Sunteți pe pagina 1din 3

Religia în epoca

contemporană

Religia este credința în supranatural, sacru sau divin, și


codul moral, practicile de ordin ritual, dogmele, valorile și
instituțiile asociate cu această credință. În cursul dezvoltării
sale religia a luat un imens număr de forme în diverse culturi
sau persoane.

Orginile mişcării de secularizare:


 Iluminismul şi Revoluţia franceză: au separat
biserica de stat şi au proclamat libertatea gândirii.
Constituie punctul de pornire al emancipării
ratiunnii.
 Revoluţia industrială şi urbanizarea(progresul
ştiinţei moderne): au dezarticulat societatea
agricolă tradiţională în care Biserica era
atotputernică.
 Comunismul a instaurat regimuri întemeiate pe
ateism.

La sfârşitul secolului XX, după sfârşitul comunismului,


ideologiile au eşuat lamentabil, moment în care oamenii s-au
îndreptat spre religie, în care au văzut un ajutor,o modalitate
de exprimare a identităţii culturale, emoţiile şi
subiectivitatea. Pe lângă principalele religii mondiale, există şi
secte, care sunt şi în prezent foarte active. Principalele religii
ale lumii sunt:
 Creştinismul-cu 3 mari ramuri:
 catolicismul-este centralizat sub conducerea papei.
Datorită Conciliului Vatican II(1962-1965), Biserica
s-a deschis către modernitate. S-a implicat în opere
de justiţie socială şi caritabilă. Maica Tereza a primit
un premiu Nobel în 1979 pentru acţiunile sale
caritabile.
 protestantismul-este divizat în continuare în mai
multe biserici: luterane, calviniste, baptiste,
metodiste.Biserica anglicană are dogme
compatibile cu cele calviniste, dar acceptă
ritualurile catolicismului. Bisericile protestante sunt
preocupate de probleme precum: avortul, clonarea,
poziţia femeii în societate, genocidul.
 ortodoxia-cuprinde 15 biserici autocefale din estul
Europei, agresate în timpul comunismului.
 Islamul-este o religie care nu are un cler veritabil.
Immamii conduc doar rugăciunile, iar molahii sunt
specialişti în Coran.
 Iudaismul-este o religie naţională şi prima religie
monoteistă din istorie. La bază are alianţa dintre Iahve şi
poporul ales. Această religie s-a răspândit după ce Titus
a distrus Templul lui Solomon în anul 70 d.Hr.
 Hinduismul-este religie politeistă practicată de locuitorii
Indiei, bazată pe Vede.Trinitatea este formată din:
Brahma-zeul creaţiei; Vishnu-zeul suprem şi Shiva-zeul
distrugător.
 Budismul-este un ansamblu de credinţe religioase şi
filosofice. Zeul acestei religii este Buddha. Religia a
apărut în secolul VI i.Hr. şi a dispărut în secolul XIII, însă a
pătruns în sud-estul Asiei, în China, Japonia, Coreea.
 Sintoismul-este o religie de stat care prescrie în egală
măsură cultul divinităţilor, al strămoşilor şi al naturii.A
apărut în Japonia,în secolul VI.
 Taoismul sau confucianismul-religie aflată în China, este
mai mult un mod de viaţă inspirat din viaţă lui Lao-zi şi
Confuciuf.
 Animismul-este credinţa în spirite şi suflete .Principalele
forme ale religiei: cultul morţilor şi al forţelor naturale.
Este cea mai veche relegie din istorie şi s-a menţinut în
societăţile tradiţionale din Asia şi Africa.

S-ar putea să vă placă și