Sunteți pe pagina 1din 1

Nume şi prenume:

Număr de telefon:

CHESTIONAR

Vă rugăm citiţi cu atenţie frazele de mai jos. Vă rugăm notaţi varianta de răspuns care
reflectă cel mai bine opinia dv. referitoare la fiecare afirmaţie, utilizând următoarea scală:

1 = total dezacord ; 4 = mai mult de accord ;


2 = dezacord moderat ; 5 = acord moderat ;
3 = mai mult dezacord ; 6 = total de accord.
1 2 3 4 5 6
- 1. Cred că sunt corect plătit pentru munca pe care o desfăşor. O----O----O----O----O----O
- 2. La locul meu de muncă există şanse mari de promovare. O----O----O----O----O----O
- 3. Postul îmi oferă libertate de gândire şi exprimare. O----O----O----O----O----O
- 4. Există un echipament adecvat pentru protecţia muncii. O----O----O----O----O----O
- 5. Prietenii respectă munca pe care o prestez. O----O----O----O----O----O
- 6. Locul de muncă este interesant. O----O----O----O----O----O
- 7. Siguranţa locului de muncă nu este certă. O----O----O----O----O----O
- 8. Colaboratorii sunt neprietenoşi. O----O----O----O----O----O
- 9. Nu cred că potenţialul meu este apreciat. O----O----O----O----O----O
- 10. Lucrez prea mult cu hârtiile. O----O----O----O----O----O
- 11. Există prea multă ceartă şi multe conflicte la servici. O----O----O----O----O----O
- 12. Activitatea pe care o desfăşor este ca o pasiune. O----O----O----O----O----O
- 13. Eforturile mele nu sunt răsplătite financiar cum ar trebui. O----O----O----O----O----O
- 14. Posibilităţile de a urca pe scara ierarhică sunt mici. O----O----O----O----O----O
- 15. Activitatea desfăşurată nu îmi exprimă competenţa mea reală. O----O----O----O----O----O
- 16. Procedurile din protecţia muncii sunt insuficiente. O----O----O----O----O----O
- 17. Munca mea este privită cu dispreţ de alte persoane. O----O----O----O----O----O
- 18. Nu imi place munca pe care o fac. O----O----O----O----O----O
- 19. Condiţiile de muncă sunt sigure şi sănătoase. O----O----O----O----O----O
- 20. Comunicarea în interiorul organizaţiei este bună. O----O----O----O----O----O
- 21. Rezultatele muncii sunt în concordanţă cu valorile mele. O----O----O----O----O----O
- 22. Volumul de muncă este echitabil. O----O----O----O----O----O
- 23. Mediul de muncă şi oamenii cu care muncesc este plăcut. O----O----O----O----O----O
- 24. Mă simt incapabil de progres profesional. O----O----O----O----O----O