice)
bacteriologic si histologic - intratoracica NOS (fara mentionarea
Tuberculoza: confirmarii bacteriologice si histologice)
- nasului confirmata bacteriologic si - mediastinala NOS (fara mentionarea
histologic confirmarii bacteriologice si histologice)
- sinusului [oricare nazal] confirmata - traheo-bronsica NOS (fara mentionarea
bacteriologic si histologic confirmarii bacteriologice si histologice)
A15.9 Tuberculoza cailor respiratorii, Exclude: cand este specificata a fi primo-
nespecificată, cu confirmare infectie (A16.7)
bacteriologica si histologica
A16.4 Tuberculoza laringelui, traheii si
bronhiilor, fara mentiunea de confirmare
A16 Tuberculoza respiratorie bacteriologica sau histologica
neconfirmata bacteriologic si Tuberculoza:
histologic -bronhiilor NOS (fara mentionarea
A16.0 Tuberculoza pulmonara, cu investigatii confirmarii bacteriologice si histologice)
bacteriologice sau histologice negative - glotei NOS (fara mentionarea confirmarii
Tuberculos/tuberculoasa: bacteriologice si histologice)
- bronsiectazia negativa bacteriologic si - laringelui NOS (fara mentionarea
histologic confirmarii bacteriologice si histologice)
- fibroza plamanului negativa bacteriologic - traheei NOS (fara mentionarea
si histologic confirmarii bacteriologice si histologice)
- pneumonia negativa bacteriologic si
histologic
- pneumotorax negativ bacteriologic si
histologic

4 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Anumite boli infectioase si parazitare

A16.5 Pleurezia tuberculoasa fara mentiunea A18.0† Tuberculoza oaselor si articulatiilor


de confirmare bacteriologica sau Tuberculoza:
histologica - soldului (M01.15*)
Tuberculoza pleurei NOS (fara - genunchiului (M01.16*)
mentionarea confirmarii bacteriologice si - coloanei vertebrale (M49.0*)
histologice) Tuberculos/tuberculoasa:
Tuberculos/tuberculoasa: - artrita (M01.1-*)
- empiem NOS (fara mentionarea - mastoidita (H75.0*)
confirmarii bacteriologice si histologice) - necroza osului (M90.0-*)
- pleurezia NOS (fara mentionarea - osteita (M90.0-*)
confirmarii bacteriologice si histologice) - osteomielita (M90.0-*)
Exclude: in tuberculoza respiratorie - sinovita (M68.0-*)
primara (A16.7) - teno-sinovita (M68.0-*)
A16.7 Primo-infectia tuberculoasa a cailor A18.1† Tuberculoza sistemului genito-urinar
respiratorii, fara mentiunea de Tuberculoza:
confirmare bacteriologica sau histologica - vezicii urinare (N33.0*)
Primar/primara: - colului uterin (N74.0*)
- tuberculoza respiratorie NOS - rinichiului (N29.1*)
- complex tuberculos - organelor genitale masculine (N51.-*)
A16.8 Alte forme de tuberculoza ale cailor - ureter (N29.1*)
respiratorii fara mentiunea de Boala inflamatorie pelviana feminina
confirmare bacteriologica sau histologica tuberculoasa (N74.1*)
Tuberculoza mediastinala
Tuberculoza nazo-faringiana NOS (fara A18.2 Limfadenopatia tuberculoasa periferica
mentionarea confirmarii bacteriologice si Adenita tuberculoasa
Exclude: tuberculoza ganglionilor
histologice)
limfatici:
Tuberculoza:
- nasului NOS (fara mentionarea - intratoracica (A15.4, A16.3)
confirmarii bacteriologice si histologice) - mezenterica si
- sinusului [oricare nazal] NOS (fara retroperitoneala (A18.3)
mentionarea confirmarii bacteriologice si - adenopatia traheobronsica
histologice) tuberculoasa (A15.4, A16.3)

A16.9 Tuberculoza cailor respiratorii, A18.3 Tuberculoza intestinului, peritoneului si


nespecificata, fara mentiunea confirmarii ganglionilor mezenterici
bacteriologice sau histologice Tuberculoza :
Tuberculoza respiratorie NOS - anusului si rectului
Tuberculoza NOS - retroperitoneala (ganglioni limfatici)
Tuberculoasa:
A17 Tuberculoza sistemului nervos
- ascita
- enterita
A17.0 Meningita tuberculoasa
Tuberculoza meningelor (cerebral) (spinal) - peritonita† (K67.3*)
Tuberculoza leptomeningelui A18.4 Tuberculoza pielii si tesutului celular
subcutanat
A17.1 Tuberculomul meningeal
Erythema induratum, tuberculoasa
Tuberculomul meningelor
Lupus:
A17.8† Alte forme de tuberculoza a sistemului - exedens
nervos
- vulgaris:
Tuberculom al creierului (G07*)
- NOS
Tuberculom al maduvei spinarii (G07*)
- al pleoapei† (H03.1*)
Tuberculos/tuberculoasa:
Scrofuloza
- abcesul creierului (G07*)
Exclude: lupus eritematos:
- meningo-encefalita (G05.0*)
- mielita (G05.0*) - NOS (L93.-)
- polineuropatia (G63.0*) - sistemic (M32.-)
A17.9 Tuberculoza sistemului nervos,
nespecificata

A18 Tuberculoza altor organe

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 5


Anumite boli infectioase si parazitare

A18.5† Tuberculoza ochiului A21 Tularemia


Tuberculoasa: Include: febra transmisa de musca
- chorioretinita (H32.0*) chrisops (cal)
- episclerita (H19.0*) infectia datorita Francisella
- keratita interstitiala (H19.2*) tularensis
- iridociclita (H22.0*) febra transmisa de iepure
- keratoconjunctivita (interstitiala)
A21.0 Tularemia ulcero-glandulara
(flictenulara) (H19.2*)
A21.1 Tularemia oculo-glandulara
Exclude: lupus vulgaris al pleoapei
Tularemia oftalmica
(A18.4)
A21.2 Tularemia pulmonara
A18.6† Tuberculoza urechii
A21.3 Tularemia gastro-intestinala
Otita medie tuberculoasa (H67.0*)
Tularemia abdominala
Exclude: mastoidita tuberculoasa
(A18.0†) A21.7 Tularemia generalizata
A21.8 Alte forme de tularemie
A18.7 Tuberculoza glandelor suprarenale
Boala Addison, tuberculoasa A21.9 Tularemia, nespecificata

A18.8† Tuberculoza altor organe, specificata


Tuberculoza: A22 Antrax
- endocardului (I39.8*) Include: infectia cu Bacillus anthracis
- miocardului (I41.0*) A22.0 Antrax cutanat
- esofagului (K23.0*) Malign/maligna:
- pericardului (I32.0*) - carbuncul
- glandei tiroide (E35.0*) - pustula
Arterita cerebrala tuberculoasa (I68.1*) A22.1 Antrax pulmonar
Antrax prin inhalare
A19 Tuberculoza miliara Boala colectorilor de zdrente
Include: tuberculoza: Boala sortatorilor de lana
- diseminata A22.2 Antrax gastro-intestinal
- generalizata A22.7 Septicemie carbunoasa
poliserita tuberculoasa A22.8 Alte forme de antrax
Meningita carbunoasa† (G01*)
A19.0 Tuberculoza miliara acuta, localizare
unica si specificată A22.9 Antrax, nespecificat
A19.1 Tuberculoza miliara acuta, localizari
multiple A23 Brucelloza
A19.2 Tuberculoza miliara acuta, nespecificata Include: febra (de):
A19.8 Alte tuberculoze miliare - Malta
A19.9 Tuberculoza miliara, nespecificata - mediteraneana
- ondulanta
Unele antropozoonoze bacteriene A23.0 Brucelloza cu Brucella melitensis
(A20-A28) A23.1 Brucelloza cu Brucela abortus
A23.2 Brucelloza cu Brucella suis
A20 Pesta A23.3 Brucelloza cu Brucella canis
Include: infectia datorita Yersinia pestis
A23.8 Alte brucelloze
A20.0 Pesta bubonica A23.9 Brucelloza, nespecificata
A20.1 Pesta cutanata
A20.2 Pesta pulmonara A24 Morva si melioidoza
A20.3 Pesta meningeala A24.0 Morva
A20.7 Pesta septicemica Infectia cu Pseudomonas mallei
A20.8 Alte forme de pesta Malleus
Pesta avortiva A24.1 Melioidoza acuta sau galopanta
Pesta asimptomatica Melioidoza:
Pesta minora - pneumonia
A20.9 Pesta, nespecificata - sepsis
- septicemia

6 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Anumite boli infectioase si parazitare

A24.2 Melioidoza subacuta si cronica A30.0 Lepra nedeterminata


A24.3 Alte melioidoze Lepra grupa I
A24.4 Melioidoza, nespecificata A30.1 Lepra tuberculoida
Infectia datorita Burkholderia pseudomallei Lepra grup TT
NOS A30.2 Lepra tuberculoida de tip intermediar
Boala Whitmore atipic
Lepra grup BT
A25 Febre datorite muscaturii de sobolan A30.3 Lepra de tip intermediar atipic
Lepra grup BB
A25.0 Spiriloza
Sodoku A30.4 Lepra lepromatoasa de tip intermediar
atipic
A25.1 Streptobaciloza
Lepra grup BL
Eritemul artritic epidemic
Febra de Haverhill A30.5 Lepra lepromatoasa
Febra streptobacilara datorita muscaturii de Lepra grup LL
sobolan A30.8 Alte forme de lepra
A25.9 Febra cauzata de muscatura de sobolan, A30.9 Lepra, nespecificata
nespecificata
A31 Infectie datorita altor micobacterii
A26 Erizipeloid Exclude: lepra (A30.-)

A26.0 Erizipeloid cutanat tuberculoza (A15-A19)


Eritemul migrant A31.0 Infectia pulmonara cu Mycobacterium
A26.7 Sepsis cu Erysipelothrix Infectie datorita Mycobacterium:
A26.8 Alte erizipeloide - avium
A26.9 Erizipeloid, nespecificat - intracelular [Battey bacillus]
- kansasii
A27 Leptospiroza A31.1 Infectia cutanata cu Mycobacterium
Ulcerul Buruli
A27.0 Leptospiroza ictero-hemoragica
Leptospiroza datorita Leptospira Infectie datorita Mycobacterium:
interrogans serovar icterohaemorhagiae - marinum
- ulcerans
A27.8 Alte forme de leptospiroza
A31.8 Alte infectii cu Mycobacterium
A27.9 Leptospiroza, nespecificata
A31.9 Infectia cu Mycobacterium,
nespecificata
A28 Alte boli bacteriene antropozoonoze, Infectia atipica cu Mycobacterium NOS
neclasificate altundeva Micobacterioza NOS
A28.0 Pasteurelloza
A28.1 Boala de zgarietura de pisica
A32 Listerioza
Febra zgarieturii de pisica Include: infectia listeriana pe cale
A28.2 Yersinioza extra-intestinala alimentara
Exclude: enterita datorita Yersinia Exclude: listerioza neonatala
enterocolitica (A04.6) (diseminata) (P37.2)
pesta (A20.-)
A32.0 Listerioza cutanata
A28.8 Alte antropo-zoonoze bacteriene, A32.1† Meningita si meningoencefalita
specificate, neclasificate altundeva listeriana
A28.9 Antropo-zoonoze bacteriene, Listeriana:
nespecificate - meningita (G01*)
- meningoencefalita (G05.0*)
Alte boli bacteriene (A30-A49) A32.7 Sepsis listerian
A32.8 Alte listerioze
A30 Lepra [Boala Hansen] Listeriana:
Include: infectia datorita - arterita cerebrala† (I68.1*)
Mycobacterium leprae - endocardita† (I39.8*)
Exclude: sechele ale leprei (B92) Listerioza oculo-glandulara
A32.9 Listerioza, nespecificata

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 7


Anumite boli infectioase si parazitare

A33 Tetanosul nou-nascutului A39.5 Boala de ininma meningococica


Meningococica:
- endocardita† (I39.8*)
A34 Tetanosul obstetrical - miocardita† (I41.0*)
- pericardita† (I32.0*)
A39.8 Alte infectii cu meningococi
A35 Alte forme de tetanos Meningococica:
Tetanos NOS - artrita† (M01.0-*)
Exclude: tetanosul:
- conjunctivita† (H13.1*)
- nou-nascutului (A33) - encefalita† (G05.0*)
- obstetrical (A34) - nevrita retrobulbara† (H48.1*)
Artrita post-meningococica† (M03.0-*)
A36 Difteria A39.9 Infectia meningococica, nespecificata
A36.0 Difteria faringiana
Boala meningococica NOS
Angina membranoasa difterica
Difteria amigdaliana A40 Sepsis streptococic
A36.1 Difteria nazo-faringiana Include: septicemia streptococica
0110
A36.2 Difteria laringiana Exclude: in timpul travaliului (O75.3)
Laringo-traheita difterica ca urmare a:
A36.3 Difteria cutanata - avortului sau sarcinii
Exclude: erytrasma (L08.1) ectopice sau molare (O03-
O07, O08.0)
A36.8 Alte forme de difterie
- imunizarii (T88.0)
Difterica:
- conjunctivita† (H13.1*) - infuzarii, transfuziei sau
injectiei terapeutice
- miocardita† (I41.0*)
(T80.2)
- polinevrita† (G63.0*)
neonatal (P36.0-P36.1)
A36.9 Difteria, nespecificata
postprocedural (T81.4)
puerperal (O85)
A37 Tusea convulsiva
A40.0 Sepsis datorit unui streptococ, grupa A
A37.0 Tusea convulsiva cu Bordetella
pertussis A40.1 Sepsis datorit unui streptococ, grupa B
A37.1 Tusea convulsiva cu Bordetella A40.2 Sepsis datorit unui streptococ, grupa D
parapertussis A40.3 Sepsis datorit Streptococcus
A37.8 Tusea convulsiva datorata altor specii pneumoniae
de Bordetella Septicemia pneumococica
A37.9 Tusea convulsiva, nespecificata A40.8 Alte tipuri de sepsis cu streptococi
A40.9 Sepsis streptococic, nespecificat

A38 Scarlatina
Scarlatina A41 Alte tipuri de sepsis
Exclude: durerea de gat streptococica Include: septicemia
(J02.0) 0110
Exclude: bacteremia NOS (A49.9)
in timpul travaliului (O75.3)
A39 Infectia meningococica ca urmare a:
A39.0 Meningita meningococica - avortului sau sarcinii
A39.1† Sindromul Waterhouse-Friderichsen ectopice sau molare (O03-
(E35.1*) O07, O08.0)
Suprarenalita hemoragica cu meningococi - imunizarii (T88.0)
Sindromul meningococic suprarenal - infuzarii, transfuziei sau
A39.2 Meningococemia acuta injectiei terapeutice
A39.3 Meningococemia cronica (T80.2)

A39.4 Meningococemia, nespecificata sepsis (datorit) (in):


Meningococemia bacteriana NOS - actinomicotic (A42.7)
- antrax (A22.7)
- Candida (B37.7)

8 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Anumite boli infectioase si parazitare

- Erysipelothrix (A26.7) A43.1 Nocardioza cutanata


- yersinioza extra-intestinala A43.8 Alte nocardioze
(A28.2) A43.9 Nocardioza, nespecificata
- gonococic (A54.8)
- virus herpetic (B00.7) A44 Bartonelloza
- listerial (A32.7) A44.0 Bartonelloza sistemica
- meningococic (A39.2- Febra de Oroya
A39.4) A44.1 Bartonelloza cutanata sau cutano-
-neonatal (P36.-) mucoasa
- post-procedural (T81.4) Verruga peruana
- puerperal (O85) A44.8 Alte forme de bartonelloza
- streptococic (A40.-) A44.9 Bartonelloza, nespecificata
- tularemie (A21.7)
septica: A46 Erizipelul
Exclude: erizipelul post-partum sau
- melioidoza (A24.1)
puerperal (O86.8)
- pesta (A20.7)
sindromul socului toxic
(A48.3) A48 Alte boli bacteriene, neclasificate
altundeva
A41.0 Sepsis datorit stafilococului auriu
Exclude: actinomicetomul (B47.1)
A41.1 Sepsis datorit altor stafilococi,
specificati A48.0 Gangrena gazoasa
Sepsis datorit stafilococului de coaguloza- Clostridiala:
negativa - cellulitis
A41.2 Sepsis datorit unui stafilococ - myonecrosis
nespecificat A48.1 Boala legionarilor
A41.3 Sepsis datorit Haemophilus influenzae A48.2 Boala legionarilor fara semne
A41.4 Sepsis datorit anaerobilor pulmonare [febra Pontiac]
Exclude: gangrena gazoasa (A48.0) A48.3 Sindromul de soc toxic
Exclude: socul endotoxic NOS (R57.8)
A41.5 Sepsis datorit altor organisme Gram-
negative sepsis NOS (A41.9)
A41.50› Sepsis datorit organismelor Gram- septicemia NOS (A41.9)
negative nespecificate A48.4 Febra purpurica din Brazilia
Septicemia Gram-negativa NOS Infectia sistemica cu Haemophilus
A41.51› Sepsis datorit Escherichia coli [E. Coli] aegyptius
A41.52› Sepsis datorit pseudomonas A48.8 Alte boli bacteriane specificate
A41.58› Sepsis datorit altor organisme Gram-
negative
A49 Infectia bacteriana cu localizare
A41.8 Alte tipuri de sepsis specificate nespecificata
A41.9 Sepsis, nespecificat Exclude: agentii bacterieni care sunt
Soc septic cauza bolilor clasificate la
Septicemie alte capitole (B95-B96)
infectia cu Chlamydia NOS
(A74.9)
A42 Actinomicoza
Exclude: actinomicetomul (B47.1) infectia meningococica NOS
(A39.9)
A42.0 Actinomicoza pulmonara
infectia prin Rickettsia NOS
A42.1 Actinomicoza abdominala (A79.9)
A42.2 Actinomicoza cervico-faciala infectia cu spirochete NOS
A42.7 Sepsis actinomicotic (A69.9)
A42.8 Alte forme de actinomicoza A49.0 Infectia stafilococica, nespecificata
A42.9 Actinomicoza, nespecificata A49.1 Infectia streptococica, nespecificata
A49.2 Infectia cu Haemophilus influenzae,
A43 Nocardioza nespecificata
A43.0 Nocardioza pulmonara A49.3 Infectia cu Mycoplasma, nespecificata

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 9


Anumite boli infectioase si parazitare

A49.8 Alte infectii bacteriene cu localizare A50.4 Sifilis congenital nervos tardiv (neuro-
nespecificata sisifilis juvenil)
A49.9 Infectia bacteriana, nespecificata Dementa paralitica juvenila
Bacteremia NOS Juvenil(a):
- paralizia generala
Infectii al caror mod de - tabes dorsalis
- neurosifilis taboparetic
transmitere este, in special sexual
Sifilitica congenitala tardiva:
(A50-A64) - encefalita† (G05.0*)
Exclude: boala prin virusul de imunodeficienta
- meningita† (G01*)
umana [HIV] (B20-B24)
- polineuropatia† (G63.0*)
uretrita negonococica si nespecifica
(N34.1)
Folositi un cod aditional pentru a identifica
boala Reiter (M02.3-) orice tulburare mentala asociata.
Exclude: triada Hutchinson (A50.5)
A50 Sifilis congenital
A50.5 Alte forme tardive de sifilis congenital,
A50.0 Sifilis congenital precoce, simptomatic simptomatic
Orice afectiune provocata de un sifilis Orice afectiune provocata de un sifilis
congenital specificat ca precoce sau care se congenital specificat ca tardiv sau care se
manifesta la mai putin de doi ani dupa manifesta la mai putin sau mai mult de doi
nastere. ani dupa nastere.

Sifilis congenital precoce: Boala Clutton† (M03.1-*)


- cutanat Hutchinson:
- cutanato-mucos - dinti
- visceral - triada
Manifestare a unui sifilis congenital precoce Congenital tardiv:
in: - sifilis cardiovascular† (I98.0*)
- laringita - sifilitica:
- oculopatia - artropatia† (M03.1-*)
- osteochondropatia - osteochondropatia† (M90.2-*)
- faringita Nas in sa atribuit sifilisului
- pneumonia A50.6 Sifilis congenital tardiv, latent
- rinita Sifilisul congenital fara manifestari clinice,
A50.1 Sifilis congenital precoce, latent cu reactie serologica pozitiva si test negativ
Sifilisul congenital fara manifestari clinice, al lichidului cefalo-rahidian, doi sau mai
cu reactie serologica pozitiva si test negativ multi ani dupa nastere.
al lichidului cefalo-rahidian, mai putin de A50.7 Sifilis congenital tardiv, nespecificat
doi ani dupa nastere. Sifilisul congenital NOS, doi sau mai multi
A50.2 Sifilis congenital precoce, nespecificat ani dupa nastere.
Sifilis congenital NOS, mai putin de doi ani A50.9 Sifilis congenital, nespecificat
dupa nastere
A50.3 Oculopatia sifilitica congenitala tardiva
A51 Sifilis precoce
Keratita interstitiala sifilitica congenitala
A51.0 Sifilis genital primar
tardiva† (H19.2*)
Sancrul sifilitic NOS
Oculopatia sifilitica congenitala tardiva
NEC† (H58.8*) A51.1 Sifilis anal primar
Exclude: triada Hutchinson (A50.5) A51.2 Sifilis primar, cu alte localizari
A51.3 Sifilis secundar al pielii si mucoaselor
Condilomul plat
Sifilitica:
- alopecia
- leucodermia
- placa mucoasa

10 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Anumite boli infectioase si parazitare

A51.4 Alte forme de sifilis secundar A52.7 Alte forme de sifilis tardiv, cu simptome
Sifillitica secundara: Boala glomerulara in sifilis† (N08.0*)
- boala inflamatorie pelvina feminina† Goma (sifilitica) orice localizare, exceptand
(N74.2*) cele clasificate la A52.0-A52.3
- iridociclita† (H22.0*) Sifilis tardiv sau tertiar orice localizare,
- limfadenopatia exceptand cele clasificate la A52.0-A52.3
- meningita† (G01*) Sifilitica tardiva:
- miozita† (M63.0-*) - bursita† (M73.1-*)
- oculopatia NEC† (H58.8*) - chorioretinita† (H32.0*)
- periostita† (M90.1-*) - episclerita† (H19.0*)
A51.5 Sifilis recent, latent - boala inflamatorie pelvina feminina†
Sifilisul (dobandit) fara manifestari clinice, (N74.2*)
cu test serologic pozitiv si cu test negativ al - leucodermia† (L99.8*)
lichidului cefalo-rahidian, mai putin de doi - oculopatia NEC† (H58.8*)
ani dupa infectie. - peritonita† (K67.2*)
A51.9 Sifilis precoce, nespecificat Sifilis [stadiu neprecizat] al:
- osului† (M90.2-*)
- ficatului† (K77.0*)
A52 Sifilis tardiv
- plamanului† (J99.8*)
A52.0 Sifilis cardiovascular - muschiului† (M63.0-*)
Sifilis cardiovascular NOS - sinovial† (M68.0-*)
Sifilitic(a):
A52.8 Sifilis tardiv, latent
- anevrism al aortei (I79.0*)
Sifilis (dobandit) fara manifestari clinice, cu
- insuficienta aortica (I39.1*)
reactie serologica pozitiva si test negativ al
- aortita (I79.1*)
lichidului cefalo-rahidian, doi sau mai multi
- arterita, cerebrala (I68.1*)
ani dupa infectie.
- endocardita NOS (I39.8*)
- miocardita (I41.0*) A52.9 Sifilis tardiv, nespecificat
- pericardita (I32.0*)
- insuficienta pulmonara (I39.3*) A53 Alte forme de sifilis si nespecificate
A52.1 Sifilis nervos simptomatic A53.0 Sifilis latent, nespecificat ca fiind recent
Artropatia Charcot† (M14.6*) sau tardiv
Sifilitica tardiva: Sifilis tardiv NOS
- nevrita acustica† (H94.0*) Reactia serologica pozitiva pentru sifilis
- encefalita† (G05.0*) A53.9 Sifilis, nespecificat
- meningita† (G01*) Infectia datorita Treponema pallidum NOS
- atrofia optica† (H48.0*) Sifilis [dobandit] NOS
- polineuropatia† (G63.0*) Exclude: sifilisul NOS care provoaca
- nevrita retrobulbara† (H48.1*) moartea inaintea varstei de
Parkinsonism sifilitic† (G22*) doi ani (A50.2)
Tabes dorsalis
A52.2 Sifilis nervos asimptomatic A54 Infectia gonococica
A52.3 Sifilis nervos, nespecificat A54.0 Infectia gonococica a partii inferioare a
Goma (sifilitica) a sistemului central nervos tractului genito-urinar, fara abces
NOS periuretral sau al glandelor anexe
Sifilis (tardiv) al sistemului central nervos Gonococica:
NOS - cervicita NOS
Sifilom al sistemului central nervos NOS - cistita NOS
- uretrita NOS
- vulvovaginita NOS
Exclude: cu:
- abcesul glandei genito-
urinare (A54.1)
- abcesul periuretral (A54.1)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 11


Anumite boli infectioase si parazitare

A54.1 Infectia gonococica a partii inferioare a A56 Alte boli cu Chlamydia transmise
tractului genito-urinar, cu abces sexual
periuretral sau al glandelor anexe Include: bolile datorite Chlamydia
Abcesul gonococic al glandelor Bartholin trachomatis transmise sexual
A54.2† Pelviperitonita gonococica si alte infectii Exclude: prin Chlamydia:
genito-urinare gonococice - limfogranulomul (A55)
Gonococica:
- neonatala:
- epididimita (N51.1*)
- boala inflamatorie pelvina feminina - conjunctivita (P39.1)
(N74.3*) - pneumonia (P23.1)
- orhita (N51.1*) afectiunile clasificate la A74.-
- prostatita (N51.0*) A56.0 Afectiuni cu Chlamydia ale partii
Exclude: peritonita gonococica (A54.8) inferioare a tractului genito-urinar
Prin Chlamydia:
A54.3 Infectia gonococica a ochiului
Gonococica: - cervicita
- conjunctivita† (H13.1*) - cistita
- iridociclita† (H22.0*) - uretrita
Oftalmia nou-nascutului datorita - vulvovaginita
gonococului A56.1† Infectia cu Chlamydia, pelvi-peritoneala
si a altor organe genito-urinare
A54.4† Infectia gonococica a sistemului
Prin Chlamydia:
musculo-scheletal
Gonococica: - epididimita (N51.1*)
- artrita (M01.3-*) - boala inflamatorie pelvina feminina
- bursita (M73.0-*) (N74.4*)
- osteomielita (M90.2-*) - orhita (N51.1*)
- sinovita (M68.0-*) A56.2 Infectia cu Chlamydia a tractului genito-
- tenosinovita (M68.0-*) urinar, nespecificata

A54.5 Faringita gonococica A56.3 Infectia anusului si rectului cu


Chlamydia
A54.6 Infectia gonococica a anusului si rectului
A56.4 Infectia faringelui cu Chlamydia
A54.8 Alte infectii gonococice
A56.8 Infectia prin Chlamydia transmisa pe
Gonococic(a):
caile sexuale, alte localizari
- abces al creierului† (G07*)
- endocardita† (I39.8*)
- meningita† (G01*) A57 Sancrul moale
- miocardita† (I41.0*) Ulcus molle
- pericardita† (I32.0*)
- peritonita† (K67.1*) A58 Granulom inghinal
- pneumonia† (J17.0*) Donovanosis
- sepsis
- septicemia A59 Trichomoniaza
- leziunile pielii Exclude: trichomoniaza intestinala
Exclude: pelviperitonita gonococica (A07.8)
(A54.2)
A59.0 Trichomoniaza uro-genitala
A54.9 Infectia gonococica, nespecificata Leucoreea (vaginala) datorita Trichomonas
(vaginalis)
Limfogranulomatoza veneriana cu Prostatita† (N51.0*) datorita Trichomonas
A55
Chlamydia (vaginalis)
Bubonul climatic sau tropical A59.8 Alte localizari ale trichomoniazei
Boala Durand-Nicolas-Favre A59.9 Trichomoniaza, nespecificata
Esthiomene
Limfogranulomul inghinal
A60 Infectia ano-genitala prin virusul
herpetic [herpes simplex]

12 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Anumite boli infectioase si parazitare

A60.0 Infectiile organelor genitale si ale A66.3 Hipercheratoza pianica


tractului genito-urinar prin virusul Mana de vampir
herpetic Hipercheratoza palmara sau plantara
Infectia prin virusul herpetic a tractului (precoce) (tardiva) datorita pianului
genital: Talpi mancate de viermi
- feminin† (N77.0-N77.1*) A66.4 Gomele si ulcerele pianice
- masculin† (N51.-*) Framboeside gomoase
A60.1 Infectia perianala a pielii si a anusului Pian tardiv modular (ulcerat)
prin virusul herpetic
A66.5 Gangosa
A60.9 Infectia ano-genitala prin virusul Rinofaringita mutilanta
herpetic, nespecificata
A66.6 Leziunile pianice articulare si osoase
Ganglionul pianic (precoce) (tardiv)
A63 Alte boli al caror mod de Hidrartroza pianica (precoce) (tardiva)
transmitere este in special sexual,
Osteita pianica (precoce) (tardiva)
neclasificate altundeva
Periostita (hipertrofica) pianica (precoce)
Exclude: molluscum contagiosum
(tardiva)
(B08.1)
Goundou pianic (tardiv)
papilomul colului uterin (D26.0)
Goma osoasa pianica (tardiva)
A63.0 Veruce ano-genitale (veneriene) Osteita sau periostita pianica (tardiva)
1408
A66.7 Alte manifestari ale pianului
A63.8 Alte boli precizate al caror mod de Noduli juxta-articulari pianici
transmitere este in special cel sexual
Leziuni mucoase pianice
A66.8 Pianul latent
A64 Bolile transmise sexual, Pianul fara semne clinice, cu serologie
nespecificate
pozitiva
Bolile venerice NOS
A66.9 Pianul, nespecificat

Alte boli prin spirochete (A65-A69) A67 Pinta [carate]


Exclude: leptospiroza (A27.-)
A67.0 Leziunile initiale de pinta
sifilisul (A50-A53) Sancrul (initial) al pintei [carate]
A65 Sifilisul nevenerian Papula (initiala) a pintei [carate]
Bejel A67.1 Leziunile intermediare ale pintei
Sifilisul endemic Placile eritematoase ale pintei [carate]
Njovera Leziunile hipercromice ale pintei [carate]
Hipercheratoza pintei [carate]
A66 Pianul Pintide ale pintei [carate]
Include: bouba A67.2 Leziunile tardive ale pintei
framboesia (tropica) Leziuni cardiovasculare† (I98.1) ale pintei
pianul [carate]
Leziuni cutanate:
A66.0 Leziunile initiale ale pianului - acromice ale pintei [carate]
Sancrul pianic - cicatriciale ale pintei [carate]
Framboesia initiala sau primara - discromice ale pintei [carate]
Ulcerul framboesian initial
Pianul mama A67.3 Leziunile mixte ale pintei
Leziunile cutanate acromice si hipercromice
A66.1 Papilomul multiplu si pianul-crab umed ale pintei [carate]
Framboesia
Pianomul A67.9 Pinta, nespecificata
Papilomul pianic plantar sau palmar
A66.2 Alte leziuni cutanate precoce ale pianului A68 Febre recurente
Pianul cutanat, mai putin de 5 ani dupa Include: febra recurenta

infectie Exclude: boala Lyme (A69.2)


Pianul timpuriu (cutanat) (macular) A68.0 Febra recurenta prin paduche
(maculopapular) (micropapular) (papular) Febra recurenta datorita Borrelia recurrentis
Framboesia pianului timpuriu

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 13


Anumite boli infectioase si parazitare

A68.1 Febra recurenta prin capuse A74.0 Conjunctivita prin Chlamydia


Febra recurenta datorita oricarei specii de Paratrahomul
Borrelia alta decat Borrelia recurrentis A74.8 Alte afectiuni precizate cu Chlamydia
A68.9 Febra recurenta, nespecificata Peritonita prin Chlamydia† (K67.0*)
A74.9 Infectia cu Chlamydia, nespecificata
A69 Alte infectii prin spirochete Chlamidioza NOS
A69.0 Stomatita ulcero-necrotica
Cancrum oris Rickettsioze (A75-A79)
Gangrena fusospirochetala
Noma A75 Tifosul exantematic
Stomatita gangrenoasa Exclude: rickettsioza prin Ehrlichia
A69.1 Alte infectii Vincent sennetsu (A79.8)
Faringita fusospirochetala A75.0 Tifosul exantematic de paduche, datorit
Ulcerativa necrozanta (acuta): Rickettsia prowazekii
- gingivita Tifos clasic (febra)
- gingivo-stomatita Tifos epidemic (provocat de paduche)
Stomatita spirochetala A75.1 Tifosul recrudescent [boala Brill]
Canorul gurii Boala Brill-Zinsser
Infectia Vincent:
A75.2 Tifosul datorit Rickettsia typhi
- angina
Tifosul murin (provocat de purici)
- gingivita
A75.3 Tifosul cu Rickettsia tsutsugamushi
A69.2 Boala Lyme
Febra Tsutsugamushi
Eritemul cronic migrator datorit Borrelia
burgdorferi A75.9 Tifos, nespecificat
Tifos (febra) NOS
A69.8 Alte infectii specificate cu spirochete
A69.9 Infectia cu spirochete, nespecificata
A77 Febra purpurie (Rickettsia de
capuse)
Alte boli prin Chlamydia (A70-A74) A77.0 Febra purpurie prin Rickettsia rickettsii
Febra purpurie a Muntilor Stancosi
A70 Infectia cu Chlamydia psittaci Febra Sao Paulo
Ornitoza A77.1 Febra purpurie prin Rickettsia conorii
Febra datorita papagalului Tifosul african de capuse
Psittacosis Febra butunoasa
Febra indiana de capuse
A71 Trahomul Fabra de Kenia de capuse
Exclude: sechelele trahomului B94.0 Febra de Marsilia
A71.0 Faza initiala a trahomului
Febra mediteraneeana de capuse
Trahomul dubios A77.2 Febra purpurie prin Rickettsia siberica
A71.1 Faza activa a trahomului
Febra Nord Asiatica de capuse
Conjunctivita granuloasa (trahomatoasa) Tifosul siberian de capuse
Trahomatos/trahomatoasa: A77.3 Febra purpurie prin Rickettsia australis
- conjunctivita foliculara Tifos de Queensland de capuse
- pannus A77.8 Alte febre purpurii
A71.9 Trahomul, nespecificat A77.9 Febra purpurie, nespecificata
Tifosul de capuse NOS
A74 Alte boli provocate de Chlamydia
Exclude: pneumonia prin Chlamydia A78 Febra Q
(J16.0) Infectia datorita Coxiella burnetii
neonatala prin Chlamydia: Febra Nine Mile
- conjunctivita (P39.1)
Febra cvadrilaterala
- pneumonia (P23.1)
boala cu Chlamydia transmisa
sexual (A55-A56)

14 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Anumite boli infectioase si parazitare

A79 Alte Rickettsioze A83 Encefalita cu virus transmis de


A79.0 Febra de transee tantari
Febra de Quintan Include: meningoencefalita cu virus
Febra de Wolhynian transmis de tantari
Exclude: encefalita ecvina de Venezuela
A79.1 Rickettsioza variceliforma prin Rickettsia
akari (A92.2)
Febra de Kew Garden A83.0 Encefalita japoneza
Rickettsioza veziculara A83.1 Encefalita ecvina occidentala
A79.8 Alte rickettsioze specificate A83.2 Encefalita ecvina orientala
Rickettsioza datorita Ehrlichia sennetsu A83.3 Encefalita de Saint-Louis
A79.9 Rickettsioza, nespecificata A83.4 Encefalita australiana
Infactia prin Rickettsioze, NOS Boala virala de Kunjin
A83.5 Encefalita de California
Infectii virale ale sistemului nervos Meningoencefalita de California
central (A80-A89) Encefalita La Crosse
Exclude: sechele de:
A83.6 Boala virotica Rocio
- poliomielita (B91) A83.8 Alte encefalite virale transmise de tantari
- encefalita virala (B94.1) A83.9 Encefalita virala transmisa de tantari,
A80 Poliomielita acuta nespecificata
A80.0 Poliomielita paralitica acuta, asociata
virusului vaccinal A84 Encefalita cu virus transmis de
A80.1 Poliomielita paralitica acuta, cu virus capuse
salbatic importat Include: meningoencefalita cu virus
A80.2 Poliomielita paralitica acuta, cu virus transmis de capuse
salbatic indigen A84.0 Encefalita de taiga transmisa de capuse
A80.3 Poliomielita paralitica acuta, alte si [encefalita primavara-vara rusa]
nespecificate A84.1 Encefalita Europei centrale, transmisa de
A80.4 Poliomielita acuta neparalitica capuse
A80.9 Poliomielita acuta, nespecificata A84.8 Alte encefalite cu virus transmis de
capuse
Boala Louping (encefalomielita ovina)
A81 Infectii cu virusi atipici ai sistemului
nervos central Boala virala Powassan
Include: boli prin prioni ai sistemului A84.9 Encefalita cu virus transmis de capuse,
nervos central nespecificata

A81.0 Boala Creutzfeldt-Jakob


Encefalita spongioasa subacuta A85 Alte encefalite virale, neclasificate
altundeva
A81.1 Panencefalita sclerozanta subacuta
Include: virala precizata:
Encefalita subacuta cu incluzii Dawson
Leucoencefalopatia sclerozanta Van Bogaert - encefalomielita NEC
A81.2 Leucoencefalopatia multifocala - meningoencefalita NEC
progresiva Exclude: encefalomielita mialgica
Leucoencefalopatia multifocala NOS beningna (G93.3)
A81.8 Alte infectii cu virusi atipici ale sistemului encefalita datorita:
nervos central - virusului herpetic [herpes
Kuru simplex] (B00.4)
A81.9 Infectia cu virus atipic a sistemului - virusului rugeolei (B05.0)
nervos central, nespecificata - virusului urlian (B26.2)
Boala cu prion a sistemului nervos central - virusului poliomielitic (A80.-)
NOS
- virusului zosterian (B02.0)
choriomeningita limfocitara
A82 Rabia (A87.2)
A82.0 Rabia de padure
A82.1 Rabia citadina A85.0 Encefalita cu enterovirus
A82.9 Rabia, nespecificata Encefalomielita cu enterovirus

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 15


Anumite boli infectioase si parazitare

A85.1 Encefalita cu adenovirus A91 Febra hemoragica datorita virusului


Meningoencefalita cu adenovirus de denga
A85.2 Encefalita cu virus transmis de
artropode, nespecificata A92 Alte febre cu virus transmis de
A85.8 Alte encefalite virale specificate tantari
Encefalita letargica Exclude: Boala Ross River (B33.1)
Boala Von Economo-Cruchet A92.0 Febra de Chikcungunya
Febra (hemoragica) de Chikcungunya
A86 Encefalita virala, nespecificata A92.1 Febra O'nyong-nyong
Cu virus: A92.2 Febra ecvina de Venezuela
- encefalomielita NOS Ecvina de Venezuela:
- meningoencefalita NOS - encefalita
- boala prin virusul encefalomielitic
A87 Meningita virala A92.3 Febra cu virus West Nile
Exclude: meningita datorita:
A92.4 Febra de Rift Valley
- virusului herpetic [herpes A92.8 Alte febre virale specificate, transmise de
simplex] (B00.3) tantari
- virusului rugeolei (B05.1) Febra de padure Barmah
- virusului urlian (B26.1) A92.9 Febra virala transmisa de tantari,
- virusului poliomielitic (A80.-) nespecificata
- virusului zosterian (B02.1)
A87.0 Meningita cu enterovirus A93 Alte febre virale transmise de
artropode, neclasificate altundeva
Meningita cu virus coxsackie
Meningita cu virus ECHO A93.0 Boala prin virusul Oropouche
Febra de Oropouche
A87.1 Meningita cu adenovirus
A93.1 Febra tantarului de nisip
A87.2 Choriomeningita limfocitara
Febra Pappataci
Meningoencefalita limfocitara
Febra Phlebotomus
A87.8 Alte meningite virale
A93.2 Febra de capuse Colorado
A87.9 Meningita virala, nespecificata
A93.8 Alte febre virale specificate, transmise de
artropode
A88 Alte infectii virale ale sistemului Boala virala Piry
nervos central, neclasificate Stomatita veziculara cu virus (febra de
altundeva Indiana)
Exclude: virala:
- encefalita NOS (A86)
A94 Febra virala transmisa de artropode,
- meningita NOS (A87.9) nespecificata
A88.0 Febra exantematoasa cu enterovirus Febra cu arbovirus NOS
[exantemul de Boston] Infectia cu arbovirus NOS
A88.1 Vertigo epidemic
A88.8 Alte infectii virale specificate ale A95 Febra galbena
sistemului nervos central A95.0 Febra galbena silvestra
Febra galbena de jungla
A89 Infectiile virale ale sistemului nervos A95.1 Febra galbena citadina
central, nespecificate
A95.9 Febra galbena, nespecificata

Febre virale transmise de A96 Febra hemoragica cu Arenavirus


artropode si febre virale
A96.0 Febra hemoragica Junin
hemoragice (A90-A99) Febra hemoragica argentiniana
A96.1 Febra hemoragica de Machupo
A90 Denga (denga clasica) Febra hemoragica de Bolivia
Exclude: febra hemoragica datorita
A96.2 Febra de Lassa
virusului de denga (A91)
A96.8 Alte febre hemoragice cu Arenavirus

16 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Anumite boli infectioase si parazitare

A96.9 Febra hemoragica cu Arenavirus, B00.3 Meningita cu virusul herpetic


nespecificata B00.4 Encefalita cu virusul herpetic
Meningoencefalita cu virusul herpetic
A98 Alte febre virale hemoragice, Boala Simian B
neclasificate altundeva B00.5† Afectiuni oculare cu virus herpetic
Exclude: febra hemoragica chikungunya Virus herpetic:
(A92.0) - conjunctivita (H13.1*)
febra hemoragica cu virusul - dermatita pleoapei (H03.1*)
denga (A91) - iridociclita (H22.0*)
A98.0 Febra hemoragica de Crimeia [de Congo] - irita (H22.0*)
Febra hemoragica de Asia Centrala - keratita (H19.1*)
A98.1 Febra hemoragica de Omsk - keratoconjunctivita (H19.1*)
A98.2 Boala de padurea Kyasanur
- uveita, anterioara (H22.0*)
A98.3 Boala cu virusul de Marburg B00.7 Boala diseminata cu virus herpetic
Sepsis cu virus herpetic
A98.4 Boala cu virusul Ebola
B00.8 Alte forme de infectii cu virus herpetic
A98.5 Febra hemoragica cu sindrom renal
Febra hemoragica: Virus herpetic cu:
- epidemica - hepatita† (K77.0*)
- coreeana - panaritiu
- rusa B00.9 Infectia prin virusul herpetic,
Boala cu virusul Hantaan nespecificata
Nefropatia epidemica Infectia cu herpes simplex NOS
A98.8 Alte febre virale hemoragice specificate
B01 Varicela
B01.0 Meningita variceloasa
A99 Febra virala hemoragica,
nespecificata B01.1 Encefalita variceloasa
Encefalita postvaricela
Encefalomielita variceloasa
Infectii virale caracterizate prin
leziuni cutanate si ale membranei B01.2 Pneumonia variceloasa
mucoase (B00-B09) B01.8 Varicela cu alte complicatii
B01.9 Varicela fara complicatii
B00 Infectii cu virusul herpetic [herpes Varicela NOS
simplex]
Exclude: infectia anogenitala cu virusul B02 Zona zoster [herpes zoster]
herpetic (A60.-) Include: zona Zoster
infectia congenitala cu virusul
herpetic (P35.2) B02.0 Encefalita zosteriana
Meningoencefalita zosteriana
mononucleoza gammaherpes
virala (B27.0) B02.1 Meningita zosteriana
herpangina (B08.5) B02.2† Zona zoster insotita de alte manifestari
neurologice
B00.0 Eczema herpetica Postherpetic(a):
Pustula variceliforma Kaposi - ganglion geniculat (G53.0*)
B00.1 Dermita veziculara datorita virusului - polinevrita (G63.0*)
herpetic - nevralgia trigemenului (G53.0*)
Herpes simplex:
B02.3† Zona oftalmica
- facial
Zosteriana:
- labial
- blefarita (H03.1*)
Dermatita veziculara a:
- conjunctivita (H13.1*)
- urechii datorita virusului herpetic uman
- iridociclita (H22.0*)
tip 2 (alfa)
- irita (H22.0*)
- buzei datorita virusului herpetic uman tip
- keratita (H19.2*)
2 (alfa)
- keratoconjunctivita (H19.2*)
B00.2 Gingivo-stomatita si faringo-amigdalita - sclerita (H19.0*)
cu virusul herpetic
Faringita cu virusul herpetic B02.7 Zona zoster diseminata
B02.8 Zona zoster cu alte complicatii

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 17


Anumite boli infectioase si parazitare

B02.9 Zona zoster, fara complicatii B07 Veruca de origine virala


Veruca:
Variola - simplex
B03 - vulgaris
Nota: In 1980 cea de-a 33-a Adunare
Mondiala a Sanatatii a declarat Exclude: veruca anogenitala (venerica)
in mod oficial ca s-a realizat (A63.0)
eradicarea variolei. Clasificatia a papilom al:
fost pastrata in scopul - vezica urinara (D41.4)
supravegherii.
- col uterin (D26.0)
- laringe (D14.1)
B04 Infectii cu variola de maimute

B08 Alte infectii virale caracterizate prin


B05 Rujeola leziuni cutaneo-mucoase,
Include: morbili neclasificate altundeva
Exclude: Stomatita veziculara virala
Exclude: panencefalita sclerozanta
(A93.8)
subacuta (A81.1)
B08.0 Alte infectii prin orthopoxvirus
B05.0 Rujeola complicata cu encefalita
Vaccin natural Cowpox
Encefalita postmorbilioasa
Boala cu virusul Orf
B05.1 Rujeola complicata cu meningita Pseudovaccin [nodulul mulgatorilor de
Meningita postmorbilioasa lapte]
B05.2 Rujeola complicata cu pneumonie Vaccinia
Pneumonia postmorbilioasa Exclude: infectia cu variola maimutei
B05.3 Rujeola complicata cu otita medie (B04)
Otita medie postmorbilioasa
B08.1 Molluscum contagiosum
B05.4 Rujeola cu complicatii intestinale
B08.2 Exantemul subit [a sasea boala]
B05.8 Rujeola cu alte complicatii
B08.3 Eritemul infectios [a cinea boala]
Rujeola cu keratita si keratoconjunctivita†
B08.4 Stomatita veziculara cu exantem, prin
(H19.2*)
enterovirus
B05.9 Rujeola, fara complicatii Sindromul picior-mana-gura
Rujeola NOS
B08.5 Faringita veziculara prin enterovirus
Angina herpetica
B06 Rubeola [rujeola germana]
Exclude: rubeola congenitala (P35.0)
B08.8 Alte infectii virale caracterizate prin
B06.0† Rubeola cu complicatii neurologice leziuni cutaneo-mucoase
Rubeola: Faringita limfonodulara cu enterovirus
- encefalita (G05.1*) Sindromul picior-gura
- meningita (G02.0*) Sindromul viral Tanapox
- meningoencefalita (G05.1*) Sindromul viral Yabapox
B06.8 Rubeola cu alte complicatii
Rubeola: B09 Infectii virale caracterizate prin
- artrita† (M01.4-*) leziuni cutaneo-mucoase,
- pneumonia† (J17.1*) nespecificate
Viral:
B06.9 Rubeola, fara complicatii
- enantem NOS
Rubeola NOS
- exantem NOS

Hepatita virala (B15-B19)


0104
Exclude: hepatita cu citomegalovirus (B25.1)
hepatita cu virus herpetic [herpex
simplex] (B00.8)
sechele ale hepatitei virale (B94.2)

B15 Hepatita acuta A

18 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Anumite boli infectioase si parazitare

B15.0 Hepatita A cu coma hepatica B20 Bolile prin virusul imunodeficientei


B15.9 Hepatita A fara coma hepatica umane [HIV] asociate cu alte boli
Hepatita A (acuta) (virala) NOS infectioase si parazitare
Exclude: sindromul infectios acut HIV
(B23.0)
B16 Hepatita acuta B
B16.0 Hepatita acuta B cu agent Delta
(coinfectie) si coma hepatica B21 Bolile prin virusul imunodeficientei
umane [HIV] asociate cu tumori
B16.1 Hepatita acuta B cu agent Delta
maligne
(coinfectie) si fara coma hepatica
B16.2 Hepatita acuta B fara agent Delta, cu
coma hepatica B22 Bolile prin virusul imunodeficientei
umane [HIV] asociate cu alte boli
B16.9 Hepatita acuta B fara agent Delta si fara
specificate
coma hepatica
Boala HIV rezultand in:
Hepatita B (acuta) (virala) NOS
- encefalopatie
- pneumonie limfoida interstitiala
B17 Alte hepatite virale acute - boala Slim
B17.0 Suprainfectia acuta prin agent Delta la un - sindromul de emaciere
purtator de hepatita
B17.1 Hepatita acuta C
B23 Bolile prin virusul imunodeficientei
B17.2 Hepatita acuta E umane [HIV] asociate cu alte
B17.8 Alte hepatite virale acute specificate afectiuni
Hepatita non-A non-B (acuta) (virala) NEC B23.0 Sindromul de infectie acuta prin HIV
B23.8 Boala prin HIV asociata cu alte afectiuni
B18 Hepatita virala cronica specificate
B18.0 Hepatita virala cronica B cu agent Delta
Boala HIV asociata cu limfadenopatie
generalizata (persistenta)
B18.1 Hepatita virala cronica B fara agent Delta
Hepatita cronica (virala) B
B18.2 Hepatita virala cronica C B24 Bolile prin virusul imunodeficientei
umane [HIV] nespecificate
B18.8 Alte hepatite virale cronice Sindromul dobandit al imunodeficientei
B18.9 Hepatita virala cronica, nespecificata [AIDS] NOS
B19 Hepatita virala nespecificata AIDS cu legaturi complexe [ARC] NOS
B19.0 Hepatita virala nespecificata cu coma
hepatica Alte boli virale (B25-B34)
B19.9 Hepatita virala nespecificata fara coma
hepatica
Hepatita virala NOS B25 Boala cu cytomegalovirus
Exclude: infectia congenitala cu
cytomegalovirus (P35.1)
Bolile prin virusul imunodeficientei
mononucleoza cu
umane (HIV) (B20-B24) cytomegalovirus (B27.1)
0102
Folositi cod(uri) de la blocul B20-B24 pentru a B25.0† Pneumopatia cu cytomegalovirus
identifica toate manifestarile infectiei HIV (J17.1*)
Include: sindromul dobandit al imunodeficientei B25.1 Hepatita cu cytomegalovirus
(AIDS) B25.2 Pancreatita cu cytomegalovirus
AIDS cu legaturi complexe (ARC) B25.8 Alte boli cu cytomegalovirus
infectia HIV, simptomatica B25.9 Boli cu cytomegalovirus, nespecificate
Exclude: virusul imunodeficientei umane
asimptomatic [HIV] B26 Oreion
stare de infectie (Z21) Include: parotidita:
expunerea la HIV (Z20.6) - epidemica
dovezi serologice nespecifice ale HIV - infectioasa
(R75)
B26.0 Orhita urliana
B26.1 Meningita urliana
B26.2 Encefalita urliana

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 19


Anumite boli infectioase si parazitare

B26.3 Pancreatita urliana B33.1 Boala Ross River


B26.8 Oreionul cu alte complicatii Poliartrita epidemica exantematoasa
Urliana: Febra Ross River
- artrita† (M01.5-*) B33.2 Cardita virala
- miocardita† (I41.1*) B33.3 Infectia cu retrovirus neclasificata
- nefrita† (N08.0*) altundeva
- polineuropatia† (G63.0*) Infectia cu retrovirus NOS
B26.9 Oreionul fara complicatii B33.8 Alte boli virale specificate
Urlian(a):
- NOS B34 Infectii virale cu localizare
- parotidita NOS nespecificata
Exclude: boala cu cytomegalovirus NOS
B27 Mononucleoza infectioasa (B25.9)
Include: febra glandulara infectia cu virus herpetic
angina monocitara [herpes simplex] NOS
(B00.9)
boala Pfeiffer
infectia cu retrovirus NOS
B27.0 Subfamilie gammaherpesvirusuri (B33.3)
(mononucleoza) agenti virali in boli clasate la
Mononucleoza prin virusul Epstein-Barr alte capitole (B97.-)
B27.1 Mononucleoza cu cytomegalovirus
B34.0 Infectia adenovirala, nespecificata
B27.8 Alte mononucleoze infectioase
B34.1 Infectia enterovirala, nespecificata
B27.9 Mononucleoza infectioasa, nespecificata Infectia cu virus coxsackie NOS
Infectia cu virus ECHO NOS
B30 Conjunctivita virala B34.2 Infectia coronavirala, nespecificata
Exclude: boala oculara:
B34.3 Infectia parvovirala, nespecificata
- virus herpetic [herpes B34.4 Infectia papovavirala, nespecificata
simplex] (B00.5)
B34.8 Alte boli virale, cu localizare
- zona zoster (B02.3) nespecificataa
B30.0 Keratoconjunctivita cu adenovirus B34.9 Infectia virala, nespecificata
Keratoconjunctivita apidemica Viremia NOS
Ochiul Shipyard
B30.1 Conjunctivita prin adenovirus Micoze (B35-B49)
Conjunctivita foliculara acuta prin Exclude: pneumopatiile hipersenzitive datorita
adenovirus prafului organic (J67.-)
Conjunctivita piscinelor micoza fungoida (C84.0)
B30.2 Faringo-conjunctivita virala
B35 Dermatofitoze
B30.3 Conjunctivita hemoragica acuta Include: favus
epidemica (enterovirala)
Conjunctivita prin: infectii cauzate de specii de
Epidermophyton,
- virus coxackie tip 24 Microsporum si
- enterovirus tip 70 Trichophyton
Conjunctivita hemoragica (acuta) tinea, orice tip cu exceptia
(epidemica) celor de la B36.-
B30.8 Alte conjunctivite virale
B35.0 Tinea barbii si partii paroase a capului
Conjunctivita Newcastle Tinea barbii
B30.9 Conjunctivite virale, nespecificate Kerion
Tinea partii paroase a capului
B33 Alte boli virale neclasificate Sicoza, micotica
altundeva B35.1 Tinea unghiilor
B33.0 Mialgia epidemica Onichia dermatofitica
Boala Bornholm Dermatofitoza unghiei
Onicomicoza
Tinea unghiilor

20 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Anumite boli infectioase si parazitare

B35.2 Tinea mainii B37.4† Candidiaza altor localizari uro-genitale


Dermatofitoza mainii Prin Candida:
Tinea mainii - balanita (N51.2*)
B35.3 Tinea piciorului - uretrita (N37.0*)
Picior de atlet B37.5 Meningita prin Candida
Dermatofitoza piciorului B37.6 Endocardita prin Candida
Tinea piciorului B37.7 Sepsis prin Candida
B35.4 Tinea corpului B37.8 Candidiaza cu alte localizari
Tinea corpului
B37.81› Esofagita prin Candida
B35.5 Tinea imbricata
B37.88› Candidiaza cu alte localizari
Tokelau
B37.9 Candidiaza, fara precizare
B35.6 Tinea crurala Muguetul NOS
Scabia Dhobi
Tinea vintrelor
Scabia Jock B38 Coccidioidomicoza
B38.0 Coccidioidomicoza pulmonara acuta
B35.8 Alte dermatofitoze
Dermatofitoza: B38.1 Coccidioidomicoza pulmonara cronica
- diseminata B38.2 Coccidioidomicoza pulmonara,
- granulomatoasa nespecificata
B35.9 Dermatofitoze, nespecificate B38.3 Coccidioidomicoza cutanata
Tinea NOS B38.4 Meningita prin coccidioidomicoza
B38.7 Coccidioidomicoza diseminata
B36 Alte micoze superficiale Coccidioidomicoza generalizata
B36.0 Pityriasis versicolor B38.8 Alte forme de coccidioidomicoza
Tinea: B38.9 Coccidioidomicoza, nespecificata
- flava
- versicolor B39 Histoplasmoza
B36.1 Tinea nigra B39.0 Histoplasmoza pulmonara acuta prin
Keratomicoza nigricans a palmei Histoplasma capsulatum
Microsporosis nigra B39.1 Histoplasmoza pulmonara cronica prin
Pityriasis nigra Histoplasma capsulatum
B36.2 Piedra alba B39.2 Histoplasmoza pulmonara prin
Tinea alba Histoplasma capsulatum, nespecificata
B36.3 Piedra neagra B39.3 Histoplasmoza diseminata prin
B36.8 Alte micoze superficiale specificate Histoplasma capsulatum
Histoplasmoza generalizata prin
B36.9 Micoze superficiale nespecificate
Histoplasma capsulatum
B39.4 Histoplasmoza prin Histoplasma
B37 Candidiaza capsulatum, nespecificata
Include: candidoza Histoplasmoza americana
moniliaza B39.5 Histoplasmoza cu Histoplasma duboisii
Exclude: candidiaza neonatala (P37.5-) Histoplasmoza africana
B37.0 Stomatita prin Candida B39.9 Histoplasmoza, nespecificata
Muguetul
B37.1 Candidiaza pulmonara B40 Blastomicoza
B37.2 Candidiaza pielii si unghiilor Exclude: blastomicoza braziliana
Prin Candida: (B41.-)
- onyxis blastomicoza cheloidala
- paronyxis (B48.0)
Exclude: dermatita de scutec [napkin] B40.0 Blastomicoza pulmonara acuta
(L22)
B40.1 Blastomicoza pulmonara cronica
B37.3† Candidiaza vulvei si vaginului(M77.1*) B40.2 Blastomicoza pulmonara, nespecificata
Vulvovaginita prin Candida B40.3 Blastomicoza cutanata
Vulvovaginita prin Monilia
Muguetul vaginal

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 21


Anumite boli infectioase si parazitare

B40.7 Blastomicoza diseminata B45.8 Alte forme de criptococcoza


Blastomicoza generalizata B45.9 Criptococcoza, nespecificata
B40.8 Alte forme de blastomicoza
B40.9 Blastomicoza, nespecificata B46 Zygomicoza
B46.0 Mucormicoza pulmonara
B41 Paracoccidioidomicoza B46.1 Mucormicoza rino-cerebrala
Include: blastomicoza braziliana B46.2 Mucormicoza gastro-intestinala
boala Lutz B46.3 Mucormicoza cutanata
B41.0 Paracoccidioidomicoza pulmonara Mucormicoza subcutanata
B41.7 Paracoccidioidomicoza diseminata B46.4 Mucormicoza diseminata
Paracoccidioidomicoza generalizata Mucormicoza generalizata
B41.8 Alte forme de paracoccidioidomicoza B46.5 Mucormicoza, nespecificata
B41.9 Paracoccidioidomicoza, nespecificata B46.8 Alte zygomicoze
Entomophthoromicoza
B42 Sporotrichoza B46.9 Zygomicoza, nespecificata
Phicomicoza NOS
B42.0 Sporotrichoza pulmonara
B42.1 Sporotrichoza limfo-cutanata
B47 Micetomul
B42.7 Sporotrichoza diseminata
Sporotrichoza generalizata B47.0 Eumicetomul
Piciorul de Madura. micotic
B42.8 Alte forme de sporotrichoza
Maduromicoza
B42.9 Sporotrichoza, nespecificata
B47.1 Actinomicetomul
B47.9 Micetomul, nespecificat
B43 Chromomicoza si abcesul
Piciorul de Madura NOS
phaeomicotic
B43.0 Chromomicoza cutanata
Dermatita verucoasa B48 Alte micoze neclasificate
altundeva
B43.1 Abcesul phaeomycotic al creierului
Chromomicoza cerebrala B48.0 Lobomicoza
Blastomicoza cheloida
B43.2 Abcesul si chistul phaeomycotic
Boala Lobo
subcutanat
B48.1 Rinosporidioza
B43.8 Alte forme de chromomicoza
B48.2 Allescheriaza
B43.9 Chromomicoza, nespecificata
Infectia datorita Pseudallescheria boydii
Exclude: eumicetom (B47.0)
B44 Aspergilloza
Include: aspergillomul B48.3 Geotrichoza
Stomatita prin Geotrichum
B44.0 Aspergilloza pulmonara invaziva
B48.4 Penicilloza
B44.1 Alte aspergilloze pulmonare
B48.7 Micoze oportuniste
B44.2 Aspergilloza amigdaliana Micoze provocate de ciuperci de
B44.7 Aspergilloza diseminata viruleanta slaba care pot cauza o infectie
Aspergilloza generalizata numai ca o consecinta a unor factori cum
B44.8 Alte forme de aspergilloza ar fi prezenta unei boli debilitante sau
B44.9 Aspergilloza, nespecificata administrarea de agenti imunosupresivi si
altii terapeutici sau dupa radioterapie.
B45 Criptococcoza Cele mai multe ciuperci responsabile sunt
saprofite obisnuite de sol si de vegetatie
B45.0 Criptococcoza pulmonara
in descompunere.
B45.1 Criptococcoza cerebrala
Meningita cu criptococcus† (G02.1*) B48.8 Alte micoze specificate
Criptococcoza cerebro-meningiala Adiaspiromicoze
B45.2 Criptococcoza cutanata
B49 Micoze nespecificate
B45.3 Criptococcoza osoasa
Fungemia NOS
B45.7 Criptococcoza diseminata
Criptococcoza generalizata

22 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Anumite boli infectioase si parazitare

Boli prin protozoare (B50-B64) B53 Alte forme de paludism confirmate


Exclude: amibiaza (A06.-) parazitologic
alte boli intestinale prin protozoare B53.0 Paludismul cu Plasmodium ovale
(A07.-) Exclude: cand este combinat cu
Plasmodium:
- falciparum (B50.-)
B50 Paludismul cu Plasmodium
falciparum - malariae (B52.-)
Include: infectii mixte cu Plasmodium - vivax (B51.-)
falciparum cu orice alta
specie de Plasmodium
B53.1 Paludismul cu plasmodii simiene
B50.0 Paludismul cu Plasmodium falciparum cu Exclude: cand este combinat cu
complicatii cerebrale Plasmodium:
Paludismul cerebral NOS
- falciparum (B50.-)
B50.8 Alte forme severe sau complicatii ale
- malariae (B52.-)
paludismului cu Plasmodium falciparum
Paludismul cu Plasmodium falciparum - ovale (B53.0)
sever sau complicat NOS - vivax (B51.-)
B50.9 Paludismul cu Plasmodium falciparum, B53.8 Alte paludisme specificate, cu
nespecificat confirmare parazitologica, neclasificate
altundeva
Paludismul confirmat parazitologic NOS
B51 Paludismul cu Plasmodium vivax
Include: infectii combinate ale
Plasmodium vivax cu alte B54 Paludism, nespecificat
specii de Plasmodium, cu Paludismul diagnosticat clinic, fara
exceptia Plasmodium confirmare parazitologica
falciparum
Exclude: cand este combinat cu
B55 Leishmaniaza
Plasmodium falciparum
(B50.-) B55.0 Leishmaniaza viscerala
Kala-azar
B51.0 Paludismul cu Plasmodium vivax cu Leishmaniaza dermica dupa Kala-azar
ruptura splinei
B55.1 Leishmaniaza cutanata
B51.8 Paludismul cu Plasmodium vivax, cu alte
complicatii B55.2 Leishmaniaza cutaneo-mucoasa
B51.9 Paludismul cu Plasmodium vivax, fara B55.9 Leishmaniaza, nespecificata
complicatii
Paludismul cu Plasmodium vivax NOS B56 Trypanosomiaza africana
B56.0 Trypanosomiaza gambiense
B52 Paludismul cu Plasmodium malariae Infectie datorita Trypanosoma brucei
Include: Infectii combinate ale gambiense
Plasmodium malariae cu alte Boala somnului din Africa occidentala
specii de Plasmodium, cu B56.1 Trypanosomiaza rhodesiense
exceptia Plasmodium Boala somnului din Africa orientala
falciparum si Plasmodium
vivax
Infectie datorita Trypanosoma brucei
Exclude: cand este combinat cu
rhodensiense
Plasmodium: B56.9 Trypanosomiaza africana, nespecificata
- falciparum (B50.-)
Boala somnului NOS
Trypanosomiaza NOS, in locuri in care
- vivax (B51.-)
Trypanosomiaza africana este prelevanta
B52.0 Paludismul cu Plasmodium malariae, cu
nefropatie
B57 Boala Chagas
B52.8 Paludismul cu Plasmodium malariae, cu
Include: trypanosomiaza americana
alte complicatii
B52.9 Paludismul cu Plasmodium malariae, infectia datorita Trypanosoma
fara complicatii cruzi
Paludismul cu Plasmodium malariae NOS B57.0 Boala Chagas acuta cu atingerea inimii
Boala Chagas acuta cu miocardita† (I41.2*)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 23


