Sunteți pe pagina 1din 40

Universitatea Al. I.

Cuza IAŞI
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

RAPORT DE PRACTICĂ
Agenţia imobiliară
„Casa de Lux”
Suceava

Coordonatori practică: Student


Prof. Dr. Emil Maxim
Conf. Dr. Teodora Roman

- 2007-
CUPRINS

Motivaţii, explicaţii………………………………………………………………….4
Sinteza raportului…………………………………………………………………..5
Capitolul I
1.1 Sector de activitate………………………………………………………7
1.2 Istoric : înfiinţare, evoluţie, privatizare, etc……………………………..8
1.3 Obiectul de activitae- din statut…………………………………………9
1.4 Sediul, filiale, puncte de lucru…………………………………………..9
1.5 Analiza evoluţiei principalilor indictori : cifra de afaceri, venituri, cheltuieli, profit, număr
personal, active- necorporale, corporale- pe categorii………………….10

Capitolul II
2.1.Managementul organizaţiei …………………………………………….24
2.2.Personalul organizaţiei………………………………………………….24
2.3.Piaţa organizaţiei………………………………………………………..27
2.4.Oferta organizaţiei………………………………………………………29
2.5.Consumatori şi clienţi…………………………………………………..33
2.6.Dimensiunile şi structura pieţei…………………………………………34
2.7.Dinamica pieţei…………………………………………………………35
2.8.Concurenţa………………………………………………………………36
2.9.Promovare………………………………………………………………38

Capitolul III
Concluziile raportului………………………………………………………39

Bibliografie
Anexe

3
Motivaţii, explicaţii

Agenţia la care am efectuat practica se numeşte “Casa de Lux”. Sediul agenţiei îl putem
găsi pe strada Ana Ipătescu, nr.10, bl.A, Sc. C, apartamentul nr. 2, judeţul Suceava.
Agenţia imobiliară S.C.”CASA DE LUX S.R.L”. şi-a făcut apariţia în septembrie 2002,
pe o piaţă imobiliară care s-a dezvoltat deocamdată doar extensiv . De la început societatea se
află în acelaşi loc, nu şi-a schimbat sediul, în schimb agenţia a fost mărită în 2005 prin
închirierea unei alte camere în acelaşi apartament
Motivul pentru care am ales să fac practică la această agenţie este mai mult de ordin
personal, deoarece este afacerea unei cunoştinţe de familie şi imi sunt cunoscute mai multe
lucruri în legătură cu aceasta .
Stagiul de practică a avut loc în perioada 11 iunie-27 iunie 2007, timp în care am urmărit
îndeapropae activitatea tuuror angajaţilor agenţiei cât şi a managerului.
Probleme deosebite apărute în desfăşurarea agenţiei nu au existat. Dar am putut observa
strategia managerului într-o problemă apărută subit: îmbolnavirea unui angajat. Managerul
agenţiei a trebuit să soluţioneze această problemă într-un timp cât mai scurt încercând să evite
situaţiile conflictuale care ar fi putut apărea. Astfel, persoanei bolnave i s-a acordat un concediu
medical pentru 15 zile, urmând ca orele de serviciu rămase libere sa fie suplinite de un coleg.
Este foarte importantă relaţia dintre şef şi subaltern. Aceasta trebuie să fie una de
cooperare şi nu una de autoritate excesivă.
Un manager superior, în loc să-şi pună în valoare aptitudinile conceptuale de orientare
strategică a organizaţiei , consideră că postul ocupat în administraţia organizaţiei îi conferă în
mod automat şi “autoritatea” de cel mai bun specialist, luând o serie de decizii în domenii
particulare, în locul managerilor care au, în mod normal, autoritatea adoptării acestor hotărâri.
Cel mai adesea, astfel de decizii duc la rezultate cu mult sub cele scontate, dar datorită faptului
că hotărârile au fost adoptate de managerul superior, iar acesta nu este dispus să-şi asume
eroarea, deciziile continuă sa fie puse în aplicare. Dacă implicaţiile negative tind să ia amploare,
în astfel de situatii, responsabilitatea este transmisă spre cel mai de jos nivel ierarhic posibil.
Climatul organizational tinde sî se tensioneze şi se declanşează o adevărată vânatoare de posibili
vinovaţi, ce vor fi găsiţi, în primul rând, printre cei care conştientizează erorile şi sursa acestora.

4
SINTEZA RAPORTULUI

Dorind să iasă din tiparele impuse de majoritatea agenţiilor imobiliare “Casa de lux”a
reuşit să se impună pe piaţa locală prin corectitudine şi profesionalism., dovedind astfel că îşi
merită pe drept cuvânt titlu de cea mai bună agenţie imobiliară.
Sediul societăţii S.C BELCASA S.R.L. este in Municipiul Suceava, într-un apartament
închiriat printr-un contract semnat între proprietar şi acţionarii agenţiei. Putem găsi societatea pe
strada Ana Ipătescu, nr.10, bl.A, Sc. C, apartamentul nr. 2, judeţul Suceava..
Forma juridică a societăţii comerciale “BELCASA” este: societate comercială cu
răspundere limitată, ce are ca domeniu de activitate tranzacţii imobiliare pe bază de tarife sau
contract: agenţie imobiliară, administrări imobile.

Bazându-ne pe experienţa acumulată în domeniul imobiliar şi profesionalismul


personalului, agenţia” CASA DE LUX” vă pune la dispoziţie următoarele servicii privind :
 Vânzări, cumpărări, închirieri – apartamente, case, terenuri, spaţii ;
 Intabulări ;
 Schiţe cadastrale ;
 Evaluări imobiliare ANEVAR ;
 Consultaţii notariale ;
 Consultanţă juridică ;
Întocmim dosare pentru obţinerea creditelor imobiliare

Cifra de afaceri :
Cifra de afaceri a agenţiei a crescut considerabil mai ales începând cu anul 2004 datorită
personalului calificat cu experienţă acumulată de-a lungul timpului (2002-2007) şi o politică
managerială îndreptată către susţinerea intereselor clientului. Cu ajutorul liniei de trend putem
estima (pe baza datelor existente) o creştere a cifrei de afaceri şi pe anul 2007.

Cheltuieli : creşterea cifrei de afaceri şi a veniturilor este determinată de o creştere


considerabilă şi a cheltuielilor mai ales în perioada 2005-2006.Conform liniei de trend,
cheltuielile vor creşte şi în anul următor.

5
Profit : profitul a avut o evoluţie continuă,el caracterizându-se prin creşteri periodice,
atingând valoarea maximă în anul 2006 şi o valoare minimă în anul 2003.Conform liniei de
trend, putem trage concluzia că pe anul 2007, profitul va creşte faţă de anul anterior.

Personalul organizaţiei

“CASA DE LUX” acordă o atenţie deosebită susţinerii şi consilierii fiecărui agent


imobiliar. Succesul agenţiei depinde numai de succesul profesional personal al agenţilor. Agentia
are personal calificat cu experienta acumulata de-a lungul timpului (2002-2007) şi o politică
managerială îndreptată către susţinerea intereselor clientului.

Piaţa organizaţiei

Agenţia imobiliară “CASA DE LUX” se adresează unui segment de clienţi ce nu işi pot
permite angajarea unor servicii specializate datorită costurilor prea ridicate, abordării greoaie sau
răspunsului întârziat, oferind servicii adecvate, flexibile şi prompte .

