Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala gimnazială Mironeasa Urşiţa Prof.

Alexa Pavel Emanoil IC1 gr I

Numele______________
Fişa de lucru nr.l
Scrieţi răspunsurile în tabel
Nr ex. 1 2 3 4 5A 5B 5C
barem 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p
Răspuns

I 1) Suma dintre numărul -4 şi numărul (-5) este………………..


2)După efectuarea calculului în exerciţiul -48:6 se obţine………………..
3)Efectuând calculele în ordinea firească în exerciţiul: -6: (-3) +(-3):(-3) obţinem……
II 4)Care operaţie se efectuează prima în exerciţiul [1+2•(-6+6:3-5]:9
a) 1+2 b)6:3 c)2• (-6)

5). Se dă exerciţiul -18: [3 + (-16 - 4: 2): 3]


A)După efectuarea calculelor din paranteza rotundă exerciţiul devine:
a) -18: [3 + (-18): 3] b)-18: (3 +18: 3) c) -18: [3 + (-14): 3]
B)După efectuarea calculelor din paranteza pătrată exerciţiul devine:
a) -18: 3 b)-18: (- 3) c) -18: 9
C)După efectuarea tuturor calculelor exerciţiul devine:
a) -6 b)6 c) -2
III Calculaţi scriind pe fisă rezolvarea completă:
(2p) 6) [-9+9:(-9) + (-9) 9 :(-9) 9 +9]:(-999) 0 =

Şcoala gimnazială Mironeasa Urşiţa Prof. Alexa Pavel Emanoil IC1 gr I


Numele______________
Fişa de lucru nr.l
Scrieţi răspunsurile în tabel
Nr ex. 1 2 3 4 5A 5B 5C
barem 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p
Răspuns

I 1) Suma dintre numărul -4 şi numărul (-5) este………………..


2)După efectuarea calculului în exerciţiul -48:6 se obţine………………..
3)Efectuând calculele în ordinea firească în exerciţiul: -6: (-3) +(-3):(-3) obţinem……
II 4)Care operaţie se efectuează prima în exerciţiul [1+2•(-6+6:3-5]:9
a) 1+2 b)6:3 c)2• (-6)

5). Se dă exerciţiul -18: [3 + (-16 - 4: 2): 3]


A)După efectuarea calculelor din paranteza rotundă exerciţiul devine:
a) -18: [3 + (-18): 3] b)-18: (3 +18: 3) c) -18: [3 + (-14): 3]
B)După efectuarea calculelor din paranteza pătrată exerciţiul devine:
a) -18: 3 b)-18: (- 3) c) -18: 9
C)După efectuarea tuturor calculelor exerciţiul devine:
a) -6 b)6 c) -2
III Calculaţi scriind pe fisă rezolvarea completă:
(2p) 6) [-9+9:(-9) + (-9) 9 :(-9) 9 +9]:(-999) 0 =
Şcoala gimnazială Mironeasa Urşiţa Prof. Alexa Pavel Emanoil IC1 gr I
Fişa de corectare nr. 1
Barem de corectare:Se acordă un punct din oficiu
itemii 1,2,3,4,5A,5B,5C câte un punct, itemul 6 -2 puncte . Total 10 puncte

Nr ex. 1 2 3 4 5A 5B 5C
Răspuns -9 -8 3 b a b b

1)-4 + (-5 )= -9
2) - 48:6 = - 8
3) -6:(-3) +(-3):(-3) = 2+1= 3
4)Operaţia de ordinul al II-lea din paranteza rotundă .Răspuns corect 4 b
5 )A ---a (după ce aplicăm regula semnelor)
5 )B----- b
5) C ---- b
6)[-9+9:(-9) + (-9) 9 :(-9) 9 +9]:(-999) 0 = (-9 - 1+ 1 + 9) : 1 = 0 : 1 = 0

Fişa de corectare nr. 1


Barem de corectare:Se acordă un punct din oficiu
itemii 1,2,3,4,5A,5B,5C câte un punct, itemul 6 -2 puncte . Total 10 puncte

Nr ex. 1 2 3 4 5A 5B 5C
Răspuns -9 -8 3 b a b b

1)-4 + (-5 )= -9
2) - 48:6 = - 8
3) -6:(-3) +(-3):(-3) = 2+1= 3
4)Operaţia de ordinul al II-lea din paranteza rotundă .Răspuns corect 4 b
5 )A ---a (după ce aplicăm regula semnelor)
5 )B----- b
5) C ---- b
6)[-9+9:(-9) + (-9) 9 :(-9) 9 +9]:(-999) 0 = (-9 - 1+ 1 + 9) : 1 = 0 : 1 = 0

Fişa de corectare nr. 1


Barem de corectare:Se acordă un punct din oficiu
itemii 1,2,3,4,5A,5B,5C câte un punct, itemul 6 -2 puncte . Total 10 puncte

