Sunteți pe pagina 1din 6

Introducere

S-a dezvoltat in ultimii ani necesitatea de armonizare si convergenta a referentialelor


contabile, pentru a evita lipsa de dezinfomare sau cea a comparabilitatii informatiilor
contabile oferite pe piata financiara. De aici, au rezultat proiecte comune intre IFRS si US
GAAP, viziuni comune in ceea ce priveste aplicarea standardelor. Diferente inca apar, insa
prin eforturile depuse de ambele parti, acestea se vor elimina in totalitate.

Apare urmatoarea intrebare: O contabilitate a principiilor contabile sau a regulilor contabile


detaliate?
Federatia Expertilor Contabili Europeni, promotoarea sustinerii implementarii IFRS in UE
pana in 2005, sprijina modul de abordare bazat pe principii a Standardelor de raportare
financiara; aceasta inseamna ca principiile clare destinate a servi interesul public
consolideaza reguli care arata modul in care aceste principii ar trebui aplicate in situatii
concrete. Insa, ambele viziuni au dezavantaje: sistemul bazat pe reguli detaliate duce la
eliminiarea initiativelor sau la dorinta de a nu respecta acele reguli; de cealalta parte, sistemul
bazat pe principii duce la existenta unui risc major in ceea ce priveste aplicara ingineriilor
financiare. De aceea,consideram ca solutia optima ar fi o imbinare echilibrata a celor doua
abordari.

US GAAP-Istoric

La inceputul secolului XX, existau reguli generale acceptate, dar neformalizate. Criza
financiara din anii 1929-1933 si prabusirea bursei au determinat infiintarea urmatoarele
institutii:

-American Intitute of Accountants(1930) care mai tarziu devine American Institute of


Certified Public Accountants (AICPA)
-Accounting Principles Board,devenind mai tarziu Financial Accounting Standards
Board (FASB)
-Securities and Exchanges Commission(SEC)

Caracteristici generale ale US GAAP

 datorita multiplelor surse de reglementare exista "GAAP" si pentru companiile


private,pentru companii listate, cat si pentru entitatile guvernamentale;

 se bazeaza pe reguli stricte si lasa putin loc si pentru interpretari sau judecati
profesionale alea practicienilor;

 aflandu-se in modificare permanenta datorita


-mediului de afaceri
-mediului politic

Ierarhia US GAAP

Ca un mic indrumar pentru cei care aplica la US GAAP,reglementatorii au intocmit o ierarhie


a standardelor pe categorii dupa cum urmeaza:
Categoria A-contine standardele si principiile oficiale emise de:

-Financial Accounting Standards Board(FASB) care se divide in:


-FAS reprezentand Financial Accounting Standards
-FIN reprezentand Financial Accounting Interpretation
-Accounting Practices Board (APB),predecesoarea FASB
-APB Opinions
-American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) continand:
-Accounting Research Bulletins

Categoria B-in aceasta categorie se fac prezente:

-Buletine Tehnice ale FASB


-Ghiduri Contabile aplicabile unor industrii,emise de AICPA care include(AICPA
IAAG:AICPA Industry Audit and Accounting Guides)
-AICPA Statement of Positions (SOP)

Categoria C,contine:

-Prcatice Bulletins emise de AICPA Standards Executive Committee (PB of AC SEC)


-Consensus Positions of FASB Emerging lssues Task Force (EITF).Acesta este un comitet
care analizeazd problemele noi ce apar in practica contabila si emite "consensus positions"
(pozitii comune).

Categoria D,din aceasta fac parte:

AICPA accounting interpretations (AlN)


-FASB implemetation guides
-FASB staff positions (FSP)

Separat avern:
Pentru entitatile guvernamentale: GASts Statements, adica Governmental Accounting
Standards Board" Statements
Pentru entitatile listate la o bursa in SUA: SEC staff Accounting Bulletins (SAB), aplicabile
in plus fata de standardele mentionate la categoriile A - D.

Proiectul de convergenta si etapele acestuia:

Proiectul de convergenta dintre cele 2 referentiale inca se desfasoara inmai multe


etape,acestea fiind expuse in continuare:

Etapa I (2001-2005)
-Comisia Europeana decide utilizarea IFRS
-Creeare unei platforme stabile
-Adoptarea IFRS de catre Comisia Europeana(cu unele mici exceptii)
-Obligativitatea intocmirii situatiilor financiare consolidate pentru societatile
listate la burse din UE conform IFRS
-Adoptarea voluntara a IFRS de catre un numar important de societati
Etapa II (2001-2009)

-Eliminarea diferentelor semnificative:


-proiecte comune,exemplu "Combinari de Intreprinderi"-unde standardele vor fi foarte
apropiate
-o abordare de comun acord a anumitor concepte

Obiectivul principal este echivalarea in substanta a celor doua standarde-SEC nu va mai cere
reconcilierea dintre IFRS si US GAAP pentru investitorii straini

Etapa III-a (dupa 2009)

-Instituliile implicate (FASB, AICPA, SEC respectiv IASB, UE) vor opera de o
maniera coordonata
-Noile standarde vor fi in mare parte identice

Etapa IV-a(pe termen lung)

-Un singur set de standarde,cele internationale care au o tendinta de standarde bazate


pe principii decat pe reguli stricte.

