Sunteți pe pagina 1din 20

TEMA PROIECTULUI:

TRADUCTOARE
CUPRINS

CUPRINS................................................................................................................. 2

ARGUMENT............................................................................................................. 4

Scopul lucrării este de a face o prezentare a pricipiilor de funcţionare ale celor


mai uzuali senzori din compunerea traductoarelor analogice şi digitale de
măsurare a vitezei de rotaţie, modul de etalonare cât şi posibilităţile de afişare şi
prelucrare a informaţiilor obţinute de la aceştia....................................................4

Ansamblul format dintr-un senzor integrat in acelaşi circuit (chip) cu elementul de


adaptare poartă numele de traductor "integrat". Recent a apărut conceptul de
senzor sau traductor "inteligent" care prezină asocierea unui traductor cu un
microprocesor (microcontroller). Astfel se pot obţine semnale de ieşire cu mare
imunitate la pertarbaţii, liniarizarea caracteristicii de conversie a mărimii de
intrare x(t) in mărime de ieşire y(t), autocalibrarea, corecţii faţă de diverşi factori
de influenţă, generarea unor mărimi de control. Traductoarele inteligente s-au
dezvoltat rapid ca elemente componente principale ale sistemelor automate, de
măsură, monitorizare şi control, precum şi în domeniul roboticii industriale.........4

Senzorii şi traductoarele de nivel se folosesc pentru atingerea nivelului minim şi


maxim dintr-un recipient cât şi pentru comanda de punere în funcţiune a
dispozitivelor de umplere a rezervoareelor sau de umplere a lor...........................4

Măsurarea nivelului în recipienţi este foarte importantă pentru multe procese


tehnologice şi pentru evaluarea stocurilor existente..............................................4

Din punct de vedere al energiei, indispensabilă desfaşurării procesului de


măsurare, senzorii se pot clasifica în senzori activi (generatori), senzori pasivi
(parametrici)...........................................................................................................4

În procesul de măsurare a nivelului pot apărea o serie de probleme specifice ca,


de exemplu: vase speciale sub presiune sau la temperaturi înalte, prezenţa
spumei la suprafaţa exterioară sau a turbulenţelor, corozitatea substanţelor
folosite etc. Aceste probleme se rezolvă prin soluţii constructive adecvate. Cele
mai simple traductoare de nivel se bazează pe forţa arhimedică: evident, ele pot
fi folosite numai în cazul lichidelor.........................................................................4

Traductoarele de presiune reprezintă una dintre categoriile de traductoare care


cunosc o largă raspândire în automatizările industriale, presiunea constituind un
parametru de bază pentru numeroase procese tehnologice..................................4

În multe ramuri industriale, ca de exemplu industria petrolului, chimiei,


termoenergetică etc., reglarea presiunii este chiar determinanta pentru
asigurarea desfașurării corecte a întregului proces tehnologic..............................5

GENERALITĂȚI........................................................................................................5

2
Structura generală a unui traductor......................................................................6

Caracteristicile generale ale traductoarelor..........................................................7

FUNCTIILE ELEMENTELOR COMPONENTE................................................................9

Sursele de semnal................................................................................................10

Traductoare pentru procese lente........................................................................11

1. Masurarea presiunii absolute şi diferentiale.................................................11

2. Masurarea temperaturii.................................................................................15

3. Masurarea umiditatii.....................................................................................16

4. Utilizarea interfetelor de achizitie native NI.................................................17

5. Caracteristicile placii LabPC1200..................................................................17

6. Caracteristicile placii AD510.........................................................................19

7. Caracteristicile placii Super 12 Bit................................................................20

BIBLIOGRAFIE......................................................................................................20

3
ARGUMENT
Scopul lucrării este de a face o prezentare a pricipiilor de funcţionare ale
celor mai uzuali senzori din compunerea traductoarelor analogice şi
digitale de măsurare a vitezei de rotaţie, modul de etalonare cât şi
posibilităţile de afişare şi prelucrare a informaţiilor obţinute de la
aceştia.

