Sunteți pe pagina 1din 17

SCENARIUL ZILEI

Programul zilei va începe cu ,, PRIMIREA COPIILOR” exersându-se deprinderile


specifice.
Tranziţia : Cântec - ,, Cercul mare şi frumos” , copiii se vor aduna în cerc şi se va
trece la ,, ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ ” : se va efectua salutul, prezenţa, calendarul
naturii, împărtăşirea cu ceilalţi, activitatea de grup şi noutatea zilei. În cadrul activităţii de
grup se va desfăşura jocul : ,, Surprizele primăverii ” unde se va folosi metoda ciorchinelui.
La noutatea zilei se anunţă programul întregii zilei şi se prezintă fluturaşul care a venit la noi
în vizită şi care doreşte să se joace cu copiii.
Tranziţia : Cântec - ,, În pădure pe cărare ” , după care voi prezenta şi voi distribui
copiii la ,,CENTRELE DE INTERES” puse la dispoziţia lor, li se va permite să-şi aleagă
unul, urmând ca apoi să poată trece şi pe la celelalte, în funcţie de preferinţă. În sala de grupă
vor fi amenajate centrele de interes: Tranziţie: Cântec: ,, Un doi, un doi ”
ALA 1: 1. ŞTIINŢĂ: ,,Micii grădinari”
2. ARTĂ: ,,Flori frumos colorate”
3. CONSTRUCŢII : ,,Gard pentru grădina cu flori”
În timp ce copiii lucrează educatoarea va trece pe la fiecare sector îndrumând activiattea şi va
da indicaţii individuale acolo unde este nevoie. Pe parcursul activităţii copii care doresc pot să
treacă pe rând de la un sector la altul. După ce sarcinile vor fi finalizate se va face ,,turul
galeriei”.
Rutinele : Cântec - ,, Luaţi seama bine ”, ,, Masa de prânz ”, ,, Mă pregătesc pentru
activitate” şi la înviorare copiii vor fi aşezaţi în cerc şi vom recita poezia ,,Dacă vrei să creşti
voinic”, executând mişcările sugerate de textul poeziei.
Tranziţia : Cântec -,, Primăvara a sosit ” .În cadrul domeniilor experenţiale, copiii vor
desfăşura activitatea integrată cu tema : ,, Fluturaşul şi florile ”.
DOMENIILE INTEGRATE sunt DLC - Fluturaşul şi florile - joc didactic;
DOS – Coşul cu flori - colaj, iar prima parte a activităţii se va desfăşura sub forma unui joc
didactic, joc în care sarcina principală este aceea de a denumi floarea, de a scrie cuvântul pe
tablă, de a despărţi cuvântul în silabe şi de a stabili numărul de silabe aşezându-le la cifra
corespunzătoare numărului de silabe, formând piramida florilor. În cea de a doua parte a
activităţii copiii vor lipi flori în coşuleţe pe care le vom da Zânei Primăvară iar fluturaşul se
va aşeza pe pălăria Zânei Primăvară de unde ne va urmări in continuarea activităţii.
ALA 2: 1. ,,În poiana din vâlcele”- joc de mişcare ;
2. ,,Culegem flori”- joc distractiv ;
Activitatea didactică a zilei se va încheia printr-o rutină- pregătirea copiilor pentru
plecarea acasă şi tranziţia - cântec: ,,După cântece şi jocuri”.

ADP
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

MOMENTELE ÎNTÂLNIRII DE DIMINEAŢĂ :


1.SALUTUL : Ne salutăm prin intermediul versurilor: ,, Dimineaţa a sosit
La grădiniţă am venit
În cerc să ne adunăm
Cu toţii să ne salutăm
A-nceput o nouă zi
Bună dimineaţa copii”
Cântecul: ,,Ursuleţii s-au trezit, bună dimineaţa
Iepuraşii s-au trezit, bună dimineaţa
Şoriceii s-au trezit, bună dimineaţa
Şi copiii s-au trezit, bună dimineaţa
Musafirii au sosit, bună dimineaţa”

2. PREZENŢA:Să vedem cine e prezent azi la grădiniţă. Răspunsul copiilor ,, Prezent(ă) ” la


apelul educatoarei şi depistarea absenţilor.
Dragi copii, astăzi, pentru noi este o zi specială, avem oaspeţi deosebiţi care au venit
pentru a vă cunoaşte, pentru a constata cât de cuminţi sunteţi, cum vorbiţi, cât de atenţi sunteţi
şi cum lucraţi.