Nr ex. 1 2 3 4 5A 5B 5C
Răspuns -9 -8 3 b a b b

1)-4 + (-5 )= -9
2) - 48:6 = - 8
3) -6:(-3) +(-3):(-3) = 2+1= 3
4)Operaţia de ordinul al II-lea din paranteza rotundă .Răspuns corect 4 b
5 )A ---a (după ce aplicăm regula semnelor)
5 )B----- b
5) C ---- b
6)[-9+9:(-9) + (-9) 9 :(-9) 9 +9]:(-999) 0 = (-9 - 1+ 1 + 9) : 1 = 0 : 1 = 0
Şcoala gimnazială Mironeasa Urşiţa Prof. Alexa Pavel Emanoil IC1 gr I
Fişa de lucru nr. 2
1. Fie x = - 32 - ( - 4) + ( - 5) - ( - 6) - ( + 2) Calculaţi: a) x – y – z + t;
y = - 1 + ( - 4) – ( - 2) – ( - 4) + ( - 6) b) x + y – z – t;
z = - 3 + ( - 6)2 – 3 – 5 + ( - 6) – ( - 3) c) x  t + z : y;
t = - 11 + ( - 3) – ( - 6) + ( - 8) – (- 2). d) 2004  x  y  z  t;
e) 3  x + z : (- 4) – ( - t) : ( - 7).
2. Calculaţi:
a)(- 9 + 5) :  - 11 + 9 ;
b)- 37 + 10: - 7 + 4;
c) - 9 – 3 + 5: ( - 1 );
d)- 32 – 3 + 5 (-5)30 (-5)30(-5)30:(-5)90: ( - 1 );
e)17 + 111 - 28: ( - 20);
f) – 36 : (- 18) : ( - 3);
g)3  [ - 32 + 4  ( - 22 + 5)] : ( + 9 – 2 – 12);
h)( - 2)  [( - 12) : ( - 4 + 9 – 2 ) – ( 3 – 5)];
i) ( - 1 + 2 – 3 + 4) : ( - 2)   45 - 29 ;
j) ( - 27 + 77 ) : ( - 10 – 15) +  - 52 -9 :( - 17);
k) 10  [ - 7 + 3  ( 2 + 9 : 3)] ;
l) 2  { - 9 + 2  [ - 2100:298 + 4  ( - 2 + 10 : 2)] + 4};
m) ( - 10)  [ 4 + 4  ( 10 + 10 : - 5)];
n) - 46 + 12 + 24 {- 4 + 5  [- 2 + 2(4 + 4: 2)]};
o) {[( - 57) : (+ 3) – (- 17)  3] + ( - 2)}: 10 – 7;
p) 16 : ( - 2) 80 : (- 20) + ( - 30): (- 15) + ( - 2);
q) (1+3+5+7+…+2001+2003)-(2+4+6+8+…+2000+2002);
3) a) {[(5 • 2-3) + 3 •(-5)]: 8 + 4} • 8 - [(5 - 23) • 10 -102]=
b) (-5)87:[(-5)3 •(-5)14]5 + 10 •[(-20)2-152]=
c) [(-3)12(-3)10 + 2201:(-2)200-5-(52)]:[(-19)l7:(-19l6)] =

Şcoala gimnazială Mironeasa Urşiţa Prof. Alexa Pavel Emanoil IC1 gr I


Fişa de lucru nr. 2
3. Fie x = - 32 - ( - 4) + ( - 5) - ( - 6) - ( + 2) Calculaţi: a) x – y – z + t;
y = - 1 + ( - 4) – ( - 2) – ( - 4) + ( - 6) b) x + y – z – t;
z = - 3 + ( - 6)2 – 3 – 5 + ( - 6) – ( - 3) c) x  t + z : y;
t = - 11 + ( - 3) – ( - 6) + ( - 8) – (- 2). d) 2004  x  y  z  t;
e) 3  x + z : (- 4) – ( - t) : ( - 7).
4. Calculaţi:
a)(- 9 + 5) :  - 11 + 9 ;
b)- 37 + 10: - 7 + 4;
c) - 9 – 3 + 5: ( - 1 );
d)- 32 – 3 + 5 (-5)30 (-5)30(-5)30:(-5)90: ( - 1 );
e)17 + 111 - 28: ( - 20);
f) – 36 : (- 18) : ( - 3);
g)3  [ - 32 + 4  ( - 22 + 5)] : ( + 9 – 2 – 12);
h)( - 2)  [( - 12) : ( - 4 + 9 – 2 ) – ( 3 – 5)];
i) ( - 1 + 2 – 3 + 4) : ( - 2)   45 - 29 ;
j) ( - 27 + 77 ) : ( - 10 – 15) +  - 52 -9 :( - 17);
k) 10  [ - 7 + 3  ( 2 + 9 : 3)] ;
l) 2  { - 9 + 2  [ - 2100:298 + 4  ( - 2 + 10 : 2)] + 4};
m) ( - 10)  [ 4 + 4  ( 10 + 10 : - 5)];
n) - 46 + 12 + 24 {- 4 + 5  [- 2 + 2(4 + 4: 2)]};
o) {[( - 57) : (+ 3) – (- 17)  3] + ( - 2)}: 10 – 7;
p) 16 : ( - 2) 80 : (- 20) + ( - 30): (- 15) + ( - 2);
q) (1+3+5+7+…+2001+2003)-(2+4+6+8+…+2000+2002);
3) a) {[(5 • 2-3) + 3 •(-5)]: 8 + 4} • 8 - [(5 - 23) • 10 -102]=
b) (-5)87:[(-5)3 •(-5)14]5 + 10 •[(-20)2-152]=
c) [(-3)12(-3)10 + 2201:(-2)200-5-(52)]:[(-19)l7:(-19l6)] =
Şcoala gimnazială Mironeasa Urşiţa Prof. Alexa Pavel Emanoil IC1 gr I