Ansamblul format dintr-un senzor integrat in acelaşi circuit (chip) cu


elementul de adaptare poartă numele de traductor "integrat". Recent a
apărut conceptul de senzor sau traductor "inteligent" care prezină
asocierea unui traductor cu un microprocesor (microcontroller). Astfel
se pot obţine semnale de ieşire cu mare imunitate la pertarbaţii,
liniarizarea caracteristicii de conversie a mărimii de intrare x(t) in
mărime de ieşire y(t), autocalibrarea, corecţii faţă de diverşi factori de
influenţă, generarea unor mărimi de control. Traductoarele inteligente
s-au dezvoltat rapid ca elemente componente principale ale sistemelor
automate, de măsură, monitorizare şi control, precum şi în domeniul
roboticii industriale.

Senzorii şi traductoarele de nivel se folosesc pentru atingerea nivelului


minim şi maxim dintr-un recipient cât şi pentru comanda de punere în
funcţiune a dispozitivelor de umplere a rezervoareelor sau de umplere
a lor.

Măsurarea nivelului în recipienţi este foarte importantă pentru multe


procese tehnologice şi pentru evaluarea stocurilor existente.

Din punct de vedere al energiei, indispensabilă desfaşurării procesului de


măsurare, senzorii se pot clasifica în senzori activi (generatori), senzori
pasivi (parametrici).

În procesul de măsurare a nivelului pot apărea o serie de probleme


specifice ca, de exemplu: vase speciale sub presiune sau la
temperaturi înalte, prezenţa spumei la suprafaţa exterioară sau a
turbulenţelor, corozitatea substanţelor folosite etc. Aceste probleme se
rezolvă prin soluţii constructive adecvate. Cele mai simple traductoare
de nivel se bazează pe forţa arhimedică: evident, ele pot fi folosite
numai în cazul lichidelor.

Traductoarele de presiune reprezintă una dintre categoriile de traductoare


care cunosc o largă raspândire în automatizările industriale, presiunea
constituind un parametru de bază pentru numeroase procese
tehnologice.

4
În multe ramuri industriale, ca de exemplu industria petrolului, chimiei,
termoenergetică etc., reglarea presiunii este chiar determinanta pentru
asigurarea desfașurării corecte a întregului proces tehnologic.

GENERALITĂȚI

Traductoarele electroacustice sunt subansambluri funcţionale care transformă energia


acustică în energie electrică și invers.

În funcţie de energia primară cu care lucrează le deosebim:

- traductoare care transformă sunetele(micile deplasări de natură mecanică ce sunt date de


undele sonore) în curentul electric de audiofrecvenţă(AF) : microfoane, doze de redat discuri

- traductoare care transformă curenţii electrici de audiofrecvenţă în sunete : casca,


difuzorul, gravorul de disc

O altă categorie de traductoare o constituie capetele de redare-imprimare a


magnetofoanelor şi casetofoanelor, care transformă câmpul magnetic variabil în curent de AF
şi invers.

Sursele de semnal şi transductoarele electroacustice sunt parţi componente indispensabile


ale aparaturii electronice destinate reproducerii şi transmiterii programelor sonore.

Este bine de ştiut că numai cunoscând construcţia şi modul de funcţionare al elementelor ce


intra în componenţa surselor de semnal şi a traductoarelor electroacustice se va putea asigura
o întreţinere eficientă care să mărească durata de funcţionare.

5
Structura generală a unui traductor
Pentru măsurarea mărimilor fizice care intervin într-un proces tehnologic este necesară, de
cele mai multe ori, convertirea(traducerea) acestora în mărimi de o altă natură fizică,
convenabile pentru celelalte elemente din cuprinsul SRA. De exemplu, o temperatură sau o
presiune sunt convertite în mărimi de natură electrică-tensiune, curent electric-proporţionale
cu mărimile generale care pot fi utilizate şi prelucrate de celelalte elemente de automatizare
ale SRA(comparatoare, regulatoare automate,etc.).

Se numeşte TRADUCTOR acel element al SRA care realizează convertirea unei


mărimi fizice-de obicei neelectrică─în mărime de altă natură fizică─de obicei electrică-
proporţională cu prima sau dependentă de aceasta, într-un fel prestabilit, în scopul utilizării
într-un sistem de automatizare.

Există o largă varietate de traductoare, structura lor fiind mult diferită de la un tip de
traductor la altul. Se poate stabili o structură generală a unui traductor(fig.1).

