Sunteți pe pagina 1din 56

Istoria Farmaciei

China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

▪ China:

→ a intrat în istorie în jurul anului


2000 î.Hr.: a fost invadată frecvent
de nomazi veniţi din nord.

▪ chinezii:

→ singurul popor însemnat care şi-a


început evoluţia în aceeaşi ţară pe
care o locuiesc şi în prezent.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

Harta Chinei Antice.


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

▪ cca. 1500 î.Hr., în plină epocă a bronzului:

→ chinezii au descoperit:

¥ tehnica preparării ceramicii


albe;

¥ ţesutul etc.

▪ în sec. XIII î.Hr.:

→ China a fost ocupată de mongoli:

¥ din rândul cărora s-a ridicat o linie dinastică.


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

Tehnica preparării ceramicii albe, inventată de către chinezi.


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

Ţesutul firului de mătase, în manufacturi din China Antică.


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

În sec. XIII î.Hr., China a fost ocupată de mongoli,


din rândul cărora s-a ridicat o linie dinastică.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

▪ limba chineză:

→ în care cuvintele sunt monosilabice:

¥ s-a cristalizat după anul 1066 î.Hr.:

√ sub cea de a III-a Dinastie;

√ în epoca următoare:

≈ s-a format o numeroasă


clasă cultivată.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

▪ în sec. V î.Hr., chinezii:

→ poporul cel mai avansat al lumii:

¥ din punct de vedere tehnic;

¥ răspândit pe un teritoriu foarte întins;

¥ probabil şi numeric.

→ organizare politică timpurie:

¥ datorată unităţii geografice şi izolării


de celelalte regiuni civilizate.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

▪ orientarea socială proprie:

→ favorizată de importanţa agriculturii:

¥ dezvoltată incomparabil mai mult decât


creşterea vitelor şi navigaţia.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

▪ comparativ cu nivelul atins la acea vreme în Occident:

→ dezvoltarea producţiei de mărfuri şi a

sclavagismului nu au fost permise din cauza:

¥ preponderenţei producţiei agricole;

¥ lipsei schimburilor maritime;

¥ absenţei unor popoare vecine la fel

de civilizate.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică

avansată

▪ în sec. III î.Hr.:

→ chinezii au început

construirea Marelui Zid:

¥ ca o măsură de

apărare împotriva

migratorilor din nord.


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

▪ invenţii chinezeşti, vechi de milenii:

→ roaba;

→ restaurantul ca loc pentru mâncare şi întâlnire;

→ praful de puşcă;

→ au dat valoare şi strălucire prelucrării:

¥ mătăsii;

¥ porţelanului;

¥ jadului.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

Invenţii chinezeşti, vechi de milenii: roaba, restaurantul, praful de puşcă.


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

Timp de milenii, chinezii au dat valoare şi strălucire prelucrării


mătăsii, porţelanului, jadului.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

▪ cu puţin înainte de era creştină:

→ chinezii au dezvoltat:

¥ matematica;

¥ astronomia;

¥ medicina etc.

▪ în primul secol creştin:

→ au inventat hârtia şi tiparul.


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

Cu puţin înainte de era creştină, chinezii au dezvoltat


matematica, astronomia, medicina.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Cronologie. Tehnică avansată

În primul secol creştin, chinezii au inventat hârtia şi tiparul.


