Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Școala Profesională or. Florești

Numele:
Prenumele:
Grupa:

Modulul 7. Crearea unui mediu adecvat de muncă și remedierea


situațiilor de risc
Evaluarea finală
Anul de studii 2019-2020
Timp alocat: 90 minute

Rechizite și materiale permise: pix de culoare albastră.

Instrucțiuni pentru candidat:


- Citește cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îți dorim mult succes!

Scor total acumulat _________ Nota_________


Scor
Item de test Total
43
Instrucțiuni: Completați spațiile libere. 28
1) Enumerați factorii de ambianță: 0
psihică 1
2
2) Enumerați categoriile de iluminat ____________________________________________ 0
_______________________________________________________________________ 1
2
3) Ce influențează cromatica în munca de birou? _____________________________ 0
__________________________________________________________________ 1
2
4) În cazul lucrărilor care cer o imobilitate prelungită a corpului mișcarea aerului trebuie să 0
fie 1
5) Unul din cele mai importante componente ale sistemului primar de asistență medicală, 0
fiind prioritatea esențială în procesul supraviețuirii umane îl reprezintă: 1
2
6) Definiți noțiunea de OBOSEALĂ. ________________________________________ 0
____________________________________________________________________ 1
2
7) Cum aplanezi conflictele? (oferiți sugestii) ________________________________
___________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________ 3

8) Descărcarea electrostatică este _________________________________________


0
___________________________________________________________________
1
___________________________________________________________________
2
9) Specificați trei recomandări de protecție împotriva descărcărilor electrostatice:
0
___________________________________________________________________
1
___________________________________________________________________
2
10) ___________________________________________________________________ 0
ajută la protecția împotriva supratensiunii tranzitorii și a vârfurilor de tensiune. 1
11) ___________________________________________________________________
0
ajută la protecția împotriva unor probleme potențiale de curent electric prin furnizarea
1
curentului electric unui calculator pe o perioadă determinată de timp.
12) Deteriorarea unui echipament electronic reprezintă o pagubă în sine ce induce costuri
0
directe legate de _____________________________________________________
1
și costuri indirecte legate de ____________________________________________
2
13) Consecințele incendiilor sunt: ________________________________________________
0
________________________________________________________________________
1
________________________________________________________________________
3
14) Enumerați 4 reguli ce trebuie respectate în caz de incendiu: __________________
___________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________ 3

Instrucțiuni: Încercuiți răspunsul corect. 15


15) Limita maximă admisibilă pentru zgomot în centre de calcul este: 0
a) 50 db; 1
b) 50-60 db;
c) 70 db;
d) 80-100 db;
e) 110 db.
16) Umiditatea relativă a aerului trebuie să fie:
a) 40-60%;
0
b) 50-70%;
c) 60-80%; 1
d) 70-90%.
17) Ce NU reprezintă simptom al oboselii?
a) Scăderea atenției;
0
b) Inhibarea capacității de gândire;
c) Rezolvarea creativă a sarcinilor la locul de muncă; 2
d) Scăderea randamentului activității fizice și intelectuale.
18) Pierderea completă de curent alternativ înseamnă:
a) Pana de curent;
0
b) Căderea de tensiune;
c) Vârfuri de tensiune; 1
d) Supratensiune tranzitorie.
19) Ce afirmație descrie termenul ESD?
a) Este un tip de interferență cauzată de motoarele electrice.
b) Este o măsură a curentului care trece prin dispozitivele electrice.
0
c) Este descărcarea bruscă a electricității statice care poate afecta negativ o
componentă. 2
d) Este un dispozitiv care furnizează un nivel constant de energie electrică către un
calculator.
20) Care metodă este acceptată pentru curățarea componentelor de calculator?
a) Folosirea amoniacului pentru a curăța ecranul LCD.
b) Folosirea alcoolului medicinal pentru a curăța contactele componentelor. 0
c) Folosirea unei cârpe fără scame pentru a îndepărta praful din interiorul carcasei 2
calculatorului.
d) Utilizarea soluției de curățat pe o cârpă moale pentru a curăța exteriorul mausului.
21) Care sunt cele două afirmații adevărate legate de electricitatea statică? (Alegeţi două.)
 Aceasta poate denatura semnalele reţelei fără fir.
 Mai mult de 10.000 de volți se pot forma pe o persoană.
0
 Chiar şi 30 de volți pot deteriora componentele calculatorului.
1
 Păstrarea aerului rece si uscat poate reduce acumularea de electricitate statică.
3
 Nu va afecta componentele de calculator, atâta timp cât calculatorul este conectat.
 Aceasta este generată de dispozitive cum ar fi motoare, linii electrice și
emițătoare radio.
22) Cine poate fi salvator în caz de accident?
a) Orice persoană aflată la locul de muncă;
0
b) Orice persoană aflată la locul de muncă, care a fost instruită să acorde primul
ajutor; 1
c) Șeful secției.
23) Scopul principal al apărării împotriva incendiilor îl constituie:
a) Apărarea vieții omului;
0
b) Stingerea incendiilor în cel mai scurt timp;
c) Protecția bunurilor materiale și nemateriale; 2
d) Despăgubirea familiilor care au avut de suferit de pe urma incendiilor.