Anumite boli infectioase si parazitare

B57.1 Boala Chagas acuta fara atingerea inimii B64 Boli prin protozoare nespecificate
Boala Chagas acuta NOS
B57.2 Boala Chagas (cronica) cu atingerea
inimii Helmintiaze (B65-B83)
Trypanosomiaza americana NOS
Boala Chagas (cronica) (cu): B65 Schistosomiaza [bilharziaza]
- miocardita† (I41.2*) Include: febra bilharziana
- NOS
B65.0 Schistosomiaza prin Schistosoma
Trypanosomiaza NOS in locurile in care haematobium [schistosomiaza urimara]
boala Chagas este prevalenta
B65.1 Schistosomiaza prin Schistosoma
B57.3 Boala Chagas (cronica) cu atingerea mansoni [schistosomiaza intestinala]
aparatului digestiv
B65.2 Schistosomiaza prin Schistosoma
B57.4 Boala Chagas (cronica) cu atingerea japonicum
sistemului nervos Schistosomiaza asiatica
B57.5 Boala Chagas (cronica) cu atingerea B65.3 Dermatita cercariara
altor organe Pruritul inotatorilor
B65.8 Alte forme de schistosomiaza
B58 Toxoplasmoza Infectie datorita Schistosoma:
Include: infectii datorita Toxoplasma - intercalatum
gondii - mattheei
Exclude: toxoplasmoza congenitala - mekongi
(P37.1)
B65.9 Schistosomiaza, nespecificata
B58.0 Oculopatia cu Toxoplasma
Chorioretinita cu Toxoplasma† (H32.0*)
B66 Alte infectii cu paraziti
B58.1 Hepatita cu Toxoplasma
B66.0 Opistorchiaza
B58.2† Meningoencefalita cu Toxoplasma Infectie datorita:
(G05.2*) - parazitului hepatic de pisica
B58.3† Toxoplasma pulmonara (J17.3*) - Opisthorchis (felineus) (viverrini)
B58.8 Toxoplasma cu atingerea altor organe B66.1 Clonorchiaza
Cu toxoplasma: Boala chineza cu parazit hepatic
- miocardita† (I41.2*) Infectia datorita Clonorchis sinensis
- miozita† (M63.1-*) Boala orientala cu parazit hepatic
B58.9 Toxoplasmoza, nespecificata B66.2 Dicrocoeliaza
Infectie datorita Dricocoelium dendriticum
B59† Pneumocystoza (J17.3*)
Infectie cu parazit Lancet
Pneumonia datorita Pneumocystis carinii B66.3 Fasciolaza
Infectie datorita Fascicola:
B60 Alte boli prin protozoare - gigantica
neclasificate altundeva - hepatica
Exclude: cryptosporidioza (A07.2) - indica
microsporidioza intestinala Boala prin parazit hepatic de la oaie
(A07.8) B66.4 Paragonimoza
isosporioza (A07.3) Infectie datorita unei specii de Paragonimus
Boala prin parazit pulmonar
B60.0 Babesioza
Piroplasmoza Distomatoza pulmonara
B66.5 Fasciolopsiaza
B60.1 Acanthamoebioza
Conjunctivita datorita Acanthamoeba† Infectie datorita Fasciolopsis buski
(H13.1*) Distomatoza intestinala
Keratoconjunctivita datorita B66.8 Alte infectii specificate cu paraziti
Acanthamoeba† (H19.2*) Echinostomiaza
Heterophyaza
B60.2 Naegleriaza
Meningoencefalita amoebiana primara† Metagonimiaza
(G05.2*) Nanophyetiaza
Watsoniaza
B60.8 Alte boli specificate prin protozoare
B66.9 Infectii cu paraziti, nespecificate

24 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Anumite boli infectioase si parazitare

B67 Echinococcoza B71 Alte infectii cu cestode


Include: hydatidoza B71.0 Infectie cu Hymenolepsis
B67.0 Infectia ficatului cu Echinococcus Cestoda pitica (infectie)
granulosus Cestoda sobolanului (infectie)
B67.1 Infectia pulmonara cu Echinococcus B71.1 Infectia cu Dipylidium
granulosus Cestoda cainelui (infectie)
B67.2 Infectia osoasa cu Echinococcus B71.8 Alte infectii cu cestode, specificate
granulosus Cenuroza
B67.3 Infectia cu Echinococcus granulosus, alte B71.9 Infectia prin cestode, nespecificata
si cu localizari multiple Cestoda (infectie) NOS
B67.4 Infectia cu Echinococcus granulosus,
nespecificata
B67.5 Infectia ficatului cu Echinococcus B72 Dracunculoza
Infectia cu vierme de Guineea
multilocularis
Infectia datorita Dracunculus medinensis
B67.6 Infectia cu Echinococcus multilocularis,
alte si localizari multiple
B67.7 Infectia cu Echinococcus multilocularis, B73 Onchocercoza
nespecificata
Infectia cu Onchocerca volvulus
Onchocercoza
B67.8 Infectia ficatului cu Echinococcus,
nespecificata
Cecitatea raurilor
B67.9 Alte infectii cu Echinococcus si
nespecificate B74 Filarioza
Echinococcoza NOS Exclude: onchocercoza (B73)
eosinofilie (pulmonara) tropicala
B68 Teniaza NOS (J82)
Exclude: cysticercoza (B69.1-) B74.0 Filarioza cu Wuchereria bancrofti
B68.0 Infectia cu Taenia solium
Bancroftian(a):
Cestoda porcului (infectie) - elephantiasis
- filarioza
B68.1 Infectia cu Taenia saginata
Cestoda de vita (infectie) B74.1 Filarioza datorita Brugia malay
Infectie datorita cestodei adulte Taenia B74.2 Filarioza datorita Brugia timori
saginata B74.3 Loiasis
B68.9 Infectia cu Taenia, nespecificata Edemul de Calabar
Boala viermilor din specia Nematoda din
Africa
B69 Cysticercoza
Infectia cu Loa loa
Include: infectia cu cysticercoza datorita
larvei Taenia solium B74.4 Mansonelliaza
Infectie datorita Mansonella:
B69.0 Cysticercoza sistemului nervos central - ozzardi
B69.1 Cysticercoza ochiului - perstans
B69.8 Cysticercoza, alte localizari - streptocerca
B69.9 Cysticercoza, nespecificata B74.8 Alte filarioze
Dirofilariaza
B70 Diphyllobothriaza si sparganoza B74.9 Filarioza, nespecificata
B70.0 Diphyllobothriaza
Infectia cu Diphyllobothrium (adult) (latum)
B75 Trichinelloza
(pacificum) Infectie datorita unor specii de Trichinella
Cestoda pestelui (infectia) Trichiniaza
Exclude: diphyllobothriaza larvara(B70.1)

B70.1 Sparganoza B76 Boli cu nematode


Infectia datorata: Include: uncinariaza
- sparganum (mansoni) (proliferum)
B76.0 Ankylostomiaza
- larva de Spirometra Infectia datorita unor specii de Ancylostoma
Diphyllobothriaza larvara
B76.1 Necatoriaza
Spirometroza
Infectia datorita Necator americanus

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 25


Anumite boli infectioase si parazitare

B76.8 Alte ankylostomiaze B82 Parazitoze intestinale nespecificate


B76.9 Ankylostomiaza, nespecificata B82.0 Helmintiaza intestinala, nespecificata
Larva migrans cutanat NOS B82.9 Parazitoza intestinala, nespecificata

B77 Ascariaza B83 Alte helmintiaze


Include: ascaridiaza Exclude: capilariaza:
infectia cu Ascaris - intestinala (B81.1)
B77.0 Ascariaza cu complicatii intestinale prin - NOS (B81.1)
Ascaris
B83.0 Larva migrans visceral
B77.8 Ascariaza cu alte complicatii Toxocariaza
B77.9 Ascariaza, nespecificata B83.1 Gnathostomiaza
Dermatita cu edem calator
B78 Strongyloidiaza B83.2 Angiostrongyliaza datorita Parastrongylus
Exclude: trichostrongyliaza (B81.2) cantonensis
Meningocefalita cu eosinofile† (G05.2*)
B78.0 Strongyloidiaza intestinala
Exclude: angiostrongyliaza intestinala
B78.1 Strongyloidiaza cutanata
(B81.3)
B78.7 Strongyloidiaza diseminata
B83.3 Syngamiaza
B78.9 Strongyloidiaza, nespecificata
Syngamoza
B83.4 Hirudiniaza interna
B79 Trichuriaza Exclude: hirudiniaza externa (B88.3)
Trichocephaliaza
Trichocefalus (boala) (infectie) B83.8 Alte helmintiaze specificate
Acanthocephaliaza
Gongylonemiaza
B80 Enterobioza Capillariaza hepatica
Enterobius vernicularis [oxyuris]
Metastrongyliaza
Alte nematode
Thelazioza
B83.9 Helmintiaza, nespecificata
B81 Alte helmintiaze intestinale, Viermi NOS
neclasificate altundeva
Exclude: helmintiaza intestinala NOS
Exclude: angiostrongyliaza datorita
(B82.0)
Parastrongylus cantonensis
(B83.2)
B81.0 Anisakiaza Pediculoza, acariaza si alte
Infectia datorita larvei Anisakis infestatii (B85-B89)
B81.1 Capillariaza intestinala
Capillariaza NOS B85 Pediculoza si ftiriaza
Infectia datorita Capillaria philippinensis B85.0 Pediculoza cu Pediculus humanus capitis
Exclude: capillariaza hepatica (B83.8) Infestatia capului cu paduchi
B81.2 Trichostrongyliaza B85.1 Pediculoza cu Pediculus humanus
corporis
B81.3 Angiostrongyloza intestinala
Infestatia corpului cu paduchi
Angiostrongyloza datorita Parastrongylus
costaricensis B85.2 Pediculoza, nespecificata
B85.3 Ftiriaza
B81.4 Helmintiaza intestinala mixta
Infectia datorita helmintilor intestinali care Infestatia prin:
poate fi clasificata la mai mult de una din - paduche lat
categoriile B65.0-B81.3 si B81.8 - Phthirus pubis
Helmintiaza mixta NOS B85.4 Pediculoza si ftiriaza combinate
Infestatie care poate fi clasificata la mai mult
B81.8 Alte helmintiaze intestinale specificate
Infectia datorita: de una dintre categoriile B85.0-B85.3
- specii de Esofagostomum
[esofagostomiaza) B86 Scabia
- Ternidens diminutus [ternidensiaza] Eritem sarcoptic

26 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Anumite boli infectioase si parazitare

B87 Miaza B90 Sechelele tuberculozei


Include: infestatia cu larve de muste B90.0 Sechelele tuberculozei sistemului nervos
central
B87.0 Miaza cutanata
Miaza rampanta B90.1 Sechelele tuberculozei genito-urinare
B87.1 Miaza plagilor cutanate B90.2 Sechelele tuberculozei osoase si
Miaza traumatica articulatiilor

B87.2 Miaza oculara B90.8 Sechelele tuberculozei altor organe

B87.3 Miaza nazo-faringiana B90.9 Sechelele tuberculozei respiratorii si


nespecificate
Miaza laringiana
Sechele ale tuberculozei NOS
B87.4 Miaza urechii
B87.8 Miaza, alte localizari
Miaza genitourinara B91 Sechelele poliomielitei
Miaza intestinala
B87.9 Miaza, nespecificata
B92 Sechelele leprei

B88 Alte infestatii


B88.0 Alte acariaze B94 Sechelele altor boli infectioase si
Dermatite prin acarieni parazitare si nespecificate
Dermatite datorita: B94.0 Sechelele trahomului
- specii de Demodex B94.1 Sechelele encefalitei virale
- Dermanyssus gallinae B94.2 Sechelele hepatitei virale
- Liponyssoides sanguineus B94.8 Sechelele altor boli infectioase si
Trombiculoza parazitare specificate
Exclude: scabia (B86) B94.9 Sechelele unor boli infectioase si
B88.1 Tungiasis [infestatia cu purici de nisip] parazitare nespecificate

B88.2 Alte infestatii prin artropode


Scarabiaza Agenti de infectii bacteriene, virale
B88.3 Hirudiniaza externa si altele (B95-B97)
Infestatia cu lipitori NOS
Exclude: hirudiniaza interna (B83.4) Agenti de infectii bacteriene, virale si altele
B88.8 Alte infestatii specificate
B95 Streptococ si stafilococ drept
Ichtyoparazitism datorit Vandellia cirrhosa
cauza a altor boli clasificate la alte
Linguatuloza 0103 capitole
Porocefaliaza
B95.0 Streptococ, grupa A, cauza unor boli
B88.9 Infestatia, nespecificata clasate la alte capitole
Infestatia (cutanata) NOS B95.1 Streptococ, grupa B, cauza unor boli
Infestatia prin acaride NOS clasate la alte capitole
Paraziti de piele NOS B95.2 Streptococ, grupa D, cauza unor boli
clasate la alte capitole
B89 Boli parazitare nespecificate B95.3 Streptococcus pneumoniae, cauza
unor boli clasate la alte capitole
B95.4 Alt streptococ drept cauza unor boli
Sechelele unor boli infectioase si clasate la alte capitole
parazitare (B90-B94) B95.41› Streptococ, grupa C
0008
B95.42› Streptococ, grupa G
Nota: Aceste categorii urmeaza sa fie folosite
pentru a indica afectiunile de la B95.48› Streptococ, alta grupa specificata
categoriile A00-B89 drept cauza B95.5 Streptococ nespecificat drept cauza
sechelelor, care ele insele sunt clasificate unor boli clasate la alte capitole
altundeva. 'Sechelele' includ afectiuni B95.6 Staphilococcus aureus, cauza unor boli
specificate ca atare; ele de asemenea clasate la alte capitole
includ efectele tarzii ale bolilor care pot
B95.7 Alt stafilococ drept cauza unor boli
fi clasificate la categoriile de mai sus
clasate la alte capitole
daca exista dovada ca boala insasi nu
mai este prezenta. B95.8 Stafilococ nespecificat drept cauza
unor boli clasate la alte capitole

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 27


Anumite boli infectioase si parazitare

B96 Alti agenti bacterieni cauza unor B97.5 Reovirusi, cauza unor boli clasificate la
boli clasificate la alte capitole alte capitole
B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M. B97.6 Parvovirusi, cauza unor boli clasificate
pneumoniae], cauza unor boli clasate la alte capitole
la alte capitole B97.7 Papillomavirusi, cauza unor boli
Pleuro-pneumonia ca si organism 1408 clasificate la alte capitole
[PPLO] B97.8 Alti virusi, cauza unor boli clasificate la
B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. alte capitole
pneumoniae], cauza unor boli clasate
la alte capitole
Alte boli infectioase (B99)
B96.2 Escherichia coli [E. coli], cauza unor
boli clasate la alte capitole
B96.3 Haemophilus influenzae [H B99 Boli infectioase, alte si nespecificate
influenzae], cauza unor boli clasate la
alte capitole
B96.31› Haemophilus influenzae [H influenzae]
tip B, cauza unor boli clasificate la alte
capitole
B96.38› Haemophilus influenzae [H influenzae]
alt tip specificat, cauza unor boli
clasificate la alte capitole
B96.39› Haemophilus influenzae [H influenzae]
tip nespecificat, cauza unor boli
clasificate la alte capitole
B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii), cauza
unor boli clasate la alte capitole
B96.5 Pseudomonas, (aeruginosa)
(Burkholderia pseudommallei) (mallei)
cauza unor boli clasate la alte capitole
B96.6 Bacillus fragilis [B. fragilis], cauza unor
boli clasate la alte capitole
B96.7 Clostridium perfringens [C.
perfringens], cauza unor boli clasate la
alte capitole
B96.8 Alti agenti bacterieni specificati, cauza
unor boli clasate la alte capitole
B96.81› Helicobacter pylori [H. pylori] cauza
1122 unor boli clasificate la alte capitole
B96.88› Alti agenti bacterieni si nespecificati
drept cauza a unor boli clasificate la
alte capitole

B97 Virusi drept cauza unor boli


clasificate la alte capitole
B97.0 Adenovirusi, cauza unor boli clasificate
la alte capitole
B97.1 Enterovirusi, cauza unor boli clasificate
la alte capitole
Virus Cocksackie
Virus ECHO
B97.2 Coronavirusi, cauza unor boli
clasificate la alte capitole
B97.3 Retrovirusi, cauza unor boli clasificate
la alte capitole
Lentivirus
Oncovirus
B97.4 Virus respirator sincitial, cauza unor
boli clasificate la alte capitole

28 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tumori

Nota: 1. Localizari ale neoplasmelor


Capitolul II maligne primare, rau-definite,
secundare si nespecificate.
Categoriile C76-C80 includ tumorile
Tumori maligne pentru care nu exista o indicatie
clara a localizarii originale a cancerului
(C00-D48) sau cancerul este declarat a fi
'diseminat', 'difuz' sau 'raspandit' fara
Acest capitol contine urmatoarele mentionarea localizarii primare.
Localizarea primara este considerata a fi
blocuri: necunoscuta in ambele cazuri.
C00 - C96 Tumori maligne
2. Activitatea functionala.
Toate tumorile sunt clasificate in acest
C00 - C75 Tumori maligne,declarate sau
capitol, indiferent daca ele sunt active
presupus a fi primare, cu
functional sau nu. Poate fi folosit un cod
localizari specificate exceptand
aditional de la Capitolul IV, daca se
cele ale tesuturilor limfoid,
doreste, pentru a identifica activitatea
hematopoietic si inrudite
functionala asociata cu oricare tumora.
De exemplu, catecolamina produsa de
C00 - C14 Tumori maligne ale buzei,
feocromocitomul malign al glandei
cavitatii bucale si faringelui
suprarenale ar trebui sa fie codificata la
C15 - C26 Tumori maligne primare C74 cu un cod aditional E27.5;
localizate la organele adenomul bazofil al glandei pituitare cu
digestive sindromul Cushing ar trebui sa fie
C30 - C39 Tumori maligne ale codificat la D35.2 cu un cod aditional
organelor respiratorii si E24.0.
intratoracice
C40 - C41 Tumori maligne ale oaselor 3. Morfologie
si cartilagiilor articulare Exista un numar de grupuri morfologice
(histologice) majore de tumori maligne:
C43 - C44 Melanomul si alte tumori
carcinoame incluzand carcinoamele
maligne ale pielii
scuamoase (celule) si adeno-
C45 - C49 Tumori maligne ale carcinoame; sarcoame; alte tumori ale
tesuturilor mesoteliale si tesuturilor moi incluzand
moi mesotelioamele; limfoamele (Hodgkin,
C50 Tumori maligne ale sanului non Hodgkin); leucemiile; alte tipuri
C51 - C58 Tumori maligne ale specificate si cu localizari specifice; si
organelor genitale feminine cancere nespecificate. Cancerul este un
termen generic si poate fi folosit pentru
C60 - C63 Tumori maligne ale oricare dintre grupele de mai sus, cu
organelor genitale toate ca este rareori aplicat tumorilor
masculine maligne ale tesuturilor limfatic,
C64 - C68 Tumori maligne ale cailor hematopoietic si inrudite. De multe ori
urinare termenul 'Carcinom' este folosit incorect
C69 - C72 Tumori maligne ale ochiului, ca un sinonim pentru 'cancer'.
creierului si altor parti ale
sistemului nervos central In Capitolul II tumorile sunt clasificate
predominant dupa localizare in cadrul
C73 - C75 Tumori maligne ale tiroidei
gruparilor mari dupa comportament.
si altor glande endocrine
Morfologia este indicata in titlurile
categoriilor si subcategoriilor in anumite
C76 - C80 Tumori maligne cu localizari rau
cazuri exceptionale.
definite, secundare si
nespecificate
Pentru cei care doresc sa identifice tipul
C81 - C96 Tumori maligne ale tesuturilor histologic al tumorii, sunt furnizate in
limfoid, hematopoietic si acest volum coduri separate
inrudite cuprinzatoare de morfologie. Aceste
coduri de morfologie provin din a treia
D00 - D09 Tumori in situ editie a Clasificarii Internationale a
D10 - D36 Tumori benigne Bolilor pentru Oncologie (ICD-O), care
D37 - D48 Tumori cu evolutie este o clasificare pe axa duala, furnizand
imprevizibila sau sisteme independente de codificare
comportament necunoscut pentru topografie si morfologie. Primele

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 31


Tumori

patru cifre ale codului morfologic C14.8 Leziune depasind buza,


identifica tipul histologic; a cincea cifra cavitatea orala si faringele
este codul de comportament (malign
C21.8 Leziune depasind rectul, anusul
primar, malign secundar (metastatic), in
si canalul anal
situ, benign, natura nesigura maligna
sau benigna). A sasea cifra este folosita C24.8 Leziune depasind caile biliare
in ICD-O ca un cod pentru grad C26.8 Leziune depasind sistemul
(diferentiere) pentru tumorile solide si, digestiv
de asemenea, este folosita ca un cod C39.8 Leziune depasind organele
special pentru limfoame si leucemii, respiratorii si intratoracice
totusi, aceasta a sasea cifra nu este
inclusa in ICD-10-AM. C41.8 Leziune depasind osul si
cartilagiul articular
4. Folosirea subcategoriilor din C49.8 Leziune depasind tesuturile
Capitolul II conjunctive si moi
Se atrage atentia asupra folosirii C57.8 Leziune depasind organele
speciale a subcategoriei .8 din acest genitale la femeie
capitol [vezi nota 5]. Acolo unde a fost
C63.8 Leziune depasind organele
necesar sa se acorde subcategorii pentru
genitale la barbat
'alta', acestea au fost denumite in
general ca subcategoria .7. C68.8 Leziune depasind organele
urinare
5. Tumorile maligne care depasesc C72.8 Leziune depasind creierul si alte
limitele localizarii si folosirea parti ale sistemului nervos central
subcategoriei .8 (leziune depasind).
Categoriile C00-C75 clasifica tumorile Un exemplu este acela al carcinomului
maligne primare dupa punctul lor de stomacului si intestinului subtire, care ar
origine. Multe categorii cu trei caractere trebui sa fie codificat la C26.8 (Leziune
sunt divizate mai departe in parti depasind sistemul digestiv).
denumite sau subcategorii ale organului
respectiv. O tumora care depaseste una 6. Tumorile maligne ale tesutului
sau mai multe localizari alaturate in ectopic
cadrul unei categorii cu trei caractere si Tumorile maligne ale tesutului ectopic
al carei punct de origine nu poate fi urmeaza sa fie codificate la localizarea
determinat ar trebui sa fie clasificata la mentionata, de exemplu tumorile
subcategoria .8 ('leziune depasind'), maligne pancreatice ectopice sunt
daca nu este combinatia indexata in mod codificate la pancreas, nespecificat
specific altundeva. De exemplu, (C25.9).
carcinomul esofagului si stomacului este
indexat in mod specific la C16.0 (cardia), 7. Folosirea Indexului Alfabetic in
in timp ce carcinomul varfului si fetei codificarea tumorilor
ventrale a limbii ar trebui sa fie alocat la Pe langa localizare, trebuie luate in
C02.8. Pe de alta parte, carcinomul considerare atat morfologia cat si
varfului limbii care se extinde cuprinzand comportamentul atunci cand se codifica
fata ventrala ar trebui sa fie alocat la tumorile, iar referinta ar trebui sa se
C02.1 deoarece punctul de origine, faca mai intai la linia din Indexul
varful, este cunoscut. 'Depasind' Alfabetic pentru descrierea morfologica.
inseamna ca localizarile implicate sunt
alaturate (una langa alta). Paginile introductive includ instructiuni
Subcategoriile consecutive numeric sunt generale privind folosirea corecta a
in mod frecvent alaturate anatomic, dar Indexului Alfabetic. Instructiunile si
aceasta nu este ceva invariabil (de ex. exemplele specifice care se refera la
vezica urinara C67.-) iar codificatorul tumori ar trebui sa fie consultate pentru
poate avea nevoie sa consulte texte a se asigura folosirea corecta a
anatomice pentru a determina relatiile categoriilor si subcategoriilor din
topografice. Capitolul II.
Uneori o tumora depaseste limitele
categoriilor cu trei caractere in cadrul 8. Folosirea celei de-a treia editii a
unor anumite sisteme. Din acest motiv Clasificarii Internationale a Bolilor
au fost desemnate urmatoarele pentru Oncologie (ICD-O)
subcategorii: Pentru unele tipuri morfologice, Capitolul
C02.8 Leziune depasind limba II furnizeaza o clasificare topografica
restransa sau de loc. Codurile de
C08.8 Leziune depasind glandele
topografie ale ICD-O folosesc pentru
salivare principale

32 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tumori

toate tumorile in mod esential aceleasi C00.5 Buza, fata interna, nespecificata
categorii cu trei si patru caractere pe Buza, nespecificata daca este superioara sau
care Capitolul II le foloseste pentru inferioara:
tumorile maligne (C00-C77, C80), astfel - fata bucala
acordand o specificitate crescuta - frenul
localizarii pentru alte tumori (secundara
- mucoasa
maligna (metastatica), benigna, in situ si
nesigura sau necunoscuta). - fata orala
C00.6 Comisura buzelor
De aceea se recomanda ca ICD-O sa fie C00.8 Leziune, depasind buza
folosita de agentiile interesate in Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
identificarea atat a localizarii cat si a
morfologiei tumorilor, de exemplu C00.9 Buza, nespecificata
registrele de cancer, spitalele
oncologice, sectiile de patologie si alte
C01 Tumora maligna a bazei limbii
agentii specializate in cancer. Fata dorsala a bazei limbii
Partea fixa a limbii NOS
Treimea posterioara a limbii
Tumori maligne (C00 - C96)
C02 Tumora maligna a limbii, alte parti si
Tumori maligne,declarate sau nespecificate

presupus a fi primare, cu C02.0 Fata dorsala a limbii


Doua treimi anterioare ale limbii, suprafata
localizari specificate exceptand dorsala
cele ale tesuturilor limfoid, Exclude: suprafata dorsala a bazei limbii
hematopoietic si inrudite (C01)
(C00 - C75) C02.1 Partea jugala a limbii
Varful limbii
Tumori maligne ale buzei, cavitatii C02.2 Fata ventrala a limbii
bucale si faringelui (C00-C14) Doua treimi anterioare ale limbii, fata
inferioara
C00 Tumora maligna a buzei Frenul limbii
Exclude: pielea buzei (C43.0, C44.0) C02.3 Doua treimi anterioare ale limbii, parte
0241
nespecificata
C00.0 Buza superioara, marginea libera Treimea mijlocie a limbii NOS
Buza superioara: Partea mobila a limbii NOS
- zona de aplicare a rujului de buze
C02.4 Amigdala linguala
- NOS Exclude: amigdala NOS (C09.9)
- limita dintre mucoasa bucala si piele
C00.1 Buza inferioara, marginea libera C02.8 Leziune depasind limba
Buza inferioara: Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
0234
- zona de aplicare a rujului de buze Tumora maligna a limbii al carei punct de
- NOS origine nu poate fi clasificat la niciuna din
- limita dintre mucoasa bucala si piele categoriile C01-C02.4
C00.2 Buza, marginea libera, nepsecificata C02.9 Limba, nespecificata
Limita dintre mucoasa bucala si piele NOS
C00.3 Buza superioara, fata interna C03 Tumora maligna a gingiei
Buza superioara: Include: mucoasa alveolara (creasta)
- fata bucala gingiei
- frenul Exclude: tumorile maligne odontogenice
- mucoasa (C41.02, C41.1)
- fata orala C03.0 Gingia superioara
C00.4 Buza inferioara, fata interna C03.1 Gingia inferioara
Buza inferioara: C03.9 Gingia, nespecificata
- fata bucala
- frenul
- mucoasa
- fata orala

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 33


Tumori

C04 Tumora maligna a planseului gurii C08.8 Leziune depasind glandele salivare
C04.0 Planseul anterior al gurii principale
0234
Inaintea jonctiunii premolar-canina Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
Tumora maligna a glandelor salivare
C04.1 Planseul lateral al gurii
principale al carei punct de origine nu poate
C04.8 Leziune depasind planseul gurii
fi clasificat la nici una din categoriile C07-
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
C08.1
C04.9 Planseul gurii, nespecificata
C08.9 Glanda salivara principala, nespecificata
Glanda salivara (principala) NOS
C05 Tumora maligna a palatului
C05.0 Parte dura a palatului
C09 Tumora maligna a amigdalei
C05.1 Parte moale a palatului Exclude: amigdala linguala (C02.4)
Exclude: peretele nazo-faringian al partii
amigdala faringiana (C11.1)
moi palatului (C11.3)
C09.0 Fosa amigdaliana
C05.2 Lueta
C09.1 Pilierul amigdalei (anterior) (posterior)
C05.8 Leziune depasind palatul
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32 C09.8 Leziune depasind amigdala
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
C05.9 Palat, nespecificat
Plafonul cavitatii bucale C09.9 Amigdala, nespecificata
Amigadala:
- faringiana
C06 Tumora maligna a gurii, alte parti si - NOS
nespecificate
- palatina
C06.0 Mucoasa obrajilor
Mucoasa bucala NOS
Fata interna a obrajilor C10 Tumora maligna a orofaringelui
Exclude: amigdala (C09.-)
C06.1 Vestibul bucal
Gutiera bucala (superioara) (inferioara) C10.0 Santul (foseta) gloso-epiglotic
Gutiera labiala (superioara) (inferioara) C10.1 Fata anterioara a epiglotei
C06.2 Regiunea retromolara Epiglota, marginea libera
C06.8 Leziune depasind gura, alte parti si Pliul (pliurile) gloso-epiglotic(e)
nespecificate Exclude: epiglota (partea supra-
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32 hioidiana) NOS (C32.1)
C06.9 Gura, nespecificata C10.2 Peretele lateral al orofaringelui
Glanda salivara accesorie, localizare C10.3 Peretele posterior al orofaringelui
nespecificata C10.4 Fenta branhiala
Cavitate bucala NOS Chistul brahial [localizarea tumorii]
C10.8 Leziune depasind orofaringele
C07 Tumora maligna a glandei parotide Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
Zona de jonctiune a orofaringelui
C10.9 Orofaringe, nesepcificat
C08 Tumora maligna a glandelor salivare
principale, altele si nespecificate
Exclude: tumorile maligne ale glandelor C11 Tumora maligna a nazo-faringelui
salivare accesorii NOS C11.0 Peretele superior al nazo-faringelui
(C06.9) Plafonul nazo-faringelui
tumorile maligne ale glandelor C11.1 Peretele posterior al nazo-faringelui
salivare accesorii specificate Tesut adenoid
care sunt clasificate dupa Amigdala faringiana
localizarea lor anatomica
C11.2 Peretele lateral al nazo-faringelui
glanda parotida (C07) Foseta Rossenmüller
C08.0 Glanda submandibulara Orificiul trompei Eustache
Glanda submaxilara Recesul faringian
C08.1 Glanda sublinguala

34 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tumori

C11.3 Peretele anterior al nazo-faringelui Tumori maligne primare localizate


Plafonul nazo-faringelui la organele digestive (C15-C26)
Peretele nazo-faringian (anterior) (posterior)
al valului palatin C15 Tumora maligna a esofagului
Marginea posterioara (nazala) a: Nota: Sunt date doua subclasificari:
- choanelor
.0-.2 dupa descrierea anatomica
- septului
.3-.5 dupa treimi
C11.8 Leziune depasind nazo-faringele
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32 Aceasta abatere de la principiul
prin care categoriile ar fi trebuit
C11.9 Nazo-faringe, nespecificat sa fie mutual exclusive este
Peretele rino-faringian NOS deliberata, deoarece ambele
forme ale terminologiei sunt
folosite dar diviziunile anatomice
C12 Tumora maligna a sinusului piriform care rezulta nu sunt
Fosa piriforma
asemanatoare.
C15.0 Esofagul cervical
C13 Tumora maligna a hipofaringelui
Exclude: sinusul piriform (C12) C15.1 Esofagul toracic
C15.2 Esofagul abdominal
C13.0 Zona retro-cricoidiana
C15.3 Treimea superioara a esofagului
C13.1 Pliul ary-epiglotic, versant hipofaringian
C15.4 Treimea mijlocie a esofagului
Pliul ary-epiglotic:
- zona marginala C15.5 Treimea inferioara a esofagului
- NOS C15.8 Leziune depasind esofagul
Exclude: pliul ary-epiglotic, versant Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
laringian (C32.1) C15.9 Esofag, nespecificat
C13.2 Peretele posterior al hipofaringelui
C13.8 Leziune depasind hipofaringele C16 Tumora maligna a stomacului
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32 C16.0 Cardia
C13.9 Hipofaringe, nespecificat Orificiul cardiac
Peretele hipofaringian NOS Jonctiunea cardio-esofagiana
Jonctiunea gastro-esofagiana
Esofagul si stomacul
C14 Tumora maligna a buzei, cavitatii
bucale si faringelui cu alte localizari C16.1 Fundul stomacului
si rau-definite C16.2 Corpul stomacului
Exclude: cavitatea bucala NOS (C06.9) C16.3 Antrul piloric
C14.0 Faringe, nespecificat Antrul gastric
C14.2 Inelul Waldeyer C16.4 Pilorul
C14.8 Leziune depasind buza, cavitatea bucala
Prepilorul
si faringele Canalul piloric
0234 C16.5 Curbura mica a stomacului, nespecificata
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
Tumora maligna a buzei, cavitatii bucale si Curbura mica a stomacului, care nu se
faringelui al carei punct de origine nu poate clasifica la C16.1-C16.4
fi clasificat la niciuna din categoriile C00- C16.6 Curbura mare a stomacului, nespecificata
C14.2. Curbura mare a stomacului, care nu se
clasifica la C16.0-C16.4
C16.8 Leziune depasind stomacul
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
C16.9 Stomacul, nespecificat
Cancerul gastric NOS

C17 Tumora maligna a intestinului


subtire
C17.0 Duoden
C17.1 Jejun

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 35


Tumori

C17.2 Ileon C22 Tumora maligna a ficatului si cailor


Exclude: valvula ileo-cecala (C18.0) biliare intrahepatice
Exclude: caile biliare NOS (C24.9)
C17.3 Diverticulul Meckel
tumora maligna secundara a
C17.8 Leziune depasind intestinul subtire
ficatului (C78.7)
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
C17.9 Intestinul subtire, nespecificat C22.0 Carcinomul celulei hepatice
Carcinomul hepato-celular
Hepatomul
C18 Tumora maligna a colonului
C22.1 Carcinomul canalului biliar intrahepatic
C18.0 Cecul Colangiocarcinomul
Valvula ileo-cecala
C22.2 Hepatoblastom
C18.1 Apendicele
C22.3 Angiosarcomul ficatului
C18.2 Colonul ascendent Sarcomul celulelor Kupffer
C18.3 Unghiul hepatic al colonului
C22.4 Alte sarcoame ale ficatului
C18.4 Colonul transvers
C22.7 Alte carcinoame specificate ale ficatului
C18.5 Unghiul splenic al colonului
C22.9 Ficat, nespecificat
C18.6 Colonul descendent
C18.7 Colonul sigmoid
Sigmoid [unghi] C23 Tumoara maligna a veziculei biliare
Exclude: jonctiunea recto-sigmoidiana
(C19) C24 Tumora maligna a altor parti si
C18.8 Leziune depasind colonul nespecificate ale cailor biliare
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32 Exclude: caile biliare intrahepatice

C18.9 Colon, nespecificat (C22.1)


Intestinul gros NOS C24.0 Canalul biliar extrahepatic
Canalul sau pasajul biliar NOS
Coledocul
C19 Tumora maligna a jonctiunii recto-
sigmoidiene Canalul cistic
Colonul cu rectul Canalul hepatic
Recto-sigmoid (colon) C24.1 Ampula Vater
C24.8 Leziune depasind caile biliare
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
C20 Tumora maligna a rectului 0234
Ampula rectala Tumora maligna a cailor biliare al carei
punct de origine nu poate fi clasificat la nici
una din categoriile C22.0-C24.1
C21 Tumora maligna a anusului si
canalului anal
Tumora maligna care implica atat caile
C21.0 Anus, nespecificat
Exclude: anala:
biliare intrahepatice cat si cele extrahepatice
C24.9 Caile biliare, nespecificate
- margine (C43.5, C44.5)
- piele (C43.5, C44.5)
C25 Tumora maligna a pancreasului
pielea perianala (C43.5, C44.5)
C25.0 Capul pancreasului
C21.1 Canalul anal
C25.1 Corpul pancreasului
Sfincterul anal
C25.2 Coada pancreasului
C21.2 Cloaca
C25.3 Canalul pancreatic
C21.8 Leziune depasind rectul, anusul si canalul
anal C25.4 Pancreasul endrocrin
0234
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32 Insulele Langerhans
Tumora maligna a rectului, anusului si C25.7 Alte parti ale pancreasului
canalului anal al carei punct de origine nu Colul pancreasului
poate fi clasificat la nici una din categoriile C25.8 Leziune depasind pancreasul
C20-C21.2 Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
Jonctiunea ano-rectala C25.9 Pancreas, nespecificat
Ano-rectala

36 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tumori

C26 Tumora maligna a organelor C31 Tumora maligna a sinusurilor


digestive, altele si rau-definite accesorii
Exclude: peritoneul si retroperitoneul C31.0 Sinusul maxilar
(C48.-) Antrul (Highmore) (maxilar)
C26.0 Tract intestinal, parte nespecificata C31.1 Sinusul etmoidal
Intestinul NOS C31.2 Sinusul frontal
C26.1 Splina C31.3 Sinusul sfenoidal
Exclude: boala Hodgkin (C81.-) C31.8 Leziune depasind sinusurile fetei
limfom non Hodgkin (C82-C85) Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
C26.8 Leziune depasind sistemul digestiv C31.9 Sinus accesoriu, nespecificat
Vezi Capitol nota5, pag. 31
0234
Tumora maligna a organelor digestive al C32 Tumora maligna a laringelui
carei punct de origine nu poate fi clasificat C32.0 Glota
la niciuna din categoriile C15-C26.1 Laringele intrinsec
Exclude: jonctiunea cardio-esofagiana Coarda vocala (adevarata) NOS
(C16.0)
C32.1 Supraglota
C26.9 Localizari rau definite ale sistemului Pliul ary-epiglotic, versantul laringian
digestiv Epiglota (portiunea supra-hioidiana) NOS
Tractul sau canalul alimentar NOS Laringele extrinsec
Tractul gastrointestinal NOS Coarda vocala falsa
Fata posterioara (laringiana) a epiglotei
Tumori maligne ale organelor Benzile ventriculare
respiratorii si intratoracice Exclude: fata anterioara a epiglotei
(C30-C39) (C10.1)
Include: urechea mijlocie pliul ary-epiglotic:
Exclude: mesoteliomul (C45.-) - versantul hipofaringian
(C13.1)
C30 Tumora maligna a cavitatii nazale si
urechii mijlocii - zona marginala (C13.1)
C30.0 Fosele nazale - NOS (C13.1)
Cartilagiul nasului C32.2 Subglota
Cornete, nazale C32.3 Cartilagiul laringian
Nasul intern C32.8 Leziune depasind laringele
Septul nasului Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
Vestibulul nasului
C32.9 Laringe, nespecificat
Exclude: osul nasului (C41.02)
nasul NOS (C76.0)
bulbul olfactiv (C72.2) C33 Tumora maligna a traheei

marginea posterioara a septului


nazal si choanelor (C11.3) C34 Tumora maligna a bronhiilor si
pielea nasului (C43.3, C44.3) plamanului
C30.1 Urechea medie C34.0 Trunchiul bronhial
Trompa Eustache Pintenul (carina)
Urechea interna Hilul (plamanului)
Celulele mastoidiene C34.1 Lobul superior, bronhii sau plaman
Exclude: canalul auditiv (extern) (C43.2, C34.2 Lobul mijlociu, bronhii sau plaman
C44.2) C34.3 Lobul inferior, bronhii sau plaman
osul urechii (meatul) (C41.01) C34.8 Leziune depasind bronhiile si plamanul
cartilagiul urechii (C49.0) Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
pielea urechii (externe) (C43.2, C34.9 Bronhii si plaman, nespecificate
C44.2)

C37 Tumora maligna a timusului

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 37


Tumori

C38 Tumora maligna a inimii, C41 Tumora maligna a oaselor si


mediastinului si pleurei cartilagiilor articulare, cu alte
Exclude: mesoteliomul (C45.-) localizari si nespecificate
Exclude: oasele membrelor (C40.-)
C38.0 Inima
Pericard cartilagiul:
Exclude: vasele mari (C49.3) - urechii (C49.0)
- laringelui (C32.3)
C38.1 Mediastinul anterior
- membrelor (C40.-)
C38.2 Mediastinul posterior
- nasului (C30.0)
C38.3 Mediastin, parte nespecificata
C38.4 Pleura C41.0 Oasele craniene si ale fetei
Maxilar (superior)
C38.8 Leziune depasind inima, mediastinul si
pleura Osul orbital
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32 Exclude: carcinomul, orice tip
exceptand cel intraosos sau
odontogen al:
C39 Tumora maligna a sistemului
- sinusului maxilarului
respirator si organelor intratoracice,
(C31.0)
cu alte localizari si rau definite
Exclude: intratoracica NOS (C76.1) - maxilarului superior
(C03.0)
toracica NOS (C76.1)
osul maxilarului (inferior)
C39.0 Caile respiratorii superioare, parte (C41.1)
nespecificata
C41.01› Oasele cranio-faciale
C39.8 Leziuni depasind organele respiratorii si Osul:
intratoracice
0234 - etmoidal
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
- frontal
Tumora maligna a organelor respiratorii si
- occipital
intratoracice al carei punct de origine nu
- orbital
poate fi clasificat la nici una din categoriile
- parietal
C30-C39.0.
- sfenoid
C39.9 Localizari rau definite ale sistemului - temporal
respirator
Caile respiratorii NOS C41.02› Oasele maxilo-faciale
Osul
- fetei NOS
Tumori maligne ale oaselor si - malar
cartilagiilor articulare (C40-C41) - nazal
Exclude: maduva osoasa NOS (C96.7) - zigomatic
sinovia (C49.-) Maxilar (superior)
Cornete nazale
C40 Tumora maligna a oaselor si Osul maxilarului superior
cartilagiilor articulare ale Vomer
membrelor C41.1 Mandibula
C40.0 Omoplatul si oasele lungi ale Osul maxilarului inferior
membrelor superioare Exclude: carcinomul, orice tip
C40.1 Oasele scurte ale membrelor exceptand cel intraosos sau
superioare odontogen al maxilarului:
C40.2 Oasele lungi ale membrelor inferioare - inferior (C03.1)
C40.3 Oasele scurte ale membrelor inferioare - NOS (C03.9)
C40.8 Leziuni depasind oasele si cartilagiile - superior (C03.0)
articulare ale membrelor osul maxilarului superior
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32 (C41.02)
C40.9 Oasele si cartilagiile articulare ale C41.2 Coloana vertebrala
membrelor, nespecificate Exclude: sacrum si coccis (C41.4)

C41.3 Coaste, stern si clavicula


C41.4 Oasele pelvisului, sacrum si coccis

38 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tumori

C41.8 Leziune depasind oasele si cartilagiile C44.0 Pielea buzelor


0234 articulare Carcinomul basocelular al buzei
0241
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32 Exclude: tumora maligna a buzei (C00.-)
Tumora maligna a oaselor si cartilagiilor
C44.1 Pielea pleoapelor, inclusiv cantusul
articulare al carei punct de origine nu
Exclude: tesutul conjunctiv al pleoapei
poate fi clasificat la nici una din
(C49.0)
categoriile C40-C41.4.
C44.2 Pielea urechii si a conductului auditiv
C41.9 Oase si cartilagii, nespecificate
extern
Exclude: tesutul conjunctiv al urechii
Melanomul si alte tumori maligne (C49.0)
ale pielii (C43-C44)
C44.3 Pielea fetei, alte localizari si nespecificate
C44.4 Pielea scalpului si gatului
C43 Melanomul malign al pielii
C44.5 Pielea trunchiului
Include: codurile morfologice M872-M879
Anala:
cu un cod de comportament
/3
- marginea
Exclude: melanomul malign al pielii
- pielea
organelor genitale (C51-C52,
Pielea perianala
C60.-, C63.-) Pielea sanului
Exclude: anusul NOS (C21.0)
C43.0 Melanomul malign al buzei
Exclude: marginea rosie a buzei (C00.0- C44.6 Pielea membrelor superioare, inclusiv
C00.2) umarul
C44.7 Pielea membrelor inferioare, inclusiv
C43.1 Melanomul malign al pleoapei, inclusiv
soldul
cantusul
C44.8 Leziuni depasind pielea
C43.2 Melanomul malign al urechii si canalului
auditiv extern
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
C43.3 Melanomul malign al fetei, alte localizari C44.9 Tumora maligna a pielii, nespecificata
si nespecificate
C43.4 Melanomul malign al scalpului si gatului Tumori maligne ale tesuturilor
C43.5 Melanomul malign al trunchiului mesoteliale si moi (C45-C49)
Anala:
- margine C45 Mesoteliom
- piele Include: codul morfologic M905 cu un cod
Pielea perianala de comportament /3
Pielea sanului C45.0 Mesoteliomul pleurei
Exclude: anusul NOS (C21.0)
Exclude: alte tumori maligne ale pleurei
C43.6 Melanomul malign al membrelor (C38.4)
superioare, inclusiv umarul C45.1 Mesoteliomul peritoneului
C43.7 Melanom malign al membrelor inferioare, Mezenter
inclusiv soldul Mesocolon
C43.8 Melanomul malign depasind pielea Epiploon
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32 Peritoneu (parietal) (pelvian)
C43.9 Melanomul malign al pielii, nespecificat Exclude: alte tumori maligne ale
Melanomul (malign) NOS peritoneului (C48.-)
C45.2 Mesoteliomul pericardului
C44 Alte tumori maligne ale pielii Exclude: alte tumori maligne ale
Include: tumora maligna a: pericardului (C38.0)
- glandelor sebacee C45.7 Mesoteliomul cu alte localizari
- glandelor sudoripare C45.9 Mesoteliom, nespecificat
Exclude: sarcomul Kaposi (C46.-)
melanomul malign al pielii C46 Sarcomul Kaposi
(C43.-) Include: codul morfologic M9140 cu un
pielea organelor genitale (C51- 0102 cod de comportament /3
C52, C60.-, C63.-)
C46.0 Sarcomul Kaposi al pielii

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 39


Tumori

C46.1 Sarcomul Kaposi al tesuturilor moi C49 Tumora maligna a altor tesuturi
C46.2 Sarcomul Kaposi al palatului conjunctive si moi
Include: vasele sangvine
C46.3 Sarcomul Kaposi al ganglionilor limfatici
C46.7 Sarcomul Kaposi cu alte localizari bursa
C46.8 Sarcomul Kaposi la multiple organe cartilagiul
C46.9 Sarcomul Kaposi, nespecificat fascia
C47 Tumora maligna a nervilor periferici grasimea
si sistemului nervos autonom ligamentul exceptand cel uterin
Include: nervii si ganglionii simpatici si vasele limfatice
parasimpatici muschiul
C47.0 Nervii periferici ai capului, fetei si gatului sinovia
Exclude: nervii periferici ai orbitei (C69.6) tendonul (teaca)
C47.1 Nervii periferici ai membrelor superioare, Exclude: cartilagiul:
inclusiv umarul - articular (C40-C41)
C47.2 Nervii periferici ai membrelor inferioare, - laringelui (C32.3)
inclusiv soldul
- nasului (C30.0)
C47.3 Nervii periferici ai toracelui
tesutul conjunctiv al sanului
C47.4 Nervii periferici ai abdomenului (C50.-)
C47.5 Nervii periferici ai pelvisului sarcomul Kaposi (C46.-)
C47.6 Nervii periferici ai trunchiului, mesoteliomul (C45.-)
nespecificati
nervii periferici si sistemul
C47.8 Leziune depasind nervii periferici si nervos autonom (C47.-)
sistemul nervos autonom
peritoneul (C48.-)
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
retroperitoneul (C48.0)
C47.9 Nervii periferici si sistemul nervos
autonom, nespecificati C49.0 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi ale
capului, fetei si gatului
Tesutul conjunctiv al:
C48 Tumora maligna a retroperitoneului
- urechii
si peritoneului
Exclude: sarcomul Kaposi (C46.1)
- pleoapei
Exclude: tesutul conjunctiv al orbitei
mesoteliomul (C45.-) (C69.6)
C48.0 Retroperitoneu C49.1 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi ale
C48.1 Parti specificate ale peritoneului membrelor superioare, inclusiv umarul
Mesenter C49.2 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi ale
Mesocolon membrelor inferioare, inclusiv soldul
Epiploon C49.3 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi ale
Peritoneu: toracelui
- parietal Axila
- pelvian Diafragma
C48.2 Peritoneu, nespecificat Vasele mari
C48.8 Leziune depasind retroperitoneul si Exclude: sanul (C50.-)
peritoneul inima (C38.0)
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32 mediastinul (C38.1-C38.3)
timusul (C37)
C49.4 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi ale
abdomenului
Peretele abdominal
Hipocondrul
C49.5 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi ale
pelvisului
Fesa
Vintre
Peritoneu

40 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tumori

C49.6 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi ale C54.0 Istmul uterin


trunchiului, nespecificat Segmentul uterin inferior
Spate NOS C54.1 Endometru
C49.8 Leziune depasind tesutul conjunctiv si C54.2 Miometru
tesuturile moi
0234 C54.3 Fundul uterului
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
Tumora maligna a tesutului conjunctiv si C54.8 Leziune depasind fundul uterului
tesuturilor moi al carei punct de origine nu Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
poate fi clasificat la nici una din categoriile C54.9 Corpul uterului, nespecificat
C47-C49.6.
C49.9 Tesutul conjunctiv si tesuturile moi, C55 Tumora maligna a uterului, parte
nespecificat nespecificata

Tumori maligne ale sanului (C50) C56 Tumora maligna a ovarului

C50 Tumora maligna a sanului


Include: tesutul conjunctiv al sanului C57 Tumora maligna a organelor genitale
feminine, altele si nespecificate
Exclude: pielea sanului (C43.5, C44.5)
C57.0 Trompa Fallope
C50.0 Mamelon si areola Oviduct
C50.1 Partea centrala a sanului Trompa uterina
C50.2 Cadranul supero-intern al sanului C57.1 Ligamentul larg
C50.3 Cadranul infero-intern al sanului C57.2 Ligamentul rotund
C50.4 Cadranul supero-extern al sanului C57.3 Parametrul
C50.5 Cadranul infero-extern al sanului Ligamentul uterin NOS
C50.6 Prelungirea axilara a sanului C57.4 Anexele uterului, nespecificate
C50.8 Leziune depasind sanul C57.7 Alte organe genitale specificate la femeie
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32 Corpul sau canalul Wolffian
C50.9 San, nespecificat C57.8 Leziune depasind organele genitale la
femeie
0234
Tumori maligne ale organelor Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
Tumora maligna a organelor genitale
genitale feminine (C51-C58)
feminine al carei punct de origine nu poate
Include: pielea organelor genitale feminine
fi clasificat la nici una din categoriile
C51 Tumora maligna a vulvei C51-C57.7, C58.
C51.0 Buzele mari
Glanda Bartholin [vestibulara mai mare] Tubo-ovariana
C51.1 Buzele mici Utero-ovariana
C51.2 Clitoris C57.9 Organ genital la femeie, nespecificat
C51.8 Leziune depasind vulva Caile genito-urinare la femeie NOS
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
C51.9 Vulva, nespecificata C58 Tumora maligna a placentei
Organele genitale externe ale femeii NOS Coriocarcinomul NOS
Pudendum Corioepiteliomul NOS
Exclude: corioadenomul (destructiv)
(D39.2)
C52 Tumora maligna a vaginului
mola hidatiforma:
- invaziva (D39.2)
C53 Tumora maligna a colului uterin - maligna (D39.2)
C53.0 Endocolul - NOS (O01.9)
C53.1 Exocolul
C53.8 Leziune depasind colul uterin
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
C53.9 Col uterin, nespecificat

C54 Tumora maligna a corpului uterin

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 41


Tumori

Tumori maligne ale organelor C65 Tumora maligna a bazinetului renal


genitale masculine (C60-C63) Jonctiunea pelvi-ureterala
Include: pielea organelor genitale masculine Calicele renal

C60 Tumora maligna a penisului C66 Tumora maligna a ureterului


Exclude: orificiul ureteral al vezicii
C60.0 Preput
O cuta a pielii care acopera preputul (C67.6)

C60.1 Glandul penisului


C60.2 Corpul penian C67 Tumora maligna a vezicii
Corpul cavernos C67.0 Trigonul vezicii
C60.8 Leziune depasind penisul C67.1 Bolta vezicii
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32 C67.2 Peretele lateral al vezicii
C60.9 Penis, nespecificat C67.3 Peretele anterior al vezicii
Pielea penisului NOS C67.4 Peretele posterior al vezicii
C67.5 Colul vezical
C61 Tumora maligna a prostatei Orificiul uretral intern
C67.6 Orificiul ureteral
C67.7 Uraca
C62 Tumora maligna a testiculului
C67.8 Leziune depasind vezica
C62.0 Testicul criptorhidic
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
Testicul ectopic [localizarea tumorii]
Testicul retinut [localizarea tumorii] C67.9 Vezica urinara, nespecificata

C62.1 Testicul coborat


Testicul scrotal C68 Tumora maligna a organelor urinare,
altele si nespecificate
C62.9 Testicul, nespecificat
Exclude: caile genito-urinare NOS:
- feminine (C57.9)
C63 Tumora maligna a organelor genitale
masculine, altele si nespecificate - masculine (C63.9)

C63.0 Epididim C68.0 Uretra


Exclude: orificiul uretral al vezicii (C67.5)
C63.1 Cordonul spermatic
C63.2 Scrot C68.1 Glandele uretrale
Pielea scrotului C68.8 Leziune depasind organele urinare
C63.7 Alte organe genitale specificate la barbat Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
0234
Vezicula seminala Tumora maligna a organelor urinare al carei
Tunica vaginala punct de origine nu poate fi clasificat la nici
C63.8 Leziune depasind organele genitale la una din categoriile C64-C68.1.
barbat C68.9 Organ urinar, nespecificat
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32 Sistemul urinar NOS
Tumora maligna a organelor genitale
masculine al carei punct de origine nu poate Tumori maligne ale ochiului,
fi clasificat la nici una din categoriile C60- creierului si altor parti ale
C63.7.
sistemului nervos central
C63.9 Organ genital la barbat, nespecificat
(C69-C72)
Caile genito-urinare la barbat NOS
C69 Tumora maligna a ochiului si
Tumori maligne ale cailor urinare anexelor sale
(C64-C68) Exclude: tesutul conjunctiv al pleoapei
(C49.0)
C64 Tumora maligna a rinichiului, cu pleoapa (pielea) (C43.1, C44.1)
exceptia bazinetului renal nervul optic (C72.3)
Exclude: renal:
C69.0 Conjunctiva
- calicele (C65)
C69.1 Corneea
- bazinetul (C65)
C69.2 Retina

42 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tumori

C69.3 Coroida C72.4 Nervul auditiv


C69.4 Corpul ciliar C72.5 Nervii cranieni, altii si nespecificati
Globul ocular C72.8 Leziune depasind sistemul nervos central
C69.5 Glanda lacrimala si canalul lacrimal Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
0234
Sacul lacrimal Tumora maligna a creierului si altor parti ale
Canalul nazo-lacrimal sistemului nervos central al carei punct de
C69.6 Orbita origine nu poate fi clasificat la nici una din
Tesutul conjunctiv al orbitei categoriile C70-C72.5.
Muschiul extra-ocular C72.9 Sistem nervos central, nespecificat
Nervii periferici ai orbitei Sistemul nervos NOS
Tesutul retro-ocular
Tesutul retrobulbar Tumori maligne ale tiroidei si altor
Exclude: osul orbital (C41.01)
glande endocrine (C73-C75)
C69.8 Leziune depasind ochiul si anexele sale
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
C73 Tumora maligna a glandei tiroide
C69.9 Ochiul, nespecificat

C74 Tumora maligna a glandei


C70 Tumora maligna a meningelui
suprarenale
C70.0 Meninge cerebral
C74.0 Corticala glandei suprarenale
C70.1 Meninge rahidian
C74.1 Medulara glandei suprarenale
C70.9 Meninge, nespecificat
C74.9 Suprarenala, nespecificata

C71 Tumora maligna a creierului


C75 Tumora maligna a altor glande
Exclude: nervii cranieni (C72.2-C72.5)
endocrine si structuri inruditee
tesutul retrobulbar (C69.6) Exclude: glanda suprarenala (C74)
C71.0 Creierul, exceptand lobii si ventriculii pancreasul endocrin (C25.4)
Corpul calos ovarul (C56)
Supratentorial NOS testiculul (C62.-)
C71.1 Lob frontal timusul (C37)
C71.2 Lob temporal glanda tiroida (C73)
C71.3 Lob parietal
C75.0 Glanda paratiroida
C71.4 Lob occipital
C75.1 Hipofiza
C71.5 Ventricul cerebral
C75.2 Canalul cranio-faringian
Exclude: al patrulea ventricul (C71.7)
C75.3 Glanda pineala (epifiza)
C71.6 Cerebel
C75.4 Corpuscul carotidian
C71.7 Trunchiul cerebral
C75.5 Glomus aortic si alti paraganglioni
Al patrulea ventricul
C75.8 Atingere pluriglandulara, nespecificata
Infratentorial NOS
Nota: Daca localizarile atingerilor
C71.8 Leziune depasind creierul pluriglandulare sunt cunoscute,
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32 ele ar trebui sa fie codificate
C71.9 Creier, nespecificat separat
C75.9 Glanda endocrina, nespecificata
C72 Tumora maligna a maduvii spinarii,
nervilor cranieni si altor parti ale
sistemului nervos central
Exclude: meninge (C70.-)
nervii periferici si sistemul
nervos autonom (C47.-)
C72.0 Maduva spinarii
C72.1 Coada de cal
C72.2 Nervul olfactiv
Bulbul olfactiv
C72.3 Nervul optic

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 43


Tumori

Tumori maligne cu localizari rau C77.9 Ganglioni limfatici, nespecificati


definite, secundare si nespecificate
(C76-C80) C78 Tumora maligna secundara a
organelor respiratorii si digestive
C76 Tumora maligna cu alte localizari C78.0 Tumora maligna secundara a
si nespecificate plamanului
0234
Exclude: tumora maligna a: C78.1 Tumora maligna secundara a
- cailor genito-urinare NOS: mediastinului

- feminine (C57.9) C78.2 Tumora maligna secundara a pleurei

- masculine (C63.9) C78.3 Tumora maligna secundara a


organelor respiratorii si digestive,
- tesutului limfoid, altele si nespecificate
hematopoietic si inrudit
(C81-C96) C78.4 Tumora maligna secundara a
intestinului subtire
- localizarii nespecificate
(C80) C78.5 Tumora maligna secundara a
intestinului gros si rectului
C76.0 Cap, fata si gat C78.6 Tumora maligna secundara a
Obraz NOS retroperitoneului si peritoneului
Nas NOS Ascite maligne NOS
C76.1 Torace C78.7 Tumora maligna secundara a ficatului
Axila NOS
C78.8 Tumora maligna secundara a
Intratoracic NOS organelor digestive, altele si
Toracic NOS nespecificate
C76.2 Abdomen
C76.3 Bazin C79 Tumora maligna secundara cu alte
Inghinal NOS localizari
Localizari care depasesc sistemele C79.0 Tumora maligna secundara a
pelviene, cum ar fi: rinichiului si bazinetului
- (septul) recto-vaginal C79.1 Tumora maligna secundara a vezicii,
- (septul) recto-vezical altor organe urinare si nespecificate
C76.4 Membru superior C79.2 Tumora maligna secundara a pielii
0227
C76.5 Membru inferior
C76.7 Alte localizari nespecificate C79.3 Tumora maligna secundara a creierului
si meningelor cerebrale
C76.8 Leziune depasind alte localizari si
nespecificate C79.4 Tumora maligna secundara a altor
parti si nespecificate din sistemul
Vezi nota 5 de la Capitol, pag. 32
nervos
C79.5 Tumora maligna secundara a osului si
C77 Tumora maligna secundara si maduvei osoase
nespecificata a ganglionilor
C79.6 Tumora maligna secundara a ovarului
limfatici
Exclude: tumora maligna a ganglionilor C79.7 Tumora maligna secundara a glandei
suprarenale
limfatici, specificata ca
primara (C81-C87, C96.-) C79.8 Tumora maligna secundara cu alte
localizari specificate
C77.0 Ganglionii limfatici ai capului, fetei si
gatului C79.81› Tumora maligna secundara a sanului
Ganglionii limfatici supraclaviculari Exclude: pielea sanului (C79.2)

C77.1 Ganglionii limfatici intratoracici C79.82› Tumora maligna secundara a


C77.2 Ganglionii limfatici intraabdominali organelor genitale
C77.3 Ganglionii limfatici ai axilei si C79.88› Tumora maligna secundara cu alte
membrului superior localizari specificate
Ganglionii limfatici pectorali
C77.4 Ganglionii limfatici inghinali si ai
membrului inferior
C77.5 Ganglionii limfatici intrapelvieni
C77.8 Ganglionii limfatici cu localizari
multiple

44 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tumori

C80 Tumori maligne cu sediu C82 Limfom folicular (nodular) non


nespecificat Hodgkin
0222
0218, Cancer cu localizare nespecificata Include: limfom folicular (nodular) non
0236, (primara) (secundara) Hodgkin cu sau fara zone
0242.
Carcinom cu localizare nespecificata difuze
(primara) (secundara) codurile morfologice M969 si
Carcinomatoza cu localizare nespecificata M9591 cu un cod de
(primara) (secundara) comportament /3
Generalizat(a): C82.0 Celule mici foliculare, crestate
- cancer cu localizare nespecificata C82.1 Amestec de celule mici crestate si
(primara) (secundara) celule mari foliculare
- malignitate cu localizare nespecificata C82.2 Celule mari foliculare
(primara) (secundara) C82.7 Alte forme de limfom folicular non
Malignitate cu localizare nespecificata Hodgkin
(primara) (secundara) C82.9 Limfom folicular non Hodgkin,
Cancer multiplu cu localizare nespecificat
nespecificata (primara) (secundara) Limform nodular non Hodgkin NOS
Casexia maligna
Localizare primara necunoscuta
C83 Limfom difuz non Hodgkin
0222
Include: codurile morfologice M9591,
Tumori maligne ale tesuturilor M967-M968 si M9727 cu un
limfoid, hematopoietic si inrudite cod de comportament /3
(C81-C96) C83.0 Celule mici (difuze)
Include: codurile morfologice M959-M998 cu un
C83.1 Celule mici crestate (difuze)
cod de comportament /3
C83.2 Amestec de celule mici si mari (difuze)
Nota: Termenii folositi la categoriile C82-C85
C83.3 Celule mari (difuze)
pentru limfoamele non Hodgkin sunt
cei dintr-o Formulare de Lucru care
Reticulosarcom
incearca sa gaseasca un cadru comun C83.4 Imunoblastic (difuz)
pentru mai multe scheme majore de C83.5 Limfoblastic (difuz)
clasificare. Termenii folositi in aceste
C83.6 Nediferentiat (difuz)
scheme nu sunt redati in Lista
Tabelara, dar apar in Indexul C83.7 Tumora Burkitt
Alfabetic; nu este posibila intotdeauna C83.8 Alte forme de limfom difuz non
echivalenta exacta cu termenii care Hodgkin
apar in Lista Tabelara. C83.9 Limfom difuz non Hodgkin,
Exclude: tumora maligna secundara si nespecificat
nespecificata a ganglionilor limfatici
(C77.-)
C84 Limfoame periferice si cutanate cu
0222 celule T
C81 Boala Hodgkin Include: codurile morfologice M970 si
Include: codurile morfologice M965- M9717-M9718 cu un cod de
0222 comportament /3
M966 cu un cod de
comportament /3 C84.0 Micoze fungoide
C81.0 Predominenta limfocitara C84.1 Reticuloza Sezary
Predominenta limfocitara-histiocitara C84.2 Limfom al zonei T
C81.1 Scleroza nodulara C84.3 Limfom limfoepiteloid
C81.2 Celulara mixta Limfom Lennert
C81.3 Depletie limfocitara C84.4 Limfom periferic cu celule T
C81.7 Alta forma a bolii Hodkin C84.5 Limfom cu celule T, altele si
C81.9 Boala Hodkin, nespecificata nespecificate
Nota: Daca o atingere cu celule T este
mentionata impreuna cu un
limfom specific, codificati
descrierea cea mai exacta.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 45


Tumori

C85 Alte tipuri ale limfomului non C90 Mielom multiplu si tumori maligne
Hodgkin si nespecificate cu plasmocite
0222
Nota: codurile morfologice M959 si Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea
M967-M972 cu un cod de caracter este pentru a fi folosita la
comportament /3 categoria C90:
C85.0 Limfosarcom - 0 fara mentionarea remisiunii
C85.1 Limfomul cu celule B, nespecificat - 1 in remisiune
Nota: Daca o atingere cu celule B este Include: codurile morfologice M973 cu
mentionata impreuna cu un un cod de comportament /3
limfom specific, codificati
descrierea cea mai exacta.
C90.0 Mielom multiplu
C85.7 Alte tipuri specificate de limfom non Boala Kahler
Hodgkin Mielomatoza
Maligna: Exclude: mielomul solitar (C90.2)
- reticuloendotelioza
- reticuloza
Microgliomul C90.1 Leucemia cu plasmocite
C85.9 Limfom non Hodgkin, de tip
nespecificat C90.2 Plasmacitom extra-medular
Limfom NOS Tumora maligna cu plasmocite NOS
Limfomul malign NOS Plasmacitomul NOS
Limfomul non Hodgkin NOS Mielomul solitar NOS

C88 Bolile imunoproliferative maligne C91 Leucemia limfoida


Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea
caracter este pentru a fi folosita la caracter este pentru a fi folosita la
categoria C88: categoria C91:
- 0 fara mentionarea remisiunii - 0 fara mentionarea remisiunii
- 1 in remisiune - 1 in remisiune
Include: codul morfologic M976 cu un Include: codurile morfologice M982-
cod de comportament /3 M983 si M9940 cu un cod
de comportament /3

C88.0 Microglobulinemia Waldenström


C91.0 Leucemia limfoblastica acuta
Exclude: puseul acut in cursul
C88.1 Boala lanturilor grele alfa
leucemiei limfocite cronice
(C91.1)
C88.2 Boala lanturilor grele gamma
Boala Franklin
C91.1 Leucemia limfoida cronica

C88.3 Boala imunoproliferativa a intestinului


subtire C91.2 Leucemia limfoida subacuta
Limfomul mediteranean
C91.3 Leucemia cu prolimfocite
C88.7 Alte boli imunoproliferative maligne
C91.4 Leucemia cu celule paroase
C88.9 Boala imunoproliferativa maligna,
Reticulo-endotelioza leucemica
nespecificata
Boala imunoproliferativa NOS C91.5 Leucemia adultului cu limfocite T

C91.7 Alte leucemii limfoide


Leucemia cu celule de limfosarcom

C91.9 Leucemia limfoida, nespecificata

46 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tumori

C92 Leucemia mieloida C93.7 Alte leucemii monocitare


Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea
caracter este pentru a fi folosita la C93.9 Leucemia monocitara, nespecificata
categoria C92:
- 0 fara mentionarea remisiunii
C94 Alte leucemii cu celule de tip
- 1 in remisiune
specificat
Include: leucemia:
Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea
- granulocitara caracter este pentru a fi folosita la
- mielogena categoria C94:
codurile morfologice M985- - 0 fara mentionarea remisiunii
M993 cu un cod de - 1 in remisiune
comportament /3 Include: codurile morfologice M974,
M9840, M9910 si M993-
M994 cu un cod de
C92.0 Leucemia mieloida acuta
comportament /3
Exclude: puseul acut in cursul
Exclude: reticulo-endotelioza leucemica
leucemiei mieloide cronice
(C92.1) (C91.4)
leucemia cu celule plasmatice
(C90.1)
C92.1 Leucemia mieloida cronica

C94.0 Eritremia acuta si eritroleucemia


C92.2 Leucemia mieloida subacuta Mieloza eritremica acuta
Boala Di Guglielmo
C92.3 Sarcom mieloid
Clorom
C94.1 Eritremia cronica
Sarcomul granulocitar Boala Heilmeyer-Schöner
Include: codul morfologic M9950 cu un
C92.4 Leucemia promielocitara acuta cod de comportament /3