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Ştiinţă empirică, fără perspective

▪ China Antică:

→ ştiinţa nu a progresat pe măsura cunoaşterii


tehnice:

¥ limitare strictă la observaţii practice:

√ metoda nu i-a condus pe chinezi


dincolo de nivelul ştiinţei empirice;

√ chinezii nu au făcut pasul spre ştiinţa


propriu-zisă.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Daoism şi confucianism

▪ în China Antică au fost elaborate:

→ două doctrine filosofice specifice Extremului


Orient:

¥ daoismul (taoismul);

¥ confucianismul.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Daoismul

▪ în jurul anului 550 î.Hr.:

→ un fost arhivar imperial, pe nume Lao-Tzî:

¥ a elaborat daoismul (taoismul);

¥ cartea scrisă după dictarea lui Lao-Tzî:

√ intitulată Dao-de-jing:

≈ „Cartea despre dao şi


acţiunea sa”.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Daoismul

Lao-Tzî (Lao-Tzu) a fondat daoismul (taoismul): în limba chineză


Daojiao, în traducere „învăţătura lui Tao”.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Daoismul

Dao-de-jing (Tao te ching), cartea scrisă după dictarea


lui Lao-Tzî: „Cartea despre dao şi acţiunea sa”.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Daoismul

▪ Dao:

→ considerat principiul ordinii necesare în Univers.

▪ conform daoismului:

→ omul: modest, cufundat în introspecţie, pasiv;

→ idealul său: retragerea din viaţa socială;

→ stimularea căutării unor noi remedii:

¥ din dorinţa de a descoperi ierburile nemuririi.


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Confucianismul

▪ Confucius, Kung-Fu-tseu (551–479 î.Hr.):

→ descendent al unei familii princiare;

→ a ocupat înalte funcţii oficiale, la curtea suveranilor


Lu din statul Song (actuala provincie Shan-dong);

→ 496 î.Hr.: a început un exil de 13 ani, timp în care a


călătorit;

→ a revenit la suveranii săi:

¥ după alţi patru ani: a încetat din viaţă.


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Confucianismul

„A studia şi a nu gândi este


o risipă. A gândi şi a nu
studia este periculos”.

(Confucius)

Confucius (551–479 î.Hr.).


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Confucianismul

▪ ca învăţat foarte renumit, a avut cca. 3000 de elevi:

→ aforismele, discursurile şi ideile sale:

¥ înregistrate de elevii săi în lucrarea Lun-Yu


(„Convorbiri”):

√ organizată în 20 de secţiuni;

√ singura dintre cele cinci cărţi ale


confucianismului clasic: la care
Confucius a colaborat direct.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Confucianismul

Lun Yu („Convorbiri”), lucrarea care cuprinde aforismele,


discursurile şi ideile lui Confucius.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Confucianismul

▪ confucianismul:

→ mai mult o doctrină etico-politică:

¥ decât un sistem filosofic.

→ se întemeiază mai degrabă pe interesul practic:

¥ decât pe determinarea teoretică.

→ natura este impregnată de esenţa divină, celestă:

¥ din care derivă şi natura umană.


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen
Confucianismul

▪ ideea care a generat confucianismul:

→ imaginarea unui sistem de guvernare care să


asigure ordinea în societate → Confucius:

¥ adversar al revoltelor populare: recomanda


poporului supunere faţă de conducători, iar
conducătorilor grijă faţă de popor;

¥ a dorit răspândirea învăţăturii în popor:


a întemeiat prima şcoală particulară din
antichitatea chineză.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Confucianismul

▪ buna înţelegere între oameni şi ordinea socială:

→ desăvârşirea interioară a individului;

→ înţelegerea necesităţii structurilor sociale şi


culturale;

→ ideal împlinit prin:

¥ respectarea riturilor, a obiceiurilor şi


tradiţiilor din cele mai îndepărtate vremuri;

¥ supunere, omenie şi curaj.


