Sunteți pe pagina 1din 6

www.matematicon.

ro

Bacalaureat
Subiecte Bacalaureat 29 august 2012, M2
Subiecte rezolvate –Bacalaureat 29 august 2012, M2

Gasiti mai jos rezolvarea detaliata a subiectelor Bacalaureat 29 august 2012, M2

Subiectul I

1. Se considera numarul a = log 3 2. Aratati ca log 3 6 = 1 + a.

Rezolvare:

log 3 6 = log 3 (3·2) = log 3 3 + log 3 2 = 1 + a.

2. Determinati numarul real m, stiind ca punctul A(0, 1) apartine graficului functiei f:R  R,

f(x) = x 2 - 2x + m -3.

Rezolvare:

A(0, 1) apartine graficului functiei f  f(0) = 1  0 – 0 + m – 3 = 1  m = 4.

3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia log 2 (x + 1) - log 2 (x + 3) = -1 .

Rezolvare:

x  1  0  x  1
Conditie de existenta a logartmilor    x  [- 1, +  ).
x  3  0  x  3

x1 x1 x1 1


log 2 (x + 1) - log 2 (x + 3) = -1  log 2 =-1  = 2 1  =  2x + 2 = x + 3 
x 3 x 3 x 3 2

 x = 1  [- 1, +  )  S = { 1}

4. Determinati probabilitatea ca, alegand un numar din multimea {1, 2, 3, ... , 30}, acesta sa fie
divizibil cu 7.

Rezolvare:

Numarul de cazuri favorabile (n )


Probabilitatea cautata (p) =
Numarul de cazuri posibile (m )

Numarul de cazuri favorabile (n) = Numarul multiplilor lui 7 din multimea {1, 2, 3, ... , 30}.

www.matematicon.ro
www.matematicon.ro

Aceste numere sunt 7, 14, 21 si 28. Deci n = 4

Numarul de cazuri posibile (m) = Numarul elementelor multimii {1, 2, 3, ... , 30}.

Deci m = 30

n 4
Deci p = = = 0,1(3).
m 30

5. In reperul cartezian xOy se considera punctul A(4, - 1). Determinati coordonatele punctului
B, stiind ca O este mijlocul segmentului (AB).

Rezolvare:

xA  xB y  yB
O este mijlocul segmentului AB  coordonatele punctului O sunt x O = si y O = A
2 2

xA  xB 4  xB
xO=  0=  x B + 4 = 0  x B = -4,
2 2

yA  yB 1 yB
yO=  0=  yB - 1 = 0 yB = 1
2 2

Deci B are coordonatele x B = - 4 si y B = 1.

6. Calculati cosinusul unghiului A al triunghiului ABC, stiind ca AB = 5, AC = 6, BC = 7.

Rezolvare:

Conform teoremei cosinusului avem BC 2 = AB 2 + AC 2 - 2AB·AC·cos A 

12 1
 49 = 25 + 36 - 2·5·6·cos A  60·cos A=61 – 49  60·cos A = 12  cos A =  cos A=
60 5

www.matematicon.ro
www.matematicon.ro

Subiectul II

x  y  z  1

1. Se considera sistemul  2x  ay  3z  1 unde a  R si se noteaza cu A matricea sistemului.
 4 x  a 2 y  9z  1

a. Aratati ca det A = - a 2 + 5a - 6.
b. Determinati valorile reale ale numarului a pentru care matricea A este
inversabila.
c. Pentru a = 1, rezolvati sistemul.

Rezolvare:
1 1 1
a) det(A)= 2 a 3 = 9a + 12 + 2a 2 – 4a – 18 – 3a 2 = - a 2 + 5a - 6.
4 a2 9

b) A este inversabila  det A  0 .

det A = 0  - a 2 + 5a – 6 = 0  a 2 - 5a + 6 = 0,  = 25 – 24 = 1,

51
a 1, 2 =  a 1 = 3, a 2 = 2. Deci pentru a  R\{2, 3} matricea A este inversabila.
2

x  y  z  1

c) Daca a = 1   2x  y  3z  1 si det(A)  0. deci sistemul este compatibil determinat.
 4 x  y  9z  1

det A = - 1 2 + 5 – 6 = -2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
d x = 1 1 3 = 0, d y = 2 1 3 = 9 + 12 + 2 – 4 – 3 – 18 = - 2, d z = 2 1 1 = 0
1 1 9 4 1 9 4 1 1

0 2 0
x= = 0, y = = 1, z = = 0  S = {( 0, 1, 0)}.
2 2 2

www.matematicon.ro
www.matematicon.ro

2. In Z 5 [X] se considera polinomul f  mX 5  nX , cu m, n  Z 5 .

a. Determinati n  Z 5 pentru care f( 1̂ ) = m.


b. Pentru m = 1̂ si n = 4̂ , determinati radacinile din Z 5 ale polinomului.
c. Aratati ca, daca f( 1̂ ) = f( 2̂ ), atunci f( 3̂ ) = f( 4̂ ).