C92.5 Leucemia mielomonocitara acuta C94.2 Leucemia acuta cu megacarioblasti


Leucemia cu:
C92.7 Alte leucemii mieloide - megacarioblasti (acuta)
- megacariocite (acuta)
C92.9 Leucemia mieloida, nespecificata
C94.3 Leucemia cu mastocite
C93 Leucemia monocitara
Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea C94.4 Panmieloza acuta
caracter este pentru a fi folosita la
categoria C93: C94.5 Mielofibroza acuta
- 0 fara mentionarea remisiunii
- 1 in remisiune
C94.7 Alte leucemii specificate
Include: leucemia monocitoida
codurile morfologice M986 si
M989 cu un cod de C95 Leucemia cu celule de tip
comportament /3 nespecificat
Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea
caracter este pentru a fi folosita la
C93.0 Leucemia monocitara acuta categoria C95:
Exclude: puseul acut in cursul - 0 fara mentionarea remisiunii
leucemiei monocitare - 1 in remisiune
cronice (C93.1)
Include: codul morfologic M980 cu un
cod de comportament /3
C93.1 Leucemia monocitara cronica

C93.2 Leucemia monocitara subacuta

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 47


Tumori

C95.0 Leucemia acuta cu celule de tip Tumori in situ (D00-D09)


nespecificat
Leucemia cu blastocite
Include: Boala Bowen
Leucemia cu celule suse
Exclude: puseul acut in cursul eritroplazia
leucemiei cronice codurile morfologice cu un cod de
nespecificate (C95.1) comportament /2
eritroplazia Queyrat
C95.1 Leucemia cronica cu celule de tip
Nota: Multe tumori in situ sunt considerate a fi
nespecificat amplasate in interiorul unei schimbari
morfologice continue intre displazie si
cancer invaziv. De exemplu, pentru
C95.2 Leucemia subacuta cu celule de tip neoplazia intra-epiteliala cervicala
nespecificat (CIN) sunt recunoscute trei grade, din
care al treilea (CIN III) include atat
C95.7 Alte leucemii cu celule de tip displazia severa cat si carcinomul in
nespecificat situ. Acest sistem de gradare a fost
extins la alte organe, cum ar fi vulva
si vaginul. Descrierile neoplaziei intra-
C95.9 Leucemia, nespecificata epiteliale de gradul III, cu sau fara
mentionarea displaziei severe, sunt
alocate acestei sectiuni; gradele I si II
C96 Alte tumori maligne si
sunt clasificate ca displazii ale
nespecificate ale tesuturilor
sistemului de organe implicat si ar
limfoid, hematopoietic si inrudite
trebui sa fie codificate la capitolul
Include: codurile morfologice M974-
sistemului relevant.
M996 cu un cod de
comportament /3
D00 Carcinom in situ al cavitatii bucale,
C96.0 Boala Letterer-Siwe esofagului si stomacului
Nelipoida: Exclude: melanomul in situ (D03.-)
- reticulo-endotelioza
- reticuloza D00.0 Buza, cavitate bucala si faringe
Pliul ary-epiglotic:
C96.1 Histiocitoza maligna
Reticuloza histiocitica medulara - versant hipofaringian
- zona marginala
C96.2 Tumora maligna cu mastocite
- NOS
Malign(a):
Marginea libera a buzei
- mastocitomul
Exclude: pliul ary-epiglotic, versantul
- mastocitoza
laringian (D02.0)
Sarcomul cu mastocite
epiglota:
Exclude: leucemia cu mastocite
(C94.3) - NOS (D02.0)
mastocitoza (cutanata) - partea suprahioida (D02.0)
(Q82.2) pielea buzei (D03.0, D04.0)
C96.3 Limfom histiocitar adevarat D00.1 Esofag
C96.7 Alte tumori maligne specificate ale D00.2 Stomac
tesutului limfoid, hematopoietic si
inrudite
D01 Carcinom in situ al altor organe
C96.9 Tumora maligna a tesutului limfoid, digestive si nespecificate
hematopoietic si inrudite, nespecificata Exclude: melanomul in situ (D03.-)

D01.0 Colon
Exclude: jonctiunea recto-sigmoidiana
(D01.1)
D01.1 Jonctiunea recto-sigmoidiana
D01.2 Rect

48 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tumori

D01.3 Anus si canalul anal D03.5 Melanom in situ al trunchiului


Exclude: anala: Anala:
- marginea (D03.5, D04.5) - marginea
- pielea (D03.5, D04.5)
- pielea
San (piele) (tesut moale)
pielea perianala (D03.5, D04.5)
Pielea perianala
D01.4 Alte parti ale intestinului si nespecificate
D03.6 Melanom in situ al membrului superior,
Exclude: ampula lui Vater (D01.5)
inclusiv umarul
D01.5 Ficat, vezicula si caile biliare D03.7 Melanom in situ al membrului inferior,
Ampula lui Vater inclusiv soldul
D01.7 Alte organe digestive specificate D03.8 Melanom in situ, alte localizari
Pancreas D03.9 Melanom in situ, nespecificat
D01.9 Organ digestiv, nespecificat
D04 Carcinom in situ al pielii
D02 Carcinom in situ al urechii mijlocii si Exclude: eritroplazia Queyrat (penis) NOS
sistemului respirator (D07.4)
Exclude: melanomul in situ (D03.-) melanomul in situ (D03.-)
D02.0 Laringe D04.0 Pielea buzei
Pliul ary-epiglotic, versantul laringian Exclude: marginea libera a buzei (D00.0)
Epiglota (partea suprahioida)
D04.1 Pielea pleoapei, inclusiv cantul
Exclude: pliul ary-epiglotic:
D04.2 Pielea urechii si a conductului auditiv
- versantul hipofaringian extern
(D00.0)
D04.3 Pielea altor parti ale fetei si nespecificate
- zona marginala (D00.0)
D04.4 Pielea scalpului si a gatului
- NOS (D00.0)
D04.5 Pielea trunchiului
D02.1 Trahee Anala:
D02.2 Bronhii si plaman - marginea
D02.3 Alte parti ale sistemului respirator - pielea
Sinusurile accesorii Pielea perianala
Urechea medie Pielea sanului
Cavitatile nazale Exclude: anusul NOS (D01.3)
Exclude: urechea (externa) (piele) pielea organelor genitale (D07.-)
(D03.2, D04.2)
D04.6 Pielea membrului superior, inclusiv
nasul: umarul
- NOS (D09.7) D04.7 Pielea membrului inferior, inclusiv soldul
- pielea (D03.3, D04.3) D04.8 Pielea altor localizari
D02.4 Sistem respirator, nespecificat D04.9 Piele, nespecificata

D03 Melanom in situ D05 Carcinom in situ al sanului


Include: codurile morfologice M872-M879 Exclude: carcinomul in situ al pielii
cu un cod de comportament /2 sanului (D04.5)
D03.0 Melanom in situ al buzei melanomul in situ al sanului
(piele) (D03.5)
D03.1 Melanom in situ al pleoapei, inclusiv
cantul D05.0 Carcinomul lobular in situ al sanului
D03.2 Melanom in situ al urechii si conductului D05.1 Carcinomul intracanalicular in situ al
auditiv extern sanului
D03.3 Melanom in situ al altor parti ale fetei si D05.7 Alt carcinom in situ al sanului
nespecificate D05.9 Carcinom in situ al sanului, nespecificat
D03.4 Melanom in situ al scalpului si gatului

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 49


Tumori

D06 Carcinom in situ al colului uterin Tumori benigne (D10-D36)


Include: neoplazia intraepiteliala a colului
uterin [CIN], gradul III, cu
Include: codurile morfologice cu un cod de
sau fara mentionarea
displaziei severe comportament /0
Exclude: melanomul in situ al colului D10 Tumora benigna a gurii si
uterin (D03.5) faringelui
displazia severa a colului uterin D10.0 Buza
NOS (N87.2) Buza (frenul) (fata interna) (mucoasa)
(marginea libera)
D06.0 Endocol
Exclude: pielea buzei (D22.0, D23.0)
D06.1 Exocol
D06.7 Alte parti ale colului uterin D10.1 Limba
Amigdala linguala
D06.9 Col uterin, nespecificat
D10.2 Planseul gurii
D10.3 Alte localizari ale gurii si nespecificate
D07 Carcinom in situ al altor organe
genitale si nespecificate Glanda salivara accesorie NOS
Exclude: melanomul in situ (D03.5) Exclude: tumorile odontogene benigne
(D16.42, D16.5)
D07.0 Endometru
mucoasa buzei (D10.0)
D07.1 Vulva
peretele rinofaringian al
Neoplazia intraepiteliala vulvara [VIN], palatului moale (D10.6)
gradul III, cu sau fara mentionarea displaziei
severe D10.4 Amigdala
Exclude: displazia severa a vulvei NOS
Amigdala (falsa) (palatina)
Exclude: amigdala linguala (D10.1)
(N90.2)
amigdala faringiana (D10.6)
D07.2 Vagin
Neoplazia intraepiteliala vaginala [VAIN], amigdaliana (amigdalieni):
gradul III, cu sau fara mentionarea displaziei - fosa (D10.5)
severe - pilierii (D10.5)
Exclude: displazia severa a vaginului NOS D10.5 alte parti ale orofaringelui
(N89.2) Epiglota, versantul anterior
D07.3 Alte organe genitale ale femeii si Amigdaliana (amigdalieni):
nespecificate - fosa
D07.4 Penis - pilierii
Eritroplazia Queyrat NOS Valecula
D07.5 Prostata Exclude: epiglota:

D07.6 Alte organe genitale ale barbatului si - NOS (D14.1)


nespecificate - portiunea suprahioidiana
(D14.1)
D09 Carcinom in situ cu alte localizari si D10.6 Nazo-faringele
nespecificate Amigdala faringiana
Exclude: melanomul in situ (D03.-) Marginea posterioara a septului si
D09.0 Vezica urinara choanelor
D09.1 Alte organe urinare si nespecificate D10.7 Hipofaringele
D09.2 Ochi D10.9 Faringele, nespecificat
Exclude: pielea pleoapei (D04.1)

D09.3 Tiroida si alte glande endrocrine


Exclude: pancreasul endocrin (D01.7)
ovarul (D07.3)
testiculul (D07.6)
D09.7 Carcinom in situ cu alte localizari
specificate
D09.9 Carcinom in situ, nespecificat

50 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tumori

D11 Tumora benigna a glandelor D13.3 Alte parti din intestinul subtire si
salivare principale nespecificate
Exclude: tumorile benigne ale D13.4 Ficat
glandelor salivare accesorii Caile biliare intra-hepatice
NOS (D10.3)
D13.5 Caile biliare extrahepatice
tumorile maligne ale
D13.6 Pancreas
glandelor salivare accesorii
Exclude: pancreasul endocrin (D13.7)
specificate care sunt
clasificate dupa localizarea D13.7 Pancreasul endocrin
lor anatomica Tumora insulelor celulare
D11.0 Glanda parotida Insulele lui Langerhans
D11.7 Alte glande salivare principale D13.9 Localizarile rau definite ale sistemului
Glanda: digestiv
- sublinguala Sistemul digestiv NOS
- submandibulara Intestinul NOS
D11.9 Glanda salivara principala,
Splina
nespecificata
D14 Tumora benigna a urechii mijlocii
D12 Tumora benigna a colonului, si a sistemului respirator
rectului, anusului si canalului anal D14.0 Urechea medie, fosele nazale si
Exclude: polipul, colonul (non- sinusul fetei
neoplazic) (K63.5-) Cartilagiul nasului
Exclude: canalul auditiv (extern)
D12.0 Cec
(D22.2, D23.2)
Valva ileo-cecala
osul:
D12.1 Apendice
- urechii (D16.41)
D12.2 Colon ascendent
- nasului (D16.42)
D12.3 Colon transvers
Flexura hepatica cartilagiul urechii (D21.0)
Flexura splenica urechea (externa) (piele)
(D22.2, D23.2)
D12.4 Colon descendent
nasul:
D12.5 Colon sigmoid
- NOS (D36.7)
D12.6 Colon, nespecificat
Adenomatoza colonului - pielea (D22.3, D23.3)
Intestinul gros NOS bulbul olfactiv (D33.3)
Polipoza (ereditara) a colonului polipul:
D12.7 Jonctiunea recto-sigmoidiana - sinusului accesoriu (J33.8)
D12.8 Rect - urechii (medii) (H74.4)
D12.9 Anus si canalul anal - nasului (cavitate) (J33.-)
Exclude: anala: marginea posterioara a
- marginea (D22.5, D23.5) septului si choanelor
(D10.6)
- pielea (D22.5, D23.5)
pielea perianala (D22.5, D14.1 Laringe
D23.5) Epiglota (portiunea suprahioida)
Exclude: epiglota, versantul anterior
(D10.5)
D13 Tumora benigna a altor parti ale
polipul corzii vocale si
sistemului digestiv si rau-definite
laringelui (J38.1)
D13.0 Esofag
D14.2 Trahee
D13.1 Stomac
Exclude: polipul, stomacul (hiperplazic)
D14.3 Bronhii si plaman
NOS (K31.7) D14.4 Sistemul respirator, nespecificat

D13.2 Duoden
Exclude: polipul, duodenul D15 Tumora benigna a altor organe
(hiperplazic) NOS (K31.7) intratoracice si nespecificate
Exclude: tesutul mesotelial (D19.-)

D15.0 Timus

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 51


Tumori

D15.1 Inima D17.0 Tumora lipomatoasa benigna a pielii si


Exclude: vasele mari (D21.3) a tesutului subcutanat al capului, fetei
si gatului
D15.2 Mediastin
D17.1 Tumora lipomatoasa benigna a pielii si
D15.7 Alte organe intratoracice specificate a tesutului subcutanat al trunchiului
D15.9 Organe intratoracice, nespecificate D17.2 Tumora lipomatoasa benigna a pielii si
a tesutului subcutanat al membrelor
D16 Tumora benigna a osului si D17.3 Tumora lipomatoasa benigna a pielii si
cartilagiului articular a tesutului subcutanat, cu alte
Exclude: tesutul conjunctiv al: localizari si nespecificate
- urechii (D21.0) D17.4 Tumora lipomatoasa benigna a
organelor intratoracice
- pleoapei (D21.0)
D17.5 Tumora lipomatoasa benigna a
- laringelui (D14.1)
organelor intraabdominale
- nasului (D14.0) Exclude: peritoneul si retroperitoneul
sinovia (D21.-) (D17.7)
D16.0 Omoplat si oasele lungi ale membrului D17.6 Tumora lipomatoasa benigna a
superior cordonului spermatic
D16.1 Oasele scurte ale membrului superior D17.7 Tumora lipomatoasa benigna cu alte
D16.2 Oasele lungi ale membrului inferior localizari
D16.3 Oasele scurte ale membrului inferior Peritoneu
D16.4 Oasele craniului si fetei
Retroperitoneu
Exclude: osul mandibulei (D16.5) D17.9 Tumora lipomatoasa benigna,
nespecificata
D16.41› Oasele cranio-faciale Lipom NOS
Osul:
- etmoid
- frontal D18 Hemangiom si limfangiom
Include: codurile morfologice M912-
- occipital
M917 cu un cod de
- orbital
comportament /0
- parietal
Exclude: nevusul albastru sau
- sfenoid
pigmentar (D22.-)
- temporal
D18.0 Hemangiom
D16.42› Oasele maxilo-faciale
Osul: Angiom NOS
- fetei NOS
Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea
- malar
caracter este pentru a fi folosita la
- nazal
categoria D18.0:
- zigomatic
- 0 localizare nespecificata
Maxilarul (superior)
- 1 piele si tesut subcutanat
Turbinal
- 2 structuri intracraniene
Osul maxilarului superior
- 3 structuri ale sistemului hepatobiliar si
Vomer
pancreas
D16.5 Osul mandibulei Ficat
D16.6 Coloana vertebrala - 4 structuri ale sistemului digestiv
Exclude: sacrumul si coccisul (D16.8) Splina
D16.7 Coastele, sternul si clavicula - 5 structuri ale urechii, nasului, gurii si
D16.8 Oasele pelviene, sacrumul, coccisul gatlejului
- 8 alte localizari
D16.9 Osul, cartilagiul articular, nespecificat

D18.1 Limfangiom, orice localizare


D17 Tumora lipomatoasa benigna
Include: codurile morfologice M885-
M888 cu un cod de
comportament /0

52 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tumori

D19 Tumora benigna a tesutului D21.0 Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi
mesotelial ale capului, fetei si gatului
Include: codul morfologic M905 cu un Tesutul conjunctiv al:
cod de comportament /0 - urechii
D19.0 Tesutul mesotelial al pleurei - pleoapei
Exclude: tesutul conjunctiv al orbitei
D19.1 Tesutul mesotelial al peritoneului
(D31.6)
D19.7 Tesutul mesotelial cu alte localizari
D21.1 Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi
D19.9 Tesut mesotelial, nespecificat
ale membrului superior, inclusiv
Mesoteliom benign NOS
umarul
D21.2 Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi
D20 Tumora benigna a tesuturilor moi ale membrului inferior, inclusiv soldul
ale retroperitoneului si
D21.3 Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi
peritoneului
ale toracelui
Exclude: tumora lipomatoasa benigna
Axila
a peritoneului si Diafragma
retroperitoneului (D17.7)
Vasele mari
tesutul mesotelial (D19.-) Exclude: inima (D15.1)
D20.0 Retroperitoneu mediastinul (D15.2)
D20.1 Peritoneu timusul (D15.0)
D21.4 Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi
D21 Alte tumori benigne ale tesutului ale abdomenului
conjunctiv si ale altor tesuturi moi
D21.5 Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi
Include: vasul sangvin
ale bazinului
bursa Exclude: uterin:
cartilagiul - leiomiomul (D25.-)
fascia - ligamentul, oricare
grasimea (D28.2)
ligamentul, exceptand cel D21.6 Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi
uterin ale trunchiului, nespecificate
canalul limfatic Spate NOS
muschiul D21.9 Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi,
sinovia nespecificate
tendonul (teaca)
Exclude: cartilagiul (al): D22 Nev melanocit
Include: codurile morfologice M872-
- articular (D16.-)
M879 cu un cod de
- laringelui (D14.1)
comportament /0
- nasului (D14.0)
nev:
tesutul conjunctiv al sanului
- albastru
(D24)
- paros
hemangiomul (D18.0-)
- NOS
tumora lipomatoasa (D17.-)
- pigmentat
limfangiomul (D18.1)
nervii periferici si sistemul D22.0 Nev melanocit al buzei
nervos autonom (D36.1) D22.1 Nev melanocit al pleoapei, inclusiv
peritoneul (D20.1) cantus
retroperitoneul (D20.0) D22.2 Nev melanocit al urechii si conductului
auditiv extern
uterin:
D22.3 Nev melanocit al altor parti ale fetei si
- leiomiomul (D25.-) nespecificate
- ligamentul, oricare D22.4 Nev melanocit al scalpului si gatului
(D28.2)
tesutul vascular (D18.-)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 53


Tumori

D22.5 Nev melanocit al trunchiului D25 Leiomiomul sanului


Anala: Include: tumorile benigne ale uterului
- margine cu codul morfologic M889 si
- piele un cod de comportament /0
Pielea perianala fibromiomul uterului
Pielea sanului D25.0 Leiomiom submucos al uterului
D22.6 Nev melanocit al membrului superior, D25.1 Leiomiom intramural al uterului
inclusiv umarul
D25.2 Leiomiom subseros al uterului
D22.7 Nev melanocit al membrului inferior,
D25.9 Leiomiom al uterului, nespecificat
inclusiv soldul
D22.9 Nev melanocit, nespecificat
D26 Alte tumori benigne ale uterului
D26.0 Col uterin
D23 Alte tumori benigne ale pielii
Include: tumora benigna a: D26.1 Corp uterin
- foliculilor pilosi D26.7 Alte parti ale uterului
- glandelor sebacee D26.9 Uter, nespecificat
- glandelor sudoripare
Exclude: tumorile lipomatoase benigne D27 Tumora benigna a ovarului
(D17.0-D17.3)
nevul melanocit (D22.-)
D28 Tumora benigna a altor organe
D23.0 Pielea buzei genitale feminine si nespecificate
Exclude: marginea libera a buzei Include: polipul adenomatos
(D10.0) pielea organelor genitale
D23.1 Pielea pleoapei, inclusiv cantus feminine
D23.2 Pielea urechii si conductului auditiv D28.0 Vulva
extern D28.1 Vagin
D23.3 Pielea altei parti a fetei si nespecificata D28.2 Trompele uterine si ligamentele
D23.4 Pielea scalpului si gatului Trompa Fallope
D23.5 Pielea trunchiului Ligamentul uterin (larg) (rotund)
Anala: D28.7 Alte organe genitale la femeie,
- marginea specificate
- pielea D28.9 Organ genital la femeie, nespecificat
Pielea perianala
Pielea sanului
D29 Tumora benigna a organelor
Exclude: anusul NOS (D12.9)
genitale la barbat
pielea organelor genitale Include: pielea organelor genitale la
(D28-D29) barbat
D23.6 Pielea membrului superior, inclusiv D29.0 Penis
umarul
D29.1 Prostata
D23.7 Pielea membrului inferior, inclusiv Exclude: hiperplazia prostatei
soldul
(adenomatoasa) (N40)
D23.9 Piele, nespecificata
prostata/prostatei:
- adenom (de) (N40)
D24 Tumora benigna a sanului
- largirea (N40)
San:
- tesut conjunctiv - hipertrofia (N40)
- partile moi D29.2 Testicul
Exclude: displazia mamara benigna D29.3 Epididim
(N60.-) D29.4 Scrot
pielea sanului (D22.5, D23.5) Pielea scrotului
D29.7 Alte organe genitale ale barbatului
Vezicula seminala
Cordonul spermatic
Tunica vaginala

54 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tumori

D29.9 Organ genital al barbatului, D32.1 Meninge rahidian


nespecificat D32.9 Meninge, nespecificat
Meningiom NOS
D30 Tumora benigna a organelor
urinare D33 Tumora benigna a creierului si
D30.0 Rinichi altor parti ale sistemului nervos
Exclude: renal: central
- calice (D30.1) Exclude: angiomul (D18.0-)

- pelvis (rinichi pelvian) meningele (D32.-)


(D30.1) nervii periferici si sistemul
D30.1 Renal pelvis nervos autonom (D36.1)
D30.2 Ureter tesutul retro-ocular (D31.6)
Exclude: orificiul ureteral al vezicii D33.0 Creier, supratentorial
(D30.3) Ventriculul cerebral
D30.3 Vezica urinara Emisferele cerebrale
Orificiul vezicii: Lobul:
- ureteral - frontal
- uretral - occipital
- parietal
D30.4 Uretra
Exclude: orificiul uretral al vezicii
- temporal
Exclude: al patrulea ventricul (D33.1)
(D30.3)
D30.7 Alte organe urinare D33.1 Creier, infratentorial
Glandele parauretrale Trunchiul cerebral
Cerebel
D30.9 Organe urinare, nespecificate
Sistemul urinar NOS Al patrulea ventricul
D33.2 Creier, nespecificat
D33.3 Nervii cranieni
D31 Tumora benigna a ochiului si
anexelor sale
Bulbul olfactiv
Exclude: tesutul conjunctiv al pleoapei D33.4 Maduva spinarii
(D21.0) D33.7 Alte parti specificate ale sistemului
nervul optic (D33.3) nervos central
pielea pleoapei (D22.1, D33.9 Sistem nervos central, nespecificat
D23.1) Sistemul nervos (central) NOS
D31.0 Conjunctiva
D31.1 Corneea D34 Tumora benigna a glandei tiroide
D31.2 Retina
D31.3 Coroida D35 Tumora benigna a altor glande
D31.4 Corpii ciliari endocrine si nespecificate
Glob ocular Exclude: pancreasul endocrin (D13.7)
D31.5 Glande lacrimale si canal lacrimal ovarul (D27)
Sacul lacrimal testiculul (D29.2)
Canalul nazo-lacrimal
timusul (D15.0)
D31.6 Orbita, nespecificata
Tesutul conjunctiv al orbitei D35.0 Suprarenala
Muschiul extra-ocular D35.1 Paratiroida
Nervii periferici ai orbitei D35.2 Hipofiza
Tesutul retro-ocular D35.3 Canalul cranio-faringian
Tesutul retrobulbar D35.4 Epifiza
Exclude: osul orbital (D16.41) D35.5 Corpuscul carotidian
D31.9 Ochiul, nespecificat D35.6 Glomus aortic si alti paraganglioni
D35.7 Alte glande endrocrine specificate
D32 Tumora benigna a meningelui D35.8 Atingeri pluriglandulare
D32.0 Meninge cerebral D35.9 Glande endrocrine, nespecificate

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 55


Tumori

D36 Tumora benigna cu alte localizari D37.7 Alte organe digestive


si nespecificate Anal:
D36.0 Ganglioni limfatici - canal
D36.1 Nervi periferici si ai sistemului nervos - sfincter
autonom Anus NOS
Exclude: nervii periferici ai orbitei Intestin NOS
(D31.6) Esofag
Exclude: anala:
D36.7 Alte localizari specificate
Nas NOS - marginea (D48.5)
D36.9 Tumora benigna cu localizare - pielea (D48.5)
nespecificata pielea perianala (D48.5)
D37.9 Sistem digestiv, nespecificat
Tumori cu evolutie
imprevizibila sau comporta- D38 Tumora cu evolutie imprevizibila sau
comportament necunoscut a urechii
ment necunoscut medii si organelor respiratorii si
(D37-D48) intratoracice
Nota: Categoriile D37-D48 clasifica dupa Exclude: inima (D48.7)

localizare tumorile cu evolutie D38.0 Laringe


imprevizibila si comportament Pliul ary-epiglotic, versantul laringian
necunoscut adica, exista indoiala ca Epiglota (portiunea suprahioidiana)
tumora sa fie de natura maligna sau
Exclude: pliul ary-epiglotic:
benigna. Asemenea tumori primesc
codul de comportament /1 in clasificarea - versantul hipofaringian
morfologiei tumorilor. (D37.0)
- zona marginala (D37.0)
D37 Tumora cu evolutie imprevizibila sau - NOS (D37.0)
comportament necunoscut a cavitatii D38.1 Trahee, bronhii si plaman
bucale si organelor digestive
D38.2 Pleura
D37.0 Buza, cavitate bucala si faringe
D38.3 Mediastin
Pliul ary-epiglotic:
- versantul hipofaringian D38.4 Timus
- zona marginala D38.5 Alte organe respiratorii
- NOS Sinusurile accesorii
Glandele salivare principale si accesorii Cartilagiul nasului
Marginea libera a buzei Urechea medie
Exclude: pliul ary-epiglotic, versantul Cavitatile nazale
laringian (D38.0) Exclude: urechea (externa) (piele)
(D48.5)
epiglota:
nasul/nasului:
- NOS (D38.0)
- NOS (D48.7)
- portiunea suprahioidiana
(D38.0) - pielea (D48.5)
pielea buzei (D48.5) D38.6 Organ respirator, nespecificat
D37.1 Stomac
D37.2 Intestinul subtire D39 Tumora cu evolutie imprevizibila sau
comportament necunoscut a
D37.3 Apendice
organelor genitale la femeie
D37.4 Colon
D39.0 Uter
D37.5 Rect
D39.1 Ovar
Jonctiunea recto-sigmoidiana
D39.2 Placenta
D37.6 Ficat si caile biliare
Chorio-adenom destructiv
Ampula Vater
Mola hidatiforma:
- invaziva
- maligna
Exclude: mola hidatiforma NOS (O01.9)

56 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tumori

D39.7 Alte organe genitale la femeie D43.9 Sistem nervos central, nespecificat
Pielea organelor genitale la femeie Sistem nervos (central) NOS
D39.9 Organele genitale la femeie, nespecificate
D44 Tumora cu evolutie imprevizibila sau
D40 Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a
comportament necunoscut a glandelor endocrine
organelor genitale la barbat Exclude: pancreasul endocrin (D37.7)

D40.0 Prostata ovarul (D39.1)


D40.1 Testicul testiculul (D40.1)
D40.7 Alte organe genitale la barbat timusul (D38.4)
Pielea organelor genitale la barbat D44.0 Tiroida
D40.9 Organele genitale la barbat, nespecificate D44.1 Suprarenala
D44.2 Paratiroida
D41 Tumora cu evolutie imprevizibila sau
comportament necunoscut a D44.3 Hipofiza
organelor urinare D44.4 Canalul cranio-faringian
D41.0 Rinichi D44.5 Epifiza
Exclude: pelvisul renal (D41.1) D44.6 Corpuscul carotidian
D41.1 Pelvis renal D44.7 Glomus aortic si alti paraganglioni
D41.2 Ureter D44.8 Atingere pluriglandulara
D41.3 Uretra
Adenomatoza endocriniana multipla
D41.4 Vezica urinara D44.9 Glande endocrine, nespecificate
D41.7 Alte organe urinare
D45 Policitemia esentiala
D41.9 Organe urinare, nespecificate Include: codul morfologic M9950 cu un
cod de comportament /3
D42 Tumora cu evolutie imprevizibila sau Nota: Policitemia esentiala a fost
comportament necunoscut a
reclasificata in ICD-O a treia
meningelui
editie cu un cod de morfologie
D42.0 Meninge cerebral maligna. Codul D45 va
D42.1 Meninge rahidian continua sa fie folosit (cu toate
D42.9 Meninge, nespecificat ca ele sunt localizate la
capitolul pentru Tumori cu
evolutie imprevizibila sau
D43 Tumora cu evolutie imprevizibila sau
comportament necunoscut) cu
comportament necunoscut a
un cod de morfologie adecvat
creierului si sistemului nervos
dupa cum este in Index.
central
Exclude: nervii periferici si sistemul
Afectiunile clasificate la C94.1
nervos autonom (D48.2) Eritremia cronica au de
D43.0 Creier, supratentorial asemenea un cod morfologic
Ventriculul cerebral M9950/3 pentru Policitemia
Emisferele cerebrale esentiala, totusi continua sa
fie clasificate la acel cod.
Lobul:
- frontal
D46 Sindroamele mielodisplazice
- occipital
Include: codul morfologic M998 cu un cod
- parietal
de comportament /3
- temporal
Nota: Sindroamele mielodisplazice au
Exclude: al patrulea ventricul (D43.1)
fost reclasificate in ICD-O a
D43.1 Creier, infratentorial treia editie cu un cod de
Trunchiul cerebral comportament malign /3.
Cerebel Codurile de la D46 vor
Al patrulea ventricul continua sa fie folosite (cu
toate ca ele sunt localizate la
D43.2 Creier, nespecificat capitolul Tumori cu evolutie
D43.3 Nervi cranieni imprevizibila sau
D43.4 Maduva spinarii comportament necunoscut) cu
un cod adecvat de morfologie
D43.7 Alte parti ale sistemul nervos central
dupa cum este in Index.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 57


Tumori

D46.0 Anemie refractara fara sideroblasti, astfel D48 Tumora cu evolutie imprevizibila sau
declarata comportament necunoscut cu alte
D46.1 Anemie refractara cu sideroblasti localizari si nespecificate
Exclude: neurofibromatoza (nemaligna)
D46.2 Anemie refractara cu exces de blasti
(Q85.0)
D46.3 Anemie refractara cu exces de blasti in
transformare D48.0 Osul si cartilagiului articular
D46.4 Anemie refractara, nespecificata Exclude: cartilagiul:

D46.7 Alte sidroame mielodisplazice - urechii (D48.1)


D46.9 Sindrom mielodisplazic, nespecificat - laringelui (D38.0)
Mielodisplazia NOS - nasului (D38.5)
Preleucemia (sindrom) NOS tesutul conjunctiv al pleoapei
(D48.1)
D47 Alte tumori cu evolutie imprevizibila sinovia (D48.1)
sau comportament necunoscut ale D48.1 Tesutul conjunctiv si alte tesuturi moi
tesuturilor limfoid, hematopoietic si Tesutul conjunctiv al:
inrudite
- urechii
Include: codurile morfologice M974 si
- pleoapei
M976 cu un cod de
Exclude: cartilagiul:
comportament /1 si M996-
M997 cu un cod de - articular (D48.0)
comportament /3 - laringelui (D38.0)
Nota: Tulburarile mieloproliferative - nasului (D38.5)
cronice au fost reclasificate in
tesutul conjunctiv al sanului
ICD-O a treia editie cu un cod
(D48.6)
de morfologie M995-M996
avand un cod de D48.2 Nervii periferici si sistemul nervos
comportament malign /3. autonom
Codurile de la categoria D47 Exclude: nervii periferici ai orbitei (D48.7)
vor continua sa fie folosite (cu
toate ca ele sunt localizate la D48.3 Retroperitoneu
capitolul pentru Tumori cu D48.4 Peritoneu
evolutie imprevizibila sau D48.5 Piele
comportament necunoscut) cu Anala:
un cod adecvat de morfologie - marginea
dupa cum este in Index.
- pielea
D47.0 Tumori cu histiocite si mastocite cu Pielea perianala
evolutie imprevizibila sau comportament Pielea sanului
necunoscut
Exclude: anusul NOS (D37.7)
Tumora cu mastocite NOS
Mastocitom NOS pielea organelor genitale
(D39.7, D40.7)
Exclude: mastocitoza (cutanata) (Q82.2)
marginea libera a buzei (D37.0)
D47.1 Boala mieloproliferativa cronica
Mielofibroza (cu metaplazie mieloida) D48.6 San
Boala mieloproliferativa, nespecificata Tesutul conjunctiv al sanului
Mieloscleroza (megacariocitara) cu Cistosarcomul phillodes
Exclude: pielea sanului (D48.5)
metaplazie mieloida
D47.2 Gammapatie monoclonala D48.7 Alte localizari specificate
D47.3 Trombocitemie esentiala (hemoragica) Ochi
Trombocitopenia hemoragica idiopatica Inima
Nervii periferici ai orbitei
D47.7 Alte tumori specificate cu evolutie
Exclude: tesutul conjunctiv (D48.1)
imprevizibila sau comportament
necunoscut ale tesuturilor limfoid, pielea pleoapei (D48.5)
hematopoietic si inrudite
D48.9 Tumora cu evolutie imprevizibila si
D47.9 Tumora cu evolutie imprevizibila sau necunoscuta, nespecificata
comportament necunoscut a tesuturilor 'Proliferare tumorala' NOS
limfoid, hematopoietic si inrudite, Neoplasm NOS
nespecificata
Neoformatie NOS
Boala limfoproliferativa NOS
Tumora NOS

58 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tumori

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 59


Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar

Anemii de nutritie (D50-D53)


Capitolul III
D50 Anemia prin carenta de fier

Boli ale sangelui si


Include: anemia:
- asiderotica
organelor hematopoietice - hipocroma
si unele tulburari ale D50.0 Anemia prin carenta de fier secundara
unei pierderi de sange (cronica)
sistemului imunitar Anemia posthemoragica (cronica)
(D50-D89) Exclude: anemia posthemoragica acuta
(D62)
anemia congenitala prin
Acest capitol contine urmatoarele pierdere de sange fetal
blocuri: (P61.3)
D50 - D53 Anemii de nutritie
D50.1 Disfagia sideropenica
D55 - D59 Anemii hemolitice Sindromul Kelly-Paterson
D60 - D64 Anemii aplazice si altele Sindromul Plummer-Vinson
D65 - D69 Anomalii de coagulare, purpura D50.8 Alte anemii prin carenta de fier
si alte afectiuni hemoragice
D50.9 Anemia prin carenta de fier, nespecificata
D70 - D77 Alte boli de sange si ale
organelor hematopoietice
D51 Anemia prin carenta in vitamina B12
D80 - D89 Unele tulburari ale sistemului
Exclude: carenta de vitamina B12 (E53.8)
imunitar
D51.0 Anemia prin carenta de vitamina B12,
Categoriile cu asterisc de la acest datorita carentei unui factor intrinsec
Anemia:
capitol sunt urmatoarele:
- Addison
D63* Anemia in bolile cronice
- Biermer
clasificate altundeva
- pernicioasa (congenitala)
D77* Alte boli ale sangelui si ale
Carenta congenitala de factor intrinsec
organelor hematopoietice in
unele boli clasificate altundeva D51.1 Anemia prin carenta de vitamina B12,
datorita unei malabsorbtii selective a
vitaminei B12, cu proteinurie
Exclude: boala autoimuna (sistemica) NOS
Sindromul Imerslund(-Grasbeck)
(M35.9)
Anemia megaloblastica ereditara
anumite afectiuni originare in perioada
D51.2 Carenta de transcobalamina II
perinatala (P00-P96)
complicatiile sarcinii, nasterii si lauziei D51.3 Alte anemii prin carenta alimentara de
(O00-O99) vitamina B12
Anemia strict vegetariana
malformatii congenitale, deformari si
anormalitati cromozomiale (Q00-Q99) D51.8 Alte anemii prin carenta de vitamana B12
boli endocrine, de nutritie si metabolism D51.9 Anemii prin carenta de vitamina B12,
(E00-E90) nespecificate
boala virusului imunodeficientei umane
[HIV] (B20-B24) D52 Anemia prin carenta de acid folic
leziuni traumatice, otraviri si alte D52.0 Anemia prin carenta alimentara de acid
consecinte ale cauzelor externe (S00- folic
T98) Anemia megaloblastica de nutritie
tumori (C00-D48) D52.1 Anemia prin carenta de acid folic
simptome, semne si rezultate anormale provocata de medicamente
clinice si de laborator, neclasificate Utilizati un cod aditional de cauza externa
altundeva (R00-R99) (Capitolul XX) pentru a identifica
medicamentul
D52.8 Alte anemii prin carenta de acid folic
D52.9 Anemia prin carenta de acid folic,
nespecificata
Anemia prin carenta de acid folic NOS

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 61


Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar

D53 Alte anemii de nutritie D55.3 Anemia datorita tulburarilor de


Include: anemia megaloblastica metabolism al nucleotidelor
neraspunzand la tratamentul D55.8 Alte anemii datorita tulburarilor
cu vitamina B12 sau terapia cu enzimatice
acid folic D55.9 Anemia datorita tulburarilor enzimatice,
D53.0 Anemia prin carenta de proteine nespecificata
Anemia prin carenta de aminoacizi
Anemia orotacidurica D56 Thalasemia
Exclude: Sindromul Lesch-Nyhan
D56.0 Alfa-thalasemia
D53.1 Alte anemii megaloblastice, neclasificate Exclude: anasarca feto-placentara
altundeva datorita bolii hemolitice
Anemia megaloblastica NOS (P56.-)
Exclude: Boala Di Guglielmo (C94.0) D56.1 Beta-thalasemia
D53.2 Anemia scorbutica Anemia Cooley
Exclude: scorbut (E54) Beta-thalasemia severa
Thalasemia:
D53.8 Anemia asociata cu alte carente - intermediara
nutritionale specificate
- majora
Anemia asociata cu carenta de:
- cupru D56.2 Delta-beta-thalasemia
- molibden D56.3 Fizionomia thalasemica
- zinc D56.4 Persistenta ereditara a hemoglobinei
Exclude: carente nutritionale fara fetale [HPFH]
mentionarea anemiei, cum ar D56.8 Alte thalasemii
fi: D56.9 Thalasemia, nespecificata
- carenta de cupru (E61.0) Anemia mediteraneana (cu alta
- carenta de molibden (E61.5) hemoglobinopatie)
- carenta de zinc (E60) Thalasemia (minora) (mixta) (cu alta
hemoglobinopatie)
D53.9 Anemia nutritionala, nespecificata
Anemia cronica simpla
Exclude: anemia NOS (D64.9) D57 Afectiuni cu hematii falciforme
[drepanocitoze]
Exclude: alte hemoglobinopatii (D58.-)
Anemii hemolitice (D55-D59)
D57.0 Anemia cu hematii falciforme (anemie
drepanocitara) cu crize
D55 Anemia datorita tulburarilor Boala Hb-SS cu crize
enzimatice
D57.1 Anemia cu hematii falciforme fara crize
Exclude: anemia prin carenta de enzime
Hematii falciforme:
indusa medicamentos (D59.2)
- anemia NOS
D55.0 Anemia datorita unei carente de glucozo- - boala NOS
6-fosfat dehidrogenaza [G-6-PD] - tulburare NOS
Favism
D57.2 Afectiuni cu hematii falciforme
Anemia prin carenta de G6PD [drepanocitare] heterozigota dubla
D55.1 Anemia datorita altor tulburari ale Boala:
metabolismului glutationului - Hb-SC
Anemia (datorita): - Hb-SD
- deficitului enzimatic, cu exceptia G6PD, - Hb-SE
legat de lantul de hexoza monofosfat - beta thalasemia cu hematii falciforme
- hemolitica nesferocitara (ereditara) tip I
D57.3 Fizionomia bolii hematiilor falciforme
D55.2 Anemia datorita tulburarilor enzimelor [drepanocitare]
glicolitice Fizionomia Hb-S
Anemia (datorita): Hemoglobina S heterozigota
- hemolitica nesferocitara (ereditara) tip II
D57.8 Alte afectiuni cu hematii falciforme
- deficit de hexokinaza [drepanocitare]
- deficit de piruvat kinaza [PK]
- deficit de trioza-fosfat izomeraza

62 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar

D58 Alte anemii hemolitice ereditare D59.2 Anemia hemolitica non-auto-imuna


D58.0 Sferocitoza ereditara provocata de medicamente
Icter acholuric (familial) Anemia prin deficit enzimatic provocata de
Icter hemolitic congenital (sferocitar) medicamente
Sindromul Minkowski-Chauffard
Folositi un cod aditional de cauza externa
D58.1 Elliptocitoza ereditara
Elliptocitoza (congenitala) (Capitolul XX) pentru a identifica cauza
Ovalocitoza (congenitala) (ereditara) D59.3 Sindromul hemolitic uremic
D58.2 Alte homoglobinopatii D59.4 Alte anemii hemolitice non-auto-imune
Hemoglobina anormala NOS Anemia hemolitica:
Anemia congenitala cu corpi Heinz - mecanica
Boala: - microangiopatica
- Hb-C - toxica
- Hb-D
- Hb-E Folositi un cod aditional de cauza externa
Hemoglobinopatia NOS (Capitolul XX) pentru a identifica cauza
Boala hemolitica cu hemoglobina instabila D59.5 Hemoglobinuria nocturna paroxistica
Exclude: policitemia familiala (D75.0) (Marchiafava-Micheli)
Exclude: hemoglobinuria NOS (R82.3)
Boala Hb-M (D74.0)
persistenta ereditara a D59.6 Hemoglobinuria datorita hemolizei din
hemoglobinei fetale [HPFH] alte cauze externe
(D56.4) Hemoglobinuria:
policitemia de mare altitudine - in urma efortului
(D75.1) - mers
methemoglobinemia (D74.-) - paroxistica la frig
D58.8 Alte anemii hemolitice ereditare
Folositi un cod aditional de cauza externa
specificate
Stomatocitoza (Capitolul XX) pentru a identifica cauza
Exclude: hemoglobinuria NOS (R82.3)
D58.9 Anemie hemolitica ereditara,
nespecificata D59.8 Alte anemii hemolitice dobandite
D59.9 Anemii hemolitice dobandite,
D59 Anemia hemolitica dobandita nespecificate
Anemia hemolitica idiopatica, cronica
D59.0 Anemia hemolitica auto-imuna provocata
de medicamente
Folositi un cod aditional de cauza externa Anemii aplazice si altele (D60-D64)
(Capitolul XX) pentru a identifica
medicamentul D60 Aplazia pura de celule rosii
D59.1 Alte anemii hemolitice autoimune dobandita [eritroblastopenia]
Boala hemolitica autoimuna (tipul la rece) Include: aplazia de celule rosii
(tipul la cald) (dobandita) (adulta) (cu
Boala hemoglutinica cronica la rece timom)
Aglutinina la rece: D60.0 Aplazia pura de celule rosii dobandita
- boala cronica
- hemoglobinuria D60.1 Aplazia pura de celule rosii dobandita
Anemia hemolitica: tranzitorie
- tipul la rece (secundar) (simptomatic) D60.8 Alte aplazii pure de celule rosii
- tipul la cald (secundar) (simptomatic) dobandite
Exclude: Sindromul Evans (D69.3) D60.9 Aplazii pure de celule rosii dobandite,
boala hemolitica a fatului si nou- nespecificate
nascutului (P55.-)
hemoglobinuria paroxistica la D61 Alte anemii aplazice
rece (D59.6) Exclude: agranulocitoza (D70)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 63


Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar

D61.0 Anemia aplazica constitutionala D64.2 Anemia sideroblastica secundara,


Aplazia cu celule rosii (pura) (a): provocata de medicamente si toxine
- congenitala Folositi un cod aditional de cauza externa
- sugarului (Capitolul XX) pentru a identifica
- primara medicamentul.
Sindromul Blackfan-Diamond D64.3 Alte anemii sideroblastice
Anemia familiala hipoplazica Anemia sideroblastica:
Anemia Fanconi - NOS
Pancitopenia cu malformatii - reactionand la piridoxina NEC
D61.1 Anemia aplazica provocata de D64.4 Anemia diseritropoietica congenitala
medicamente Anemia dishematopoietica (congenitala)
Folositi un cod aditional de cauza externa Exclude: sindromul Blackfan-Diamond
(Capitolul XX) pentru a identifica (D61.0)
medicamentul boala Di Guglielmo (C94.0)
D61.2 Anemia aplazica datorita altor agenti
D64.8 Alte anemii specificate
externi
Pseudoleucemia infantila
Folositi un cod aditional de cauza externa
Anemia leucoeritroblastica
(Capitolul XX) pentru a identifica
medicamentul D64.9 Anemia, nespecificata

D61.3 Anemia aplazica idiopatica


D61.8 Alte anemii aplazice specificate
Anomalii de coagulare, purpura si
alte afectiuni hemoragice
D61.9 Anemia aplazica, nespecificata
Anemia hipoplazica NOS (D65-D69)
Hipoplazia medulara
Panmieloftizia D65 Coagularea intravasculara
diseminata (sindromul de
defibrinare)
D62 Anemia post-hemoragica acuta Afibrinogenemie dobandita
Exclude: anemia congenitala in urma
Coagulopatia consumptiva
pierderii de sange fetal Coagulare intravasculara difuza sau
(P61.3)
diseminata [DIC]
Hemoragie fibrinolitica, dobandita
D63* Anemia in bolile cronice clasificate Purpura:
altundeva - fibrinolitica
D63.0* Anemia in bolile neoplazice - fulminanta
Afectiunile din Capitolul II (C00-D48) Exclude: care (complicand):
D63.8* Anemia in cursul altor boli cronice care (complicand):
clasificate altundeva - avortul sau sarcina ectopica
sau molara (O00-O07)
D64 Alte anemii - la nou-nascut (P60)
Exclude: anemia refractara: sarcina, nasterea si lauzia
- NOS (D46.4) O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
- cu exces de blasti:
- NOS (D46.2) D66 Carenta ereditara prin lipsa
- in transformare (D46.3) factorului VIII
Carenta prin lipsa factorului VIII (cu
- cu sideroblasti (D46.1)
anomalie functionala)
- fara sideroblasti (D46.0) Hemofilia:
D64.0 Anemia sideroblastica ereditara -A
Anemia hipocroma sideroblastica legata de - clasica
sex - NOS
D64.1 Anemia sideroblastica secundara Exclude: carenta prin lipsa factorului VIII
datorita unei boli cu anomalie vasculara
Folositi un cod aditional pentru a identifica (D68.0)
boala.

64 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar

D67 Carenta ereditara prin lipsa D68.3 Tulburari hemoragice datorita


factorului IX  anticoagulantelor circulante
0303
Boala Christmas Hemoragie dupa aplicarea anticoagulantelor
Carenta prin lipsa: pe termen indelungat
- factorului IX (cu anomalie functionala) Hiperheparinemia
- factorului tromboplastinei plasmatice Cresterea in:
[PTC] - antitrombina
Hemofilia B - anti-VIIIa
- anti-IXa
D68 Alte anomalii de coagulare - anti-Xa
Exclude: care complica: - anti-XIa
- avortul sau sarcina ectopica
sau molara (O00-O07, O08.1)
Folositi un cod aditional de cauza externa
(Capitolul XX) pentru a identifica orice
- sarcina, nasterea si lauzia
(O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
anticoagulant administrat
Exclude: folosirea anticoagulantelor pe
D68.0 Boala von Willebrand termen indelungat fara
Angiohemofilia hemoragie (Z92.1)
Carenta prin lipsa factorului VIII cu
D68.4 Carenta dobandita a factorului de
anomalie vasculara
coagulare
Hemofilia vasculara Carenta prin lipsa factorului de coagulare
Exclude: fragilitate capilara (ereditara)
datorita:
(D69.8) - bolii ficatului
carenta prin lipsa factorului VIII: - carentei de vitamina K
- NOS (D66) Exclude: carenta de vitamina K a nou-
- cu anomalie functionala nascutului (P53)
(D66)
D68.8 Alte anomalii specificate de coagulare
D68.1 Carenta ereditara prin lipsa factorului XI Prezenta inhibatorului lupusului eritematos
Hemofilia C sistemic [SLE]
Deficitul in precursorul tromboplastinei D68.9 Anomalia de coagulare, nespecificata
plasmatice [PTA]
D68.2 Carenta ereditara prin lipsa altor factori
D69 Purpura si alte afectiuni hemoragice
de coagulare
Exclude: purpura
Afibrinogenemia congenitala
hipergammaglobulinemica
Carenta de: benigna (D89.0)
- AC globulina
purpura crioglobulinemica
- proaccelerina (D89.1)
Carenta prin lipsa factorului:
trombocitemia esentiala
- I [fibrinogen] (hemoragica) (D47.3)
- II [protrombina]
purpura fulminans (D65)
- V [labila]
- VII [stabila] purpura trombocitopenica
trombotica (M31.1)
- X [Stuart-Prower]
- XII [Hageman] D69.0 Purpura alergica
- XIII [stabilizatorul fibrinei] Purpura:
Disfibrinogenemia (congenitala) - anafilactoida
Hipoproconvertinemia - Henoch(-Schonlein)
Boala Owren - nontrombocitopenica:
- hemoragica
- idiopatica
- vasculara
Vasculita, alergica

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 65


Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar

D69.1 Defecte calitative ale trombocitelor D71 Tulburari functionale ale


Sindromul Bernard-Soulier [trombocite polinuclearelor neutrofile
gigante) Anomalia complexului receptor al
Boala Glanzmann membranei celulare [CR3]
Sindromul trombocitelor gri Boala granulomatoasa cronica (infantila)
Tromboastenia (hemoragica) (ereditara) Disfagocitoza congenitala
Trombocitopatia Granulomatoza septica progresiva
Exclude: boala von Willebrand (D68.0)

D69.2 Alte purpure non-trombocitopenice D72 Alte anomalii ale celulelor albe
Purpura: Exclude: bazofilia (D75.8)
- NOS tulburarile imunitare (D80-
- senila D89)
- simpla neutropenia (D70)
D69.3 Purpura trombopenica idiopatica preleucemia (sindrom) (D46.9)
Sindromul Evans D72.0 Anomaliile genetice ale leucocitelor
D69.4 Alte trombocitopenii primare Anomalia (granulatia) (granulocite) sau
Exclude: trombocitopenia cu absenta de sindromul:
radius (Q87.26) - Alder
trombocitopenia neonatala - May-Hegglin
tranzitorie (P61.0) - Pelger-Huet
Sindromul Wiskott-Aldrich Ereditara:
(D82.0) - leucocitica:
D69.5 Trombocitopenia secundara - hipersegmentara
Folositi un cod aditional de cauza externa - hiposegmentara
(Capitolul XX) pentru a identifica cauza. - leucomelanopatia
Exclude: Sindromul Chediak(-
D69.6 Trombocitopenia, nespecificata
Steinbrinck)-Higashi (E70.3)
D69.8 Alte afectiuni hemoragice specificate
Fragilitate capilara (ereditara) D72.1 Eosinofilia
Pseudohemofilia vasculara Eosinofilia:
D69.9 Afectiuni hemoragice, nespecificate - alergica
- ereditara
Alte boli de sange si ale organelor D72.8 Alte anomalii specificate ale celulelor
albe
hematopoietice (D70-D77) Reactia leucomoida:
- limfocitica
D70 Agranulocitoza - monocitica
Angina agranulocitara - mielocitica
 0109 Agranulocitoza genetica infantila Leucocitoza
Boala Kostmann Limfocitoza (simptomatica)
Neutropenia: Limfopenia
- congenitala Monocitoza (simptomatica)
- ciclica Plasmocitoza
- provocata de medicamente
D72.9 Anomalia celulelor albe, nespecificata
- NOS
- periodica
- splenica (primara) D73 Bolile splinei
- toxica D73.0 Hiposplenism
Splenomegalia neutropenica Asplenia, postprocedurala
Atrofia splinei
Folositi un cod aditional de cauza externa Exclude: asplenia (congenitala) (Q89.0)
(Capitolul XX) pentru a identifica D73.1 Hipersplenism
medicamentul, daca este provocata de Exclude: splenomegalia:
medicament. - congenitala (Q89.0)
Exclude: neutropenia neonatala
- NOS (R16.1)
tranzitorie (P61.5)
D73.2 Splenomegalia congestiva cronica

66 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar

D73.3 Abcesul splinei D75.1 Policitemia secundara


D73.4 Chistul splinei Policitemia:
D73.5 Infarctul splinei - dobandita
Ruptura splenica, nontraumatica - datorita:
Torsiunea splinei - eritropoietinei
Exclude: Ruptura traumatica a splinei - scaderea volumului plasmatic
(S36.04) - altitudine inalta
- stress
D73.8 Alte boli ale splinei
- emotionala
Fibroza splinei NOS
- hipoxemica
Perisplenita
- nefrogena
Splenita NOS
- relativa
D73.9 Boala splinei, nespecificata Exclude: policitemia:
- noului nascut (P61.1)
D74 Methemoglobinemia
- vera (D45)
D74.0 Methemoglobinemia congenitala
Deficit congenital de NADH- D75.2 Trombocitoza esentiala
Exclude: trombocitemia esentiala
methemoglobin reductaza
Boala hemoglobina-M [Hb-M] (hemoragica) (D47.3)
Methemoglobinemia ereditara D75.8 Alte boli specificate ale sangelui si ale
organelor hematopoietice
D74.8 Alte methemoglobinemii
Methemoglobinemia dobandita (cu Bazofilia
sulfhemoglominemie) D75.9 Boala a sangelui si a organelor
Methemoglobinemia toxica hematopoietice, nespecificata

Folositi un cod aditional de cauza externa D76 Unele boli ale tesutului
(Capitolul XX) pentru a identifica cauza. limforeticular si ale sistemului
reticulo-histocitar
D74.9 Methemoglobinemia, nespecificata
Exclude: boala Letterer-Siwe (C96.0)
histiocitoza maligna (C96.1)
D75 Alte boli ale sangelui si ale orgnelor
formatoare reticuloendotelioza sau
Exclude: adenopatia (R59.-)
reticuloza:
histiocitica medulara (C96.1)
hipergammaglobulinemia NOS
(D89.2) leucemica (C91.4)
limfadenita: lipomelanotica (I89.8)
- acuta (L04.-) maligna (C85.7)
- cronica (I88.1) nonlipoida (C96.0)
- mezenterica (acuta) D76.0 Histiocitoza celulelor Langerhans,
(cronica) (I88.0) neclasificata altundeva
- NOS (I88.9) Granulom eosinofilic
Boala Hand-Schuller-Christian
D75.0 Eritrocitoza familiala
Histocitoza X (cronica)
Policitemia:
Include: cod morfologic M975 si cu un
- benigna
cod de comportament /1
- familiala
Exclude: ovalocitoza ereditara (D58.1)
Nota: histiocitoza celulelor Langerhans
este acum clasificata in ICD-O
a treia editie ca o tumora cu un
comportament incert sau
necunoscut avad un cod
morfologie M975 cu un cod de
comportament /1. Codul D76.0
va continua sa fie folosit (cu
toate ca este localizat la
capitolul Boli ale sangelui si
organelor hematopoietice si
anumite boli care implica
mecanismul imunitar).

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 67


Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar

D76.1 Limfohistiocitoza hemofagocitara D80.6 Deficit in anticorpi cu imunoglobuline


Reticuloza hemofagocitara familiala aproape normale sau cu
Histiocitoza fagocitelor mononucleare hiperimunoglobulinemie
altele decat celulele Langerhans NOS D80.7 Hipogammaglobulinemia tranzitorie a
D76.2 Sindromul hemofagocitar asociat unei primei copilarii
infectii D80.8 Alte imuno-deficiente predominenta cu
Folositi un cod aditional pentru a identifica anomalii ale anticorpilor
agentul infectios sau boala Deficienta lantului Kappa usor
D76.3 Alte sindroame histiocitare D80.9 Imuno-deficienta predominanta cu
Reticulohistiocitom (celule gigante) anomalii ale anticorpilor, nespecificata
Histiocitoza sinusala cu limfadenopatie
masiva D81 Imunodeficiente combinate
Xantogranulom Exclude: agammaglobulinemia
autosomala recesiva (tip
elvetian) (D80.0)
D77* Alte boli ale sangelui si ale
organelor hematopoietice in unele D81.0 Imuno-deficienta combinata severa
boli clasificate altundeva [SCID] cu disgenezie reticulara
Fibroza splinei in schistosomiaza D81.1 Imuno-deficienta combinata severa
[bilharzioza] (B65.†) [SCID] cu numar scazut de celule B si T
D81.2 Imuno-deficienta combinata severa
Unele tulburari ale sistemului [SCID] cu numar scazut sau normal de
celule B
imunitar (D80-D89)
Include: anomalii privind tulburarile sistemului D81.3 Deficit de adenosin dezaminaza [ADA]
complementar al imunodeficientei, D81.4 Sindrom Nezelof
exceptand boala virusului D81.5 Deficit in purine nucleosidfosforilaza
imunodeficientei umane [HIV] [PNP]
sarcoidoza D81.6 Deficit in complex major de
Exclude: boala autoimuna (sistemica) NOS histocompatibilitate clasa I
(M35.9) Sindromul limfocitelor goale
tulburari functionale ale neutrofilelor D81.7 Deficit in complex major de
polimorfonucleare (D71) histocompatibilitate clasa II
boala virusului imunodeficientei umane D81.8 Alte imuno-deficiente combinate
[HIV] (B20-B24) Deficit de carboxilaza biotin-dependenta
D81.9 Imunodeficienta, nespecificata
D80 Imunodeficienta cu anomalii de Tulburari severe ale imunodeficientei,
anticorp predominante combinate [SCID] NOS
D80.0 Hipogammaglobulinemia ereditara
Agammaglobulinemia autosoma recesiva D82 Imunodeficienta asociata cu alte
(tip elvetian) anomalii majore
Agammaglobulinemia legata de Exclude: ataxia teleangectasica [Louis-
cromozomul X [Bruton] (cu deficit al Bar] (G11.3)
hormonului de crestere) D82.0 Sindromul Wiskott-Aldrich
D80.1 Hipogammaglobulinemia nonfamiliala Imunodeficienta cu trombocitopenie si
Agammaglobulinemia cu limfocite B eczema
purtatori de imunoglobine D82.1 Sindromul Di George
Agammaglobulinemia comuna variabila Sindromul pungii faringiene
[CVAgamma] Timica:
Hipogammaglobulinemia NOS - alimfoplazia
D80.2 Deficit selectiv de imunoglobuline A [lgA] - aplazia sau hipoplazia cu imunodeficienta
D80.3 Deficit selectiv in subclasele D82.2 Imunodeficienta cu micromelie
imunoglobulinelor G [lgG] D82.3 Imuno-deficienta ca urmare a
D80.4 Deficit selectiv in imunoglobuline M [lgM] raspunsului defectiv ereditar la infectia
D80.5 Imuno-deficienta cu cresterea cu virusul Epstein-Barr
imunoglobulinei M [lgM] Boala limfoproliferativa legata de
cromozomul X
D82.4 Sindromul hiperimunoglobulinei E [lgE]

68 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar

D82.8 Imunodeficienta asociata cu alte anomalii D89.1 Crioglobulinemia


majore specificate Crioglobulinemia:
D82.9 Imunodeficienta asociata cu o anomalie - esentiala
majora, nespecificata - idiopatica
- combinata
D83 Imunodeficienta comuna variabila - primara
D83.0 Imunodeficienta comuna variabila cu - secundara
predominenta anomaliilor de numar si a Crioglobulinemica:
functiei limfocitelor B - purpura
D83.1 Imunodeficienta comuna variabila cu - vasculita
predominenta tulburarilor la limfocitele T D89.2 Hipergammaglobulinemia, nespecificata
imunoregulatoare D89.8 Alte tulburari specificate implicand
D83.2 Imunodeficienta comuna variabila cu sistemul imunitar, neclasificate altundeva
auto-anticorpi pe limfocitele B sau T D89.9 Tulburari implicand sistemul imunitar,
D83.8 Alte imunodeficiente comune variabile nespecificate
D83.9 Imunodeficienta comuna variabila, Boala imunitara NOS
nespecificata

D84 Alte imunodeficiente


D84.0 Anomalia functiunii limfocitare antigen I
[LFA-1]
D84.1 Anomalii ale sistemului complementar
Deficiat al inhibatorului esterazei C1 [C1-
INH]
D84.8 Alte imunodeficiente specificate
D84.9 Imunodeficienta, nespecificata

D86 Sarcoidoza
D86.0 Sarcoidoza plamanului
D86.1 Sarcoidoza ganglionilor limfatici
D86.2 Sarcoidoza plamanului si a ganglionilor
limfatici
D86.3 Sarcoidoza pielii
D86.8 Sarcoidoza cu alte localizari si combinate
Iridociclita in sarcoidoza† (H22.1*)
Paralizia multipla a nervilor cranieni in
sarcoidoza† (G53.2*)
Sarcoida:
- artropatie† (M14.8*)
- miocardita† (I41.8*)
- miozita† (M63.3-*)
Febra uveoparotidiana [Heerfordt]
D86.9 Sarcoidoza, nespecificata

D89 Alte tulburari implicand sistemul


imunitar, neclasificate altundeva
Exclude: hiperglobulinemia NOS (R77.1)
gammopatia monoclonala
(D47.2)
esecul si respingerea
transplantului (T86.-)
D89.0 Hipergammaglobulinemia policlonala
Purpura hipergammaglobulinemica benigna
Gammopatia policlonala NOS

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 69


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

Afectiunile glandei tiroide


Capitolul IV (E00-E07)

Boli endocrine, de E00 Sindromul deficientei congenitale de


iod
nutritie si metabolism Folositi codul aditional (F70-F79) pentru a
identifica orice intarziere mentala asociata.
(E00-E89) Include: afectiuni endemice asociate cu
deficienta de iod a mediului,
Acest capitol contine urmatoarele fie direct, fie ca o consecinta
blocuri: a deficientei de iod materne.
Unele dintre afectiuni nu au o
E00 - E07 Afectiunile glandei tiroide hipotiroidie curenta, dar sunt
E09 - E14 Reglementarea intolerantei la consecinta secretiei anormale
glucoza si diabetul mellitus a hormonului tiroidian in
E15 - E16 Alte tulburari ale dezvoltarea fatului. Gusa
metabolismului glucozei si ale datorita mediului poate fi
secretiei pancreatice interne asociata.
E20 - E35 Bolile altor glande endocrine Exclude: hipotiroidie prin carenta
subclinica in iod (E02)
E40 - E46 Malnutritia
E50 - E64 Alte carente nutritionale E00.0 Sindromul deficientei congenitale de iod
de tip neurologic
E65 - E68 Obezitatea si alte tulburari prin
exces de aport
Cretinism edemic de tip neurologic
E70 – E89 Tulburari de metabolism E00.1 Sindromul deficientei congenitale de iod
de tip mixedematos
Cretinism endemic:
Categoriile cu asterisc de la acest - hipotiroidian
capitol sunt urmatoarele: - tip mixedematos
E35* Tulburari ale glandelor E00.2 Sindromul deficientei congenitale de iod
endocrine in boli clasificate de tip mixt
altundeva Cretinism endemic de tip mixt
E00.9 Sindromul deficientei congenitale de iod,
Nota: Toate tumorile, indiferent daca sunt nespecificat
active sau nu in mod functional, sunt Hipotiroidia prin deficienta congenitala de
clasificate la Capitolul II. Codurile iod NOS
adecvate din acest capitol (adica
E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) pot fi
Cretinism endemic NOS
folosite, daca se doreste, drept coduri
aditionale pentru a indica fie E01 Tulburari tiroidiene si afectiuni
activitatea functionala a unei tumori inrudite legate de deficienta de iod
maligne si tesut endocrin ectopic, fie Exclude: sindromul deficientei congenitale
hiperfunctia si hipofunctia glandelor de iod (E00.-)
endocrine asociate cu tumorile
maligne si alte afectiuni clasificate hipotiroidia prin carenta
altundeva. subclinica de iod (E02)
Exclude: complicatii ale sarcinii, nasterii si lauziei E01.0 Gusa difuza (endemica) legata de
(O00-O99) carenta de iod
simptome, semne si rezultate clinice si E01.1 Gusa multinodulara (endemica) legata de
de laborator anormale, neclasificate o carenta de iod
altundeva (R00-R99) Gusa nodulara legata de carenta de iod
tulburari tranzitorii endocrine si E01.2 Gusa (endemica) legata de carenta de
metabolice specifice fatului si nou- iod, nespecificata
nascutului (P70-P74) Gusa endemica NOS
E01.8 Alte afectiuni tiroidiene si inrudite legate
de carenta de iod
Hipotiroidia prin carenta de iod dobandita
NOS

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 71


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E02 Hipotiroidia prin carenta subclinica E05 Tireotoxicoza [hipertiroidia]


de iod Exclude: tiroidita cronica cu tireotoxicoza
tranzitorie (E06.2)
E03 Alte hipotiroidii tireotoxicoza neonatala (P72.1)
Exclude: hipotiroidia legata de o carenta E05.0 Tireotoxicoza cu gusa difuza
de iod (E00-E02) Gusa exoftalmica sau toxica NOS
hipotiroidia postprocedurala Boala Graves
(E89.0) Gusa toxica difuza
E03.0 Hipotiroidia congenitala, cu gusa difuza E05.1 Tireotoxicoza cu nodul unic tiroidian
Gusa (nontoxica) congenitala: Tireotoxicoza cu gusa uninodulara toxica
- NOS E05.2 Tireotoxicoza cu gusa multinodulara
- parenchimatoasa toxica
Exclude: gusa congenitala tranzitorie cu Gusa nodulara toxica NOS
functiune normala (P72.0) E05.3 Tireotoxicoza datorita tesutului ectopic
E03.1 Hipotiroidia congenitala fara gusa tiroidian
Aplazia tiroidei (cu mixedem) E05.4 Tireotoxicoza factica
Congenitala: E05.5 Criza acuta tireotoxica
- atrofia tiroidei Folositi un cod aditional pentru a indica
- hipotiroidia NOS tipul tereotoxicozei (E05.0-E05.4, E05.8-
E03.2 Hipotiroidia datorita unor medicamente si E05.9)
altor substante exogene E05.8 Alte tireotoxicoze
Folositi un cod de cauza externa (Capitolul Supraproductia de hormon tiroido-stimulant
XX) pentru a identifica cauza.
E03.3 Hipotiroidia postinfectioasa Folositi un cod aditional de cauza externa
E03.4 Atrofia tiroidei (dobandita) (Capitolul XX) pentru a identifica cauza.
Exclude: atrofia congenitala a tiroidei E05.9 Tireotoxicoza, nespecificata
(E03.1) Hipertiroidism NOS
E03.5 Coma mixedematoasa Afectiunea cardiaca tireotoxica† (I43.8*)
E03.8 Alte hipotiroidii specificate
E03.9 Hipotiroidia, nespecificata E06 Tiroidita
Mixedem NOS Exclude: tiroidita postpartum (O90.5)