Consumatorii şi clienţii

Clienţii agenţiei sunt persoane fizice active cu venituri lunare medii şi mari care doresc
achiziţionarea de apartamente sau case individuale în ansambluri rezidenţiale sau de terenuri în
zone dezvoltate sau în curs de dezvoltare rezidenţialî, precum şi persoane juridice care doresc
achiziţionarea/inchirierea de birouri, terenuri cu destinaţie rezidenţială sau industrială

6
Capitolul I. Prezentarea organizaţiei

1.1 Sectorul de activitate.

Dorind să iasă din tiparele impuse de majoritatea agenţiilor imobiliare “Casa de lux”a
reuşit să se impună pe piaţa locală prin corectitudine şi profesionalism., dovedind astfel că îşi
merită pe drept cuvânt titlu de cea mai bună agenţie imobiliară.
bigInteresul pentru client şi profesionalismul serviciilor oferite în domeniul imobiliar
sunt principiile care stau la baza activităţii agenţiei. Este lucrul după care se conduce activitatea,
lucrul care îi motivează şi la urma urmelor este lucrul care face din compania lor una din cele
mai bune agenţii imobiliare din Suceava.
Au o experienţă de peste 5 ani pe piaţa imobiliară suceveană şi de aceea este uşor să
găsească pentru consumatorii lor cele mai bune oportunităţi de investiţie pe care Suceava le
oferă.
Stau la dispoziţia clienţilor cu o gama largă de servicii, cu atuul unei echipe
experimentate, tinere, dinamice şi extrem de eficiente având competenţa şi flexibilitatea necesară
abordării oricăror situaţii.
Siguranţa financiară e ceea ce caută orice doritor de a deveni proprietar. O ofertă bună e
ceea ce işi doreşte orice potenţial cumpărător care paşeşte într-o agenţie imobiliară. Un renume e
ceea ce dobândeşte în timp o ageţie imobiliară care oferă atât proprietarilor cât şi cumpărătorilor
o intermediere perfectă. Agenţii imobiliari nu spun că "orice client este important", ci certifică
prin tranzacţiile incheiate că nici un colaborator al firmei nu a găsit loc de obiecţii în ceea ce îi
priveşte.
Varietatea ofertelor sprijină de asemenea conduita unei agenţii imobiliare care se vrea a fi
demnă de încrederea tuturor categoriilor de colaboratori.
Bazându-ne pe experienţa acumulată în domeniul imobiliar şi profesionalismul
personalului, agenţia” CASA DE LUX” vă pune la dispoziţie următoarele servicii privind :
 Vânzări, cumpărări, închirieri – apartamente, case, terenuri, spaţii ;
 Intabulări ;
 Schiţe cadastrale ;
 Evaluări imobiliare ANEVAR ;
 Consultaţii notariale ;

7
 Consultanţă juridică ;
 Întocmim dosare pentru obţinerea creditelor imobiliare .

1.2. Istoric : înfiinţare, evoluţie

Sediul societăţii S.C BELCASA S.R.L. este in Municipiul Suceava, într-un apartament
închiriat printr-un contract semnat între proprietar şi acţionarii agenţiei. Putem găsi societatea pe
strada Ana Ipătescu, nr.10, bl.A, Sc. C, apartamentul nr. 2, judeţul Suceava.
Agenţia imobiliară S.C.”CASA DE LUX S.R.L”. şi-a făcut apariţia în septembrie 2002,
pe o piaţă imobiliară care s-a dezvoltat deocamdată doar extensiv . De la început societatea se
află în acelaşi loc, nu şi-a schimbat sediul, în schimb agenţia a fost mărită în 2005 prin
închirierea unei alte camere în acelaşi apartament .
Forma juridică a societăţii comerciale “BELCASA” este: societate comercială cu
răspundere limitată, ce are ca domeniu de activitate tranzacţii imobiliare pe bază de tarife sau
contract: agenţie imobiliară, administrări imobile. Societatea este persoana juridică care îşi
desfăşoară activitatea în scop lucrativ, în conformitate cu legile României .
La sediul societăţii funcţionează :
 Agenţie imobiliară ;
 Agenţie de turism .

Durata societăţii este pe o perioadă nedeterminată.


Acţionarii principali ai societăţii sunt : Rotaru Cezar şi Lazarovici Oltea-Georgeta.
Natura capitalului :100% privat.
Date de înregistrare la registrul Comerţului : J 33/ 906/ 01.09.2004.
Pagina web: www.casadelux.ro
Telefon / fax : 0230.524.598
0745.237.877

8
1.3. Obiectul de activitate-din statut

Obiectul principal de activitate este : agenţie imobiliară .


Obiectul secundar de activitate :activităţi de voiaj şi a tur-operatorilor, activităţi de
asistenţă turistică n.c.a. (activităţi de informare şi consulting ân domeniul turismului, organizarea
de excursii cu sau fără procurarea locurilor pentru cazare şi transport, servicii de ghid pentru
turism şi de asigurare a locurilor de odihnă şi tratament).
Activităţiile de comerţ, producţia, ca şi serviciile, sunt efectuate prin reţea de magazine
sau puncte de lucru proprii, precum şi alte puncte fixe ori ambulant în pieţe, târguri, bazare,
puncte volante sau oboare din municipiul Suceava, ori alte localităţi din ţară, în locurile stabilite
şi aprobate de primării.

1.4. Sediul, filiale, puncte de lucru

Sediul societăţii S.C BELCASA S.R.L. este in Municipiul Suceava, într-un apartament
închiriat printr-un contract semnat între proprietar şi acţionarii agenţiei. Putem găsi societatea pe
strada Ana Ipătescu, nr.10, bl.A, Sc. C, apartamentul nr. 2, judeţul Suceava.
La sediul societăţii funcţionează :
 Agenţie imobiliară ;
 Agenţie de turism .

“CASA DE LUX” are deschis în prezent doar un birou, unde este şi sediul, în judeţul
Suceava. În present agenţia are un număr de 6 angajaţi, este o societate mică, dar realizează
pentru clienţii lor mai multe afaceri şi mai profitabile decât oricare altă companie din zonă.

Agenţia imobiliară “CASA DE LUX” dispune de amenajări moderne în conformitate cu


standardele de profesionalism promovate. Fiecare agent dispune de propriul birou dotat cu un
calculator şi un telefon cu linie proprie. Totodata există un spaţiu de primire pentru clienţi şi
recepţie. Birourile sunt dotate cu mobilier nou şi modern.

Agenţia “CASA DE LUX” dispune de dotări tehnologice precu m: calculatoare, aparate


foto digitale, imprimantă full color, scanner, fax, internet wireless.
9
Sistemul informaţional şi informatizarea acestuia

Evoluţia fără precedent a tehnologiei informaţionale a adus numeroase beneficii în


domeniul imobiliar. Pe lângă gestionarea bazelor de date, uşurinţă accesului şi stocarea unui
volum impresionant de informatii, specialiştii au la dispoziţie şi cele mai moderne şi complete
programe de calculator care asistă procesul de evaluare a proprietăţilor imobiliare, gestionează
registrele cadastrale, asigură accesul în cel mai scurt timp la istoricul proprietăţii vizate de client.
Sistemul informatic al agenţiei imobiliare este conceput şi pus la dispoziţia utilizatorilor
pentru a transfera aceste evenimente în mulţimi de mai multe operaţii. Aplicaţia permite
utilizarea aceleiaşi baze de date centralizat pentru gestiunea ofertelor şi cererilor prezentate.
Logistica de care dispunem, aflata permanent in pas cu evolutia tehnologica actuala, permite
consilierilor nostri imobiliari sa faca fata chiar si celui mai exigent client, plasindu-ne astfel in
topul agentiilor de profil.

1.5. Analiza evoluţiei principalilor indicatori : cifra de afaceri, venituri, cheltuieli,


profit, număr personal, active-necorporale, corporale- pe categorii .

Societatea are un capital social, subscris şi vărsat în întregime de asociaţi, în valoare


totală de 2.000.000 lei care se divide în 20 părţi sociale a câte 100.000 lei fiecare .

Profitul realizat, care rezultă din bilanţul anual întocmit, este repartizat proporţional cu
aportul la capital al fiecărui asociat. De asemenea participarea la pierderi este proporţională cu
aportul la capital al asociaţilor .

