Sunteți pe pagina 1din 92

Istoria Farmaciei

Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Conflagraţiile mondiale. Comunismul. Holocaustul.

Decolonizarea. Revoluţia ştiinţifică şi tehnică

▪ cea de a douăzecea sută de ani a Erei Creştine:

→ dintr-un anumit punct de vedere: a fost secolul

războaielor mondiale, al crimelor comunismului,

al holocaustului şi al decolonizării;

→ dintr-o altă perspectivă: secolul vitezei, al revoluţiei

ştiinţifice şi tehnice, al medicamentului.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Conflagraţiile mondiale.
Comunismul. Holocaustul

▪ comunismul, nazismul (două barbarii):

→ cu prima conflagraţie mondială: şi-a


făcut loc în lume comunismul;

→ cea de a doua: provocată de nazism;

→ Drepturile Omului, atât de solemn


proclamate şi repetate, începând din
anul 1789: au fost monstruos încălcate;
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi
Conflagraţiile mondiale. Comunismul. Holocaustul

→ Liga Drepturilor Omului, fondată la Paris, în 1898:


a fluturat un ideal căruia autorităţile i-au întors spatele;

→ cele două sisteme totalitare şi-au folosit


discreţionar puterea politică şi puterea judiciară:
cu precădere împotriva propriilor cetăţeni;

→ până la dărâmarea Zidului Berlinului: crimele


comunismului, peste 100 milioane de victime;

→ cealaltă monstruozitate, soluţia finală: a ucis în


Holocaust cca. 6 milioane de evrei.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Conflagraţiile mondiale. Comunismul. Holocaustul


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Decolonizarea

▪ decolonizarea posesiunilor britanice, franceze, belgiene


din Africa, între anii 1955 şi 1966: a fost un real succes din
punctul de vedere al drepturilor şi libertăţilor omului;
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Revoluţia ştiinţifică şi tehnică

▪ din alt punct de vedere, secolul:

→ revoluţiei ştiinţifice şi tehnice;

→ vitezei;

→ aviaţiei şi cosmonauticii;

→ chimizării;

→ automatizării şi informatizării;

→ energiei nucleare;
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Revoluţia ştiinţifică şi tehnică

→ televiziunii, telefoniei mobile;

→ descifrării bazelor moleculare

ale structurii (organismelor) vii;

→ înţelegerii mecanismului

enzimatic;

→ Internetului, globalizării,

sateliţilor etc.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Oficinele. Farmacia galenică.


Tehnologia farmaceutică industrială

▪ în sec. XX, istoria farmaciei a înregistrat


schimbări majore:

→ în primele cinci decenii, oficinele au


dezvoltat activităţile galenice:

¥ în continuare, au devenit, din ce în ce mai


mult, dependente de produsele tehnologiei
farmaceutice industriale.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Oficinele. Farmacia galenică. Tehnologia

farmaceutică industrială

→ sub impactul noutăţilor oferite de evoluţia ştiinţei:

cercetarea medicamentului s-a intensificat;

→ s-au dezvoltat rapid metodele de identificare şi

izolare a principiilor active din plante;

→ au luat amploare sinteza chimică şi valorificarea

noilor structuri în terapeutică.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Oficinele. Farmacia galenică

La începutul sec. XX, vitrinele oficinelor etalau farmacia galenică.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Alexander Tschirch

▪ prof. dr. Alexander Tschirch (1856–1939):

→ după ce fuseseră descoperiţi primii alcaloizi,


derivaţi aromatici, compuşi terpenoidici etc.:

¥ a crescut interesul în direcţia cercetării resurselor


naturale de interes medicinal şi cunoaşterii structurii
chimice a principiilor active.

→ a intitulat definitiv disciplina care se ocupă cu


aceste cercetări: Farmacognozie;
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi
Alexander Tschirch

→ Christianus Aenotheus Seydler: propusese noul

nume încă din 1815, în locul anticului Materia medica,

dar fără succes;

→ prin opera lui Alexander Tschirch, de 1151 pagini,

cu titlul Handbuch der Pharmakognosie:

¥ publicată între anii 1908–1912: noua denumire a

devenit foarte apreciată în cadrul laboratoarelor şi

catedrelor de specialitate.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Fitochimia farmaceutică

▪ la începutul sec. XX:

→ se cunoşteau aprox. 30 de alcaloizi:

¥ printre care şi doi compuşi din ergot


(Secale cornutum):

√ obţinuţi în 1875 de către farmacistul


Charles Joseph Tanret (1847–1917)
din Troyes (Augustobona Tricassium).