E06.0 Tiroidita acuta


E04 Alte guse netoxice Abces al tiroidei
Exclude: gusa congenitala: Tiroidita:
- difuza (E03.0) - piogena
- NOS (E03.0)
- supurata
- parenchimatoasa (E03.0)
Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru a
gusa legata de o carenta de iod identifica agentul infectios.
(E00-E02)
E06.1 Tiroidita subacuta
E04.0 Gusa difuza netoxica Tiroidita:
Gusa, netoxica: - de Quervain
- difuza (coloida) - celule gigantice
- simpla - granulomatoasa
E04.1 Nodul tiroidian unic, netoxic - nonsupurativa
Nodul coloid (chistic) (tiroidian) Exclude: tiroidita autoimuna (E06.3)
Gusa uninodulara netoxica
Nodul tiroidian (chistic) NOS E06.2 Tiroidita cronica cu tireotoxicoza
tranzitorie
E04.2 Gusa multinodulara netoxica Exclude: tiroidita autoimuna (E06.3)
Gusa chistica NOS
Gusa multinodulara (chistica) NOS E06.3 Tiroidita autoimuna
Tiroidita Hashimoto
E04.8 Alte guse netoxice, specificate
Hashitoxicoza (tranzitorie)
E04.9 Gusa netoxica, nespecificata
Gusa limfadenoida
Gusa NOS
Tiroidita limfocitica
Gusa nodulara (nontoxica) NOS
Strumita limfomatoasa

72 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E06.4 Tiroidita provocata de medicamente cale orala (glucoza plasmatica


Folositi un cod aditional de cauza externa recoltata venos pe nemancate ≥ 7.0
(Capitolul XX) pentru a identifica mmol/l sau glucoza plasmatica
medicamentul. venoasa la 2 ore dupa administrarea
glucozei orale, glucoza plasmatica
E06.5 Alte tiroidite cronice venoasa la 2 ore dupa administrarea
Tiroidita: glucozei orale ≥ 11.1 mmol/L), sau
- cronica:
- fibroasa Asociatia Americana de Diabet
- NOS (ADA) - criterii:
- lemnoasa
- Riedel Nivelul glucozei plasmatice venoase
pe nemancate ≥ 7.0 mmol/L, sau
E06.9 Tiroidita, nespecificata
Simptomele clasice de sete, poliurie si
E07 Alte afectiuni ale tiroidei glucoza plasmatica venoasa
randomizata ≥ 11.1 mmol/L.
E07.0 Hipersecretia de calcitonina
Hiperplazia de celule C a tiroidei
Hipersecretia de tirocalcitonina Folositi un cod aditional de cauza externa
(Capitolul XX) pentru a identifica daca este indus
E07.1 Gusa datorita unei tulburari a sintezei
hormonale
medicamentos sau chimic.
Gusa familiala datorita unei tulburari a
sintezei hormonale E09 Reglementarea intolerantei la
› glucoza
Sindromul Pendred  0401
Exclude: gusa congenitala tranzitorie cu
Folositi un cod aditional pentru orice
afectiune de baza sau sindrom genetic
functie normala (P72.0)
asociat.
E07.8 Alte afectiuni specificate ale tiroidei Include: Glucoza anormala
Anomalia tiroglobulinei (carbohidrati):
Hemoragia tiroidei
- reglementare
Infarctul tiroidei
- toleranta
Sindromul disfunctiei eutiroidiene
Diabet, chimic
E07.9 Afectiunea tiroidei, nespecificata
Diabet, latent
Intoleranta:
Reglementarea intolerantei la
- scazuta a glicemiei pe
glucoza si diabetul mellitus
nemancate (IFG)
(E09-E14)
 0401 - scazuta la glucoza
(carbohidrati) (IGT)
Nota: Criterii de diagnostic:
Criteriile OMS pentru Prediabet
reglementarea intolerantei la Exclude: diabet mellitus (E10-E14)
glucoza (revizuite in 1999): nivel ridicat al glucozei in
sange (R73)
Testul de toleranta bazat pe
administrarea corecta a glucozei pe E09.0 Reglementarea intolerantei la glucoza
cale orala (glucoza plasmatica › cu angiopatie periferica
recoltata venos pe nemancate 6.1-6.9 E09.01› Reglementarea intolerantei la glucoza
mmol/l, sau cu angiopatie periferica fara gangrena
E09.02› Reglementarea intolerantei la glucoza
glucoza plasmatica venoasa la 2 ore cu angiopatie periferica cu gangrena
dupa administarea glucozei orale 7.8-
11.0 mmol/l), sau

nivelul glucozei plasmatice venoase


pe nemancate 6.1-6.9 mmol/l

Criteriile OMS pentru diabet


mellitus (revizuite in 1999):

Testul de toleranta bazat pe


administrarea corecta a glucozei pe

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 73


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E09.1› Reglementarea intolerantei la glucoza E10.14› Diabet mellitus tip 1 cu acidoza lactica,
cu caracteristici de rezistenta la cu coma
insulina E10.15› Diabet mellitus tip 1 cu ketoacidoza,
Reglementarea intolerantei la glucoza cu: cu acidoza lactica, fara coma
- hipertensiune cu: Diabet mellitus tip 1 cu ketoacidoza, cu
- orice afectiune de mai jos acidoza lactica NOS
- obezitate NOS E10.16› Diabet mellitus tip 1 cu ketoacidoza,
- depozit de grasime viscerala crescut cu acidoza lactica, cu coma
- rezistenta la insulina NOS E10.2 Diabet mellitus tip 1 cu complicatii
- una sau mai multe din urmatoarele: renale
- achantosis nigricans E10.21› Diabet mellitus tip 1 cu nefropatie
- dislipidemia diabetica incipienta
- hiperinsulinism Diabet mellitus tip 1 cu:
- obezitate (intrunirea criteriilor OMS - glomerular(a):
sau altele recunoscute) - membrana bazala ingrosata
E09.8› Reglementarea intolerantei la glucoza - expansiune mezangiala
cu complicatii nespecificate - nefropatie incipienta (timpurie)
E09.9› Reglementarea intolerantei la glucoza (reversibila)
fara complicatii - microalbuminuria:
- constanta
E10 Diabet mellitus tip 1 - persistenta
Include: diabet (mellitus): E10.22› Diabet mellitus tip 1 cu nefropatie
- autoimun diabetica stabilita
Diabet mellitus tip 1 cu:
- fragil
- glomeruloscleroza:
- idiopatic
- difuza
- insulino-dependent [IDDM] - intracapilara
- cu debut la tineri - nodulara
- predispus la cetoza - Kimmelstiel-Wilson (boala) (leziune)
Exclude: diabet mellitus (datorit) (in): - macroalbuminuria
- neonatal (P70.2) - nefropatia (avansata) (NOS)
- NOS (E14.-)
(progresiva)
- proteinuria (fixata) (persistenta)
- alte forme specificate
(E13.-) E10.23› Diabet mellitus tip 1 cu boala renala
stadiu final [ESRD]
- sarcina, nastere si lauzie
(O24.-)
Diabet mellitus tip 1 cu insuficienta
renala cronica sau leziune renala cronica
- tip 2 (E11.-)
in afectiunile clasificabile la E10.22
glicozuria:
E10.29› Diabet mellitus tip 1 cu alte complicatii
- NOS (R81) renale specificate
- renala (E74.8) Diabet mellitus tip 1 cu:
reglementarea intolerantei la - insuficienta renala acuta
glucoza (E09.-) - necroza medulara (papilara)
hipoinsulinemie E10.3 Diabet mellitus tip 1 cu complicatii
postprocedurala (E89.1) oculare
E10.1 Diabet mellitus tip 1 cu acidoza E10.31› Diabet mellitus tip 1 cu retinopatie de
E10.11› Diabet mellitus tip 1 cu ketoacidoza, fond
fara coma Diabet mellitus tip 1 cu:
Diabet mellitus tip 1 cu ketoacidoza NOS - retinal(a):
E10.12› Diabet mellitus tip 1 cu ketoacidoza, - hemoragie (cu puncte si pete) (sub
cu coma forma de flacara)
Diabet mellitus tip 1cu coma - exudat
hiperglicemica NOS - microanevrism
E10.13› Diabet mellitus tip 1 cu acidoza lactica, - dilatare venoasa
fara coma - retinopatie NOS
Diabet mellitus tip 1 cu acidoza lactica
NOS

74 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E10.32› Diabet mellitus tip 1 cu retinopatie E10.41› Diabet mellitus tip 1 cu


preproliferativa mononeuropatie diabetica
Diabet mellitus tip 1 cu: Diabet mellitus tip 1 cu:
- anormalitati microvasculare intraretinale - amiotrofie
[IRMA] - paralizia nervului cranian:
- retinal(a): - III (oculomotor)
- pete sub forma vatoasa - VI (abductor)
- hemoragii (cu pete) (rotunde) (mici) - neuropatie femurala
- ischemia - mononeurita multipla
- venos(oasa): - oftalmoplegia
- perlata - radiculopatie:
- buclata - toracica
- dublata - tronculara
E10.33› Diabet mellitus tip 1 cu retinopatie E10.42› Diabet mellitus tip 1 cu polineuropatie
proliferativa diabetica
Diabet mellitus tip 1 cu: Diabet mellitus tip 1 cu:
- hemoragie - neurita insulinica
- preretinala - neuropatie periferica:
- sticloasa - distala simetrica
- formare de vas nou (neovascularizatie) - selectiva 'cu fibre mici'
- tractiune retinala fara detasare - senzo-motorie
E10.34› Diabet mellitus tip 1 cu alte retinopatii Exclude: Diabet mellitus tip 1 cu
Diabet mellitus tip 1 cu: polineuropatie diabetica
- macular: autonoma (E10.43)
- edem (focal) (generalizat) E10.43› Diabet mellitus tip 1 cu neuropatie
(intraretinal) diabetica autonoma
- sub forma de stea Diabet mellitus tip 1 cu:
- maculopatie (circinat) (ischemic) - secretie anormala (gustativa)
- ingrosare retinala - polineuropatie diabetica autonoma
E10.35› Diabet mellitus tip 1 cu boala oculara - diareea diabetica
avansata - disfunctie:
Diabet mellitus tip 1 cu: - anorectala
- glaucom neovascular - esofagiana
- rubeoza irisului [rubeosis iridis] - insuficienta erectila (impotenta)
- tractiunea retinei detasate - gastropareza
E10.36› Diabet mellitus tip 1 cu cataracta - hipotonia, vezica urinara
diabetica - edem neuropatic
Exclude: Diabet mellitus tip 1 cu - hipotensiune posturala
cataracta cu debut la E10.49› Diabet mellitus tip 1 cu alte complicatii
varsta timpurie (E10.39) neurologice specificate
E10.39› Diabet mellitus tip 1 cu alte complicatii E10.5 Diabet mellitus tip 1 cu complicatii
oculare specificate circulatorii
Diabet mellitus tip 1 cu cataracta cu E10.51› Diabet mellitus tip 1 cu angiopatie
debut la varsta timpurie periferica, fara gangrena
E10.4 Diabet mellitus tip 1 cu cataracta cu Exclude: Diabet mellitus tip 1 cu
complicatii neurologice angiopatie periferica, fara
ulceratia piciorului (E10.73)
E10.40› Diabet mellitus tip 1 cu neuropatie
nespecificata E10.52› Diabet mellitus tip 1 cu angiopatie
periferica, cu gangrena
Exclude: Diabet mellitus tip 1 cu
angiopatie periferica, cu
gangrena, cu ulceratia
piciorului (E10.73)
E10.53› Diabet mellitus tip 1 cu cardiomiopatie
ischemica diabetica
E10.6 Diabet mellitus tip 1 cu alte complicatii
specificate

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 75


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E10.61› Diabet mellitus tip 1 cu complicatii E10.71› Diabet mellitus tip 1 cu complicatii
diabetice musculoscheletale si ale microvasculare multiple
tesutului conjunctiv specificate Doua sau mai multe dintre afectiunile
Diabet mellitus tip 1 cu: clasificabile la E10.2, E10.3, E10.4,
- artropatie Charchot E10.53 sau E10.62
- diabetica/e: E10.73› Diabet mellitus tip 1 cu ulceratia
- sindromul mainii (cheiroartropatie) piciorului datorita unor cauze multiple
(contractura Dupuytren) (fibromatoza Diabet mellitus tip 1 cu ulceratia
fasciala palmara) piciorului la periferie cu:
- osteopatie - angiopatie
- periartrita umarului - neuropatie
E10.62› Diabet mellitus tip 1 cu complicatii ale E10.8› Diabet mellitus tip 1 cu complicatii
pielii si tesutului subcutanat specificate nespecificate
Diabet mellitus tip 1 cu: E10.9› Diabet mellitus tip 1 fara complicatii
- diabetic(a):
- buloasa [bullosis diabeticorum]
E11 Diabet mellitus tip 2
- dermopatie (pete ale pielii)
Include: diabet (mellitus) (fara
- eritem
obezitate) (obezitate)
- rubeoza
- sclerodermie - debut la adulti
- ingrosarea pielii - datorit unui defect al
- necrobioza lipoidica diabetica [NLD] secretiei de insulina
- telangiectazie periunghiala - rezistent la insulina
E10.63› Diabet mellitus tip 1 cu complicatii - debut matur
periodontale specificate - noncetonic
Diabet mellitus tip 1 cu: Exclude: diabet mellitus (in):
- abces periodontal acut glicozuria:
- periodontita - NOS (R81)
E10.64› Diabet mellitus tip 1 cu hipoglicemie - renala (E74.8)
Diabet mellitus tip 1 cu hipoglicemie(ic):
- debut matur (la
- coma tineri)(MODY) (E13.-)
- NOS
- neonatal (E70.2)
- atac (convulsii) (criza)
- NOS (E14.-)
E10.65› Diabet mellitus tip 1 cu control slab
Diabet mellitus tip 1: - alte forme specificate
(E13.-)
- pentru stabilizare
- controlat slab - sarcina, nastere si lauzie
(O24.-)
- instabil
- Tip 1 (E10.-)
E10.69› Diabet mellitus tip 1 cu alte complicatii
specificate reglementarea intolerantei la
Diabet mellitus tip 1 cu: glucoza (E09.-)
- gangrena (dermala acuta) (bacteriana) hipoinsulinemia
(hemolitica): postpreocedurala (E89.1)
- Fournier E11.0 Diabet mellitus tip 2 cu
- Meleney hiperosmolaritate
- fascita necrozanta E11.01› Diabet mellitus tip 2 cu
- ulcer (extremitati inferioare) hiperosmolaritate fara coma
Exclude: ulceratia piciorului la periferie noncetotica hiperglicemica-
cu: hiperosmolara [NKHHC]
Diabet mellitus tip 2 cu hiperosmolaritate
- angiopatie (E10.73)
NOS
- neuropatie (E10.73)
E11.02› Diabet mellitus tip 2 cu
E10.7 Diabet mellitus tip 1 cu complicatii hiperosmolaritate cu coma
multiple E11.1 Diabet mellitus tip 2 cu acidoza

76 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E11.11› Diabet mellitus tip 2 cu ketoacidoza, E11.31› Diabet mellitus tip 2 cu retonopatie de
fara coma fond
Diabet mellitus tip 2 cu ketoacidoza NOS Diabet mellitus tip 2 cu:
E11.12› Diabet mellitus tip 2 cu ketoacidoza, - retinal(a):
cu coma - hemoragie (cu puncte si pete) (sub
Diabet mellitus tip 2 cu coma forma de flacara)
hiperglicemica NOS - exudat
E11.13› Diabet mellitus tip 2 cu acidoza lactica, - microanevrism
fara coma - dilatare venoasa
Diabet mellitus tip 2 cu acidoza lactica - retinopatie NOS
NOS E11.32› Diabet mellitus tip 2 cu retinopatie
E11.14› Diabet mellitus tip 2 cu acidoza lactica, preproliferativa
cu coma Diabet mellitus tip 2 cu:
E11.15› Diabet mellitus tip 2 cu ketoacidoza, - anormalitati microvasculare intraretinale
cu acidoza lactica, fara coma [IRMA]
Diabet mellitus tip 2 cu ketoacidoza, cu - retinal(a):
acidoza lactica NOS - pete sub forma vatoasa
E11.16› Diabet mellitus tip 2 cu ketoacidoza, - hemoragii (cu pete) (rotunde) (mici)
cu acidoza lactica, cu coma - ischemia
E11.2 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii - venos(oasa):
renale - perlata
E11.21› Diabet mellitus tip 2 cu nefropatie - buclata
diabetica incipienta - dublata
Diabet mellitus tip 2 cu: E11.33› Diabet mellitus tip 2 cu retinopatie
- glomerular(a): proliferativa
- membrana bazala ingrosata Diabet mellitus tip 2 cu:
- expansiune mezangiala - hemoragie
- nefropatie incipienta (timpurie) - preretinala
(reversibila) - vitroasa
- microalbuminuria: - formare de vas nou (neovascularizatie)
- constanta - tractiune retinala fara detasare
- persistenta E11.34› Diabet mellitus tip 2 cu alte retinopatii
E11.22› Diabet mellitus tip 2 cu nefropatie Diabet mellitus tip 2 cu:
diabetica stabilita - macular:
Diabet mellitus tip 2 cu: - edem (focal) (generalizat)
- glomeruloscleroza: (intraretinal)
- difuza - sub forma de stea
- intracapilara - maculopatie (circinat) (ischemic)
- nodulara - ingrosare retinala
- Kimmelstiel-Wilson (boala) (leziune) E11.35› Diabet mellitus tip 2 cu boala oculara
- macroalbuminuria avansata
- nefropatia (avansata) (NOS) Diabet mellitus tip 2 cu:
(progresiva) - glaucom neovascular
- proteinuria (fixata) (persistenta) - rubeoza irisului [rubeosis iridis]
E11.23› Diabet mellitus tip 2 cu boala renala - tractiunea retinei detasate
stadiu final [ESRD] E11.36› Diabet mellitus tip 2 cu cataracta
Diabet mellitus tip 2 cu insuficienta diabetica
renala cronica sau leziune renala cronica Exclude: Diabet mellitus tip 2 cu
in afectiunile clasificabile la E11.22 cataracta cu debut la
E11.29› Diabet mellitus tip 2 cu alte complicatii varsta timpurie (E11.39)
renale specificate E11.39› Diabet mellitus tip 2 cu alte complicatii
Diabet mellitus tip 2 cu: oculare specificate
- insuficienta renala acuta Diabet mellitus tip 2 cu cataracta cu
- necroza medulara (papilara) debut la varsta timpurie
E11.3 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii E11.4 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii
oculare neurologice

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 77


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E11.40› Diabet mellitus tip 2 cu neuropatie E11.6 Diabet mellitus tip 2 cu alte complicatii
nespecificata specificate
E11.41› Diabet mellitus tip 2 cu E11.61› Diabet mellitus tip 2 cu complicatii
mononeuropatie diabetica diabetice musculoscheletale si ale
Diabet mellitus tip 2 cu: tesutului conjunctiv specificate
- amiotrofie Diabet mellitus tip 2 cu:
- paralizia nervului cranian: - artropatie Charchot
- III (oculomotor) - diabetica/e:
- VI (abductor) - sindromul mainii (cheiroartropatie)
- neuropatie femurala (contractura Dupuytren) (fibromatoza
- mononeurita multipla fasciala palmara)
- oftalmoplegia - osteopatie
- radiculopatie: - periartrita umarului
- toracica E11.62› Diabet mellitus tip 2 cu complicatii ale
- troncular pielii si tesutului subcutanat specificate
E11.42› Diabet mellitus tip 2 cu polineuropatie Diabet mellitus tip 2 cu:
diabetica - diabetic(a):
Diabet mellitus tip 2 cu: - buloasa [bullosis diabeticorum]
- neurita insulinica - dermopatie (pete ale pielii)
- neuropatie periferica: - eritem
- distala simetrica - rubeoza
- selectiva 'cu fibre mici' - sclerodermie
- senzorimotorie - ingrosarea pielii
Exclude: Diabet mellitus tip 2 cu - necrobioza lipoidica diabetica [NLD]
polineuropatie diabetica - telangiectazie periunghiala
autonoma (E11.43) E11.63› Diabet mellitus tip 2 cu complicatii
E11.43› Diabet mellitus tip 2 cu neuropatie periodontale specificate
diabetica autonoma Diabet mellitus tip 2 cu:
Diabet mellitus tip 2 cu: - abces periodontal acut
- secretie anormala (gustativa) - periodontita
- polineuropatie diabetica autonoma E11.64› Diabet mellitus tip 2 cu hipoglicemie
- diareea diabetica Diabet mellitus tip 2 cu hipoglicemie(ic):
- disfunctie: - coma
- anorectala - NOS
- esofagiana - atac (convulsii) (criza)
- insuficienta erectila (impotenta) E11.65› Diabet mellitus tip 2 cu control slab
- gastropareza Diabet mellitus tip 2:
- hipotonie, vezica urinara - pentru stabilizare
- edem neuropatic - controlat slab
- hipotensiune posturala - instabil
E11.49› Diabet mellitus tip 2 cu alte complicatii E11.69› Diabet mellitus tip 2 cu alte complicatii
neurologice specificate specificate
E11.5 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii Diabet mellitus tip 2 cu:
circulatorii - gangrena (dermala acuta) (bacteriana)
E11.51› Diabet mellitus tip 2 cu angiopatie (hemolitica):
periferica, fara gangrena - Fournier
Exclude: Diabet mellitus tip 2 cu - Meleney
angiopatie periferica, fara - fascita necrozanta
ulceratia piciorului (E11.73) - ulcer (extremitati inferioare)
E11.52› Diabet mellitus tip 2 cu angiopatie Exclude: ulceratia piciorului la periferie
periferica, cu gangrena cu:
Exclude: Diabet mellitus tip 2 cu - angiopatie (E11.73)
angiopatie periferica, cu - neuropatie (E11.73)
gangrena, cu ulceratia
piciorului (E11.73) E11.7 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii
multiple
E11.53› Diabet mellitus tip 2 cu cardiomiopatie
ischemica diabetica

78 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E11.71› Diabet mellitus tip 2 cu complicatii E13 Alte forme specificate de diabet
microvasculare multiple mellitus
Doua sau mai multe dintre afectiunile Folositi un cod aditional pentru orice
clasificabile la E11.2, E11.3, E11.4, afectiune de baza sau sindrom genetic
E11.53 sau E11.62 Include: diabet mellitus (datorita) (in)
E11.72› Diabet mellitus tip 2 cu caracteristici (secundar) (cu):
de rezistenta la insulina - indus medicamentos sau
Diabet mellitus tip 2 cu: indus chimic
- hipertensiune cu: - endocrinopatie
- orice afectiune de mai jos - defect genetic de:
- obezitate NOS - functionare celule beta
- depozit de grasime viscerala crescut
- actiune a insulinei
- rezistenta la insulina NOS
- una sau mai multe din urmatoarele: - sindrom genetic
- achantosis nigricans - boala imuno-mediata
- dislipidemia - infectie
- hiperinsulinism - debut matur la tineri
- obezitate (intrunirea criteriilor OMS (MODY)
sau altele recunoscute) - boala pancreatica exocrina
E11.73› Diabet mellitus tip 2 cu ulceratia Exclude: diabet mellitus (in):
piciorului datorita unor cauze multiple - neonatal (P70.2)
Diabet mellitus tip 2 cu ulceratia - NOS (E14.-)
piciorului si la periferie cu:
- sarcina, nastere si lauzia
- angiopatie (O24.-)
- neuropatie
- Tip 1 (E10.-)
E11.8› Diabet mellitus tip 2 cu complicatii
- Tip 2 (E11.-)
nespecificate
glicozuria:
E11.9› Diabet mellitus tip 2 fara complicatii
- NOS (R81)
- renala (E74.8)
reglementarea intolerantei la
glucoza (E09.-)
E13.0 Alte forme specificate de diabet
mellitus cu hiperosmolaritate
E13.01› Alte forme specificate de diabet
mellitus cu hiperosmolaritate, fara
coma noncetotica hiperglicemica-
hiperosmolara [NKHHC]
Diabet mellitus NEC cu
hiperosmolaritate NOS
E13.02› Alte forme specificate de diabet
mellitus cu hiperosmolaritate, cu coma
E13.1 Alte forme specificate de diabet
mellitus cu acidoza
E13.11› Alte forme specificate de diabet
mellitus cu ketoacidoza, fara coma
Diabet mellitus NEC cu ketoacidoza
NOS
E13.12› Alte forme specificate de diabet
mellitus cu ketoacidoza, cu coma
Diabet mellitus NEC cu coma
hiperglicemica NOS
E13.13› Alte forme specificate de diabet
mellitus cu acidoza lactica, fara coma
Diabet mellitus NEC cu acidoza lactica
NOS

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 79


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E13.14› Alte forme specificate de diabet E13.31› Alte forme specificate de diabet
mellitus cu acidoza lactica, cu coma mellitus cu retinopatie de fond
E13.15› Alte forme specificate de diabet Diabet mellitus NEC cu:
mellitus cu ketoacidoza, cu acidoza - retinal(a):
lactica, fara coma - hemoragie (cu puncte si pete) (sub
Diabet mellitus NEC cu ketoacidoza cu forma de flacara)
acidoza lactica NOS - exudat
E13.16› Alte forme specificate de diabet - microanevrism
mellitus cu ketoacidoza, cu acidoza - dilatare venoasa
lactica, cu coma - retinopatie NOS
E13.2 Alte forme specificate de diabet E13.32› Alte forme specificate de diabet
mellitus cu complicatii renale mellitus cu retinopatie preproliferativa
E13.21› Alte forme specificate de diabet Diabet mellitus NEC cu:
mellitus cu nefropatie diabetica - anormalitati microvasculare intraretinale
incipienta [IRMA]
Diabet mellitus NEC cu: - retinal(a):
- glomerular(a): - pete sub forma vatoasa
- membrana bazala ingrosata - hemoragii (cu pete) (rotunda) (mica)
- expansiune mezangiala - ischemia
- nefropatie incipienta (timpurie) - venos(oasa):
(reversibila) - perlata
- microalbuminuria: - buclata
- constanta - dublata
- persistenta
E13.33› Alte forme specificate de diabet
E13.22› Alte forme specificate de diabet mellitus cu retinopatie proliferativa
mellitus cu nefropatie diabetica Diabet mellitus NEC cu:
stabilita - hemoragie
Diabet mellitus NEC cu: - preretinala
- glomeruloscleroza: - vitroasa
- difuza - formare de vas nou (neovascularizatie)
- intracapilara - tractiune retinala fara detasare
- nodulara
- Kimmelstiel-Wilson (boala) (leziune) E13.34› Alte forme specificate de diabet
mellitus cu alte retinopatii
- macroalbuminuria Diabet mellitus NEC cu:
- nefropatia (avansata) (NOS)
- macular:
(progresiva)
- edem (focal) (generalizat)
- proteinuria (fixata) (persistenta)
(intraretinal)
E13.23› Alte forme specificate de diabet - sub forma de stea
mellitus cu boala renala stadiu final - maculopatie (circinat) (ischemic)
[ESRD]
- ingrosare retinala
Diabet mellitus tip 2 cu insuficienta
renala cronica sau leziune renala cronica E13.35› Alte forme specificate de diabet
in afectiunile clasificabile la E13.22 mellitus cu boala oculara avansata
Diabet mellitus NEC cu:
E13.29› Alte forme specificate de diabet - glaucom neovascular
mellitus cu alte complicatii renale
specificate
- rubeoza irisului [rubeosis iridis]
Diabet mellitus NEC cu: - tractiunea retinei detasate
- insuficienta renala acuta E13.36› Alte forme specificate de diabet
- necroza medulara (papilara) mellitus cu cataracta diabetica
Exclude: Diabet mellitus NEC cu
E13.3 Alte forme specificate de diabet
cataracta cu debut la
mellitus cu complicatii oculare
varsta timpurie (E13.39)
E13.39› Alte forme specificate de diabet
mellitus cu alte complicatii oculare
specificate
Diabet mellitus NEC cu cataracta cu
debut la varsta timpurie

80 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E13.4 Alte forme specificate de diabet E13.52› Alte forme specificate de diabet
mellitus cu complicatii neurologice mellitus cu angiopatie periferica, cu
E13.40› Alte forme specificate de diabet gangrena
mellitus cu neuropatie nespecificata Exclude: diabet mellitus NEC cu

E13.41› Alte forme specificate de diabet angiopatie periferica, cu


mellitus cu mononeuropatie diabetica gangrena, cu ulceratia
Diabet mellitus NEC cu: piciorului (E13.73)
- amiotrofie E13.53› Alte forme specificate de diabet
- paralizia nervului cranian: mellitus cu cardiomiopatie ischemica
- III (oculomotor) diabetica
- VI (abductor) E13.6 Alte forme specificate de diabet
- neuropatie femurala mellitus cu alte complicatii specificate
- mononeurita multipla E13.61› Alte forme specificate de diabet
- oftalmoplegia mellitus cu complicatii diabetice
- radiculopatie: musculoscheletale si ale tesutului
conjunctiv specificate
- toracica Diabet mellitus NEC cu:
- troncular
- artropatie Charchot
E13.42› Alte forme specificate de diabet - diabetica/e:
mellitus cu polineuropatie diabetica - sindromul mainii (cheiroartropatie)
Diabet mellitus NEC cu: (contractura Dupuytren) (fibromatoza
- neurita insulinica fasciala palmara)
- neuropatie periferica: - osteopatie
- distala simetrica - periartrita umarului
- selectiva 'cu fibre mici'
E13.62› Alte forme specificate de diabet
- senzorimotorie
mellitus cu complicatii ale pielii si
Exclude: diabet mellitus NEC cu
tesutului subcutanat specificate
polineuropatie diabetica Diabet mellitus NEC1 cu:
autonoma (E13.43)
- diabetic(a):
E13.43› Alte forme specificate de diabet - buloasa [bullosis diabeticorum]
mellitus cu neuropatie diabetica - dermopatie (pete ale pielii)
autonoma - eritem
Diabet mellitus NEC cu: - rubeoza
- transpiratie anormala (gustativa) - sclerodermie
- polineuropatie diabetica autonoma - ingrosarea pielii
- diareea diabetica - necrobioza lipoidica diabetica [NLD]
- disfunctie: - telangiectazie periunghiala
- anorectala
E13.63› Alte forme specificate de diabet
- esofagiana
mellitus cu complicatii periodontale
- insuficienta erectila (impotenta) specificate
- gastropareza Diabet mellitus NEC cu:
- hipotonia, vezica urinara - abces periodontal acut
- edem neuropatic - periodontita
- hipotensiune posturala
E13.64› Alte forme specificate de diabet
E13.49› Alte forme specificate de diabet mellitus cu hipoglicemie
mellitus cu alte complicatii neurologice Diabet mellitus NEC cu hipoglicemie(ic):
specificate - coma
E13.5 Alte forme specificate de diabet - NOS
mellitus cu complicatii circulatorii - atac (convulsii) (criza)
E13.51› Alte forme specificate de diabet
E13.65› Alte forme specificate de diabet
mellitus cu angiopatie periferica, fara
mellitus cu control slab
gangrena
Alte forme specificate de diabet mellitus:
Exclude: diabet mellitus NEC cu
- pentru stabilizare
angiopatie periferica, cu
ulceratia piciorului (E13.73)
- controlat slab
- instabil
- cu esecul tratamentului secundar

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 81


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E13.69› Alte forme specificate de diabet E14 Diabet mellitus nespecificat


mellitus cu alte complicatii specificate Diabet mellitus NOS
Diabet mellitus NEC cu: Exclude: diabet mellitus (in):
- gangrena (dermala acuta) (bacteriana) - neonatal (P70.2)
(hemolitica):
- non-insulino dependent
- Fournier (E11.-)
- Meleney
- sarcina, nastere si lauzie
- fascita necrozanta (O24.-)
- ulcer (extremitati inferioare)
- Tip 1 (E10.-)
Exclude: ulceratia piciorului la periferie
- Tip 2 (E11.-)
cu:
glicozuria:
- angiopatie (E13.73)
- NOS (R81)
- neuropatie (E13.73)
- renala (E74.8)
E13.7 Alte forme specificate de diabet
mellitus cu complicatii multiple reglementarea intolerantei la
glucoza (E09.-)
E13.71› Alte forme specificate de diabet
mellitus cu complicatii microvasculare hipoinsulinemia
multiple postprocedurala (E89.1)
Doua sau mai multe dintre afectiunile E14.0 Diabet mellitus nespecificat cu
clasificabile la E13.2, E13.3, E13.4, hiperosmolaritate
E13.53 sau E13.62 E14.01› Diabet mellitus nespecificat cu
E13.72› Alte forme specificate de diabet hiperosmolaritate, fara coma
mellitus cu caracteristici de rezistenta noncetotica hiperglicemica-
la insulina hiperosmolara [NKHHC]
Alte forme specificate de diabet mellitus Diabet mellitus NOS cu
cu: hiperosmolaritate NOS
- hipertensiune cu: E14.02› Diabet mellitus nespecificat cu
- orice afectiune de mai jos hiperosmolaritate, cu coma
- obezitate NOS E14.1 Diabet mellitus nespecificat cu acidoza
- depozit de grasime viscerala crescut E14.11› Diabet mellitus nespecificat cu
- rezistenta la insulina NOS ketoacidoza, fara coma
- una sau mai multe din urmatoarele: Diabet mellitus NOS cu ketoacidoza
- achantosis nigricans NOS
- dislipidemia E14.12› Diabet mellitus nespecificat cu
- hiperinsulinism ketoacidoza, cu coma
- obezitate (intrunirea criteriilor OMS Diabet mellitus NOS cu coma
sau altele recunoscute) hiperglicemica NOS
E13.73› Alte forme specificate de diabet E14.13› Diabet mellitus nespecificat cu acidoza
mellitus ulceratia piciorului datorita lactica, fara coma
unor cauza multiple Diabet mellitus NOS cu acidoza lactica
Diabet mellitus NEC cu ulceratia NOS
piciorului si la periferie: E14.14› Diabet mellitus nespecificat cu acidoza
- angiopatie lactica, cu coma
- neuropatie E14.15› Diabet mellitus nespecificat cu
E13.8› Alte forme specificate de diabet ketoacidoza, cu acidoza lactica, fara
mellitus cu complicatii nespecificate coma
E13.9› Alte forme specificate de diabet Diabet mellitus NOS cu ketoacidoza cu
mellitus fara complicatii acidoza lactica NOS
E14.16› Diabet mellitus nespecificat cu
ketoacidoza, cu acidoza lactica, cu
coma
E14.2 Diabet mellitus nespecificat cu
complicatii renale

82 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E14.21› Diabet mellitus nespecificat cu E14.33› Diabet mellitus nespecificat cu


nefropatie diabetica incipienta retinopatie proliferativa
Diabet mellitus NOS cu: Diabet mellitus NOS cu:
- glomerular(a): - hemoragie
- membrana bazala ingrosata - preretinala
- expansiune mezangiala - vitroasa
- nefropatie incipienta (timpurie) - formare de vas nou (neovascularizatie)
(reversibila) - tractiune retinala fara detasare
- microalbuminuria: E14.34› Diabet mellitus nespecificat cu alte
- constanta retinopatii
- persistenta Diabet mellitus NOS cu:
E14.22› Diabet mellitus nespecificat cu - macular:
nefropatie diabetica stabilita - edem (focal) (generalizat)
Diabet mellitus NOS cu: (intraretinal)
- glomeruloscleroza: - sub forma de stea
- difuza - maculopatie (circinat) (ischemic)
- intracapilara - ingrosare retinala
- nodulara E14.35› Diabet mellitus nespecificat cu boala
- Kimmelstiel-Wilson (boala) (leziune) oculara avansata
- macroalbuminuria Diabet mellitus NOS cu:
- nefropatia (avansata) (NOS) (progresiva) - glaucom neovascular
- proteinuria (fixata) (persistenta) - rubeoza irisului [rubeosis iridis]
E14.23› Diabet mellitus nespecificat cu boala - tractiunea retinei detasate
renala stadiu final [ESRD] E14.36› Diabet mellitus nespecificat cu
Diabet mellitus NOS cu insuficienta cataracta diabetica
renala cronica sau leziune renala cronica Exclude: Diabet mellitus NOS cu
in afectiunile clasificabile la E14.22 cataracta cu debut la
E14.29› Diabet mellitus nespecificat cu alte varsta timpurie (E14.39)
complicatii renale specificate E14.39› Diabet mellitus nespecificat cu alte
Diabet mellitus NOS cu: complicatii oculare specificate
- insuficienta renala acuta Diabet mellitus NOS cu cataracta cu
- necroza medulara (papilara) debut la varsta timpurie
E14.3 Diabet mellitus nespecificat cu E14.4 Diabet mellitus nespecificat cu
complicatii oculare complicatii neurologice
E14.31› Diabet mellitus nespecificat cu E14.40› Diabet mellitus nespecificat cu
retinopatie de fond neuropatie nespecificata
Diabet mellitus NOS cu: E14.41› Diabet mellitus nespecificat cu
- retinal(a): mononeuropatie diabetica
- hemoragie (cu puncte si pete) (sub Diabet mellitus NOS cu:
forma de flacara) - amiotrofie
- exudat - paralizia nervului cranian:
- microanevrism - III (oculomotor)
- dilatare venoasa - VI (abductor)
- retinopatie NOS - neuropatie femurala
E14.32› Diabet mellitus nespecificat cu - mononeurita multipla
retinopatie preproliferativa - oftalmoplegia
Diabet mellitus NOS cu: - radiculopatie:
- anormalitati microvasculare intraretinale - toracica
[IRMA] - troncular
- retinal(a):
- pete sub forma vatoasa
- hemoragii (cu pete) (rotunda) (mica)
- ischemia
- venos(oasa):
- perlata
- buclata
- dublata

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 83


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E14.42› Diabet mellitus nespecificat cu E14.62› Diabet mellitus nespecificat cu


polineuropatie diabetica complicatii ale pielii si tesutului
Diabet mellitus NOS cu: subcutanat specificate
- neurita insulinica Diabet mellitus NOS cu:
- neuropatie periferica: - diabetic(a):
- distala simetrica - buloasa [bullosis diabeticorum]
- selectiva 'cu fibre mici' - dermopatie (pete ale pielii)
- senzorimotorie - eritem
Exclude: diabet mellitus NOS cu - rubeoza
polineuropatie diabetica - sclerodermie
autonoma (E14.43) - ingrosarea pielii
E14.43› Diabet mellitus nespecificat cu - necrobioza lipoidica diabetica [NLD]
neuropatie diabetica autonoma - telangiectazie periungveala
Diabet mellitus NOS cu: E14.63› Diabet mellitus nespecificat cu
- transpiratie anormala (gustativa) complicatii periodontale specificate
- polineuropatie diabetica autonoma Diabet mellitus NOS cu:
- diareea diabetica - abces periodontal acut
- disfunctie: - periodontita
- anorectala E14.64› Diabet mellitus nespecificat cu
- esofagiana hipoglicemie
- insuficienta erectila (impotenta) Diabet mellitus NOS cu hipoglicemie(ic):
- gastropareza - coma
- hipotonia, vezica urinara - NOS
- edem neuropatic - atac (convulsii) (criza)
- hipotensiune posturala E14.65› Diabet mellitus nespecificat cu control
E14.49› Diabet mellitus nespecificat cu alte slab
complicatii neurologice specificate Diabet mellitus nespecificat:
E14.5 Diabet mellitus nespecificat cu - pentru stabilizare
complicatii circulatorii - controlat slab
E14.51› Diabet mellitus nespecificat cu - instabil
agiopatie periferica, fara gangrena - cu esecul tratamentului secundar
Exclude: diabet mellitus NOS cu E14.69› Diabet mellitus nespecificat cu alte
angiopatie periferica, cu complicatii specifice
ulceratia piciorului (E14.73) Diabet mellitus NOS cu:
E14.52› Diabet mellitus nespecificat cu - gangrena (dermala acuta) (bacteriana)
agiopatie periferica, cu gangrena (hemolitica):
Exclude: diabet mellitus NOS cu - Fournier
angiopatie periferica, cu - Meleney
gangrena, cu ulceratia - fascita necrozanta
piciorului (E14.73) - ulcer (extremitati inferioare)
E14.53› Diabet mellitus nespecificat cu Exclude: ulceratia piciorului la periferie
cardiomiopatie ischemica diabetica cu:
E14.6 Diabet mellitus nespecificat cu alte - angiopatie (E14.73)
complicatii specificate - neuropatie (E14.73)
E14.61› Diabet mellitus nespecificat cu E14.7 Diabet mellitus nespecificat cu
complicatii diabetice musculoscheletale complicatii multiple
si ale tesutului conjunctiv specificate
E14.71› Diabet mellitus nespecificat cu
Diabet mellitus NOS cu:
complicatii microvasculare multiple
- artropatie Charchot Doua sau mai multe dintre afectiunile
- diabetica/e: clasificabile la E14.2, E14.3, E14.4,
- sindromul mainii (cheiroartropatie) E14.53 sau E14.62
(contractura Dupuytren) (fibromatoza
fasciala palmara)
- osteopatie
- periartrita umarului

84 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E14.72› Diabet mellitus nespecificat cu E16.2 Hipoglicemie nespecificata


caracteristici de rezistenta la insulina E16.3 Hipersecretia de glucagon
Diabet mellitus nespecificat cu: Hiperplazia celulelor endocrine pancreatice
- hipertensiune cu: cu exces de glucagon
- orice afectiune de mai jos
E16.4 Secretie anormala de gastrina
- obezitate NOS Hipergastrinemia
- depozit de grasime viscerala crescut Sindromul Zollinger-Ellison
- rezistenta la insulina NOS
E16.8 Alte tulburari specificate ale secretiei
- una sau mai multe din urmatoarele:
interne pancreatice
- achantosis nigricans Hipersecretia endocrina a pancreasului de:
- dislipidemia - realising factor al hormonului de crestere
- hiperinsulinism (GHRH)
- obezitate (intrunirea criteriilor OMS - polipeptide pancreatice
sau altele recunoscute) - somatostatin
E14.73› Diabet mellitus nespecificat cu - polipeptide vasoactive intestinal
ulceratia piciorului datorita unor cauze
E16.9 Tulburari ale secretiei interne
multiple
pancreatice, nespecificate
Diabet mellitus NOS cu ulceratia
Hiperplazia celulelor insulelor lui
piciorului sila periferie:
Langerhans NOS
- angiopatie
Hiperplazia celulelor insulelor pancreatice
- neuropatie
NOS
E14.8› Diabet mellitus nespecificat cu
complicatii nespecificate
E14.9› Diabet mellitus nespecificat fara
Bolile altor glande endocrine
complicatii (E20-E35)
Exclude: galactoreea (N64.3)

Alte tulburari ale metabolismului ginecomastia (N62)


glucozei si ale secretiei pancreatice
interne (E15-E16) E20 Hipoparatiroidism
Exclude: sindromul Di George (D82.1)

E15 Coma hipoglicemica nondiabetica hipoparatiroidism


Coma insulinica indusa medicamentos la postprocedural (E89.2)
nondiabetici tetania NOS (R29.0)
Hiperinsulinism cu coma hipoglicemica
hipoparatiroidism neonatal
Coma hipoglicemica NOS tranzitoriu (P71.4)
Folositi un cod aditional de cauza externa E20.0 Hipoparatiroidism idiopatic
(Capitolul XX) pentru a identifica E20.1 Pseudohipoparatiroidism
medicamentul, daca este indusa E20.8 Alte hipoparatiroidisme
medicamentos.
E20.9 Hipoparatiroidism, nespecificat
Tetania paratiroida
E16 Alte tulburari ale secretiei interne
pancreatice
E16.0 Hipoglicemia indusa medicamentos, fara E21 Hiperparatiroidism si alte tulburari
coma ale glandei paratiroide
Folositi un cod aditional de cauza externa Exclude: osteomalacia:
(Capitolul XX) pentru a identifica - adultului (M83.-)
medicamentul. infantila si juvenila (E55.0)
E16.1 Alte hipoglicemii E21.0 Hiperparatiroidism primar
Hipoglicemia nonhiperinsulinemica Hiperplazia paratiroidei
functionala Osteita fibro-chistica generalizata [boala
Hiperinsulinism: osoasa von Recklinghausen]
- functional
E21.1 Hiperparatiroidism secundar, neclasificat
- NOS altundeva
Hiperplazia celulelor beta ale insulelor Exclude: Hiperparatiroidism secundar de
pancreatice NOS origine renala (N25.8)
Encefalopatie datorita comei
posthipoglicemice

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 85


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E21.2 Alte hiperparatiroidisme E23.0 Hipopituitarism


Exclude: hipercalcemia hipocalciurica Sindromul eunucoidismului fertil
familiala (E83.5) Hipogonadism hipogonadotrofic
E21.3 Hiperparatiroidism, nespecificat Insuficienta idiopatica a hormonului de
crestere
E21.4 Alte tulburari specificate ale glandei
paratiroide Insuficienta izolata de:
- gonadotrofina
E21.5 Tulburare a glandei paratiroide,
nespecificata - hormonul de crestere
- hormonul pituitar
Sindromul Kallmann
E22 Hipersecretia glandei pituitare
Sindromul Lorain-Levi
Exclude: Sindromul Cushing (E24.-)
Necroza glandei pituitare (postpartum)
Sindromul Nelson (E24.1) Panhipopituitarism
Hipersecretia de: Pituitar(a):
- ACTH neasociata cu boala - casexia
Cushing (E27.0) - insuficienta NOS
- ACTH pituitara (E24.0) - insuficienta staturala
- hormon de stimulare Sindromul Sheehan
tiroidiana (E05.8) Boala Simmonds
E22.0 Acromegalia si gigantismul pituitar E23.1 Hipopituitarismul indus medicamentos
Artropatia asociata cu acromegalia Folositi un cod aditional de cauza externa
† (M14.5*) (Capitolul XX) pentru a identifica
Hipersecretia hormonului de crestere medicamentul.
Exclude: constitutional(a): E23.2 Diabetul insipid
- gigantism (E34.4) Exclude: diabet insipid nefrogen (N25.1)

- statura inalta (E34.4) E23.3 Tulburari hipotalamice, neclasificate


realising factor al hormonului altundeva
de crestere (GHRH) (E16.8) Exclude: Sindromul Prader-Willi
(Q87.14)
E22.1 Hiperprolactinemia
Folositi un cod aditional de cauza externa Sindromul Russell-Silver
(Q87.15)
(Capitolul XX) pentru a identifica
medicamentul, daca este indusa E23.6 Alte tulburari ale glandei pituitare
medicamentos. Abcesul glandei pituitare
E22.2 Sindromul secretiei anormale a
Distrofia adiposo-genitala
hormonului antidiuretic E23.7 Tulburari ale glandei pituitare,
E22.8 Alte hipersecretii ale glandei pituitare nespecificate
Pubertate precoce centrala
E22.9 Hipersecretia glandei pituitare, E24 Sindromul Cushing
nespecificata E24.0 Boala Cushing pituitaro-dependenta
Hipersecretia de ACTH pituitar
E23 Hiposecretia si alte tulburari ale Hiperadrenocorticismul pituitaro-
glandei pituitare dependent
Include: afectiunile listate indiferent E24.1 Sindromul Nelson
daca tulburarea se produce E24.2 Sindromul Cushing indus medicamentos
in glanda pituitara sau in Folositi un cod aditional de cauza externa
hipotalamus
(Capitolul XX) pentru a identifica
Exclude: hipopituitarism postprocedural
medicamentul.
(E89.3)
E24.3 Sindromul de secretie ectopica de ACTH
E24.4 Pseudo-sindromul Cushing indus de
alcool
E24.8 Alte sindroame Cushing
E24.9 Sindromul Cushing, nespecificat

86 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E25 Tulburari adrenogenitale E27.1 Insuficienta adenocorticala primara


Include: sindrom adrenogenital, Boala Addison
masculinizant sau feminizant, Adrenalita autoimuna
fie dobandit, fie datorit Exclude: amiloidoza (E85.-)
hiperplaziei suprarenale
boala Addison tuberculoasa
consecinta anomaliilor
(A18.7)
congenitale a sintezei
hormonilor sindromul Waterhouse-
Friderichsen (A39.1)
la femeie:
- pseudohermafroditism E27.2 Criza addisoniana
suprarenal Criza adrenala
- pseudopubertate Criza adenocorticala
heterosexuala precoce E27.3 Insuficienta adenocorticala primara
la barbat: indusa medicamentos
Folositi un cod aditional de cauza externa
- pseudopubertate precoce
isosexuala (Capitolul XX) pentru a identifica
medicamentul.
- macrogenitosomia precoce
E27.4 Insuficienta adenocorticala, alta si
- precocitate sexuala cu
nespecificata
hiperplazia suprarenala
Adrenal(a):
virilizare (la femeie)
- hemoragie
E25.0 Tulburari adrenogenitale congenitale - infarct
legate de un deficit enzimatic Insuficienta adenocorticala NOS
Deficit de 21-Hidroxilaza Hipoaldosteronism
Hiperplazia suprarenala congenitala Exclude: leucodistrofia adrenala
Hiperplazia suprarenala congenitala cu [Addison-Schilder] (E71.3)
pierdere de sare
sindromul Waterhouse-
E25.8 Alte tulburari adrenogenitale Friderichsen (A39.1)
Tulburare adrenogenitala idiopatica
E27.5 Hiperfunctia adreno-medulara
Hiperplazia adreno-medulara
Folositi un cod de cauza externa (Capitolul
Hipersecretia catecolaminei
XX) pentru a identifica medicamentul, daca
este indusa medicamentos. E27.8 Alte tulburari specificate ale glandei
adrenale
E25.9 Tulburare adrenogenitala, nespecificata Anomalia cortizonului legand globulina
Sindrom adrenogenital NOS
E27.9 Tulburari ale glandei adrenale,
nespecificate
E26 Hiperaldosteronism
E26.0 Hiperaldosteronism primar E28 Disfunctia ovariana
Sindromul Conn Exclude: deficienta izolatului in
Aldosteronism primar datorit hiperplaziei gonadotrofica (E23.0)
suprarenale (bilateral) insuficienta ovariana
E26.1 Hiperaldosteronism secundar postprocedurala (E89.4)
E26.8 Alte hiperaldosteronisme E28.0 Hiperestrogenia
Sindromul Bartter Folositi un cod aditional de cauza externa
E26.9 Hiperaldosteronism, nespecificat (Capitolul XX) pentru a identifica
medicamentul, daca este indusa
E27 Alte tulburari adenocorticale medicamentos.
E27.0 Alte hiperfunctiuni adenocorticale E28.1 Hiperandrogenia
Hipersecretia de ACTH, nelegata de boala Hipersecretia de androgeni ovarieni
Cushing
Pubertate adenocorticala precoce Folositi un cod aditional de cauza externa
Exclude: Sindromul Cushing (E24.-) (Capitolul XX) pentru a identifica
medicamentul, daca este indusa
medicamentos.
E28.2 Sindrom ovarian polichistic
Sindromul ovarian sclerochistic
Sindromul Stein-Leventhal

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 87


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E28.3 Insuficienta ovariana primara E30.1 Pubertate precoce


Diminuarea estrogenilor Menstruatie precoce
Menopauza prematura NOS Exclude: sindromul Albright(McCune)(-
Sindromul ovarului rezistent Sternberg) (Q78.1)
Exclude: tulburari de menopauza si pubertate precoce centrala
climacterium feminin (N95.1) (E22.8)
disgenezia gonadica pura hiperplazia adrenala
(Q99.1) congenitala (E25.0)
Sindromul Turner (Q96.-) pseudopubertatea
heterosexuala la femeie
E28.8 Alte disfunctii ovariene
(E25.-)
Hiperfunctia ovariana NOS
pseudopubertatea isosexuala
E28.9 Disfunctia ovariana, nespecificata precoce la barbat (E25.-)
E30.8 Alte tulburari ale pubertatii
E29 Disfunctia testiculara Menarha prematura
Exclude: sindromul rezistentei la
E30.9 Tulburare de pubertate, nespecificata
androgeni (E34.5)
azoospermia sau oligospermia
NOS (N46) E31 Disfunctiuni pluriglandulare
Exclude: ataxia teleangiectazica [Louis-
insuficienta izolata de
gonadotropina (E23.0) Bar] (G11.3)
sindromul Klinefelter (Q98.0- distrofia miotonica [Steinert]
Q98.2, Q98.4) (G71.1)
hipofunctia testiculara pseudohipoparatiroidism
postprocedurala (E89.5) (E20.1)
sindromul testicol feminizat E31.0 Insuficienta poliglandulara autoimuna
(E34.5) Sindromul Schmidt
E29.0 Hiperfunctia testiculara E31.1 Hiperfunctia poliglandulara
Hipersecretia de hormoni testiculari Exclude: adenomatoza multipla

E29.1 Hipofunctia testiculara endocrina (D44.8)


Deficit in 5-alfa-reductaza (cu E31.8 Alte disfunctii poliglandulare
pseudohermafrodism masculin) E31.9 Disfunctii poliglandulare, nespecificate
Biosinteza defectuoasa a hormonului
androgen testicular NOS
E32 Bolile timusului
Hipogonadism testicular NOS Exclude: aplazia sau hipoplazia cu
imunodeficienta (D82.1)
Folositi un cod aditional de cauza externa
miastenia gravis (G70.0)
(Capitolul XX) pentru a identifica
medicamentul, daca este indusa E32.0 Hiperplazia persistenta a timusului
medicamentos. Hipertrofia timusului
E29.8 Alte disfunctii testiculare E32.1 Abcesul timusului
E29.9 Disfunctia testiculara, nespecificata E32.8 Alte boli ale timusului
E32.9 Boala timusului, nespecificata
E30 Tulburarile pubertatii, neclasificate
altundeva E34 Alte tulburari endocrine
E30.0 Pubertate intarziata Exclude: pseudohipoparatiroidism
Intarzierea dezvoltarii constitutionale (E20.1)
Dezvoltare sexuala intarziata E34.0 Sindrom carcinoid
Nota: Poate fi folosit ca un cod aditional,
daca se doreste a se identifica
activitatea functionala asociata
cu o tumora carcinoida
E34.1 Alte hipersecretii de hormoni intestinali
E34.2 Secretia hormonala ectopica,
neclasificata altundeva

88 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E34.3 Insuficienta staturala, neclasificata Malnutritia (E40-E46)


altundeva
Insuficienta staturala: Nota: Gradul de malnutritie se masoara de
- constitutionala obicei in termenii greutatii, exprimat
- tip Laron in deviatii standard de la media
- NOS populatiei de referinta relevante.
- psihosociala Indicatorul de malnutritie apare de
Exclude: progeria (E34.8) obicei atunci cand una sau mai multe
din masuratorile anterioare sunt
sindromul Russell-Silver disponibile, lipsa castigului greutatii la
(Q87.15) copii sau evidenta pierderii greutatii la
insuficienta staturala: copii sau adulti. Cand numai o
- achondroplazica (Q77.4) masuratoare este disponibila,
diagnosticul se bazeaza pe
- hipochondroplazica (Q77.4)
probabilitati si nu este definitiv fara
- in sindromul de malformatie alte teste clinice sau de laborator. In
congenitala (Q78.1) circumstante exceptionale in care nu
- in sindromul dismorfic este disponibila nici o masuratoare a
specific - codificati sindromul greutatii, diagnosticul se va baza pe
(vezi Indexul alfabetic) investigatiile clinice.
- nutritionala (E45) Daca o greutate observata este sub
- pituitara (E23.0) valoarea medie a populatiei de
referinta, exista o probabilitate mare
- renala (N25.0)
de malnutritie severa atunci cand
- imunodeficienta cu valoarea observata este situata cu 3
micromelie (D82.2) sau mai multe deviatii standard sub
E34.4 Statura inalta constitutionala valoarea medie a populatiei de
Gigantism constitutional referinta; o mare probabilitate de
malnutritie moderata pentru o valoare
E34.5 Sindromul de rezistenta la androgeni observata se situeaza intre 2 si mai
Pseudohermafroditism masculin cu putin de 3 deviatii standard sub
rezistenta la androgeni aceasta medie; si o probabilitate
Tulburarea receptorilor hormonali mare de malnutritie usoara pentru o
periferici valoare observata, se localizeaza intre
Sindromul Reifenstein 1 si mai putin de 2 deviatii standard
Feminizare testiculara (sindrom) sub aceasta medie.
Exclude: malabsorbtia intestinala (K90.-)
E34.8 Alte tulburari hormonale specificate
Disfunctia glandei pineale anemii nutritionale (D50-D53)
Progeria sechele ale malnutritiei proteino-
energetice (E64.0)
E34.9 Tulburare endocrina, nespecificata
Tulburare: infometare (T73.0)
- endocrina NOS
- hormonala NOS Kwashiorkor
E40
Malnutritia severa cu edem nutritional cu
E35* Tulburari ale glandelor endocrine in depigmentarea pielii si a parului
boli clasificate altundeva Exclude: kwashiorkor de marasm (E42)
E35.0* Tulburarile glandei tiroide in boli
clasificate altundeva
E41 Marasm nutritional
Tuberculoza glandei tiroide (A18.8†) Malnutritie grava cu marasm
E35.1* Tulburarile glandei adrenale in boli Exclude: kwashiorkor de marasm (E42)
clasificate altundeva
Siondromul Waterhouse-Friderichsen
(meningococic) (A39.1†) E42 Kwashiorkor de marasm
E35.8* Tulburarile altor glande endocrine in boli Malnutritie proteino-energetica grava [ca la
clasificate altundeva E43]:
- forma intermediara
- cu semne atat de kwashiorkor, cat si de
marasm

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 89


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E43 Malnutritia proteino-energetica Alte carente nutritionale (E50-E64)


grava, nespecificata
Pierderea severa in greutate [emaciere] la Exclude: anemia nutritionala (D50-D53)
copii sau adulti, sau lipsa de castig ponderal
la copil, ajungand la o greutate observata E50 Avitaminoza A
Exclude: sechele ale avitaminozei A
care este cu cel putin 3 deviatii standard sub
(E64.1)
valoarea medie pentru populatia de referinta
(sau la o pierdere similara exprimata dupa E50.0 Avitaminoza A cu xeroza conjunctivei
alte metode statistice). Cand nu dispunem E50.1 Avitaminoza A cu pete Bitot si xeroza
decat de o singura masuratoare, exista o conjunctivei
probabilitate puternica de emaciere grava Pete Bitot la copilul mic
atunci cand greutatea este cu 3 sau mai E50.2 Avitaminoza A cu xeroza corneei
multe deviatii standard sub media populatiei E50.3 Avitaminoza A cu ulceratia corneei si
de referinta. xeroza
Edem de infometare E50.4 Avitaminoza A cu cheratomalacie
E50.5 Avitaminoza A cu hemeralopie vesperala
E44 Malnutritia proteino-energetica
E50.6 Avitaminoza A cu cicatrice xeroftalmica a
usoara sau moderata
corneei
E44.0 Malnutritia proteino-energetica moderata
E50.7 Alte manifestari oculare ale avitaminozei
Pierderea greutatii la copii sau adulti sau
A
lipsa castigului in greutate la copii ducand la Xeroftalmia NOS
o greutate observata care este de 2 sau mai
E50.8 Alte manifestari ale avitaminozei A
mult dar nedepasind 3 deviatii standard sub
Keratoza foliculara datorita avitaminozei A
valoarea medie pentru populatia de referinta
† (L86*)
(sau o pierdere similara exprimata prin alte
Xerodermia datorita avitaminozei A† (L86*)
abordari statistice). Atunci cand numai o
masuratoare este disponibila, exista o E50.9 Avitaminoza A, nespecificata
probabilitate mare de malnutritie proteino- Hipovitaminoza A NOS
energetica moderata cand greutatea
observata este de 2 sau mai mult, dar E51 Carenta in tiamina
nedepasind 3 deviatii standard sub media Exclude: sechele ale carentei de tiamina
populatiei de referinta. (E64.8)
E44.1 Malnutritia proteino-energetica usoara E51.1 Beriberi
Pierderea greutatii la copii sau adulti sau Beriberi:
lipsa castigului in greutate la copii ducand la - uscat
o greutate observata care este de 1sau mai - umed† (I98.8*)
mult dar nedepasind 2 deviatii standard sub E51.2 Encefalopatia Wernicke
valoarea medie pentru populatia de referinta E51.8 Alte manifestari ale carentei in tiamina
(sau o pierdere similara exprimata prin alte
E51.9 Carenta in tiamina, nespecificata
abordari statistice). Atunci cand numai o
masuratoare este disponibila, exista o Carenta in acid nicotinic (pelagra)
probabilitate mare de malnutritie proteino- E52
Carenta in:
energetica moderata cand greutatea - acid nicotinic (-triptofan)
observata este de 1 sau mai mult, dar - nicotinamide
nedepasind 2 deviatii standard sub media Pelagra (alcoolica)
populatiei de referinta. Exclude: sechele ale carentei in acid
nicotinic (E64.8)
E45 Intarzierea de dezvoltare datorita
malnutritiei proteino-energetice
E53 Alte avitaminoze din grupa B
Nutritionala:
Exclude: sechele ale avitaminozei B
- insuficienta staturala
(E64.8)
- intreruperea cresterii
Retardare psihica datorita malnutritiei anemia prin carenta de vitamina
B12 (D51.-)
Malnutritia proteino-energetica E53.0 Carenta in riboflavine
E46
nespecificata Ariboflavinoza
Malnutritia NOS
Dezechilibru proteino-energetic NOS

90 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E53.1 Carenta in piridoxina E58 Carenta alimentara de calciu


Avitaminoza B6 Exclude: tulburari in metabolismul
Exclude: anemia sideroblastica calciului (E83.5)
reactionand la piridoxina sechelele carentei de calciu
(D64.3) (E64.8)
E53.8 Carenta de alte vitamine din grupa B
Carenta de: Carenta alimentara de seleniu
E59
- biotina Boala Keshan
- cianocobalmina Exclude: sechele ale carentei de seleniu
- folat (E64.8)
- acid folic
- acid pantotenic Carenta de zinc
E60
- vitamina B12
E53.9 Avitaminoze din grupa B, nespecificate
E61 Carenta de alte elemente
nutritionale
E54 Carenta de acid ascorbic
Carenta de vitamina C Folositi un cod aditional pentru cauza
Scorbut externa (Capitolul XX) pentru a identifica
Exclude: anemia in scorbut (D53.2)
medicamentul, daca este indusa
medicamentos.
sechele ale avitaminozei C Exclude: tulburari ale metabolismului
(E64.2)
sarurilor minerale (E83.-)
tulburari tiroidiene legate de
E55 Carenta de vitamina D carenta de iod (E00-E02)
Exclude: osteomalacia adultului (M83.-) sechele ale malnutritiei si altor
osteoporoza (M80-M81) carente nutritionale (E64.-)
sechele ale rahitismului (E64.3) E61.0 Carenta de cupru
E55.0 Rahitism evolutiv E61.1 Carenta de fier
Osteomalacia: Exclude: anemia prin carenta de fier
- infantila (D50.-)
- juvenila E61.2 Carenta de magneziu
Exclude: rahitism:
E61.3 Carenta de mangan
- celiac (K90.0) E61.4 Carenta de crom
- Crohn (K50.-) E61.5 Carenta de molibden
- inactiv (E64.3) E61.6 Carenta de vanadiu
- renal (N25.0) E61.7 Carenta mai multor elemente nutritionale
- rezistent la vitamina D E61.8 Carenta de alte elemente nutritionale
(E83.3) specificate
E55.9 Carenta de vitamina D, nespecificata E61.9 Carenta de element nutritional,
Avitaminoza D nespecificata

E56 Alte avitaminoze E63 Alte carente nutritionale


Exclude: sechele ale altor avitaminoze Exclude: deshidratare (E86)
(E64.8) insuficienta de dezvoltare
E56.0 Carenta de vitamina E (R62.8)
E56.1 Carenta de vitamina K tulburari nutritionale la nou-
Exclude: deficienta factorului de
nascuta (P92.-)
coagulare datorita carentei de sechele ale malnutritiei si alte
vitamina K (D68.4) carente nutritionale (E64.-)
deficienta de vitamina K a nou- E63.0 Carenta de acizi grasi esentiali [EFA]
nascutului (P53) E63.1 Dezechilibru constituentilor alimentari
E56.8 Carenta de alte vitamine ingerati
E56.9 Avitaminoza, nespecificata E63.8 Alte carente nutritionale specificate
E63.9 Carenta nutritionala, nespecificata
Cardiomiopatie nutritionala NOS† (I43.2*)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 91