Societatea ţine un registru cu hotărârile luate de asociaţi, în legătură cu activitatea


societăţii.

Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al


fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii.

Evidenţa contabilă, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se prezimtă în lei.

10
Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt întocmite anual, conform normelor
metodologice elaborate de Ministerul economiei şi finanţelor. Bilanţul contabil şi contul de profit
şi pierderi, după aprobarea de către asociaţi, vor fi depuse în cel mult 15 zile la Registul
Comerţului şi Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice .

Beneficiul societăţii se stabileşte prin bilanţul anual întocmit şi aprobat de asociaţi.


Beneficiul impozabil se stabileşte ca diferenţă între suma totală a veniturilor încasate şi suma
cheltuielilor efectuate aferente veniturilor.

Din beneficiile societăţii se vor prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru formarea
fondului de rezervă până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă
fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea
prevederilor aliniatului precedent.

În continuare vă voi prezenta analiza evoluţiei principalilor indicatori începând cu anul


2003 :

Anul Cifra de afaceri (lei)


2003 3.673.560.000
2004 4.219.830.000
2005 6.543.132.000
2006 8..122.547.000

Evoluţia cifrei de afaceri

9.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
0
2003 2004 2005 2006

11
Conform tabelului şi graficului, se observă că cifra de afaceri a agenţiei a crescut considerabil
mai ales începând cu anul 2004 datorită personalului calificat cu experienţă acumulată de-a lungul
timpului (2002-2007) şi o politică managerială îndreptată către susţinerea intereselor clientului. Cu
ajutorul liniei de trend putem estima (pe baza datelor existente) o creştere a cifrei de afaceri şi pe anul
2007.

Anul Venituri (lei)


2003 3.658.612.000
2004 4.223.110.000 În tabelul
2005 5.172.140.000
2006 6.985.916.000 următor voi
prezenta veniturile agenţiei din anul 2003 până în anul 2006 :

Evoluţia veniturilor

8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
0
2003 2004 2005 2006

12
În tabelul următor voi prezenta cheltuielile agenţiei imobiliare din anul 2003 până în anul 2006 :

Anul Cheltuieli (lei)


2003 3.649.839.000
2004 4.011.020.000
2005 4.879.812.000
2006 5.698.359.000

Evoluţia cheltuielilor

6.000.000.000

5.000.000.000

4.000.000.000

3.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

0
2003 2004 2005 2006

13
După cum se observă, creşterea cifrei de afaceri şi a veniturilor este determinată de o creştere
considerabilă şi a cheltuielilor mai ales în perioada 2005-2006.Conform liniei de trend, cheltuielile vor
creşte şi în anul următor.

Profitul în perioada 2003-2006 este prezentat în tabelul următor :

Anul Profit
2003 107.749.000
2004 159.070.000
2005 245.176.000
2006 301.068.000

Evoluţia
350.000.000
profitului : 300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2003 2004 2005 2006

14
În ceea ce priveşte profitul,putem observa cu uşurinţă faptul că a avut o evoluţie
continuă,el caracterizându-se prin creşteri periodice, atingând valoarea maximă în anul 2006 şi o
valoare minimă în anul 2003.Conform liniei de trend, putem trage concluzia că pe anul 2007,
profitul va creşte faţă de anul anterior.

În ceea ce priveşte activele corporale şi necorporale, acestea vor fi prezentate pe trei ani, din anul 2003 pâna
in prezent.

Situaţia activelor imobilizate (corporale şi necorporale) în 2003 :

BILANT

la data de 31.12.2003

Formulaml 10 -
- mii lei-
pagina I

Denumirea indicatorului Nr. SOLO LA

rd. 01.01.2003 31.12.2003


A B 1 2
A. ACTIVE
IMOBILIZATE

1. IMOBILIZARl NE CORP ORALE (c!. 201+203+205+2071+208+233+234-2075-


OI O O
2801-

2803-2805-
2807 - 2808-
290- 293)
II. 02 O O
IMOBILIZARI
(ct.211 +212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293)
III. IMOBILIZARl FfNANCIARE (el. 261+262+263+264+265+267-296) 03 O O
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 011a 03) 04 O O

B. ACTIVE
CIRCULANTE

15
1. STOCURI (c!. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351
05 O O
+354+356+357+

358+ 361 +1-368+ 371 +/-378+ 381 +/-388-391-392-393-394-395-396-397-


398+4091-4428)

II. CREANTE (ctA092+411 +413+418+425+4282+431 +437+4382+441


06 O 15831
+4424+4428+444+445+

446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496)

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 07 O O

(c!. 50 1 +502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (c!. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542) 08 1687 76

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 09 1687 16896


C. CHELTUIELI 10 O O
IN AVANS (cI.
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN Il O O

(cI. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-


169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457
+4581+
462+473+509+51
86+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 111
12 16896
09+ I 0-11-18) 16871
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17) 13 1687 16896

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 14 O O

(cI. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421


+423+424+426+427+
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457
+4581+
462+473+509+51
86+519)
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (c!. 151) 15 O O
L VENITURI IN A V
ANS (rd. 17+ 18), din 16 O O
care:
- subventii pentm
investitii (el. 17 O O
131)
- venituri
înregistrate in 18 O O
avans (cI. 472)
1. CAPITAL SI
REZERVE
1. CAPITAL (rd.
20 la 22), din 19 1687 1687
care:
- capital subscris
20 O O
nevărsat (el. 10
- capital subscris
21 1687 1697
vărsat (el. 1012)

- patrimoniul
22 O O
regiei (el. 1015)
II. PRIME DE 23 O O
CAPITAL (el.
IILREZERVE DIN REEVALUARE (cI. 105) ------- Sold C 24 O O
------- Sold D 25 O O
IV.REZERVE (c!. 26 O O
106)
V.REZULTATUL
REPORTAT
------- Sold C 27 O O
(c!.117)
------- Sold D 28 O O

16
17
Formularul 10 - pagina
- mii lei-
2

VI.REZULTATUL EXERCITIU LUI FINANCIAR (ct. 121) -------


29 O 14602
Sold C
------- Sold D 30 O O
Repartizarea profitului 31 O O
(ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29- 32 1687 16896
30-31)
Patrimoniul public (ct. 33 O O
1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33) 34 1687 16896

Situaţia activelor imobilizate (corporale şi necorporale) în 2004 :

18
BILANT

la data de 31.12.2004

Formulaml 10 -
- mii lei-
pagina I

Denumirea indicatorului Nr. SOLO LA

rd. 01.01.2004 31.12.2004


A B 1 2
A. ACTIVE
IMOBILIZATE
1. IMOBILIZARl NE CORP ORALE (c!. 201+203+205+2071+208+233+234-2075-
OI O O
2801-
2803-2805-2807
- 2808- 290-
293)
II. IMOBILIZARI 02 O O
CORPORALE
(ct.211 +212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293)
III. IMOBILIZARl FfNANCIARE (el. 261+262+263+264+265+267-296) 03 O O
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 011a 03) 04 O O

B. ACTIVE
CIRCULANTE
1. STOCURI (c!. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351 05 O O
+354+356+357+
358+ 361 +1-368+ 371 +/-378+ 381 +/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-
4428)
II. CREANTE (ctA092+411 +413+418+425+4282+431 +437+4382+441 06 O 17831
+4424+4428+444+445+
446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496)
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 07 O O
(c!. 50 1 +502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (c!. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542) 08 2000 76
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 09 2000 17907
C. CHELTUIELI 10 O O
IN AVANS (cI.
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN Il O O
(cI. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+
4581+
462+473+509+518
6+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+ 12 2000 17907
I 0-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17) 13 2000 17907
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 14 O O
(cI. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421
+423+424+426+427+
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+
4581+
462+473+509+518
6+519)
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (c!. 151) 15 O O
L VENITURI IN A V 16 O O
ANS (rd.pentm
- subventii 17+ 18), din
17 O O
investitii (el. 131)
- venituri
18 O O
înregistrate in
1.avans (cI. 472)
CAPITAL SI
REZERVE
1. CAPITAL (rd. 19 2000 2000
20 la 22), din care:
- capital subscris 20 O O
nevărsat (el. 10
- capital subscris
21 2000 2000
vărsat (el. 1012)
- patrimoniul
22 O O
regiei (el. 1015)
II. PRIME DE
23 O O
CAPITAL (el. 104)
IILREZERVE DIN REEVALUARE (cI. 105) ------- Sold C 24 O O

