Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ

Avizat,
Inspectoratul Școlar Județean Dolj,
Inspector școlar,
Prof. Simona CHIRIȚĂ

PROIECT CULTURAL – ARTISTIC

NR………./……………...............
Inspectoratul Școlar Județean Dolj
Inspector General,
Prof. Leontina-Monica SUNĂ

NR........../……………............................. NR………/……………….......................
Grădinița Cu P.P. ”SF.ANA” Craiova Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”

Director, Director,
Prof. Istudor Tatiana Camelia Prof.Dr. Dindirică Lucian
Ministerul Educaţiei Naționale
FORMULAR DE APLICAŢIE

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Grădiniţa „SF. ANA”, Craiova


Adresa completă: Str. Crişului, Nr. 14
Nr. de telefon/fax: 0251530191
Site şi adresă poştă electronică: gradinitasfana@yahoo.com
Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact):
 Ghiţă Corina-Maria, profesor învăţământ preprimar, tel: 0762028692, e-mail:
corinaghita15@gmail.com
 Dobre Adriana Iulia, profesor învăţământ preprimar, tel: 0767175697, e-mail
iulia.dobre.ddr@gmail.com
B. INFORMATII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului:”Călători în lumea cărților”


B.2. Categoria in care se incadreaza proiectul: Educaţie pentru dezvoltare personală-domeniul
cultural- artistic
Tip : local

C. REZUMATUL PROIECTULUI

       a. Acest proiect cuprinde activitati extracurriculare si îşi propune să trezească în sufletele fragile şi
avide de cunoaştere ale preşcolarilor dorinţa de a se apropia de carte, dorinţa de a citi, dorinţa de a
pătrunde încă de mici in universul liniştit al unei biblioteci, respectul faţă de carte, faţă de cel ce a scris-
o.

b. Număr de copii implicați:- 190 preșcolari

c. Activități propuse în ordinea în care se vor desfășura:


Pe parcursul anului şcolar se vor organiza: întâlniri de lucru între participanţii la proiect ,vizite,
activităţi desfasurate cu preşcolarii la biblioteca , acţiuni de observare şi cunoaştere a bibliotecii,
expoziţii cu lucrările copiilor organizate atât la biblioteca precum şi în grădiniţă, concursuri pe
diverse teme.
 ”În lumea poveștilor lui Petre Ispirescu”
 ”De ziua ta, mămico!”
 ”Bate primăvara-n geam”
 ”Contele de Monte Cristo - vizionare”
 ”Să învățăm despre roci și minerale – vizionare”
 „Din tainele zborului – vizionare”
d. Parteneri :
 Biblioteca județeană “Alexandru și Aristia Aman”
 Grupa mare “Steluțele” de la Grădinița ”SF.ANA” condusă de Constantinescu Iordana și
Mitrache Doina;
 Grupa mare “Buburuzele” de la Grădinița ”SF.ANA” condusă de Bejan Mariana si Marcu
Ramona
 Grupa mare ”Îngerașii” de la Grădinița ”SF. ANA” condusă de Radu Irina și Coteanu Stela
 Grupa mare „Fluturașii” de la Grădinița „SF. ANA” condusă de Segărceanu Ionela și
Boagiu Leontina
 Grupa mijlocie „Buburuzele” de la Grădinița „SF. ANA” condusă de Olteanu Delia și
Găgeatu Maria
 Grupa mijlocie „Fluturașii„ de la Grădinița „SF. ANA” condusă de Iordache Andreea și
Florica Mădălina
Coordonatori:
 Prof. Ghiță Corina-Maria
 Prof. Dobre Adriana Iulia
 Prof. Istudor Tatiana Camelia
D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. ARGUMENT

„ Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta in ea. Literatura îi satisface


această pornire, îl incită”. ( George Călinescu) 
Vârsta preşcolarităţii este cea mai favorabilă perioadă pentu acumularea unor impresii
puternice, este vârsta imaginaţiei, a fanteziei, a visării şi a jocului. Este unanim acceptat faptul că este
uşor să influenţezi formarea personalităţii copilului prin literatură, făcând apel la sensibilitatea celui
educat.
În ultimii ani se observă o scădere a interesului faţă de lectură. Televizorul, jocurile video şi
calculatorul sunt cele care au „furat”interesul copiilor şi chiar al adulţilor pentru a citi o carte.
Sunt copii care nu au o bibliotecă acasă, probabil din cauza preţului din ce în ce mai mare al
cărţilor sau din lipsa de interes a părinţilor faţă de acest domeniu. Instituţiile de învăţământ sunt cele
care trebuie să trezească copiilor interesul şi dragostea pentru citit .
Comunitatea locala are privilegiul de a-si pune o amprenta substantiala pe construirea
viitoarei personalitati a copiilor. Pe langa gradinita, familie, scoala, primarie, biserica, politie,
biblioteca judeteana ,,Alexandru si Aristia Aman”, incurajeaza, sustine chiar gradinita in realizarea
obiectivelor prioritare: pregatirea copiilor pentru o integrare sociala adecvata, pentru o integrare
scolara rapida.

D.2. OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL

 Stimularea interesului pentru lectură în perioada preşcolarităţii, imbogatirea


cunostintelor copiilor despre carte si impotanta ei, calauzirea pasilor copiilor spre
noianul de carti ce stau la indemana lor in vederea formarii si dezvoltarii intelectuale.

D.3. OBIECTIVE SPECIFICE:

 cunoasterea rolului bibliotecii;


 cunoasterea si respectarea regulilor de comportare civilizata intr-o biblioteca;
 formarea unor atitudini pozitive pentru lectură;
 însușirea cunoștințelor despre elementele distinctive ale unei carti si formarea
deprinderilor de manipulare a unei carti;
 dezvoltarea gustului pentru lectură, a imaginaţiei şi a creativităţii verbale, cultivarea
dragostei pentru limba română, pentru tradiţiile poporului român;
 formarea respectului faţă de carte şi cultivarea dorinţei de a o păstra în bună stare,
apropierea copiilor preşcolari de carte şi de cuvântul scris;
 formarea obişnuinţei de a merge la bibliotecă, de a căuta cărţi sau alte informaţii pe care
aceasta le oferă;
 conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în formarea şi dezvoltarea deprinderilor de
a citi, de a audia poveşti, poezii;
 abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să
motiveze copilul în procesul de apropiere faţă de carte;

D.4. GRUPUL ȚINTĂ

- 190 preșcolari de la Grădinita ”Sf.Ana”Craiova, educatoare, părinţi şi bunici ai copiilor.

D.5. DURATA PROIECTULUI : noiembrie 2017 - iunie 2018

D.6. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

a. Activitatea nr. 1
b. Titlul activităţii: „În lumea poveștilor lui Petre Ispirescu” - vizionare
c. Data/perioada de desfăşurare: 13.11.2017
d. Locul desfăşurării: Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”
e. Participanţi: cadre didactice, preşcolari, părinți
f. Descrierea activităţii: vizionare film, vizitarea bibliotecii, a ludotecii
g. Responsabili: Segărceanu Ionela, Boagiu Leontina
h. Beneficiari: cadre didactice, copii, părinţi
i. Modalităţi de evaluare: expoziţie foto, adeverință

a. Activitatea nr. 2
b. Titlul activităţii: „De ziua ta, mămico!”
c. Data/perioada de desfăşurare: 8.03.2018
d. Locul desfăşurării: Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”
e. Participanţi: cadre didactice, preşcolari
f. Descrierea activităţii: vizitarea bibliotecii, a ludotecii, confecționare felicitări
g. Responsabili: Ghiţă Corina, Dobre Iulia
h. Beneficiari: cadre didactice, copii, părinţi
i. Modalităţi de evaluare: expoziţie cu lucrările realizate

a. Activitatea nr. 3
b. Titlul activităţii: „Bate primăvara în geam”
c. Data/perioada de desfăşurare: 19.03.2018
d. Locul desfăşurării: Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”
e. Participanţi: cadre didactice, preşcolari
f. Descrierea activităţii: vizitarea bibliotecii, a ludotecii, pictură
g. Responsabili: Radu Irina, Coteanu Stela
h. Beneficiari: cadre didactice, copii, părinţi
i. Modalităţi de evaluare: expoziţie foto

