Sunteți pe pagina 1din 2

Republica Moldova

COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE

EXTRAS Nr. ECNPF31/16/2019


din 22.07.2019

din Hotărârea nr. 31/16 din 22.07.2019 referitor la administrarea


”MOLDASIG” S.A.

Publicat : 26.07.2019 în MONITORUL OFICIAL Nr. 241-243 art. 1337 Data intrării în vigoare

În temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.8 lit.b) şi lit.f), art.9 alin.(1) lit.d) şi lit.r), art.20
alin.(1) și art.22 alin. (3) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței
Financiare, art.29, art.291 alin. (5), art. 31, art.422 și art. 55 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
407/2006 cu privire la asigurări, Legii nr.1134/1997, pct.8 sbpct.17) și pct.15 din
Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (Hotărârea CNPF nr.49/16 din
01.11.2018),

COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE

HOTĂRĂȘTE:

1. Preluarea de către autoritatea de supraveghere în gestiune nemijlocită a acțiunilor


suspendate și nou-emise ale ”MOLDASIG”S.A. în cuantum de 480000 unități (79,98%), prin
exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor acționarului.

2. Instituirea administrării speciale provizorie a ”MOLDASIG”S.A.

3. Numirea dlui Viorel BÎRSANU în calitate de administrator special al


”MOLDASIG”S.A., conferindu-i atribuţii și împuterniciri depline pentru conducerea,
gestionarea şi controlul Companiei, potrivit cadrului normativ aferent în vigoare, inclusiv cu
exercitarea drepturilor şi obligaţiilor organelor de conducere ale Societății pe perioada
administrării speciale.

În acest sens, administratorul special preia controlul Societății, fiind autorizat cu acces
nelimitat la activele, încăperile, documentele, rapoartele, registrele şi la orice alte informaţii
deţinute de asigurător.

6. Administratorul special va dispune efectuarea unei noi evaluări a pachetului de


acțiuni nou-emise în cuantum de 480000 acțiuni.

8. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în ordine de contencios administrativ la


Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev 3), în termen de 30
de zile de la data comunicării deciziei cu privire la cererea prealabilă sau data expirării
termenului prevăzut pentru soluționarea acesteia.
9. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se comunică destinatarilor
conform legislației, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web
oficială a CNPF (www.cnpf.md).

PREŞEDINTELE COMISIEI

NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Valeriu CHIȚAN