Sunteți pe pagina 1din 1

ANALIZA ORGANICA FUNCTIONALA I

Teme de control
1. Ce trebuie sa se observe la identificarea unei hidrocarburi nesaturate
prin oxidare cu permanganat de potasiu?
2. Ce produs de reactie vizibil trebuie sa se obtina din reactia de
identificare a acetilenei cu reactiv Nessler; dar cu reactiv Tollens?
3. Scrieti reactiile de oxidare ale n-propanolului si izopropanolului cu
bicromat de potasiu in mediu acid si stabiliti coeficientii stoechiometrici,
indicand procesele redox (conform modelului rezolvat de la oxidarea unei
alchene cu permanganat de potasiu).