Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi Prenume:

Data:
EVALUARE SUMATIVĂ
CLASA a-VII-a

I. Încercuiţi varianta corectă:(0,2px15=3p) Din oficiu 1p.


1. Axonul este învelit în trei teci protectoare, din 9.Hipofiza secretă:
care una albă numită: a.hormonul de creştere şi hormonii tropi
a) teaca Henle b.insulina
b) teaca de mielină c.tiroxina
c) teaca Schwann d.parathormonul
d) teaca meningeală 10.Pancreasul endocrin secretă:
2. S.N.C. este alcătuit din: a.insulina cu rol în reglarea zahărului din sânge
a) cerebel şi nervi cranieni b. ocitocina cu rol în declanşarea laptelui matern
b) măduva spinării şi encefal c.adrenalina cu rol în creşterea ritmului cardiac
c) nervi şi ganglioni nervoşi d.testosteronul cu rol în apariţia caracterelor sexuale
d) cerebel şi trunchi cerebral secundare
3. Ţesutul nervos este format din: 11. Gigantismul este boala determinată de
a) exclusiv din neuroni hipersecreţia:
b) exclusiv din celule gliale a) tiroidei
c) neuroni şi celule gliale b) hipofizei
d) celule epiteliale c)pancreasului endocrin
4. Sensul transmiterii influxului nervos este: d)suprarenalelor
a) dendrite – corp celular - axon 12. La nivelul măduvei spinării se închide reflexe:
b) axon – corp celular - dendrite a)necondiţionate şi condiţionate
c) corp celular – dendrite – axon b)condiţionate
d) dendrite – neuron – axon c)necondiţionate
5. Neuronii au următoarele caracteristici, cu o d)nu se închid reflexe
singură excepţie : 13.Cele două emisferele cerebrale sunt legate prin:
a)se divid permanent în cursul vieţii a)nu sunt legate
b)au prelungiri lungi numite axoni b) printr-o formaţiune de substanţă albă numită
c)conduc impulsurile nervoase corpul calos
d)sunt celule nervoase c) printr-o formaţiune de substanţă cenuţie numită
6. Centrii de comandă şi control din S.N.C.: corpul calos
a. primesc informaţii pe seama d) prin vermis
cărora elaborează comenzi adecvate 14. Hipotalamusul :
b. sunt formaţi din fascicule de substanţă albă a)este centru superior de integrare , reglare şi
c. sunt ganglioni nervoşi
coordonare ale principalelor funcţii ale
d. se găsesc numai în măduva
spinării organismului
7. Sinapsa este: b)se află în coloana vertebrală
a. legătura între fibrele musculare; c)la nivelul lui se închid refleze voluntare
b. legătura extrasinaptică; d)este o glandă endocrină
c. conexiune funcţională între neuroni; 15.Tiroida:
d. legătura ce efectuează comanda; a)influenţează activitatea creierului
8. Cerebelul: b)secretă mineralocorticoizii
a. este format din două emisfere cerebeloase c)este situată în cavitatea abdominală
b. are substanţa cenuşie la interior sub formă d)la pubertate dispare
de H
c. face parte din sistemul nervos periferic
d. substanţa albă este la exterior
II. Scrieţi în dreptul cifrei din coloana A litera corespunzătoaredin coloana B.
(0,15px10=1,5p)
A B
_ 1. Axon a) face parte din SNC
_ 2. Nerv b) funcţionează în copilărie
_ 3. Celule gliale c) determina diabetul zaharat
_ 4. Măduva spinarii d) se închid reflexe condiţionate
̱ 5. Hipofiza e) au rol de susținere si nutriție a neuronilor
̱̱ 6. Cerebelul f) accelerează metabolismul
̱ 7 . Emisferele cerebrale g) prelungire unică, lungă a neuronului
̱ 8. Tiroida h) are rol în echilibru
̱ 9. Pancreasul endocrin i) mai multe fibre nervoase cu înveliș comun
̱ 10. Timusul j) este situată la baza creierului
III. Completaţi spaţiile punctate cu informaţiile corespunzătoare:(0,25px10=2,5p)
a) Reflexele ………………….…....................................sunt înnăscute.
b) Cerebelul este alcătuit din substanţă …………................la exterior şi substanţă
……………...............la interior.
c) Proprietățile neuronului sunt ........................................ și .........................................
d) Influxul nervos se transmite de la un neuron la altul prin intermediului .............................
e) Măduva spănării şi encefalul beneficiază de o triplă protecție reprezentată
de ........................................ ,................................... și ........................................... .
f) Scoarţa cerebrală este împartita in arii ………………………………, …….…………………………şi
………………………
g) Sistemul nervos, după funcţia pe care o are în organism, se clasifică în sistem nervos
……..……..…...…………….şi sistem nervos …...……………………
h) Glandele endocrine se mai numesc şi
glande………………………………………………………………………. deoarece îşi secretă substanţele
produse numite………………………………………………….în………………………….. .
i) Hipofiza mai este numită şi …………………………………………………deoarece controlează
activitatea celorlalte glande din corp.
j) Paratiroidele intervine în reglarea nivelul de ………………………….. şi
………........................... din corp.

IV.La baza SN stă arcul reflex. Realizaţi schema arcului reflex.(scrieţi şi legenda)2p

S-ar putea să vă placă și