Sunteți pe pagina 1din 2

Nume_________________ Data____________

FIȘĂ DE EVALUARE

Comunicare în limba română


1. Dictare:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________

2. Citește textul:
Fata munților

Demult, trăiau pe vârful unui munte Barbă-Albă și feciorii lui. Argintilă era înalt, puternic și tăcut .
Auraș era scund, slăbuț și curajos. Scoteau din munte aurul și argintul pe care îl duceau la târg. Într-o
noapte, când se întorceau spre casă, au rătăcit cărarea.
Auraș zări un roi de luminițe care stăruia mai mult deasupra unui loc.

a) Completează:
Titlul texului este …………………………………………
Textul are ……………… alineate.
Primul alineat are ………….. enunțuri.

b) Răspunde la întrebari:
Care sunt personajele textului citit?

Cum era Auraș?

3. Scrie cuvinte cu înțeles opus pentru:

înalt _____________________ tăcut _________________


curajos ___________________ liniștit _________________
frumos _____________________ supărat ________________

4. Unește cuvintele cu înțeles asemănător:


bătrân anunță
vestejește copil
firav fuge
aleargă moș
prunc plăpând

5. Scrie în ordine alfabetică următoarele cuvinte: oameni, luna, înțelept, știință, cremene, șesuri.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

6. Încercuiește cuvintele care sunt scrise corect:

împărat / âmpărat cîine / câine ânvățînd / învățând

7. Înlocuiește prima literă pentru a obține un cuvânt nou.

sac________________ toi__________________ fată_________________


mal_______________ vară________________ masă________________

8. Ordonează silabele și descoperă cuvintele.

e, chi, ro ___________________ tă, ghe, în,ța___________________


gat, în, che _________________ nă,gi,re________________________
în, raș, ge _________________ țit, în, ghi _____________________
șe, re, ci_____________________ lă, cer, nea____________________

9. Alcătuiește enunțuri , folosind următoarele cuvinte: Gina,Gheruță, chip.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________
10. Transcrie cuvintele care conțin grupurile de litere: ce, ci, ge, gi.

S-ar putea să vă placă și