Cadrul contabil general

In ceea ce priveste Cadrul contabil general, intre cele 2 seturi de standarde contabile
apar urmatoarele diferente:

 US GAAp este bazat pe reguli detaliate si extrem de complex,in timp ce IFRS este
unitar si se bazeaza pe principii;

 Caracteristicile calitative ale informatiei contabile in referentialul IFRS sunt:


inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si comparabilitatea. Conform US GAAP
acestea sunt asemanatoare, accentul insa cade pe consecventa;

 Elementele raportarii sunt asemanatoare: active, datorii, capitaluri, venituri, cheltuieli.


US GAAP contin elemente aditionale;

 Costul istoric: In timp ce pentru IFRS costul istoric constituie un principiu de baza,
US GAAP interzic reevaluarea (exceptie anumite instrumente financiare).

 Adoptarea pentru prima data a Cadrului Contabil General: Conform IFRS-aplicarea se


face integral retrospectiv, se acorda anumite exceptii insa si exista un standard
specific referitor la aplicarea penrru prima data a IFRS. Conform US GAAP, nu exista
instructiuni specifice,aplicarea se face retrospectiv, dar fara exceptii;
Situatille financiare

Componentele situatiilor financiare se prezinta conform tabelului urmator:

COMPONENTA IFRS US GAAP


Bilant Obligatoriu Obligatoriu
Cont de Profit si Pierdere Obligatoriu Obligatoriu
Situatia veniturilor si Obligatoriu Obligatoriu
pierderilor realizate sau
Situatia modificarii Obligatoriu Obligatoriu (daca nu se
capitalurilor proprii prezinta situatia veniturilor)
Situatia fluxurilor de Obligatoriu Obligatoriu
trezorerie
Politici contabile Obligatoriu Obligatoriu
Note la situatiile financiare Obligatoriu Obligatoriu

Formatul situatiilor financiare

1.Bilantul

IFRS US GAAP
 Nu este prevazut obligatoriu un format  Prezentat in general ca total active vs
special de bilant; total datorii plus capitaluri proprii
 Active si datorii pe termen scurt Vs (egalitatea bilantiera fundamentala);
Active si datorii pe termen lung;  Componentele sunt prezentate similar
 Prezentarea in ordinea lichiditatii daca cu IFRS;
este mai relevanta  Elementele sunt prezentate in ordine
 Cerinte minime de prezentare a descrescatoare a lichiditatii.
componentelor

2.Contul de Profit si Pierdere

2.1. Formatul

Conform IFRS, exista doua formate recomandate pentru aceasta parte a situatiilor
financiare, si anume:

 Formatul dupa functie;

 Formatul dupa natura

Rezultatul aferent intereselor Minoritare si Entitatii-Mama este prezentat seprat in Contul de


Profit si Pierdere.
Conform US GAAP, Contul de Profit si Pierdere trebuie sa ia una din formele:

 Single-step format-clasificarea cheltuielilor pe functii, fiind deduse din total venituri.

 Multiple-step format-Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate se scade din


venzeri pentru a determina marja bruti asupra vAnzdrilor, iar alte venituri gi choltuieli
sunt apoi prezentate pentru a determina profitul brut, inainte de impozitare

2.2.Alte elemente constitutive

 Elementele exceptionale-in IFRS elementele care duc la o influenta semnificativa


asupra performantein intreprinderii sunt prezentate separat, insa IFRS nu utilizeaza
termenul de element exceptional;

Nici in US GAAP acest termen nu se foloseste, dar elementele semnificative sunt


redate separat in Contul de Profit si Pierdere.

 Elementele extraordinare-Conform IFRS, acestea sunt interzise.

Conform US GAAP le defineste ca fiind rare si neobisnuite.Exemplu: fond comercial


negativ rezultat din combinarea unor intreprinderi.

3. Situatia modificarii capitalurilor proprii (Statement of Changes in Equity)

Conform IFRS, acesta situatie este prezentata ca o situatie primara,in cazul in care nu
este prezentata Siluatia veniturilor si cheltuielilor realizate.
In US GAAP, situatia se prezinta similar cu IFRS, dispozitiile SEC prevad o
prezentare ulterioara a anuitor elemente in notele explicative.

4.Situatia fluxurilor de trezorerie.

 Exceptii: Conform IFRS, nu exista exceptii. In US GAAP acestea sunt limitate.

 Metoda de prezentare: IFRS admit ambele metode (directa sau indirecta), dar metoda
indirecta este cea mai utilizata; US GAAP incurajeaza metoda directa.

 Definitia numerarului si a echivalentelor de numerar: In IFRS, acestea sunt lnvestilii


financiare pe termen scurt extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume
cunoscute de numerar, 9i care sunt supuse Unui risc nesemnificativ de schimbare a
valorii.
Bibilografie

WWW.pwc.com