------- Sold D 25 O O

IV.REZERVE (c!. 19 26 O O
106)
V.REZULTATUL ------- Sold C 27 O O
REPORTAT
------- Sold D 28 O O
Formularul
10 - pagina - mii lei-
2
VI.REZULTATUL EXERCITIU LUI FINANCIAR (ct. 121) 159
29 O
------- Sold C 07
------- Sold D 30 O O
Repartizarea
profitului (ct. 31 O O
129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27- 179
32 2000
28+29-30-31) 07
Patrimoniul
public (ct. 33 O O
1016)
179
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33) 34 2000
07

20
Situaţia activelor imobilizate (corporale şi necorporale) în 2005 :

21
Formularul
10 - pagina - mii lei-
2
VI.REZULTATUL EXERCITIU LUI FINANCIAR (ct. 121)
29 O 16111
------- Sold C
------- Sold D 30 O O
Repartizarea 31 O O
profitului (ct.
129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27- 32 3000 20111
BILANT
28+29-30-31)

la data de 31.12.2005
Patrimoniul 33 O O
public (ct.
Formulaml 10 - pagina I
1016) - mii lei-
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33) 34 3000 20111
Denumirea indicatorului Nr. SOLO LA
rd. 01.01.2005 31.12.2005
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
1. IMOBILIZARl NE CORP ORALE (c!. 201+203+205+2071+208+233+234-2075-2801- OI O O
2803-2805-2807 - 2808-
290- 293)
II. IMOBILIZARI 02 O O
CORPORALE
(ct.211 +212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293)
III. IMOBILIZARl FfNANCIARE (el. 261+262+263+264+265+267-296) 03 O O
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 011a 03) 04 O O
B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI (c!. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351 +354+356+357+ 05 O O
358+ 361 +1-368+ 371 +/-378+ 381 +/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)
II. CREANTE (ctA092+411 +413+418+425+4282+431 +437+4382+441 +4424+4428+444+445+ 06 O 20783
446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496)
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 07 O O
(c!. 50 1 +502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (c!. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542) 08 3000 86
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 09 3000 20111
C. CHELTUIELI IN AVANS 10 O O
(cI. 471)
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN Il O O
(cI. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+
462+473+509+5186+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+ I 0-11-18) 12 3000 20111
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17) 13 3000 20111
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 14 O O
(cI. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423+424+426+427+
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+
462+473+509+5186+519)
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (c!. 151) 15 O O
L VENITURI IN A V ANS (rd. 17+ 16 O O
18), din
- subventii pentm investitii (el. care: 17 O O
131)
- venituri înregistrate in avans
18 O O
(cI. 472)
1. CAPITAL SI REZERVE
1. CAPITAL (rd. 20 la 22), din 19 3000 20111
care:
- capital subscris nevărsat (el. 20 O O
10 11) subscris vărsat (el.
- capital 21 3000 20111
1012)
- patrimoniul regiei (el. 1015) 22 O O
II. PRIME DE CAPITAL (el. 23 O O
104)
IILREZERVE DIN REEVALUARE (cI. 105) ------- Sold C 24 O O
------- Sold D 25 O O
IV.REZERVE (c!. 106) 26 O O
V.REZULTATULREPORTAT ------- Sold C 27 O O
(c!.117)
------- Sold D 28 O O

22
Situaţia activelor imobilizate (corporale şi necorporale) în 2006

23
Formularul
10 - pagina - mii lei-
2
VI.REZULTATUL EXERCITIU LUI FINANCIAR (ct. 121)
29 O 17456
------- Sold C
------- Sold D 30 O O
Repartizarea 31 O O
profitului (ct. BILANT
129)
la data de 31.12.2006
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27- 32 4000 21456
28+29-30-31)

Formulaml 10 - pagina I - mii lei-


Patrimoniul 33 O O
public (ct. Denumirea indicatorului Nr. SOLO LA
1016) rd. 01.01.2006 31.12.2006
CAPITALURI - TOTAL (rd.A32+33) B 34 1 4000 2 21456
A. ACTIVE IMOBILIZATE
1. IMOBILIZARl NE CORP ORALE (c!. 201+203+205+2071+208+233+234-2075-2801- OI O O
2803-2805-2807 - 2808-
290- 293)
II. IMOBILIZARI 02 O O
CORPORALE
(ct.211 +212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293)
III. IMOBILIZARl FfNANCIARE (el. 261+262+263+264+265+267-296) 03 O O
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 011a 03) 04 O O
B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI (c!. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351 +354+356+357+ 05 O O
358+ 361 +1-368+ 371 +/-378+ 381 +/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)
II. CREANTE (ctA092+411 +413+418+425+4282+431 +437+4382+441 +4424+4428+444+445+ 06 O 20783
446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496)
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 07 O O
(c!. 50 1 +502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (c!. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542) 08 4000 96
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 09 4000 21456
C. CHELTUIELI IN AVANS 10 O O
(cI. 471)
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN Il O O
(cI. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+
462+473+509+5186+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+ I 0-11-18) 12 4000 21456
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17) 13 4000 21456
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 14 O O
(cI. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423+424+426+427+
4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+
462+473+509+5186+519)
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (c!. 151) 15 O O
L VENITURI IN A V ANS (rd. 17+ 16 O O
18), din
- subventii pentm investitii (el. care: 17 O O
131)
- venituri înregistrate in avans
18 O O
(cI. 472)
1. CAPITAL SI REZERVE
1. CAPITAL (rd. 20 la 22), din 19 4000 21456
care:
- capital subscris nevărsat (el. 20 O O
10 11) subscris vărsat (el.
- capital 21 4000 21456
1012)
- patrimoniul regiei (el. 1015) 22 O O
II. PRIME DE CAPITAL (el. 23 O O
104)
IILREZERVE DIN REEVALUARE (cI. 105) ------- Sold C 24 O O
------- Sold D 25 O O
IV.REZERVE (c!. 106) 26 O O
V.REZULTATULREPORTAT ------- Sold C 27 O O
(c!.117) ------- Sold D 24 28 O O
CAPITOLUL II

2.1. Managementul organizaţiei

Structura organizatorică (organigramă) ;

Organigrama societăţii, la acest moment cuprinde, următoarele compartimente:


· Secretariat ;
· Financiar – contabilitate ;
· Serviciu Juridic – Resurse Umane – Protectia Muncii ;
· Marketing .

25
Managerii firmei sunt reprezentaţi de cei doi acţionari principali ROTARU CEZAR şi
LAZAROVICI OLTEA-GEORGETA.

Societatea este administrată de către Lazarovici Oltea-Georgeta, cu drepturi depline.