→ evident, cercetările au continuat;


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Fitochimia farmaceutică

→ începând din 1918, timp de o jumătate de secol:

¥ în S.U.A.: Jacobs şi colaboratorii, Stoll;

¥ în Elveţia: Hofmann şi colaboratorii;

¥ izolarea şi determinarea structurilor moleculare


pentru 12 alcaloizi din ergot.

→ în 1952, Müller, Schlittler şi Bein: reserpina;

→ în 1955, Svoboda şi Benson: vincaleucoblastina.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Fitochimia farmaceutică

▪ un eminent farmacolog francez, M. Jourdain:

→ a prezentat, în anul 1976, rezultatele statisticilor


americane şi franceze;

→ a surprins auditoriul de la Zilele Farmaceutice


Franceze (Journées Pharmaceutiques de France):

¥ cu observaţia că aprox. 40% dintre medicamentele


moderne sunt substanţe de biosinteză care se obţin
din regnul vegetal (produse vegetale medicinale).
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Fitochimia farmaceutică

▪ în terapeutică (domeniul farmacologic):

→ se utilizează în mod curent cca. 50 de


alcaloizi;

→ până în anul 1950 erau cunoscuţi vreo


500 de alcaloizi;

→ în 1970 se identificaseră aprox. 6000;

→ iar Dicţionarul de alcaloizi publicat în


anul 1988 cuprindea 10 000 de titluri.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Fitochimia farmaceutică

▪ în domeniul heterozidelor cardiotonice (cardioactive):

→ după începutul făcut de Nativelle, în 1871:

¥ s-au izolat 29 de glicozide din produsul medicinal


Digitalis purpureae folium;

¥ iar din Digitalis lanatae folium: alte 63 de glicozide.

→ în mod asemănător, reuşita lui Fraser, din 1869:

¥ a fost urmată de eforturile ştiinţifice din care a


rezultat izolarea diferitelor glicozide strofantice.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Fitochimia farmaceutică

▪ numeroase cercetări întreprinse de fitochimia farmaceutică:

→ au dus la identificarea:

¥ cca. 4000 de flavonoide;

¥ aprox. 450 de carotenoide;

¥ 150 de monoterpenoide;

¥ 1000 de sescviterpenoide;

¥ 120 de triterpenoide etc.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Fitochimia farmaceutică

Coperta I a volumului „Medicamente de biosinteză şi extracţie”.


H. Popescu, Seria „Biblioteca Farmacistului”, Ed. Dacia, Cluj, 1985.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Cromatografia

▪ tehnicile cromatografice:

→ reprezentau noi metode de laborator;

→ în domeniul produşilor de biosinteză:

au permis intensificarea cercetărilor şi

progresul atât de rapid al descoperirilor;

→ au simplificat enorm separarea şi

identificarea produşilor naturali.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Cromatografia

▪ cromatografia pe strat subţire (CSS, TLC):

→ răspândită prin manualul Dünnschicht-


chromatographie:

¥ prima ediţie: publicată în anul 1962;

¥ redactat de profesorul de farmacognozie


Egon Stahl (1924–1986), din Saarbrücken.

→ a adus cele mai mari servicii cercetărilor


şi învăţământului farmaceutic.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Fitoterapia ştiinţifică

▪ în farmacognozie se regăsesc bazele fitoterapiei ştiinţifice:

→ termenul de fitoterapie a fost creat în anul 1920,

de către medicul francez Henri Leclerc (1870–1955):

¥ era hotărât să transforme într-o ştiinţă modernă

străvechea practică tradiţională;

¥ Leclerc a promovat cercetarea chimică, farmaco-

dinamică şi clinică a plantelor medicinale în facultăţi.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Fitoterapia ştiinţifică

→ antrenate în acţiunile dr. Leclerc, laboratoarele de


farmacognozie din Franţa, apoi şi din alte ţări:

¥ au contribuit masiv la identificarea principiilor


active din plantele medicinale, la fundamentarea
şi promovarea fitoterapiei ştiinţifice.

→ M. Jourdain: prin proporţia de 40% medicamente


obţinute din plante, când îşi formulează prescripţiile,
medicii fac zilnic fitoterapie fără să-şi dea seama.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Sinteza

▪ sinteza substanţelor organice:

→ şi-a găsit cu greu drumul până în


chimia medicamentului: Wöhler a
obţinut ureea în anul 1828;

→ primele chimicale de sinteză:

¥ antifebrina, fenacetina, piramidonul,


antipirina, aspirina: au intrat în
terapeutică abia spre sfârşitul sec. XIX.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Sinteza

→ Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer


(1835–1917): a sintetizat acidul barbituric în 1865;

→ veronalul: a fost obţinut de Hermann Emil Fischer


(1852–1919) abia în anul 1903;