3. CALENDARUL NATURII: Cu ajutorul versurilor: ,, După ce ne-am adunat


Şi frumos ne-am salutat
Pe scăunele să ne aşezăm
Cu toţii să discutăm
Ziua data luna anul
Anotimpul mi-l arată
Deci, calendarul naturii
Să îl completăm îndată
A-nceput o nouă zi
Cum e vremea azi copii”
4. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: la CENTRUL TEMATIC se află Zână Primăvară şi o
machetă care reprezintă un câmp cu diferite flori şi imagini ce reprezintă anotimpul
primăvara. Copiii observă imaginile şi pe baza acestora vor împărtăşii impresii despre
anotimpul în care ne aflăm.

5.ACTIVITATEA DE GRUP: În cadrul activităţii de grup se va desfăşura jocul,, Surprizele


primăverii ”. Vom descoperi un coşuleţ cu jetoane cu flori şi o scrisoare trimisă de Zâna
Primăvară, se dă citire scrisorii:
Dragi copiii din grupa mare de la Grădiniţa nr.2 Pustă

Am auzit că astăzi veţi avea musafiri în grădiniţa voastră, de aceea m-am gândit şi eu
să vă fac câteva surprize, v-am trimis un coşuleţ cu nişte jetoane cu care voi vă veţi juca
jocul : ,, Ce ne-a adus Zâna Primăvară ? ”, voi va trebui fiecare dintre voi să vă alegeţi un
jeton care semnifică anotimpul primăvara şi pe care îl veţi aşeza pe panou realizând astfel un
tablou de primăvară (metoda ciorchinelui ).

6. NOUTATEA ZILEI: Sub formă de surpriză voi descoperi un fluturaş care a venit în vizită
şi vrea să se joace cu noi.
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:18.04.2013

NIVEL:II (grupa mare)

TEMA DE STUDIU: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?”

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,În lumea florilor ”

FORMA DE REALIZARE: activitate pe grupe

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE I


CENTRE DE INTERES SI TEME:
1. ŞTIINŢĂ: ,,Micii grădinari”
2. ARTĂ: ,,Flori frumos colorate”
3. CONSTRUCŢII : ,,Gard pentru grădina cu flori”

SCOPUL ACTIVITĂŢI
Fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor referitoare la anotimpul primăvară.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
1. Să cureţe florile de frunzele uscate şi să le ude.
Să respecte reguli de comportare în cadrul jocului.
2. Să denumescă florile de pe fişa de lucru.
Să coloreze florile în culori adecvate.
3. Să construiască cu ajutorul cubului gard pentru grădină.
Să colaboreze în cadrul jocului.

STRATEGII DIDACTICE: :
a) Metode si procedee: conversatia, observatia, explicatia, exerciţiul, jocul, turul
galeriei.
b) Mijloace materiale: ghivece cu flori, stropitoare, fişe cu flori, creioane colorate,
machetă o grădină cu flori, cuburi din plastic şi lemn.