Fişa nr . 3
1)Rezultatul calculului (− 1) 4k
+ (− 1) 4 k +1
+ (− 1) 4k + 2
+ (− 1)4k + 3 ; k  N este: ….
2.) Rezultatul calculului 2 3 ( )2
(
− 33 2006 : 33 2005 + 3  2 2 )2
− 2006 0 + 0 2006 este ………
0 1 2 99
3)Fie numărul: m = 2 + 2 + 2 + ... + 2 .
Arătaţi că:
a.) (m + 1) este pătrat perfect;
b.) m se divide cu 5.
3 2
4) Rezultatul calculului ( −2) + ( −2)  ( −3) − 2 este: ………
Dacă a = -5 şi b + c = 17, atunci ab + ac = …
5) Să se compare numerele:

a = 20 + (− 2) 24
(
10
: −4 )+ (− 5) : 25  − 3
9 4 2 n +1
+ (− 1) ;
b = − 7 4
+ (− 7 )4 + (− 1)n ; n  N
Arătaţi că: 2  (− 1) + 3  (− 1) + 2  (− 1)n + 2n +1 − 3  (− 1)n +3n = 0 oricare ar fi n  N
n2 n 2 +n 2 2

6).Determinaţi valoarea numărului:

E = 3  (− 1) n2
+ 5  (− 1)
n 2 +n
− 3  (− 1)
2n 2 + n
+ 5  (− 1)n +3n +1 ; ()n  N
2

7)Determinaţi numerele x, y, z  Z , cu suma (-18), dacă ele sunt proporţionale cu numerele:


a = 5  (− 1)2k + 4  (− 1)2k +1 ; b = 3  (− 1)n + 4  (− 1)2n + 3  (− 1)n +1 ;

c = 4  (− 1)n + 2  (− 1)2n − 3  (− 1)2n +1 , unde k , n  N *

Şcoala gimnazială Mironeasa Urşiţa Prof. Alexa Pavel Emanoil IC1 gr I


Fişa nr . 3
1)Rezultatul calculului (− 1)4k + (− 1)4k +1 + (− 1)4k + 2 + (− 1)4k + 3 ; k  N este: ….
2.) Rezultatul calculului 2 ( )
3 2
( )
2 2
− 33 2006 : 33 2005 + 3  2 − 2006 0 + 0 2006 este ………
0 1 2 99
3)Fie numărul: m = 2 + 2 + 2 + ... + 2 .
Arătaţi că:
c.) (m + 1) este pătrat perfect;
d.) m se divide cu 5.
3 2
4) Rezultatul calculului ( −2) + ( −2)  ( −3) − 2 este: ………
Dacă a = -5 şi b + c = 17, atunci ab + ac = …
5) Să se compare numerele:

a = 20 + (− 2) 24
(
10
: −4 )+ (− 5) : 25  − 3
9 4 2 n +1
+ (− 1) ;
b = − 7 4
+ (− 7 )4 + (− 1)n ; n  N
( ) n2
( )
+ 3  − 1 n +n + 2  (− 1)n + 2n +1
− 3  (− 1)n +3n = 0 oricare ar fi n  N
2 2 2
Arătaţi că: 2  − 1
6).Determinaţi valoarea numărului:

E = 3  (− 1)n2
+ 5  (− 1)
n 2 +n
− 3  (− 1)2n + n + 5  (− 1)n +3n +1 ; ()n  N
2 2

7)Determinaţi numerele x, y, z  Z , cu suma (-18), dacă ele sunt proporţionale cu numerele:


a = 5  (− 1)2k + 4  (− 1)2k +1 ; b = 3  (− 1)n + 4  (− 1)2n + 3  (− 1)n +1

c = 4  (− 1)n + 2  (− 1)2n − 3  (− 1)2n +1 , unde k , n  N *

S-ar putea să vă placă și