→ sinteza chimică a reuşit să producă: antiepileptice,


anestezice, analgezice, antihipertensive, dar şi anti-
histaminice, antiinflamatoare nesteroidiene (AINS),
antivirale, citostatice, diuretice, psihotrope etc.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Chimioterapice

▪ deosebit de importantă a fost sinteza de remedii specifice


(sau chimioterapice):

→ dintre specificele de sinteză: mai întâi au intrat în


istorie arsenobenzolii;

→ după câteva sute de compuşi sintetizaţi:

¥ în anul 1910, Ehrlich şi Hata au lansat preparatul


rezultat din încercarea cu nr. 606 (Salvarsan): efecte
specifice faţă de Treponema pallidum.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Chimioterapice

→ lansat de Ehrlich în anul 1912, preparatul nr. 914


(Neosalvarsan): a dominat terapeutica sifilisului mai
mult de o jumătate de secol;

→ trebuie reamintit că primul medicament specific


a fost un principiu activ izolat dintr-un produs natural:

¥ chinina: activă contra agenţilor malariei, respectiv


împotriva protozoarelor parazite din cadrul genului
Plasmodium (P. malariae, P. falciparum, P. vivax).
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Chimioterapice

▪ termenul de chimioterapie, creat în anul 1922:

→ reprezintă tratarea unor boli cu substanţe toxice


capabile să atace preferenţial anumite organisme
parazitare: fără să afecteze organismul gazdă;

→ sunt considerate, de asemenea, chimioterapice:

¥ medicamentele antitumorale sau cele antileucemice:


pentru toxicitatea lor faţă de celulele canceroase,
respectiv faţă de celulele leucemice.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Chimioterapice

▪ şi sulfamidele sunt considerate chimioterapice:

→ prima dintre ele: sintetizată în 1908, de Paul Gelmo;

→ în terapeutică au ajuns abia în 1935, prin Prontosil


(sulfamida roşie): după doi ani de succese obţinute
de Gerhard Domagk (1895–1964);

→ reuşite apreciabile ale chimioterapiei: sulfanilamida,


sulfapiridina etc., asocierile cu sulfametoxazol în
Triméthoprime, sulfamidele antidiabetice.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Chimioterapice

▪ ca specifice antituberculoase, au avut succes terapeutic:

→ acidul para-aminosalicilic (PAS, PASER);

→ şi mai ales hidrazida izonicotinică: sintetizată în


anul 1952 de specialiştii din mai multe laboratoare şi
lansată apoi de firma Bayer.

▪ în sec. XX, chimia biologică a înregistrat o evoluţie rapidă:

→ pentru care descoperirea hormonilor şi a


vitaminelor: a însemnat un lung şir de succese.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Hormonii. Sinteza

▪ sinteza lor chimică a transformat hormonii în medicamente


care au luat cu rapiditate drumul farmaciilor:

→ în anul 1901, Takamine: a izolat şi a cristalizat


adrenalina, sintetizată ulterior, în 1904, de Stolz;

→ în 1914: s-a descoperit tiroxina (E. C. Kendall);

→ în 1921: insulina (F. G. Banting, C. Best, J. MacLeod);

→ în ritm alert au fost descoperiţi şi apoi sintetizaţi


hormonii sexuali şi hormonii corticosuprarenalieni:
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Hormonii. Sinteza

¥ estradiolul: izolat în 1933 şi sintetizat în


anul 1948;

¥ progesteronul: 1934 şi sinteza în 1951;

¥ testosteronul: 1935 şi 1951;

¥ cortizolul, corticosteronul: 1937 şi 1951;

¥ aldosteronul: 1953 şi 1957;

¥ prostaglandinele: 1957 şi 1966.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Hormonii. Semisinteza

▪ semisinteza medicamentului este foarte profitabilă:

→ după cca. 4–9 tratamente (reacţii) chimice simple:

¥ spirosteranii şi solasodina din produse vegetale:

√ sunt transformate în hormoni sexuali, hormoni


corticosuprarenalieni şi derivaţii lor antiinflamatori
sau anabolizanţi.

→ producţia anuală cuprinde aprox. 100 t de hormoni


şi derivaţi hormonali;
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Hormonii. Semisinteza

→ sinteza totală a compuşilor steroidieni:

¥ este extrem de costisitoare: prea lungă ca durată,


necesitând câte o hală industrială pentru fiecare
dintre cele aprox. 30–40 de operaţii chimice distincte.