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E64 Sechele ale malnutritiei si alte Tulburari de metabolism (E70-E89)


 carente nutritionale
0008
Exclude: deficit de 5-alfa-reductaza (E29.1)
E64.0 Sechele ale malnutritiei proteino-
energetica sindromul rezistentei la androgeni
Exclude: intarziere de dezvoltare ca (E34.5)
urmare a unei malnutritii hiperplazia suprarenala congenitala
proteino-energetice (E45) (E25.0)
E64.1 Sechele ale avitaminozei A sindromul Ehlers-Danlos (Q79.6)
E64.2 Sechele ale avitaminozei C anemia hemolitica datorita unor
tulburari enzimatice (D55.-)
E64.3 Sechele de rahitism
sindromul Marfan (Q87.4)
E64.8 Sechele ale altor carente nutritionale
E64.9 Sechele de carente nutritionale
nespecificate E70 Tulburari de metabolism ale
aminoacizilor aromatici
E70.0 Fenilcetonuria clasica
Obezitatea si alte tulburari prin
E70.1 Alte hiperfenilalanilemii
exces de aport (E65-E68)
E70.2 Tulburari in metabolismul tirozinei
Alcaptonuria
E65 Adipozitate localizata
Hipertirosinemia
Sort abdominal sau proeminent
Ocronoza
Burelet adipos
Tirosinemia
Tirosinoza
E66 Obezitate
E70.3 Albinism
Exclude: distrofia adiposogenitala (E23.6)
Albinism:
lipomatoza: - ocular
- dureroasa [Dercum] (E88.2) - cutaneo-ocular
- NOS (E88.2) Sindromul:
sindromul Prader-Willi (Q87.14) - Chediak(-Steinbrinck)-Higashi
- Cross
E66.0 Obezitate datorita unui exces caloric
- Hermansky-Pudlak
E66.1 Obezitate indusa medicamentos
E70.8 Alte tulburari de metabolism al
Folositi un cod aditional pentru cauza
aminoacizilor aromatici
externa (Capitolul XX) pentru a identifica Tulburari de:
medicamentul - metabolismul histidinei
E66.2 Obezitate extrema cu hipoventilatie - metabolismul triptofanului
alveolara
E70.9 Tulburari de metabolism al aminoacizilori
Sindromul Pickwickian
aromatici, nespecificate
E66.8 Alte obezitati
Obezitate morbida
E71 Tulburari de metabolism ale
E66.9 Obezitate, nespecificata aminoacizilor cu lant ramificat si ale
Obezitate simpla NOS metabolismului acizilor grasi
E71.0 Boala urinei cu miros de sirop de artar
E67 Alte excese de aport E71.1 Alte tulburari de metabolism ale
Exclude: hiperalimentatia NOS (N63.2) aminoacizilor cu lant ramificat
sechelele hiperalimentatiei (E68) Hiperleucine-izoleucinemia
Hipervalinemia
E67.0 Hipervitaminoza A
Acidemia izovalerica
E67.1 Hipercarotenemia Acidemia metilmalonica
E67.2 Sindrom de hipervitaminoza B6 Acidemia propionica
E67.3 Hipervitaminoza D E71.2 Tulburari de metabolism al aminoacizilor
E67.8 Alte excese de aport specificate cu lant ramificat, nespecificate

E68 Sechele ale excesului de aport0008

92 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E71.3 Tulburari de metabolism al acizilor grasi E72.5 Tulburari de metabolism al glicinei


Adenoleucodistrofia [Addison-Schilder] Hiperhidroxiprolinemia
Insuficienta de carnitine palmitiltransferaza Hiperprolinemia (tip I, II)
musculara Hiperglicinemia noncetozica
Exclude: boala Refsum (G60.1) Sarcosinemia
boala Schilder (G37.0) E72.8 Alte tulburari specificate de metabolism
sindromul Zellweger (Q87.83) al aminoacizilor
Tulburari de:
- metabolismul aminoacidului ß
E72 Alte tulburari de metabolism al - ciclului gammaglutamil
aminoacizilor
E72.9 Tulburari de metabolism al
Exclude: rezultate anormale fara boala
aminoacizilori, nespecificate
evidenta (R70-R89)
tulburari de:
E73 Intoleranta la lactoza
- metabolismul acizilor
aromatici (E70.-) E73.0 Deficit congenital in lactaza
- metabolismul aminoacizilor E73.1 Deficit secundar in lactaza
cu lant ramificat ((E71.0- E73.8 Alte intolerante la lactoza
E71.1) E73.9 Intoleranta la lactoza, nespecificata
- metabolismul acizilor grasi
(E71.3)
E74 Alte tulburari de metabolism al
- metabolismul purinelor si carbohidratilor
pirimidinelor (E79.-) Exclude: diabet mellitus (E10.E14)
guta (M10.-) hipoglicemia NOS (E16.2)
E72.0 Tulburari in transportul aminoacizilor hipersecretia de glucagon
Cistinoza (E16.3)
Cistinuria mucopolizaharidoza (E76.0-
Sindromul Fanconi(-de Toni)(-Debré) E76.3)
Boala Hartnup
E74.0 Boala depozitarii glicogenului
Sindromul Lowe Glicogenoza cardiaca
Exclude: tulburari ale metabolismului
Boala:
triptofanului (E70.8) - Andersen
E72.1 Tulburari de metabolism al aminoacizilor - Cori
sulfurati - Forbes
Cistationinuria - Hers
Homocistinuria - McArdle
Metioninemia - Pompe
Deficit in sulfit oxidaza - Tauri
Exclude: carenta de transcobalamin II - von Gierke
(D51.2) Deficit in fosforilaza hepatica
E72.2 Tulburari de metabolism al ciclului ureei E74.1 Tulburari de metabolism al fructozei
Arginemia Fructozuria esentiala
Aciduria arginosuccinica Deficit in fructoza-1,6-disfosfataza
Citrulinemia Intoleranta ereditara la fructoza
Hiperamonemia E74.2 Tulburari de metabolism al galactozei
Exclude: tulburari ale metabolismului Deficit de galactochinaza
ornitinei (E72.4) Galactosemia
E72.3 Tulburari de metabolism al lizinei si E74.3 Alte tulburari de absorbtie intestinala a
hidroxilizinei carbohidratilor
Aciduria glutarica Malabsorbtia glucozo-galactoza
Hidroxilizinemia Deficit de sucraza
Hiperlizinemia Exclude: intoleranta la lactoza (E73.-)
E72.4 Tulburari de metabolism al ornitinei
Ornitinemia (tip I, II)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 93


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E74.4 Tulburari de metabolism al piruvatului si E75.5 Alte tulburari ale lipidelor de rezerva
al gluconeogenezei Colesteroza cerebrotendinoasa [van
Deficit de: Bogaert-Scherer-Epstein]
- carboxikinaza fosfoenolpiruvat Boala Wolman
- piruvat: E75.6 Tulburari ale lipidelor de rezerva,
- carboxilaza nespecificate
- dehidrogenaza
Exclude: cu anemie (D55.-)
E76 Tulburari de metabolism al
E74.8 Alte tulburari specificate de metabolism glicosaminoglicani
al carbohidratilor E76.0 Mucopolizaharidoze, tip I
Pentosuria esentiala Sindrom:
Oxaloza - Hurler
Oxaluria - Hurler-Scheie
Glicozuria renala - Scheie
E74.9 Tulburari de metabolism al E76.1 Mucopolizaharidoza, tip II
carbohidratilor, nespecificate Sindromul Hunter
E76.2 Alte mucopolizaharidoze
E75 Tulburari de metabolism al Mucopolizaharidoza, tip III, IV, VI, VII
sfingolipidelor si al altor lipide de Carenta de ß-glucoronidasa
rezerva Sindrom:
Exclude: mucolipidoza, tipuri I-III
- Maroteaux-Lamy (usor)(sever)
(E77.0-E77.1) - Morquio(-asemanator)(clasic)
boala Refsum (G60.1) - Sanfilippo (tip B)(tip C)(tipD)
E75.0 Gangliosidoza GM2 E76.3 Mucopolizaharidoza, nespecificata
Boala: E76.8 Alte tulburari de metabolism al
- Sandhoff glicosaminoglicani
- Tay-Sachs E76.9 Tulburari de metabolism al
Gangliosidoza GM2: glicosaminoglicani, nespecificate
- la adult
- juvenila
E77 Tulburari de metabolism al
- NOS glicoproteinelor
E75.1 Alte gangliosidoze E77.0 Deficit de transformare post-
Gangliosidoze: traductionala a enzimelor lisosomale
- GM1 Mucolipidoza II [boala celulelor I]
- GM3 Mucolipidoza III [polidistrofia pseudo-
- NOS Hurler]
Mucolipidoza IV E77.1 Deficit de degradare a glicoproteinelor
E75.2 Alte sfingolipidoze Aspartilglucozaminurie
Boala: Fucozidoza
- Fabry(-Anderson) Manozidoza
- Gaucher Sialidoza [mucolipidoza I]
- Krabbe E77.8 Alte tulburari de metabolism al
- Niemann-Pick glicoproteinelor
Sindromul Farber E77.9 Tulburari de metabolism al
Leucodistrofia metacromatica glicoproteinelor, nespecificate
Deficit de sulfataza
Exclude: adrenoleucodistrofia [Addison-
E78 Tulburari de metabolism al
Schilder] (E71.3) lipoproteinelor si alte lipidemii
E75.3 Sfincolipidoza, nespecificata Exclude: sfingolipidoza (E75.0-E75.3)
E75.4 Lipofuscinoza cu ceroide neuronale E78.0 Hipercolesterolemie esentiala
Boala: Hipercolesterolemie familiala
- Batten Hiperlipoproteinemia Fredrickson, tip IIa
- Bielschowsky-Jansky Hiperbetalipoproteinemia
- Kufs Hiperlipidemia, grupa A
- Spielmeyer-Vogt Hiperlipoproteinemia cu lipoproteine de
densitate joasa [LDL]

94 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E78.1 Hipergliceridemia esentiala E79.8 Alte tulburari de metabolism al purinelor


Hipergliceridemia endogena si pirimidinei
Hiperlipoproteinemia Fredrickson, tip IV Xantinuria ereditara
Hiperlipidemia, grupa B E79.9 Tulburari de metabolism al purinelor si
Hiperbetalipoproteinemia pirimidinei, nespecificate
Hiperlipoproteinemia cu lipoproteine de
densitate foarte joasa [VLDL] E80 Tulburari de metabolism al porfirinei
E78.2 Hiperlipidemie mixta si bilirubinei
Betalipoproteinemia larga sau flotanta Include: deficit in cantalaza si peroxidaza
Hiperlipoproteinemia Fredrickson, tip IIb E80.0 Porfirie eritropoietica ereditara
sau III Porfirie eritropoietica congenitala
Hiperbetalipoproteinemia cu Protoporfiria eritropoietica
prebetalipoproteinemie
E80.1 Porfirie cutanata tardiva
Hipercolesterolemia cu hipergliceridemie
E80.2 Alte porfirii
endogena
Coproporfiria ereditara
Hiperlipidemia, grupa C
Porfiria:
Xantom tubero-eruptiv
- acuta periodica (hepatica)
Xantom tuberos
- NOS
Exclude: colesteroza cerebrotendinoasa
Folositi un cod aditional pentru cauza
[van Bogaert-Scherer-
Epstein] (E75.5)
externa (Capitolul XX) pentru a identifica
cauza
E78.3 Hiperchilomicroanemie
E80.3 Deficit in catalaza si peroxidaza
Hiperlipoproteinemia Fredrickson, tip I sau
Acatalazia [Takahara]
V
Hiperlipidemia, grupa D E80.4 Sindromul Gilbert
Hipergliceridemia mixta E80.5 Sindromul Crigler-Najjar
E78.4 Alte hiperlipidemii E80.6 Alte tulburari de metabolism al bilirubinei
Hiperlipidemia familiala combinata Sindromul Dubin-Johnson
E78.5 Hiperlipidemia, nespecificata
Sindromul Rotor
E78.6 Deficit in lipoproteine E80.7 Tulburari de metabolism al bilirubinei,
nespecificate
Abetalipoproteinemia
Deficienta de lipoproteine de densitate
inalta E83 Tulburari de metabolism al
Hipoalfalipoproteinemia mineralelor
Exclude: carenta alimentara de minerale
Hipobetalipoproteinemia (familiala)
Deficienta de lecitin colesterol (E58-E61)
aciltransferaza tulburari ale glandei paratiroide
Boala Tangier (E20-E21)
carenta de vitamina D (E55.-)
E78.8 Alte tulburari de metabolism al
lipoproteinelor E83.0 Tulburari de metabolism al cuprului
E78.9 Tulburari de metabolism al Boala Menkes (par cret)(par otelit)
lipoproteinelor, nespecificate Boala Wilson
E83.1 Tulburari de metabolism al fierului
E79 Tulburari de metabolism ale Hemocromatoza
purinelor si pirimidinei Exclude: anemia:
Exclude: litiaza renala (N20.0) - carenta de fier (D50.-)
tulburari imunitare combinate - sideroblastica (D64.0-D64.3)
(D81.-)
E83.2 Tulburari de metabolism al zincului
guta (M10.-)
Acrodermatita enteropatica
anemia cu orotacidurie (D53.0)
xeroderma pigmentosum
(Q82.1)
E79.0 Hiperuricemia fara semne de artrita
inflamatorie sau de boala tofacee
Hiperuricemia asimptomatica
E79.1 Sindromul Lesch-Nyhan

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 95


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E83.3 Tulburari de metabolism al fosforului E85.9 Amiloidoza, nespecificata


Deficit in fosfataza acida
Hipopotasemia familiala Hipovolemia, deshidratarea
Hipofosfatazia E86
Deshidratare
Rezistent la vitamina D: Depletia volumului de plasma sau a
- osteomalacia lichidului extracelular
- rahitism Hipovolemia
Exclude: osteomalacia adultului (M83.-) Exclude: deshidratarea nou-nascutului
osteoporoza (M80-M81) (P74.1)
E83.4 Tulburari de metabolism al magneziului soc hipovolemic:
Hipermagnezemia - NOS (R57.1)
Hipomagnezemia - postprocedural (T81.1)
E83.5 Tulburari de metabolism al calciului - traumatic (T79.4)
Hipocalcemia hipocalciurica familiala
Hipercalciuria idiopatica
E87 Alte tulburari de echilibru acido-
Exclude: chondrocalcinoza (M11.1-
bazic, hidric si electrolitic
M11.2)
E87.0 Hiperosmolaritate si hipernatremie
hiperparatiroidism (E21.0-
Exces de sodiu [Na]
E21.3)
Supraincarcare cu sodiu [Na]
E83.8 Alte tulburari de metabolism al Exclude: cu diabet mellitus (E1 - E14 de
mineralelor obicei cu al patrulea caracter .0)
E83.9 Tulburari de metabolism al mineralelor,
E87.1 Hipoosmolaritate si hiponatremie
nespecificate
Carenta de sodiu [Na]
Exclude: sindromul de secretie anormala
E84 Fibroza chistica a hormonului antidiuretic
 Include: mucoviscidoza
0402 (E22.2)
E84.0 Fibroza chistica cu manifestari E87.2 Acidoza
pulmonare Acidoza:
E84.1 Fibroza chistica cu manifestari intestinale - lactica
Ileus meconial† (P75*) - metabolica
Exclude: obstructia meconiana in cazurile - NOS
unde se stie ca fibroza - respiratorie
chistica nu este prezenta Exclude: acidoza diabetica (E10 - E14 de
(P76.0) obicei cu al patrulea caracter .1)
E84.8 Fibroza chistica cu alte manifestari E87.3 Alcaloza
Fibroza chistica cu manifestari combinate Alcaloza:
E84.9 Fibroza chistica, nespecificata - metabolica
- NOS
E85 Amiloidoza - respiratorie
Exclude: boala Alzheimer (G30.-) E87.4 Tulburari mixte ale echilibrului acido-
bazic
amiloidoza primara (D47.7)
E87.5 Hiperpotasemie
E85.0 Amiloidoza heredofamiliala Exces de potasiu [K]
nonneuropatica
Supraincarcare cu potasiu [K]
Febra familiala mediteraneana
Nefropatia amiloida ereditara E87.6 Hipopotasemie
Carenta de potasiu [K]
E85.1 Amiloidoza heredofamiliala neuropatica
Polineuropatia amiloida (portugheza) E87.7 Supraincarcare cu lichide
Exclude: edem (R60.-)
E85.2 Amiloidoza heredofamiliara, nespecificata
E85.3 Amiloidoza sistemica secundara E87.8 Alte tulburari hidrice si electrolitice,
 Amiloidoza asociata cu hemodializa neclasificate altundeva
1426 Dezechilibru electrolitic NOS
E85.4 Amiloidoza la unul sau mai multe organe Hipercloremia
Amiloidoza localizata Hipocloremia
E85.8 Alte amiloidoze

96 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Boli endocrine, de nutritie si metabolism

E88 Alte tulburari de metabolism E89 Tulburari postprocedurale endocrine


Folositi un cod aditional pentru cauza si metabolice, neclasificate
externa (Capitolul XX) pentru a identifica altundeva
medicamentul, daca sunt induse E89.0 Hipotiroidism postprocedural
medicamentos. Hipotiroidism dupa iradiere
Exclude: histiocitoza X (cronica) (D76.0) E89.1 Hipoinsulinemia postprocedurala
 Hiperglicemia dupa pancreatectomie
E88.0 Tulburari de metabolism al alfa- 0401
proteinelor, neclasificate altundeva E89.2 Hipoparatiroidism postprocedural
Deficit de alfa-1-antitripsina Tetania paratireopriva
Bisalbuminemia
E89.3 Hipopituitarism postprocedural
Exclude: tulburari de metabolism al
Hipopituitarism dupa iradiere
lipoproteinelor (E78.-)
E89.4 Insuficienta ovariana postprocedurala
gammapatia monoclonala
(D47.2) E89.5 Hipofunctiunea testiculara
postprocedurala
hipergammaglobulinemia
policlonala (D89.0) E89.6 Hipofunctiunea adrenocorticala
(medulara) postprocedurala
macroglobulinemia
Waldenström (C88.0) E89.8 Alte tulburari metabolice si endrocrine
postprocedurale
E88.1 Lipodistrofia, neclasificata altundeva
E89.9 Tulburari metabolice si endrocrine
Lipodistrofia NOS postprocedurale, nespecificate
Exclude: Boala Whipple (K90.8)

E88.2 Lipomatoza, neclasificata altundeva


Lipomatoza:
- dureroasa [Dercum]
- NOS
E88.8 Alte tulburari de metabolism specificate
Defecte ale canalului respirator
mitocondrial:
- stergerea DNA mitocondrial
- deficienta de NADH-coenzima Q
reductaza
- NOS
- deficienta de coenzima Q-citocroma
reductaza
- deficienta de succinat coenzima Q
reductaza
Boala Hoffa-Kastert
Adenolipomatoza Launois-Bensaude
Mitocondrial(a):
- citopatia NOS
- defect NOS
- boala NOS
- tulburare NOS
- sindrom NOS
Trimetillaminuria

Codificati mai intai manifestarea(arile), daca


este cunoscuta.
E88.9 Tulburari metabolice, nespecificate

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 97


Tulburari mentale si de comportament

Tulburari mentale organice,


Capitolul V inclusiv tulburarile simptomatice
(F00-F09)
Tulburari mentale si de Acest bloc cuprinde un sir de tulburari mentale
comportament grupate impreuna pe baza unei etiologii comune
demonstrabile in boala cerebrala, leziunea creierului
(F00-F99) sau alta ranire care duce la o disfunctie cerebrala.
Disfunctia poate fi primara ca in bolile, leziunile si
Acest capitol contine urmatoarele ranirile ce afecteaza creierul direct si selectiv; sau
blocuri: secundara, ca in bolile si tulburarile sistemice care
F00 - F09 Tulburari mentale organice, ataca creierul numai ca unul din organele multiple
inclusiv tulburarile sau sisteme ale corpului care sunt implicate.
simptomatice
F10 - F19 Tulburari mentale si de Dementa (F00-F03) este un sindrom datorit bolii
comportament datorite creierului, de obicei de natura cronica sau
utilizarii substantelor progresiva, in care exista alterarea functiilor
psihoactive multiple corticale superioare, incluzand memoria,
F20 - F29 Schizofrenie, tulburari gandirea, orientarea, intelegerea, calculul,
schizotipale si delirante capacitatea de invatare, limba si judecata. Constiinta
F30 - F39 Tulburari ale dispozitiei nu este obnubilata. Deficientele functiei cognitive
[afective] sunt insotite de obicei si precedate ocazional de o
F40 - F48 Tulburari nevrotice, de stress deteriorare a controlului emotional,
si somatoforme comportamentului social sau motivarii. Acest
F50 - F59 Sindroame comportamentale sindrom apare in boala Alzheimer, in boala
asociate perturbarilor cerebrovasculara si in alte afectiuni primare sau
fiziologice si factorilor fizici secundare care ating creierul.
F60 - F69 Tulburari de personalitate si de
comportament la adulti Folositi un cod aditional pentru a identifica boala
F70 - F79 Retardare mentala subdiacenta
F80 - F89 Tulburari de dezvoltare
psihologica
F00* Dementa in boala Alzheimer
F90 - F98 Tulburari comportamentale si (G30.-†)
emotionale cu debut de obicei  0528 Boala Alzheimer este o boala cerebrala
in copilarie si adolescenta degenerativa primara, de etiologie
F99 Tulburare mentala necunoscuta, cu trasaturi caracteristice
nespecificata neuropatologice si neurochimice.
Tulburarea este de obicei insidioasa la
Categoriile cu asterisc de la acest debut si se dezvolta incet dar progresiv pe
capitol sunt urmatoarele: o perioada de mai multi ani.
F00* Dementa in boala Alzheimer F00.0* Dementa in boala Alzheimer, cu debut
F02* Dementa in alte boli clasificate precoce (G30.0†)
altundeva Dementa in boala Alzheimer cu debut
inainte de 65 de ani, cu o evolutie a
Include: tulburari ale dezvoltarii psihologice deteriorarii relativ rapida si cu tulburari
Exclude: simptomele, semnele si determinarile multiple marcate ale functiilor corticale
anormale clinice si de laborator, superioare.
neclasificate altundeva (R00-R99)
Boala Alzheimer, tip 2
Dementa presenila, tip Alzheimer
Dementa degenerativa primara de tip
Alzheimer, debut presenil.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 99


Tulburari mentale si de comportament

F00.1* Dementa in boala Alzheimer, cu debut F02* Dementa in alte boli clasificate
tardiv (G30.1†) altundeva
Dementa in boala Alzheimer cu debut Cazuri de dementa datorite sau presupuse
dupa varsta de 65 de ani, de obicei la a fi datorite altor cauze decat boala
finele deceniului al 7-lea sau peste, cu un Alzheimer sau boala cerebrovasculara.
progres lent si cu deficiente de memorie Debutul se poate produce in orice
ca trasatura principala. moment al vietii, dar rareori survine la o
varsta inaintata.
Boala Alzheimer, tip 1 F02.0* Dementa in boala Pick (G31.0†)
Dementa degenerativa primara de tip O dementa progresiva, debutand la o
Alzheimer, debut senil varsta matura, caracterizata prin
Dementa senila, tip Alzheimer schimbari ale caracterului timpurii si lent-
F00.2* Dementa in boala Alzheimer, forma progresive si prin deteriorare sociala,
atipica sau mixta (G30.8†) urmata de deficienta functiilor
Dementa atipica, tip Alzheimer intelectuale, de memorie si de limbaj, cu
F00.9* Dementa in boala Alzheimer, apatie, euforie si, ocazional, fenomene
nespecificata (G30.9†) extrapiramidale.
F02.1* Dementa in boala Creutzfeldt-Jakob
F01 Dementa vasculara (A81.0†)
Dementa vasculara este rezultatul O dementa progresiva cu semne
infarctului creierului datorit bolii neurologice extinse, datorita schimbarilor
vasculare, incluzand boala neuropatologice specifice care se
cerebrovasculara hipertensiva. Infarcturile presupune a fi provocate de un agent
sunt de obicei mici dar cu efect transmisibil. Debutul este deobicei la
cumulativ. Debutul se produce deobicei varsta matura sau inaintata, dar poate fi la
la varsta inaintata. orice varsta adulta. Evolutia este
Include: dementa arteriosclerotica subacuta, ducand la deces intr-un an sau
doi.
F01.0 Dementa vasculara cu debut acut
Se dezvolta de obicei rapid dupa o F02.2* Dementa in boala Huntington (G10†)
succesiune de accidente cerebrale O dementa care se produce ca parte a
vasculare legate de tromboza unei degenerescente extinse a creierului.
cerebrovasculara, embolie sau hemoragie. Tulburarea este transmisa de o singura
In cazuri rare, un singur infarct masiv gena dominanta autosomala. Simptomele
poate fi cauza. apar in mod tipic in deceniul al treilea si al
patrulea. Progresul este lent, ducand la
F01.1 Dementa vasculara prin infarcte
deces in 10-15 ani.
multiple
Progresiva la debut, in urma unui numar
de episoade ischemice tranzitorii care Dementa in choreea Huntington
produc o acumulare de infarcturi in F02.3* Dementa in boala Parkinson (G20†)
parenchimul cerebral. O dementa care se dezvolta in cursul bolii
Parkinson confirmate. Nici o trasatura
Dementa predominant corticala. clinica distinctiva nu a fost demonstrata
inca.
F01.2 Dementa vasculara subcorticala
Include cazuri cu un istoric de
hipertensiune si focare de distrugere Dementa in:
ischemica in materia alba profunda a - paralizia agitanta
emisferelor cerebrale. Cortexul cerebral - parkinsonism
este de obicei conservat si aceasta F02.4* Dementa in boala cu virusul
contrasteaza cu tabloul clinic care poate fi imunodeficientei umane [HIV] (B22†)
foarte asemanator cu cel al dementei in Dementa care se dezvolta in cursul bolii
boala Alzheimer. HIV in absenta unei boli sau afectiuni
concomitente alta decat infectia HIV care
F01.3 Dementa vasculara mixta, corticala si
ar putea explica trasaturile clinice.
subcorticala
F01.8 Alte forme de dementa vasculara
F01.9 Dementa vasculara, nespecificata

100 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F02.8* Dementa in alte boli clasificate F04.00 Amnezia post-traumatica,


altundeva nespecificata
Dementa in: F04.01 Amnezia post-traumatica, durata de
- lipidoza cerebrala (E75.-†) < 24 de ore
- epilepsie (G40.-†) F04.02 Amnezia post-traumatica, durata de
- degenerescenta hepatolenticulara ≥ 24 de ore si < 14 zile
(E83.0†) F04.03 Amnezia post-traumatica, durata de
- hipercalcemie (E83.5†) ≥ 14 zile
- hipotiroidism dobandit (E01.-†, E03.-†) F04.9 Sindromul amnezic, nespecificat
- intoxicatii (T36-T65†) Psihoza sau sindromul Korsakov,
- scleroza multipla (G35†) nealcoolic
- neurosifilis (A52.1†)
- carenta in acid nicotinic [pelagra] (E52†)
F05 Delir, neindus de alcool si alte
- poliarterita nodoasa (M30.0†) substante psiho-active
- lupus eritematos sistemic (M32.-†) Un sindrom cerebral organic nespecific
- tripanosomiaza (B56.-†, B57.-†) etiologic caracterizat prin perturbatii
- carenta in vitamina B12 (E53.8†) simultane de constiinta si atentie,
perceptie, gandire, memorie,
F03 Dementa nespecificata comportament psihomotor, emotie si
Presenila: ritm somn-veghe. Durata este variabila si
- dementa NOS gradul de severitate variaza de la usor la
- psihoza NOS foarte sever.
Dementa degenerativa primara NOS Include: acut(a) sau subacut(a):
Senila: - sindromul cerebral
- dementa: - starea de confuzie
-depresiva sau de tip paranoid (nealcoolica)
- NOS
- psihoza infectioasa
- psihoza NOS
- reactia organica
Exclude: dementa senila cu delir sau
stare confuza acuta (F05.1) - sindromul psiho-organic
Exclude: delirium tremens, indus de
senilitatea NOS (R54)
alcool sau nespecificat
(F10.4)
F04 Sindromul amnezic organic, F05.0 Delir nesupraadaugat unei demente,
neindus de alcool si alte substante descrisa ca atare
psiho-active
F05.1 Delir supraadaugat unei demente
Un sindrom al alterarii pronuntate a me-
moriei recente si vechi in timp ce memo- Afectiuni care intrunesc criteriile de mai
ria imediata este conservata, cu o capaci- sus dar se dezvolta in cursul unei
demente (F00-F03)
tate redusa de a invata un material nou si
dezorientare in timp. O trasatura marcan- F05.8 Alte forme de delir
ta poate fi confabulatia, dar perceptia si Delir de origine mixta
celelalte functii cognitive, incluzand inte- F05.9 Delir nespecificat
lectul, raman deobicei intacte. Prognoza
depinde de evolutia leziunii subdiacente.
Exclude: amnezia:
- anterograda (R41.1)
- disociativa (F44.0)
- NOS (R41.3)
- retrograda (R41.2)
sindromul Korsakov:
- indus de alcool sau
nespecificat (F10.6)
- indus de alte substante
psiho-active (F11-F19
deobicei cu a patra cifra .6)
F04.0 Amnezia post-traumatica

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 101


Tulburari mentale si de comportament

F06 Alte tulburari mentale datorita F06.2 Tulburare deliranta [de alura
vatamarii si disfunctiei creierului si schizofrenica] organica
bolii fizice O tulburare in care delirurile persistente
Include afectiuni diverse legate cauzal de sau recurente domina tabloul clinic.
tulburarea cerebrala datorita bolii Delirurile pot fi insotite de halucinatii.
cerebrale primare, bolii sistemice care Pot fi prezente unele trasaturi sugestive
afecteaza creierul in mod secundar, de schizofrenie, cum ar fi halucinatiile
substantelor exogene toxice sau bizare sau tulburarea de gandire.
hormonilor, tulburarilor endocrine sau
altor boli somatice. Starile organice paranoice si halucinant-
Exclude: asociate cu: paranoice
- delir (F05.-) Psihoza de tip schizofrenic in epilepsie
- dementa asa cum este Exclude: tulburarea:
clasificata la F00-F03 - psihotica acuta si
rezultand din folosirea tranzitorie (F23.-)
alcoolului si altor substante - deliranta persistenta
psiho-active (F10-F19) (F22.-)
F06.0 Halucinoza organica - psihotica indusa
O tulburare prin halucinatii persistente si medicamentos (F11-F19
recurente, deobicei vizuale si auditive, deobicei cu al patrulea
care se produc in lipsa unei obnubilari a caracter .5)
constiintei si poate sau nu sa fie schizofrenia (F20.-)
recunoscuta de subiect ca atare. Se poate F06.3 Tulburari ale dispozitiei [afective]
produce elaborarea deliranta a organice
halucinatiilor, dar delirurile nu domina Tulburari caracterizate printr-o schimbare
tabloul clinic; starea interna poate fi a dispozitiei sau afectului, insotite de
conservata. obicei de o schimbare la nivelul intregii
activitati; depresiva, hipomaniaca,
Stare de halucinatie organica (nealcoolica) maniaca sau bipolara (vezi F30-F38), dar
Exclude: halucinoza alcoolica (F10.5) survenind ca o consecinta a unei tulburari
schizofrenia (F20.-) organice.
Exclude: tulburarile dispozitiei,
F06.1 Tulburare catatonica organica
O tulburare a activitatii psihomotorii neorganice sau
nespecificate (F30-F39)
diminuate (stupoare) sau crescute
(excitare) asociata cu simptome F06.4 Tulburari anxioase organice
catatonice. Pot alterna extremele O tulburare caracterizata prin trasaturile
tulburarii psihomotorii. descriptive esentiale ale unei tulburari de
Exclude: schizofrenia catatonica anxietate generalizata (F41.1), unei
(F20.2) tulburari de panica (F41.0) sau unei
stupoarea:
combinatii a celor doua, dar survenind ca
o consecinta a unei tulburari organice.
- disociativa (F44.2)
Exclude: tulburarile de anxietate,
- NOS (R40.1)
neorganice sau
nespecificate (F41.-)
F06.5 Tulburari disociative organice
O tulburare caracterizata printr-o
pierdere partiala sau completa a integrarii
normale intre amintirile trecutului,
constiinta identitatii si a senzatiilor
imediate si controlul miscarilor corpului
(vezi F44.-), dar survenind ca o
consecinta a unei tulburari organice.
Exclude: tulburarile disociative [de
conversie], neorganice sau
nespecificate (F44.-)

102 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F06.6 Tulburare organica labila [astenica] F07 Tulburari de personalitate si


emotional comportamentale datorita bolii,
O tulburare caracterizata prin vatamarii si disfunctiei cerebrale
incontinenta sau labilitate emotionala, Alterarea personalitatii si
stare de extenuare si o varietate de comportamentului poate fi o tulburare
senzatii fizice neplacute (de ex. vertij) si reziduala sau concomitenta a unei boli,
dureri, dar survenind ca o consecinta a vatamari sau disfunctii cerebrale.
unei tulburari organice. F07.0 Tulburare organica de personalitate
Exclude: tulburarile somatoforme, O tulburare caracterizata printr-o alterare
neorganice sau nespecifice semnificativa a tipurilor de
(F45.-) comportament obisnuite subiectului
F06.7 Tulburari cognitive usoare inainte de survenirea bolii, implicand
 0532 O tulburare caracterizata prin alterarea exprimarea emotiilor, necesitatilor si
memoriei, dificultati de invatare si impulsurilor. De asemenea, alterarea
capapcitate redusa de concentrare asupra functiilor cognitive si de gandire si
unei sarcini pentru perioade mai mult sexualitatea alterata pot face parte din
decat scurte. Deseori exista un sentiment tabloul clinic.
marcat de oboseala mentala atunci cand
sunt intreprinse sarcini mentale, iar Organica:
castigarea de noi cunostinte este in mod - peronalitatea pseudopsihopatica
subiectiv considerata a fi dificila chiar - personalitatea pseudoretardata
daca obiectiv este un succes. Niciunul din Sindromul de:
aceste simptome nu este atat de sever - lob frontal
incat sa fie pus un diagnostic fie de - personalitate cu epilepsia limbica
dementa (F00-F03) fie de delir (F05.-). - lobotomie
Acest diagnostic ar trebui sa fie pus - postleucotomie
numai in asociere cu o tulburare fizica Exclude: schimbarea durabila a
specifica si nu ar trebui sa fie pus in personalitatii dupa:
prezenta vreuneia dintre tulburarile - o experienta catastrofica
metale sau comportamentale clasificate la (F62.0)
F10-F99. Tulburarea poate precede, - o boala psihiatrica (F62.1)
insoti sau urma unei largi varietati de sidromul postcomotional
infectii si tulburari fizice, atat cerebrale (F07.2)
cat si sistemice, dar evidenta unei sindromul postencefalitic
implicari cerebrale nu este prezenta in (F07.1)
mod necesar. Poate fi diferentiata de tulburarea specifica a
sindromul post-encefalitic (F07.1) si de personalitatii (F60.-)
sindromul post-comotional (F07.2 ) prin F07.1 Sindrom postencefalitic
etiologia sa diferita, printr-o serie mai Schimbare comportamentala variabila si
restransa de simptome in general mai reziduala nespecifica in urma vindecarii
usoare si deobicei de durata mai scurta. dupa encefalita fie virala fie bacteriana.
F06.8 Alte tulburari mentale specificate Reversibilitatea sindromului este
datorite unei vatamari si disfunctii principala diferenta dintre aceasta
cerebrale si unei boli fizice tulburare si tulburarile organice de
Psihoza epileptica NOS personalitate.
F06.9 Tulburare mentala nespecificata, Exclude: tulburarea organica de
datorita vatamarii si disfunctiei personalitate (F07.0)
cerebrale si a unei boli psihice
Organic(a):
- sindrom cerebral NOS
- tulburare mentala NOS

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 103


Tulburari mentale si de comportament

F07.2 Sindrom postcomotional sau raportari ale altor persoane informate. Multe
Un sindrom care se produce ca urmare a persoane care consuma droguri folosesc mai mult
unei traume la cap (de obicei suficient de de un tip de substanta psihoactiva. Diagnosticul
grava pentru a rezulta pierderea principal ar trebui sa fie clasificat, ori de cate ori
cunostintei) si include un numar de este posibil, dupa substanta sau clasa substantelor
simptome disparate cum ar fi durerea de care a cauzat sau a contribuit cel mai mult la
cap, vertijul, oboseala, iritabilitatea, sindromul clinic respectiv. Alte diagnostice ar trebui
dificultatea in concentrarea si efectuarea sa fie codificate atunci cand alte substante
unor sarcini mentale, alterarea memoriei, psihoactive au fost luate in cantitati ce provoaca
insomnie si toleranta redusa la stress, la intoxicatii (al patrulea caracter obisnuit .0) sau intr-
excitatie emotionala sau la alcool. o masura care provoaca vatamari (al patrulea
caracter obisnuit .1), dependenta (al patrulea
Sindrom cerebral post-traumatic caracter obisnuit .2) sau alte tulburari (al patrulea
nepsihotic caracter obisnuit .3-.9).
Sindrom postcontuzional (encefalopatie)
F07.8 Alte tulburari organice de personalitate Ar trebui sa fie folosit diagnosticul tulburarilor ce
si de comportament datorite unei boli, rezulta din utilizarea drogurilor multiple (F19)
vatamari si disfunctii cerebrale numai in cazurile in care modalitatile de consum ale
Tulburare afectiva organica a emisferei substantelor psihoactive sunt haotice si
drepte nediscriminante sau in care contributiile diferitelor
F07.9 Tulburare organica de personalitate si substante psihoactive sunt amestecate fara
comportament datorita unei boli, posibilitate de rezolvare.
vatamari si disfunctii cerebrale,
nespecificata Exclude: folosirea daunatoare a substantelor care nu
Psihosindromul organic produc dependenta (F55)

F09 Tulburare mentala organica sau Urmatoarele subdiviziuni cu patru caractere sunt
simptomatica, nespecificata folosite la categoriile F10-F19:
Psihoza:
- organica NOS .0 Intoxicatie acuta
- simptomatica NOS O afectiune care apare in urma administrarii unei
Exclude: psihoza NOS (F29) substante psihoactive si care produce tulburari la
nivelul constiintei, cunoasterii, perceptiei, afectului
sau comportamentului sau altor functii si raspunsuri
Tulburari mentale si de psiho-fiziologice. Tulburarile sunt legate direct de
comportament datorite utilizarii efectele farmacologice acute ale substantei si se
substantelor psihoactive rezolva in timp, cu recuperare completa, exceptand
(F10-F19) partea in care tesutul a fost vatamat sau au aparut
 0503 alte complicatii. Complicatiile pot include trauma,
Acest bloc cuprinde o larga varietate de tulburari inhalarea vomei, delir, coma, convulsii si alte
care difera in gravitate si forma clinica dar care complicatii medicale. Natura acestor complicatii
toate pot fi puse pe seama folosirii uneia sau mai depinde de clasa farmacologica a substantei si
multor substante psihoactive, existand posibilitatea modul de administrare.
de a fi fost sau nu prescrise medical. Al treilea
caracter al codului identifica substanta implicata, iar Betie acuta in alcoolism
al patrulea caracter specifica starea clinica. Codurile 'Obiceiuri daunatoare' (droguri)
ar trebui sa fie folosite, in caz de necesitate, pentru Betie NOS
fiecare substanta specificata, dar ar trebui sa se Intoxicatie patologica
observe ca nu toate codurile cu patru caractere sunt Transa si tulburari de posesie in intoxicatia cu
aplicabile tuturor substantelor. substante psihoactive

Identificarea substantei psihoactive ar trebui sa se .1 Folosire daunatoare


bazeze pe tot atat de multe surse de informatii pe Un tip de substanta psihoactiva care este cauza
cat este posibil. Acestea includ datele auto- daunatoare a sanatatii. Vatamarea poate fi fizica (de
raportate, analiza sangelui si a altor fluide ale ex cazurile de hepatita datorita auto-administrarii de
corpului, simptomele fizice si psihologice substante psihoactive injectabile) sau mentala (de ex
caracteristice, comportamenul si semnele clinice si episoadele de tulburare depresiva secundara
alte dovezi cum ar fi un drog in posesia pacientului consumului mare de alcool).

104 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament
Tulburare in urma folosirii unei substante frica intensa la extaz. Partea senzoriala este de
psihoactive NOS obicei clara dar poate fi prezent un anumit grad de
intunecare a constiintei, fara a fi, totusi, o confuzie
.2 Sindromul de dependenta grava.
Un ansamblu de fenomene de comportament, de
cunoastere si fiziologice care se dezvolta dupa Alcoolica:
folosirea repetata a substantei si care include, in - halucinatie
mod tipic, dorinta puternica de a consuma drogul, - gelozie
dificultatile in controlarea folosirii lui, persistenta in - paranoia
folosirea lui in ciuda consecintelor nocive, fiind - psihoza NOS
acordata o mai mare prioritate folosirii drogului
decat altor activitati si obligatii, toleranta crescuta si Exclude: tulburarea psihotica reziduala si cu debut
uneori o stare fizica de sevraj. tardiv indusa de alcool sau de alte substante
psihotice (F10-F19 cu al patrulea caracter
Sindromul de dependenta poate fi prezent pentru o obisnuit .7)
substanta psihoactiva specifica (de ex tutun, alcool
sau diazepam), pentru o clasa de substante (de ex .6 Sindromul amnezic
droguri opiacee) sau pentru un spectru mai larg de Un sindrom asociat cu alterarea cronica pronuntata
substante psihoactive diferite din punct de vedere a memoriei recente si vechi. Memoria imediata se
farmacologic. pastreaza deobicei, iar memoria recenta este in mod
caracteristic mai tulburata decat memoria veche.
Alcoolism cronic Sunt evidente de obicei perturbarile in perceptia
Dipsomanie timpului si in cronologia evenimentelor, cum ar fi
Toxicomanie dificultatile in invatarea unui nou material.
Confabulatia poate fi marcata dar nu este prezenta
.3 Starea de sevraj invariabil. Alte functii cognitive sunt relativ bine
Un ansamblu de simptome avand o grupare si pastrate, iar defectele amnezice sunt
severitate variabile care se produc in cazul unui disproportionate comparativ cu celelalte perturbari.
sevraj total sau partial al substantei psihoactive
dupa folosirea persistenta a acelei substante. Tulburare amnezica, indusa de alcool sau droguri
Debutul si cursul starii de sevraj sunt limitate in
timp si sunt legate de tipul si doza substantei Psihoza sau sindromul Korsakov, indus(a) de alcool
psihoactive consumata imediat inaintea opririi sau sau alta substanta psihoactiva sau nespecificata.
reducerii folosirii. Starea de sevraj poate fi
complicata prin convulsii. Exclude: psihoza sau sindromul Korsakov
nealcoolic (F04.9)
.4 Starea de sevraj cu delir amnezia post-traumatica (F04.0-)
O afectiune in care starea de sevraj, asa cum este
definita la al patrulea caracter .3, este complicata .7 Tulburarea psihotica reziduala si cu debut
prin delir dupa definitia de la F05.-. Pot de tardiv
asemenea sa se produca convulsii. Afectiunea ar O tulburare in care schimbarile induse de alcool sau
trebui sa fie clasificata la F05.8 atunci cand factorii de substante psihoactive privind cunoasterea,
organici sunt considerati a juca si un rol in etiologie. afectul, personalitatea sau comportamentul persista
dincolo de perioada in care efectul direct al
Delirium tremens (indus de alcool) substantei psihoactive ar putea fi considerat ca
functional. Debutul tulburarii ar trebui sa fie legat
.5 Tulburare psihotica in mod direct de folosirea substantei psihoactive.
Un ansamblu de fenomene psihotice care se produc Cazurile in care debutul initial al starii se produce
in timpul sau in urma folosirii substantei mai tarziu decat episodul (episoadele) de folosire a
psihoactive dar care nu sunt explicate numai pe unei asemenea substante ar trebui sa fie codificate
baza unei intoxicatii acute si nu fac parte din starea aici numai cand exista dovada clara si categorica a
de sevraj. Tulburarea este caracterizata prin atribuirii starii efectului rezidual al substantei
halucinatii (de obicei auditive, dar deseori psihoactive. Flashback-urile pot fi diferentiate de
polisenzoriale), prin distorsiuni perceptuale, manii starea psihotica in parte prin natura lor episodica, in
(deseori de natura paranoica sau de persecutie), mod frecvent de foarte scurta durata, si in parte
tulburari psihomotorii (excitatie sau stupoare) si pentru ca ele multiplica experientele anterioare
printr-un afect anormal care se poate intinde de la legate de alcool sau de alta substanta psihoactiva.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 105


Tulburari mentale si de comportament
Dementa alcoolica NOS F16 Tulburari mentale si de
Sindromul cerebral alcoolic cronic comportament datorite folosirii
Dementa si alte forme mai usoare de alterare halucinogenelor
persistenta a functiilor cognitive Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni
Flashback-uri
Tulburare psihotica indusa de substanta psihoactiva F17 Tulburari mentale si de
cu debut tardiv comportament datorite folosirii
Tulburare de perceptie dupa folosirea de substante tutunului
halucinogene Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni
Reziduala:
- tulburare afectiva F18 Tulburari mentale si de
- tulburare de personalitate si comportament comportament datorite folosirii
solventilor volatili
Exclude: indus(a)de alcool sau de o substanta Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni
psihoactiva:
- sindromul Korsakov (F10-F19 cu al patrulea F19 Tulburari mentale si de
caracter obisnuit .6) comportament datorite folosirii
- starea psihotica (F10-F19 cu al patrulea drogurilor multiple si altor substante
caracter obisnuit .5) psihoactive
Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni
.8 Alte tulburari mentale si de comportament
.9 Tulburari nespecificate mentale si de Aceasta categorie ar trebui sa fie folosita
comportament atunci cand se stie ca sunt implicate doua
sau mai multe substante, dar este imposibil
de evaluat care substanta contribuie cel mai
F10 Tulburari mentale si de
comportament datorite folosirii
mult la tulburari. Ea ar trebui sa fie folosita
alcoolului de asemenea atunci cand identitatea unora
Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni sau chiar tuturor substantelor psihoactive
care au fost folosite este nesigura sau
necunoscuta, din moment ce multi dintre
F11 Tulburari mentale si de
cei care folosesc drogurile multiple nu
comportament datorite folosirii
substantelor opioide cunosc ei insisi deseori ceea ce consuma.
Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni Include: utilizarea neadecvata de droguri
NOS

F12 Tulburari mentale si de


comportament datorite folosirii
substantelor derivate din cannabis
Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni

F13 Tulburari mentale si de


comportament datorite folosirii
sedativelor sau hipnoticelor
Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni

F14 Tulburari mentale si de


comportament datorite folosirii
cocainei
Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni

F15 Tulburari mentale si de


comportament datorite folosirii altor
stimulanti, incluzand cofeina
Vezi paginile 104-106 pentru subdiviziuni

106 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

Schizofrenie, tulburari schizotipale F20.0 Schizofrenia paranoida


si delirante (F20-F29) Schizofrenia paranoida este dominata de
idei delirante relativ stabile, deseori
Acest bloc reuneste schizofrenia, ca cel mai paranoice, deobicei insotite de halucinatii
important membru al grupului, tulburarea mai ales auditive, si de perturbatii
schizotipala, tulburarile persistente delirante si un perceptuale. Tulburarile de afect, vointa si
grup mai mare de tulburari psihotice acute si limbaj ca si simptomele catatonice sunt fie
tranzitorii. Tulburarile schizo-afective au fost absente, fie relativ discrete.
mentinute aici in ciuda naturii lor controversate.
Schizofrenia parafrenica.
Exclude: starea paranoica de involutie
F20 Schizofrenie
Tulburarile schizofrenice sunt caracterizate (F22.8)
in general prin distorsiuni caracteristice ale paranoia (F22.0)
gandirii si perceptiei si afecte care sunt F20.1 Schizofrenie hebefrenica
neadecvate si slabite. Constiinta clara si O forma a schizofreniei in care schimbarile
capacitatea intelectuala sunt mentinute de afective sunt principale, ideile delirante si
obicei, cu toate ca anumite deficiente de halucinatiile flotante si fragmentare,
cunoastere pot evolua in cursul timpului. comportamentul iresponsabil si imprevizibil,
Cele mai importante fenomene iar manierismul este obisnuit. Dispozitia
psihopatologice includ repetarea gandurilor este superficiala si nepotrivita, gandirea este
ca un ecou; influentarea gandirii sau furtul dezorganizata, iar vorbirea este incoerenta.
ei; transmiterea gandurilor; perceptia Exista o tendinta de izolare sociala. De
deliranta si ideile delirante de control, obicei prognoza este nefavorabila din cauza
influenta sau pasivitate; halucinatii in care dezvoltarii rapide a simptomelor 'negative',
voci vorbesc sau discuta despre subiectul mai ales aplatizarea afectului si pierderea
respectiv la persoana a treia; tulburari de vointei. Hebefrenia ar trebui sa fie
gandire si simptome negative. diagnosticata in mod normal la adolescenti
sau adulti tineri.
Evolutia tulburarilor schizofrenice poate fi
si continua si episodica cu un deficit Schizofrenia dezorganizata
progresiv sau stabil sau pot exista unul sau Hebefrenia
mai multe episoade cu remisiune completa F20.2 Schizofrenie catatonica
sau incompleta. Diagnosticul de Schizofrenia catatonica este dominata de
schizofrenie nu ar trebui sa fie pus in tulburarile psihomotorii importante care pot
prezenta simptomelor depresive sau alterna intre extreme, cum ar fi hiperkinezia
maniacale extinse daca nu este clar ca si stupoarea sau supunerea automata si
simptomele schizofrenice au precedat negativism. Atitudinile si posturile impuse
tulburarea afectiva. Nu ar trebui pus un pot fi mentinute pe perioade lungi.
diagnostic de schizofrenie nici in prezenta Episoadele de agitatie violenta pot fi o
unei boli cerebrale manifeste sau a unei trasatura frapanta a afectiunii. Fenomenele
intoxicatii datorita unui drog sau in prezenta catatonice pot fi combinate cu o stare
unui sevraj. Tulburarile similare care se asemanatoare visului (oniroida) cu
dezvolta in prezenta epilepsiei sau altei boli halucinatii scenice intense.
cerebrale ar trebui sa fie clasificate la F06.2,
iar cele induse de substante psihoactive la Stupoare catatonica
F10-F19 cu un al patrulea caracter obisnuit .5. Schizofrenica:
Exclude: schizofrenia: - catalepsie
- acuta (nediferentiata) - catatonie
(F23.2) - flexibilitate ceroasa
- ciclica (F25.2)
reactia schizofrenica (F23.2)
tulburarea schizotipala (F21)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 107


Tulburari mentale si de comportament

F20.3 Schizofrenie nediferentiata F20.6 Schizofrenie simpla


Afectiuni psihotice care intrunesc criteriile O tulburare in care exista o dezvoltare
generale de diagnostic pentru schizofrenie insidioasa dar progresiva a unor bizarerii de
dar nu sunt conforme cu niciunul din comportament, imposibilitatea de a intruni
subtipurile de la F20.0-F20.2 sau care arata exigentele societatii si un declin in
trasaturile a mai mult de una dintre ele fara performanta totala. Trasaturile caracteristice
o predominare clara a unui set special de negative ale schizofreniei reziduale (de ex
caracteristici diagnosticale. slabirea afectului si pierderea vointei) se
dezvolta fara a fi precedate de vreun
Schizofrenie atipica. simptom psihotic manifest.
Exclude: tulburarea psihotica F20.8 Alte forme de schizofrenie
asemanatoare schizofreniei Schizofrenia cenestopata
acute (F23.2) Schizofreniforma:
schizofrenia nediferentiata - tulburare NOS
cronica (F20.5) - psihoza NOS
depresia post-schizofrenica Exclude: tulburarile schizofreniforme de
(F20.4) scurta durata (F23.2)
F20.4 Depresie post-schizofrenica F20.9 Schizofrenia, nespecificata
Un episod de schizofrenie, care poate fi
prelungit, survenind ca o consecinta a unei
F21 Tulburare schizotipala
boli schizofrenice. Unele simptome
O tulburare caracterizata prin
schizofrenice, fie 'pozitive' sau 'negative',
comportament excentric si anomalii de
pot fi inca prezente, dar ele nu mai domina
gandire si afectiune care seamana cu cele
tabloul clinic. Aceste stari depresive sunt
observate la schizofrenie, cu toate ca nici o
asociate cu un risc crescut de sinucidere.
anomalie schizofrenica definita si
Daca un pacient nu mai prezinta nici un
caracteristica nu apare in vreun stadiu.
simptom schizofrenic, ar trebui sa fie
Simptomele pot include un afect rece sau
diagnosticat un episod depresiv (F32.-).
necorespunzator; anhedonie; comportament
Daca simptomele schizofrenice sunt inca
ciudat sau excentric; o tendinta de izolare
floride si proeminente, diagnosticul ar trebui
sociala; idei paranoice sau bizare care nu se
sa ramana cel al subtipului schizofrenic
ridica la nivelul celor adevarat delirante;
potrivit (F20.0-F20.3).
ruminatii obsesionale; tulburare de gandire
F20.5 Schizofrenie reziduala si perturbari perceptuale; episoade cvasi-
O stare cronica in dezvoltarea unei boli psihotice tranzitorii ocazionale cu iluzii
schizofrenice in care a existat un progres intense, halucinatii auditive sau de alta
clar de la un stadiu timpuriu la unul tardiv natura si idei asemanatoare delirului,
caracterizat prin simptome 'negative' de producandu-se de obicei fara provocare
lunga durata cu toate ca nu sunt ireversibile, externa. Nu exista debut definit, iar evolutia
de ex incetinirea psihomotorie; si cursul sunt in general cele ale unei
hipoactivitate; slabirea afectului; pasivitate si tulburari de personalitate.
lipsa de initiativa; saracia cantitatii sau
coerentei vorbirii; comunicare neverbala Reactie schizofrenica latenta
slaba prin expresia faciala, contact vizual, Schizofrenie:
modularea vocii si postura; lipsa de ingrijire - de limita
a propriei persoane si performanta slaba - latenta
sociala. - pre-psihotica
- prodromica
Schizofrenia nediferentiata cronica - pseudo-nevrotica
Starea reziduala schizofrenica - pseudo-psihopatica
Tulburare de personalitate schizotipala
Exclude: sindromul Asperger (F84.5)
tulburarea de personalitate
schizoida (F60.1)

108 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F22 Tulburari delirante persistente F23 Tulburari psihotice acute si


Include o varietate de tulburari in care ideile tranzitorii
delirante de lunga durata constituie singura Un grup eterogen de tulburari caracterizate
sau cea mai esentiala caracteristica clinica si prin debutul acut al simptomelor psihotice
care nu pot fi clasificate ca organice, cum ar fi ideile delirante, halucinatiile si
schizofrenice sau afective. Tulburarile perturbarile perceptuale si prin
delirante care au avut o perioada de timp dezorganizarea grava a comportamentului
sub cateva luni ar trebui sa fie clasificate, cel obisnuit. Debutul acut este definit ca o
putin temporar, la F23.-. dezvoltare crescanda a tabloului clinic
F22.0 Tulburare deliranta evident anormal pe o perioada de doua
O tulburare caracterizata prin dezvoltarea saptamani sau mai putin. Nu exista nici o
fie a unei singure idei delirante sau a unui dovada a unei cauzalitati organice pentru
ansamblu de idei delirante inrudite care sunt aceste tulburari. Perplexitatea si confuzia
de obicei persistente si uneori durand toata sunt deseori prezente, dar dezorientarea in
viata. Continutul ideii sau ideilor delirante timp, spatiu si in privinta persoanei nu este
este foarte variabil. Halucinatiile auditive persitenta sau destul de severa pentru a
(voci) clare si persistente, simptomele justifica un diagnostic de delir produs in
schizofrenice cum ar fi ideile delirante de mod organic (F05.-). Vindecarea completa
control si slabirea marcata a afectului ca si se produce de obicei in cateva luni, deseori
dovada sigura a bolii cerebrale sunt toate in cateva saptamani sau chiar zile. Daca
incompatibile cu acest diagnostic. Totusi, tulburarea persista, va fi necesara o
prezenta halucinatiilor auditive ocazionale schimbare in clasificare. Tulburarea poate
sau tranzitorii la pacientii in varsta nu sau nu sa fie asociata cu un stress acut,
elimina acest diagnostic, cu conditia ca ele sa definit ca evenimente de obicei stressante
nu fie tipic schizofrenice si sa formeze care preced debutul cu una sau doua
numai o mica parte a intregului tablou clinic. saptamani.
F23.0 Tulburare psihotica polimorfa acuta, fara
Paranoia simptome schizofrenice
Paranoica: O tulburare psihotica acuta in care
- psihoza halucinatiile, ideile delirante sau perturbatiile
- stare perceptuale sunt clare dar foarte variabile,
Parafrenie (tardiva) schimbandu-se de la zi la zi sau chiar de la
Delir cu relatii senzitive (Sensitiver ora la ora. De asemenea este prezenta
Beziehungswahn) frecvent o bulversare emotionala cu
Exclude: paranoica: sentimente intense tranzitorii de fericire sau
extaz, sau anxietate si iritabilitate.
- tulburarea de personalitate
(F60.0)
Polimorfismul si instabilitatea sunt
caracteristice pentru intregul tablou clinic,
- psihoza, psihogena (F23.3)
iar trasaturile psihotice nu justifica un
- reactia (F23.3) diagnostic de schizofrenie (F20.-). Aceste
- schizofrenia (F20.0) tulburari au deseori un debut abrupt,
F22.8 Alte tulburari delirante persistente dezvoltandu-se rapid in cateva zile, si ele
Tulburarile in care ideea sau ideile delirante arata o vindecare rapida a simptomelor fara
sunt insotite de voci halucinante persistente recadere. Daca simptomele persista,
sau de simptome schizofrenice care nu diagnosticul ar trebui sa fie schimbat in
justifica un diagnostic de schizofrenie tulburare deliranta persistenta (F22.-).
(F20.-).
Bufeu delirant fara simptome de
Dismorfo-fobia deliranta schizofrenie sau nespecificat
Stare paranoica involutionala Psihoza cicloida fara simptome de
Paranoia cverulenta schizofrenie sau nespecificat
F22.9 Tulburare deliranta persistenta,
nespecificata

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 109


Tulburari mentale si de comportament

F23.1 Tulburare psihotica acuta cu simptome F23.9 Tulburare psihotica acuta si tranzitorie,
schizofrenice nespecificata
O tulburare psihotica in care tabloul Psihoza reactionala scurta NOS
polimorfic si instabil este prezent, asa cum Psihoza reactionala
este descris in F23.0; in ciuda instabilitatii,
totusi, unele simptome tipice pentru Tulburare deliranta indusa
schizofrenie sunt de asemenea evidente in F24
O tulburare deliranta impartasita de doua
majoritatea timpului. Daca simptomele sau mai multe persoane cu legaturi
schizofrenice persista, diagnosticul ar trebui emotionale stranse. Numai una din persoane
sa fie schimbat in schizofrenie (F20.-). sufera de o tulburare psihotica reala; ideile
delirante sunt induse in cealalta
Bufeu delirant cu simptome de schizofrenie persoana/celelalte persoane si dispar
Psihoza cicloida cu simptome de deobicei cand acestea sunt separate.
schizofrenie
F23.2 Tulburare psihotica acuta asemanatoare Nebunie in doi
schizofreniei Indusa:
O tulburare psihotica acuta in care - tulburare paranoica
simptomele psihotice sunt relativ stabile si - tulburare psihotica
justifica diagnosticul de schizofrenie, dar au
avut o durata mai mica de aproximativ o
F25 Tulburari schizo-afective
luna; trasaturile polimorfice instabile, dupa
Tulburarile episodice in care atat
cum sunt descrise la F23.0, sunt absente.
simptomele afective cat si cele schizofrenice
Daca simptomele schizofrenice persista,
sunt proeminente, dar care nu justifica un
diagnosticul ar trebui sa fie schimbat in
diagnostic fie de schizofrenie fie de episoade
schizofrenie (F20.-).
depresive sau maniace. Alte afectiuni in care
simptomele afective se suprapun peste o
Schizofrenie acuta (nediferentiata)
boala schizofrenica pre-existenta, co-exista
Schizofreniforma de durata scurta:
sau alterneaza cu tulburari delirante de alte
- tulburare
tipuri, sunt clasificate la F20-F29.
- psihoza
Simptomele psihotice neconcordante cu
Onirofrenie
dispozitia in tulburarile afective nu justifica
Reactia schizofrenica
un diagnostic de tulburare schizo-afectiva.
Exclude: tulburarea deliranta organica
[asemanatoare schizofreniei] F25.0 Tulburare schizo-afectiva, tip maniacal
(F06.2) O tulburare in care simptomele atat
tulburarile schizofreniforme NOS
schizofrenice cat si maniacale sunt
(F20.8) proeminente astfel incat episodul de boala
nu justifica un diagnostic fie de schizofrenie
F23.3 Alte tulburari psihotice acute
fie de un episod maniacal. Aceasta categorie
predominant delirante
Tulburarile psihotice acute in care ideile ar trebui sa fie folosita atat pentru un singur
delirante sau halucinatiile relativ stabile sunt episod cat si pentru o tulburare recurenta in
trasaturile clinice principale, dar nu justifica care majoritatea episoadelor sunt schizo-
un diagnostic de schizofrenie (F20.-). Daca afective, de tip maniacal.
ideile delirante persista, diagnosticul ar
trebui sa fie schimbat in tulburare deliranta Psihoza schizo-afectiva, tip maniacal
(F22.-). Psihoza schizofreniforma, tip maniacal

Reactie paranoica
Psihoza paranoica psihogena
F23.8 Alte tulburari psihotice acute si tranzitorii
Orice alte tulburari psihotice acute
specificate pentru care nu exista dovada
unei cauzalitati organice si care nu justifica
clasificarea la F23.0-F23.3

110 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F25.1 Tulburare schizo-afectiva, tip depresiv F30 Episod maniacal


O tulburare in care atat simptomele Toate subdiviziunile acestei categorii ar
schizofrenice cat si cele depresive sunt trebui sa fie folosite numai pentru un
proeminente astfel incat episodul de boala singur episod. Episoadele hipomaniacale
nu justifica un diagnostic fie de schizofrenie sau maniacale la indivizii care au avut
fie de un episod depresiv. Aceasta categorie unul sau mai multe episoade afective
ar trebui sa fie folosita atat pentru un singur anterioare (depresive, hipomaniacale,
episod cat si pentru o tulburare recurenta in maniacale sau mixte) ar trebui sa fie
care majoritatea episoadelor sunt schizo- codificate ca tulburari afective bipolare
afective, tip depresiv. (F31.-).
Include: tulburarea bipolara, episod
Psihoza schizo-afectiva, tip depresiv maniacal unic
Psihoza schizofreniforma, tip depresiv F30.0 Hipomanie
F25.2 Tulburari schizo-afective, tip mixt O tulburare caracterizata printr-o crestere
Schizofrenia ciclica usoara a dispozitiei, energie si activitate
Psihoza afectiva si schizofrenica mixta crescute si, de obicei, sentimente intense
F25.8 Alte tulburari schizo-afective de bunastare si eficacitate atat fizica cat si
F25.9 Tulburare schizo-afectiva, nespecificata mentala. Sociabilitatea crescuta, vorbaria,
Psihoza schizo-afectiva NOS familiaritatea extrema, energia sexuala
crescuta si o necesitate scazuta de somn
sunt prezente deseori, dar nu intr-o
F28 Alte tulburari psihotice neorganice
Tulburarile delirante sau halucinante care nu maniera care sa duca la o intrerupere
justifica un diagnostic de schizofrenie grava a muncii sau sa rezulte intr-o
(F20.-), tulburarile delirante persistente respingere sociala. Iritabilitatea, vanitatea
(F22.-), tulburarile psihotice acute si sau comportamentul grosolan pot lua
tranzitorii (F23.-), tipurile psihotice ale locul unei sociabilitati mai euforice in
episodului maniacal (F30.2), sau episodul general. Perturbarile de dispozitie si
depresiv grav (F32.3). comportament nu sunt insotite de
halucinatii sau idei delirante.
Psihoza halucinatorie cronica F30.1 Manie fara simptome psihotice
Dispozitia este crescuta nepotrivindu-se
circumstantelor pacientului si poate varia
F29 Psihoza neorganica nespecificata
de la o jovialitate nepasatoare la o agitatie
Psihoza NOS
aproape incontrolabila. Expansivitatea
Exclude: tulburarea mentala NOS (F99)
este insotita de o energie crescuta, care
psihoza organica sau rezulta in hiperactivitate, presiune de a
simptomatica NOS (F09) conversa si o necesitate scazuta de somn.
Atentia nu poate fi retinuta si exista
Tulburari ale dispozitiei [afective] deseori o distractibilitate marcata. Stima
(F30-F39) fata de sine este deseori ridicata avand
idei grandioase si mare incredere in sine.
Acest bloc cuprinde tulburarile in care perturbarea Pierderea inhibitiilor sociale normale
fundamentala este o schimbare in afect sau poate avea ca rezultat un comportament
dispozitie catre depresie (cu sau fara anxietate care este indiferent, imprudent sau
asociata) sau catre expansivitate. Schimbarea neadecvat circumstantelor si nerational.
dispozitiei este de obicei insotita de o schimbare la
intregul nivel al activitatii; cele mai multe din
celelalte simptome sunt fie secundare acesteia, fie
usor de inteles in contextul schimbarii in dispozitie
si activitate. Cele mai multe din aceste tulburari tind
sa fie recurente, iar debutul episoadelor individuale
poate fi deseori legat de evenimente sau situatii
stressante.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 111


Tulburari mentale si de comportament

F30.2 Manie cu simptome psihotice F31.2 Tulburare afectiva bipolara, episod


In plus fata de tabloul clinic descris la actual maniacal cu simptome psihotice
F30.1, sunt prezente idei delirante (de Pacientul este maniac in prezent, fara
obicei grandioase) sau halucinatii (de simptome psihotice (ca la F30.2) si a avut
obicei voci care vorbesc direct cel putin un alt episod afectiv
pacientului) sau agitatia, activitatea (hipomaniacal, maniacal, depresiv sau
motorie excesiva si fuga de idei sunt atat mixt) in trecut.
de extreme incat subiectul devine de F31.3 Tulburare afectiva bipolara, episod
neinteles sau inaccesibil unei comunicari actual de depresie usoara sau medie
normale. Pacientul este depresiv in prezent, ca intr-
un episod depresiv de severitate fie
Manie cu: usoara fie moderata (F32.0 sau F32.1) si a
- simptome psihotice conforme avut cel putin un episod confirmat afectiv
dispozitiei hipomaniacal, maniacal sau mixt in trecut.
- simptome psihotice neconforme F31.4 Tulburare afectiva bipolara, episod
dispozitiei actual de depresie severa fara
Stupoare maniacala simptome psihotice
F30.8 Alte episoade maniacale
Pacientul este depresiv in prezent, ca intr-
un episod depresiv sever fara simptome
F30.9 Episod maniacal nespecificat
psihotice (F32.2), si a avut cel putin un
Manie NOS
episod confirmat afectiv hipomaniacal,
maniacal sau mixt in trecut.
F31 Tulburare afectiva bipolara
F31.5 Tulburari afective bipolare, episod
O tulburare caracterizata prin doua sau actual de depresie severa cu simptome
mai multe episoade in care dispozitia psihotice
pacientului si nivelele activitatii sunt Pacientul este depresiv in prezent, ca intr-
perturbate semnificativ, aceasta un episod depresiv sever cu simptome
perturbare constand in unele ocazii de psihotice (F32.3) si a avut cel putin un
crestere a dispozitiei si de energie si episod confirmat afectiv hipomaniacal,
activitate crescute (hipomanie sau manie) maniacal sau mixt in trecut.
si in alte ocazii de scadere a dispozitiei si F31.6 Tulburare afectiva bipolara, episod
energie si activitate scazute (depresie). actual mixt
Episoadele repetate de hipomanie sau Pacientul a avut cel putin un episod
manie sunt clasificate numai ca bipolare. confirmat afectiv hipomaniacal, maniacal,
Include: maniaco-depresiva: depresiv sau mixt in trecut, si manifesta
- boala in prezent fie o combinatie fie o alterare
- psihoza rapida a simptomelor maniacale si
- reactia depresive.
Exclude: tulburarea bipolara, episod Exclude: episodul afectiv mixt unic

maniacal unic (F30.-) (F38.0)


ciclotimia (F34.0) F31.7 Tulburare afectiva bipolara, in prezent
in remisie
F31.0 Tulburare afectiva bipolara, episod Pacientul a avut cel putin un episod
actual hipomaniacal
confirmat afectiv hipomaniacal, maniacal
Pacientul este hipomaniacal in prezent si
sau mixt in trecut si, in plus, cel putin un
a avut cel putin un alt episod afectiv
(hipomaniacal, maniacal, depresiv sau alt episod afectiv (hipomaniacal,
maniacal, depresiv sau mixt), dar nu
mixt) in trecut.
sufera in prezent de nici o perturbare
F31.1 Tulburare afectiva bipolara, episod semnificativa a dispozitiei si care nu s-a
actual maniacal fara simptome
psihotice
produs de mai multe luni. Ar trebui sa fie
Pacientul este maniac in prezent, fara codificate aici perioadele de remisiune din
simptome psihotice (ca la F30.1) si a avut cursul tratamentului profilactic.
cel putin un alt episod afectiv F31.8 Alte tulburari afective bipolare
(hipomaniacal, maniacal, depresiv sau Tulburare bipolara II
mixt) in trecut. Episoade maniacale recurente NOS
F31.9 Tulburare afectiva bipolara,
nespecificata

112 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F32 Episod depresiv F32.1 Episod depresiv moderat


 0505 In episoadele depresive tipice usoare, Sunt prezente de obicei patru sau mai
moderate sau severe, pacientul sufera de multe din simptomele de mai sus si
scaderea dispozitiei, reducerea energiei si pacientul se pare ca are greutati in
scaderea in activitate. Este redusa continuarea activitatilor obisnuite.
capacitatea de a simti placere, interes si
concentrare, iar oboseala marcata este F32.2 Episod depresiv sever, fara simptome
obisnuita chiar dupa un efort minim. psihotice
Somnul este de obicei perturbat si Un episod de depresie in care sunt
apetitul diminuat. Stima fata de sine si marcate si chinuitoare mai multe din
increderea in sine sunt intotdeauna reduse simptomele de mai sus, pierderea tipica a
si, chiar in forma usoara, sunt deseori stimei de sine si ideile de devalorizare si
prezente unele idei de vinovatie sau vinovatie. Gandurile si actele de
devalorizare. Dispozitia scazuta variaza sinucidere sunt obisnuite, iar un numar de
putin de la zi la zi, este insensibila fata de simptome 'somatice' sunt de obicei
circumstante si poate fi insotita de prezente.
simptome asa-numite 'somatice', cum ar
fi pierderea interesului si a sentimentelor Depresie agitata, episod unic fara
de placere, trezirea dimineata cu cateva simptome psihotice
ore inaintea celei obisnuite de trezire, Depresie majora, episod unic fara
depresie mai agravata dimineata, simptome psihotice
incetinire psihomotorie marcata, agitatie, Depresie vitala, episod unic fara
pierderea apetitului, pierderea in greutate simptome psihotice
si pierderea libido-ului. Depizand de
numarul si severitatea simptomelor, un
F32.3 Episod depresiv sever cu simptome
episod depresiv poate fi specificat ca psihotice
usor, moderat sau sever. Un episod de depresie asa cum este
descris la F32.2, dar cu prezenta
Urmatoarele subdiviziuni cu cinci halucinatiilor, ideilor delirante, incetinirea
caractere sunt folosite la categoria F32: psihomotorie sau stuporii atat de severe
incat de obicei sunt imposibile activitatile
0 nespecificat ca producandu-se sociale obisnuite; se poate ca viata sa fie
in perioada postnatala pusa in pericol din cauza ideilor de
sinucidere, deshidratare sau infometare.
1 producandu-se in perioada Halucinatiile si ideile delirante pot sau nu
postnatala sa fie concordante cu dispozitia.
Include: episoade unice de:
- reactie depresiva Episoade unice de:
- depresie psihogena - depresie majora cu simptome psihotice
- depresie reactionala - psihoza depresiva psihogena
Exclude: tulburarea de adaptare - depresie psihotica
(F43.2) - psihoza depresiva reactionala
tulburarea depresiva
recurenta (F33.-) F32.8 Alte episoade depresive
in asociere cu tulburari de Depresie atipica
conduita la F91.- (F92.0) Episoade unice de depresie 'mascata'
F32.0 Episod depresiv usor NOS
Sunt prezente de obicei doua sau trei din
simptomele de mai sus. Pacientul este F32.9 Episod depresiv, nespecificat
deobicei chinuit de acestea dar va fi Depresie NOS
probabil in stare sa continue cele mai Tulburare depresiva NOS
multe din activitati.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 113


Tulburari mentale si de comportament

F33 Tulburare depresiva recurenta F33.2 Tulburare depresiva recurenta, episod


O tulburare caracterizata prin episoade actual sever fara simptome psihotice
repetate de depresie asa cum sunt descrise O tulburare caracterizata prin episoade
la episodul depresiv (F32.-), fara vreun repetate de depresie, episodul prezent
istoric de episoade independente de fiind sever fara simptome psihotice, ca la
ridicare a dispozitiei si energie crescuta F32.2, si fara vreun istoric de manie.
(manie). Totusi, pot exista episoade
scurte de ridicare usoara a dispozitiei si Depresie endogena fara simptome
supra-activitate (hipomanie) imediat dupa psihotice
un episod depresiv, uneori precipitat de Depresie majora, recurenta fara
tratamentul antidepresiv. Formele mai simptome psihotice
severe de tulburare depresiva recurenta Psihoza maniaco-depresiva, tipul depresiv
(F32.2 si F33.3) au mult in comun cu fara simptome psihotice
conceptele anterioare cum ar fi depresia Depresie vitala, recurenta fara simptome
maniaco-depresiva, melancolia, depresia psihotice
vitala si depresia endogena. Primul episod F33.3 Tulburare depresiva recurenta, episod
se poate produce la orice varsta, de la actual sever cu simptome psihotice
copilarie la varsta inaintata, debutul poate O tulburare caracterizata prin episoade
fi sau acut sau insidios, iar durata variaza repetate de depresie, episodul prezent
de la cateva saptamani la multe luni. fiind sever cu simptome psihotice, ca la
Riscul ca un pacient cu o tulburare F32.3, si fara episoade anterioare de
depresiva recurenta sa aiba un episod de manie.
manie nu dispare niciodata complet,
totusi au fost experimentate multe Depresie endogena cu simptome
episoade depresive. Daca se produce un psihotice
asemenea episod, diagnosticul ar trebui sa Psihoza maniaco-depresiva, tipul depresiv
fie schimbat cu cel de tulburare afectiva cu simptome psihotice
bipolara (F31.-). Episoade severe recurente de:
Include: episoadele recurente de: - depresie majora cu simptome psihotice
- reactie depresiva
- psihoza depresiva psihogena
- depresie psihotica
- depresie psihogena
- psihoza depresiva reactionala
- depresie reactionala
F33.4 Tulburare depresiva recurenta, in
tulburarea depresiva remisie in prezent
sezoniera Pacientul a avut, in trecut, doua sau mai
Exclude: episoadele depresive de
multe episoade depresive asa cum sunt
scurta durata recurente descrise la F33.0-F33.3, dar nu a
(F38.1)
prezentat simptome depresive de cateva
F33.0 Tulburare depresiva recurenta, episod luni.
actual usor
F33.8 Alte tulburari depresive recurente
O tulburare caracterizata prin episoade
repetate de depresie, episodul prezent F33.9 Tulburare depresiva recurenta,
nespecificata
fiind usor, ca la F32.0, si fara vreun istoric
Depresia monopolara NOS
de manie.
F33.1 Tulburare depresiva recurenta, episod
actual moderat
O tulburare caracterizata prin episoade
repetate de depresie, episodul prezent
fiind de severitate moderata, ca la F32.1,
si fara vreun istoric de manie.

