Sunteți pe pagina 1din 2

Pronumele și adjectivul pronominal posesiv

I. DEF. PRONUMELE POSESIV este alcătuit dintr-un grup de cuvinte care înlocuiește atât
numele obiectului posedat, cât și numele posesorului, evidențiind relația dintre obiectul
posedat și posesor.
II. STRUCTURA:

PRONUME SEMIINDEPENDENT Formă specifică a posesivului


(înlocuiește obiectul posedat) (înlocuiește posesorul)

a... mea...

Obs.
1. Pronumele semiindependent se modifică în funcție de genul și numărul substantivului care
denumește obiectul posedat;
2. Forma specifică posesivului se modifică în funcție de persoana și numărul posesorului.

III. FORME:

posesor un singur posesor mai mulți posesori

pers.I pers. a II- pers. a III-a pers.I pers. a II-a pers. a


a III-a
obiect posedat
N. -
Ac. un singur masc. al meu al tău al său al nostru al vostru -
obiect fem. a mea a ta a sa a noastră a voastră
posedat

mai multe masc. ai mei ai tăi ai săi ai nostri ai voștri -


obiecte fem. ale mele ale tale ale sale ale noastre ale voastre
posedate

G. - mai multe masc. alor mei alor tăi alor săi alor nostri alor voștri -
D. obiecte fem. alor mele alor tale alor sale alor noastre alor voastre
posedate

OBS. 1. Pronumele posesiv nu are forme pentru persoana a III-a, mai mulți posesori. În
locul lor se folosesc formele de G., pl. ale pronumelui personal (lor).
2. NU TREBUIE SĂ CONFUNDĂM FORMELE LUI/EI/LOR care sunt pronume
personale, forme pentru cazurile G./D., cu formele pronumelui posesiv.
3. Formele de masculin, plural, persoanele I și a II-a, se scriu cu un singur -i
Corect: noștri, voștri
Greșit: noștrii. Voștrii

IV. FUNCȚII SINTACTICE - aceleași cu ale substantivului.

1. Subiect: Ai mei au venit ieri.


2. Complement direct (precedat de prepoziția de): I-am văzut pe ai săi la film.
3. Complement indirect: Le-am spus alor tăi că plec.
4. Complement prepozițional: S-a gândit întotdeauna la ai săi.
5. Circumstanțiale de diverse tipuri - precedate de prepoziție: Mi-am făcut loc lângă
ai mei. (de loc), S-a sacrificat pentru ai săi. (de scop) etc
6. Nume predicativ: Casa aceasta este a mea.
7. Atribut: Casa alor tăi este foarte frumoasă.

OBS. Pronumele posesiv apare fără pronumele semiindependent al doar atunci când este în
vecinătatea prepozițiilor/locuțiunilor cu regim de genitiv: contra ta, în jurul meu. Structura (prep.
+ pron. posesiv) îndeplinește diverse funcții sintactice:
a. Atribut: Decizia împotriva ta a fost luată de toți.
b. Circumstanțial de diferite tipuri: Alerga în jurul tău. (circ. de loc), A acționat contra
noastră. (circ. de mod), A ajuns acasă înaintea ta. (circ. de timp). etc.

ADJECTIVUL PRONOMINAL POSESIV

CÂND DETERMINĂ UN SUBSTANTIV CE NUMEȘTE OBIECTUL SAU


OBIECTELE POSEDATE, CU CARE SE ACORDĂ ÎN GEN, NUMĂR ȘI CAZ,
PRONUMELE POSESIV DEVINE ADJECTIV PRONOMINAL POSESIV.
Adjectivul pronominal posesiv, desemnează ființa care are caracterul de posesor.
Funcția sintatică a adjectivului pronominal posesiv este de atribut adjectival.
Cartea mea este la tine.

OBS. Pe lângă substantivele care denumesc un grad de rudenie, în limbajul popular și


în vorbirea populară circulă variante formale modificate ale adjectivului posesiv: frate-
miu, taică- tu. Substantivul apare nearticulat și formează o unitate cu adjectivul posesiv,
ceea ce explică modificările de formă ale posesivului, manifestate prin formele speciale
de genitiv-dativ (soră-tii, soră-tei) sau de vocativ (sor-meo!).
Aceste forme se scriu cu cratimă; formele de genitiv- dativ se scriu cu doi -i. (
vară-mii).

S-ar putea să vă placă și