→ extracţia hormonilor din glande animale este şi mai


puţin posibilă (cu randamente extrem de mici):

¥ din ovarele a cca. 12 000 de scroafe: se obţin doar


20 mg de progesteron.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Vitaminele şi vitaminoidele

▪ vitaminele şi vitaminoidele:

→ intrate în farmacii, una după alta: ca medicamente;

→ în ordinea alfabetică şi a numerelor cu care le-au


înregistrat descoperitorii lor.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Curarizantele de sinteză

▪ curarizantele de sinteză:

→ derivaţi de decametoniu şi
hexametoniu: sintetizaţi în 1959;

→ obţinute după ce Patton şi


Zainis au formulat teoria azotului
cuaternar: pornind de la secretul
pe care l-au descifrat în structura
tubocurarinei.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Antibioticele

▪ antibioticele rămân, indiscutabil:

→ descoperirea cu cel mai mare


răsunet în era medicamentului:
dată fiind eficacitatea lor în terapia
antiinfecţioasă;

→ penicilina singură salvase, până


în 1979, mai multe vieţi decât suma
vieţilor pierdute în ambele războaie
mondiale.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Antibioticele

▪ au fost identificate mii de specii heterotrofe:

→ după cercetările iniţiate de Sir Alexander Fleming


(1881–1955) şi Selman Abraham Waksman (1888–1973);

→ capabile să biosintetizeze antibiotice, dar şi alte


substanţe cu însuşiri terapeutice;

→ respectiv sute de bacterii, actinomicete, ciuperci


microscopice, mucegaiuri: cultivate curent, în scopuri
productive (biotehnologia farmaceutică).
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Biotehnologia farmaceutică

▪ biotehnologia farmaceutică:

→ în scopul obţinerii unor


substanţe medicamentoase:

¥ cultivarea microorganismelor
heterotrofe;

¥ cultivarea celulelor, dar şi a


ţesuturilor vegetale şi animale;

¥ utilizarea enzimelor.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Biotehnologia farmaceutică

→ dezvoltarea biotehnologiei farmaceutice a început:

¥ în anul 1941, în S.U.A.: la renumita firmă Pfizer;

¥ cu producerea industrială a penicilinei: în culturi


submerse de mucegai Penicillium chrysogenum.

→ de altfel, diferite specii de Bacillus, Streptomyces,


Cephalosporium: produc numeroase alte antibiotice;

→ Fusarium sp., Trichoderma sp. etc.: biosintetizează


antibiotice oncolitice (trichothecene);
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Biotehnologia farmaceutică

Sediul din New York al firmei Pfizer.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Biotehnologia farmaceutică

→ fabricarea unor vitamine (B12), enzime, dextrani,


a ergometrinei etc.: de asemenea, depind tot de
biotehnologia farmaceutică;

→ rezultate avantajoase cu un mutant de Escherichia


coli, în care au fost încorporate genele care dirijează
biosinteza moleculelor insulinei umane:

¥ prin cultivarea celulelor pancreatice izolate in vitro:


primele rezultate la obţinerea insulinei, întâiul hormon
realizat pe cale industrială (prin inginerie genetică).
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Biotehnologia farmaceutică

→ obţinerea unor glicozide cardiotonice,

alcaloizi antitumorali etc.:

¥ prin aplicarea procedeelor ingineriei

genetice: de consanguinizare la plantele

medicinale superioare;

¥ ca urmare a combinării cu procedeele

biotehnologiei farmaceutice.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Învăţământul de farmacie

▪ învăţământul de farmacie
a evoluat mult în sec. XX:

→ cunoştinţele ştiinţifice:
au înregistrat o evoluţie şi
proliferare rapidă;

→ prin importantele servicii


aduse de profesie: în plan
social, cultural, economic.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Învăţământul de farmacie

▪ în Europa, la începutul sec. XX:

→ facultăţile de medicină patronau secţii de farmacie,

cu durata studiilor cuprinsă între 1–3 ani;

→ sub autoritatea integrală a facultăţii de medicină:

¥ absolvenţii stagiului de 3–5 ani ca elevi în cadrul

unei farmacii: deveneau studenţi după promovarea

examenului în faţa unei comisii.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Învăţământul de farmacie

▪ după primul război mondial, învăţământul de farmacie din


cadrul universităţilor:

→ dezvoltat şi extins pe durata a doi, apoi a trei ani:


făra a se fi renunţat la stagiul efectuat în farmacii;

→ înălţarea la rang de Facultăţi de Farmacie, a unor


Secţii din Facultăţile de Medicină: a început în anul
1920, la Paris, Montpellier, Nancy şi Strasbourg;

→ a fost înfiinţat şi doctoratul în farmacie.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Învăţământul de farmacie

▪ la sfârşitul celui de al doilea război mondial:

→ a crescut mult necesarul de farmacişti: pe măsură


ce s-au deschis tot mai multe oficine, laboratoare şi
fabrici de medicamente;

→ în concordanţă cu necesităţile: s-au înfiinţat alte


facultăţi de farmacie;

→ în ritmul în care s-a dotat material şi s-a încadrat


cu profesori, învăţământul de farmacie:
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Învăţământul de farmacie

¥ încă rămas la nivel de secţii în multe facultăţi de


medicină: a fost ridicat la rangul de facultate;

¥ în Franţa, etapa transformărilor de acest fel: s-a


încheiat în anul 1954, cu ultima înălţată în rang,
Secţia de Farmacie din Grenoble.

