Sunteți pe pagina 1din 12

TEMATICA DE LICENŢĂ 2011

SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE

1. FUNDAMETELE PSIHOLOGIEI 1 ŞI 2
2. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR
3. PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII
4. PSIHOLOGIE MEDICALĂ ŞI PSIHOPATOLOGIE
5. TESTAREA PSIHOLOGICĂ (APTITUDINILE ŞI
INTELIGENŢA)
6. PSIHOLOGIA MUNCII
7. INTRODUCERE ÎN CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ

1. FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI 1 si 2

1. Reprezentarea : definiţie, caracteristici, tipologie, rol funcţional,


valoare cognitivă.

Bibliografie obligatorie :
• M. Golu, Fundamentele psihologiei, vol. I si II, editia a V-a,
Editura Fundatiei România de Mâine, 2005 ( Vol. 2 Cap. VII p.
409- 426 )

2. Gandirea : definiţie, structura de continut (noţiunea, judecata,


raţionamentul), structura operatorie (definirea operaţiei,
proprietăţile operaţiilor, tipurile de operaţii), activităţi specifice
ale gândirii (rezolvarea de probleme, conceptualizarea –
abstractizarea, descoperirea şi formularea principiilor şi legilor,
elaborarea şi adoptarea deciziilor, explicarea şi interpretarea
fenomenelor), forme şi tipuri (gândire concretă – gândire
abstractă, gândire analitică – gândire sintetică, gândire
algoritmică – gandire euristică etc), importanţa cognitivă şi
general – adpatativă.
Bibliografie obligatorie :
• M. Golu, Fundamentele psihologiei, vol. I si II, editia a V-a,
Editura Fundatiei România de Mâine, 2005 ( Vol. 2 Cap. VIII p.
427- 516 )

3. Memoria : definiţia, procese constitutive, proprietăţi (calităţi),


forme, importanţa adaptativă.

Bibliografie obligatorie :
• M. Golu, Fundamentele psihologiei, vol. I si II, editia a V-a,
Editura Fundatiei România de Mâine, 2005 ( Vpl 2 Cap. X p.
534- 576 )

4. Limbajul. Specificul psihologic al limbajului. Definiţia limbajului


şi (verbal), latura fizica a limbajului, latura fromal – gramaticala
a limbajului, latura semnatică a limbajului, formele limbajului,
funcţiile limbajului, mecanismele neurofiziologice ale limbajului.

Bibliografie obligatorie :
• M. Golu, Fundamentele psihologiei, vol. I si II, editia a V-a,
Editura Fundatiei România de Mâine, 2005 ( Vol. 2 Cap. XI p.
577- 618)

5. Mecanisme (procese) emoţional – afective : definiţia emoţiilor,


proprietăţile emoţiilor, forme de structurare – manifestare a sferei
afective a omului, inteligenţa emoţională, importanţa emoţiilor în
viaţa şi activitatea omului.

Bibliografie obligatorie :
• M. Golu, Fundamentele psihologiei, vol. I si II, editia a V-a,
Editura Fundatiei România de Mâine, 2005 ( Vol. 2 Cap. XIII p.
638- 668 )
6. Motivaţia: definiţia motivaţiei, funcţiile motivului, forme de
structurare – manifestare ale motivelor – tipuri de motive şi
raportul dintre ele, piramida lui Maslow, teorii explicative ale
motivaţiei, optimum-ul motivaţional, rolul motivaţiei în
organizarea şi desfăşurarea comportamentului uman.

Bibliografie obligatorie :
• M. Golu, Fundamentele psihologiei, vol. I si II, editia a V-a,
Editura Fundatiei România de Mâine, 2005 (Vol. 2 Cap. XIV p.
669- 696 )

7. Psihicul uman. Caracterizare, definiţie, caracteristicile psihicului


uman, modificări ale conştiinţei.

Bibliografie obligatorie :
• M. Golu, Fundamentele psihologiei, vol. I si II, editia a V-a,
Editura Fundatiei România de Mâine, 2005 ( Vol. 1 Cap. V p. 93-
142 )

2. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR.

1. Perioada prenatală şi factorii ce influenţează dezvoltarea.

Bibliografie obligatorie:
• Sion, Gratiela, Psihologia vârstelor, 2009, Editura Fundaţiei
România de Mâine, editia 5, pag.47-54.

2. Principalele achiziţii psihice ale perioadei de la 1 la 3 ani.

Bibliografie obligatorie:
• Sion, Gratiela, Psihologia vârstelor, 2009, Editura Fundaţiei
România de Mâine, editia 5, pag.78-85.