Fig.1 Structura generală a unui traductor

ES─ element sensibil; AD─ adaptor; SE─ sursă de energie inclusă

6
Mărimea de la intrarea traductorului i(reprezentând valori de presiune, temperatură, turaţie,
etc.) este convertită de elementul sensibil ES într-o mărime intermediară l care se aplică
adaptorului AD(convertorul de ieşire). Acesta transformă mărimea l în mărime de ieşire y de
obicei de natură electrică(tensiune, curent, rezistentă, etc.) ce poate fii observată sau
prelucrată mai uşor în circuitul de reglare. Convertorul de ieşire are totodată rolul de a realiza
şi o adaptare cu celelalte elemente din cadrul SRA.

Caracteristicile generale ale traductoarelor


Se pot stabili următoarele categorii generale, valabile pentru orice traductor :

- natura fizică a mărimilor de intrare şi de ieşire(curent, tensiune, rezistenţă, temperatură,


debit, nivel, etc.)

- caracteristica statică a traductorului, care reprezintă grafic dependenţa y= f(i) dintre


mărimile de ieşire respective de intrare a traductorului

- domeniul de măsurare, definit de pragurile superioare de sensibilitate i max. şi y max. şi


de cele inferioare i min. şi y min.

- panta absolută(sensibilitatea) Ka reprezentând raportul dintre variaţiile mărimilor de ieşire


Δy, respectiv de intrare Δi (fig. 2) :

K=

- panta medie(Km), reprezentând coeficientul unghiular (panta) dreptei care aproximează


caracteristica statică reală a traductorului(fig. 2):

Km= tgα ≈ Ka

7
Fig. 2 Caracteristica statică a unui traductor

- puterea consumată la intrare(de obicei, o putere mică sau foarte mică, de ordinul câtorva
waţi sau miliwaţi, sau chiar mai puţin). Consumul propriu, fiind, de regulă, neglijabil,
înseamnă că puterea transmisă elementului următor este insuficientă pentru a determina o
acţionare; de aceea, în schemele de automatizare un traductor este urmat, aproape întotdeauna
de un amplificator.

8
FUNCTIILE ELEMENTELOR COMPONENTE

Elementul sensibil ES (denumit şi detector, captor sau senzor) este elementul specific
pentru detectarea mărimii fizice pe care traductorul trebuie să o măsoare. Sub acţiunea
mărimii de intrare, are loc o modificare de stare a elementului sensibil, care, fiind o
consecinţă a unor legi fizice cunoscute teoretic sau experimental, conţine informaţia necesară
determinării valorii acestei mărimi. Modificarea de stare presupune un consum energetic
preluat de la proces, în funcţie de fenomenele fizice pe care se bazează detecţia. Modificarea
de stare se poate manifesta sub forma unui semnal la ieşirea ES (de exemplu t.e.m. a unui
termocuplu în funcţie de temperatură), în alte situaţii, modificarea de stare are ca efect variaţii
ale unor parametri de material a căror evidenţiere printr-un semnal necesită o energie de
activare externă. Indiferent cum s-ar manifesta modificarea de stare a ES, de obicei,
informaţia furnizată nu poate fi folosită ca atare, necesitând prelucrări ulterioare.

Adaptorul A are rolul de a adapta informaţia obţinută (simbolic) la ieşirea ES la


cerinţele impuse de aparatura de măsurare care o utilizează, respectiv să o convertească sub
forma impusă pentru semnalul y.

Funcţiile realizate de adaptor sunt complexe. Ele determină ceea ce se înţelege în mod
curent prin adaptare de nivel sau de putere (impedanţă) cu referire la semnalul de ieşire în
raport cu dispozitivele sistemului de măsurare. Totodată, adaptorul este cel care asigură
conversia variaţiilor de stare ale ES în semnale calibrate reprezentând valoarea mărimii de
intrare. Prin urmare, se poate spune că adaptorul este elementul în cadrul căruia se efectuează
operaţia specifică măsurării - comparaţia cu unitatea de măsură adoptată. Comparaţia se poate
face în raport cu o mărime etalon care exercită o acţiune permanentă şi simultană cu mărimea

9
de intrare (comparaţie simultană). În cele mai multe cazuri comparaţia este nesimultană, în
sensul că mărimea etalon este iniţial aplicată din exterior în cadrul operaţiei de calibrare,
anumite elemente constructive memorând efectele sale şi utilizându-le ulterior pentru
comparaţia cu mărimea de măsurat, singura care se aplică din exterior în aceste cazuri
(comparaţie succesivă)

Sursele de semnal
Funcţional, sursele de semnal se pot împarţi în trei mari categorii principale :

Din prima categorie fac parte traductoarele electromagnetice : microfoanele şi dozele de


redare.

