Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal de anulare bon fiscal

(model proces verbal de anulare bon fiscal gresit pentru inregistrarea in contabilitate)

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in calitate de . . . . . . . . . . . . la S.C.


(numele societatii), identificata prin …… (CUI, J), declar pe propria raspundere ca in
data de . . . . . . . . . . . . . am inregistrat gresit la casa de marcat bonul fiscal
nr. . . . . . . . . in valoare de . . . . . . . . . ..

La prezentul proces verbal de anulare atasez in original sus-mentionatul bon fiscal


gresit.

Semnatura si stampila Data . . . . . . . . . . . . . . .

Model proces verbal de anulare bon fiscal gresit pentru inregistrarea in contabilitate