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri


DURATA: 20- 25 minute
SCENARIU DIDACTIC

Nr. Evenimentul Strategii


Conținutul științific Evaluare
crt. didactic didactice
1. Aerisirea sălii de grupă;
Moment Amenajarea centrelor de interes: Ştiinţă, Conversaţia
organizatoric Artă, Construcţii;
Pregătirea materialului didactic necesar;
Aranjarea mobilierului;
2. Captarea Conversația
Voi face trimitere la ,, Zâna Primăvară”.
atenției
3. Reactualizarea Vom purta o discuţie despre fenomenele Conversaţia
Orală
cunoştinţelor. specifice primăverii şi vom reaminti florile Observaţia
care se găsesc în acest anotimp.
4. Comunicarea temei Tranziţie: cântec: ,, Un doi, un doi Conversaţia Orală
şi a obiectivelor Toţi copiii vin cu noi Explicaţia
urmărite. Să vedem ce ne-a adus
Primăvara pe ascuns”.
Voi prezenta centrele de interes şi
activitatea ce urmează a fi desfăşurata la
fiecare centru.
1. ŞTIINŢĂ: ,,Micii grădinari ”
Copiii de la acest sector, vor curăţa
florile de frunze uscate, le vor săpa şi le
vor uda.
2. ARTĂ: ,,Flori frumos colorate”
Copiii aflaţi la sectorul artă vor colora
folosind culori potrivite florilor.
3. CONSTRUCŢII : ,,Gard pentru grădina
cu flori”
In cadrul centrului copiii vor construi
un gard pentru a împrejmui grădina cu
flori.
5. Desfăşurarea 1. ŞTIINŢĂ: ,,Micii grădinari ” Conversaţia Orală
activităţi. Voi explica copiilor cum se îngrijesc Explicaţia
florile. Demonstraţia
2. ARTĂ: ,,Flori frumos colorate”
Dau indicaţii copiilor privind modul de
lucru .
3. CONSTRUCŢII : ,,Gard pentru grădina
cu flori”
După observarea florilor din grădină
educatoarea le spune despre necesitatea
împrejmuirii grădinii.
Explic copiilor modul de îmbinare a
cuburilor, insistând pe munca în echipă.
6. Obținerea 1. ŞTIINŢĂ: ,,Micii grădinari ” Conversația Produsele
performanței Grădinarii vor curăţa florile de frunzele Exercițiul activității
uscate, le vor uda şi le vor da Zânei Jocul
Primăvară care se află la centrul tematic
din grupă.
2. ARTĂ: ,,Flori frumos colorate” Copiii
desenează flori în culori specifice
fiecăreia.
3. CONSTRUCŢII : ,,Gard pentru grădina
cu flori” Al treilea grup construieşte din
cuburi din lemn şi de plastic gard pentru
grădina cu flori.
Voi supraveghea activitatea îndeaproape,
voi da îndicaţii şi ajutor acelor copii care
au nevoie.
7. Evaluarea Împreună cu copiii vom face ,,turul Observația Analiza
performanţei galeriei” făcând aprecieri asupra muncii Conversația produselor
fiecărui grup.
8. Încheierea activității Îi voi felicita pe copii pentru modul în Conversația Orală
care au lucrat şi îi voi invita să culeagă
flori din grădină şi să le ducă Zânei
Primăvară.
Copii vor face ordine la sectoarele de
activitate unde şi-au desfăşurat activităţile
pregătindu-se de activitatea următoare.
Rutinele : ,, Luaţi seama bine ”, ,, Masa de
prânz ”, ,, Mă pregătesc pentru activitate”
şi la înviorare copiii vor fi aşezaţi în cerc şi
vom recita poezia ,,Dacă vrei să creşti
voinic”, executând mişcările sugerate de
textul poeziei.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 PUSTĂ

FLORI PARFUMATE, FRUMOS COLORATE


PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:18.04.2013
NIVEL:II (Grupa mare)
TEMA DE STUDIU: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,În lumea florilor”
ACTIVITATE : ,, Flori parfumate, frumos colorate”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII : Consolidare şi sistematizare de cunoştinţe şi deprinderi
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE INTEGRATE:
DLC – Fluturaşul şi florile - joc didactic
DOS – Coşul cu flori - colaj
 SCOPUL ACTIVITĂŢI: Fixarea, sistematizarea şi consolidarea deprinderii de a
despărţi cuvintele în silabe, de a stabili numărul şi ordinea lor în cuvânt şi de a alcătui ,
propoziţii cu un cuvânt dat .
ELEMENTE DE JOC: aruncarea fluturaşului, aplauzele, mânuirea materialelor,
recompensa.
SARCINA DIDACTICĂ: denumirea unor flori, despărţirea cuvintelor în silabe,
reprezentarea grafică a cuvîntului şi a silabelor pe tablă, stabilirea numărului de silabe şi
alcătuirea de propoziţii;
REGULA JOCULUI: Câte un copil v-a aruca fluturaşul din carton pe jetoanele cu flori,
jetonul pe care a căzut fluturaşul va fi luat de către copilul care ,, a ajutat fluturaşul să
zboare”, denumeşte floarea de pe jeton, va reprezenta grafic cuvântul pe tablă, (un segment) şi
îl va despărţi în silabe (liniuţe orizontale), precizează numărul de silabe şi aşează jetonul la
cifra corespunzătoare numărului de silabe formând piramida florilor, şi alcătuiesc propoziţii
cun un cuvânt dat. Răspunsurile corecte vor fi aplaudate.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
 Să denumească florile reprezentate pe jetoane ;
 Să reprezinte grafic cuvintele şi silabele ;
 Să despartă cuvintele în silabe ;
 Să precizeze numărul de silabe dintr-un cuvânt;
 Să alcătuiască propoziţii ;
 Să lipească în coșuri flori care au două şi trei silabe.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: jocul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, metoda
piramidei, turul galeriei.
Materiale didactice: centru tematic ,,Primăvara”, fluturaşul care se joacă cu copiii, un
coşuleţ cu jetoane cu flori, tablă, cretă, fişe de lucru, flori, frunze, lipici, coşuri decupate din
carton, recompense pentru copii: medalioane cu flori.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri
DURATA: 35 - 40 min

BIBLIOGRAFIE:
 M.E.C.I., Curriculum pentru învăţământ preşcolar , 2008.
 Aplicarea Noului Curriculum pentru educaţia timpurie – o provocare?, Editura Diana,
Piteşti, 2008.
 L. EZECHIL, M. PĂIŞI-LĂZĂRESCU, Laborator preşcolar, Editura V&I Integral,
Bucureşti, 2002.