2.2. Personalul organizaţiei

“CASA DE LUX” acordă o atenţie deosebită susţinerii şi consilierii fiecărui agent


imobiliar. Succesul agenţiei depinde numai de succesul profesional personal al agenţilor. Agentia
are personal calificat cu experienta acumulata de-a lungul timpului (2002-2007) şi o politică
managerială îndreptată către susţinerea intereselor clientului.
Profesioniştii agenţiei stau la dispoziţia clienţilor 24 din 24, entuziaşti şi motivaţi .
Sunt deschişi ideilor noi şi metodelor neconvenţionale care contribuie la succesul
serviciilor , asigurând totodată notificări rapide şi sigure în soluţionarea cazurilor, oferind soluţii
personalizate, care să satisfacă cerinţele şi nevoile tuturor clienţilor. Timpul consumatorilor este o
prioritate pentru agenţii imobiliari, ofertele fiind prezentate în timp real, prin fotografii digitale,
nefiind necesară deplasarea la fiecare locaţie.
Toate tranzacţiile sunt tratate cu maximă răspundere şi seriozitate, asistate de notari. Prin
colaboratorii agenţiei se asigură acoperire atât naţională cât şi internaţională .
Agenţia imobiliară „CASA DE LUX” are un personal stabil cu experienţă profesională.
Personalul este structurat corespunzător necesităţilor actuale atât din punctul de vedere al vârstei
cât şi al calificării :
Echipa agenţiei este formată din agenţi imobiliari cu experienţă în domeniu, profesionişti
permanent motivaţi şi adaptabili la evoluţia pieţei imobiliare, capabili să ofere potenţialului
client: încredere, punctualitate, eficienţă, consultanţă şi asistenţă.
Logistica de care dispune organizaţia, aflată permanent în pas cu evoluţia tehnologică
actuală, permite agenţilor imobiliari să facă faţă chiar şi celui mai exigent client, plasându-se
astfel în topul agenţiilor de profil.

o Manageri generali : Lazarovici Oltea-Georgeta

26
Rotaru Cezar
- deţin atestat ANEVAR ;
- E_mail : contact@casadeluximobiliare.ro ;
- Telefon : 0743/653.499 .

o Agent imobiliar : Ciprian Pruteanu


- închirieri locuinţe ;
- cursuri de referinţă
- e_mail : contact@casadeluximobiliare.ro ;
- Telefon : 0723/859.611 .

o Agent imobiliar : Roxana Diaconu


- terenuri ;
- cursuri de referinţă ;
- e_mail : contact@casadeluximobiliare.ro ;
- Telefon : 0722/909.888

o Consilier juridic : George Pavel


- e_mail : contact@casadeluximobiliare.ro ;
- Telefon : 0722/155.516 .

o Administrator : Ştefan Savin

Un agent imobiliar specialist va spune clienţilor ce case,terenuri, partamente sunt de


vânzare, la ce preţuri, ce anume trebuie să verifici la oproprietate,vă dă informaţii despre
amplasament, despre zonă, despre vecinătăţi, pieţe aflate în apropiere, despre documentaţia care
trebuie strânsă pentru actele de vânzare cumpărare, dacă are sau nu proprietatea ipotecă, cine are
dreptul să o vândă şi multe alte lucruri de acest gen.

27
Agenţii imobiliari ai organizaţiei în cauză sunt adevăraţi profesionişti. Fiecare dintre ei
cunosc foarte bine zona pe care o acoperă, au cunoştiinţe psihologiei a vanzătorului şi a
cumpărătorului, au putere de convingere, sunt perseverenţi, astfel am reuşit să devenim într-un
timp atât de scurt una dintre agenţiile de success din judeţul Suceava.
Valorile care susţin la realizarea misiunii şi scopurilor propuse de agenţie derivă din
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ pe care societatea şi-o asumă faţă de angajaţi şi
colaboratori prin :

• susţinerea formării şi dezvoltării profesionale a acestora;


• preocuparea pentru bunăstarea socială a angajatilor si familiile acestora;
• respectarea prevederilor legislaţiei;
• program de lucru flexibil, adaptat nevoilor fiecăruia .

2.3. Piata organizaţiei

În mecanizmul de funcţionare a unei economii moderne piaţa ocupă un loc esenţial


determinând într-o proporţie însemnată deciziile şi comportamentele agenţilor economici.
Categorie a economiei de schimb, în accepţiunea cea mai frecventă, piaţa desemnează
un ansamblu coerent, un sistem sau o reţea de relaţii de vînzare cumpărare între părţi contractante
care sînt pe de o parte, unite prin legături de interdependenţă şi, pe de altă parte se află în rapoturi
de opoziţie. Participanţii la aceste relaţii sînt producatorii de bunuri şi servicii, ofertanţii de factori
de producţie şi consumatorii .

Piaţa organizaţiei este compusă din :


- piaţa potenţială ;
- piaţa disponibilă ;
- piaţa disponibilă calificată ;
- piaţa deservită ;
- piaţa penetrată.
Piaţa disponibilă este formată din consumatorii ce manifestă interes întrucât dispun de
venituri şi au astfel acces la bunul sau serviciul oferit de agenţie.

28
Piaţa disponibilă calificată este compusă din consumatorii care sunt dispuşi să cumpere
bunul sau serviciul respectiv, având interes, venituri suficiente şi accesibile.
Piaţa deservită reprezintă segmentul spre care se concentrează producătorul şi spre care
se hotărăşte să-i adreseze oferta.
Piaţa penetrată este piaţa efectivă formată din ansamblul consumatorilor care au
cumpărat bunul sau serviciul respectiv.
Agenţia imobiliară „CASA DE LUX” are o experienţă de 5 ani în domeniu.O dată cu
trecerea timpului, agenţia şi-a creat un renume pe care şi-l păstrează, clienţii apelând cu încredere
la produsele şi serviciile acesteia. Serviciile oferite de organizaţie se caracterizează prin: calitate
superioară, seriozitate, eficienţă, siguranţă.
Piaţa imobiliară suceveană şi-a continuat ascensiunea, având o evoluţie stabilă pe
parcursul întregului an. Potrivit unui studiu aproape toate segmente pieţei imobiliare sucevene s-au
caracterizat printr-un trend de creştere evident în acest an.
În oraşul Suceava, agenţia imobiliară este foarte de bine reprezentată, deşi este una
tânără, începuturile sale datând din 2002 .
În funcţie de dimensiuni şi reputaţie, agenţiile imobiliare se adresează unor segmente
diferite de clienţi:
Cele mari işi împart o piaţă în care principalii clienţi sunt: firmele multinaţionale, băncile
sau persoanele fizice cu venituri foarte mari. Această piaţă este în ascensiune datorită creşterii
investiţiilor în economie.
Cele medii şi mici, printre care se încadrează şi agenţia “CASA DE LUX,” luptă pentru o
cotă cât mai bună în cadrul segmentului de piaţă reprezentat de firmele mici şi mijlocii şi de
persoanele fizice. Această piaţă are o evoluţie oscilantă, în funcţie de zone, iar previziunile
pentru viitor prevăd o tendinţă ascendentă a cererii, mai ales în contextul dezvoltării lanţurilor de
supermarketuri, mall-uri şi hypermarketuri, care atrag dupa sine o frenezie deosebită a pieţei
imobiliare.
Agenţia imobiliară “CASA DE LUX” se adresează unui segment de clienţi ce nu işi pot
permite angajarea unor servicii specializate datorită costurilor prea ridicate, abordării greoaie sau
răspunsului întârziat, oferind servicii adecvate, flexibile şi prompte.

29
Agenţia reprezintă interfaţa acceptată între consumator şi surse, aducându-i o contribuţie
personalizată prin adăugarea de valoare care să justifice preferinţa pentru serviciile prestate de
către organizaţie.
Primind o cerere, agenţia caută soluţia optimţ sau prelucrează cererea pentru a fi agreată
de potenţialele surse. Astfel acţioneză în numele clientului, reprezentându-i acestuia interesele şi
aducând agenţiei un aport care să asigure succesul oricarei operaţiuni.
Simplu, agenţia se focalizează pe cererile şi ofertele deţinute în portofoliu urmărind
finalizarea acestora în condiţiile dinamice ale pieţii. Sunt capabili să maximizeze eficienţa
serviciilor lor prin folosirea comunicării extensive care să faciliteze tranzacţiile abordate.