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Confucianismul

▪ confucianismul ca sistem s-a construit pe:

→ respectul ierarhic în familie şi în societate;

→ respectul pentru învăţătură şi învăţaţi;

→ respectul pentru binele public;

→ virtuţile admirate de Confucius:

¥ pietatea filială;

¥ respectul de frate;
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Confucianismul

¥ loialitatea;

¥ fidelitatea;

¥ iubirea;

¥ curajul;

¥ virtutea cardinală:

√ ren: principiul
iubirii între oameni.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Confucianismul

→ Confucius: gânditorul care a influenţat covârşitor


civilizaţia Extremului Orient Antic;

→ confucianismul:

¥ ca şi budismul: s-a răspândit din China


până în Coreea, Indochina şi Japonia;

¥ după o evoluţie de trei secole:


transformare treptată într-o doctrină
religioasă.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Vraci şi vrăjitori. Yang şi Yin

▪ în China Antică:

→ prezenţa şi priceperea farmacistului (yi-shen):

¥ nu a însemnat dispariţia vracilor şi a


vrăjitorilor.

▪ magia vindecătoare din China Antică:

→ a dat naştere unei concepţii bizare:

¥ despre existenţa principiilor antagoniste


yang şi yin.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Vraci şi vrăjitori. Yang şi Yin

▪ lui yang („cel luminat”) îi corespund numeroase lucruri şi


noţiuni, dar şi sexul masculin;

▪ lui yin îi corespund întunericul, celelalte noţiuni, numerele


impare şi – bineînţeles – sexul feminin.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Vraci şi vrăjitori. Yang şi Yin

Magia vindecătoare din China Antică a dat naştere unei concepţii bizare,
despre existenţa principiilor antagoniste yang şi yin.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Vraci şi vrăjitori. Yang şi Yin

▪ de aici o serie de deducţii:

→ despre legături stranii, oculte, care ar exista între


diverse obiecte, fenomene, fiinţe, organele corpului
etc., iar ca urmare:

¥ ideea căutării înverşunate a apei vieţii


(elixirului vieţii):

√ devenită foarte rentabilă alchimiştilor,


în Evul Mediu european.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Vraci şi vrăjitori. Yang şi Yin

Ideea căutării înverşunate a apei (elixirului) vieţii a devenit


foarte rentabilă alchimiştilor, în Evul Mediu european.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Shan-Nong Ben Cao (Farmacopeea lui Şan-Nong)

▪ cunoştinţele despre medicament s-au dezvoltat empiric:

→ farmacia chineză a atins un prim apogeu în


sec. II î.Hr., de la finele căruia datează Shan-Nong
Ben Cao („Farmacopeea lui Şan-Nong”):

¥ 365 de remedii:

√ 230 de produse vegetale;

√ 89 din regnul animal;

√ 46 de minerale.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Shan-Nong Ben Cao (Farmacopeea lui Şan-Nong)

Devenită manual oficial, Shan-Nong Ben Cao („Farmacopeea lui


Şan-Nong”) cuprinde câte un remediu pentru fiecare zi a anului.
Este considerată cartea legendarului împărat Shan-Nong,
adorat ca zeu al medicinii, descoperitorul ceaiului
(2737 î.Hr.) şi al plantelor cu virtuţi terapeutice.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Shan-Nong Ben Cao (Farmacopeea lui Şan-Nong).


Clasificarea remediilor: inofensive, utilizabile cu grijă
şi otrăvitoare

▪ produse vegetale cunoscute în acel timp: iarba de


Ephedra, rădăcina de Ginseng, frunza de Ginkgo etc.;

▪ remediile din „Farmacopeea lui Şan-Nong”, grupate în trei


categorii, după toxicitatea lor: inofensive, utilizabile cu un
anumit discernământ şi otrăvitoare;

▪ valoarea lucrării: cucerirea unor cunoştinţe mai temeinice


despre efectul plantelor tămăduitoare;
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Shan-Nong Ben Cao (Farmacopeea lui Şan-Nong).


Clasificarea remediilor: inofensive, utilizabile cu grijă
şi otrăvitoare

Ginseng radix.
Ephedrae herba
(ma huang). Ginkgonis folium.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Yi-shen, farmacist. Controlul calităţii materiilor prime


medicinale

▪ începând din sec. IV î.Hr.:

→ cu 2–3 secole mai înainte de apariţia Farmacopeii


lui Şan-Nong:

¥ a fost înfiinţată o profesie foarte


interesantă pentru istoria farmaciei:

√ yi-shen:

≈ farmacistul în China Antică.