SCENARIU DIDACTIC

Etapele Strategii
Conţinutul activităţii Evaluare
activităţii didactice
Aerisirea sălii de grupă;
1.Moment Pregătirea materialului didactic necesar; Conversaţia
organizatoric Aranjarea mobilierului;
Intrarea copiilor în sala de grupă cântând
cântecul ,,Vine primăvara pe dealuri şi
câmpii”.
2.Captarea Se va realiza prin prezentarea unui fluturaş Conversaţia Observarea
atenţiei care a venit la grupa mare pentru a-i ajuta pe Elementul-surpriză curentă
copii să cunoască cât mai multe lucruri despre
flori, de aceea el a adus şi un coşuleţ cu
jetoane cu flori.
3.Reactualizare Se va realiza printr-o conversaţie referitoare Evaluare
a cunoştinţelor anotimpului primăvara şi a materialului Conversaţia orală
prezentat Observare
curentă
3.Anunţarea Se anunţă tema activităţii în termeni Conversația
temei şi a accesibili: ,,Pentru al ajuta pe fluturaş să afle Explicaţia
obiectivelor cât mai multe lucruri despre flori, astăzi vom
desfăşura un joc care se numeşte: Fluturaşul şi
florile”.Este un joc în care trebuie să
denumim floarea de pe jeton, va reprezenta
grafic cuvântul pe tablă, (un segment) şi îl va
despărţi în silabele (liniuţe orizontale),
precizând numărul de silabe şi aşeazând
jetonul la cifra corespunzătoare numărului de
silabe formând piramida florilor şi alcătuirea
de propoziţii.
- ,, Vreţi să ne jucăm acest joc ? ”
- ,, Cum se numeşte jocul ? ”
4. Desfăşurarea Explicarea jocului:
activităţii Câte un copil îl va ajuta pe fluturaş să zboare
îl va arunca în zona unde sunt imaginile cu Explicaţia
flori. Jetonul pe care va cădea fluturaşul va fi Demonstraţia Observarea
luat de acelaşi copil. Acesta va spune numele curentă
florii de pe jeton, va reprenta grafic cuvântul
pe tablă, va despărţii cuvântul în silabe, va
preciza numărul şi ordinea silabelor în cuvânt.
Executarea jocului de probă : Jocul
Un copil va urma instrucţiunile educatoarei,
executând jocul de probă.
Desfășurarea propriu-zisă a jocului : Exerciţiul
Pe covor vor fi suficiente imagini cu flori, Evaluare
astfel încât toţi copiii din grupă să participe la Piramidă orală
joc.
Complicarea jocului : După ce s-au
epuizat toate imaginile cu flori, copiii vor
avea ca sarcină să alcătuiască piramida
florilor prin aranjarea jetoanelor cu flori
alcătuite din una, două, trei şi patru silabe.
Complicarea jocului :
Copii vor formula propoziţii cu un
cuvânt dat.
5. Obţinerea In finalul jocului, copiii vor rezolva fişe în
performanţei care vor avea ca sarcină să despartă în silabe Explicaţia Observare
cuvinte – nume de flori (reprezentate prin curenta
desen) şi să le reprezinte grafic prin liniuţe
orizontale.
6. Retenţia şi Tranziţie: Cântec - ,,Culorile se ceartă ”, se
transferul trece la activitatea practică colaj - ,, Coşul cu Observare
flori”. Exerciţiul curenta
„ – Pentru că v-aţi descurcat atât de bine la Conversaţia
acest joc şi fluturaşul este mulţumit haideţi
să-l ajutăm să pregătească o surpriză pentru
Zâna Primăvară şi să facem o lucrare cu tema
,, Coşul cu flori”.
Se prezintă o lucrare gata realizată pentru a o
intui cu copiii, vom denumi florile, vom
despărţi în silabe numele florilor.
Se intuieşte materialul distributiv din
farfurioare şi vom alege acele flori care au
două şi trei silabe pe care le vom lipi în
coşuleţ.
Se efectuează câteva exerciţii pentru Produsele
flexibilitatea muşchilor mici ai mâinii. activitatii
Se execută tema propusă respectând
indicaţiile date, se reaminteşte modul de
lucru. Educatoarea urmăreşte şi îndrumă
activitatea, ajută pe cei care solicită ajutorul,
dă indicaţii individuale.
7. Încheierea Împreună cu copiii vom face ,,turul galeriei” Turul galeriei
activităţii făcând aprecieri asupra muncii fiecărui copil. Conversatia
Apreciez modul în care s-a desfăşurat jocul Explicaţia Evaluarea
precum şi modul în care au realizat lipirea curentă
florilor şi a frunzelor.
Lucrările vor fi duse Zânei Primăvară şi vor fi
aranjate pe un panou, iar fluturaşul se va
aşeza în pălăria zânei de unde ne va urmări în
continuare. Ofer medalioane cu flori copiilor,
drept recompensă.
Se iese din sala de grupă intonând cântecul:
,, Înfloresc grădinile”, făcând trecerea la
activitatea următoare.
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:18.04.2013