2.4. Oferta organizaţiei

Oferta reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii pe care un agent economic o poate vinde
pe piaţă la un preţ dat, într-o anumită perioadă .Desigur, cantitatea ce se vinde efectiv, în funcţie
de cerere poate să difere de cantitatea oferită, şi aceasta trebuie să fie preocuparea specialiştilor
de marketing.
Raportul dintre ceree şi ofertă reflectă doar situaţia pieţei, interacţiunea loc
concretizându-se în preţul la care vânzâtorii sunt dispuşi să ofere produsul, iar cumpărătorii sunt
dispuşi să-l cumpere .
În continuare vă voi prezenta doar o parte a ofertelor lansate de agenţia imobiliară
„CASA DE LUX” :

Garsoniere :
Eta
Confort Bloc Zona Strada Pret Imbunatatiri
j
23 MP, BAIE, BUCATARIE, GEAM
16.000
2 1 4 BURDUJENI FLORILOR TERMOPAN, GRESIE, FAIANTA, VAR
EURO
LAVABIL,SPOTURI
NICOLAE 17.000 24 MP,BAIE, GRESIE,
2 2 4 BURDUJENI
IORGA EURO FAIANTA,RIGIPS,TERMOPAN
17.000 23MP,BAIE, GRESIE, FAIANTA, USA
2 1 4 BURDUJENI PRIVIGHETORII
EURO METALICA, PE MIJLOC
24M, BAIE CU CADA, BUCATARIE,
23.000
2 P 4 BURDUJENI JEAN BART HOL, CAMERA,
EURO
PARCHET,GRESIE,FAIANTA
16.000
2 1 4 BURDUJENI FLORILOR 23 MP, GRESIE, FAIANTA, USI, PODEA
EURO

30
14.000
2 1 4 BURDUJENI JEAN BART 23 MP, GRESIE, FAIANTA
EURO
10.000 11 MP,ELIBERARE RAPIDA,TAVAN
R 4 4 BURDUJENI JEAN BART
EURO FALS,VAR LAVABIL
12.000 11 MP,PE MIJLOC,LIBERA,IDEAL
R P 4 BURDUJENI JEAN BART
EURO SEDIU FIRMA
11MP, CURATA, PRAF PIATRA, BAIE
9.000
R P 4 MARASESTI MARASESTI COMUNA, SE POATE FACE BAIE IN
EURO
CASA
11.000 11MP, GRESIE, FAIANTA, IESIRE
R P 4 MARASESTI MARASESTI
EURO SEPARATA
10.000
R 4 4 MARASESTI MARASESTI 12 MP,BALCON INCHIS,BAIE COMUNA
EURO
20.500
2 1 3 MARASESTI ZIMBRULUI 20MP, BAIE CU CADA, PARCHET,
EURO
20.000
2 3 3S MARASESTI ZIMBRULUI 20MP,BALCON,FARA BAIE
EURO

Apartamente :

31
Ca
Eta
me Confort Zona Strada Pret Imbunatatiri
j
re
BURDUJE
2 D 2 AURORA 40.000 EURO 60MP, FARA IMBUNATATIRI
NI
75
BURDUJE
2 D 4 JEAN BART 65.000 EURO MP,CENTRALA,GRESIE,FAIANTA,TERMOPAN
NI
,
75
BURDUJE
2 D 4 JEAN BART 65.000 EURO MP,CENTRALA,GRESIE,FAIANTA,TERMOPAN
NI
,
BURDUJE
2 D 4 TINERETULUI 37.000 EURO 50 MP,PARCHET,IZOLATIE NOUA
NI
BURDUJE PRETABIL PT. DIVERSE DESTINATII, LIBER
2 SD P BALADEI 36.000 EURO
NI IMEDIAT
BURDUJE GRESIE,FAIANTA, USA METALICA,
2 D 4 AMURGULUI 45.000 EURO
NI INSTALATIE INCALZIRE SEPARATA
BURDUJE DUSUMEA, GRESIE, FAIANTA, PE MIJLOC,
2 D 1 TINERETULUI 41.500 EURO
NI LA SOARE, BINE INTRETINUT,2BALC.
BURDUJE 65MP, GRESIE, FAIANTA, SPOTURI,VAR
2 D 2 FLORILOR 39.800 EURO
NI LAVABIL, PE MIJLOC, USA METALICA,
BURDUJE 52 MP, GRESIE, FAIANTA, BALCON, BECI,
2 D P CELULOZEI 42.000 EURO
NI PRETABIL SEDIU FIRMA
BURDUJE 50 MP, GRESIE, FAIANTA, TAMPLARIE
2 D 1 AMURGULUI 40.000 EURO
NI SCHIMBATA
BURDUJE
2 MICRO 4 PRIVIGHETORII 21.000 EURO 35MP, GRESIE, FAIANTA, BOILER
NI
BURDUJE
2 D 1 BUJORILOR 40.000 EURO 50 MP, FARA IMBUNATATIRI
NI
BURDUJE
2 D 1 TINERETULUI 39.500 EURO 50 MP, 2 BALCOANE
NI
42 MP, BALCON INCHIS, PARCHET,
2 SD P CENTRU REPUBLICII 60.000 EURO TAMPLARIE SCHIMBATA, PRETABIL
PRIVATIZARE
MIHAI
2 D DM CENTRU 38.500 EURO 42 MP, PARCHET, BAIE MARE
VITEAZUL
ALEXANDRU 36MP, USA MET., PARCHET, GR.,F., 1
2 D P CENTRU 50.000 EURO
IENCEANU GEAM TERMOPAN, BL. CARAMIDA
54MP, CENTRALA TERMICA, TERMOPAN,
G. ALEEA
2 SD 4 44.800 EURO GRESIE, FAIANTA, RAMANERE SPATIU 5
ENESCU LALELELOR
LUNI
G. TERMOPAN, DORMITOR, USA METALICA,
2 SD 4 LUCEAFARULUI 35.500 EURO
ENESCU GRESIE, IZOLAT EXTERIOR, LIBER

Case :

Camere Zona Locatie Pret Imbunatatiri


270.000
10 CENTRU PETRU RARES CASA NETERMINATA, 10 CAMERE, 9 ARI TEREN
EURO
220.000
6 CENTRU ION CREANGA 6 CAMERE, TEREN 350MP, DIN CARE CASA 200MP
EURO

32
165.000 D+P+M, PISCINA, SAUNA, SALA DE FITNES, 2 CENTRALE,
6 SUCEAVA OBCINI
EURO 90%TERMINATA
GHERASIM 120.000
4 SUCEAVA 4 CAMERE, 420 MP, FACILITATI
BULIGA EURO
150.000 T:500MP,P+E,CARAMIDA,BECI,GARAJ,CENTRALA,FINISAJE
10 SUCEAVA MIRAUTI
EURO MODERNE
160.000
5 SUCEAVA MARATON 1012 MP TEREN+CASA, GARAJ, ANEXE, FANTANA, BECI
EURO
110.000
10 SUCEAVA CETATE D+P+M+F, NETERMINATA, DIN LEMN CU TERASA, TEREN 5ARI
EURO
40.000
3 SUCEAVA CERNAUTI CASA 3 CAM., BATRANEASCA DAR RENOVATA, TEREN 8ARI,
EURO
ZONA 180.000
9 SUCEAVA 9 CAMERE, TEREN 200 M
AUTOGARA EURO
45.000
4 SUCEAVA SERPENTINE 2 CASE, UNA DE DEMOLAT, 11 ARI TEREN, 4 CAMERE, FARA BAIE
EURO
70.000 100 MP,4 CAM, BAIE, BUCATARIE,BECI,APA
4 SUCEAVA CALEA UNIRII
EURO CURENTA,CARAMIDA,TABLA,3 ARI TEREN
100.000
SUCEAVA OBCINI CASA LA ROSU, P+ E, APA, LUMINA, TEREN 15ARI
EURO
MIHAIL 80.000
5 SUCEAVA CASA CU 5 CAMERE CU 7,5 ARI TEREN,ANEXE
SADOVEANU EURO
60.000 CASA DIN LEMN, ACOPERITA CU TABLA, CONSTRUITA IN 1960, 6
3 SUCEAVA SERPENTINE
EURO ARI TEREN
MIHAI 300.000 CASA 5 CAMERE, SUPR. CONSTR. 250MP+50MP BECI
5 SUCEAVA
VITEAZUL EURO ZIDIT,TEREN 572MP
750.000
12 SUCEAVA OBCINI CASA 12 CAMERE, BCA, ACOPERITA CU TIGLA, TEREN 18 ARI
EURO
GHEORGHE 300.000 DUPLEX,CU 4 APARTAMENTE,CU 2, 3
DUPLEX BURDUJENI
DOJA EURO DORMITOARE,LIVING,BUCATARIE,120.000 E/AP.