3. Dezvoltarea inteligenţei şi gândirii in perioada de la 1 la 3 ani.

Bibliografie obligatorie:
• Sion, Gratiela, Psihologia vârstelor, 2009, Editura Fundaţiei
România de Mâine, editia 5, pag.78-85.
4. Caracterizare generală a perioadei preşcolare.

Bibliografie obligatorie:
• Sion, Gratiela, Psihologia vârstelor, 2009, Editura Fundaţiei
România de Mâine, editia 5, pag.102-103.

5. Dezvoltarea inteligenţei şi gândirii de la 3 la 6 ani.

Bibliografie obligatorie:
• Sion, Gratiela, Psihologia vârstelor, 2009, Editura Fundaţiei
România de Mâine, editia 5, pag.106-108.

6. Dezvoltarea afectivă 3 la 6 ani.

Bibliografie obligatorie:
• Sion, Gratiela, Psihologia vârstelor, 2009, Editura Fundaţiei
România de Mâine, pag.111-113.

7. Dezvoltarea copilului de la 6 la 12 ani

Bibliografie obligatorie:
• Sion, Gratiela, Psihologia vârstelor, 2009, Editura Fundaţiei
România de Mâine, editia 5, pag.136-149.

8. Adolescenţa – tranziţia de la copilărie la maturitate.

Bibliografie obligatorie:
• Sion, Gratiela, Psihologia vârstelor, 2009, Editura Fundaţiei
România de Mâine, editia 5, pag.190-204.

9. Etapele vârstei adulte.

Bibliografie obligatorie:
• Sion, Gratiela, Psihologia vârstelor, 2009, Editura Fundaţiei
România de Mâine, editia 5, pag.111-114.

10.Teorii cu privire la dezvoltarea în perioada adultă.

Bibliografie obligatorie:
• Sion, Gratiela, Psihologia vârstelor, 2009, Editura Fundaţiei
România de Mâine, editia 5, pag.214-218.
11.Dinamica şi tranziţia rolurilor în perioada adultă.

Bibliografie obligatorie:
• Sion, Gratiela, Psihologia vârstelor, 2009, Editura Fundaţiei
România de Mâine, editia 5, pag.221-228.

3. PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII

1. Ipostaze ale personalităţii : individ, individualitate, persoană,


personaj, statut, rol social.

Bibliografie obligatorie:
• Mihaela Corina Ţuţu, Psihologia personalităţii, Bucureşti, Editura
Fundaţiei România de Mâine, 2008 sau 2007 sau 2006 sau 2005,
pp. 19-30.

2. Subsistemul dinamico-energetic al personalităţii : definiţie,


specific, clasificare.

Bibliografie obligatorie:
• Mihaela Corina Ţuţu, Psihologia personalităţii, Bucureşti, Editura
Fundaţiei România de Mâine, 2008 sau 2007 sau 2006 sau 2005,
pp. 46-59, 80-102.

3. Subsistemul instrumental-operaţional al personalităţii : definiţie,


specific, clasificare, conţinut, relevanţă.

Bibliografie obligatorie:
• Mihaela Corina Ţuţu, Psihologia personalităţii, Bucureşti, Editura
Fundaţiei România de Mâine, 2008 sau 2007 sau 2006 sau 2005,
pp. 104-126.
• Gabriela Florenţa Popescu, Introducere în psihologia creativităţii,
Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2010, pp. 63-67.
4. Subsistemul rezolutiv-productiv al personalităţii: definiţie,
accepţiuni, perspective de abordare, clasificare.

Bibliografie obligatorie:
• Mihaela Corina Ţuţu, Psihologia personalităţii, Bucureşti, Editura
Fundaţiei România de Mâine, 2008 sau 2007 sau 2006 sau 2005,
pp. 129-146.

5. Subsistemul transformativ-constructiv al personalităţii : definiţie,


accepţiuni, dimensiuni, teorii, factori, specificul personalităţii
creatoare, tipologii ale creatorilor.

Bibliografie obligatorie:
• Gabriela Florenţa Popescu, Introducere în psihologia creativităţii,
Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2010, pp. 10-19,
45-53, 55-62, 85-88.

6. Subsistemul relaţional-valoric şi de autoreglaj al personalităţii :


definiţie, specific, conţinut, relevanţă.

Bibliografie obligatorie:
• Mihaela Corina Ţuţu, Psihologia personalităţii, Bucureşti, Editura
Fundaţiei România de Mâine, 2008 sau 2007 sau 2006 sau 2005,
pp. 148-163.