→ durata studiilor universitare: a crescut la cinci ani;

→ s-a renunţat la stagiul de învăţământ practic anterior


studenţiei (3–5 ani într-o farmacie).
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Industria de specialităţi

▪ creşterea consumului de medicamente:

→ progresul ştiinţelor medicale: prin perfecţionarea


politicilor sanitare de la nivel naţional;

→ evoluţia demografică, prelungirea duratei vieţii,


creşterea nivelului de trai;

→ în ritmul alert în care a avansat extracţia produşilor


naturali şi sinteza chimică: a crescut mult numărul de
substanţe active de interes terapeutic.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Industria de specialităţi

▪ pentru susţinerea noii situaţii din domeniul terapeutic:

→ evoluţia ştiinţei şi tehnicii: transferarea masivă în


industrie a efortului de preparare a diferitelor forme
farmaceutice (clasice, dar şi moderne);

→ a crescut numărul de fabrici: condiţionarea miilor


de substanţe active noi în forme farmaceutice;

→ tehnologiile au fost actualizate şi diversificate;

→ s-au inventat multe forme farmaceutice noi.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Industria de specialităţi

▪ în cea de a doua jumătate a sec. XX, în farmacii:

→ s-a înregistrat o schimbare radicală a activităţii;

→ de la activităţile de preparare a formelor galenice


s-a trecut destul de rapid la cele de expertiză:

¥ prin efortul de cunoaştere a miilor de specialităţi


farmaceutice industriale (inovatoare sau generice);

¥ consilierea competentă a medicilor şi pacienţilor;

¥ aprovizionarea şi dispensarizarea.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi
Industria de specialităţi

▪ specialităţile industriale au numeroase


şi importante avantaje:

→ formularea constantă: incompatibilităţile


sunt excluse;

→ forma de condiţionare realizată perfect


şi rapid: în instalaţii industriale specializate;

→ controlul de calitate sever şi permanent;

→ conservarea garantată pentru o perioadă


declarată.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Industria de specialităţi

▪ tehnologia farmaceutică:

→ s-a dezvoltat rapid în industrie:


pentru a face faţă creşterii subite
a cererilor sectorului farmaceutic
aflat în serviciul populaţiei;

→ medicamentele preparate în
farmacii: înlocuite cu specialităţile
farmaceutice.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Industria de specialităţi

▪ specialităţile farmaceutice în Franţa, la începutul sec. XX:

→ 80% din medicamente erau realizate în farmacie:


dintre acestea, numai 10% reprezentau specialităţile;

→ în anul 1966: raportul a fost inversat;

→ în ediţiile apărute la sfârşitul secolului, Dictionnaire


Vidal: aprox. 5000 de specialităţi farmaceutice.

▪ în Germania, în anul 1975: o farmacie rula până la 17 500


de produse diferite;
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Industria de specialităţi

▪ specialităţile industriei de medicamente – dezavantaje:

→ în Franţa: 3000 de medicamente comercializate


în 11 000 de specialităţi, cu prezentări diferite;

→ specialităţile nu sunt întotdeauna diferenţiate:

¥ unele nu sunt uşor de adaptat: pentru un bolnav


sau altul, pentru un bătrân sau un copil.

→ preparatele magistrale: prezintă doze şi asocieri


gata adaptate, medicamente individualizate.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Industria de specialităţi

▪ în etapa creşterii rapide a necesităţii de


produse farmaceutice:

→ fabricile s-au înmulţit şi s-au dezvoltat,


s-au concurat şi s-au contopit: au devenit
companii, cu ramificaţii foarte întinse;

→ lista giganţilor cuprinde 18 producători


de medicamente, care deţin peste 80% din
cifra de afaceri mondială a domeniului,
cunoscutele firme:
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi
Industria de specialităţi

¥ Abbott; ¥ Pharmacia Corporation;

¥ Bayer; ¥ Sanofi–Synthélabo;

¥ Boehringer; ¥ Schering;

¥ Eli Lilly; ¥ Searle;

¥ GlaxoSmithKline; ¥ Bristol–Myers Squibb;

¥ Hoffmann–La Roche; ¥ Upjohn;

¥ Merck; ¥ Wyeth;

¥ concernul elveţian Novartis: cu Biochemie, Ciba şi Sandoz.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Industria de specialităţi

Industriile Merck (Darmstadt, Germania).