Capetele de înregistrare şi redare fac parte din a doua categorie. Ele sunt traductoare
magnetoelectrice care transformă semnalele electrice în fluxuri magnetice ce creează pe banda
magnetică o magnetizare remanentă în cazul capetelor de înregistrare sau transformă variaţia
magnetismului benzii în semnale electrice în cazul capetelor de redare.

În cea de-a treia categorie intră generatoarele de semnal, în principal de semnalele pur
sinusoidale ce servesc în general la măsurarea caracteristicilor unui lanţ electroacustic sau la
crearea unor efecte sonore.

TIPURI DE SEMNALE

10
Traductoare pentru procese lente
In cadrul proceselor lente se pot intalni diferite marimi care trebuie masurate şi controlate,
cum ar fi: temperatura, presiunea, debitul, nivelul, pHul şi conductivitatea. Fiecare din aceste
marimi poate fi masurata cu mai multi senzori sau traductoare in functie de anumite conditii
impuse, de domeniul şi de precizia de masura, ceea ce impune cunoaşterea modului de
utilizare a senzorilor şi traductoarelor şi a problemelor specifice pentru fiecare in parte.

Senzorul este un dispozitiv ce detecteaza o schimbare intrun stimul fizic şi returneaza un


semnal electric care poate fi masurat sau inregistrat, iar traductorul este un dispozitiv ce
transfera semnalul de la un sistem la altul in aceeaşi forma sau diferit. Senzorul este elementul
sensibil, iar traductorul contine elementul sensibil şi circuitele asociate (adaptoare de semnal).

1. Masurarea presiunii absolute şi diferentiale


Traductoare de masurare a presiunii:

11
pastila semiconductoare lipita pe o diafragma din siliciu (piezorezistiv);

pastila semiconductoare lipita pe o diafragma din otel inoxidabil;

timbru tensiometric lipit pe o diafragma din otel inoxidabil.

Motorola a dezvoltat familia de traductoare de presiune piezorezistivi care sunt foarte bine
adaptati pentru masurarea presiunilor şi nivelelor.

Figura 1.1. - Element de baza, capsula pentru presiune absoluta şi diferentiala

Sensorul piezorezistiv are ca principiu de masurare modificarea rezistentei unei pastile de


siliciu datorita tensiunilor rezultate in urma curbari acestei pastile. Deoarece variatia
rezistentei este foarte mica masurarea se face in punte.

Figura 1.2. - Schema interna echivalenta

In figurile urmatoare se poate observa carcasa traductorului din material plastic, pastila de
siliciu şi gelul siliconic cu rol de protectie a pastilei de siliciu. Elementul absolut fata de cel
diferential are partea de jos inchisa şi vidata.

12
Figura 1.3. - Structura elementului de masurare a presiunii absolute şi diferentiale

Seria MPX2xxx de senzori de presiune au calibrare interna a offsetului, cu ajutorul unor


rezistoare semireglabile şi compensare de temperatura. Elementul activ de masurare a
presiunii este de tip piezorezistiv.

Figura 1.4. - Seria MPX2xxx de senzori de presiune

Seria MPX5xxx de senzori de presiune au calibrare interna a offsetului, cu ajutorul unor


rezistoare semireglabile, compensare de temperatura şi amplificare de semnal.

