Sunteți pe pagina 1din 1

Curriculum-ul nmucleu reprezint trunchiul comun, obligatoriu, adic numrul minim

de ore de la fiecare disciplin obligatorie prevzut în planul de înväämânt.j Existena


lum-ului nucleu asigur egalitatea _anselor în sistemul de învämânt.
Curriculum-ul nucleu reprezint unicul sistem de referin pentru evalurile _i
examinrile exterme (naionale) din sistem _i pentru elaborarea standardelor curriculare de
performan.
Curriculum-ul la decizia colij asigur diferena de ore dintre curriculum-ul nucleu
Sinumrul minim sau maxim de ore pe sptmân, pentrufiecare disciplin colar prevzut
in planurile-cadru de înväämânt (deci atât pentru disciplinele obligatori, cât i pentru cele
facultative), pe ani de studiu.

In mod complementar curriculum-ului nucleu, _coala poate oferi urm toarele tipuri de
curriculum: curriculum extins, curriculum mucleu aprofundat, curriculum elaborat în coal.

Curriculunm-ul extins are la baz întreaga program scolar a disciplinei, ata


elementele de coninut obligatorii, cât _i cele facultative. Diferena pân la numrul maxim de
ore prevzute pentru o anumit disciplin, se asigur prin îmbogirea ofertei de coninuturi
prevzute de curriculum-ul nucleu.

Curriculum-ul nucleu aprofundat are la baz exclusiv trunchiul comun, respectiv


elementele de con inut obligatorii. Diferen a pân la num rul maxim de ore prev zute pentru
o anumit disciplin se asigur prin reluarea _i aprofundarea curriculum-ului nucleu,
respectiv prin diversificarea experienelor _i activitäilor de învare.

Curriculum-ul elaborat în coal este acel tip de proiect pedagogic care conine, cu
statut optional, diverse discipline de studiu propuse de instituia de învämânt sau alese de
aceasta din lista elaborat la nivel de minister. Fiecare profesor are oportunitatea de a
participa în mod direct la elaborarea curriculum-ului, funcie de condiiile concrete în care se
va desf_ura activitatea didactic. Disciplinele optionale se pot proiecta în viziune
monodisciplinar , la nivelul unei arii curriculare sau la nivelul maì imultor arii curriculare.

Curriculum-ul elaborat în _coal nu constituie obiectul evalurilor _i examinrilor


externe, na ionale. Cadrului didactic care elaboreaz acest tip de curriculum îi revine sarcina
de a proiecta, pe lâng obiectivele educaionale _i continuturile instructiv-educative,
competen ele _i performantele a_teptate de la elevi, precum _i probele de evaluare
corespunztoare.
CICLURILE CURRICULARE reprezint periodizäri/ segmentäri ale _colaritjii pe mai
multi ani de studiu (structuri intrinseci) care au în comun anumite finalitäi educaionale i
sisteme metodologice.