7. Specificul relaţional în cadrul subsistemelor personalităţii :


aptitudini-temperament, caracter-aptitudini. inteligenţă-
creativitate.

Bibliografie obligatorie:
• Mihaela Corina Ţuţu, Psihologia personalităţii, Bucureşti, Editura
Fundaţiei România de Mâine, 2008 sau 2007 sau 2006 sau 2005,
pp. 118-119.
• Gabriela Florenţa Popescu, Introducere în psihologia creativităţii,
Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2010, pp. 50-54.
8. Problematica Eului în structura personalităţii : accepţiuni,
caracteristici, structură, raportarea Eului la conştiinţă şi la
personalitate.

Bibliografie obligatorie:
• Mihaela Corina Ţuţu, Psihologia personalităţii, Bucureşti, Editura
Fundaţiei România de Mâine, 2008 sau 2007 sau 2006 sau 2005,
pp. 166-174.

4. PSIHOLOGIE MEDICALĂ ŞI PSIHOPATOLOGIE

1. Normal şi patologic în biologie, medicină şi viaţa psihică.


Accepţiunile termenului de normalitate şi dezvoltare a conceptului,
Normalitate şi sănătate, Normalitatea ca valoare medie,
Normalitatea ca utopie, Concepţii psihanalitice despre normalitate,
15 valori fundamentale ale societăţii americane contemporane,
Normalitatea ca proces, Normalitate şi comunicare, Normalitate şi
adaptare.

Bibliografie obligatorie:
• Florin Tudose, Fundamente în psihologia medicală, Editia a IV-a,
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, cap. II (p. 31-40)

2. Vulnerabilitate, eveniment de viaţă, conflict şi criză


(Evenimentul de viaţă-o abordare contemporană, Natura
evenimentului, Importanţa evenimentelor, Contextul
evenimentului, Tracasările şi momentele bune cotidiene,
Constrângerile rolului şi natura lor, Abordarea socio-clinică
(Brown şi Harris), Scala Evenimenţială după Holmes şi Rahe
(Social Readjustement Scale, 1967), Importanţa interacţiunilor,
Principiul sumării, Vulnerabilitate şi agenţi declanşatori, Suport
social, Scala Vulnerabilităţii Psihologice (SVP), Clasa socială,
Sexul, Lista evenimenţială după Paykel, Chestionarul EVE,

Bibliografie obligatorie:
• Florin Tudose, Fundamente în psihologia medicală, Editia a IV-a,
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, cap. V (p. 97-115)
3. Aspecte ale comunicării cu pacientul (Caracteristicile
comunicării medicale, Fereastra de comunicare DONA Factori
perturbatori ai comunicării, Stabilirea relaţiei de comunicare,
Relaţia medic – pacient şi modelul biopsihosocial,
Comportamentul faţă de boală, Calităţi terapeutice esenţiale,
Respectul, Autenticitatea, Empatia, Cuvintele care identifică
simptome şi sentimente, Aspecte ale dinamicii relaţiei medic-
pacient, Transfer şi contratransfer în relaţia medicală, Medicii ca
pacienţi, Medicul şi patologia psihologică profesională (sindromul
de burnout), Câteva ipostaze speciale ale relaţiei medic-pacient)

Bibliografie obligatorie:
• Florin Tudose, Fundamente în psihologia medicală, Editia a IV-a,
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, cap. VII (p. 132-
153)

4. Clasificarea tulburărilor de personalitate şi ipostaze medicale


ale acestora

Bibliografie obligatorie:
• Florin Tudose, Psihopatologie şi orientări terapeutice în psihiatrie,
Ediţia a IIa Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2009,
cap. 3 (p. 131-142).

5. Conceptul de psihoză, clasificarea psihozelor, tulburări


delirante, schizofrenia, tulburări afective: tulburarea afectivă
bipolară, distimia, ciclotimia.

Bibliografie obligatorie:
• Florin Tudose, Psihopatologie şi orientări terapeutice în psihiatrie,
Ediţia a IIa Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2009,
cap. 4 (p. 149-183).

6. Tulburările anxioase: tulburarea anxioasă generalizată, tulburarea


de panică, tulburările fobic anxioase-fobiile, tulburările obsesiv-
compulsive, tulburarea de stres postraumatic)

Bibliografie obligatorie:
• Florin Tudose, Psihopatologie şi orientări terapeutice în psihiatrie,
Ediţia a IIa Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2009,
cap. 5 (p.192-218).
7. Demenţa. Boala Alzheimer

Bibliografie obligatorie:
• Florin Tudose, Psihopatologie şi orientări terapeutice în psihiatrie,
Ediţia a IIa Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2009,
cap. 6 (p. 232-240).