Terenuri :

Ari Zona Locatie Pret Observatii


DRAGOS 18.000
3,3ARI SUCEAVA 3,3 ARI, TOATE FACILITATILE
VODA EURO/AR
10.000
5ARI SUCEAVA ZAMCA 5 ARI, DESCHIDERE DE 25 M
EURO/AR
3.000 6,5 ARI, DESCHIDERE DE 13 LA STR., IN FORMA DE L,
6,5ARI SUCEAVA TABACARIEI
EURO/AR DESCHIDERE LA 2 STRAZI
3.250 6 ARI, ACCES LA TOATE UTILITATILE, DESCHIDERE
6ARI SUCEAVA MIRAUTI
EURO/AR DE 40 M
2.500
30ARI SUCEAVA CERNAUTI 18 ARI, DESCHIDERE DE 20 M
EURO/AR
9.000
22ARI SUCEAVA MIRAUTI 22 ARI, DESCHIDERE 35 M
EURO/AR
4.000 3 ARI, DESCHIDERE DE 20 M, AUTORIZATIE
3ARI SUCEAVA CERNAUTI
EURO/AR CONSTRUCTIE
TATARASII 15.000
5ARI SUCEAVA 5 ARI, DESCHIDERE DE 12 M, CURENT, CANALIZARE
VECHI EURO/AR
4.000 5 ARI, DESCHIDERE DE 20 M , GAZ, CANALIZARE,
5,2ARI SUCEAVA CERNAUTI
EURO/AR APA, LUMINA
4.500
4,5ARI SUCEAVA MIRAUTI 4,5 ARI, TOATE UTILITATILE
EURO/AR

33
1.000 70 ARI, DESCHIDERE PE TREI PARTI, DRUM DE
70ARI SUCEAVA UNIVERS'ALL
EURO/AR ACCES, IN SPATE LA BETTY
1.220
7ARI SUCEAVA CERNAUTI 7 ARI, DESCHIDERE DE 25 M
EURO/AR
10.000
5ARI SUCEAVA G. ENESCU 5 ARI, DESCHIDERE 20M
EURO/AR
1.200
18ARI BURDUJENI MITOCELULUI 18 ARI, DESCHIDERE DE 21 M, RAND 2
EURO/AR
ALEEA 2.500
24ARI BURDUJENI 24 ARI, DESCHIDERE DE 30 M, RAND 4
DUMBRAVII EURO/AR
ALEEA 1.500
9ARI BURDUJENI 9 ARI, DESCHIDERE DE 15 M, RAND 3
DUMBRAVII EURO/AR
GHEORGHE 16.500
6ARI BURDUJENI 6 ARI, DESCHIDERE DE 15M
DOJA EURO
ALEEA 1.600
7ARI BURDUJENI 7 ARI, DESCHIDERE DE 14 M, RAND 3
DUMBRAVII EURO/AR
1.000
18ARI BURDUJENI MITOCELULUI 18 ARI, DESCHIDERE DE 11,5 M
EURO/AR
GHEORGHE 45.000
18ARI BURDUJENI 18 ARI, DESCHIDERE DE 14,5 M
DOJA EURO
ALEEA 1.500
20ARI BURDUJENI 20 ARI, DESCHIDERE DE 22, 5
DUMBRAVII EURO/AR

2.5. Consumatorii şi clienţii

Valorile care susţin la realizarea misiunii şi scopurilor propuse de S.C. “CASA


DE LUX “S.R.L., derivă din RESPONSABILITATEA SOCIALĂ pe care societatea şi-o
asumă faţă de consumatori şi clienţi prin :

• servicii de calitate;
• preţuri corecte (fair pricing);
• publicitate etică;
• servicii adaptate clienţilor;
• satisfacerea aşteptărilor clienţilor;
• informarea corectă;
• protejarea intereselor clienţilor;

34
• respectarea contractelor şi obligaţiilor profesionale.

Cumpărătorii sunt fideli unui anumit tip de seviciu. La produsele de lux aceştia sunt
foarte puţini, însă ei nu exercită o putere de negociere foarte mare. Trebuie avut în vedere
faptul că aici se manifestă snobismul, oamenii nefiind preocupaţi să fie clienţi
tradiţionali, care să lupte să scadă preţurile sau să ridice calitatea produselor. Ei sunt
clienţi care primesc preţurile - şi clienţi care primesc calitatea.
Clienţii agenţiei sunt persoane fizice active cu venituri lunare medii şi mari care doresc
achiziţionarea de apartamente sau case individuale în ansambluri rezidenţiale sau de
terenuri în zone dezvoltate sau în curs de dezvoltare rezidenţialî, precum şi persoane
juridice care doresc achiziţionarea/inchirierea de birouri, terenuri cu destinaţie
rezidenţială sau industrială

2.6. Dimensiunea şi structura pieţei

Dimensiunea pieţei

Voi enumera dimensiunile care trebuie luate de către orice organizaţie, după
stabilirea obiectului de activitate :

1. Capacitatea pieţei - aceasta ne spune cât s-ar putea consuma sau utiliza anual,
din produsul de refernţă şi poate fi măsurată prin mai mulţi indicatori:

- volumul cererii : agenţia imobiliară “ CASA DE LUX” a reuşit să se impună pe


piaţă deşi are o experienţă de numai 5 ani datorită profesionalismului si calităţii
serviciilor oferite clienţilor. Cererea este mare, dar asta nu contează, deoarece este un
lucru benefic pentru agenţie, iar angajaţii fac faţă solicităriilor cu mult professionalism şi
tact.

35
- volumul ofertei . Clienţii agenţiei sunt in general personae fizice care nu au mult
timp la dispoziţie şi solicită ajutorul agenţiilor imobiliari. Cele mai căutate oferte sunt
apartamamentele, urmate de garsoniere şi case. Desigur, la agenţie apelează şi firmele
multinaţionale sau băncile care solicită ajutorul agenţilor imobiliari pentru terenuri .

2. Aria (localizarea) pieţei - S-a observat că cererea migrează din localităţile


mici, în general, spre localităţile mari .

Structura pieţei

Structura pieţei e stabileşte în funcţie de:


 criterii socio-demografice:
- vârsta ;
- Ocupaţia ;
- nivelul de pregătire ;
-veniturile ;
- domiciliul ;
-sex ;
 criterii comportamentale:
- motivul;
- tipul produsului.

Cel mai dinamic sector de piaţă la începutul anului 2007 a fost cel al achiziţiilor
rezidenţiale. Acesta este direct şi puternic influenţat de creşterea rapidă a creditului
ipotecar care a stimulat cererea pentru locuinţe. Preţurile au crescut pentru fiecare tip de
imobil, spre exemplu in cazul blocurilor construite inainte de ’89 crescând cu 100%. În
concluzie, perioada 1998-2007 poate fi caracterizată din punct de vedere al pieţei
imobiliare ca o etapă de maturizare treptată a acesteia în condiţiile unui climat
macroeconomic dificil.

