Sunteți pe pagina 1din 5

Itemi de lucrat Nacu Nicolas nascut 20.01.2019, evaluare 09.12.

2020

SOCIALIZARE

0-1 an

  Se joacă singur timp de 10 minute.

  Caută adesea contactul vizual atunci cînd vă ocupaţi de el timp de 3-5 minute.

  Se joacă singur cu plăcere timp de 15 -20 de minute în preajma adultului care se ocupă de treburile lui.

  Vocalizează pentru a atrage atenţia.

  Bate din palme, imitîndu-l pe adult.

  Face semnul “pa” cu mîna, imitîndu-l pe adult.

  Ridică braţele “aşa mare” în imitaţie.

  Îmbrăţişează, mîngîie, sărută persoane familiare.

  Răspunde la nume întorcînd privirea sau întinzîndu-se să fie luat în braţe.

  Oferă adultului obiectul sau jucăria şi i le lasă acestuia.

  Imită adultul în activităţi casnice simple (scutură cîrpe, aranjează aşternutul, manevrează vasele).

1-2 ani

Se joacă cu alt copil, fiecare desfăşurînd activităţi diferite.

Imită mişcările altui copil cînd se joacă.

Participă la jocuri, împingînd maşinuţa sau rostogolind o minge spre alt copil, timp de 2-5 minute.

Acceptă absenţa părinţilor, continuîndu-şi activitatea, manifestînd numai momentan, eventual supărarea.

Explorează activ mediul înconjurător.

Participă la jocuri de manipulare (trage de sfoară, întoarce o manivelă), împreună cu alte persoane.

Îmbrăţişează şi poartă în braţe o păpuşă sau altă jucărie moale.

Repetă acţiuni care produc rîsul şi atrag atenţia.

Aduce cărţi adultului pentru a-i “citi” sau a privi împreună cu el.

Trage de o altă persoană ca să-i arate anumite acţiuni sau obiecte.

Îşi retrage mîinile şi spune “nu” cînd se află în apropierea unor obiecte interzise, cînd i se reaminteşte verbal.

Aşteaptă să i se satisfacă nevoile cînd este plasat în scaunul înalt sau pe masa de schimbat.

Se joacă cu 2-3 copii de varsta lui, la un nivel functional.

Îşi împarte mîncarea sau jucăriile cu alt copil cînd i se cere.

Îşi salută egalii sau adulţii familiari cînd i se aminteşte.

Cooperează cu părinţii 50% din timp.

LIMBAJ
0-1 an

     Răspunde prin gesturi la întrebări simple (“Unde este mingea?” – arată cu degetul).

     Combină două silabe diferite în jocul vocal.

     Imită intonaţia vocii altora.

     Foloseşte un cuvînt cu sens ca să denumească o persoană sau un obiect.

  Vocalizează ca răspuns la vorbirea altei persoane.

1-2 ani

  Spune cinci cuvinte diferite .

  Poate cere “mai mult” (non-verbal).

  Spune “gata” / “nu e”.

  Execută comenzi simple fără să i se dea indicaţii prin gesturi.

  Poate da sau arăta la cerere (cînd i se spune: “dă-mi”, “arată-mi”).

  Arată 12 obiecte familiare cînd sînt numite.

  Indică 3-5 imagini dintr-o carte cînd acestea sînt denumite.

  Arată părţi ale propriului corp.

  Îşi spune la cerere numele sau porecla (diminutivul);

  Răspunde la întrebarea “ce-i asta?” denumind obiectul.

  Combină cuvinte şi gesturi pentru a-şi face cunoscute dorinţele.

  Numeşte alţi membri ai familiei inclusiv animalele preferate.

  Numeşte 4 jucării.

  Produce onomatopee pentru a imita glasul animalelor sau foloseşte aceste sunete pentru a denumi animalele .

  Cere un aliment care îi este cunoscut folosind numele acestuia cînd îl vede (“lapte”, “biscuit”, “prăjitura”).

  Pune întrebări folosind o intonaţie urcătoare la sfîrşitul cuvîntului sau al propoziţiei.

  Numeşte trei părţi la o păpuşă sau o altă persoană.

  Răspunde afirmativ sau negativ la întrebări care cer răspuns de tip DA/NU.

2-3 ani

  Alătură un substantiv şi un adjectiv sau 2 substantive în propoziţii de 2 cuvinte (“mingea roşie”).

  Alătură un substantiv şi un verb în propoziţii de 2 cuvinte (“tata pleacă”).