a. Activitatea nr. 4
b. Titlul activităţii: „Bate primăvara în geam”
c. Data/perioada de desfăşurare: 20.03.2018
d. Locul desfăşurării: Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”
e. Participanţi: cadre didactice, preşcolari
f. Descrierea activităţii: vizitarea bibliotecii, a ludotecii, pictură/colaj
g. Responsabili: Olteanu Delia, Găgeatu Maria
h. Beneficiari: cadre didactice, copii, părinţi
i. Modalităţi de evaluare: expoziţie foto

a. Activitatea nr. 5
b. Titlul activităţii: „Contele de Monte Cristo - vizionare”
c. Data/perioada de desfăşurare: 16.04.2018
d. Locul desfăşurării: Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”
e. Participanţi: cadre didactice, preşcolari
f. Descrierea activităţii: vizitarea bibliotecii, a ludotecii, vizionare filmuleț educativ
g. Responsabili: Bejan Mariana, Marcu Ramona
h. Beneficiari: cadre didactice, copii, părinţi
i. Modalităţi de evaluare: expoziţie foto

a. Activitatea nr. 6
b. Titlul activităţii: „Să învățăm despre roci și minerale”
c. Data/perioada de desfăşurare: 7.05.2018
d. Locul desfăşurării: Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”
e. Participanţi: cadre didactice, preşcolari
f. Descrierea activităţii: vizitarea bibliotecii, a ludotecii, vizionare filmuleț educativ
g. Responsabili: Constantinescu Iordana, Mitrache Doina
h. Beneficiari: cadre didactice, copii, părinţi
i. Modalităţi de evaluare: expoziţie foto

a. Activitatea nr. 7
b. Titlul activităţii: „Din tainele zborului - vizionare”
c. Data/perioada de desfăşurare: 4.06.2018
d. Locul desfăşurării: Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”
e. Participanţi: cadre didactice, preşcolari
f. Descrierea activităţii: vizitarea bibliotecii, a ludotecii, vizionare filmuleț educativ
g. Responsabili: Iordache Andreea, Florica Mădălina
h. Beneficiari: cadre didactice, copii, părinţi
i. Modalităţi de evaluare: expoziţie foto
D.7 . REZULTATE AȘTEPTATE

 Organizarea unei expoziţii;


 Organizarea unui parcurs festiv, cu audienţă, în care copiii sunt recitatori, povestitori, cântăreţi,
actori, pictori,etc.
 Utilizarea cooperării ca modalitate de bază în atingerea scopurilor individuale şi de grup;
 Popularizarea imaginii grădiniței;
 Cresterea interesului părinților pentru grădiniță;
 Dezvoltarea unui schimb de experiență.

D.8. MODALITATI DE EVALUARE A PROIECTULUI


 Expoziţie de fotografii si lucrari realizate în timpul desfăşurării proiectului;
 Portofoliul - cu jurnalul proiectului, lucrări artistico-plastice,fotografii,desene, picturi,
colaje,etc. realizate de copii în timpul proiectului;
 Înregistrări audio-video din timpul derulării proiectului;
 Discuţii interactive;
 Chestionare;
 Stabilirea elementelor care au asigurat succesul proiectului;
 Evaluarea impactului proiectului asupra participanţilor, a nivelului cunoştintelor
acumulate despre biblioteca (prin fişe de evaluar);
 Evaluarea finală prin organizarea unor serbări şi evidenţierea preşcolarilor care au reuşit
să colaboreze, sa se implice activ şi să comunice eficient pe parcursul derulării
proiectului, în cadrul activităţilor organizate.