Item de test Scor


Total
43
Instrucțiuni: Completați spațiile libere. 26
1) Enumerați factorii de ambianță: 0
fizică _____________________________________________________________ 1
2
2) Ce influențează cromatica în munca de birou? _____________________________ 0
__________________________________________________________________ 1
2
3) Ce reprezintă microclimatul? __________________________________________ 0
__________________________________________________________________ 1
2
4) În cazul lucrărilor care cer o imobilitate prelungită a corpului mișcarea aerului trebuie să 0
fie 2
5) Enumerați principalele boli infecțioase generate în condiții de igienă deficitară: 0
__________________________________________________________________ 1
2
6) Cum se manifestă oboseala? ___________________________________________ 0
1
7) Electricitatea statică este ____________________________________________________ 0
________________________________________________________________________ 1
2
8) Descărcarea electrostatică se manifestă prin _______________________________ 0
2
9) Enumerați dispozitivele de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune: 0
___________________________________________________________________ 1
2
10) ___________________________________________________________________
ajută la protecția împotriva eventualelor probleme electrice, asigurând o baterie de rezervă 0
pentru a furniza energia atunci când tensiunea scade sub nivelul normal. 1

11) Deteriorarea unui echipament electronic reprezintă o pagubă în sine ce induce costuri
0
directe legate de _______________________________________________
1
și costuri indirecte legate de ____________________________________________
2
12) Motivele de izbucnire a incendiilor sunt: _________________________________
0
___________________________________________________________________
1
___________________________________________________________________
3
13) Enumerați 4 reguli ce trebuie respectate în caz de incendiu: __________________
0
___________________________________________________________________
1
___________________________________________________________________
3
Instrucțiuni: Încercuiți răspunsul corect. 17
14) Temperatura aerului recomandată pentru munca ușoară în poziție șezând este:
a) 180C;
0
b) 190C;
c) 200C; 1
d) 21-230C.
15) Monitorul se plasează față de ochi la o distanță de:
a) 20-30cm;
0
b) 30-40cm;
c) 40-50cm; 1
d) 50-60cm.
16) Ce NU reprezintă simptom al oboselii? 0
a) Scăderea atenției; 2
b) Inhibarea capacității de gândire;
c) Rezolvarea creativă a sarcinilor la locul de muncă;
d) Scăderea randamentului activității fizice și intelectuale.
17) Reducerea nivelului de voltaj al curentului alternativ pe o perioadă de timp înseamnă:
a) Pana de curent;
0
b) Căderea de tensiune;
c) Vârfuri de tensiune; 1
d) Supratensiune tranzitorie.
18) Cum ar trebui să descarce un tehnician energia statică în timp ce lucrează la un sistem
informatic?
a) Să atingă o brățară antistatică înainte de a atinge orice echipament de calculator. 0
b) Să atingă un covor antistatic înainte de a atinge orice echipament de calculator. 2
c) Să mențină contactul cu partea vopsită a carcasei calculatorului.
d) Să mențină contactul cu partea nevopsită a carcasei calculatorului.
19) Ce dispozitiv poate proteja echipamentul calculatorului de scăderea de tensiune prin
furnizarea unei calități consecvente de energie electrică?
a) UPS 0
b) SPS 2
c) Adaptor de curent alternativ
d) Supresor pentru variații de tensiune
20) Ce instrument poate fi folosit pentru a măsura rezistența și tensiunea?
a) Examinator al sursei de alimentare
0
b) Examinator pentru cablu
c) Multimetru 2
d) Ștecăr de buclă locală
21) Care sunt cele două afirmații adevărate legate de electricitatea statică? (Alegeţi două.)
 Aceasta poate denatura semnalele reţelei fără fir.
 Mai mult de 10.000 de volți se pot forma pe o persoană.
0
 Chiar şi 30 de volți pot deteriora componentele calculatorului.
1
 Păstrarea aerului rece si uscat poate reduce acumularea de electricitate statică. 3
 Nu va afecta componentele de calculator, atâta timp cât calculatorul este conectat.
 Aceasta este generată de dispozitive cum ar fi motoare, linii electrice și
emițătoare radio.
22) La apariția unui pericol salariatul are obligația să:
a) Continue cu grijă activitatea fără să sufere accidente; 0
b) Oprească lucrul și să informeze de îndată despre aceasta; 1
c) Îndepărteze pericolul.
23) Scopul principal al apărării împotriva incendiilor îl constituie:
a) Apărarea vieții omului;
0
b) Stingerea incendiilor în cel mai scurt timp;
c) Protecția bunurilor materiale și nemateriale; 2
d) Despăgubirea familiilor care au avut de suferit de pe urma incendiilor.