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Yi-shen, farmacist

Yi-shen, farmacistul în China Antică.


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Yi-shen, farmacist. Controlul calităţii materiilor


prime medicinale

→ yi-shen:

¥ datoria de a verifica personal calitatea


fiecărei materii prime medicinale cu care
urma să prepare reţetele:

√ în prezent, aceste verificări revin:

≈ expertizei farmacognostice;

≈ farmacistului analist.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Yi-shen, farmacist. Forme farmaceutice

▪ farmaciştii Antichităţii chineze ştiau să prepare:

→ soluţii;

→ colire;

→ decocturi; → infuzii; → sucuri vegetale;

→ unguente; → mixturi; → emplastre;

→ paste; → pilule; → prafuri.


China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Yi-shen, farmacist. Doze terapeutice pentru săruri de


mercur, arsen, plumb ş.a.

▪ urmărind concepţia yang şi yin:

→ chinezii au stabilit cantităţile active terapeutic ale


unor substanţe minerale:

¥ în prezent se numesc doze terapeutice;

¥ cu secole înaintea elaborării farmacopeilor pe


principii galenice: chinezii precizaseră aceste
cantităţi pentru unele săruri de Hg, As, Pb ş.a.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Yi-shen, farmacist. Doze terapeutice pentru săruri de


mercur, arsen, plumb ş.a.

▪ probabil că la obţinerea acestor date:

→ au contribuit şi cei şapte împăraţi:

¥ care şi-au găsit sfârşitul otrăviţi cu pilule


de nemurire:

√ ei au făcut parte din Dinastia Than:

≈ care a dat Chinei 22 de


împăraţi.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Yi-shen, farmacist. Numeroase plante binefăcătoare

▪ farmacia Chinei Antice:

→ rămâne apreciabilă în istoria medicamentului:


selecţionarea unui mare număr de plante cu adevărat
binefăcătoare.

▪ de-a lungul secolelor, originalitatea civilizaţiei chinezilor a


stârnit curiozitatea europenilor:

→ medicina lor tradiţională: renumită şi încă prea


puţin cunoscută lumii.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Viziune raţională asupra lumii. Nimic transcendent şi


inexplicabil

▪ încă din antichitate, chinezii:

→ au avut o viziune raţională asupra lumii:

¥ nimic nu era transcendent şi


inexplicabil.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Asemănări cu ştiinţa indiană

▪ analogii:

→ mai numeroase între ştiinţa chineză şi cea indiană:

¥ decât între ştiinţa indiană şi cea occidentală:

√ chinezii nu au trecut la etapa


superioară → experiment şi verificare:

≈ nu au ajuns la concluziile care


devin definiţii: nu au făcut pasul
spre ştiinţa propriu-zisă.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen
Spătarul Nicolae Milescu

▪ în sec. al XVII-lea:

→ Spătarul Nicolae Milescu (1636–1708):

¥ întors dintr-o misiune diplomatică în China:

√ în lucrarea „Descrierea Chinei” a scris:


„Ei au tipărit multe cărţi despre medicină
şi despre multe alte meşteşuguri, iar cât
priveşte pe cel al tămăduirii, acesta este
la ei mai presus decât al doctorilor
noştri...”;
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Spătarul Nicolae Milescu

√ „… Ei au multe cărţi
doctoriceşti în care sunt
descrise şi desenate tot
felul de ierburi, rădăcini
şi pietre... În spiţerii se
vând foarte multe
rădăcini de leac, dintre
care unele nu se găsesc
în Europa”.
China Antică. Farmacopee originală, yi-shen

Spătarul Nicolae Milescu

Marcă poştală aniversară „Nicolae Milescu-Spătarul” (9.05.1998).

S-ar putea să vă placă și