114 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F34 Tulburari persistente de dispozitie F38 Alte tulburari ale dispozitiei


[afectiva] [afective]
Tulburari persistente si de obicei Orice alte tulburari ale dispozitiei care nu
fluctuante de dispozitie in care justifica clasificarea la F30-F34, deoarece
majoritatea episoadelor individuale nu ele nu sunt suficient de severe sau nu au o
sunt suficient de severe pentru a justifica durata suficienta.
descrierea de episoade hipomaniacale sau F38.0 Alte tulburari unice ale dispozitiei
usor depresive. Deoarece ele dureaza mai [afective]
multi ani, iar uneori pe o perioada mai Episod afectiv mixt
mare din viata de adult a pacientului, ele F38.1 Alte tulburari recurente ale dispozitiei
implica un chin si o incapacitate [afective]
considerabile. In anumite circumstante, Episoade depresive recurente de scurta
episoadele depresive sau maniacale, durata
recurente sau unice se pot suprapune pe F38.8 Alte tulburari specificate ale dispozitiei
o tulburare afectiva persistenta. [afective]
F34.0 Ciclotimie
O instabilitate persistenta a dispozitiei Tulburari nespecificate ale
F39
care implica perioade numeroase de dispozitiei (afective)
depresie si exaltare usoara, niciuna dintre Psihoza afectiva NOS
ele nu este suficient de severa sau
prelungita pentru a justifica un diagnsotic Tulburari nevrotice, de stress si
de tulburare afectiva bipolara (F31.-) sau somatoforme (F40-F48)
tulburare depresiva recurenta (F33.-). Exclude: cand sunt asociate cu o tulburare de
Aceasta tulburare se gaseste in mod conduita la F91.- (F92.8)
frecvent la rudele pacientului cu o
tulburare afectiva bipolara. Unii pacienti
cu ciclotimie dezvolta in cele din urma F40 Tulburari fobice de anxietate
tulburarea afectiva bipolara.  0511 Un grup de tulburari in care anxietatea
este numai evocata sau predominanta in
Tulburarea afectiva de personalitate anumite situatii bine-definite ce nu sunt
Personalitatea cicloida periculoase in prezent. Ca un rezultat,
Personalitatea ciclotimica aceste situatii sunt evitate in mod
caracteristic sau indurate cu temere.
F34.1 Distimie
O depresie cronica a dispozitiei, cu o Preocuparea pacientului se poate focaliza
durata de cel putin cativa ani, care nu este pe simptome individuale cum ar fi
suficient de severa sau in care episoadele palpitatiile sau senzatia de lesin si sunt
individuale nu sunt destul de prelungite deseori asociate secundar cu teama de
pentru a justifica un diagnostic de moarte, de pierderea controlului sau de a
tulburare depresiva recurenta usoara, innebuni. Trecerea meditativa la o situatie
moderata sau severa (F33.-). fobica genereaza deobicei o anxietate
anticipata. Anxietatea fobica si depresia
Depresiva: co-exista deseori. Faptul ca sunt necesare
- nevroza doua diagnostice, anxietate fobica si
- tulburarea de personalitate episod depresiv, sau numai unul, este
Depresie neurotica determinat de evolutia in timp a celor
Depresie anxioasa persistenta doua afectiuni si de consideratiile
terapeutice din momentul consultatiei.
Exclude: depresia anxioasa (usoara sau
nepersistenta) (F41.2)
F34.8 Alte tulburari persistente ale dispozitiei
[afective]
F34.9 Tulburare a dispozitiei [afective],
nespecificata

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 115


Tulburari mentale si de comportament

F40.0 Agorafobie F40.9 Tulburari anxioase fobice, nespecificate


Un grup de fobii relativ bine-definit Fobia NOS
cuprinzand temeri de parasire a Stare fobica NOS
domiciliului, de intrare in magazine, de
multimi si de locuri publice sau de a F41 Alte tulburari anxioase
calatori singuri in trenuri, autobuze sau Tulburari in care manifestarea anxietatii
avioane. Tulburarea de panica este o este simptomul major si nu este limitata la
trasatura frecventa atat a episoadelor vreo situatie particulara de mediu.
prezente cat si a celor trecute. De Simptomele depresive si obsesionale, si
asemenea simptomele depresive si chiar unele elemente de anxietate fobica,
obsesionale ca si fobiile sociale sunt pot de asemenea sa fie prezente, cu
prezente in mod obisnuit ca trasaturi conditia ca ele sa fie in mod clar
auxiliare. Evitarea situatiei fobice este secundare sau mai putin severe.
deseori proeminenta si unii agorafobi
F41.0 Tulburare de panica [anxietate
manifesta o usoara anxietate deoarece ei episodica paroxistica]
sunt in stare sa evite situatiile lor fobice.  0511 Trasatura esentiala o constituie atacurile
F40.00 Agorafobie fara mentionarea tulburarii recurente de anxietate (panica) severa,
de panica care nu se limiteaza la vreo situatie
F40.01 Agorafobie cu tulburare de panica speciala sau la un grup de circumstante si
F40.1 Fobii sociale de aceea sunt imprevizibile. Ca si la alte
Teama de privirea scrutatoare a altor tulburari de anxietate, simptomele
oameni ceea ce duce la evitarea situatiilor dominante includ debutul brusc de
sociale. Fobiile sociale mai patrunzatoare palpitatii, dureri de piept, senzatii de
sunt deobicei asociate cu stima de sine sufocare, ameteala si sentimente de
scazuta si teama de critica. Ele se pot irealitate (depersonalizare sau derealizare).
manifesta prin roseata, tremuratul De asemenea exista deseori o frica
mainilor, greata sau necesitatea urgenta de secundara de a muri, de a pierde controlul
a urina, pacientul fiind convins uneori ca sau de a innebuni. Tulburarea de panica
una din aceste manifestari secundare a nu ar trebui sa fie considerata ca
anxietatii lor este problema primara. diagnostic principal daca pacientul are o
Simptomele pot progresa catre atacuri de tulburare depresiva in momentul in care
panica. atacul incepe; in aceste circumstante
atacurile de panica sunt probabil
Antropofobie secundare depresiei.
Nevroza sociala
F40.2 Fobii specifice (izolate) Panica:
Fobii limitate la situatii foarte specifice - atac (de)
cum ar fi proximitatea anumitor animale, - stare (de)
inaltimile, traznetul, intunericul, zborul in Exclude: tulburarea de panica cu
avion, spatiile inchise, urinarea sau agorafobie (F40.01)
defecarea in toaletele publice, consumul
anumitor alimente, ingrijirile dentare sau
vederea sangelui sau a ranilor. Cu toate ca
situatia declansatoare este discreta,
contactul cu ea poate declansa panica la
fel ca in agorafobie sau fobia sociala.

Acrofobie
Fobie de animale
Claustrofobie
Fobie simpla
Exclude: dismorfofobia (nedeliranta)
(F45.2)
nosofobia (F45.2)
F40.8 Alte tulburari anxioase fobice

116 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F41.1 Tulburare de anxietate generalizata F42 Tulburare obsesiv-compulsiva


Anxietatea care este generalizata si Gandurile obsesive recurente sau actele
persistenta dar care nu se limiteaza la compulsive sunt trasatura esentiala.
vreuna din circumstantele particulare de Gandurile obsesive sunt idei, imagini sau
mediu sau poate fi chiar foarte impulsuri care patrund in mintea
predominanta in una din acestea (adica, pacientului necontenit si stereotipic. Sunt
este 'flotanta'). Simptomele dominante chinuitoare aproape invariabil si pacientul
sunt variabile dar includ plangeri din incearca deseori, fara succes, sa le reziste.
partea pacientului de nervozitate Totusi, ele sunt recunoscute ca gandurile
persistenta, de tremuraturi, tensiuni proprii ale lui sau ale ei, chiar daca ele
musculare, transpiratii, sentiment de 'cap sunt involuntare si deseori repugnante.
vid', palpitatii, ameteala si discomfort Actele sau ritualurile compulsive sunt
epigastric. Sunt deseori exprimate temeri comportamente stereotipe care sunt
ca pacientul sau o ruda se vor imbolnavi repetate necontenit. Ele nu sunt placute
sau vor avea un accident. prin ele insele, nici nu rezulta din
completarea sarcinilor utile prin ele insele.
Anxioasa: Functia lor este de a preveni un
- nevroza eveniment in mod obiectiv putin
- reactie probabil, deseori implicand vatamarea
- stare pacientului sau provocat de acesta, de
Exclude: neurastenia (F48.0) care el sau ea are teama ca s-ar putea
produce altminteri. De obicei, acest
F41.2 Tulburare anxioasa si depresiva mixta
Aceasta categorie ar trebui sa fie folosita comportament este recunoscut de catre
cand simptomele de anxietate si depresie pacient ca fiind fara rost sau ineficace si
sunt ambele prezente, dar nici unul nu sunt efectuate multe incercari pentru a
este predominant in mod clar si nici un rezista. Anxietatea este prezenta aproape
tip de simptom nu este suficient de invariabil. Daca se rezista actelor
prezent pentru a justifica un diagnostic compulsive anxietatea se agraveaza.
Include: nevroza anancasta
daca sunt considerate separat. Cand sunt
prezente atat simptomele de anxietate cat nevroza obsesiv-compulsiva
si cele de depresie si sunt destul de grave Exclude: personalitatea (tulburarea)
pentru a justifica diagnostice individuale, obsesiv-compulsiva (F60.5)
ambele diagnostice ar trebui sa fie F42.0 Ganduri predominant obsedante sau
inregistrate, iar aceasta categorie nu ar de meditare
trebui sa fie folosita. Acestea pot fi forma ideilor, imaginilor
mentale sau impulsurilor de a actiona,
Depresie anxioasa (usoara sau care sunt aproape intotdeauna
nepersistenta) suparatoare pentru subiect. Uneori ideile
F41.3 Alte tulburari anxioase mixte sunt o considerare nedecisa si fara sfarsit
Simptomele de anxietate mixte cu a alternativelor, asociate cu o incapacitate
trasaturi ale altor tulburari de la F42-F48. de a lua decizii banale dar necesare
Nici un tip de simptom nu este destul de traiului de zi cu zi. Relatia dintre
grav pentru a justifica un diagnostic daca meditarile obsedante si depresie este in
sunt considerate separat. mod special stransa, iar un diagnsotic de
F41.8 Alte tulburari anxioase specificate tulburare obsesiv-compulsiva ar fi de
Isterie anxioasa preferat numai daca meditarile se produc
F41.9 Tulburare anxioasa, nespecificata
sau persista in absenta unui episod
Anxietate NOS depresiv.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 117


Tulburari mentale si de comportament

F42.1 Acte predominant compulsive [ritualuri F43.0 Reactie acuta la stress


obsedante] O tulburare tranzitorie care se dezvolta
Majoritatea actelor compulsive au ca intr-un individ fara vreo alta tulburare
preocupare curatenia (mai ales spalarea pe mentala ca raspuns la un stress
maini), verificarea repetata pentru a se extraordinar fizic si mental si care de
asigura ca nu i s-a permis vreunei situatii obicei dispare in cateva ore sau zile.
potential periculoase sa se dezvolte, sau Vulnerabilitatea individuala si capacitatea
ordinea si randuiala. Comportamentul de a face fata problemelor joaca un rol in
evident este de frica, de obicei de pericol producerea si severitatea reactiilor acute
fie fata de pacient fie cauzat de acesta, iar la stress. Simptomele arata un tablou mixt
ritualul este o incercare ineficienta sau si in schimbare si includ o stare initiala de
simbolica pentru a evita acel pericol. 'uimire' cu o oarecare restrangere a
F42.2 Ganduri si acte obsedante mixte campului constiintei si diminuare a
F42.8 Alte tulburari obsesiv-compulsive atentiei, incapacitate de a intelege stimulii
F42.9 Tulburare obsesiv-compulsiva, si dezorientare. Aceasta stare poate fi
nespecificata urmata fie de o noua retragere din mediul
inconjurator (putand ajunge pana la
stupoare disociativa - F44.2), fie de o
F43 Reactie la stress sever si tulburari
de adaptare
agitatie si supra-activitate (reactie de
Aceasta categorie difera de celelalte prin retragere sau fuga). Sunt prezente in mod
aceea ca include tulburari identificabile nu obisnuit semnele autonome de anxietate
numai pe baza simptomelor si evolutiei extrema (tahicardie, transpiratie, roseata).
dar si pe existenta uneia sau alteia din cele Simptomele apar de obicei in cateva
doua influente cauzale: un eveniment din minute de la impactul stimulului sau
viata extrem de stresant care produce o evenimentului stressant si dispar in doua
reactie de stress acut, sau o schimbare pana la trei zile (deseori in cateva ore).
semnificativa in viata care duce la Poate fi prezenta amnezia partiala sau
circumstante neplacute continue completa (F44.0) a episodului. Daca
rezultand intr-o tulburare de adaptare. Cu simptomele persista, ar trebui sa fie luata
toate ca stressul psiho-social mai putin in considerare o schimbare a
sever ('evenimente din viata') poate diagnosticului.
precipita debutul sau poate contribui la
prezentarea unui evantai foarte larg de Acuta:
tulburari clasificate altundeva in acest - reactie de criza
capitol, importanta sa etiologica nu este - reactie la stress
intotdeauna clara si in fiecare caz se va Oboseala de lupta
descoperi ca depinde de vulnerabilitatea Stare de criza
individuala, deseori idiosincratica, adica Soc psihic
evenimentele din viata nu sunt nici
necesare nici suficiente pentru a explica
producerea si forma tulburarii. In
contrast, tulburarile reunite aici sunt
considerate a se produce intotdeauna ca o
consecinta directa a stressului sever acut
sau traumei persistente. Evenimentele
stressante sau circumstantele neplacute
continue sunt factorul primar cauzal
precumpanitor, iar tulburarea nu s-ar fi
produs fara impactul lor. Tulburarile din
aceasta sectiune pot astfel sa fie
considerate ca raspunsuri neadaptabile la
stressul persistent si sever, prin aceea ca
ele vin in conflict cu mecanismele
adaptative de succes si duc deci la
probleme de functionare sociala.

118 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F43.1 Tulburare de stress post-traumatica F43.2 Tulburare de adaptare


Se produce ca un raspuns intarziat sau Stari de suferinta subiectiva si de
prelungit la un eveniment sau situatie perturbare emotionala, de obicei
stressante (de durata fie scurta fie lunga) impiedicand functionarea sociala si
de natura extrem de amenintatoare sau perfomantele sociale, survenind in
catastrofica, si care este posibil sa perioada de adaptare la o schimbare
provoace in aproape oricine o neliniste semnificativa de viata sau la un eveniment
patrunzatoare. Factorii de predispunere, stressant de viata. Factorul de stress poate
cum ar fi trasaturile de personalitate (de sa fi afectat integritatea unei retele sociale
ex compulsiva, astenica) sau istoricul a individului (pierdere ireparabila,
anterior de boala nevrotica pot sa reduca experiente de separare) sau sistemul mai
pragul pentru dezvoltarea sindromului larg al suporturilor si valorilor sociale
sau agravarea evolutiei lui, dar ei nu sunt (emigrare, statut de refugiat) sau a
nici necesari nici suficienti pentru a reprezentat o tranzitie de dezvoltare
explica producerea lui. Trasaturile tipice majora sau criza (mersul la scoala, faptul
includ episoade de retraire repetata a de a deveni parinte, esecul in atingerea
traumei in amintiri sacaitoare ('flashback- unui scop personal indragit, pensioarea).
uri'), vise sau cosmaruri, producandu-se Predispozitia individuala sau
contra unui fundal persistent de vulnerabilitatea joaca un rol important in
'toropeala' si slabire emotionala, detasare riscul producerii si formarii manifestarilor
fata de alte persoane, lipsa de raspuns la privind tulburarile de adaptare, dar, cu
mediul inconjurator, anhedonie si evitarea toate acestea, se presupune ca afectiunea
activitatilor si situatiilor care amintesc de nu s-ar fi produs fara factorul stressant.
trauma. Exista de obicei o stare de Manifestarile variaza si includ dispozitia
hipertrezire autonoma cu hipervigilenta, o depresiva, anxietatea sau grija (sau o
reactie sporita de tresarire si insomnie. combinatie a acestora), un sentiment de
Anxietatea si depresia sunt asociate in incapacitate de infruntare, de a face
mod obisnuit cu simptomele si semnele proiecte de viitor, sau de a continua
de mai sus, iar ideatia suicidala este situatia din prezent ca si un anumit grad
frecventa. Debutul urmeaza traumei cu o de imposibilitate de a efectua activitatile
perioada de latenta care poate dura de la de rutina zilnica. Tulburarile de conduita
cateva saptamani la luni de zile. Evolutia pot sa fie o trasatura asociata, mai ales la
este fluctuanta dar ne putem astepta la adolescenti. Trasatura predominanta
recuperare in majoritatea cazurilor. Intr-o poate fi o reactie depresiva de scurta sau
proportie mica de cazuri, afectiunea poate lunga durata sau o perturbare a altor
sa urmeze un curs cronic pe o perioada emotii si conduite.
de mai multi ani, cu o tranzitie eventuala
spre o schimbare de personalitate de Soc cultural
durata (F62.0). Reactie la mahnire adanca
Spitalizare la copil
Nevroza traumatica Exclude: tulburarea de anxietate
privind separarea de
copilarie (F93.0)
F43.8 Alte reactii la un factor de stress sever
F43.9 Reactie la un factor de stress sever,
nespecificata

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 119


Tulburari mentale si de comportament

F44 Tulburari disociative [de F44.0 Amnezie disociativa


conversie] Trasatura principala este pierderea
Ideile comune care apar in tulburarile memoriei, de obicei a evenimentelor
disociative sau de conversie sunt o recente importante, care nu se datoreaza
pierdere partiala sau completa a integrarii unei tulburari mentale organice, si este
normale intre amintirile trecutului, prea esentiala pentru a fi explicata prin
constiintei identitatii si senzatiile imediate uitare obisnuita sau oboseala. Amnezia
ca si controlul miscarilor trupului. Toate are la baza de obicei evenimente
tipurile tulburarilor disociative tind sa traumatice, cum ar fi accidentele sau
remita dupa cateva saptamani sau luni, pierderile ireparabile neasteptate, si este
mai ales daca debutul lor este asociat cu de obicei partiala sau selectiva. Amnezia
un eveniment traumatic din viata. Se pot completa si generalizata este rara si face
dezvolta tulburari mai cronice, mai ales parte de obicei din fuga (F44.1). Daca
paralizii si anestezie, daca debutul este aceasta este cauza, tulburarea ar trebui sa
asociat cu probleme sau dificultati fie clasificata ca atare. Diagnosticul nu ar
interpersonale insolubile. Aceste tulburari trebui sa fie pus in prezenta tulburarilor
au fost clasificate anterior ca tipuri variate cerebrale organice, intoxicatiei sau
de 'isterie de conversie'. Ele se presupune oboselii excesive.
a fi psihogene la origine, fiind asociate cu Exclude: tulburarea amnezica indusa
evenimente traumatice, probleme de alcool sau alte substante
insolubile si intolerabile sau relatii psihoactive (F10-F19 cu al
incomode care s-au petrecut in trecutul patrulea caracter obisnuit .6)
apropiat. Simptomele reprezinta deseori amnezia:
conceptia pacientului despre modul in - anterograda (R41.1)
care o boala fizica s-ar manifesta. - NOS (R41.3)
Examinarea si investigatia medicala nu - retrograda (R41.2)
evidenteaza prezenta vreunei tulburari
sindromul amnezic organic
cunoscute fizice sau neurologice. In plus, nealcoolic (F04.9)
exista dovada ca pierderea functiei este o
amnezia post-critica in
expresie a conflictelor sau necesitatilor epilepsie (G40.-)
emotionale. Simptomele se pot dezvolta
in relatie stransa cu stressul psihologic, si F44.1 Fuga disociativa
deseori apar brusc. Sunt incluse aici Fuga disociativa are toate trasaturile
numai tulburarile functiilor fizice care amneziei disociative, in plus plecarea
sunt in mod normal sub control voluntar motivata depasind raza cotidiana
si pierderea senzatiilor. Tulburarile care obisnuita. Cu toate ca exista amnezie
implica durerea si alte senzatii fizice pentru perioada de fuga, comportamentul
complexe mediate de sistemul nervos pacientului in acest timp poate sa para
autonom sunt clasificate la tulburarea de complet normal pentru observatorii din
somatizare (F45.0). Trebuie tinut cont de exterior.
posibilitatea aparitiei mai tarzii a Exclude: fuga post-critica in epilepsie

tulburarilor serioase fizice sau psihice. (G40.-)


Include: de conversie:
- isteria
- reactia
isteria
psihoza isterica
Exclude: simularea unei boli [simulare
constienta] (Z76.5)

120 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F44.2 Stupoare disociativa F44.5 Convulsii disociative


Stupoarea disociativa este diagnosticata Convulsiile disociative pot imita foarte
pe baza unei diminuari profunde sau unei bine miscarile din timpul unor atacuri
absente a miscarii voluntare si a reactiei epileptice, dar muscarea limbii,
normale la stimulii externi, cum ar fi zgarieturile datorite caderii si incontinenta
lumina, zgomotul si atingerea. Dar urinara sunt rare, iar constiinta este
examinarea si investigarea nu dezvaluie mentinuta sau inlocuita cu o stare de
nici o evidenta a unei cauze fizice. In stupoare sau transa.
plus, exista dovada pozitiva a cauzalitatii F44.6 Anestezie disociativa si pierdere
psihogene sub forma evenimentelor sau sensoriala
problemelor stressante recente. Zonele anesteziate ale pielii au deseori
Exclude: tulburarea catatonica organica limite care arata clar ca ele sunt asociate
(F06.1) mai degraba cu ideile pacientului despre
stupoarea: functiile corpului decat cu anumite
- catatonica (F20.2) cunostinte medicale. Poate fi o pierdere
- depresiva (F31-F33)
diferentiala intre tipurile senzoriale care
nu pot fi datorite unei leziuni
- maniacala (F30.2)
neurologice. Pierderea senzoriala poate fi
- NOS (R40.1) insotita de parestezii. Pierderea vederii si
F44.3 Tulburari privind starea de transa si auzului sunt foarte rare in tulburarile
posesie disociative.
Tulburari in care exista o pierdere
temporara a simtului privind identitatea Surditate psihogena
personala si constiinta completa in ceea
F44.7 Tulburari disociative [de conversie]
ce priveste mediul inconjurator. Se includ mixte
aici starile de transa care sunt involuntare Combinatie de tulburari specificate la
sau nedorite, producandu-se in afara F44.0-F44.6
situatiilor acceptate religioase sau
F44.8 Alte tulburari disociative [de conversie]
culturale.
F44.80 Sindromul Ganser
Exclude: starile asociate cu:
F44.81 Tulburare de personalitate multipla
- tulburarile psihotice
tranzitorii si acute (F23.-) F44.82 Tulburari disociative tranzitorii [de
conversie] care se produc in copilarie
- tulburarea organica de si adolescenta
personalitate (F07.0)
F44.88 Alte tulburari disociative [de conversie]
- sindromul post-comotional specificate
(F07.2) Confuzie psihogena
- intoxicatia cu substante
F44.9 Tulburare disociativa [de consersie],
psihoactive (F10-F19 cu al
nespecificata
patrulea caracter obisnuit
.0)
- schizofrenia (F20.-)
F44.4 Tulburari motorii disociative
In formele cele mai obisnuite exista o
pierdere a capacitatii de miscare in
intregime sau partiala a unui membru sau
membrelor. Poate exista o mare
asemanare cu aproape toate formele de
ataxie, apraxie, akinezie, afonie, dizartrie,
dischinezie, atacuri sau paralizie.

Psihogena:
- afonia
- disfonia

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 121


Tulburari mentale si de comportament

F45 Tulburari somatoforme F45.1 Tulburare somatoforma nediferentiata


Trasatura principala este o prezenta Cand suferintele somatoforme sunt
repetata a simptomelor fizice impreuna multiple, variate si persistente, dar tabloul
cu cereri persistente pentru investigatii clinic tipic si complet al tulburarii de
medicale in ciuda rezultatelor negative somatizare nu este completat, ar trebui sa
repetate si asigurarilor date de medici ca fie luat in consideratie diagnosticul de
simptomele nu au nici o baza fizica. Daca tulburare somatoforma nediferentiat.
sunt prezente unele tulburari fizice, ele nu
explica natura si extinderea simptomelor Tulburare psihosomatica nediferentiata
sau suferintele si preocuparea pacientului. F45.2 Tulburare hipocondriaca
Exclude: tulburarile disociative (F44.-) Trasatura esentiala este o preocupare
smulgerea parului (F98.4) persistenta cu posibilitatea de a avea una
lalatia (F80.0) sau mai multe tulburari fizice progresive
vorbirea suieratoare (F80.8)
si serioase. Pacientii manifesta suferinte
somatice persistente sau preocupare
rosul unghiilor (F98.8)
persistenta privind infatisarea lor fizica.
factori psihologici sau Senzatiile si infatisarile fizice normale sau
comportamentali asociati
cu tulburari sau boli
banale sunt deseori interpretate de
clasificate altundeva (F54) pacient ca anormale si suparatoare, iar
disfunctia sexuala necauzata
atentia este deobicei concentrata numai
de o tulburare sau boala asupra unuia sau doua organe sau
organice (F52.-) sistemem ale corpului. Depresia si
suptul policelui (F98.8) anxietatea marcante sunt prezente deseori
si pot justifica diagnosticele aditionale.
ticuri (in copilarie si
adolescenta) (F95.-)
Tulburarea de dismorfie corporala
sindromul Tourette (F95.2)
Dismorfo-fobia (nedeliranta)
trichotillomania (F63.3)
Nevroza hipochondriaca
F45.0 Tulburare de somatizare Hipochondria
Trasaturile principale sunt multiple, Nosofobia
recurente schimbandu-se in mod frecvent Exclude: dismorfo-fobia deliranta
simptomele fizice pe o durata de cel putin (F22.8)
doi ani. Cei mai multi pacienti au un idei delirante fixe despre
istoric lung si complicat de contact atat cu functiile corpului sau forma
serviciile de asistenta medicala primara acestuia (F22.-)
cat si cu cele de specialitate, timp in care
este posibil sa se fi realizat multe
investigatii negative si operatii
exploratorii inutile. Simptomele se pot
referi la orice parte sau sistem al corpului.
Evolutia tulburarii este cronica si
fluctuanta, si este deseori asociata cu
alterarea comportamentului social,
interpersonal si familial. Tiparele de
simptome de scurta durata (mai putin de
doi ani) sau mai putin evidente ar trebui
sa fie clasificate la tulburarea
somatoforma nediferentiata (F45.1).

Tulburarea Briquet
Tulburarea psihomotorie multipla
Exclude: simulare a unei boli [simulare
constienta] (Z76.5)

122 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F45.3 Disfunctia somatoforma autonoma F45.38 Disfunctie autonoma somatoforma, alt


Simptomele sunt prezentate de catre organ sau sistem
pacient ca si cand ele ar fi cauzate de o F45.39 Disfunctie autonoma somatoforma,
tulburare fizica a unui sistem sau organ organe sau sisteme multiple
care este in mare parte sau complet sub F45.4 Sindrom dureros somatoform
controlul si inervarea autonoma, adica persistent
sistemele cardiovascular, gastrointestinal, Plangerea predominanta este de durere
respirator si uro-genital. Simptomele sunt persistenta, severa si suparatoare, care nu
de obicei de doua tipuri, niciunul dintre poate fi explicata complet printr-un
ele nu indica o tulburare fizica a organului proces fiziologic sau o tulburare fizica. Se
sau sistemului respectiv. In primul tip produce in asociatie cu un conflict
sunt plangerile bazate pe semnele emotional sau probleme psihosociale,
obiective ale raspunsului la stimuli fiind suficiente pentru a permite conluzia
autonomi, cum ar fi palpitatiile, ca ele sunt influentele cauzative
transpiratul, roseata, tremuratul si principale. Rezultatul este de obicei o
expresia de frica si nefericire privind crestere importanta a atentiei si sprijinului
posibilitatea unei tulburari fizice. In al fie personal fie medical. Nu ar trebui sa
doilea, sunt plangeri subiective de natura fie inclusa aici durerea care se presupune
nespecifica sau schimbatoare, cum ar fi a fi de origine psihogena survenind in
dureri vagi, senzatii de arsura, de greutate, cursul tulburarilor depresive sau
de incordare si sentimentul de a fi buhait schizofreniei.
sau umflat care sunt atribuite de pacient
unui organ sau sistem specifice. Psihalgie
Psihogena:
Nevroza cardiaca - dorsalgie
Sindromul Da Costa - cefalee
Nevroza gastrica Tulburare de durere somatoforma
Astenie neurocirculatorie Exclude: dorsalgia NOS (M54.9)
Formele psihogene de: durere:
- aerofagie - acuta (R52.0)
- tuse - cronica (R52.2)
- diaree
- ireductibila (R52.1)
- dispepsie
- disurie - NOS (R52.9)
- flatulenta cefalee de tensiune (G44.2)
- sughit F45.8 Alte tulburari somatoforme
- hiperventilatie Oricare alte tulburari de senzatie, functie
- frecventa crescuta de mictiune si comportament, nedatorite tulburarilor
- sindromul intestinului iritabil fizice, care nu sunt produse prin sistemul
- spasmul pilorului nervos autonom, care sunt limitate la
Exclude: factorii de comportament si sistemele sau la partile din corp specifice
psihologici asociati cu si care sunt strans legate in timp cu
tulburarile sau bolile probleme sau evenimente stressante.
clasificate altundeva (F54)
F45.30 Disfunctie autonoma somatoforma, Psihogena:
organ sau sistem nespecificate - dismenoree
F45.31 Disfunctie autonoma somatoforma, - disfagie, incluzand 'globul isteric'
inima si sistem cardiovascular - pruritus
F45.32 Disfunctie autonoma somatoforma, - torticolis
tract gastrointestinal superior Bruxism
F45.33 Disfunctie autonoma somatoforma, F45.9 Tulburare somatoforma, nespecificata
tract gastrointestinal inferior Tulburare psihosomatica NOS
F45.34 Disfunctie autonoma somatoforma,
sistem respirator
F45.35 Disfunctie autonoma somatoforma,
sistem genito-urinar

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 123


Tulburari mentale si de comportament

F48 Alte tulburari nevrotice F48.1 Sindrom de depersonalizare-


F48.0 Neurastenie derealizare
In prezentarea acestei tulburari apar O tulburare rara in care pacientul se
variatii culturale considerabile, iar doua plange in mod spontan ca activitatea sa
tipuri principale se pot observa cu o mentala, corpul si mediul sau
intersectare substantiala. Intr-unul din inconjurator sunt schimbate in ceea ce
tipuri, trasatura principala este o plangere priveste calitatea lor, percepute ca ireale,
de oboseala crescuta dupa un efort indepartate sau automatizate. Printre
mental, deseori asociata cu o oarecare fenomenele variate ale sindromului,
diminuare a performantei profesionale pacientii se plang cel mai frecvent de
sau a capacitatii de a face fata eficient pierderea emotiilor si sentimentelor de
sarcinilor zilnice. Oboseala mentala este straniu sau detasare de gandirea lor,
descrisa in mod tipic ca o patrundere corpul lor sau lumea reala. In ciuda
neplacuta a asocierilor si amintirilor naturii dramatice a experientei, pacientul
nelinistitoare, ca o dificultate in este constient de nerealitatea schimbarii.
concentrare si o gandire ineficace in Abilitatea creierului de a primi si
general. In celalalt tip, se pune accentul interpreta stimulii senzoriali este normala,
pe sentimente de slabiciune corporala sau iar capacitatea pentru expresia emotionala
fizica si de epuizare dupa un efort minim, intacta. Simptomele de depersonalizare-
insotite de un sentiment de dureri derealizare pot sa apara ca parte a unei
musculare si neputinta de relaxare. In tulburari diagnosticabile schizofrenice,
ambele tipuri, este obisnuita o varietate depresive, fobice sau obsesiv-compulsive.
de alte sentimente fizice neplacute, cum In asemenea cazuri diagnosticul ar trebui
ar fi vertijul, cefaleea de tensiune si sa fie cel al tulburarii principale.
sentimentele de instabilitate generala. F48.8 Alte tulburari nevrotice specificate
Toate cele care umeaza sunt obisnuite de Sindrom Dhat
asemenea, si anume grija privind Nevroza profesionala, incluzand crampa
degradarea sanatatii mentale si fizice, la mana a scriitorului
iritabilitatea, anhedonia si gradele minore Psihastenie
variate atat de depresie cat si de anxietate. Nevroza psihastenica
Somnul este deseori tulburat in faza sa Sincopa psihogena
initiala si cea medie, dar hipersomnia F48.9 Tulburare nevrotica, nespecificata
poate fi de asemenea proeminanta. Nevroza NOS

Sindromul de oboseala

Folositi codul aditional pentru a identifica


boala fizica anterioara
Exclude: astenia NOS (R53)
surmenaj (Z73.0)
indispozitie si oboseala (R53)
sindromul de oboseala post-
virala (G93.3)
psihastenia (F48.8)

124 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

Sindroame comportamentale F50.2 Bulimie nervoasa


asociate perturbarilor fiziologice si Un sindrom caracterizat prin accese
factorilor fizici repetate de apetit excesiv si o preocupare
(F50-F59) excesiva pentru controlul greutatii
corpului, ducand la un mod de a manca
peste masura urmat de voma sau folosirea
F50 Tulburari privind modul de a manca
purgativelor. Aceasta tulburare are multe
Exclude: anorexia NOS (R63.0)
trasaturi psihologice comune cu anorexia
(de) hranire: nervoasa, incluzand o preocupare excesiva
- dificultati si proasta fata de forma corpului si greutate. Voma
administrare (R63.3) repetata provoaca probabil tulburari
- tulburare la sugar sau copil electrolitilor corpului si complicatii fizice.
(F98.2) Deseori, dar nu intotdeauna, exista un
polifagia (R63.2) istoric mai timpuriu al unui episod de
F50.0 Anorexie nervoasa anorexie nervoasa, intervalul de timp fiind
O tulburare caracterizata prin pierderea de la cateva luni la mai multi ani.
deliberata a greutatii, indusa si sustinuta de
pacient. Se produce de cele mai multe ori Bulimie NOS
la fetele adolescente si femeile tinere, dar Hiperorexie nervoasa
baietii adolescenti si tinerii barbati pot fi de F50.3 Bulimie atipica nervoasa
asemenea afectati, asa cum pot si copiii Tulburari care cuprind unele dintre
care se apropie de pubertate si femeile mai trasaturile bulimiei nervoase, dar in care
in varsta pana la menopauza. Tulburarea intregul tablou clinic nu justifica acel
este asociata cu o psihopatologie specifica diagnostic. De exemplu, pot exista accese
in care frica de a se ingrasa si de a avea un recurente de apetit excesiv si folosirea
corp gras persista ca o idee sacaitoare si exagerata a purgativelor fara schimbarea
supraevaluata, iar pacientii isi impun ei importanta a greutatii, sau poate fi absenta
insisi o limita de greutate scazuta. Exista preocuparea tipica excesiva fata de forma
deobicei o subnutritie de severitate corpului si greutate.
variabila cu schimbari secundare endocrine F50.4 Apetit excesiv asociat cu alte tulburari
si metabolice si perturbari ale functiilor psihologice
corpului. Simptomele includ alegerea Apetit excesiv datorit unor evenimente
restrictiva a regimului, exercitii excesive, stressante, cum ar fi pierderea ireparabila,
voma si purgatie induse si folosirea de accident, nastere, etc.
substante contra apetitului si diuretice.
Exclude: pierderea apetitului: Apetit excesiv psihogen
- NOS (R63.0) Exclude: obezitatea (E66.-)

- psihogena (F50.8) F50.5 Voma asociata cu alte tulburari


psihologice
F50.1 Anorexie nervoasa atipica
Tulburari care au unele dintre trasaturile Voma repetata care se produce in
anorexiei nervoase, dar in care tabloul tulburarile disociative (F44.-) si in
clinic complet nu justifica acest diagnostic. tulburarea hipocondriacala (F45.2) si care
De exemplu, unul din simptomele cheie, nu se datoreaza numai afectiunilor
cum ar fi amenoreea sau frica deosebita de clasificate in afara acestui capitol. De
ingrasare, poate sa lipseasca in prezenta asemenea, aceasta subcategorie poate fi
unei pierderi de greutate marcate si a unui folosita aditional la O21.- (voma excesiva
comportament de reducere a greutatii. in timpul sarcinii) atunci cand factorii
Acest diagnostic nu ar trebui sa fie pus in emotionali sunt predominanti in
prezenta tulburarilor fizice cunoscute provocarea gretii si vomei recurente din
asociate cu pierderea de greutate. timpul sarcinii.

Voma psihogena
Exclude: greata (R11)
voma NOS (R11)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 125


Tulburari mentale si de comportament

F50.8 Alte tulburari de apetit F51.2 Tulburare neorganica de orar


Pica la adulti somn/veghe
Pierderea psihogena a apetitului O lipsa a sincronizarii intre orarul
Exclude: pica la sugari si copii (F98.3) somn/veghe si orarul somn/veghe dorit
pentru mediul inconjurator al pacientului,
F50.9 Tulburare de apetit, nespecificata
rezultand intr-o suferinta fie de insomnie
fie de hipersomnie.
F51 Tulburari de somn neorganice
In multe cazuri, o tulburare de somn este Inversiunea psihogena a ritmului (de):
unul din simptomele altei tulburari, fie - circadian
mentale, fie fizice. Daca o tulburare de - nictemeral
somn la un pacient dat este o afectiune - somn
independenta sau este simplu una dintre Exclude: tulburari ale orarului (organic)
trasaturile altei tulburari clasificate (G47.2)
altundeva fie in acest capitol, fie in altele,
F51.3 Somnambulism [mersul prin somn]
ar trebui sa fie determinata pe baza
O stare de constienta alterata in care
prezentarii sale clinice si evolutiei ca si pe
fenomenele de somn si veghe sunt
baza consideratiilor terapeutice si
combinate. In timpul unui episod de mers
prioritatilor din momentul consultatiei. In
prin somn, individul se ridica din pat, de
general, daca tulburarea de somn este una
obicei in cursul primei treimi a somnului
din suferintele majore si este perceputa ca
nocturn, si hoinareste avand nivele scazute
o afectiune prin ea insasi, codul prezent ar
de constienta, de reactivitate si de
trebui sa fie folosit impreuna cu alte
indemanare motrica. La trezire, nu se
diagnostice pertinente care descriu
pastreaza nici o amintire despre eveniment.
psihopatologia si patofiziologia implicate
intr-un caz dat. Aceasta categorie include F51.4 Teroare in somn [teroare nocturna]
numai acele tulburari de somn in care Episoade nocturne de teroare si panica
cauzele emotionale sunt considerate a fi un extrema asociate cu vocalizari intense,
factor primar, si care nu sunt datorite motilitate si nivele ridicate de descarcari
tulburarilor fizice identificabile clasificate autonome. Individul se ridica sau se
altundeva. trezeste, de obicei in prima treime a
Exclude: tulburarile de somn (organice)
somnului nocturn, cu un tipat de panica.
(G47.-)
Destul de des el sau ea fuge spre usa ca si
cand ar incerca sa scape, cu toate ca foarte
F51.0 Insomnie neorganica rar paraseste camera. Amintirea
O afectiune a cantitatii si/sau calitatii evenimentului, daca exista vreuna, este
somnului, care persista pentru o perioada foarte limitata (de obicei se rezuma la una
de timp considerabila, incluzand sau doua imagini mentale fragmentate).
dificultatile de adormire, de a ramane
F51.5 Cosmaruri
adormit sau de trezire matinala timpurie.
Experiente de vis incarcate cu anxietate sau
Insomnia este un simptom obisnuit in
teama. Exista amintirea foarte detaliata a
multe tulburari mentale si fizice, si ar trebui
continutului visului. Experienta de vis este
sa fie clasificata aici pe langa tulburarea de
foarte vie si de obicei include teme
baza numai daca domina tabloul clinic.
implicand amenintari la viata, securitate sau
Exclude: insomnia (organica) (G47.0)
stima de sine. Exista destul de des o
F51.1 Hipersomnie neorganica recurenta a acelorasi teme sau similare de
Hipersomnia este definita ca o afectiune fie cosmaruri care provoaca spaima. In timpul
a unei somnolente excesive in timpul zilei unui episod tipic exista un grad de
si atacuri de somn (neluand in considerare descarcare autonoma dar fara vocalizari
o cantitate neadecvata de somn), fie a unei sau motilitate corporala apreciabile. La
tranzitii prelungite catre starea de trezire trezire, individul devine repede alert si
completa in momentul desteptarii. In orientat.
absenta unui factor organic pentru
producerea hipersomniei, aceasta afectiune Tulburare de anxietate in vis
este asociata de obicei cu tulburari mentale. F51.8 Alte tulburari de somn neorganice
Exclude: hipersomnia (organica) (G47.1)
F51.9 Tulburari de somn neorganice,
narcolepsia (G47.4) nespecificate
Tulburare de somn emotional NOS

126 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F52 Disfuntie sexuala, neprovocata de o F52.5 Vaginism neorganic


tulburare sau boala organica Spasmul muschilor planseului pelvian care
Disfunctia sexuala cuprinde diferite inconjoara vaginul, provocand ocluzia
moduri prin care un individ este incapabil deschiderii vaginale. Introducerea penisului
sa aiba relatia sexuala asa cum el sau ea si- este fie imposibila, fie dureroasa.
ar dori-o. Raspunsul sexual este un proces
psihosomatic si atat procesul psihologic cat Vaginism psihogen
si cel somatic sunt implicate de obicei in Exclude: vaginismul (organic) (N94.2)
provocarea disfunctiei sexuale.
F52.6 Dispareunie neorganica
Exclude: sindromul Dhat (F48.8)
Dispareunia (sau durerea in timpul relatiei
F52.0 Absenta sau pierdere a dorintei sexuale sexuale) survine atat la femei cat si la
Pierderea dorintei sexuale este principala barbati. Poate fi deseori atribuita patologiei
problema si nu este secundara altor locale si atunci clasificarea la afectiunea
dificultati sexuale, cum ar fi esecul de patologica ar fi corecta. Aceasta categorie
erectie sau dispareunia. urmeaza sa fie folosita numai daca nu
exista nici o disfunctie sexuala neorganica
Frigiditate primara (de ex vaginism sau uscaciune
Tulburare privind dorinta sexuala vaginala).
hipoactiva
F52.1 Aversiunea sexuala si lipsa de placere Dispareunie psihogena
sexuala Exclude: dispareunia (organica) (N94.1)
Fie perspectiva relatiilor sexuale produce o
F52.7 Necesitate sexuala excesiva
frica sau anxietate suficiente astfel ca
Nimfomanie
activitatea sexuala este evitata (aversiune),
Satiriaza
fie raspunsul sexual este normal si
orgasmul este simtit dar exista o lipsa de F52.8 Alta disfunctie sexuala necauzata de o
tulburare sau o boala organica
placere specifica (lipsa placerii sexuale).
F52.9 Disfunctie sexuala nespecificata,
necauzata de o tulburare sau o boala
Anhedonie (sexuala)
organica
F52.2 Esec al raspunsului genital
Principala problema la barbati este
F53 Tulburari comportamentale si
disfunctia de erectie (dificultate in
mentale asociate cu puerperium,
dezvoltarea sau mentinerea unei erectii  0505 neclasificate altundeva
potrivite pentru un raport satisfacator). La Aceasta categorie include numai tulburarile
femei, problema principala este uscaciunea mentale asociate cu puerperium (incepand
vaginala sau esecul de lubricare. cu perioada de sase saptamani dupa
nastere) care nu intrunesc criteriile pentru
Tulburare de raspuns sexual la femeie tulburarile clasificate altundeva in acest
Tulburare de erectie masculina capitol, fie din cauza ca sunt disponibile
Impotenta psihogena informatii insuficiente, fie din cauza ca
Exclude: impotenta de origine organica trasaturile clinice aditionale speciale sunt
(N48.4) considerate a fi prezente astfel facand
F52.3 Disfunctie orgasmica clasificarea lor altundeva
Orgasmul fie nu are loc, fie este intarziat in necorespunzatoare.
mod deosebit. F53.0 Tulburari mentale si de comportament
usoare asociate cu puerperium,
Orgasm inhibat (femeie) (barbat) neclasificate altundeva
Anorgasm psihogen Depresie:
F52.4 Ejaculare prematura - post-natala NOS
Incapacitatea de a controla suficient - post-partum NOS
ejacularea pentru ca ambii parteneri sa F53.1 Tulburari mentale si de comportament
simta placere in raportul sexual. severe asociate cu puerperium,
neclaificate altundeva
Psihoza purperala NOS

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 127


Tulburari mentale si de comportament

F53.8 Alte tulburari mentale si de F55 Folosire daunatoare de substante


comportament asociate cu puerperium, nedeterminand dependenta
neclasificate altundeva O larga varietate de medicamente si
Post-partum: remedii populare pot fi implicate, dar
- posomorat NOS grupurile foarte importante sunt: (a)
- disforia NOS medicamentele psihotrope care nu produc
- tulburare de dispozitie NOS dependenta, cum ar fi antidepresivele, (b)
- tristete NOS laxativele, si (c) analgezicele care pot fi
F53.9 Tulburare mentala puerperala, cumparate fara prescriere medicala, cum ar
nespecificata fi aspirina si paracetamolul.

Factori psihologici si Folosirea persistenta a acestor substante


F54
comportamentali asociati bolilor implica deseori contacte care nu sunt
sau tulburarilor clasificate necesare cu profesionistii medicali sau cu
altundeva echipele acestora, si este uneori insotita de
Aceasta categorie ar trebui sa fie folosita efectele fizice daunatoare ale substantelor.
pentru a inregistra prezenta influentelor Incercarile de a convinge sa nu se
comportamentale sau psihologice foloseasca substanta sau de a se interzice
considerate a fi jucat un rol important in folosirea ei intampina de multe ori
etiologia tulburarilor fizice care pot fi rezistenta; aceasta se poate produce pentru
clasificate la alte capitole. Orice tulburari laxative si analgezice, in ciuda
mentale care rezulta sunt de obicei usoare avertismentelor despre vatamarea fizica
si deseori prelungite (cum ar fi ingrijorarea, (sau chiar dezvoltarea ei), cum ar fi
conflictul emotional, neincrederea) si nu disfunctia renala sau tulburarile
justifica prin ele insele folosirea vreunei electrolitice. Cu toate ca este clar de obicei
categorii din acest capitol. ca pacientul are o motivatie serioasa pentru
a lua substanta, simptomele de dependenta
Exemplele de folosire a acestei categorii sau sevraj nu se dezvolta ca in cazul
sunt: substantelor psihoactive specificate la F10-
- astmul F54 si J45.- F19.
- dermatita F54 si L23-L25
- ulcerul gastric F54 si K25.- Obiceiul de a lua laxative
- colita mucoasa F54 si K58.- Tulburare de folosire a:
- colita ulcerativa F54 si K51.- - antiacidelor
- urticaria F54 si L50.- - remediilor pe baza de plante sau populare
Factorii psihologici care afecteaza - steroizilor sau hormonilor
afectiunile fizice - vitaminelor
Exclude: tulburarea de folosire a
Folositi un cod aditional pentru a identifica substantelor psihoactive care
tulburarea fizica asociata produc dependenta (F10-
Exclude: cefaleea provocata de tensiune F19)
(G44.2) F55.0 Antidepresive
F55.1 Laxative
F55.2 Analgezice
F55.3 Antiacide
F55.4 Vitamine
F55.5 Steroizi sau hormoni
F55.6 Remedii specifice din plante sau populare
F55.8 Alte substante care nu produc
dependenta
F55.9 Nespecificate

F59 Sindroame comportamentale


nespecificate asociate perturbarilor
fiziologice si factorilor fizici
Disfunctia fiziologica psihogena NOS

128 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

Tulburari de personalitate si de F60.0 Tulburare de personalitate paranoida


comportament la adulti (F60-F69) Tulburare de personalitate caracterizata
prin sensibilitate excesiva la intreruperi,
Acest bloc include o varietate de afectiuni si tipare neiertarea insultelor; suspiciune si o
de comportament semnificative clinic ce tind sa fie tendinta de a denatura experienta prin
persistente si apar ca expresia stilului de viata al interpretarea gresita a actiunilor neutre
individului si modului de a stabili raporturi cu el sau prietenesti ale altora ca fiind ostile sau
insusi sau ea insasi si cu altii. Unele din aceste dispretuitoare; suspiciune recurenta, fara
afectiuni si tipare de comportament apar timpuriu justificare, privind fidelitatea sexuala a
in cursul dezvoltarii individuale, ca rezultat atat al sotului/sotiei sau a partenerului sexual; si
factorilor constitutionali cat si al experientei sociale, un simt combativ si tenace al drepturilor
in timp ce altele se dobandesc mai tarziu in cursul proprii. Poate exista o auto-importanta
vietii. Tulburarile de personalitate specifice (F60.-), excesiva si exista deseori o auto-referire
alte tulburari de personalitate si mixte (F61.-), si excesiva.
schimbarile de personalitate durabile (F62.-) sunt
tipare de comportament durabile si adanc Personalitate (tulburare de):
inradacinate, manifestandu-se ca raspunsuri - paranoida expansiva
inflexibile la un larg evantai de situatii sociale si - fanatica
personale. Ele reprezinta deviatii semnificative sau - paranoida
extreme de la modul in care individul obisnuit - certareata
dintr-o cultura data percepe, gandeste, simte si, mai - paranoida sensibila
ales, are legatura cu altii. Asemenea tipare de Exclude: paranoia:
comportament tind sa fie stabile si cuprind multiple - NOS (F22.0)
domenii ale comportamentului si functionarii - cverulenta (F22.8)
psihologice. Ele sunt in mod frecvent, dar nu paranoida:
intotdeauna, asociate cu diferite grade de suferinta
- psihoza (F22.0)
subiectiva si probleme de performanta sociala.
- schizofrenia (F20.0)
- stare (F22.0)
F60 Tulburari de personalitate
specifice F60.1 Tulburare de personalitate schizoida
 0512 Sunt perturbari severe in personalitatea si Tulburare de personalitate caracterizata
tendintele comportamentale ale printr-o restrangere a contactelor afective,
individului; nu rezulta direct dintr-o sociale si altele cu o preferinta pentru
boala, vatamare sau alta leziune pe creier fantezie, activitati solitare si introspectie.
sau din alta tulburare psihiatrica; Exista o capacitate limitata de a-si
implicand de obicei mai multe zone ale exprima sentimentele si a experimenta
personalitatii; aproape intotdeauna placerea.
asociate cu o suferinta personala Exclude: sindromul Asperger (F84.5)
considerabila si o bulversare sociala; si se tulburarea deliranta (F22.0)
manifesta de obicei din copilarie sau tulburarea schizoida a
adolescenta si continua in perioada copilariei (F84.5)
adulta. schizofrenia (F20.-)
tulburarea schizotipala (F21)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 129


Tulburari mentale si de comportament

F60.2 Tulburare de personalitate disociala F60.31 Tip limita


Tulburare de personalitate caracterizata F60.4 Tulburare de personalitate histrionica
printr-un dispret fata de obligatiile sociale Tulburare de personalitate caracterizata
si o indiferenta rece fata de sentimentele prin afectivitate superficiala si labila, auto-
altora. Exista o diferenta considerabila dramatizare, teatralitate, exprimare
intre comportament si normele sociale exagerata a emotiilor, sugestibilitate,
existente. Comportamentul nu este egocentrism, ingaduinta fata de propriile
modificabil usor printr-o experienta slabiciuni, lipsa de consideratie fata de
nefavorabila, incluzand pedeapsa. Exista altii, sentimente usor de ranit si cautare
o toleranta scazuta in privinta frustrarii si continua pentru apreciere, excitatie si
o limita minima de descarcare a atentie.
agresiunii, incluzand violenta; exista
tendinta de a blama pe altii sau de a oferi Personalitate (tulburare de):
rationari plauzibile pentru - isterica
comportamentul care a dus pacientul in - psiho-infantila
conflict cu societatea. F60.5 Tulburare de personalitate anancastica
Tulburare de personalitate caracterizata
Personalitate (tulburare de): prin sentimente de dubiu, perfectionism,
- amorala constiinciozitate excesiva, verificarea si
- antisociala preocuparea pentru detalii, incapatanare,
- asociala prudenta si rigiditate. Pot exista ganduri
- psihopata sau impulsuri insistente si suparatoare
- sociopata care nu ating severitatea unei tulburari
Exclude: tulburarile de conduita (F91.-) obsesiv-compulsive.
tulburarea de personalitate
instabila emotional (F60.3) Personalitate (tulburare de):
F60.3 Tulburare de personalitate instabila - compulsiva
emotional - obsesiva
Tulburare de personalitate caracterizata - obsesiv-compulsiva
printr-o tendinta definita de a actiona Exclude: tulburarea obsesiv-compulsiva
impulsiv si fara a lua in considerare (F42.-)
consecintele; dispozitia este imprevizibila F60.6 Tulburare de personalitate anxioasa
si capricioasa. Exista o predispozitie la [evitanta]
izbucniri emotionale si o incapacitate de a Tulburare de personalitate caracterizata
controla exploziile comportamentale. prin sentimente de tensiune si teama,
Este o tendinta catre un comportament insecuritate si inferioritate. Exista o
certaret si catre conflicte cu altii, mai ales continua dorinta arzatoare de a fi dorit si
atunci cand actiunile impulsive sunt acceptat, o hipersensibilitate la critica si
contracarate sau impiedicate. Se pot indepartare cu atasamente personale
distinge doua tipuri: tipul impulsiv, restranse, si o tendinta de a evita anumite
caracterizat predominant de instabilitate activitati printr-o exagerare obisnuita a
emotionala si lipsa controlului asupra pericolelor sau riscurilor potentiale in
impulsului, si tipul de limita, caracterizat situatii de zi cu zi.
in plus prin perturbari ale imaginii de
sine, scopuri si preferinte personale, prin
sentimente cronice de vid, prin relatii
intense si instabile interpersonale si
printr-o tendinta de comportament auto-
distructiv, incluzand gesturi si incercari de
sinucidere.
Exclude: tulburarea de personalitate
disociala (F60.2)
F60.30 Tip impulsiv
Personalitate (tulburare de):
- agresiva
- exploziva

130 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F60.7 Tulburare de personalitate dependenta F62 Schimbari durabile de


Tulburare de personalitate caracterizata personalitate, care nu pot fi
printr-o incredere predominanta si pasiva atribuite unei leziuni si boli
in alte persoane pentru ca acestea sa ia cerebrale
decizii de viata majore sau minore, frica Tulburarile de personalitate si
mare de abandon, sentimente de comportament la adult care s-au dezvoltat
neajutorare si incompetenta, la persoane fara vreo tulburare anterioara
consimtamant pasiv la dorintele ca urmare a expunerii la un factor de
varstnicilor si ale altora, si un raspuns slab stress catastrofic sau prelungit in mod
la cerintele vietii zilnice. Lipsa de vigoare excesiv sau ca urmare a unei boli
se poate manifesta ea insasi in domeniile psihiatrice severe. Aceste diagnostice ar
intelectuale sau emotionale; deseori exista trebui sa fie puse numai atunci cand
o tendinta de a transfera responsabilitatea exista evidenta unei schimbari definite si
altora. durabile in tiparul unei persoane privind
perceptia, legatura sau gandirea asupra
Personalitate (tulburare de): mediului inconjurator si a lui sau a ei
- astenica insasi. Schimbarea de personalitate ar
- neadecvata trebui sa fie semnificativa si sa fie asociata
- pasiva cu un comportament inflexibil si cu
- auto-aparare defect de adaptare absent inaintea
experientei patogene. Schimbarea nu ar
F60.8 Alte tulburari specifice de personalitate
trebui sa fie o manifestare directa a altei
Personalitate (tulburare de):
tulburari mentale sau un simptom
- tip 'fara indoieli'
rezidual al vreunei tulburari mentale
- excentrica
anterioare.
- imatura
Exclude: tulburarea comportamentala
- narcisista
si de personalitate datorita
- pasiv-agresiva
bolii, vatamarii si disfunctiei
- psiho-nevrotica cerebrale (F07.-)
F60.9 Tulburare de personalitate,
nespecificata
Nevroza de caracter NOS
Personalitate patologica NOS

F61 Tulburari mixte de personalitate si


altele
Aceasta categorie este destinata
tulburarilor de personalitate care sunt
deseori dificile dar nu demonstreaza
tiparul specific al simptomelor ce
caracterizeaza tulburarile descrise la F60.-.
Ca rezultat, ele sunt deseori mai dificil de
dignosticat decat tulburarile de la F60.-.

