Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de activitate didactică

Data: 15.11.2010
Clasa: a X-a C
Disciplina: Consiliere si Orientare
Tema: Comunicarea interpersonala
Profesor: Vasian Bogdan-Ciprian
Durata: 50 min.
Nr. elevi: 31

Competenţe :
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili :

O1 - să defineasca termenul de „comunicare interpersonala” ;


O2 - sa explice si sa opereze cu termenii de „emitator”si „receptor” ;
O3 - sa explice ce rol are comunicarea interpersonala in societate ;
O4 - să enumere avantajele si dezavantajele comunicarii interpersonale pe
internet ;
O5 – sa enumere avantajele si dezavantajele comunicarii interpersonale fata
in fata

Tipul lecţiei: Lectie Mixta

Metode şi procedee didactice: explicaţia, conversaţia, exerciţiul pe grupe,


problematizarea,dezbaterea.

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

Mijloace didactice: fise de lucru, tabla, creta.

Bibliografie : * http://www.ebacalaureat.ro
* http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunicare
*C. Cucos, “Pedagogie”, Editura Polirom, Iasi, 1998 .
Anexe : *fisa de lucru

1
Desfăşurarea activităţii

Momentele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace Evaluare Observaţii


lecţiei şi utilizate didactice
durata lor
I. Momentul - notarea absentelor - elevii se pregatesc Conversaţi
organizatoric - pregatirea materialelor didactice necesare pentru inceperea a
3 min. desfasurarii orei activitatii
- crearea unei atmosfere prielnice inceperii
lectiei

II. Captarea - Apelez la cultura generala a elevilor


atentiei facandu-i sa defineasca cu propriile - raspund la intrebari si Conversaţi Elevii sunt
5 min. cuvinte „comunicarea” isi exprima propriile a deschisi catre
pareri legate de subiectul explicatia subiectul
- Aleg un elev sa citeasca un text pe dezbatut. abordat
marginea caruia port o discutie succinta
despre importanta comunicarii in societate.

III.
Anuntarea - Anunt titlul lectiei ce urmeaza a fi - isi noteaza titlul lectiei conversaţia -creta
temei si a dezbatuta si il scriu pe tabla. in caiete -tabla
importantei
acesteia
2 min.

IV. - scriu pe tabla definitia „comunicarii - isi noteaza in caiet Explicaţia, -creta
Desfasurarea interpersonale” si o explic (O1) definitia si sunt atenti la Convorbi- -tabla
activitatii explicatiile date rea
2
35 min.
- scriu pe tabla schema modelului clasic al - isi noteaza in caiete Conversaţi -creta
comunicarii interpersonale si il explic (O2) schema data si sunt atenti a -tabla
la explicatiile Explicaţia
suplimentare

-dezbat pe larg impreuna cu elevii rolul -participa la Conversaţi -elevii sunt


comunicarii interpersonale in societatea de discutie,completeaza cu a activi si vin
azi si le prezint niste statistici in legatura pareri proprii si sunt Explicaţia cu pareri
cu acest subiect. (O3) atenti la statisticile proprii in
prezentate completare

- impart tabla in doua (Comunicarea -participa la dezbatere si Conversati


interpersonala pe internet si Comunicarea isi noteaza avantajele si a
interpersonala fata in fata) urmand ca dezavantajele in caiet Problemati
elevii sa vina sa completeze cu avantaje si zarea
dezavantaje pentru fiecare. (O4,O5) Explicatia

- impart elevii in 3 grupe si le dau fise de -vor rezolva sarcina de Exercitiul -fisa de formativ -cele trei
lucru care contin zicale despre comunicare lucru avand la dispozitie pe grupe lucru a grupe rezolva
urmand ca ei sa le explice succint avand la 10 min. fisa de lucru
dispozitie 10 minute

- dupa ce completeaza fisele de lucru -cele trei grupe isi aleg Convorbire
ascult parerile celor trei grupe cate un reprezentat care a
va citi rezolvarea fisei de Explicatia
lucru

V. Concluzii - voi consolida impreuna cu elevii -vor nota unele aspecte Conversati -elevii au
3
3 min. chestiunile cele mai importante din importante si vor fi atenti a inteles
lectia de zi la concluziile legate de Explicaţia importanta
tema data. comunicarii
interpersonale

VI. -Ii voi anunta pe elevi titlul lectiei ce va fi


Incheierea dazbatuta ora viitoare. Explicatia
lectiei
2 min.

S-ar putea să vă placă și