13
Figura 1.5. - Seria MPX5xxx de senzori de presiune

In tabelul urmator sunt prezentate domeniile de masura şi sensibilitatea pentru fiecare tip de
traductor:

Dispozitiv Interval de Sensibilitate Tensiune


presiune generata

MPX2010DP 0 10 KPa ±0.01 KPa 25 mV


Nota: Sufixul DP semnifica ca traductorul respectiv este pentru masurarea presiunii
(1 mmH2O)
diferentiale;
MPX5010DP 0 10 KPa ±0.01 KPa 0.19÷4.7 V
Sufixul AP semnifica ca traductorul respectiv este pentru masurarea presiunii
(1 mmH2O)
absolute;
MPX5050DP 0 50 KPa ±0.05 KPa 0.19÷4.7 V
Conditionarea
(5 mmH2O)
semnalului -
MPX2100AP 15 115 KPa ±0.1 KPa 40 mV Conform
(10 mmH2O) datelor de
MPX5100AP 15 115 KPa ±0.1 KPa 0.19÷4.7 V catalog, prin
(10 mmH2O) aplicarea unei
presiuni de
10 KPa (0.98 m coloana de apa) unui dispozitiv MPX2xxx acesta genereaza la ieşire o
tensiune de amplitudine maxima 25÷40 mV. Pentru o buna utilizare acest semnal trebuie sa
fie amplificat. Aceasta amplificare poate fi realizata folosind un amplificator diferential
realizat cu amplificatoarele U1A şi U1B din circuitul LM324 care contine intern 4
amplificatoare operationale. Rezistorul R1 permite stabilirea amplificarii. Ieşirea diferentiala
astfel obtinuta este amplificata cu ajutorul amplificatorului U1C prevazut şi cu un reglaj de
offset prin intermediul amplificatorului U1D şi a potentiometrului R10. Acest circuit permite
obtinerea la ieşire a unei tensiuni intre 0.19÷3.90 mV.

14
Figura 1.6. - Schema electrica de amplificare

In cazul unui dispozitiv MPX5xxx acesta genereaza la ieşire o tensiune de 4.7 V pentru
capatul de scala şi nu necesita circuite de amplificare suplimentare.

Figura 1.7. - Schema electrica de utilizare

2. Masurarea temperaturii
Traductoare de masurare a temperaturilor:

termocuple;

termorezistenta;

termistorul;

senzor integrat de temperatura;

15
masurarea temperaturii in infraroşu.

Senzorul integrat LM35 - Este un senzor de temperatura de precizie, cu ieşire analogica de


tensiune proportionala liniar cu temperatura masurata in grade Celsius. Ieşirea are impedanta
scazuta, este liniara şi precizia implicita de calibrare simplifica interfata de citire a ieşirii.

Caracteristici generale Calibrat direct in °C; factor de scala liniar +10 mV/ °C; masurarea
temperaturii in intervalul 55 °C ¸ +125 °C; tensiune de alimentare intre 4¸30 V şi un curent de
60 µV; impedanta de ieşire 0.1 Ω pentru un curent de incarcare de 1 mA; propria incalzire
introdusa este de 0.08 °C in aer.

Nu necesita calibrare externa şi furnizeaza o precizie de ±0.25 °C la temperatura de 25 °C şi


±0.75 °C pe tot domeniul de temperatura.

LM35 poate fi aplicat in mod uşor in interiorul altor senzori integrati de temperatura. Prin
lipire sau cimentare pe o suprafata temperatura citita poate fi diferita cu 0.01 °C de
temperatura suprafetei.

Aceasta presupune ca temperatura aerului inconjurator este aproape identica cu temperatura


suprafetei; daca temperatura aerului este mult mai mare sau mai mica decat temperatura
suprafetei, temperatura indicata de senzorul integrat LM35 va fi una intermediara intre cea a
suprafetei şi cea a mediului. Este valabil in special pentru capsula de plastic TO92, unde
terminale din cupru reprezinta calea principala de evacuare a caldurii din circuit.

Problema poate fi rezolvata prin mentinerea traseului firelor de legatura ale circuitului LM35
la aceeaşi temperatura cu cea a suprafetei masurate; firele pot fi mentinute la aceeaşi
temperatura cu suprafata prin lipirea lor de suprafata cu raşina epoxidica.

3. Masurarea umiditatii
Poate fi realizata prin masurarea: diferentei de temperatura, modificarii capacitatii (cu
ajutorul higristoarelor), sau a modificarii rezistentei.

16
Punctul de roua Temperatura la care umiditatea incepe sa se formeze pe o suprafata, şi indica
saturarea in proportie de 100% a aerului cu umiditate.

Umiditatea absoluta Exprima o masura reala a cantitatii de vapori de apa in aer.