Exemplele includ:
- tulburari de personalitate cu trasaturi ale
mai multor tulburari de la F60.- dar fara
un set de simptome predominante care ar
permite un diagnostic mai specific
- schimbari de personalitate dificile,
neclasificabile la F60.- sau F62.-, si
considerate ca secundare unui diagnostic
principal acordat unei tulburari de
anxietate sau afective coexistente
Exclude: trasaturi de personalitate
accentuate (Z73.1)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 131


Tulburari mentale si de comportament

F62.0 Schimbare durabila de personalitate F62.1 Schimbare durabila de personalitate


dupa o experienta catastrofica dupa o boala psihiatrica
Schimbare de personalitate, prezenta Tulburare de personalitate, persistand cel
pentru cel putin doi ani, ca urmare a putin doi ani, care este atribuita
expunerii la un factor de stress experientei traumatice privind suferinta in
catastrofic. Stressul trebuie sa fie atat de urma unei boli psihiatrice severe.
intens incat sa nu fie necesara luarea in Schimbarea nu poate fi explicata printr-o
consideratie a vulnerabilitatii personale tulburare de personalitate anterioara si ar
pentru a explica efectul sau profund trebui sa fie diferentiata de schizofrenia
asupra personalitatii. Tulburarea este reziduala si alte stari de recuperare
caracterizata printr-o atitudine ostila sau incompleta in urma unei tulburari
de neincredere fata de lume, retragere mentale anterioare. Aceasta tulburare este
sociala, sentimente de vid sau deznadejde, caracterizata printr-o dependenta si
un sentiment cronic de 'a sta ca pe atitudine de cerere excesiva fata de altii;
ghimpi' ca si cand ar fi amenintat convingerea de a fi schimbat sau
constant, si instrainare. Tulburarea de stigmatizat de boala ducand la o
stress post-traumatic (F43.1) poate sa incapacitate de a forma si a mentine relatii
preceada acest tip de schimbare de stranse si de incredere personale si la
personalitate. izolare sociala; pasiviate, interese reduse si
implicare scazuta in activitati de recreere;
Schimbare de personalitate dupa: plangeri persistente de a fi bolnav, care
- experiente in lagar de concentrare pot fi asociate cu plangeri
- dezastre hipocondriacale si un comportament de
- prelungita: bolnav; dispozitie disforica sau labila
- captivitate cu o posibilitate iminenta neprovocata de prezenta unei tulburari
de fi ucis mentale curente sau tulburari mentale
- expunere la situatii reprezentand un anterioare cu simptome afective
pericol vital, cum ar fi victima unui act de reziduale; si probleme de lunga durata de
terorism functionare sociala si ocupationala.
- tortura F62.8 Alte schimbari durabile de
Exclude: tulburarea de stress post- personalitate
traumatic (F43.1) Sindrom de personalitate cu dureri
cronice
F62.9 Schimbare durabila de personalitate,
nespecificata

132 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F63 Tulburari de impulsuri si obiceiuri F63.1 Incendiere patologica [piromanie]


Aceasta categorie include anumite Tulburare caracterizata prin actiuni sau
tulburari de comportament care nu sunt tentative multiple de a da foc proprietatii
clasificabile la alte categorii. Ele sunt sau altor obiecte, fara un motiv aparent, si
caracterizate prin acte repetate care nu au printr-o preocupare persistenta cu
o motivatie rationala clara, nu pot fi persoane care au legatura cu focul si
controlate si dauneaza in general arderea. Acest comportament este deseori
intereselor proprii ale pacientului si celor asociat cu sentimentele de tensiune
apartinand altor oameni. Pacientul sustine crescanda inaintea actiunii si de excitatie
ca are un comportament asociat cu intensa imediat dupa aceea.
impulsuri de a actiona. Cauza acestor Exclude: incendierea (de catre) (prin)
tulburari nu este inteleasa si tulburarile (in):
sunt grupate impreuna din cauza - adult cu tulburarea de
asemanarilor descriptive largi, nu pentru personalitate disociala
ca ele sunt cunoscute a avea in comun (F60.2)
oricare alte trasaturi importante. - alcool sau intoxicatie cu
Exclude: folosirea abuziva obisnuita de substante psihoactive (F10-
alcool sau substante F19 cu al patrulea caracter
psihoactuve (F10-F19) obisnuit .0)
tulburarile de impulsuri si - ca motiv de punere sub
obiceiuri implicand observatie pentru
comportamentul sexual suspiciunea de tulburare
(F65.-) mentala (Z03.2)
- tulburarile de conduita
F63.0 Patologia jocurilor de noroc
(F91.-)
Tulburarea consta in episoade frecvente,
repetate de a juca jocuri de noroc - tulburarile mentale
organice (F00-F09)
dominand viata pacientului in detrimentul
valorilor si angajamentelor sociale, - schizofrenie (F20.-)
profesionale, materiale si familiale. F63.2 Furt patologic [cleptomanie]
Tulburare caracterizata prin esecul repetat
Jucarea compulsiva de jocuri de noroc de a rezista impulsurilor de a fura obiecte
Exclude: jucarea excesiva de jocuri de care nu sunt dobandite pentru folosire
noroc de catre pacientii personala sau castig de bani. Obiectele
maniaci (F30) pot in schimb sa fie inlaturate, aruncate,
jocuri de noroc si pariuri NOS date de pomana sau depozitate. Acest
(Z72.6) comportament este insotit deobicei de o
jucarea de jocuri de noroc in stare crescanda de tensiune inainte, si de
tulburarea de personalitate o stare de satisfactie in timpul si imediat
disociala (F60.2) dupa actiune.
Exclude: tulburarea depresiva asociata
cu furtul (F31-F33)
tulburari mentale organice
(F00-F09)
furtul din magazin ca motiv
pentru punerea sub
observatie pentru
suspiciunea de tulburare
mentala (Z03.2)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 133


Tulburari mentale si de comportament

F63.3 Trichotilomanie F64.2 Tulburare de identitate sexuala a


O tulburare caracterizata prin pierderea copilariei
vizibila de par datorita unui esec recurent O tulburare, de obicei manifestata in
de a rezista impulsurilor de smulgere a prima copilarie (si intotdeauna cu mult
parului din cap. Smulgerea parului este inainte de pubertate), caracterizata printr-
precedata deobicei de o tensiune cres- o suferinta persistenta si intensa privind
canda si este urmata de o stare de usurare propriul sex, impreuna cu o dorinta de a
sau de satisfactie. Acest diagnostic nu ar fi (sau insistenta ca deja este) membru al
trebui sa fie pus daca exista o inflamare sexului opus. Exista o preocupare intensa
pre-existenta a pielii sau daca smulgerea in ceea ce priveste imbracamintea si
parului este ca raspuns la o idee deliranta activitatile sexului opus si de repudiere a
sau la o halucinatie. propriului sex. Pentru a pune un
Exclude: tulburarea de miscare diagnostic este nevoie de o perturbare
stereotipa cu jumulirea profunda a identitatii sexuale normale;
parului (F98.4) numai apucaturile baietesti la fete si
F63.8 Alte tulburari de impulsuri si de comportament de fata la baieti nu sunt
obiceiuri suficiente. Tulburarile de identitate
Alte tipuri de comportament cu defect de sexuala la indivizii care au atins sau
adaptare repetat in mod persistent care tocmai intra la pubertate nu ar trebui sa
nu sunt secundare unui sindrom psihiatric fie clasificate aici, ci la F66.-.
recunoscut, si in care se pare ca pacientul Exclude: orientarea sexuala
esueaza in mod repetat in a rezista egodistonica (F66.1)
impulsurilor de a adopta acest tulburarea de maturizare
comportament. Exista o perioada sexuala (F66.0)
prodromala a tensiunii cu un sentiment F64.8 Alte tulburari de identitate sexuala
de descarcare in momentul actiunii. F64.9 Tulburari de identitate sexuala,
nespecificate
Tulburare exploziva intermitenta. Tulburare privind rolul sexului NOS
F63.9 Tulburare de impulsuri si obiceiuri,
nespecificate
F65 Tulburari de preferinta sexuala
Include: parafiliile
F64 Tulburari de identitate sexuala
F64.0 Transsexualism F65.0 Fetisism
O dorinta de a trai si de a fi acceptat ca Incredere acordata unor obiecte
un membru al sexului opus, de obicei neanimate ca stimuli pentru excitare
insotita de un sentiment de discomfort sexuala si satisfactie sexuala. Multe
sau neadaptare la propriul sex anatomic si fetisuri sunt extensii ale corpului uman,
o dorinta de a suferi o interventie cum ar fi articole de imbracaminte sau
chirurgicala si tratament hormonal pentru incaltaminte. Alte exemple obisnuite sunt
a-si face propriul corp tot atat de caracterizate prin unele texturi speciale,
compatibil pe cat posibil cu sexul cum ar fi cauciuc, plastic sau piele.
preferat. Obiectele fetis variaza dupa importanta
F64.1 Travestism bivalent lor fata de individ. In unele cazuri ele
Purtarea de imbracaminte a sexului opus servesc simplu la intarirea excitarii sexuale
pentru o perioada de timp a existentei produsa pe cai normale (de ex, il face pe
individului pentru a se bucura de o partener sa poarte o imbracaminte
experienta temporara prin care apartine anume).
sexului opus, dar fara vreo dorinta de
schimbare permanenta a sexului sau de
transformare chirurgicala asociata si fara
excitare sexuala care sa insoteasca
schimbarea imbracamintii.

Tulburare de identitate sexuala in


adolescenta sau maturitate, tip
netranssexual
Exclude: travestismul fetisist (F65.1)

134 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F65.1 Travestismul fetisist F65.8 Alte tulburari de preferinta sexuala


Purtarea imbracamintii sexului opus O varietate de alte tipare ale preferintei si
pentru a obtine in principal excitarea activitatii sexuale, incluzand apeluri
sexuala si pentru a crea infatisarea unei telefonice obscene, frecarea corpului de o
persoane de sex opus. Travestismul alta persoana in locuri publice aglomerate,
fetisist se distinge de travestismul activitate sexuala cu animale si folosirea
transsexual prin asocierea lui clara cu strangularii si anoxiei pentru
excitarea sexuala si cu dorinta puternica intensificarea excitarii sexuale.
de a indeparta imbracamintea odata ce
orgasmul se produce, iar excitarea sexuala Frecare
scade. El se poate produce ca o faza Necrofilie
timpurie in dezvoltarea F65.9 Tulburari de preferenta sexuala,
transsexualismului. nespecificate
Deviere sexuala NOS
Fetisism de travestire
F65.2 Exhibitionism F66 Tulburari de comportament si
O tendinta recurenta sau persistenta de a psihologice asociate cu
expune organele genitale strainilor dezvoltarea si orientarea sexuala
(deobicei sexului opus) sau oamenilor din Nota: Orientarea sexuala prin ea insasi
locurile publice, fara a invita sau a nu urmeaza sa fie considerata
intentiona un contact mai strans. Exista, ca o tulburare
de obicei, dar nu invariabil, excitare F66.0 Tulburare de maturitate sexuala
sexuala in momentul expunerii si actul Pacientul sufera de incertitudine privind
este urmat in mod obisnuit de identitatea sau orientarea lui/ei sexuala,
masturbatie. provocandu-i anxietate sau depresie.
F65.3 Voyerism Aceasta se produce de cele mai multe ori
O tendinta recurenta sau persistenta de a la adolescentii care nu sunt siguri daca
privi persoanele care au o relatie sexuala sunt homosexuali, heterosexuali sau
sau un comportament intim, cum ar fi bisexuali in orientarea lor sau la indivizii
dezbracatul. Aceasta se realizeaza fara ca care, dupa o perioada de orientare sexuala
persoanele respective observate sa fie aparent stabila (deseori intr-o relatie de
constiente de aceasta, si duce de obicei la lunga durata), descopera ca orientarea lor
excitare sexuala si masturbatie. sexuala se schimba.
F65.4 Pedofilie F66.1 Orientara sexuala egodistonica
O preferinta pentru copii, baieti sau fete Identitatea sexului sau preferinta sexuala
sau ambii, de obicei de varsta (heterosexaula, homosexuala, bisexuala
prepubertala sau varsta pubertala precoce. sau prepubertala) nu sta sub semnul
F65.5 Sado-masochism indoielii, dar individul doreste ca acestea
O preferinta pentru activitate sexuala care sa fie diferite din cauza tulburarilor
implica provocarea de durere sau umilinta asociate de comportament si psihologice
sau aservire. Ne referim la masochism si poate solicita tratament pentru
daca subiectul prefera sa fie obiectul unei schimbare.
asemenea stimulari; daca este executantul, F66.2 Tulburare de relatii sexuale
atunci vorbim despre sadism. Un individ Identitatea sexului sau orientarea sexuala
poate deseori sa obtina o excitare sexuala (heterosexuala, homosexuala sau
atat printr-un comportament masochist bisexuala) este responsabila pentru
cat si printr-unul sadic. dificultatile de formare sau mentinere a
unei relatii sexuale cu un partener.
Masochism F66.8 Alte tulburari de dezvoltare
Sadism psihosexuala
F65.6 Tulburari multiple de preferinta F66.9 Tulburare de dezvoltare psihosexuala,
sexuala nespecificata
Uneori o persoana poate prezenta mai
multe preferinte sexuale decat una
singura, nici una nefiind pe primul plan.
Cea mai obisnuita combinatie este feti-
sismul, travestirea si sado-masochismul.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 135


Tulburari mentale si de comportament

F68 Alte tulburari de personalitate si Retardare mentala (F70-F79)


comportament la adult  0531
F68.0 Dezvoltare a simptomelor fizice din O afectiune de dezvoltare intrerupta sau incompleta
motive psihologice a intelectului, care este caracterizata in special prin
Simptomele fizice compatibile si datorite deficienta unor abilitati manifestate in perioada de
initial unei tulburari, boli sau incapacitati dezvoltare, abilitati care contribuie la intregul nivel
fizice confirmate devin exagerate sau al inteligentei, adica abilitati cognitive, de limbaj,
prelungite din cauza starii psihologice a motrice si sociale. Retardarea se poate produce cu
pacientului. In mod obisnuit, pacientul sau fara vreo alta afectiune mentala sau fizica.
este foarte ingrijorat de aceasta durere sau
incapacitate, si isi face deseori griji, care Gradele de retardare mentala sunt estimate in mod
pot fi justificate, privind posibilitatea unei conventional prin teste de inteligenta standardizate.
dureri sau incapacitati prelungite sau Acestea pot fi suplimentate prin scari gradate care
progresive. evalueaza adaptarea sociala intr-un mediu dat.
Aceste masuri furnizeaza o indicatie aproximativa a
Nevroza de compensatie gradului de retardare mentala. De asemenea,
F68.1 Producere intentionata sau simulare a diagnosticul va depinde de evaluarea totala a
simptomelor sau incapacitatii, fie functionarii intelectuale efectuata de catre un
fizice, fie psihologice [tulburare diagnostician abilitat.
artificiala]
Pacientul simuleaza simptome in mod Abilitatile intelectuale si adaptarea sociala se pot
repetat fara nici un motiv clar si isi poate schimba in timp, si, oricat de putin, se pot
chiar pricinui automutilare pentru a imbunatati ca rezultat al antrenamentului sau
produce simptome sau semne. Motivarea reabilitarii. Diagnosticul ar trebui sa se bazeze pe
este obscura si probabil de natura interna nivelele prezente de functionare.
cu scopul de a adopta rolul de bolnav.
Tulburarea este deseori combinata cu Folositi un cod aditional pentru a identifica
tulburari marcate de personalitate si afectiunile asociate, cum ar fi autismul, alte tulburari
relatii. de dezvoltare, epilepsia, tulburarile de conduita sau
handicapul fizic sever.
Sindromul adresabilitatii frecvente pentru
spitalizare Urmatoarele subdiviziuni cu patru caractere sunt
Sindromul Münchausen folosite la categoriile F70-F79 pentru a identifica
Pacient itinerant extinderea deficientei de comportament:
Exclude: dermatita autoprodusa
(L98.1) .0 Cu declararea unei deficiente minime de
persoana care simuleaza comportament sau a nici uneia
boala (cu motivare clara)
(Z76.5) .1 Deficienta semnificativa a
F68.8 Alte tulburari specificate de comportamentului necesitand atentie sau
personalitate si de comportament la tratament
adult
Tulburare de caracter NOS .8 Alte deficiente ale comportamentului
Tulburare de relatii NOS
.9 Fara mentionarea deficientei
F69 Tulburare nespecificata de comportamentului
personalitate si de comportament
la adult
F70 Retardare mentala usoara
Interval aproximativ de IQ de la 50 pana la
60 (la adulti, varsta mentala de la 9 la sub 12
ani). Probabil rezulta unele dificultati de
invatare la scoala. Multi adulti vor fi in stare
sa munceasca si sa mentina relatii sociale
bune, avand contributii in societate.
Include: arieratia mentala usoara
subnormalitatea intelectuala
usoara

136 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F71 Retardare mentala moderata Tulburari de dezvoltare psihologica


Interval aproximativ al IQ de la 35 pana la (F80-F89)
49 (la adulti, varsta mentala de la 6 la sub 9
ani). Probabil rezulta intarzieri marcate de Tulburarile incluse in acest bloc au in comun: (a)
dezvoltare in copilarie, dar cei mai multi pot debut invariabil in perioada primei copilarii sau
invata sa dezvolte un oarecare grad de copilariei; (b) deficienta sau intarziere in dezvoltarea
independenta in ingrijirea proprie si sa functiilor care sunt strans legate de maturizarea
dobandeasca o comunicare adecvata si biologica a sistemului nervos central; si (c) o
abilitati conventionale. Adultii vor avea evolutie stabila fara remisiuni si recaderi. In cele
nevoie de diferite grade de sprijin pentru a mai multe cazuri, functiile afectate includ limbajul,
trai si munci in comunitate. abilitatile vizualo-spatiale si coordonarea motrica.
Include: subnormalitatea intelectuala De obicei, intarzierea sau deficienta este prezenta
moderata din momentul in care a putut fi depistata cu
siguranta si va scadea progresiv pe masura ce
F72 Retardare mentala severa copilul inainteaza in varsta, cu toate ca raman
Interval aproximativ al IQ de la 20 pana la deseori deficite usoare in viata adulta.
34 (la adulti, varsta mentala de la 3 la sub 6
ani). Probabil rezulta o continua necesitate F80 Tulburari de dezvoltare specifice
de sprijinire. privind vorbirea si limbajul
Include: subnormalitatea mentala severa Tulburari in care tiparele normale de
dobandire a limbajului sunt peturbate din
stadiile timpurii ale dezvoltarii. Afectiunile
F73 Retardare mentala profunda nu sunt direct atribuibile anomaliilor
IQ sub 20 (la adulti, varsta mentala sub 3 neurologice sau mecanismului vorbirii,
ani). Rezulta limitarea grava in ingrijirea deficientelor senzoriale, retardarii mentale
proprie, continenta, comunicare si sau factorilor de mediu.Tulburarile de
mobilitate. dezvoltare specifice privind vorbirea si
Include: subnormalitatea mentala limbajul sunt deseori urmate de probleme
profunda asociate, cum ar fi dificultatile de citire si
scriere, anomaliile din relatiile interpersonale
F78 Alta retardare mentala si tulburarile emotionale si de
comportament.
F79 Retardare mentala nespecificata F80.0 Tulburare specifica de articulare a vorbirii
Include: mentala: O tulburare de dezvoltare specifica in care
folosirea de catre copil a suntelor vorbirii
- deficienta NOS
este sub nivelul adecvat varstei sale mentale,
- subnormalitate NOS
dar in care exista un nivel normal al
abilitatilor de limbaj.

Tulburare de dezvoltare:
- fonologica
- privind articularea vorbirii
Distalie
Tulburare functionala de articulare a vorbirii
Lalopatie
Exclude: deficienta de articulare a vorbirii
(datorita):
- afaziei NOS (R47.0)
- apraxiei (R48.2)
- pierderii auzului (H90-H91)
- retardarii mentale (F70-F79)
- cu tulburarea de dezvoltare a
limbajului:
- expresiv (F80.1)
- receptiv (F80.2)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 137


Tulburari mentale si de comportament

F80.1 Tulburare de limbaj expresiv F80.3 Afazie dobindita cu epilepsie [Landau-


O tulburare specifica de dezvoltare in care Kleffner]
abilitatea unui copil de a folosi un limbaj de O tulburare in care copilul, facand un
vorbire expresiva este in mod marcat sub progres normal anterior in dezvoltarea
nivelul adecvat pentru varsta sa mentala, dar limbajului, pierde abilitatile de limbaj atat
in care intelegerea limbajului este in limite expresiv cat si receptiv dar isi pastreaza in
normale. Pot exista sau nu anomalii in general inteligenta; debutul tulburarii este
articulare. insotit de anomalii paroxistice observabile la
EEG, si, de asemenea, de atacuri de
Disfazia sau afazia de dezvoltare, tipul epilepsie in majoritatea cazurilor. Debutul
expresiv este de obicei intre varstele de trei si sapte
Exclude: afazia dobandita cu epilepsie ani, cu abilitati care s-au pierdut in cateva
[Landau-Kleffner] (F80.3) zile sau saptamani. Asocierea temporala
disfazia sau afazia de dintre debutul atacurilor si pierderea
dezvoltare, tipul receptiv limbajului este variabila, cu una precedand-o
(F80.2) pe cealalta (indiferent de ordine) de la cateva
disfazia sau afazia NOS (R47.0) luni pana la doi ani. S-a sugerat ca posibila
mutismul electiv (F94.0) cauza a acestei tulburari un proces
retardarea mentala (F70-F79)
encefalitic inflamator. Aproximativ doua
treimi din pacienti raman cu un deficit de
tulburarea profunda de
dezvoltare (F84.-)
limbaj receptiv mai mult sau mai putin
sever.
F80.2 Tulburare de limbaj receptiv Exclude: afazia (datorita):
O tulburare specifica de dezvoltare in care
- autismului (F84.0-F84.1)
intelegerea de catre copil a limbajului este
sub nivelul adecvat pentru varsta sa mentala. - tulburarilor dezintegrative ale
copilariei (F84.2-F84.3)
In aproape toate cazurile limbajul expresiv
va fi de asemenea afectat in mod marcat, iar - NOS (R47.0)
anomaliile de producere a sunetului F80.8 Alte tulburari de dezvoltare a vorbirii si
cuvantului sunt obisnuite. limbajului
Vorbire sopotita, sasaita
Deficienta auditiva congenitala F80.9 Tulburare de dezvoltare a vorbirii si
Dezvoltare: limbajului, nespecificata
- disfazia, afazia, tipul receptiv (de) Tulburare de limbaj NOS
- afazia Wernicke (de)
Surditate verbala F81 Tulburari specifice de dezvoltare
Exclude: afazia dobandita cu epilepsie privind abilitatile scolare
[Landau-Kleffner] (F80.3) Tulburari in care tiparele normale ale
autismul (F84.0-F84.1) dobandirii abilitatilor sunt perturbate din
disfazia si afazia: stadiile timpurii ale dezvoltarii. Aceasta nu
- tipul expresiv (F80.1)
este simplu o consecinta a lipsei posibilitatii
de a invata, nu este numai un rezultat al
- NOS (R47.0)
retardarii mentale, si nu se datoreaza vreunei
mutismul electiv (F94.0) forme de trauma sau boala cerebrala
intarzierea de limbaj datorita dobandita.
surditatii (H90-H91)
retardarea mentala (F70-F79)

138 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F81.0 Tulburari specifice de citire F81.2 Tulburare specifica privind abilitatile


Trasatura principala este o deficienta aritmetice
specifica si semnificativa in dezvoltarea Implica o deficienta specifica in abilitatile
abilitatilor de citire care nu se justifica numai aritmetice care nu se explica numai pe baza
prin varsta mentala, problemele de acuitate retardarii mentale generale sau scolarizarii
vizuala sau scolarizare necorespunzatoare. necorespunzatoare. Deficitul priveste
Abilitatea de intelegere a citirii, stapanirea abilitatilor de baza privind mai
recunoasterea cuvantului citit, abilitatea de degraba calcularea adunarii, scaderii,
citire orala si efectuarea sarcinilor necesitand inmultirii si impartirii decat abilitatile
citirea pot fi toate afectate. Dificultatile de matematice mai abstracte implicate in
rostire si ortografie sunt asociate in mod algebra, trigonometrie, geometrie sau
frecvent cu tulburarea specifica de citire si calculul infinitezimal.
deseori raman in adolescenta chiar dupa ce
s-au facut unele progrese in citire. Dezvoltare:
Tulburarile specifice de dezvoltare a citirii - acalculia (de)
sunt precedate in mod obisnuit de un istoric - tulburarea de dezvoltare aritmetica
al tulburarilor de dezvoltare a vorbirii sau - sindromul Gerstmann
limbajului. Tulburarile asociate emotionale Exclude: acalculia NOS (R48.8)
si comportamentale sunt obisnuite in dificultatile aritmetice:
perioada varstei de scolarizare. - asociate cu o tulburare de
citire sau rostire si ortografie
'Citirea inversata' (F81.3)
Dislexia de dezvoltare - datorite predarii
Retardarea specifica privind citirea necorespunzatoare (Z55.8)
Exclude: alexia NOS (R48.0)
F81.3 Tulburare mixta de abilitati scolare
dislexia NOS (R48.0) O categorie reziduala rau definita a
dificultatile de citire secundare tulburarilor in care atat abilitatile aritmetice
tulburarilor emotionale (F93.-) cat si cele de citire sau rostire si ortografie
F81.1 Tulburari specifice de rostire si ortografie sunt alterate in mod semnificativ, dar in care
Trasatura princiapla este o deficienta tulburarea nu se explica numai in termenii
specifica si semnificativa in dezvoltarea retardarii mentale generale sau scolarizarii
abilitatilor de rostire si ortografie in absenta necorespunzatoare. Ar trebui sa fie folosita
unui istoric al tulburarii specifice de citire, pentru tulburarile care intrunesc criteriile
care nu se justifica numai prin varsta atat pentru F81.2 cat si fie pentru F81.0, fie
mentala mica, probleme de acuitate vizuala pentru F81.1.
sau scolarizare necorespunzatoare. Exclude: specifica:
Abilitatea de rostire si cea de scriere corecta - tulburarea de abilitati
a cuvintelor sunt ambele afectate. aritmetice (F81.2)
- tulburarea de citire (F81.0)
Retardare specifica de rostire (fara - tulburarea de rostire si
tulburarea de citire) ortografie (F81.1)
Exclude: agrafia NOS (R48.8)
F81.8 Alte tulburari de dezvoltare a abilitatilor
dificultati de rostire si scolare
ortografie: Tulburarea de dezvoltare a scrierii expresive
- asociate cu tulburarea de F81.9 Tulburare de dezvoltare a abilitatilor
citire (F81.0) scolare, nespecificata
- datorite predarii Incapacitatea de dobandire a cunostintelor
necorespunzatoare (Z55.8) NOS
Invatare:
- incapacitatea (de) NOS
- tulburarea (de) NOS

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 139


Tulburari mentale si de comportament

F82 Tulburare de dezvoltare specifica a F84 Tulburari de dezvoltare profunde


functiei motorii Un grup de tulburari caracterizate prin
O tulburare in care trasatura principala este anomalii calitative de interactiuni sociale
o deficienta serioasa in dezvoltarea reciproce si de tipare de comunicare si prin
coordonarii motorii care nu se explica in totalitatea intereselor si activitatilor
termenii retardarii intelectuale generale sau repetitive, stereotipe, restrictive. Aceste
vreunei tulburari neurologice dobandite sau anomalii calitative sunt o trasatura profunda
congenitala specifica. Cu toate acestea, o a functionarii individului in toate situatiile.
examinare clinica atenta arata in cele mai
multe cazuri imaturitati marcate de Folositi un cod aditional pentru a identifica
dezvoltare neurologica, de exemplu miscari orice afectiune medicala si retardare mentala
coreiforme ale membrelor fara suport sau asociate.
sinchinezii de imitare si alte trasaturi motorii F84.0 Autism infantil
asociate ca si semnele unei coordonari Un tip de dezvoltare profunda care se
motorii usor sau foarte deficiente. defineste prin: (a) prezenta dezvoltarii
anormale sau alterate care se manifesta
Sindromul copilului impiedicat inainte de varsta de trei ani, si (b) tipul
De dezvoltare: caracteristic de dezvoltare a functionarii
- tulburarea coordonarii anormale in toate cele trei zone ale
- dispraxia psihopatologiei: interactiunea sociala
Exclude: anomaliile de mers si motilitate reciproca, comunicarea si comportamentul
(R26.-) repetitiv, stereotipic, restrictiv. In plus la
lipsa de coordonare: aceste trasaturi specifice de diagnostic, sunt
- NOS (R27.-) obisnuite si alte probleme nespecifice, cum
- secundara retardarii mentale ar fi fobiile, tulburarile de somn si de
(F70-F79) maniera de a manca, accese de furie, si auto-
agresiunea.

F83 Tulburari de dezvoltare specifice


mixte
Tulburare autistica
O categorie reziduala pentru tulburarile in Infantil(a):
care exista o combinatie de tulburari de - autism
dezvoltare specifice privind vorbirea si - psihoza
limbajul, privind abilitatile scolare, si functia Sindromul Kanner
motorie, dar in care nici una nu predomina Exclude: psihopatia autistica (F84.5)
suficient pentru a constitui un diagnostic
primar. Categoria mixta ar trebui sa fie
folosita numai cand exista o suprapunere
semnificativa intre fiecare din aceste
tulburari de dezvoltare specifice. Tulburarile
sunt de obicei, dar nu intotdeauna, asociate
cu un grad de deficienta generala a functiilor
cognitive. Astfel, categoria ar trebui sa fie
folosita cand exista disfunctii care intrunesc
criteriile pentru doua sau mai multe coduri
ale F80.-, F81.- si F82.

140 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F84.1 Autism atipic F84.3 Alta tulburare de dezintegrare a copilariei


Un tip de dezvoltare profunda care difera de Un tip de dezvoltare profunda care se
autismul infantil fie prin varsta debutului, fie defineste printr-o perioada de dezvoltare
prin esecul de a indeplini toate cele trei complet normala inainte de debutul
seturi de criterii de diagnostic. Aceasta tulburarii, urmata de o pierdere definitiva a
subcategorie ar trebui sa fie folosita atunci abilitatilor dobandite anterior in mai multe
cand exista o dezvoltare anormala si alterata zone ale dezvoltarii in decurs de cateva luni.
care este prezenta numai dupa varsta de trei In mod tipic, aceasta este insotita de o
ani, si o lipsa a anormalitatilor care pot fi pierdere generala a interesului fata de mediul
demostrate in mod suficient in una sau doua inconjurator, prin manierisme motorii
din cele trei domenii ale psihopatologiei repetitive stereotipice si prin anormalitati de
cerute pentru diagnosticul de autism (adica, tip autist in interactiunea sociala si de
interactiuni sociale reciproce, comunicare, si comunicare. Se poate observa in unele
comportament repetitiv, stereotipic, cazuri ca tulburarea se datoreaza unei
restrictiv) in ciuda anormalitatilor encefalopatii asociate, dar diagnosticul ar
caracteristice in alt(e) domeniu(i). Autismul trebui sa fie pus dupa trasaturile
atipic apare de cele mai multe ori la indivizi comportamentale.
retardati profund si la indivizi cu o tulburare
specifica severa de limbaj receptiv. Dementa infantila
Psihoza dezintegrativa
Psihoza infantila atipica Sindromul Heller
Retardare mentala cu trasaturi autistice Psihoza simbiotica

Folositi un cod aditional (F70-F79), daca se Folositi un cod aditional pentru a identifica
aplica, pentru a identifica retardarea orice afectiune neurologica asociata.
mentala. Exclude: sindromul Rett (F84.2)
F84.2 Sindromul Rett F84.4 Tulburare hiperactiva asociata cu
O afectiune, pana acum descoperita numai retardare mentala si miscari stereotipice
la fete, in care dezvoltarea timpurie aparent O tulburare rau definita cu o validitate
normala este urmata de pierderea partiala nosologica nesigura. Categoria este
sau completa a vorbirii si a abilitatilor desemnata pentru a include un grup de copii
locomotorii si a folosirii mainilor, impreuna cu retardare mentala severa (IQ sub 34) care
cu incetinirea cresterii capului, de obicei cu au probleme majore de hiperactivitate si de
un debut la varste intre sapte si 24 de luni. atentie, ca si comportamente stereotipe. Ei
Sunt caracteristice pierderea miscarilor tind sa nu beneficieze de pe urma
voluntare ale mainilor, stereotipiile de medicamentelor stimulatoare (spre
frangere a mainilor, si hiperventilatia. deosebire de cei cu un IQ normal) si pot
Dezvoltarea sociala si a jocului sunt stopate, manifesta o reactie disforica severa (uneori
dar interesul social tinde sa fie mentinut. cu retardare psihomotorie) atunci cand li se
Ataxia trunchiului si apraxia incep sa se dau stimulente. Hiperactivitatea tinde sa fie
dezvolte la varsta de patru ani, iar miscarile inlocuita in adolescenta de hipoactivitate (un
coreoatetozice urmeaza in mod frecvent. tipar care nu este de obicei la copiii
Retardarea mentala severa rezulta aproape hiperkinetici cu inteligenta normala).
invariabil. Deseori acest sindrom este asociat de
asemenea cu o varietate de intarzieri de
dezvoltare, fie specifice, fie globale. Nu se
cunoaste in ce masura tiparul
comportamental este o functie a IQ-ului
scazut sau a vatamarii cerebrale organice.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 141


Tulburari mentale si de comportament

F84.5 Sindromul Asperger Tulburari comportamentale si


O tulburare cu o validitate nosologica emotionale cu debut de obicei in
nesigura, caracterizata prin acelas tip de copilarie si adolescenta (F90-F98)
anomalii calitative ale interactiunii sociale
reciproce care sunt tipice pentru autism,
F90 Tulburari hiperkinetice
impreuna cu o totalitate a intereselor si Un grup de tulburari caracterizate printr-un
activitatilor repetitive, stereotipe, restrictive. debut timpuriu (de obicei in primii cinci ani
El difera de autism in principal prin faptul de viata), lipsa perseverentei in activitatile
ca nu exista o intarziere generala sau care necesita implicare cognitiva, si o
retardare in limbaj si in dezvoltarea tendinta de a trece de la o activitate la alta
cognitiva. Aceasta tulburare este asociata fara a termina nici una, impreuna cu o
deseori cu o neidemanare marcata. Exista o activitate dezorganizata, neregulata si
mare tendinta ca anomaliile sa persiste in excesiva. Pot fi asociate multe alte anomalii.
adolescenta si viata adulta. Episoadele Copiii hiperkinetici sunt deseori imprudenti
psihotice se produc ocazional la inceputul si impulsivi, predispusi la accidente si au
vietii adulte. probleme disciplinare mai degraba din cauza
incalcarilor nechibzuite ale regulilor decat a
Psihopatie autistica nesupunerii deliberate. Relatiile lor cu adultii
Tulburare schizoida a copilariei sunt deseori neinhibate social, lipsind
F84.8 Alte tulburari profunde de dezvoltare prudenta si rezerva normale. Ei sunt
F84.9 Tulburare profunda de dezvoltare, nesimpatizati de ceilalti copii si pot deveni
nespecificata izolati. Deficienta functiilor cognitive este
obisnuita, iar intarzierile specifice in
F88 Alte tulburari de dezvoltare dezvoltarea motorie si a limbajului sunt
psihologica disproportionate in mod frecvent.
Agnozie a dezvoltarii Complicatiile secundare includ
comportamentul disocial si stima de sine
Tulburare de dezvoltare, scazuta.
F89
nespecificata Exclude: tulburari de anxietate (F41.-)
Tulburare de dezvoltare NOS tulburari de dispozitie [afective]
(F30-F39)
tulburari de dezvoltare profunde
(F84.-)
schizofrenia (F20.-)
F90.0 Perturbare a activitatii si atentiei
Deficit de atentie:
- tulburare cu hiperactivitate
- tulburare de hiperactivitate
- sindrom cu hiperactivitate
Exclude: tulburarea hiperkinetica asociata
cu tulburarea de conduita
(F90.1)
F90.1 Tulburare de conduita hiperkinetica
Tulburare hiperkinetica asociata cu
tulburarea de conduita
F90.8 Alte tulburari hiperkinetice
F90.9 Tulburare hiperkinetica, nespecificata
Reactie hiperkinetica a copilariei sau
adolescentei NOS
Sindrom hiperkinetic NOS

142 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F91 Tulburari de conduita F91.1 Tulburare de conduita nesocializata


Tulburari caracterizate printr-un tipar Tulburare caracterizata prin combinatia de
persistent si repetitiv al conduitei disociale, comportament agresiv sau disocial
agresive sau provocatoare. Asemenea persistent (intrunind toate criteriile de la
comportament ar trebui sa depaseasca F91.- si necuprinzand numai
violentele majore asteptate la grupurile comportamentul opozitional, provocator,
sociale de varsta asemanatoare. De aceea, el perturbator) cu anomaliile semnificative
ar trebui sa fie mai grav decat rautatile profunde din relatiile cu alti copii.
copilaresti obisnuite sau starea de revolta a
adolescentilor si ar trebui sa implice un tipar Tulburare de comportament, tipul agresiv
de comportament de durata (sase luni sau solitar
mai mult). Trasaturile tulburarii de conduita Tulburare agresiva nesocializata
pot sa fie de asemenea simptomatice pentru F91.2 Tulburare de conduita socializata
alte afectiuni psihiatrice, in care caz Tulburare implicand un comportament
diagnosticul de baza ar trebui sa fie preferat. agresiv sau disocial (intrunind toate criteriile
Exemplele de comportamente pe care se de la F91.- si necuprinzand numai
bazeaza diagnosticul includ nivelele excesive comportamentul opozitional, provocator,
de lupta sau tiranie, cruzime fata de alti perturbator) care se produce la indivizii ce
oameni sau animale, distrugere grava a sunt in general bine integrati in grupul
proprietatii, incendiere, furt, minciuni respectiv.
repetate, chiul de la scoala si fuga de acasa,
crize de manie si de neascultare neobisnuit Tulburare de conduita, tip grup
de frecvente si de grave. Oricare din aceste Delicventa de grup
comportamente, daca este insemnat, este Delicte comise in banda
suficient pentru punerea diagnosticului, dar Furt in compania altora
actele disociale izolate nu sunt suficiente. Chiul de la scoala
Exclude: tulburarile de dispozitie F91.3 Tulburare de provocare opozitionala
[afective] (F30-F39) Tulburare de conduita, producandu-se de
tulburarile de dezvoltare obicei la copiii tineri, caracterizata mai intai
profunde (F84.-) printr-un comportament marcat provocator,
schizofrenia (F20.-) neascultator, perturbator care nu include
cand sunt asociate cu: acte de delicventa sau forme mai extreme de
- tulburari emotionale (F92.-) comportament agresiv sau disocial.
- tulburari hiperkinetice Tulburarea necesita sa fie intrunite toate
(F90.1) criteriile de la F91.-; numai comportamentul
rautacios sau neascultator nu este suficient
F91.0 Tulburare de conduita limitata la
contextul familial
prin el insusi pentru punerea diagnosticului.
Tulburare de conduita implicand Ar trebui sa fie folosita prudenta inaintea
comportament disocial sau agresiv (si nu intrebuintarii acestei categorii, mai ales cu
doar un comportament opozitional, copiii mai mari, deoarece tulburarea de
provocator, perturbator), in care conduita semnificativ clinica va fi insotita de
comportamentul anormal este complet sau obicei de un comportament agresiv sau
aproape complet limitat la domiciliu si la disocial care depaseste provocarea,
interactiunile cu membrii nucleului familial neascultarea sau perturbarea.
sau cu cei din gospodaria respectiva. F91.8 Alte tulburari de conduita
Tulburarea necesita intrunirea tuturor F91.9 Tulburare de conduita, nespecificata
criteriilor de la F91.-; numai relatiile parinte- (A) copilariei:
copil grav perturbate nu sunt suficiente prin - tulburare comportamentala NOS
ele insele pentru un diagnostic. - tulburare de conduita NOS

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 143


Tulburari mentale si de comportament

F92 Tulburari mixte de conduita si emotii F93.0 Tulburare de anxietate a separarii de


Un grup de tulburari caracterizate prin copilarie
combinatia dintre comportamentul Ar trebui sa fie diagnosticata atunci cand
provocator, disocial sau agresiv persistent si frica de separare constituie centrul anxietatii
simptomele deschise si marcate de depresie, si cand asemenea anxietate apare mai intai in
anxietate sau alte indispozitii emotionale. primii ani ai copilariei. Se diferentiaza de
Trebuie sa fie intrunite criteriile atat pentru anxietatea de separare normala atunci cand
tulburarile de conduita din copilarie (F91.-) are un anumit grad (severitate) care este
cat si pentru tulburarile emotionale ale neobisnuit din punct de vedere statistic
copilariei (F93.-) sau pentru un diagnostic (incluzand o persistenta anormala sub
de tip nevrotic la adult (F40-F48) sau pentru perioada de varsta obisnuita), si cand este
o tulburare de dispozitie (F30-F39). asociata cu probleme semnificative in
F92.0 Tulburare de conduita depresiva functionarea sociala.
Aceasta categorie necesita combinatia dintre Exclude: tulburarile de dispozitie
tulburarea de conduita (F91.-) si dispozitia [afective] (F30-F39)
depresiva marcata si persistenta (F32.-), asa tulburari nevrotice (F40-F48)
cum este demonstrata de simptome cum ar tulburarea de anxietate fobica a
fi tristetea excesiva, pierderea interesului si copilariei (F93.1)
placerii pentru activitati obisnuite, tulburarea de anxietate sociala a
culpabilitatea, si pierderea sperantei; pot fi copilariei (F93.2)
de asemenea prezente perturbarile de somn F93.1 Tulburare de anxietate fobica a copilariei
si apetit. Spaime in copilarie care arata o specificitate
marcata a fazei de dezvoltare si apare (intr-o
Tulburare de conduita la F91.- asociata cu oarecare masura) la majoritatea copiilor, dar
tulburarea depresiva de la F32.- au grade de anormalitate. Alte stari de frica
F92.8 Alte tulburari mixte de conduita si ce apar in copilarie dar nu sunt o parte
emotionale normala a dezvoltarii psihosociale (de ex
Aceasta categorie necesita combinatia dintre agorafobia) ar trebui sa fie codificate la
tulburarea de conduita (F91.-) si simptomele categoria corespunzatoare de la sectiunea
emotionale marcate si persistente, cum ar fi F40-F48.
anxietatea, obsesiile sau compulsiile, Exclude: tulburarea de anxietate
depersonalizarea sau derealizarea, fobiile sau generalizata (F41.1)
hipocondria.
F93.2 Tulburare de anxietate sociala a copilariei
In aceasta tulburare exista o prudenta fata
Tulburare de conduita la F91.- asociata cu: de straini si teama sau anxietate sociala
- tulburarea emotionala de la F93.- atunci cand se intalnesc situatii noi, ciudate
- tulburarea nevrotica de la F40-F48 sau amenintatoare din punct de vedere
F92.9 Tulburare mixta de conduita si emotii, social. Aceasta categorie ar trebui sa fie
nespecificata folosita numai acolo unde asemenea spaime
apar in perioada primilor ani si sunt atat
F93 Tulburari emotionale cu debut neobisnuite in gradare cat si insotite de
specific in copilarie probleme ale functionarii sociale.
In principal sunt mai degraba exagerari ale
tendintelor dezvoltarii normale decat Tulburare de evitare in copilarie sau
fenomene care sunt prin ele insele calitativ adolescenta
anormale. Caracterul adecvat al dezvoltarii
F93.3 Tulburare de rivalitate intre frati
este folosit ca trasatura cheie de diagnostic Majoritatea copiilor tineri au unele grade ale
in definirea diferentei dintre aceste tulburari tulburarii emotionale care urmeaza de obicei
emotionale, cu debut specific in copilarie, si nasterii urmatorului frate. O tulburare de
tulburarile nevrotice (F40-F48). rivalitate intre frati ar trebui sa fie
Exclude: cand sunt asociate cu tulburarea
diagnosticata numai daca gradul sau
de conduita (F92.-) persistenta tulburarii este atat neobisnuit din
punct de vedere statistic cat si asociat cu
anormalitati ale interactiunii sociale.

Gelozie intre frati

144 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F93.8 Alte tulburari emotionale ale copilariei F94.1 Tulburare reactiva fata de anturaj in
Tulburare de identitate copilarie
Tulburare hiperanxioasa Incepe in primii cinci ani ai vietii si este
Exclude: tulburarea identitatii sexului in caracterizata prin anormalitati persistente in
copilarie (F64.2) tiparul de relatii sociale ale copilului care
sunt asociate cu perturbarea emotionala si
F93.9 Tulburare emotionala a copilariei,
nespecificata sunt reactive fata de schimbarile din
circumstantele mediului inconjurator (de ex
frica si hipervigilenta, interactiune sociala
F94 Tulburari de functionare sociala cu
slaba cu grupuri de copii de aceeasi varsta,
debut specific in copilarie si
adolescenta agresiune fata de sine si fata de altii, tristete
Un grup de tulburari oarecum heterogen si, in unele cazuri, crestere insuficienta).
care au in comun anormalitati de Sindromul se produce probabil ca un
functionare sociala incepand din perioada de rezultat direct al neglijarii de catre parinti,
dezvoltare, dar care (contrar tulburarilor de abuzului sau desconsiderarii serioase.
dezvoltare profunda) nu sunt caracterizate
in principal de o incapapcitate social- Folositi un cod aditional pentru a identifica
constitutionala aparenta sau de un deficit orice esec in dezvoltarea sau intarzierea
care cuprinde toate zonele de functionare. cresterii
In multe cazuri, un rol crucial in etiologie il Exclude: sindromul Asperger (F84.5)
joaca probabil distorsiunile sau privatiunile tulburarea privind dezinhibitia
serioase din mediul inconjurator. fata de anturaj in copilarie
(F94.2)
F94.0 Mutism electiv
Caracterizat printr-o selectivitate in vorbire sindroamele privind maltratarea
marcata, determinata emotional, astfel incat (T74.-)
copilul demonstreaza o capacitate de limbaj variatii normale in modelul de
in unele situatii, dar nu reuseste sa atasament selectiv
vorbeasca in alte situatii (definite). abuzul sexual sau fizic in
Tulburarea este de obicei asociata cu copilarie avand ca rezultat
probleme psihosociale
trasaturi marcate de personalitate implicand (Z61.4-Z61.6)
anxietate, izolare, sensibilitate sau rezistenta
sociala. F94.2 Tulburari privind dezinhibitia fata de
anturaj in copilarie
Un tipar special al functionarii sociale
Mutism selectiv
anormale care se produce in perioada
Exclude: tulburarile de dezvoltare
primilor cinci ani de viata si care tinde sa
profunde (F84.-)
persiste in ciuda schimbarilor marcate din
schizofrenia (F20.-)
circumstantele mediului inconjurator, de ex
tulburarile de dezvoltare comportament difuz, cu focalizare
specifice privind vorbirea si
neselectiva fata de anturaj, comportament
limbajul (F80.-)
care cauta atentia celor din jur si prietenos
mutismul tranzitoriu ca parte a
fara discriminare, interactiuni slabe cu
anxietatii de separare la copiii
tineri (F93.0)
grupuri de copii de aceeasi varsta; depinzand
de circumstante, tulburarea
comportamentala sau emotionala poate fi de
asemenea asociata.

Psihopatie prin lipsa de afectiune


Sindrom institutional
Exclude: tulburarea reactiva fata de
anturaj in copilarie (F94.1)
sindromul Asperger (F84.5)
spitalizarea la copii (F43.2)
tulburarile hiperkinetice (F90.-)
F94.8 Alte tulburari de functie sociala in
copilarie

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 145


Tulburari mentale si de comportament

F94.9 Tulburare de functie sociala in copilarie, F98 Alte tulburari emotionale si


nespecificata comportamentale cu debut survenind
de obicei in copilarie si adolescenta
Un grup heterogen de tulburari care au in
F95 Tulburari de ticuri
Sindroame in care manifestarea comun o caracteristica, si anume debutul in
predominanta este o forma de tic. Un tic copilarie, altminteri difera in multe privinte.
este o miscare motorie neritmica, recurenta, Unele dintre afectiuni reprezinta sindroame
rapida, involuntara (de obicei implicand bine definite, dar altele nu sunt mai mult
grupuri de muschi determinate) sau o decat complexe de simptome care necesita
generare vocala care are un debut brusc si includere din cauza frecventei lor si asocierii
care nu are un scop vadit. Ticurile tind sa fie cu probleme psihosociale, si pentru ca ele
simtite ca irezistibile, dar de obicei ele pot fi nu pot fi incorporate in alte sindroame.
Exclude: tulburarile de somn datorite
suprimate pe perioade variabile de timp,
sunt exacerbate de stress si dispar in timpul cauzelor emotionale (F51.-)
somnului. Ticurile motorii simple obisnuite spasmele hohotului de plans
includ numai clipitul din ochi, miscarile (R06.8)
bruste ale gatului, inaltarea din umeri si tulburarea identitatii sexului in
grimasele faciale. Ticurile vocale simple copilarie (F64.2)
obisnuite includ dregerea gatului, latratul, sindromul Kleine-Levin (G47.8)
adulmecarea si suieratul. Ticurile complexe tulburarea obsesiv-compulsiva
obisnuite includ autolovirea, saritura si (F42.-)
mersul saltat. Ticurile complexe vocale F98.0 Enuresis neorganica
obisnuite includ repetarea unor anumite O tulburare caracterizata prin mictiune
cuvinte si uneori folosirea anumitor cuvinte involuntara, diurna si nocturna, care este
(deseori obscene) inacceptabile social anormala in legatura cu varsta mentala a
(coprolalie), si repetarea propriilor sunete individului, si care nu este consecinta
sau cuvinte (palilalie). pierderii controlului asupra vezicii urinare
F95.0 Tulburare de tic tranzitor datorita vreunei tulburari neurologice,
Intruneste criteriile generale pentru o atacurilor de epilepsie sau anormalitatii
tulburare de tic dar ticurile nu persista mai structurale a tractului urinar. Enuresis poate
multe de 12 luni. Ticurile iau de obicei sa fi fost prezenta de la nastere sau se poate
forma clipitului din ochi, grimaselor faciale sa se fi produs in urma unei perioade de
sau miscarilor bruste ale capului. control dobandit asupra vezicii urinare. Se
F95.1 Tulburare de tic motor sau vocal cronic poate sau nu ca enuresis sa fie asociata cu o
Intruneste criteriile generale pentru o tulburare comportamentala sau emotionala
tulburare de tic, in care exista ticuri motorii mai raspandita.
sau vocale (dar nu ambele), care pot fi si
singure si multiple (dar de obicei multiple), Enuresis (primara) (secundara) de origine
si care dureaza mai mult de un an. neorganica
F95.2 Tulburare de ticuri multiple motorii
Enuresis functionala
combinate cu ticuri vocale [Gilles de la Enuresis psihogena
Tourette] Incontinenta urinara de origine neorganica
O forma de tulburare de ticuri in care sunt, Exclude: enuresis NOS (R32)
sau au fost, ticuri motorii multiple si unul
sau mai multe ticuri vocale, cu toate ca nu
este nevoie ca acestea sa se produca
simultan. Tulburarea se agraveaza de obicei
in perioada adolescentei si tinde sa persiste
in perioada vietii adulte. Ticurile vocale sunt
deseori multiple cu vocalizari repetitive
explozive, clatirea gatului si mormait, si pot
fi folosite cuvinte sau expresii obscene.
Uneori exista asociata ecopraxia de gesturi
care poate fi de asemenea de natura obscena
(copropraxia).
F95.8 Alte tulburari de ticuri
F95.9 Tulburare de ticuri, nespecificata

146 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Tulburari mentale si de comportament

F98.1 Encopresie neorganica F98.3 Pica sugarului si a copilului


Emisie de fecale repetata, voluntara sau Consumarea persistenta de substante
involuntara, de obicei de consistenta nenutritive (cum ar fi pamant, tencuiala,
normala sau aproape normala, in locuri etc.). Ea se poate produce ca unul din multe
neadecvate acestui scop din mediul propriu alte simptome care fac parte dintr-o
socio-cultural al individului. Afectiunea tulburare psihiatrica mai raspandita (cum ar
poate reprezenta o continuare anormala a fi autismul), sau ca un comportament
incontinentei infantile normale, poate psihopatologic relativ izolat; numai ultimul
implica o pierdere a continentei ca urmare a este clasificat aici. Fenomenul este cel mai
controlului dobandit asupra intestinelor sau obisnuit la copiii retardati si, daca retardarea
poate implica emisia deliberata de fecale in mentala este de asemenea prezenta,
locuri neadecvate in ciuda controlului categoria F70-F79 ar trebui sa fie
fiziologic normal asupra intestinelor. selectionata ca diagnostic principal.
Afectiunea poate sa apara ca o tulburare F98.4 Tulburari de miscari stereotipe
monosimptomatica sau poate face parte Miscari voluntare, repetitive, stereotipe,
dintr-o tulburare mai mare, mai ales nefunctionale (si deseori ritmice) care nu fac
emotionala (F93.-) sau de conduita (F91.-). parte din nici o afectiune neurologica sau
psihiatrica recunoscuta. Cand asemenea
Encopresie functionala miscari se produc ca simptome ale altei
Incontinenta de fecale de origine neorganica tulburari, numai tulburarea in totalitatea ei
Encopresie psihogena trebuie sa fie inregistrata. Miscarile care nu
sunt o varietate de automutilari includ:
Folositi un cod aditional pentru identificarea leganarea corpului, leganarea capului,
cauzei vreunei constipatii co-existente smulgerea parului de pe cap, rasucirea
Exclude: encopresie NOS (R15) parului, pocnirea din degete si datul din
F98.2 Tulburare a alimentatiei sugarului si a maini. Comportamentul stereotip
copilului automutilant include lovirea capului
O tulburare de alimentatie cu manifestari repetitiva, palmuirea, introducerea degetului
variate care sunt de obicei specifice in ochi si muscarea mainilor, buzelor sau
sugarului si primei copilarii. Ea implica in altor parti ale corpului. Toate tulburarile de
general refuzul hranei si capricii excesive in miscari stereotipe se produc cel mai frecvent
prezenta unei hrane adecvate, a persoanelor in asociere cu retardarea mentala (cand
competente care acorda ingrijirile si in acesta este cazul, ambele ar trebui sa fie
absenta unei boli organice. Poate fi sau nu inregistrate). Daca introducerea degetului in
asociata ruminatia (regurgitarea repetata fara ochi se produce la un copil cu deficienta de
greata sau boala gastro-intestinala). vedere, ar trebui sa fie inregistrate ambele la
aceasta categorie, iar afectiunea vizuala la
Tulburare de ruminatie a sugarului codul tulburarii somatice adecvate.
Exclude: anorexia nervoasa si alte
tulburari ale modului de a Tulburare de deprindere/stereotipie
manca (F50.-) Exclude: miscarile involuntare anormale
alimentatia: (R25.-)
- dificultati si proasta tulburarile de miscari de origine
administrare (R63.3) organica (G20-G25)
- probleme ale nou-nascutului roaderea unghiilor (F98.8)
(P92.-) scobitul nasului (F98.8)
pica sugarului sau copilului stereotipiile care fac parte dintr-
(F98.3) o afectiune psihiatrica mai
larga (F00-F95)
sugerea degetului (F98.8)
tulburarile de tic (F95.-)
trichotilomania (F63.3)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 147


Tulburari mentale si de comportament

F98.5 Balbaiala [gangaveala]


Vorbire ce este caracterizata prin repetarea
frecventa sau prelungirea sunetelor,
silabelor, cuvintelor sau prin ezitari
frecvente sau pauze care intrerup fluenta
ritmica a vorbirii. Ar trebui sa fie clasificata
ca o tulburare numai daca severitatea ei este
de asemenea natura incat sa perturbe in
mod marcant fluenta vorbirii.
Exclude: bolborosirea (F98.6)
tulburarile de tic (F95.-)
F98.6 Bolborosirea [limbaj precipitat]
O rata rapida a vorbirii cu intreruperi in
fluenta, dar fara repetitii sau ezitari, de o
severitate care da nastere la o inteligibilitate
diminuata a vorbirii. Vorbirea este
neregulata si neritmata, cu izbucniri sacadate
rapide care implica deobicei tipare de
exprimare eronata.
Exclude: balbaiala (F98.5)
tulburarile de tic (F95.-)
F98.8 Alte tulburari specificate ale tulburarilor
comportamentale si emotionale cu debut
de obicei in copilarie si adolescenta
Tulburare de deficienta atentiei fara
hiperactivitate
Masturbare excesiva
Scobitul in nas
Sugerea policelui
F98.9 Tulburari nespecificate comportamentale
si emotionale cu debut de obicei in
copilarie si adolescenta

Tulburare mentala nespecificata


(F99)

F99 Tulburare mentala, nespecificata


altminteri
Boala mentala NOS
Exclude: tulburarea mentala organica
NOS (F06.9)

148 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Bolile sistemului nervos

G46* Sindroame vasculare cerebrale


Capitolul VI in bolile cerebrovasculare
G53* Afectiunile nervilor cranieni in
boli clasificate altundeva
Bolile sistemului nervos G55* Compresiunea radacinilor si
(G00-G99) plexurilor nervoase in boli
clasificate altundeva
G59* Mononeuropatia in boli
Acest capitol contine urmatoarele clasificate altundeva
blocuri: G63* Polineuropatia in boli
G00 - G09 Boli inflamatorii ale sistemului clasificate altundeva
nervos central G73* Afectiuni ale jonctiunilor
G10 - G13 Atrofii sistemice afectand in mioneurale si musculare in boli
special sistemul nervos central clasificate altundeva
G20 - G26 Tulburari extrapiramidale si ale G94* Alte afectiuni ale creierului in
motricitatii boli clasificate altundeva
G30 - G32 Alte boli degenerative ale G99* Alte afectiuni ale sistemului
sistemului nervos nervos in boli clasificate
G35 - G37 Boli demielinizante ale altundeva
sistemului nervos central
G40 - G47 Tulburari episodice si Exclude: anumite afectiuni care isi au originea in
paroxistice perioada perinatala (P00-P96)
G50 - G59 Afectiunile nervilor, radacinilor anumite boli infectioase si parazitare
si plexurilor nervoase (A00-B99)
G60 - G64 Polineuropatii si alte afectiuni complicatii ale sarcinii, nasterii si lauziei
ale sistemului nervos periferic (O00-O99)
G70 - G73 Afectiuni ale jonctiunilor malformatii congenitale, deformatii si
mioneurale si musculare anormalitati cromozomiale (Q00-Q99)
G80 - G83 Paralizia cerebrala si alte boli endocrine, de nutritie si metabolism
sindroame paralitice (E00-E90)
G90 - G99 Alte afectiuni ale sistemului leziuni traumatice, otraviri si anumite
nervos consecinte ale cauzelor externe (S00-
S99)
Categoriile cu asterisc de la acest tumori maligne (C00-D48)
capitol sunt urmatoarele: simptome, semne si rezultate anormale
ale investigatiilor clinice si de
G01* Meningita in boli bacteriene
laborator, neclasificate altundeva
clasificate altundeva
(R00-R99)
G02* Meningita in alte boli
infectioase si parazitare
clasificate altundeva Boli inflamatorii ale sistemului
G05* Encefalita, mielita si nervos central (G00-G09)
encefalomielita in boli
clasificate altundeva G00 Meningita bacteriana, neclasificata
G07* Abces si granulom intracranian altundeva
si intrarahidian in boli Include: arahnoidita bacteriana
clasificate altundeva
leptomeningita bacteriana
G13* Atrofii sistemice afectand in
meningita bacteriana
principal sistemul nervos
central in boli clasificate pahimeningita bacteriana
altundeva Exclude: bacteriana:
G22* Parkinsonism in boli clasificate - meningoencefalita (G04.2)
altundeva - meningomielita (G04.2)
G26* Tulburari extrapiramidale si de
G00.0 Meningita cu Haemophilus
motricitate in boli clasificate
altundeva
Meningita datorita Haemophilus influenzae
G32* Alte tulburari degenerative ale G00.1 Meningita cu pneumococi
sistemului nervos in boli G00.2 Meningita cu streptococi
clasificate altundeva G00.3 Meningita cu stafilococi

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 151


Bolile sistemului nervos

G00.8 Alte meningite bacteriene G03 Meningita datorita altor cauze si


Meningita datorita: nespecificate
- Escherichia coli Include: arahnoidita datorita altor cauze
- Friedländer bacillus si nespecificate
- Klebsiella leptomeningita datorita altor
G00.9 Meningita bacteriana, nespecificata cauze si nespecificate
Meningita: meningita datorita altor cauze
- purulenta NOS si nespecificate
- piogena NOS pahimeningita datorita altor
- supurata NOS cauze si nespecificate
Exclude: meningoencefalita (G04.-)
meningomielita (G04.-)
G01* Meningita in boli bacteriene
clasificate altundeva G03.0 Meningita cu nonpiogenica
Meningita (in): Meningita nonbacteriana
- antrax (A22.8†) G03.1 Meningita cronica
- gonococica (A54.8†)
G03.2 Meningita benigna recurenta [Mollaret]
- leptospiroza (A27.-†)
G03.8 Meningita datorita altor cauze
- listeriana (A32.1†)
specificate
- boala Lyme (A69.2†)
G03.9 Meningita, nespecificata
- neurosifilis (A52.1†)
Arahnoidita (spinala) NOS
- infectia cu Salmonella (A02.2†)
- sifilis:
- congenital (A50.4†) G04 Encefalita, mielita si encefalomielita
- secundar (A51.4†) Include: mielita acuta ascendenta
- febra tifoida (A01.0†) meningoencefalita
Exclude: meningoencefalita si meningomielita
meningomielita in bolile Exclude: encefalomielita benigna
bacteriene clasificate mialgica (G93.3)
altundeva (G05.0*)
encefalopatia:
- alcoolica (G31.2)
G02* Meningita in alte boli infectioase si - NOS (G93.4)
parazitare clasificate altundeva
Exclude: meningoencefalita si
- toxica (G92)
meningomielita in alte boli scleroza multipla (G35)
infectioase si parazitare mielita:
clasificate altundeva (G05.1- - acuta transversa (G37.3)
GG05.2*)
- subacuta necrozanta
G02.0* Meningita in boli virale clasate la alte (G37.4)
locuri
G04.0 Encefalita acuta diseminata
Meningita (datorita):
Encefalita postvaccinala
- mononucleoza infectioasa (B27.-†)
Encefalomielita postvaccinala
- rubeola (B06.0†)
G02.1* Meningita in micoze Folositi un cod aditional pentru cauza
Meningita cu criptococ (B45.1†) externa (Capitolul XX) pentru a identifica
G02.8* Meningita in alte boli infectioase si vaccinul.
parazitare specificate clasificate
G04.1 Paraplegia spastica tropicala
altundeva
Meningita datorita: G04.2 Meningoencefalita si meningomielita
- timpanosomiaza africana (B56.-†) bacteriana, neclasificate altundeva
- boala Chagas (cronica) (B57.4†) G04.8 Alte encefalite, mielite si encefalomielite
Encefalita si encefalomielita
postinfectioase NOS
G04.9 Encefalita, mielita si encefalomielita,
nespecificate
Ventriculita (cerebrala) NOS

152 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Bolile sistemului nervos

G05* Encefalita, mielita si encefalomielita G07* Abces si granulom intracranian si


in boli clasificate altundeva intrarahidian in boli clasificate
Include: meningoencefalita si altundeva
meningomielita in boli Abces al creierului:
clasificate altundeva - gonococic (A54.8†)
G05.0* Encefalita, mielita si encefalomielita in - tuberculos (A17.8†)
boli bacteriene clasificate altundeva Granulom schistosomian al creierului
Encefalita, mielita sau encefalomielita (in): (B65.-†)
- listeriana (A32.1†) Tuberculom al creierului (A17.8†)
- meningococica ((A39.8†)
- sifilis: Flebita si tromboflebita
G08
- congenital (A50.4†) intracraniana si intrarahidiana
- tardiv (A52.1†) Septic(a):
- tuberculoasa (A17.8†) - embolism al sinusului venos si venelor
G05.1* Encefalita, mielita si encefalomielita in intracraniene sau intrarahidiene
boli virale clasificate altundeva - endoflebita a sinusului venos si venelor
Encefalita, mielita sau encefalomielita (in): intracraniene sau intrarahidiene
- citomegalovirala (B25.8†) - flebita a sinusului venos si venelor
- influenza (J10.8†, J11.8†) intracraniene sau intrarahidiene
- rubeola (B06.0†) - tromboflebita a sinusului venos si venelor
G05.2* Encefalita, mielita si encefalomielita in intracraniene sau intrarahidiene
alte boli infectioase si parazitare - tromboza a sinusului venos si venelor
clasificate altundeva intracraniene sau intrarahidiene
Encefalita, mielita sau encefalomielita (in): Exclude: flebita si tromboflebita
- tripanosomiaza africana (B56.-) intracraniana:
- boala Chagas (cronica) (B57.4†) - complicand:
- negleriaza (B60.2†) - avortul sau sarcina
- toxoplasmoza (B58.2†) ectopica sau molara (O00-
Meningoencefalita eosinofilica (B83.2†) O07, O08.7)
G05.8* Encefalita, mielita si encefalomielita in - sarcina, nasterea si lauzia
alte boli clasificate altundeva (O22.5, O87.3)
Encefalita in lupus eritematos sistemic - de origine nepiogena (I67.6)
(M32.1†) flebita si tromboflebita
intrarahidiana nepiogene
G06 Abces si granulom intracranian si (G95.1)
intrarahidian
Folositi un cod aditional (B95-B97) pentru
G09 Sechelele bolilor inflamatorii ale
a identifica agentul infectios. sistemului nervos central
G06.0 Abces si granulom intracranian  0008 Nota: Aceasta categorie urmeaza sa fie
Abces (embolic) (al): folosita pentru a indica
- creier [orice parte] afectiunile clasificate la G00-
- cerebelar G08 (adica excluzand cele
- cerebral marcate cu un asterisc (*)) ca
- otogen si cauza a sechelei, ele insele
clasificabile altundeva. 'Sechela'
Abces sau granulom intracranian:
include afectiunile specificate ca
- epidural atare sau ca efecte intarziate,
- extradural sau cele care apar la un an sau
- subdural mai mult dupa debutul
G06.1 Abces si granulom intrarahidian afectiunii cauzale.
Abces (embolic) al maduvei spinarii [orice
parte]
Abces sau granulom intrarahidian:
- epidural
- extradural
- subdural
G06.2 Abces extradural si subdural,
nespecificat

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 153


Bolile sistemului nervos

Atrofii sistemice afectand in special G12.2 Bolile neuronului motor


sistemul nervos central (G10-G13) Degenerescenta familiala a neuronului
motor
Boala Huntington Scleroza laterala:
G10
Coreea Huntington - amiotrofica
- primara
G11 Ataxia ereditara Progresiva:
Exclude: neuropatia ereditara si - paralizia bulbara
idiopatica (G60.-) - atrofia musculara spinala
paralizia cerebrala infantila G12.8 Alte atrofii musculare spinale si
(G80.-) sindroame inrudite
tulburari de metabolism G12.9 Atrofia musculara spinala, nespecificata
(E70-E90)
G11.0 Ataxia congenitala neprogresiva G13* Atrofii sistemice afectand in
G11.1 Ataxia cerebeloasa cu debut precoce principal sistemul nervos central in
Ataxia cerebeloasa cu debut precoce cu: boli clasificate altundeva
- tremuraturi esentiale G13.0* Neuromiopatia si neuropatia
- monoclonii [ataxia Hunt] paraneoplazice
- lipsa reflexelor tendinoase Neuromiopatia carcinomatoasa
Ataxia Friedreich (autosomal recesiva) (C00-C96†)
Ataxia spino-cerebelara recesiva legata de Neuropatia senzoriala paraneoplazica
cromozomul X [Denny Brown] (C00-D48†)
Nota: Cu debut, de obicei, inainte de G13.1* Alte atrofii sistemice afectand in
varsta de 20 de ani. principal sistemul nervos central in boli
tumorale
G11.2 Ataxia cerebeloasa tardiva Encefalopatia limbica paraneoplazica
Nota: Cu debut, de obicei, dupa varsta
(C00-D48†)
de 20 de ani.
G13.2* Atrofii sistemice afectand in principal
G11.3 Ataxia cerebeloasa cu defect de sistemul nervos central in mixedem
reparatie a AND (E00.1†; E03.-†)
Ataxia telangiectazica [Louis-Bar] G13.8* Atrofii sistemice afectand in principal
Exclude: sindromul Cockayne (Q87.11) sistemul nervos central in alte boli
xeroderma pigmentosum clasificate altundeva
(Q82.1)
G11.4 Paraplegia spastica ereditara Tulburari extrapiramidale si ale
G11.8 Alte ataxii ereditare motricitatii (G20-G26)
G11.9 Ataxia ereditara, nespecificata
Cerebelar ereditara: G20 Boala Parkinson
- ataxia NOS Hemiparkinsonism
- degenerescenta Paralizia agitanta
- boala Parkinsonism sau boala Parkinson:
- sindrom - idiopatica
- NOS
G12 Atrofia musculara spinala si - primara
sindroame inrudite
G12.0 Atrofia musculara spinala infantila, tip I G21 Parkinsonism secundar
(Werdning-Hoffman)
G21.0 Sindrom malign dupa neuroleptice
G12.1 Alte atrofii musculare spinale ereditare Folositi un cod aditional pentru cauza
Paralizia bulbara progresiva a copilului externa (Capitolul XX) pentru a identifica
[Fazio-Londe] medicamentul.
Atrofia musculara spinala:
G21.1 Alte parkinsonisme secundare provocate
- la adult
medicamentos
- la copil, tip II Folositi un cod aditional pentru cauza
- distala externa (Capitolul XX) pentru a identifica
- forma juvenila, tip III [Kugelberg- medicamentul.
Welander]
- forma scapulo-peroneala

