Sunteți pe pagina 1din 1

Catre,

VAMA OTOPENI CALATORI

Subsemnatul

Adresa

Orasul ,posesor al seria


Nr , va rog sa binevoiti scoaterea din tara a unui colet continand:

LISTA DE INVENTAR

DESCRIEREA CANTITATEA TIPUL GREUTATE /


MARFII MATERIALULUI PRODUS
(COMPOZITIE)

Bunurile descrise mai sus au o valoare estimativa de cu greutatea bruta


de si greutatea neta de , motivul exportului
fiind:

Declar pe proprie raspundere ca aceste informatii sun adevarate si corecte.

Data: Nume:

Semnatura