NIVEL:II (grupa mare)

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 2

TEMA : ,,În poiana din vâlcele”- joc de mişcare ;


,,Culegem flori”- joc distractiv ;

FORMA DE REALIZARE: joc de mișcare, joc distractiv ;

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Cultivarea unor calități de voință, caracter, perseverenta, spirit de


echipa şi cooperare.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să respecte regulile jocului ;
 Să respecte comenzile date de educatoare;
 Să execute mișcările specifice jocului;
 Să respecte regulile jocului.

STRATEGII DIDACTICE: :
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul.
b) Mijloace materiale: flori din plastic, ecusoane cu flori

DURATA: 20-25 minute

SCENARIU DIDACTIC

Nr. Evenimentul Strategii


Conținutul științific Evaluare
crt. didactic didactice
1. Organizarea sălii Creez condiţiiile igienice şi de ordine Conversația
de grupă necesare unei bune desfăşurări a Explicația
activităţii. Sala de grupă va fi aranjată
astfel:
1.JOC DE MIŞCARE cu text şi cânt:
 ,,În poiana din vâlcele”
La acest joc nu este nevoie de mobilier,
copiii vor fi aranjaţi în cerc în picioare.
2.JOC DISTRACTIV:
 ,,Culegem flori”
Acest joc se va desfăşura în curtea
grădiniţei.
2. Anuntarea temei JOC DE MIŞCARE cu text şi cânt: Conversația
si a obiectivelor  ,,În poiana din vâlcele”
JOC DISTRACTIV:
 ,,Culegem flori”
3. Reactualizarea Se va face prin executarea câtorva Conversația Executarea
cunoștințelor exerciţii de mers şi sărituri. exercițiilor
4. Desfășurarea JOC DE MIŞCARE cu text şi cânt: Conversația Copiii
jocului  ,,În poiana din vâlcele” Explicația execută
Copiii vor fi aşezaţi în cerc prin Exercițiul jocul
intermediul versurilor:
Cercul mare şi frumos,
Mâna jos şi iar jos
Şi cealaltă tot aşa
Amândouă uite aşa.
Vom executa mişcările sugerate de text
după ce sa format cercul, ne vom juca
tot prin mişcări cu text şi cânt:
În poiana din vâlcele
Tra-la-la, tra-la-la
Am cules la viorele
Tra-la-la, tra-la-la
Şi uite aşa, şi uite aşa,
Tra-la-la, tra-la-la

Florile frumoase sunt,


Tra-la-la,tra-la-la
Când se leagănă în vânt
Tra-la-la,tra-la-la
Ca să aveţi şi dumneavoastră
Tra-la-la,tra-la-la
Poftiţi câte-o floare albastră,
Tra-la-la,tra-la-la
JOC DISTRACTIV:
 ,,Culegem flori”
Jocul se va desfăşura în curtea
grădiniţei. Copiii vor forma două grupe:
grupa lalelelor roşii şi grupa lalelelor
galbene. In curte, prin iarbă vor fi
aşezate flori din plastic. La semnalul
educatoarei, copiii vor alerga şi vor
culege florile din iarbă. După ce toate
florile au fost culese, se vor număra
florile culese de fiecare echipă.
Câştigatoare va fi echipa care a cules
mai multe flori. Se va repeta jocul de
mai multe ori.
5. Încheierea Fac aprecieri asupra modului în care Conversația Orală
jocului. s-au desfăşurat jocurile. Copiii se
pregătesc de mers acasă cântând
cântecul:
După cânt şi multe jocuri
Veseli suntem şi plecăm
Şi cu mare bucurie
Pe doamna educatoare o salutăm
BUNĂ ZIUA! Şi plecăm
Şi mâine la ora 8 la grădiniţă

S-ar putea să vă placă și