154 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Bolile sistemului nervos

G21.2 Parkinsonism secundar datorit altor G25.1 Tremuraturi provocate medicamentos


agenti externi Folositi un cod aditional pentru cauza
Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica
externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul.
agentul extern. G25.2 Alte forme specificate de tremuraturi
G21.3 Parkinsonism postencefalitic Tremuraturi intentionate
G21.8 Alte parkinsonisme secundare G25.3 Mioclonia
G21.9 Parkinsonism secundar, nespecificat Mioclonia provocata medicamentos

Folositi un cod aditional pentru cauza


G22* Parkinsonism in boli clasificate externa (Capitolul XX) pentru a identifica
altundeva
Parkinsonism sifilitic (A52.1†) medicamentul, daca este provocata
medicamentos.
Exclude: miokinia faciala (G51.4)
G23 Alte boli degenerative ale
ganglionilor bazali epilepsia mioclonica (G40.-)
Exclude: degenerescenta multisistemica G25.4 Coreea provocata medicamentos
(G90.3) Folositi un cod aditional pentru cauza
G23.0 Boala Hallervorden-Spatz externa (Capitolul XX) pentru a identifica
Degenerescenta palidala pigmentara medicamentul.
G23.1 Oftalmoplegia supranucleara pregresiva G25.5 Alte categorii de coree
[Steele-Richardson-Olszewski] Coreea NOS
G23.2 Degenerescenta striato-nigrica Exclude: coreea NOS cu implicatii
[nigrostriate] cardiace (I02.0)
G23.8 Alte boli degenerative specificate ale coreea Huntington (G10)
ganglionilor bazali coreea reumatica (I02.-)
Calcificarea ganglionilor bazali
coreea Sydenham (I02.-)
G23.9 Boala degenerativa a ganglionilor bazali,
nespecificata G25.6 Ticuri provocate medicamentos si alte
ticuri de origine organica
Folositi un cod aditional pentru cauza
G24 Distonia externa (Capitolul XX) pentru a identifica
Include: dischinezia medicamentul, daca sunt induse
Exclude: paralizia cerebrala atetozica medicamentos.
(G80.3) Exclude: sindromul de la Tourette
G24.0 Distonia provocata medicamentos (F95.2)
Folositi un cod aditional pentru cauza ticuri NOS (F95.9)
externa (Capitolul XX) pentru a identifica G25.8 Alte tulburari extrapiramidale si de
medicamentul. motricitate specificate
G24.1 Distonia idiopatica familiala Sindromul picioarelor nelinistite
Distonia idiopatica NOS Sindromul omului teapan
G24.2 Distonia idiopatica nonfamiliala G25.9 Tulburari extrapiramidale si de
G24.3 Torticolis spasmodic motricitate, nespecificate
Exclude: torticolis NOS (M43.6)

G24.4 Distonia buco-faciala G26* Tulburari extrapiramidale si de


Dischinezia buco-faciala motricitate in boli clasificate
altundeva
G24.5 Blefarospasm
G24.8 Alte distonii
G24.9 Distonia, nespecificata
Dischinezia NOS

G25 Alte tulburari extrapiramidale si de


motricitate
G25.0 Tremuraturi esentiale
Exclude: tremuraturi NOS (R25.1)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 155


Bolile sistemului nervos

Alte boli degenerative ale G32.0* Degenerescenta combinata subacuta a


sistemului nervos (G30-G32) maduvei spinarii in boli clasificate
altundeva
Degenerescenta combinata subacuta a
G30 Boala Alzheimer maduvei spinarii in carenta de vitamina
Include: forme senile si presenile
 0528 B12 (E53.8†)
Exclude: senila:
G32.8* Alte tulburari degenerative specificate
- degenerescenta creierului ale sistemului nervos in boli clasificate
NEC (G31.1) altundeva
- dementa NOS (F03)
senilitate NOS (R54) Boli demielinizante ale sistemului
G30.0 Boala Alzheimer cu debut precoce nervos central (G35-G37)
Nota: Cu debut, de obicei, inainte de
varsta de 65 de ani.
G35 Scleroza multipla
G30.1 Boala Alzheimer cu debut tardiv Scleroza multipla (a):
Nota: Cu debut, de obicei, dupa varsta - trunchi cerebral
de 65 de ani. - maduva spinarii
- diseminata
G30.8 Alte forme de boala Alzheimer
- generalizate
G30.9 Boala Alzheimer, nespecificata - NOS

G31 Alte boli degenerative ale sistemului G36 Alte afectiuni demielinizante acute
nervos, neclasificate altundeva diseminate
Exclude: sindromul Reye (G93.7) Exclude: encefalita si encefalomielita
postinfectioase NOS (G04.8)
G31.0 Atrofia cerebrala circumscrisa
Boala Pick G36.0 Neuromielita optica [Devic]
Afazia progresiva izolata Demielinizare in neurita optica
G31.1 Degenerescenta senila a creierului, Exclude: neurita optica NOS (H46)
neclasificata altundeva G36.1 Leucoencefalita hemoragica acuta si
Exclude: boala Alzheimer (G30.-) subacuta [Hurst]
senilitate NOS (R54) G36.8 Alte demielinizari acute diseminate
G31.2 Degenerescenta sistemului nervos specificate
datorita alcoolului G36.9 Demielinizari acute diseminate,
Alcoolic(a): nespecificate
- cerebelara:
- ataxia G37 Alte boli demielinizante ale
sistemului nervos central
- degenerescenta
- degenerescenta cerebrala G37.0 Scleroza difuza
- encefalopatia Encefalita periaxiala
Disfunctia sistemului nervos autonom Boala Schilder
Exclude: adrenoleucodistrofia [Addison-
datorita alcoolului
Schilder] [E71.3]
G31.8 Alte afectiuni degenerative specificate
 0627 ale sistemului nervos G37.1 Demielinizarea centrala a corpului calos
Degenerescenta materiei cenusii [boala G37.2 Mielinoliza centrala pontina
Alpers] G37.3 Mielita transversa acuta in bolile
Mioencefalopatia mitocondriala demielinizante ale sistemului nervos
Encefalopatia subacuta necrotizanta [boala central
Leigh] Mielita acuta transversa NOS
G31.9 Afectiuni degenerative ale sistemului Exclude: scleroza multipla (G35)
nervos, nespecificate neuromielita optica [Devic] (G36.0)
G37.4 Mielita necrozanta subacuta
G32* Alte tulburari degenerative ale G37.5 Scleroza concentrica [Baló]
sistemului nervos in boli clasificate
G37.8 Alte boli demielinizante specificate ale
altundeva
sistemului nervos central
G37.9 Boli demielinizate ale sistemului nervos
central, nespecificate

156 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Bolile sistemului nervos

Tulburari episodice si paroxistice G40.3 Epilepsia generalizata idiopatica si


(G40-G47) sindroame epileptice
Benign:
- epilepsia mioclonica in copilarie
G40 Epilepsia
- convulsii neonatale (familiale)
Epilepsia intractabila este definita ca o
Absente epileptice in copilarie
producere a unuia sau mai multe atacuri
[piknolepsia]
pe luna, cu alterarea cunostintei sau 12
Epilepsia cu atacuri de grand mal la
sau mai multe atacuri pe an, in ciuda
trezire
tratamentului cu doze adecvate de cel
Juvenila:
putin doua antiepileptice, unul sau in
- absenta epilepsiei
combinatie.
- epilepsia mioclonica [petit mal
impulsiv]
Urmatoarea subdiviziune cu al cincilea
Atacuri epileptice nespecifice:
caracter este folosita la categoria G40:
- atonice
0 fara epilepsie intractabila
- clonice
1 cu epilepsie intractabila
- mioclonice
Nota: Aceste criterii sunt pentru
- tonice
uzul clinicianului, nu pentru
codificatorii clinici.
- tonico-clonice
Codificatorii ar trebui sa
aloce diagnosticul de G40.4 Alte epilepsii generalizate si sindroame
epilepsie intractabila epileptice
bazandu-se numai pe  0627
Epilepsia cu:
documentatia clinica a - absente mioclonice
afectiunii.
- atacuri astato-mioclonice
Exclude: sindromul Landau-Kleffner
Spasme infantile
(F80.3)
Sindromul Lennox-Gastaut
atacuri (convulsive) NOS MERRF [epilepsia mioclonica cu ruperea
(R56.8)
fibrelor rosii zdrentuite]
stare de rau epileptic (G41.-) Atacuri Salaam
paralizia Todd (G83.8) Encefalopatia mioclonica precoce
G40.0 Epilepsia idiopatica legata de localizare simptomatica
(focala, partiala) si sindroame Sindromul West
epileptice cu atacuri cu debut localizat
Epilepsia benigna a copilariei cu varfuri
G40.5 Sindroame epileptice in cazuri speciale
centrotemporale la EEG Epilepsia partiala continua
Epilepsia copilariei cu paroxisme [Kozhevnikof]
occipitale la EEG Atacuri epileptice legate de:
- alcool
G40.1 Epilepsia simptomatica legata de - medicamente
localizare (focala, partiala) si - modificari hormonale
sindroame epileptice cu atacuri - lipsa de somn
partiale simple
- stress
Atacuri fara alterarea cunostintei
Atacuri partiale simple evoluand catre
Folositi un cod aditional pentru cauza
atacuri secundare generalizate
externa (Capitolul XX) pentru a
identifica medicamentul, daca sunt
G40.2 Epilepsia simptomatica legata de induse medicamentos.
localizare (focala, partiala) si
sindroame epileptice cu atacuri
partiale complexe
Atacuri cu alterarea cunostintei, deseori
cu automatisme
Atacuri partiale complexe evoluand catre
atacuri secundare generalizate

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 157


Bolile sistemului nervos

G40.6 Atacuri de "grand mal", nespecificate G43.1 Migrena cu aura [migrena clasica]
(cu sau fara petit mal) Migrena:
Nota: Acest cod ar trebui sa fie alocat - aura fara cefalee
numai atunci cand nu este - bazilara
disponibila nici o informatie - echivalenta
aditionala care ar permite - familiala hemiplegica
clasificarea adecvata a
- cu:
afectiunii la unul dintre
codurile G40.0- sau G40.5-. - instalarea acuta a aurei
- aura prelungita
- aura tipica
G40.7 Petit mal, nespecificat, fara atacuri de
G43.2 Stare de "mal migrenos"
grand mal
Nota: Acest cod ar trebui sa fie alocat G43.3 Migrena complicata
numai atunci cand nu este G43.8 Alte migrene
disponibila nici o informatie Migrena oftalmoplegica
aditionala care ar permite Migrena retiniana
clasificarea adecvata a G43.9 Migrena, nespecificata
afectiunii la codul G40.3-.
G44 Alte sindroame de algii cefalice
Exclude: algia faciala atipica (G50.1)
G40.8 Alte epilepsii cefaleea NOS (R51)
Epilepsii si sindroame epileptice
nevralgia trigemenala
nespecificate ca fiind focalizate sau (G50.0)
generalizate
G44.0 Sindromul durerii de cap unilaterale
(ochi sau tampla)
G40.9 Epilepsia, nespecificata Hemicrania paroxistica cronica
Epileptice: Durere de cap unilaterala:
- convulsii NOS - cronica
- crize NOS - episodica
- atacuri NOS
G44.1 Cefalee vasculara, neclasificata
altundeva
Cefalee vasculara NOS
G41 Stare de rau epileptic
G44.2 Cefalee de tensiune
G41.0 Stare de "grand mal" epileptic Cefalee cronica de tensiune
Stare de rau epileptic tonico-clonic Cefalee de tensiune episodica
Exclude: epilepsia partiala continua Cefalee de tensiune NOS
[Kozhevnikof] (G40.5-)
G44.3 Cefalee cronica post-traumatica
G41.1 Stare de "petit mal" epileptic G44.4 Cefalee provocata medicamentos,
Stare de absenta epileptica neclasificata altundeva
G41.2 Stare de "mal epileptic" partial complex Folositi un cod aditional pentru cauza
G41.8 Alte stari de "mal epileptic" externa (Capitolul XX) pentru a
G41.9 Stare de "mal epileptic", nespecificata identifica medicamentul.
G44.8 Alte sindroame specificate de algie
G43 Migrena cefalica
Folositi un cod aditional pentru cauza
externa (Capitolul XX) pentru a G45 Atacuri cerebrale ischemice
identifica medicamentul, daca este indusa tranzitorii si sindroame inrudite
medicamentos. Exclude: ischemia cerebrala neonatala
Exclude: cefalee NOS (R51) (P91.0)
G43.0 Migrena fara aura [migrena comuna] G45.0 Sindrom vertebro-bazilar
G45.1 Sindrom carotidian (emisferic)
G45.2 Atac ischemic tranzitoriu al teritoriilor
arteriale precerebrale multiple si
bilaterale
G45.3 Amauroza fugace
G45.4 Amnezia globala tranzitorie
Exclude: amnezia NOS (R41.3)

158 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Bolile sistemului nervos

G45.8 Alte atacuri ischemice cerebrale G47.31 Sindromul central al apneei de somn
tranzitorii si sindroame inrudite Sindromul central al hipoapneei de somn
G45.9 Atac ischemic cerebral tranzitoriu, G47.32 Sindromul apneei de somn obstructive
nespecificat Sindromul hipoapneei de somn
Amenintare de accident cerebrovascular obstructive
Spasm al arterei cerebrale G47.33 Sindromul hipoventilatiei in timpul
Ischemia cerebrala tranzitorie NOS somnului
G47.39 Alte apnei de somn
G46* Sindroame vasculare cerebrale in G47.4 Narcolepsia si catalepsia
bolile cerebrovasculare
G47.8 Alte tulburari de somn
(I60-I67†)
Sindromul Kleine-Levin
G46.0* Sindromul arterei cerebrale mijlocii
G47.9 Tulburari de somn, nespecificate
(I66.0†)
G46.1* Sindromul arterei cerebrale anterioara
(I66.1†) Afectiunile nervilor, radacinilor si
plexurilor nervoase (G50-G59)
G46.2* Sindromul arterei cerebrale
Exclude: afectiunile traumatice curente ale
posterioara (I66.2†)
nervilor, radacinilor si plexurilor
G46.3* Sindroame vasculare de trunchi nervoase - vezi leziunea nervilor dupa
cerebral (I60-I67†) localizarea anatomica
Sindrom: nevralgia NOS (M79.2-)
- Benedikt
nevrita NOS (M79.2-)
- Claude
nevrita periferica in sarcina (O26.83)
- Foville
- Millard-Gubler radiculita NOS (M54.1-)
- Wallenberg
- Weber G50 Afectiunile nervului trigemen
G46.4* Sindrom cerebelos vascular (I60-I67†) Include: afectiunile celui de-al 5-lea nerv
cranian
G46.5* Sindrom lacunar motor pur (I60-I67†)
G46.6* Sindrom lacunar senzitiv pur G50.0 Nevralgia de trigemen
(I60-I67†) Sindromul nevralgiei faciale paroxistice
Tic dureros
G46.7* Alte sindroame lacunare (I60-I67†)
G50.1 Algia faciala atipica
G46.8* Alte sindroame vasculare cerebrale in
bolile cerebro-vasculare (I60-I67†) G50.8 Alte afectiuni ale nervului trigemen
G50.9 Afectiune a nervului trigemen,
nespecificata
G47 Tulburari de somn
Exclude: cosmaruri (F51.5)
G51 Afectiuni ale nervului facial
tulburari neorganice de somn Include: afectiunile celui de-al 7-lea nerv
(F51.-)
cranian
terori nocturne (F51.4)
G51.0 Paralizia Bell
somnambulism (F51.3)
Paralizia faciala
G47.0 Tulburari de adormire si mentinere a G51.1 Afectiunea ganglionului geniculat
somnului [insomnii]
Exclude: afectiunea ganglionului
G47.1 Tulburari de somn prin somnolenta geniculat postherpetica
excesiva [hipersomnie] (B02.2)
G47.2 Tulburari de ciclu veghe-somn
G51.2 Sindromul Melkersson
Sindrom de retard al fazelor de somn Sindromul Melkersson-Rosenthal
Iregularitate de ritm veghe-somn
G51.3 Hemispasm facial clonic
G47.3 Apnee de somn
G51.4 Miochimia faciala (clonii musculare
Exclude: sindromul pickwickian
 0635 segmentare)
(E66.2)
G51.8 Alte afectiuni ale nervului facial
apneea de somn a noului-
nascut (P28.3) G51.9 Afectiune a nervului facial, nespecificata

G47.30 Apneea de somn, nespecificata

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 159


Bolile sistemului nervos

G52 Afectiuni ale altor nervi cranieni G54 Afectiuni ale radacinilor si plexurilor
Exclude: afectiuni ale: nervoase
Exclude: afectiunile traumatice curente
- nerv auditiv [8] (H93.3)
ale radacinilor si plexurilor
-nerv optic [2] (H46, H47.0)
nervoase - vezi leziunile
strabism paralitic datorit nervilor dupa localizarea
paraliziei nervului anatomica
(H49.0-H49.2)
afectiuni ale discului
G52.0 Afectiunile nervului olfactiv intervertebral (M50-M51)
Afectiunea primului nerv cranian nevralgia sau neurita NOS
G52.1 Afectiunile nervului gloso-faringian (M79.2-)
Afectiunea celui de-al 9-lea nerv cranian neurita sau radiculita:
Nevralgia gloso-faringiana - brahiala NOS (M54.1-)
G52.2 Afectiunile nervului vag - lombara NOS (M54.1-)
Afectiunea nervului pneumogastric [10] - lombosacrala NOS (M54.1-)
G52.3 Afectiunile nervului hipoglos - toracica NOS (M54.1-)
Afectiunea celui de-al 12-lea nerv cranian
radiculita NOS (M54.1-)
G52.7 Afectiunile mai multor nervi cranieni
radiculopatia NOS (M54.1-)
Polinevrita craniana
spondiloza (M47.-)
G52.8 Afectiunile altor nervi cranieni specificati
G54.0 Afectiunile plexului brahial
G52.9 Afectiune a nervului cranian,
nespecificata
Sindromul toracelui cu supapa
G54.1 Afectiunile plexului lombosacral

G53* Afectiunile nervilor cranieni in boli G54.2 Afectiunile radiculare cervicale,


clasificate altundeva neclasificate altundeva

G53.0* Nevralgia post-zosteriana (B02.2†) G54.3 Afectiunile radiculare toracice,


neclasificate altundeva
Postherpetica:
- ganglionita geniculata G54.4 Afectiunile radiculare lombo-sacrale,
neclasificate altundeva
- nevralgia trigemenului
G54.5 Nevralgia amiotrofica
G53.1* Paralizia mai multor nervi cranieni in Sindromul Parsonage-Aldren-Turner
boli infectioase si parazitare clasificate
altundeva(A00-B99†)
Nevrita centurii scapulare
G54.6 Sindromul dureros de "membru
G53.2* Paralizia mai multor nervi cranieni in
fantoma"
sarcoidoza (D86.8†)
G54.7 Sindromul de "membru fantoma" fara
G53.3* Paralizia mai multor nervi cranieni in element dureros
bolile neoplazice (C00-D48†) Sindromul de "membru fantoma" NOS
G53.8* Alte afectiuni ale nervilor cranieni in alte G54.8 Alte afectiuni ale radacinilor si plexurilor
boli clasificate altundeva nervoase
G54.9 Afectiune a radacinilor si plexurilor
nervoase, nespecificata

G55* Compresiunea radacinilor si


plexurilor nervoase in boli
clasificate altundeva
G55.0* Compresiunea radacinilor si plexurilor
nervoase in bolile tumorale (C00-D48†)
G55.1* Compresiunea radacinilor si plexurilor
nervoase in leziunile discurilor
intevertebrale (M50-M51†)
G55.2* Compresiunea radacinilor si plexurilor
nervoase in spondiloza (M47.- †)
G55.3* Compresiunea radacinilor si plexurilor
nervoase in alte dorsopatii (M45-M46†;
M48.- †; M53-M54†)

160 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Bolile sistemului nervos

G55.8* Compresiunea radacinilor si plexurilor G59* Mononeuropatia in boli clasificate


nervoase in alte boli clasificate altundeva
altundeva Exclude: mononeuropatia diabetica
(E1-.41)
G56 Mononeuropatii ale membrului
superior Polineuropatii si alte afectiuni ale
Exclude: afectiuni traumatice curente ale
sistemului nervos periferic
nervului - vezi leziunile
nervilor dupa localizarea (G60-G64)
anatomica Exclude: nevralgia NOS (M79.2-)

G56.0 Sindromul canalului carpian neurita NOS (M79.2-)


G56.1 Alte leziuni ale nervului median neurita periferica in sarcina (O26.83)
G56.2 Leziunea nervului ulnar radiculita NOS (M54.1-)
Paralizia lenta a nervului ulnar
G56.3 Leziunea nervului radial G60 Neuropatia ereditara si idiopatica
G56.4 Cauzalgia G60.0 Neuropatia ereditara motrice si
G56.8 Alte mononeuropatii ale membrului senzoriala
superior Boala:
Neurom interdigital al membrului superior - Charcot-Marie-Tooth
G56.9 Mononeuropatia membrului superior,
- Déjerine-Sottas
nespecificata Neuropatia ereditara motrice si senzoriala,
tip I-IV
Neuropatia hipertrofica a copilariei
G57 Mononeuropatii ale membrului
inferior
Atrofia musculara peroneala (tip axonal)
Exclude: afectiuni traumatice curente ale
(tip hipertrofic)
nervului - vezi leziunile
Sindromul Roussy-Lévy
nervilor dupa localizarea G60.1 Boala Refsum
anatomica G60.2 Neuropatia asociata unei ataxii ereditare
G57.0 Leziunea nervului sciatic G60.3 Neuropatia progresiva idiopatica
Exclude: sciatica: G60.8 Alte neuropatii ereditare si idiopatice
- datorita afectiunilor discului Boala Morvan
intervertebral (M51.1) Sindromul Nelaton
- NOS (M54.3) Neuropatia senzoriala:
- dominant ereditara
G57.1 Meralgia parestezica
Sindromul nervului cutanat lateral al - recesiva ereditara
coapsei G60.9 Neuropatia ereditara si idiopatica,
nespecificata
G57.2 Leziunea nervului femural
G57.3 Leziunea nervului sciatic popliteu lateral
Paralizia nervului peronier G61 Polineuropatii inflamatorii

G57.4 Leziunea nervului sciatic popliteu G61.0 Sindromul Guillain-Barre


median Polineurita acuta (post-)infectioasa
G57.5 Sindromul canalului tarsian G61.1 Neuropatia serica
Folositi un cod aditional pentru cauza
G57.6 Leziunea nervului plantar
Metatarsalgia Morton externa (Capitolul XX) pentru a identifica
cauza.
G57.8 Alte mononeuropatii ale membrului
inferior G61.8 Alte polineuropatii inflamatorii
Neurom interdigital al membrului inferior G61.9 Polineuropatia inflamatorie,
nespecificata
G57.9 Mononeuropatia membrului inferior,
nespecificata
G62 Alte polineuropatii
G58 Alte mononeuropatii G62.0 Polineurita provocata medicamentos
G58.0 Neuropatia intercostala Folositi un cod aditional pentru cauza
externa (Capitolul XX) pentru a identifica
G58.7 Mononevrita cu localizari multiple
medicamentul.
G58.8 Alte mononeuropatii specificate
G62.1 Polineuropatia alcoolica
G58.9 Mononeuropatia, nespecificata

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 161


Bolile sistemului nervos

G62.2 Polineuropatia datorita altor agenti Afectiuni ale jonctiunilor


toxici mioneurale si musculare
Folositi un cod aditional pentru cauza (G70-G73)
externa (Capitolul XX) pentru a identifica
G70 Miastenia gravis si alte afectiuni
agentul toxic. neuromusculare
G62.8 Alte polineuropatii specificate Exclude: botulism (A05.1)
Polineuropatia datorita iradierii
miastenia gravis tranzitorie
neonatala (P94.0)
Folositi un cod aditional pentru cauza
externa (Capitolul XX) pentru a identifica G70.0 Miastenia gravis
cauza. Folositi un cod aditional pentru cauza
externa (Capitolul XX) pentru a identifica
G62.9 Polineuropatia, nespecificata medicamentul, daca este indusa
Neuropatia NOS medicamentos.
G70.1 Afectiuni neuro-musculare toxice
G63* Polineuropatia in boli clasificate Folositi un cod aditional pentru cauza
altundeva externa (Capitolul XX) pentru a identifica
G63.0* Polineuropatia in boli infectioase si agentul toxic.
parazitare clasificate altundeva
G70.2 Miastenia congenitala si evolutiva
Polineuropatia (in):
- difteria (A36.8†) G70.8 Alte afectiuni neuro-musculare
specificate
- mononucleoza infectioasa (B27.-†)
- lepra (A30.-†) G70.9 Afectiune neuro-musculara,
- boala Lyme (A69.2†) nespecificata
- oreion (B26.8†)
- postherpetica (B02.2†) G71 Afectiuni musculare primare
- sifilis, tardiv: Exclude: artrogripoza multipla
- congenital (A50.4†) congenitala (Q74.3)
- NOS (A52.1†) tulburari de metabolism
- tuberculoasa (A17.8†) (E70-E90)
G63.1* Polineuropatia in bolile neoplazice miozita (M60.-)
(C00-D48†) G71.0 Distrofia musculara
G63.3* Polineuropatia in bolile endrocrine si Distrofia musculara:
metabolice (E00-E07†; E15-E16†; - autosomal recesiva, infantila,
E20-E34†; E70-E89†) asemanatoare tipului Duchenne sau Becker
Exclude: polineuropatia diabetica - benigna [Becker]
(E1-.42) - scapulo-peroneala benigna cu contractii
G63.4* Polineuropatia in carenta nutritionala
timpurii [Emery-Dreifuss]
(E40-E64†) - distala
- facio-scapulo-humerala
G63.5* Polineuropatia in afectiunile sistemice
ale tesutului conjuctiv (M30-M35†)
- centura membrului
- oculara
G63.6* Polinevrita in alte afectiuni osteo- - oculo-faringeala
articulare si ale muschilor (M00-M25†;
- scapuloperoniera
M40-M96†)
- severa [Duchenne]
G63.8* Polinevrita in alte boli clasificate Exclude: distrofia congenitala
altundeva
musculara:
Neuropatia uremica (N18.8†)
- NOS (G71.2)
- cu anormalitati morfologice
G64 Alte tulburari ale sistemului nervos specifice ale fibrelor
periferic musculare (G71.2)
Tulburari ale sistemului nervos periferic
NOS

162 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Bolile sistemului nervos

G71.1 Afectiuni miotonice G72.2 Miopatia datorita altor agenti toxici


Distrofia miotonica [Steinert] Folositi un cod aditional pentru cauza
Miotonia: externa (Capitolul XX) pentru a identifica
- chondrodistrofica agentul toxic.
- provocata medicamentos G72.3 Paralizii periodice
- simptomatica Paralizii periodice (familiale):
Miotonia congenitala: - hiperkaliemice
- dominanta [Thomsen] - hipokaliemice
- NOS - miotonice
- recesiva [Becker] - normokaliemice
Neuromiotonia [Isaacs] G72.4 Miopatia inflamatorie, neclasificata
Paramiotonia congenitala altundeva
Pseudomiotonia G72.8 Alte miopatii specificate
G72.9 Miopatia, nespecificata
Folositi un cod aditional pentru cauza
externa (Capitolul XX) pentru a identifica
medicamentul, daca este indusa G73* Afectiuni ale jonctiunilor mioneurale
si musculare in boli clasificate
medicamentos.
altundeva
G71.2 Miopatii congenitale
G73.0* Sindrom miastenic in bolile endrocrine
Distrofia congenitala musculara: Sindrom miastenic in tireotoxicoza
- NOS [hipertiroidism] ((E05.-†)
- cu anormalitati morfologice specifice ale Exclude: amiotrofia diabetica (E1-.41)
fibrelor musculare
Boala: G73.1* Sindromul Lambert-Eaton (C80†)
- cu ax central G73.2* Alte sindroame miastenice in bolile
- cu miniax neoplazice (C00-D48†)
- cu multiax G73.3* Sindromul miastenic in alte boli
Tip de fibre disproportionate clasificate altundeva
Miopatia: G73.4* Miopatia in bolile infectioase si
- miotubulara (centro-nucleara) parazitare clasificate altundeva
- nemalina G73.5* Miopatia in bolile endrocrine
G71.3 Miopatia mitocondriala, neclasificata Miopatia in:
altundeva - hiperparatiroidism (E21.0-E21.3†)
MELAS [episod de encefalopatie - hipoparatiroidism (E20.-†)
mitocondriala datorita acidozei lactice cu Miopatia tireotoxica (E05.-†)
alura de atac cerebral]
G71.8 Alte afectiuni musculare primare
G71.9 Afectiuni musculare primare, G73.6* Miopatia in bolile metabolice
nespecificate Miopatia in:
Miopatia ereditara NOS - boala de depozitare de glicogen (E74.0†)
- tulburarile de depozitare a lipidelor
G72 Alte miopatii
(E75.-†)
Exclude: artrogripoza multipla G73.7* Miopatia in alte boli clasificate altundeva
congenitala (Q74.3) Miopatia in:
dermatopolimiozita (M33.-)
- artrita reumatoida (M05-M06†)
- sclerodermia (M34.8†)
infarct ischemic al muschiului
(M62.2-)
- sindromul Sicca [Sjögren] (M35.0†)
- lupus eritematos sistemic (M32.1†)
miozita (M60.-)
polimiozita (M33.2)
G72.0 Miopatia provocata medicamentos
Folositi un cod aditional pentru cauza
externa (Capitolul XX) pentru a identifica
medicamentul.
G72.1 Miopatia alcoolica

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 163


Bolile sistemului nervos

Paralizia cerebrala si alte G82.0 Paraplegia flasca


sindroame paralitice (G80-G83) Vezi subdiviziunile de mai sus

G80 Paralizia cerebrala G82.1 Paraplegia spastica


Exclude: paraplegia spastica ereditara Vezi subdiviziunile de mai sus
(G11.4)
G80.0 Paralizia cerebrala spastica G82.2 Paraplegia, nespecificata
G80.00 Paralizia cerebrala spastica, Vezi subdiviziunile de mai sus
nespecificata Paralizia ambelor membre inferioare
G80.01 Paralizia cerebrala spastica diplegica NOS
G80.02
Paraplegia (inferioara) NOS
Paralizia cerebrala spastica
hemiplegica
G80.03 Paralizia cerebrala spastica G82.3 Tetraplegia flasca
cvadriplegica Vezi subdiviziunile de mai sus
Paralizia cerebrala spastica tetraplegica
G80.09 Alte paralizii cerebrale spastice G82.4 Tetraplegia spastica
G80.3 Paralizia cerebrala dischinetica Vezi subdiviziunile de mai sus
Paralizia cerebrala atetozica
Paralizia cerebrala distonica G82.5 Tetraplegia, nespecificata
G80.4 Paralizia cerebrala ataxica Vezi subdiviziunile de mai sus
G80.8 Alte paralizii cerebrale Cvadriplegia NOS
Sindroame mixte de paralizii cerebrale
G80.9 Paralizia cerebrala, nespecificata G83 Alte sindroame paralitice
Paralizia cerebrala NOS Include: paralizia (completa)
(incompleta) cu exceptia
G81 Hemiplegia celor de la G80-G82
Exclude: paralizia cerebrala G83.0 Diplegia membrelor superioare
congenitala (G80.-) Diplegia (superioara)
G81.0 Hemiplegia flasca Paralizia ambelor membre superioare
G81.1 Hemiplegia spastica G83.1 Monoplegia membrelor inferioare
Paralizia membrelor inferioare
G81.9 Hemiplegia, nespecificata
G83.2 Monoplegia membrelor superioare
Paralizia membrelor superioare
G82 Paraplegia si tetraplegia
Paraplegia acuta, nontraumatica, cronica G83.3 Monoplegia, nespecificata
 0625 Cvadriplegia acuta, nontraumatica, G83.4 Sindromul cozii de cal
cronica Vezica neurogena datorita sindromului
Tetraplegia acuta, nontraumatica, cronica cozii de cal
Exclude: vezica prin leziune medulara
Urmatoarele subdiviziuni cu cinci NOS (G95.8)
caractere sunt folosite la categoria G82: G83.8 Alte sindroame paralitice specificate
0 nespecificat Paralizia Todd (postepileptica)
1 nespecificat, acut G83.9 Sindrom paralitic, nespecificat
2 nespecificat, cronic
3 complet, acut Alte afectiuni ale sistemului nervos
4 complet, cronic
(G90-G99)
5 incomplet, acut
6 incomplet, cronic
Exclude: paraplegia si tetraplegia G90 Afectiuni ale sistemului nervos
autonom
acuta, traumatica
Exclude: disfunctia sistemului nervos
(S14.-, S24.-, S34.-)
autonom datorita alcoolului
paralizia cerebrala
(G31.2)
congenitala (G80.-)
G90.0 Neuropatia autonoma periferica
idiopatica
Sincopa sinusului carotidian

164 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Bolile sistemului nervos

G90.1 Disautonomia familiala [Riley-Day] G93.2 Hipertensiune intracraniana benigna


G90.2 Sindromul Horner Exclude: encefalopatia hipertensiva
Sindromul Bernard(-Horner) (I67.4)
G90.3 Degenerescenta multisistemica G93.3 Sindromul de oboseala postvirala
Hipotensiunea ortostatica neurogena [Shy- Encefalomielita mialgica benigna
Drager] G93.4 Encefalopatia, nespecificata
Exclude: hipotensiunea ortostatica NOS Exclude: encefalopatia:
(I95.1)
alcoolica (G31.2)
G90.8 Alte afectiuni ale sistemului nervos toxica (G92)
autonom
G93.5 Compresiunea creierului
G90.9 Afectiune a sistemului nervos autonom,
Compresiunea creierului (stem)
nespecificata
Hernia creierului (stem)
Exclude: compresiunea traumatica a
G91 Hidrocefalia creierului:
Include: hidrocefalia dobandita
- difuza (S06.28)
Exclude: hidrocefalia:
- focala (S06.38)
- congenitala (Q03.-) - NOS (S06.38)
- datorita toxoplasmozei
congenitale (P37.1) G93.6 Edem cerebral
Exclude: edem cerebral:
G91.0 Hidrocefalia comunicanta
- datorit traumatismului
G91.1 Hidrocefalia obstructiva obstetrical (P11.0)
G91.2 Hidrocefalia cu presiune normala - traumatic (S06.1)
G91.3 Hidrocefalia post-traumatica,
G93.7 Sindromul Reye
nespecificata
Folositi un cod aditional pentru cauza
G91.8 Alte hidrocefalii
externa (Capitolul XX) pentru a identifica
G91.9 Hidrocefalia, nespecificata cauza.
G93.8 Alte afectiuni specificate ale creierului
G92 Encefalopatia toxica Encefalopatia dupa radioterapie
Folositi un cod aditional pentru cauza
externa (Capitolul XX) pentru a identifica Folositi un cod aditional pentru cauza
agentul toxic. externa (Capitolul XX) pentru a identifica
cauza.
G93 Alte afectiuni ale creierului G93.9 Afectiune cerebrala, nespecificata
G93.0 Chist cerebral
Chist arahnoid G94* Alte afectiuni ale creierului in boli
Chist porencefalic, dobandit clasificate altundeva
Exclude: chisturi periventriculare G94.0* Hidrocefalia in bolile infectioase si
dobandite la nou-nascut parazitare clasificate altundeva(A00-
(P91.1) B99†)
chisturi porencefalice dobandite G94.1* Hidrocefalia in bolile neoplazice
la nou-nascut (P91.1) clasificate altundeva (C00-D48†)
chisturi cerebrale congenitale
G94.2* Hidrocefalia in alte boli clasificate
(Q04.6-)
altundeva
G93.1 Leziune cerebrala anoxica, neclasificata G94.8* Alte afectiuni specificate ale creierului in
altundeva boli clasificate altundeva
Exclude: complicand:
- avortul sau sarcina ectopica G95 Alte afectiuni ale maduvei spinarii
sau molara (O00-O07, Exclude: mielia (G04.-)
O08.8)
G95.0 Siringomielia si siringobulbia
- sarcina, nasterea si lauzia
(O29.2, O74.3, O89.2)
- ingrijiri chirurgicale sau
medicale (G97.8)
anoxia neonatala (P21.9)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 165


Bolile sistemului nervos

G95.1 Mielopatii vasculare G97.1 Alte reactii secundare ale punctiei


Infarctul acut al maduvei spinarii (embolic) spinale si lombare
(nonembolic) G97.2 Hipotensiunea intracraniana ca urmare a
Tromboza arteriala a maduvei spinarii shuntului ventricular
Hematomielia G97.8 Alte afectiuni postprocedurale ale
Feblita si tromboflebita intraspinale, sistemului nervos
nonpiogenice G97.9 Afectiuni postprocedurale ale sistemului
Edem al maduvei spinarii nervos, nespecificate
Mielopatia necrotica subacuta
Exclude: feblita si tromboflebita Alte afectiuni ale sistemului nervos,
G98
intraspinale, exceptand cele neclasificate altundeva
nonpiogenice (G08) Afectiuni ale sistemului nervos NOS
G95.2 Compresiune maduvei, nespecificata
Exclude: compresiunea traumatica a G99* Alte afectiuni ale sistemului nervos
maduvei spinarii (S14.-, in boli clasificate altundeva
S24.-, S34.-, T09.3) G99.0* Neuropatia autonoma in bolile
G95.8 Alte afectiuni specificate ale maduvei endrocrine si de metabolism
spinarii Neuropatia autonoma amiloida (E85.-†)
Vezica prin leziune medulara NOS Exclude: neuropatia autonoma diabetica
Mielopatia: (E1-.43)
- provocata medicamentos G99.1* Alte afectiuni ale sistemului nervos
- provocata de iradiere autonom in alte boli clasificate
altundeva
Folositi un cod aditional pentru cauza G99.2* Mielopatia in boli clasificate altundeva
externa (Capitolul XX) pentru a identifica Sindroame de compresiune a arterei
agentul extern vertebrale si spinale anterioare (M47.0-†)
Exclude: vezica neurogena: Mielopatia in bolile neoplazice (C00-D48†)
- datorita sindromului cozii de G99.8* Alte afectiuni specificate ale sistemului
cal (G83.4) nervos in boli clasificate altundeva
- NOS (N31.9)
disfunctia neuromusculara a
vezicii fara mentionarea unei
leziuni a maduvei spinarii
(N31.-)
G95.9 Afectiune a maduvei spinarii,
nespecificata
Mielopatia NOS

G96 Alte afectiuni ale sistemului nervos


central
G96.0 Pierdere de lichid cefalorahidian
Exclude: dupa punctia spinala (G97.0)

G96.1 Afectiunile meningelui, neclasificate


altundeva
Aderente ale meningelui (cerebrale)
(spinale)
G96.8 Alte afectiuni specificate ale sistemului
nervos central
G96.9 Afectiune a sistemului nervos central,
nespecificata
G97 Afectiunile postprocedurale ale
sistemului nervos, neclasificate
altundeva
G97.0 Pierdere de lichid cefalorahidian dupa
punctia spinala

166 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Bolile ochiului si anexelor sale

H48* Afectiuni ale nervului optic


Capitolul VII [al 2-lea] si cailor optice in boli
clasificate altundeva
H58* Alte afectiuni ale ochiului si
Bolile ochiului si anexelor in boli clasificate
altundeva
anexelor sale
(H00-H59) Exclude: anumite afectiuni cu originea in perioada
perinatala (P00-P96)
Acest capitol contine urmatoarele anumite boli infectioase si parazitare
(A00-B99)
blocuri:
complicatii ale sarcinii, nasterii si lauziei
H00 - H06 Afectiunile pleoapei, aparatului
(O00-O99)
lacrimal si orbitei
malformatii congenitale, deformari si
H10 - H13 Afectiuni ale conjunctivei
anomalii cromozomiale (Q00-Q99)
H15 - H22 Afectiuni ale sclerei, corneei,
boli endocrine, de nutritie si metabolism
irisului si corpilor ciliari
(E00-E90)
H25 - H28 Afectiuni ale cristalinului
leziuni traumatice, otraviri si alte
H30 - H36 Afectiuni ale choroidei si consecinte ale cauzelor externe
retinei (S00-T98)
H40 - H42 Glaucom tumori maligne (C00-D48)
H43 - H45 Afectiunile corpului vitros si simptome, semne si rezultate anormale
ale globului ocular ale investigatiilor clinice si de
H46 - H48 Afectiuni ale nervului si cailor laborator, neclasificate altundeva
optice (R00-R99)
H49 - H52 Afectiunile muschilor oculari,
ale miscarilor binoculare, de Afectiunile pleoapei, aparatului
acomodare si de refractie lacrimal si orbitei (H00-H06)
H53 - H54 Tulburari de vedere si cecitate
H55 - H59 Alte afectiuni ale ochiului si H00 Orgelet si chalazion
anexelor sale
H00.0 Orgelet si alte inflamatii profunde ale
pleoapei
Categoriile cu asterisc de la acest Abcesul pleoapei
capitol sunt urmatoarele: Furunculul pleoapei
H03* Afectiuni ale pleoapei in boli Urcior
clasificate altundeva H00.1 Chalazion
H06* Afectiuni ale aparatului
lacrimal si ale orbitei in boli
clasificate altundeva H01 Alte inflamatii ale pleoapei

H13* Afectiuni ale conjunctivei in H01.0 Blefarita


boli clasificate altundeva Exclude: blefaro-conjunctivita (H10.5)

H19* Afectiuni ale sclerei si corneei H01.1 Dermatoza neinfectioasa a pleoapei


in boli clasificate altundeva Dermatita:
H22* Afectiuni ale irisului si corpilor - alergica a pleoapei
ciliari in boli clasificate - de contact a pleoapei
altundeva - eczematoasa a pleoapei
H28* Cataracta si alte afectiuni ale Lupus eritematos discoidal al pleoapei
cristalinului in boli clasificate Xerodermia pleoapei
altundeva
H01.8 Alte inflamatii specificate ale pleoapei
H32* Inflamatii chorioretinale in boli
H01.9 Inflamatia pleoapei, nespecificata
clasificate altundeva
H36* Afectiuni retiniene in boli
clasificate altundeva H02 Alte afectiuni ale pleoapei
Exclude: malformatia congenitala a
H42* Glaucom in boli clasificate
altundeva pleoapei (Q10.0-Q10.3)
H45* Afectiuni ale corpului vitros si H02.0 Entropion si trichiaza pleoapei
globului ocular in boli H02.1 Ectropion al pleoapei
clasificate altundeva

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 169


Bolile ochiului si anexelor sale

H02.2 Lagoftalmie H04.1 Alte afectiuni ale glandei lacrimale


H02.3 Blefarochalasis Dacriops
H02.4 Ptoza palpebrala Sindromul ochiului uscat
Glanda lacrimala:
H02.5 Alte tulburari afectand functia
palpebrala - atrofia
Anchiloblefaron - chist
Blefarofimoza H04.2 Epiphora
Atrofia pleoapei H04.3 Inflamatia acuta si nespecificata a cailor
Exclude: blefarospasm (G24.5) lacrimale
tic:
Dacriocistita (flegmonoasa) acuta, subacuta
sau nespecificata
- NOS (F95.-)
dacriopericistita acuta, subacuta sau
- organic (G25.6) nespecificata
- psihogen (F95.-) Canaliculita lacrimala acuta, subacuta sau
H02.6 Xantelasma pleoapei nespecificata
H02.7 Alte afectiuni degenerative ale pleoapei Exclude: dacriocistita neonatala (P39.1)
si ale regiunii perioculare H04.4 Inflamatia cronica a cailor lacrimale
Cloasma pleoapei Dacriocistita cronica
Madaroza pleoapei Lacrimal(a):
Vitiligo al pleoapei - canaliculita cronica
H02.8 Alte afectiuni specificate ale pleoapei - mucocel cronic
Hipertricoza pleoapei H04.5 Stenoza si insuficienta cailor lacrimale
Retentia de corp strain in pleoapa Dacriolitiaza
H02.9 Afectiune a pleoapei, nespecificata Eversiunea punctului lacrimal
Stenoza lacrimala a:
H03* Afectiuni ale pleoapei in boli - canaliculei
clasificate altundeva - canalului
H03.0* Infestatia parazitara a pleoapei in boli - sacului
clasificate altundeva H04.6 Alte afectiuni ale cailor lacrimale
Dermatita pleoapei datorita unor specii de Fistula lacrimala
Demodex (B88.0†) H04.8 Alte afectiuni ale aparatului lacrimal
Infectia parazitara a pleoapei in:
H04.9 Afectiune a aparatului lacrimal,
- leishmanioza (B55.-†) nespecificata
- loiaza (B74.3†)
- oncocercoza (B73†)
- ptiriaza (B85.3†) H05 Afectiuni ale orbitei
Exclude: malformatia congenitala a
H03.1* Atingerea pleoapei in alte boli infectiose
orbitei (Q10.7)
clasificate altundeva
Atingerea pleoapei in: H05.0 Inflamatii acute ale orbitei
- infectia cu herpes viral [herpes simplex] Abcesul orbitei
(B00.5†) Celulita orbitei
- lepra (A30.-†) Osteomielita orbitei
- molluscum contagiosum (B08.1†) Periostita orbitei
- tuberculoza (A18.4†) Tenonita orbitei
- pian (A66.-†) H05.1 Afectiuni inflamatoare cronice ale orbitei
- zona Zoster (B02.3†) Granulomul orbitei
H03.8* Atingerea pleoapei in alte boli clasificate H05.2 Exoftalmia
altundeva Deplasarea (laterala) a globului NOS
Atingerea pleoapei in impetigo (L01.0†) Hemoragia orbitei
Edemul orbitei
H04 Afectiuni ale aparatului lacrimal H05.3 Deformarea orbitei
Exclude: malformatiile congenitale ale Atrofia orbitei
aparatului lacrimal Exostoza orbitei
(Q10.4-Q10.6) H05.4 Enoftalmia
H04.0 Dacrioadenita

170 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Bolile ochiului si anexelor sale

H05.5 Retentia(veche)de corp strain ca urmare H11.4 Alte tulburari vasculare si chistul
a unei plagi penetrante a orbitei conjuctivei
Corp strain retro-ocular Conjunctival(a):
H05.8 Alte afectiuni ale orbitei - anevrism
Chistul orbitei - hiperemia
H05.9 Afectiunea orbitei, nespecificata - edem
H11.8 Alte afectiuni specificate ale conjuctivei
Pseudopterigion
H06* Afectiuni ale aparatului lacrimal si
ale orbitei in boli clasificate H11.9 Afectiuni ale conjuctivei, nespecificate
altundeva
H06.0* Afectiuni ale aparatului lacrimal in boli H13* Afectiuni ale conjunctivei in boli
clasificate altundeva clasificate altundeva
H06.1* Infectii parazitare ale orbitei in boli H13.0* Parazitoze filariene ale conjuctivei
clasificate altundeva (B74.- †)
Infectia orbitei cu Echinococcus (B67.-) H13.1* Conjunctivite in boli infectioase si
Miaza orbitei (B87.2†) parazitare clasificate altundeva
H06.2* Exoftalmia tireotoxica (E05.- †) Conjunctivita (datorita):
H06.3* Alte afectiuni ale orbitei in boli - Acanthamoeba (B60.1†)
clasificate altundeva - difterica (A36.8†)
- gonococica (A54.3†)
Afectiuni ale conjunctivei - herpes viral [herpes simplex] (B00.5†)
(H10-H13) - meningococa (A39.8†)
- zona Zoster (B02.3†)
H13.2* Conjunctivita in alte boli clasificate
H10 Conjunctivita
altundeva
Exclude: kerato-conjunctivita (H16.2)
H13.3* Pemphigoid ocular (L12.- †)
H10.0 Conjuctivita muco-purulenta
H13.8* Alte afectiuni ale conjuctivei in boli
H10.1 Conjuctivita atopica acuta clasificate altundeva
H10.2 Alte conjuctivite acute
H10.3 Conjuctivite acute, nespecificate Afectiuni ale sclerei, corneei,
Exclude: oftalmia neonatala NOS (P39.1)
irisului si corpilor ciliari (H15-H22)
H10.4 Conjuctivita cronica
H10.5 Blefaroconjuctivita H15 Afectiuni ale sclerei
H10.8 Alte conjuctivite H15.0 Sclerita
H10.9 Conjuctivita, nespecificata H15.1 Episclerita
H15.8 Alte afectiuni ale sclerei
H11 Alte afectiuni ale conjunctivei Stafilom ecuatorial
Exclude: kerato-conjunctivita (H16.2) Sclerectazia
Exclude: miopia degenerativa (H44.2)
H11.0 Pterigion
Exclude: pseudopterigion (H11.8) H15.9 Afectiune a sclerei, nespecificata

H11.1 Depuneri si afectiuni degenerative ale


conjuctivei H16 Keratita
Conjunctivala(e): H16.0 Ulcer cornean
- argiroza [argyria] Ulcer:
- concretiuni - al corneei:
- pigmentatia - centrala
- xeroza NOS - marginala
H11.2 Cicatrice conjuctivale - NOS
Simblefaron - perforata
H11.3 Hemoragia conjuctivala - inelara
Hemoragia subconjunctivala - cu hipopion
- Mooren

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 171


Bolile ochiului si anexelor sale

H16.1 Alte keratite superficiale fara H18.5 Distrofia corneeana ereditara


conjunctivita Distrofia:
Keratita: - corneana:
- inelara - epiteliala
- filamentoasa - granulara
- numulara - cu grilaj in retea
- stelata - maculara
- striata - Fuchs
- punctata superficial H18.6 Keratocon
Fotokeratita
H18.7 Alte deformatii ale corneei
Oftalmia de zapada Cornean(a):
H16.2 Keratoconjuctivita - ectazia
Keratoconjuctivita: - stafilom
- de expunere Descemetocel
- neurotrofica Exclude: malformatii congenitale ale
- NOS corneei (Q13.3-Q13.4)
- flictenulara
H18.8 Alte afectiuni specificate ale corneei
Oftalmia nodoasa
Anestezia corneei
Keratita superficiala cu conjunctivita
Hipoestezia corneei
H16.3 Keratita interstitiala si profunda Eroziunea recidivanta a corneei
H16.4 Neovascularizare corneeana
H18.9 Afectiuni ale corneei, nespecificate
Vase de neoformatie (ale corneei)
Panus (cornean)
H19* Afectiuni ale sclerei si corneei in
H16.8 Alte keratite
boli clasificate altundeva
H16.9 Keratita, nespecificata
H19.0* Sclerita si episclerita in boli clasificate
altundeva
H17 Cicatrice si opacitati corneene Episclerita sifilitica (A52.7†)
H17.0 Leucom aderent Episclerita tuberculoasa (A18.5†)
H17.1 Alte opacitati corneene centrale Sclerita zosteriana (B02.3†)
H17.8 Alte cicatrice si opacitati corneene H19.1* Keratita si kerato-conjunctivita datorita
virusului herpetic (B00.5†)
H17.9 Cicatrice si opacitate corneeana,
nespecificate Keratita dendritica si dupa capsulotomie
H19.2* Keratita si kerato-conjunctivita in alte
boli infectioase si parazitare clasificate
H18 Alte afectiuni ale corneei
altundeva
H18.0 Pigmentatia si depunerea corneeana Keratita si keratoconjunctivita (interstitiala)
Hematocorneea in:
Inelul Kayser-Fleischer - acanthamoebiasa (B60.1†)
Fascicolul Krukenberg - rujeola (B05.8†)
Linia Staehli - sifilis (A50.3†)
- tuberculoza (A18.5†)
Folositi un cod aditional pentru cauza - zona Zoster (B02.3†)
externa (Capitolul XX) pentru a identifica
H19.3* Keratita si kerato-conjunctivita in alte
medicamentul, daca este indusa boli clasificate altundeva
medicamentos. Kerato-conjunctivita Sicca (M35.0†)
H18.1 Cheratopatia buloasa H19.8* Alte afectiuni ale sclerei si corneei in boli
H18.2 Alte edeme ale corneei clasificate altundeva
H18.3 Alteratia membranelor corneene Keratocon in sindromul Down (Q90.-†)
Cuta a membranei Descemet
Ruptura membranei Descemet H20 Iridociclita
H18.4 Degenerescenta corneei H20.0 Iridociclita acuta si subacuta
Arc senil Uveita anterioara
Keratopatia in bandelete Ciclita acuta, recenta sau subacuta
Exclude: ulcerul Mooren (H16.0) Irita acuta, recenta sau subacuta
H20.1 Iridociclita cronica
H20.2 Iridociclita datorita lentilelor de contact

172 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Bolile ochiului si anexelor sale

H20.8 Alte iridociclite H22* Afectiuni ale irisului si corpilor


H20.9 Iridociclita, nespecificata ciliari in boli clasificate altundeva
H22.0* Iridociclita in bolile infectioase si
parazitare clasificate altundeva
H21 Alte afectiuni ale irisului si corpilor
Iridociclita in:
ciliari
Exclude: uveita simpatica (H44.1)
- infectia gonococica (A54.3†)
- infectia cu herpes viral [herpex simplex]
H21.0 Hiphema (B00.5†)
 0732 Exclude: hiphema traumatica (S05.1)
- sifilis (secundar) (A51.4†)
H21.1 Alte tulburari vasculare ale irisului sau - tuberculoza (A18.5†)
corpilor ciliari - zona Zoster (B02.3†)
Neovascularizarea irisului si a corpilor H22.1* Iridociclita in alte boli clasificate
ciliari altundeva
Rubeoza irisului Iridociclita in:
H21.2 Afectiuni degenerative ale irisului si - spondilita anchilozanta (M45.0-†)
corpilor ciliari - sarcoidoza (D86.8†)
Degenerescenta: H22.8* Alte afectiuni ale irisului si corpilor ciliari
- iris (pigmentara) in boli clasificate altundeva
- marginea pupilara
Iridoschisis Afectiuni ale cristalinului
Atrofia irisului (esentiala) (progresiva) (H25-H28)
Chist pupilar miotic
Transluciditatea irisului
H25 Cataracta senila
H21.3 Chistul irisului, corpilor ciliari si a Exclude: glaucom capsular cu
camerei anterioare a ochiului
pseudoexfolierea cristalinului
Chistul irisului, corpilor ciliari si a camerei (H40.1)
anterioare a ochiului:
- exudativ H25.0 Cataracta senila incipienta
- implant Cataracta senila:
- NOS - coronara
- parazitar - corticala
Exclude: chist pupilar miotic (H21.2)
- punctiforma
Cataracta senila polara subcapsulara
H21.4 Membrane pupilare (anterioara) (posterioara)
Iris bombat Fisuri Water
Pupilara:
H25.1 Cataracta senila nucleara
- ocluzia Cataracta brunescenta
- secluzia Cataracta cu scleroza nucleara
H21.5 Alte aderente si perturbari ale irisului si
H25.2 Cataracta senila de tip Morgagnian
corpilor ciliari
Cataracta senila hipermatura
Goniosinechia
Iridodializa H25.8 Alte cataracte senile
Recesiunea unghiului iridocorneean Forme combinate de cataracta senila
Sinechia (iris): H25.9 Cataracta senila, nespecificata
- anterioara
- NOS H26 Alte cataracte
- posterioara Exclude: cataracta congenitala (Q12.0)
Exclude: corectopia (Q13.2)
H26.0 Cataracta infantila, juvenila si presenila
H21.8 Alte afectiuni specificate ale irisului si H26.1 Cataracta traumatica
corpilor ciliari Folositi un cod aditional pentru cauza
H21.9 Afectiunea irisului si corpilor ciliari, externa (Capitolul XX) pentru a identifica
nespecificata cauza.
H26.2 Cataracta complicata
Cataracta in iridociclita cronica
Cataracta secundara afectiunilor oculare
Opacitate glaucomatoasa (subcapsulara)

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 173


Bolile ochiului si anexelor sale

H26.3 Cataracta provocata de medicamente Afectiuni ale choroidei si retinei


Folositi un cod aditional pentru cauza (H30-H36)
externa (Capitolul XX) pentru a identifica
medicamentul. H30 Inflamatii chorioretinale
H26.4 Sechele de cataracta H30.0 Chorioretinita focala
 0701 Cataracta secundara
Focala:
Inelul Soemmerring - chorioretinita
H26.8 Alte cataracte specificate - choroidita
H26.9 Cataracta, nespecificata - retinita
 0701 - retinochoroidita
H30.1 Chorioretinita diseminata
H27 Alte afectiuni ale cristalinului Diseminata:
Exclude: malformatiile congenitale ale - chorioretinita
cristalinului (Q12.-) - choroidita
complicatii mecanice ale unui - retinita
implant intraocular (T85.2) - retinochoroidita
pseudophachia (Z96.1) Exclude: retinopatia exudativa (H35.0)
H27.0 Afakia H30.2 Ciclita posterioara
 0701 Orbiculus ciliaris
H27.1 Luxatia cristalinului
H30.8 Alte chorioretinite
H27.8 Alte afectiuni specificate ale cristalinului Boala Harada
H27.9 Afectiuni ale cristalinului, nespecificate H30.9 Chorioretinita, nespecificata
Chorioretinita NOS
H28* Cataracta si alte afectiuni ale Choroidita NOS
cristalinului in boli clasificate Retinita NOS
altundeva Retinochoroidita NOS
H28.1* Cataracta in bolile endocrine, de nutritie
si metabolism
H31 Alte afectiuni ale choroidei
Cataracta in hipoparatiroidism (E20.-†)
Cataracta datorita malnutritiei - H31.0 Cicatrice chorioretiniana
deshidratarii (E40-E46†) Cicatrice maculare ale polului posterior
Exclude: cataracta diabetica (E1-.36)
(postinflamatorii) (post-traumatice)
Retinita solara
debut precoce legat de varsta
in cataracta diabetica H31.1 Degenerescenta choroidiana
(E1-.39) Atrofia choroidei
Scleroza choroidei
H28.2* Cataracta in alte boli clasificate
Exclude: striatii angioide (H35.3)
altundeva
Cataracta miotonica (G71.1†) H31.2 Distrofia ereditara a choroidei
H28.8* Alte afectiuni ale cristalinului in boli Choroideremia
clasificate altundeva Distrofia, choroidala (central areolara)
(generalizata) (peripapilara)
Atrofia girata, choroida
Exclude: ornitinemia (E72.4)

H31.3 Hemoragia si ruptura choroidei


Hemoragia choroidei:
- expulziva
- NOS
H31.4 Dezlipirea choroidei
H31.8 Alte afectiuni specificate ale choroidei
H31.9 Afectiuni ale choroidei, nespecificate

174 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Bolile ochiului si anexelor sale

H32* Inflamatii chorioretinale in boli H34.2 Alte ocluzii ale unor artere retiniene
clasificate altundeva Placa Hollenhorst
H32.0* Inflamatii chorioretinale in boli Retinian(a):
infectioase si parazitare clasificate - ocluzia arterei:
altundeva - ramura
Chorioretinita: - partiala
- sifilitica, tardiva (A52.7†) - microembolism
- toxoplasma (B58.0†) H34.8 Alte ocluzii vasculare retiniene
- tuberculoasa (A18.5†) Ocluzia venei retiniene:
H32.8* Alte inflamatii chorioretinale in boli - centrala
clasificate altundeva - incipienta
- partiala
H33 Dezlipiri si rupturi ale retinei - tributara
Exclude: dezlipirea epiteliului pigmentar H34.9 Ocluzie vasculara retiniana,
retinian (H35.7) nespecificata
H33.0 Dezlipirea retinei cu ruptura retiniana
Dezlipirea retinei rhegmatogene H35 Alte afectiuni retiniene
H33.1 Retinoschisis si chisturi retiniene H35.0 Retinopatia de fond si modificarile
Chist marginea anterioara a retinei vasculare ale retinei
senzoriale Schimbari in aparitia vaselor retiniene
Chist parazitar al retinei NOS Retinian(a):
Pseudochist al retinei - microanevrism
Exclude: retinoschisis congenital (Q14.1) - neovascularizatie
degenerescenta microchistoida - perivascularita
a retinei (H35.4) - varice
- tesutul conjunctiv vascular
H33.2 Dezlipirea seroasei retiniene
Dezlipire retinala: - vasculita
- NOS Retinopatia:
- fara ruperea retinei - de fond NOS
Exclude: chorioretinopatia seroasa
- Coats
centrala (H35.7)
- exudativa
- hipertensiva
H33.3 Ruptura retiniana fara dezlipire - NOS
Ruptura in poctoava de cal a retinei, fara
H35.1 Retinopatia prematuritatii
dezlipire
Fibroplazia retrolentala
Gaura rotunda a retinei, fara dezlipire
Opercul H35.2 Alte retinopatii proliferante
Ruptura retiniana NOS Vitreoretinopatia proliferanta
Exclude: vitreoretinopatia proliferanta cu
Exclude: cicatrice chorioretiniene dupa
dezlipirea retinei (H33.4)
tratamentul chirurgical al
dezlipirii (H59.8) H35.3 Degenerescenta maculei si polului
degenerescenta retiniana posterior
periferica fara ruptura Striatii angioide ale maculei
(H35.4) Cute ale maculei
H33.4 Detasare mecanica (tractiune) a retinei
Dungi (degenerative) ale maculei
Vitroretinopatia proliferativa cu dezlipirea Gauri ale maculei
retinei Pliuri ale maculei
Degenerescenta Kuhnt-Junius
H33.5 Alte dezlipiri ale retinei
Degenerescenta maculara senila (atrofica)
(exudativa)
H34 Ocluzia vasculara retiniana Maculopatia toxica
Exclude: amauroza fugace (G45.3)

H34.0 Ocluzia tranzitorie a arterei retiniene Folositi un cod aditional pentru cauza
H34.1 Ocluzia arterei retiniene centrale externa (Capitolul XX) pentru a identifica
medicamentul, daca este provocata
medicamentos.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 175


Bolile ochiului si anexelor sale

H35.4 Degenerescenta retiniana periferica H40.3 Glaucom secundar unui traumatism


Degenerescenta, retina: ocular
- incrucisata Folositi un cod aditional pentru a identifica
- microcistoida cauza.
- NOS H40.4 Glaucom secundar unei inflamatii a
- in palisada ochiului
- pavimentoasa Folositi un cod aditional pentru a identifica
- reticulara cauza.
Exclude: cu rupere de retina (H33.3) H40.5 Glaucom secundar altor afectiuni
oculare
H35.5 Distrofia retiniana ereditara
Folositi un cod aditional pentru a identifica
Distrofia:
cauza.
- retiniana (punctata albicioasa)
Exclude: in diabet mellitus (E1-.35)
(pigmentara) (viteliforma)
- tapeto-retiniana H40.6 Glaucom provocat de medicamente
- vitreoretiniana Folositi un cod aditional pentru cauza
Retinita pigmentara externa (Capitolul XX) pentru a identifica
Boala Stargardt medicamentul.
H35.6 Hemoragia retiniana H40.8 Alte glaucoame
H35.7 Dezlipirea straturilor retinei H40.9 Glaucom, nespecificat
Chorioretinopatia seroasa centrala
Dezlipire de epiteliu pigmentar retinian H42* Glaucom in boli clasificate
H35.8 Alte afectiuni retiniene specificate altundeva
H35.9 Afectiuni retiniene, nespecificate H42.0* Glaucom in bolile endocrine, de nutritie
si metabolism
Glaucom in:
H36* Afectiuni retiniene in boli clasificate - amiloidoza (E85.-†)
altundeva
Retinopatia aterosclerotica (I70.8†) - sindromul Lowe (E72.0†)
Retinopatia proliferanta in anemia cu H42.8* Glaucom in alte boli clasificate
hematii falciforme (D57.-†) altundeva
Distrofia retiniana in tulburarile lipidelor Glaucom in onchocercosa (B73†)
de rezerva (E75.-†)
Exclude: retinopatia diabetica (E1-.3-) Afectiunile corpului vitros si ale
globului ocular (H43-H45)
Glaucom (H40-H42)
H43 Afectiuni ale corpului vitros
H43.0 Prolaps al corpului vitros
H40 Glaucom
Exclude: sindromul corpului vitros dupa
Exclude: glaucom absolut (H44.5)
 0701 interventia chirurgicala
glaucom congenital (Q15.0) pentru cataracta (H59.0)
glaucom traumatic datorit
H43.1 Hemoragia corpului vitros
traumatismului obstetrical
(P15.3) H43.2 Opacitati cristaline ale corpului vitros
H43.3 Alte opacitati ale corpului vitros
H40.0 Glaucomul la limita
Hipertensiune oculara Membrane si fibre ale corpului vitros
H43.8 Alte afectiuni ale corpului vitros
H40.1 Glaucom primar in unghi deschis
Glaucom (primar)(stadiu rezidual): Corp vitros:
- capsular cu pseudoexfolierea cristalinului - degenerescenta
- cronic simplu - dezlipire
Exclude: vitreoretinopatia proliferanta cu
- cu tensiune joasa
- pigmentar dezlipire de retina (H33.4)

H40.2 Glaucom primar in unghi ingust H43.9 Afectiuni ale corpului vitros,
Glaucom in unghi ingust (primar)(stadiu nespecificate
rezidual):
- acut H44 Afectiuni ale globului ocular
- cronic Include: tulburari afectand structuri
- intermitent multiple ale ochiului

176 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Bolile ochiului si anexelor sale

H44.0 Endoftalmia purulenta Afectiuni ale nervului si cailor


Panoftalmia optice (H46-H48)
Abcesul corpului vitros
H44.1 Alte endoftalmii Nevrita optica
H46
Endoftalmia parazitara NOS Optica:
Uveita simpatica