Sunteți pe pagina 1din 5

Comuna Tinca, județul Bihor

Tinca este o comună în județul Bihor , Crișana


, România, formată din satele Belfir, Girișu
Negru, Gurbediu , Râpa și Tinca (reședința).

Localitatea Tinca este atestată documentar prima


dată la 31 martie 1338, cu ocazia unei hotărnicii
privitoare la moșiile aflate în partea nordică a Crișului
Negru. În \"Registrul Dijmelor papale\" din anii 1332-
1337 sunt menționate localitățile Belfir și Girișu-Negru, cu prilejul strângerii
dijmelor papale de la populație (un fel de impozit, dare, taxă).
Localitatea Gurbediu pare a fi cea mai veche, cel puțin după atestarea ei scrisă,
amintită tot cu ocazia unei hotărnicii, care însă a avut loc în anul 1302. Satul
Râpa, deși atestat documentar mult mai târziu, în 1692, cu prilejul pustiirilor
turcești din aceste părți, a existat și el în secolele anterioare, ca date probabile și
identificabile în legătură cu diferitele forme ale numelui localității putând fi
amintite: 1220, 1403, 1412, 1474. Faptul că Tinca și împrejurimile sale sunt
amintite în aceste documente scrise demonstrează că așezările de aici sunt, de
fapt, mai vechi. Ipoteza e susținută și de unii istorici, care afirma că, în urma
distrugerii cetății Oradea de către tătari în anul 1241, autorul lucrării \"Carmen
mizerabile\" - Rogerius - s-ar fi refugiat pe aceste meleaguri locuite, împreuna
cu alți concetățeni de-ai săi. Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al
XV-lea și până pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, populația acestor sate a avut
de suferit atât de pe urma exploatării sociale, cât și de pe urma numeroaselor
incursiuni și chiar a ocupației turcești.