Umiditatea relativa - Procentul de umiditate in aer comparat cu o cantitate anterioara pe care


o poate contine aerul.

Figura 1.9. - Schema electrica de utilizare

4. Utilizarea interfetelor de achizitie native NI

In cazul utilizarii unor interfete de achizitie analogice realizate de National Instruments (NI)
accesarea acestor interfete se realizeaza prin functii dedicate (intrari analogice, ieşiri
analogice, buffere de date, generatoare de semnal, intrari şi ieşiri digitale, timere şi
numaratoare, autocalibrare) puse la dispozie sub forma unui pachet numit NIDAQ.

5. Caracteristicile placii LabPC1200

1. Intrari analogice:

- 8 canale de intrare analogice cu o rezolutie de 12 biti;

- rata de eşantionare de 100 KHz;

17
- tensiune de intrare ±5 V pentru intrare bipolara, 0÷5 V sau –5÷0 V pentru intrare unipolara
şi protectie pana la ±35 V;

- amplificare reglabila cu 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100;

- o precizie de citire de 0.02 %;

2. Ieşiri analogice:

- 2 canale de ieşire cu o rezolutie de 12 biti;

- rata de memorare de 1 KHz;

- tensiune de ieşire ±5 V pentru ieşire bipolara şi 0÷10 V pentru ieşire unipolara;

- o precizie de 0.002 %;

3. Intrari şi ieşiri digitale:

- 24 de linii de intrare ieşire digitale compatibile TTL;

- 3 numaratoare cu o rezolutie de 16 biti şi frecventa de baza de 2 MHz.

Pentru citirea placii Lab-PC-1200 este necesara specificarea:

numarului de placi utilizate: 1;

canalul utilizat: 0...7;

limita superioara a semnalului de intrare: 5 V, 2.5 V, 1 V, 0.5 V, 0.25 V, 0.1 V, 0.05 V;

limita inferioara a semnalului de intrare: 5 V, 2.5 V, 1 V, 0.5 V, 0.25 V, 0.1 V, 0.05 V;

Diagrama pentru citirea unui canal al placii Lab-PC-1200 este prezentata in figura urmatoare:

18
6. Caracteristicile placii AD510

1. Intrari analogice:

- 8 canale de intrare analogice cu o rezolutie de 12 biti;

- rata de eşantionare de 7,5 sau 30 Hz;

- tensiune de intrare ±5 V pentru intrare bipolara;

- amplificare reglabila cu 1, 10, 100;

2. Intrari şi ieşiri digitale:

- 9 linii de intrare ieşire digitale compatibile TTL;

Citirea placii AD510 presupune doua etape:

initializarea placii de achizitie: se realizeaza in cadrul 0 al structurii secventiale;

citirea placii de achizitie: se realizeaza in cadrul 1 al structurii secventiale.

Pentru ambele etape este necesara specificarea:

adresei placii: 512;

canalul utilizat: 1...8;

amplificarea selectata: 1, 10, 100;

initializare (0) sau citire (1).

Diagrama pentru citirea unui canal al placii AD510 este prezentata in figura urmatoare:

19
7. Caracteristicile placii Super 12 Bit

1. Intrari analogice:

- 16 canale de intrare analogice cu o rezolutie de 12 biti;

- rata de eşantionare de 20 KHz;

- tensiune de intrare ±10 V pentru intrare bipolara, 0÷10 V pentru intrare unipolara;

2. Ieşiri analogice:

- 2 canale de ieşire cu o rezolutie de 12 biti;

- rata de memorare de 1 KHz;

- tensiune de ieşire ±10 V pentru ieşire bipolara şi 0÷10 V pentru ieşire unipolara;

Utilizarea placii Super 12 Bit se face simplu, fiind necesara numai specificarea canalului
utilizat. Diagrama pentru citirea placii Super 12 Bit este prezentata in figura urmatoare:

BIBLIOGRAFIE

1. ILIESCU, C. s.a. Masurari electrice si electronice.


Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1984.

2. NICOLAU, E. s.a. Manualul inginerului electronist.


Editura Tehnica, Bucuresti, 1979.

3. Internet sursa Wikipedia

4. Solicitari si masuri tehnice clasa a X-a All Educational, 2001 Mariana


Constantin, Aurel Ciocarlea-Vasilescu

20