  Foloseşte un cuvînt anume pentru a-şi exprima nevoia de a merge la toaletă.

  Alătură un substantiv sau un verb cu “acolo” şi “aici” în propoziţii de două cuvite (“scaun aici”).

  Alătură 2 substantive pentru a exprima posesia (“maşina-tata”).

  Foloseşte “nu” în vorbirea spontană.

  Răspunde la întrebarea “Ce face?” pentru activităţi simple.

  Răspunde la întrebarea “Unde este?”


AUTOSERVIRE

0-1 an

  Bea din ceaşca ţinută de părinte.

  Mănîncă alimente semisolide date de părinte.

  Se hrăneşte singur cu degetele.

  Ţine cana cu amîndouă mîinile şi bea din ea.

  Duce la gură, ajutat, lingura umplută cu hrană.

1-2 ani

  Mănîncă independent cu lingura la masă.

  Ţine ceaşca cu o mînă şi bea din ea.

  Introduce mîinile în apă şi îşi pune mîinile ude pe faţă, imitînd adultul.

  Stă pe oliţă sau pe scaunul de toaletă pentru copii.

  Pune pălăriuţa sau căciuliţa pe cap şi o scoate.

  Introduce mîinile în mîneci şi picioarele în pantaloni.

  Îşi scoate pantofii atunci cînd şireturile sînt dezlegate şi slăbite.

  Îşi scoate haina atunci cînd este descheiată.

  Îşi scoate pantalonii cînd sînt descheiaţi.

  Închide şi deschide fermoare mari, fără să potrivească capetele fermoarului.

  Foloseşte cuvinte şi gesturi pentru a indica nevoia de a merge la toaletă.

  Se hrăneşte singur folosind lingura şi cana (vărsînd puţin conţinutul).

2-3 ani

  Ia prosopul de la părinte şi îşi şterge mînile şi faţa.

  Suge lichid din pahar sau ceaşcă folosind paiul.

  Ia alimentele pe furculiţă.

  Mestecă şi înghite numai substanţe comestibile.

  Îşi şterge mîinile fără ajutor atunci cînd i se dă prosopul.

  Cere să meargă la baie chiar dacă este prea tîrziu pentru a evita accidentele.

COGNITIV

0-1 an

  Împinge un tren din trei cuburi.

  Execută gesturi simple la cerere.

1-2 ani
  Indică o parte a corpului.

  Suprapune trei cuburi la cerere.

  Asociază obiecte asemănătoare.

  Mîzgîleşte.

  Arată spre sine cînd este întrebat: “Unde este...?”.

  Pune cinci piese diferite în plaşeta cu orificii.

  Asociază obiecte cu imaginile lor.

  Indică o imagine denumită.

  Întoarce 2-3 pagini la rînd ca să găsească o anumită imagine.

2-3 ani

  Găseşte o anumită carte la cerere.

  Completează un incastru cu trei figuri.

  Numeşte imagini a patru obiecte cunoscute.

  Desenează o linie verticală, imitativ.

  Desenează o linie orizontală, imitativ.

  Copiază un cerc.

  Asociază materiale după textură.

  Indică la cerere obiecte mari şi mici.

MOTOR

0-1 an

  Ia mîncarea cu linguriţa.

1-2 ani

  Rostogoleşte mingea imitînd adultul.

  Pune piese cilindrice în planşeta cu orificii cu diametrul de 2 cm.

  Face un turn din trei cuburi.

  Trasează linii.

  În timp ce merge, împinge sau trage o jucărie după el.

  Se dă în balansoar.

  Imită mişcarea circulară cu creionul.

2-3 ani

  Înşiră patru mărgele mari pe un şiret în 2 minute.

  Sare pe loc cu ambele picioare deodată.

  Coboară treptele cu ajutor.


  Aruncă adultului mingea la distanţa de 1,5 metri, fără ca adultul să se mişte din loc.

  Construieşte un turn din 5-6 cuburi.

  Întoarce pagini, una cîte una.

  Despachetează un obiect mic.

  Împătureşte o hîrtie în două, imitativ.

  Desface şi îmbină jucării de asamblat.

  Deşurubează jucării cu filet.

  Dă cu piciorul într-o minge care stă pe loc.

  Face biluţe din plastilină.

  Apucă creionul între degetul mare şi arătător, sprijinindu-l pe mijlociu.

  Face o tumbă înainte cu ajutor.

  Bate cu ciocanul cinci piese cilindrice.

S-ar putea să vă placă și