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Industria de specialităţi

▪ cunoscuta firmă Roche:

→ înainte de primul război mondial:


filiale în Milano, New York, Paris, Rio
de Janeiro, Montevideo, Barcelona,
Viena şi Londra;

→ după cel de al doilea război mondial,


în anul 1921, sub numele de Hoffmann–
La Roche, şi-a reluat dezvoltarea în:
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Industria de specialităţi

¥ Bruxelles (1920); ¥ Bombay (1928);

¥ Bucureşti (1922); ¥ Buenos Aires (1930);

¥ Varşovia şi Tokyo (1924); ¥ Montréal şi Riga (1931);

¥ Shanghai (1925); ¥ apoi în Stockholm (1939).

→ cu timpul, Hoffmann–La Roche: a devenit unul dintre

primii 10 producători de medicamente la nivel mondial.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Industria de specialităţi

▪ Schering avea 113 agenţii şi subdiviziuni


asociate: deţinea unităţi de producţie în 18
ţări din America de Nord, America de Sud,
Asia şi Europa;

▪ concernul Novartis: a realizat una dintre


cele mai mari unificări din istorie;

▪ concernul GlaxoSmithKline: a devenit


numărul 1 al industriei farmaceutice din
Europa, în anul 2000;
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Industria de specialităţi

▪ politicile de extindere şi dezvoltare ale firmelor:

→ au condus la antrenarea de numeroşi angajaţi şi la


difuzarea produselor în multe ţări;

→ Eli Lilly: activa cu aprox. 41 000 de angajaţi;

→ Abbott: la un moment dat, avea 31 500 de angajaţi;

→ Sanofi–Synthélabo: 30 500 de angajaţi;

→ Boehringer, în 1981: 22 000 de angajaţi.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Industria de specialităţi

▪ difuzarea produselor farmaceutice:

→ Eli Lilly: în 158 de ţări;

→ Wyeth: în 140 de ţări;

→ Biochemie: în peste 100 de ţări;

→ Abbott, în cca. 130 de ţări: drepturi


mondiale asupra producerii de seringi
de unică folosinţă, preumplute cu o
doză mică de medicament injectabil.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Cercetarea medicamentului

▪ marii producători de medicamente depun şi cele mai mari

eforturi în domeniul cercetării şi al dezvoltării:

→ firma Sanofi–Synthélabo, cel mai tânăr holding

farmaceutic internaţional: aprox. 6300 de oameni

de ştiinţă angajaţi în cele 15 centre de cercetare;

→ Boehringer avea, în 1981, cca. 2200 de angajaţi în

cercetare şi dezvoltare: ~ 10% din totalul salariaţilor.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Controlul calităţii medicamentului

▪ studiile în laboratoare specializate – deosebit de importante:

→ pentru certificarea bioechivalenţei specialităţilor


industriale produse de companiile farmaceutice;

→ dezvoltarea tehnologiei farmaceutice industriale nu


se putea continua fără certitudinea că fiecare tabletă,
fiolă, în general fiecare unitate de produs livrată de
fabrici ca medicament: era garantată sub aspectul
identităţii, al dozei şi păstrării calităţii pe o anumită
durată de timp (termen de valabilitate).
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Controlul calităţii medicamentului

▪ normele severe GMP (Good Manufacturing Practices):

→ sunt reguli de bună practică: impuse şi verificate

periodic în unităţile producătoare de medicamente;

→ presupun controlul sever şi permanent al

medicamentului: din punct de vedere fizico-chimic,

microbiologic, sub aspectul stabilităţii etc.;


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Controlul calităţii medicamentului

→ numeroase fabrici de medicamente:

¥ şi-au înfiinţat şi dotat laboratoare şi

servicii proprii de control tehnologic,

analitic, microbiologic;

¥ şi-au organizat acest fel de control

complex: în fiecare fază a fabricaţiei,

în fiecare etapă a fluxului tehnologic.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Controlul calităţii medicamentului

▪ controlul calităţii medicamentului a devenit politică de stat:

→ a intrat în preocuparea administraţiilor naţionale:

care au fost nevoite să-şi înfiinţeze unităţi, servicii,

precum şi organisme specializate;

→ organismul cel mai cunoscut: FDA (Food and Drug

Administration) – Administraţia pentru Alimente şi

Medicamente a Statelor Unite ale Americii.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Controlul calităţii medicamentului

▪ în facultăţile de farmacie:

→ s-au înfiinţat catedre de controlul


medicamentului;

→ există laboratoare pentru instruirea


teoretică şi practică a studenţilor;