D .9. BENEFICIARI DIRECTI SI INDIRECTI

- preșcolarii implicați, cadrele didactice, comunitatea de părinți;

D. 10. CONTINUITATEA/SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Ceea ce învaţă copiii pe parcursul derularii proiectului asigura integrarea cu usurinta in clasa I.
Învăţarea timpurie favorizează oportunităţile de învăţare de mai târziu. Deprinderile şi cunoştinţele
dobândite devreme favorizează dezvoltarea altora ulterior, iar deficienţele de cunoştinţe şi de
deprinderi produc în timp deficienţe mai mari, oportunităţi de învăţare ratate sau slab valorificate.
Pentru că vârsta timpurie este cea mai importantă perioadă pentru dezvoltarea personalităţii copilului, şi
perioada de la naştere până la intrarea în şcoală cere stimulare, în dezvoltarea optimă a copilului este
binevenită derularea acestui proiect educaţional cu Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman”.

D .11. ACTIVITATI DE PROMOVARE SI MEDIATIZARE

- avizierul din grădiniţă, site-ul grădiniţei;


- realizarea de fotografii şi conceperea unor afişe publicitare;
- mediatizare în mass-media;
- popularizarea proiectului în cadrul activitatilor metodice.

E. DEVIZ ESTIMATIV PENTRU 2017


Pentru prezentul proiect educaţional dispunem de fonduri proprii şi nu necesităm fonduri MEN.
F. ALTE INFORMAȚII DESPRE APLICANT

a.Tipul unitatii de învățământ: grădiniță cu program prelungit


b.Număr total de cadre didactice: 16
c. Numărul copiilor înmatriculați: 201
d. Numărul cadrelor didactice participante la proiect: 15
e.Numărul copiilor participanți la proiect -190
f. Participări anterioare la alte programe/proiecte
- partneriatul cu biblioteca este inițiat din 2013
G. INFORMAȚII DESPRE POTENȚIALII PARTENERI

Biblioteca Judeteana “Alexandru si Aristia Aman”, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 9


Director,
Prof.Dr. Lucian Dindirica
Persoana de contact - Pălăvan Rodica 0351/441.809
H. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie
inclus în CAE:
a. NU
Grădinița cu P.P.”Sf..Ana” Craiova Politia Municipiului Craiova, Sectia Nr.1 de Politie
Nr........./................... Nr............/...........................

ACORD DE PARTENERIAT
ART. I
PĂRȚILE
1.Grădinița cu P.P. ”SF.ANA” cu sediul în Craiova, str. Crișului, Nr. 14 reprezentată prin director
Istudor Tatiana Camelia, prof. Ghiță Corina-Maria și Dobre Adriana Iulia
2. Politia Municipiului Craiova, Sectia Nr.1 de Politie, cu sediul in strada Libertatii, nr.34 reprezentata
prin agent principal Burghiu Florina
ART. II
OBIECTUL PROTOCOLULUI
Colaborarea între cele doua instituții în scop formativ-educativ care implică distribuirea
responsabilităților apărute în timpul derulării programului;
Marcarea unor evenimente semnificative prin organizarea de expoziții, evocări, momente
literare etc.
ART. III
RESPONSABILITĂȚILE PARTILOR
Grădinița cu P.P. ”Sf.Ana” Craiova se obligă să:
- asigure colaborarea directă cu persoanele implicate din partea Sectiei Nr.1 de Politie;
-asigure participarea preșcolarilor și a cadrelor didactice la activitățile desfășurate și crearea atmosferei
corespunzătoare;
-organizeze și să popularizeze activitățile;
-asigure securitatea şi siguranţa copiilor în unitate precum şi în deplasările organizate de unitate;
-desfășoare activitățile din calendarul anexat proiectului;
-asigurareă materialele necesare desfășurarii activităților;
- implice comunitatea de părinți în derularea acțiunilor;
Politia Municipiului Craiova, Sectia Nr.1 de Politie se obligă să:
-asigure un necesar de materiale în funcție de activități;
-colaboreze direct cu persoanele implicate din partea grădiniței;
Art.IV
Durata protocolului: noiembrie 2017-iunie 2018

Grădinița Cu P.P. ”SF.ANA” Craiova Politia Municipiului Craiova, Sectia Nr.1 de Politie

Director, Comisar de Politie


Prof. Istudor Tatiana Camelia Stuparu Constantin

S-ar putea să vă placă și