Sunteți pe pagina 1din 1

.

Documentele Comisiei de monitorizare a SCIM-ului:

 Decizie de înființare a comisiei de monitorizare


 Regulament de Organizare si Functionare a Comisiei de Monitorizare
 Dispozitia de constituire a Echipei de Gestionare a Riscurilor (EGR)
 Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial
 Obiective - acțiuni Comisie Monitorizare
 Lista funcţiilor sensibile şi planul de rotaţie al funcţiilor sensibile
 Obiective Generale şi Specifice – Standard 5 - Obiective
 Inventarierea activitatilor asociate automat fiecărui compartiment
 Registrul de riscuri pe compartimentele din organirama
 Procese verbale de lucru ale comisiei de monitorizare
 Chestionare de autoevaluare pentru fiecare compartiment din cadrul unitatii
 Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării
 Situația centralizatoare privind stadiul implementării - Capitolul I
 Situația centralizatoare privind stadiul implementării - Capitolul II
 Raportul asupra sistemului de control intern managerial
 Decizie aprobare Cod de Conduita Etica
 Codul de conduită etică şi integritate