→ periodic se organizează cursuri


postuniversitare de specializare a
farmaciştilor din serviciile implicate.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Controlul calităţii medicamentului

▪ ca structură multistatală, Uniunea Europeană (UE, EU):

→ urmăreşte alinierea politicilor statelor membre la


principii comune privind medicamentul;

→ la Strasbourg a fost creat organismul specializat:

¥ European Directorate for the Quality of Medicines –


EDQM (Directoratul European pentru Calitatea
Medicamentelor): aflat sub autoritatea Consiliului
Europei (CE, EC).
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Controlul calităţii medicamentului

▪ EDQM are între obiectivele sale principale:

→ elaborarea Farmacopeii Europene (Pharmacopée


Européenne, European Pharmacopoeia): patru ediţii
până la sfârşitul sec. XX (prima ediţie – 1969).
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi
Farmacopeea Internaţională

▪ farmacopeile:

→ au devenit necesare în sec. XVI: ca norme pentru


practica preparării medicamentelor în oficine urbane;

→ au început să circule şi au devenit utile pentru tot


mai multe comunităţi urbane;

→ ca un vizionar, în 1697, Nicolas Lémery: a publicat


celebra lui Pharmacopée Universelle;

→ în sec. XVIII: evoluţia social-politică a condus la


elaborarea farmacopeilor naţionale.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Farmacopeea Internaţională

▪ în sec. XX:

→ activitatea marilor producători a


realizat: diseminarea industriei de
medicamente pe toate continentele,
difuzarea produselor în toate ţările;

→ în consecinţă, a devenit necesară


unificarea şi internaţionalizarea
normelor din farmacopei.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Farmacopeea Internaţională

▪ elaborarea Farmacopeii Internaţionale:

→ prin întrunirea experţilor în şedinţe


de lucru preliminare: la Geneva, în anii
1938 şi 1939;

→ după al doilea război mondial:


activitatea a fost reluată în 1947;

→ prima ediţie din Pharmacopoea


Internationalis: publicată în 1950.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Farmacopeea Internaţională

▪ Organizaţia Mondială a Sănătăţii

(OMS, WHO):

→ patronează lucrările comisiilor

de experţi;

→ recomandă tuturor statelor

membre ONU: să se conformeze

indicaţiilor cuprinse în lucrare.


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Biofarmacia şi farmacocinetica

▪ observaţiile clinice au semnalat că situaţia este mult mai


complicată din punct de vedere teoretic şi practic:

→ din cauza necunoscutelor de care depinde efectul


unui medicament în organism;

→ ştiinţei i-a revenit realizarea fundamentării teoretice


şi dirijarea practică a proceselor tehnologice:

¥ obţinerea formelor farmaceutice: biodisponibilitate


maximă şi valoare terapeutică certă.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Biofarmacia şi farmacocinetica

▪ biofarmacia, ca domeniu de specialitate:

→ obiectul cercetărilor: factorii farmacotehnici


şi biologici care influenţează biodisponibilitatea
substanţelor medicamentoase din formele farma-
ceutice administrate organismului uman sau animal;

→ optimizarea formulării şi activităţii farmacologice


sau terapeutice a produselor farmaceutice: pentru
administrarea lor clinică.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Biofarmacia şi farmacocinetica

▪ un nou domeniu de cercetare – farmacocinetica:

→ ştiinţa care studiază dispunerea medicamentelor în


organism: absorbţia, transportul, distribuţia, trecerea
prin membrane, biotransformarea, eliminarea;

→ particularităţile farmacocinetice: responsabile de


anumite caracteristici ale acţiunilor farmacologice şi
ale efectelor toxice, în funcţie de gradul de localizare
tisulară, de transformările metabolice şi de alternanţa
dintre absorbţie şi eliminare.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Biofarmacia şi farmacocinetica

Coperta I a volumelor „Introducere în biofarmacie”, S. E. Leucuţa (1975)


şi „Farmacocinetica”, S. E. Leucuţa, R. D. Pop (1981). Seria „Biblioteca
Farmacistului”, Ed. Dacia, Cluj. Prof. dr. Sorin Emilian Leucuţa (1939–2016).
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Biofarmacia şi farmacocinetica

▪ este necesar ca aceste puncte de vedere


să fie cunoscute şi luate în seamă:

→ ca medicamentul să fie supus studiilor


de formulare a sistemului farmaceutic
optim;

→ să se determine experimental cei mai


potriviţi excipienţi pentru substanţa activă
în forma farmaceutică propusă.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi
Biofarmacia şi farmacocinetica.
Farmacia clinică

▪ în situaţia creşterii numărului medicamentelor


şi a înmulţirii categoriilor terapeutice:

→ farmaciei ca profesie i-a devenit necesară


orientarea clinică;

→ s-a dezvoltat o specializare pentru practica


farmaciei clinice în spitale;

→ precum şi pentru o farmacie orientată clinic


în oficinele publice.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Biofarmacia şi farmacocinetica

Coperta I a volumului „Elemente de farmacie clinică”. Sub redacţia


I. Simiti, Seria „Biblioteca Farmacistului”, Ed. Dacia, Cluj, 1984.
Prof. dr. Ioan Simiti (1928–1997), coordonatorul Seriei.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Societăţi internaţionale profesionale şi ştiinţifice

▪ Federaţia Internaţională Farmaceutică:

→ FIP: Fédération Internationale Pharmaceutique;

→ înfiinţată în anul 1912: cu sediul la Haga (Olanda);

→ membri: societăţi naţionale de ştiinţe farmaceutice;

→ farmaciştii militanţi pentru evoluţia profesiei: sunt

acceptaţi ca membri asociaţi;


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Societăţi internaţionale profesionale şi ştiinţifice

→ Federaţia organizează anual Congresul Internaţional


de Farmacie: manifestare dedicată informării ştiinţifice
de specialitate, comunicării şi coeziunii profesionale.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Ştiinţele farmaceutice. Publicaţii de specialitate

▪ în concordanţă cu progresul rapid al

cercetărilor ştiinţifice:

→ publicarea revistelor de specialitate:

organizată la alt nivel;

→ Annales Pharmaceutiques Françaises;

→ International Pharmaceutical Abstracts (IPA – S.U.A.);

→ Journal of the American Pharmaceutical Association;


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Ştiinţele farmaceutice. Publicaţii de specialitate

→ Deutsche Apotheker Zeitung (DAZ);

→ Journal of Pharmacy and Pharmacology


(Marea Britanie);

→ Acta Pharmaceutica Suecica (Suedia);

→ Il Farmaco (Italia);

→ alte publicaţii de mare prestigiu: The


Merck Index, E. Merck Annual Report,
Le Dictionnaire Vidal etc.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Învăţământul de istoria farmaciei. Societăţi ştiinţifice.

Publicaţii

▪ după primul război mondial, în câteva facultăţi:

→ a început predarea cursurilor de istoria farmaciei;

→ primul curs în România, printre cele dintâi din

lume: a fost iniţiat de prof. dr. Valeriu Lucian Bologa

(1892–1971), în anul 1929, în cadrul Universităţii

„Regele Ferdinand I” din Cluj;


Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Învăţământul de istoria farmaciei. Societăţi ştiinţifice.


Publicaţii

→ cu timpul: astfel de cursuri au ajuns să fie oferite


studenţilor din toate facultăţile de farmacie.

▪ Societatea de Istoria Farmaciei (SHP):

→ a fost fondată în data de 1 februarie 1913, la Paris;

→ Bulletin de la Société d’Histoire de la Pharmacie,


înfiinţat tot în anul 1913: din 1930 se intitulează Revue
d’Histoire de la Pharmacie (RHP).
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Învăţământul de istoria farmaciei. Societăţi ştiinţifice.


Publicaţii

▪ Academia Internaţională de Istoria Farmaciei (AIHP):

→ înfiinţată la 13 iunie 1952: prof. dr. Georg Edmund


Dann (1898–1979) din Kiel, prof. dr. Dirk Arnold Wittop
Köning (1911–2001) din Amsterdam, dr. Pieter
Hendrik Brans (1899–1980) din Rotterdam;

→ scop: reunirea elitelor profesiei, care îşi consacră


eforturile pentru promovarea istoriei farmaciei în
învăţământ, muzeologie şi cercetare.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Noi perspective la sfârşitul secolului al XX-lea

▪ eforturile în domeniul ştiinţelor farmaceutice continuă:

→ reunite în cadrul marelui concern elveţian Novartis:

¥ reputatele firme de medicamente Biochemie, Ciba


şi Sandoz au integrat reţeaua Novartis Functional
Genomics and Disease:

√ şi-au propus descoperirea de molecule active axate


pe familii specifice de gene şi proteine, căutarea unor
ţinte terapeutice.
Secolul al XX-lea. Industria de specialităţi

Noi perspective la sfârşitul secolului al XX-lea

→ crearea de numeroase oportunităţi:

¥ pentru potenţiale intervenţii terapeutice;

¥ pentru terapii mai sigure şi preventive:


anihilarea unor mecanisme biologice simple,
cauzatoare de manifestări patologice.

→ la sfârşitul sec. XX, cercetării farmaceutice


i s-a deschis perspectiva largă a unei ştiinţe
noi: farmacogenomica.

S-ar putea să vă placă și