8. Toxicomaniile

Bibliografie obligatorie:
• Florin Tudose, Psihopatologie şi orientări terapeutice în psihiatrie,
Ediţia a IIa Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007,
cap. 7 (p. 263-280).

5. TESTAREA PSIHOLOGICĂ (APTITUDINILE ŞI


INTELIGENŢA)

1. Noţiuni fundamentale în testarea psihologică. Testul psihologic.


Definiţii şi sisteme de clasificare

Bibliografie obligatorie:
• Andrieş, A.M. (2010). Testarea psihologică. Aptitudinile şi
inteligenţa. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, (p.21 –29)

2. Inteligenţa. Formele inteligenţei. Modele teoretice asupra


inteligenţei care au influenţat construcţia testelor de aptitudini

Bibliografie obligatorie:
• Andrieş, A.M. (2010). Testarea psihologică. Aptitudinile şi
inteligenţa. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, (p.68-91)

3. Teste pentru evaluarea aptitudinilor cognitive. Teste de inteligenţă

Bibliografie obligatorie:
• Andrieş, A.M. (2010). Testarea psihologică. Aptitudinile şi
inteligenţa. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, (p.92-106)
4. Teste de memorie, atentie si creativitate

Bibliografie obligatorie:
• Andrieş, A.M. (2010). Testarea psihologică. Aptitudinile şi
inteligenţa. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, (p.114-126)

6. PSIHOLOGIA MUNCII:

1. Metode de descriere şi analiză a muncii: Analiza muncii şi


criteriile analizei muncii. Metode de culegere a datelor în
psihologia muncii comune cu alte discipline. Metode specifice
psihologiei muncii.

Bibliografie obligatorie:
• Omer I., 2003, Psihologia Muncii, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti (p. 19-32)

2. Motivaţia şi satisfacţia în muncă- premise ale reuşitei şi succesului


profesional: Motivaţia muncii (relaţia motivaţie-performanţă;
optimul motivaţional). Teorii motivaţionale (teorii motivaţionale
clasice; teorii motivaţionale moderne). Satisfacţia muncii (definiţie
şi caracteristici ale satisfacţiei muncii; surse ale satisfacţiei
muncii; modalităţi de creştere a satisfacţiei muncii).

Bibliografie obligatorie:
• Omer I., 2003, Psihologia Muncii, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti (p. 66-79)

3. Aspecte ale comunicării în procesul muncii: generalităţi;


componentele actului de comunicare; tipuri de comunicare; reţele
de comunicare; bariere şi căi de creştere a eficienţei în
comunicare; strategia comunicării eficiente; principiile
comunicării eficiente.

Bibliografie obligatorie:
• Omer I., 2003, Psihologia Muncii, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti (p. 80-94)
7. INTRODUCERE ÎN CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ

1. Raportul dintre fundamentele teoretice şi personalitatea


consilierului. Personalitatea consilierului. Sistemul axiologic al
consilierului. Abilităţile şi rolul consilierului. Teorie şi
personalitatea consilierului

Bibliografie obligatorie: Matei Georgescu, Introducere în


consilierea psihologică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2007 (pp. 104-122).

2. Cadrul general al consilierii. Elemente de cadru. Prima întâlnire.


Expectaţiile clientului. Relaţia de tip suportiv. Proiectarea
activităţii de consiliere

Bibliografie obligatorie: Matei Georgescu, Introducere în


consilierea psihologică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2007 (pp. 122-137).

3. Tehnici fundamentale în consiliere. Elemente de comunicare.


Bariere în comunicare

Bibliografie obligatorie: Matei Georgescu, Introducere în


consilierea psihologică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2007 (pp. 137 – 140)

4. Caracteristici ale unei comunicări eficiente. Tehnici


fundamentale de comunicare

Bibliografie obligatorie: Matei Georgescu, Introducere în


consilierea psihologică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2007 (pp. 140-145).

5. Tehnici de consiliere eficiente după stabilirea cadrului

Bibliografie obligatorie: Matei Georgescu, Introducere în


consilierea psihologică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2007 (pp. 145 – 166)
6. Elemente de consiliere în situaţii specifice

Bibliografie obligatorie: Matei Georgescu, Introducere în


consilierea psihologică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2007 (pp. 166-186)

Decan
Prof. univ. dr. Florin Tudose

Sef de catedra
Prof. univ. dr. Nicolae Radu