2.7. Dinamica pieţei

36
Piaţa imobiliară are un caracter dinamic întrucât ea este supusă unor
modificări permanente de mobilitatea nevoilor consumatorilor, ceea ce reflectă în
dimensiunile, structura şi fizionomia agenţiei, precum şi în tendinţele pieţei totale
şi ale produselor. Evident, orice agenţie doreşte să-şi extindă piaţa, mai ales că de
obicei există diferenţă între piaţa efectivă (dimensionarea pieţii atinsă la un
moment dat) şi piaţa potenţială (dimensiunea posibilă a pieţii măsurată cu o
numită probabilitate), extindere ce se concretizează în sporirea volumului
vânzărilor şi a cotei de piaţă a agenţiei.
Domeniul imobiliar constituie în momentul de faţă cel mai dinamic sector
al economiei româneşti, statisticile indică o creştere accentuată a investiţiilor în
proprietăţile imobiliare, numeroase companii investesc în construirea de
proprietăţi imobiliare iar dinamica tranzacţiilor efectuate cu proprietăţi imobiliare
arată o orientare clară către acest gen de activitate.
Coordonatele pieţei imobiliare sunt în plin process de conturare, iar
„actorii” pieţei: agenţii imobiliare, constructori, proprietari, producători,
comercianţi sunt extreme de activi.

2.8. Concurenţa

Orice agenţie îşi desfăşoară activitatea într-un mediu determinat, în care


întreţine relaţii cu piaţa, deoarece ea intervine aici atât ca furnizor cât şi în
calitatea de beneficiar.
Relaţiile dintre agenţii economice pe piaţă, în funcţie de interesele lor,
constituie un system economic de concurenţă, în care fiecare are libertatea să
producă şi să vândă ce-i convine, în condiţiile pe care le consideră cele mai
favorabile. Sistemul concurenţial reprezintă totalitatea relaţiilor dintre agenţii
economici aflaţi în competiţie pe piaţă, în funcţie de interesele lor.
Concurenţa este o luptă permanentă, în care primează interesele
economice şi care se soldează întotdeauna cu învinşi şi învingători, fiecare agenţie

37
trebuie să cunoască bine structura şi intensitatea concurenţei, cauzele succesului
concurenţilor importanţi, formele în care se manifestă, pentru ca pe această bază
să-şi evalueze şansele de supravieţuire, racordându-şi la realitate, obiectivele
prioritare şi adoptând cele mai potrivite strategii concurenţiale.
O agenţie imobiliară tânără nu are posibilitatea de a concura cu marile
forţe în domeniu, pe proiecte de mare anvergură. De aceea competitorii agenţiei
sunt firmele mici..
Pentru a avea succes într-o afacere nouă pe piaţă, trebuie luate în
considerare aspecte legate de diversificarea ofertei faţă de concurenţă - tocmai de
aceea, agenţia şi-a început activitatea inceput oferind produse integrate (de la
tranzacţia imobiliară propriu-zisă până la asistenţa necesară la perfectarea tuturor
documentelor aferente unei tranzacţii). Cu cât agenţia este capabilă sp ofere
asistenţă în toate etapele derulării unei tranzacţii (Administraţie Financiară,
Cadastru, Notariat etc.), cu atât şansele acesteia de a câstiga teren în faţa
concurenţei cresc.
Agenţia imobiliară “CASA DE LUX” trebuie să facă faţă unei concurenţe
extrem de puternice. Principalii competitori sunt : AITI, PRIMA, FAVORIT .

Manifestarea concurenţei este expresia gradului de dezvoltare şi


liberalizare economică şi de aceea intensitatea ei este diferită de la o etapă la alta,
de la un domeniu la altul, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă, reflectând
în general măsura în care societatea este capabilă să stimuleze creativitatea
agenţilor economici, asigurând funcţionalitatea normală a sistemului economic. În
acest fel, prin menţinerea concurenţei în limita normală, mecanismul concurenţial
îşi dovedeşte raţiunea de a fi, aceea de servi consumatorul.
Cel mai evident aspect al relaţiilor de concurenţă aste cel denumit de
altfel concurenţa propriu-zisă, care are loc între producători, deci între
întreprinderi în calitatea lor de ofertanţi, care-şi dispută întâietatea în acapararea
consumatorului (a clientului), fiecare încercând să satisfacă în cât mai mare
măsură necesităţile acestuia în condiţii de maximă eficienţă. În acest scop, fiecare
agent economic va folosi o gamă largă de forme şi mijloace precum: calitatea cât

38
mai bună a produsului, originalitatea lui, preţuri cât mai accesibile, prezentarea
adecvată, plăcută, atractivă, promovare discretă, dar penetrantă etc.
Obiectul concurenţei nu-l constituie doar preţul, cum apare la prima
vedere, ci şi produsul, şi distribuţia şi promovarea, care constituie elementele
mixului de marketing. De aceea, specialiştii consideră, că de fapt, cauzele
succesului unei întreprinderi se găsesc în: buna calitate a produsului, lansarea de
produse noi, preţuri competitive, avantaje în privinţa costului, buna ei localizare,
marimea şi importanţa firmei, dominarea canalelor de distribuire, metode de
vânzare şi distribuţie, publicitate şi promovare, desing etc.

2.9. Promovarea

Promovarea serviciilor imobiliare ale agenţiei constă în principal în


anunţuri inserate în ziarele centrale/locale, în reviste sau în broşurile adresate
oamenilor de afaceri (de genul celor distribuite gratuit în aeroporturi sau hoteluri),
alte apariţii în presa scrisă.

De multe ori însă, agenţia îşi face“publicitatea” în sfera intermedierilor


imobiliare - în special în cazul agenţiilor relativ mici - se rezumă la “fluturaşii”
răspândiţi ăn cutiile poştale, pe stâlpi sau pe panourile publicitare. O astfel de
promovare are avantajul că este foarte ieftină, dar pe de altă parte are un efect

39
restrâns şi de multe ori creează o anumită reticenţă în rândul multora dintre
destinatari.

Tarife

Agenţia imobiliară “Casa de Lux” practică un comision unic de 3% din


valoarea la care se tranzacţionează imobilul intermediat, comision plătibil integral
în momentul încasării/achitării arvunei şi întocmirii antecontractului.
Pentru serviciile conexe prestate tarifele sunt negociabile şi depind de
complexitatea lucrărilor solicitate.

CAPITOLUL III

Concluziile raportului

În opinia mea, în urma celor observate în agenţie piaţa imobiliară


suceveană cunoaşte, în ultima perioadă o oarecare detensionare, mai ales pe piaţa
apartamentelor. Acelaşi lucru apreciază reprezentanţii agenţiei imobiliare unde
am efectuat stagiul de practică.În general, se apreciază că numărul operaţiunilor

40
de vânzare - cumpărare pentru apartamente a crescut cu aproximativ 30% în
ultimul interval. Scăderile de până la 10% din preţurile cerute la vânzare de către
proprietarii de apartamente poate fi una dintre cauze, în opinia unora chiar cea
mai importantă dintre acestea, a creşterii numărului de tranzacţii imobiliare din
ultima perioadă.
Agenţia imobiliară “CASA DE LUX” a înregistrat o creştere a dinamicii
pe piaţa imobiliară, pe fondul unei oferte extrem de variate, de la apartamente
vechi cu preţuri reduse la apartamente noi cu preţuri tentante, fapt care
prefigurează o normalitate pe piaţa imobiliară din Suceava.
O oportunitate pe care sucevenii o exploatează este trecerea de la
garsonieră la doua camere, de la doua la trei camere sau schimbul unui apartament
vechi cu unul nou.
După discuţia mea cu reprezentantul agenţiei “Casa de Lux” apreicază că
numărul tranzacţiilor a crescut şi datorită faptului că în ultima perioadă oamenii,
cei care au de vândut sau de au cumpărat imobile, s-au edificat în ceea ce priveşte
impozitele ce trebuie plătite către stat pe profitul rezultat din tranzacţiile
imobiliare.

41