Rezolvare:

a) f( 1̂ ) = m  m + n = m  n = 0̂
b) m = 1̂ si n = 4̂  f = X 5 + 4̂ X .
Consideram ecuatia x 5 + 4̂ x = 0 . Radacinile polinomului f sunt solutiile ecuatiei x 5 + 4̂ x = 0 
x(x 4 + 4̂ ) = 0  x = 0̂ sau x 4 + 4̂ = 0̂ .
x 4 + 4̂ = 0̂ /+ 1̂  x 4 = 1̂

x 0̂ 1̂ 2̂ 3̂ 4̂
4
x 0̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂

Deci radacinile polinomului sunt { 0̂ , 1̂ , 2̂ , 3̂ , 4̂ }= Z 5 .

c) f( 1̂ ) = f( 2̂ )  m· 1̂ 5 + n· 1̂ = m· 2̂ 5 + n· 2̂  m + n = 2̂ m + 2̂ n  m + n = 0̂ (1)

f( 3̂ ) = f( 4̂ )  m· 3̂ 5 + n· 3̂ = m· 4̂ 5 + n· 4̂  3̂ m + 3̂ n = 4̂ m + 4̂ n  m + n = 0̂ ceea ce este
adevarat din (1) . Deci f( 3̂ ) = f( 4̂ ) daca f( 1̂ ) = f( 2̂ )

www.matematicon.ro
www.matematicon.ro

Subiectul III

x2  x  1
1. Se considera functia f : R \ { 1}  R , f (x)  .
x1
a. Calculati f'(x), x  R\{- 1}
f ( x )  ln x
b. Calculati lim 2 .
x   x  x  1

c. Determinati ecuatia asimptotei oblice spre +  la graficul functiei f.

Rezolvare:
 x2  x  1  (x 2  x  1)' (x  1)  (x 2  x  1)(x  1)' (2x  1)(x  1)  ( x 2  x  1)
a) f'(x) =   ' = = =
 x1  ( x  1) 2 ( x  1) 2
2x 2  x  2 x  1  x 2  x  1 x 2  2x
= =
(x  1) 2 (x  1) 2
x2  x 1
 ln x
f ( x )  ln x x1 ln x
b) 2 = 2
=
x  x1 x x1 x1

f ( x )  ln x ln x 
lim 2
= lim . Cazul
x   x  x  1 x   x  1 
Functiile g(x) = ln x si h(x) = x + 1 sunt derivabile pe (0, +  ) si f'(x)  0 pentru x > 0.
1
ln x (ln x)' 1
Aplicam regula lui l’Hospital  lim = lim = lim x = lim = 0.
x   x  1 x   ( x  1)' x   1 x   x

x2  x  1
f (x) x1 x2  x  1
c) m = lim = lim lim =1
x   x x   x x   x2  x
 x2  x  1  x2  x 1 x2  x  2x  1
n = lim (f(x) – mx) = lim   x  = lim = lim =-2
x   x  
 x1  x  x1 x   x1

Deci y = x – 2 este ecuatia asimptotei oblice spre +  la graficul functiei f.

www.matematicon.ro
www.matematicon.ro

2. Se considera functia f : ( 0,   )  R , f ( x )  e x x  1 .
f(x)
a. Determinati primitivele functiei g : (0,   )  R , g(x)  .
x1
2
b. Calculati 
1
x  1  f (x )dx .

c. Calculati aria suprafetei determinate de graficul functiei h:(0, +  )  R,

h(x) = e  x f(x), axa Ox si dreptele de ecuatii x = 2 si x = 3.

Rezolvare:

f(x) ex x  1
a) g (x)  = ex .
=
x1 x1
Deci multimea primitivelor functiei g este {G(x) = e x + C/ C R }

2 2 2 2
b)  x  1  f (x )dx =  x  1  e x  x  1dx =  e x ( x  1)dx =  (e
x
)' ( x  1)dx =
1 1 1 1
2
= e x (x + 1) 2
1 -  e x dx = 3e 2 - 2e - e x 2
1 = 3e 2 - 2e – (e 2 - e ) = 2e 2 - e
1

c) h(x) = e  x f(x) = e  x ·e x x1= x  1 > 0 pentru x  [2, 3].


3
3 3 3 1 3 3 3
(x  1) 2
2  2  2 3
 =  2  3 3 = 16  2 3 .
A=  h(x)dx =  2
x  1dx =  ( x  1) dx =
3
= 4  32
3   3
 3

2 2 2 2 
2

www.matematicon.ro

S-ar putea să vă placă și