Sunteți pe pagina 1din 28

Actualizat: Noiembrie 2019

FORMULAR TIP DE CERERE DE GRANT PENTRU

TWINNING II

„Îmbunătățirea cooperării dintre părțile interesate din sectorul feroviar pentru


îmbunătățirea culturii siguranței”

Număr de referință MOVE/C4/2020-103

PROGRAMUL VIZAT

Twinning II — „Îmbunătățirea cooperării dintre părțile interesate din domeniul


feroviar pentru îmbunătățirea culturii siguranței” Decizia de punere în aplicare a
Comisiei C (2019) 2743 final din 12.4.2019, de modificare a Deciziei de punere în aplicare a
Comisiei C (2014) 1921 (Programul de lucru multianual 2014 în cadrul MCE), permite în anexa
II punctul 4.2.2.1

[NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL CERERII DE PROPUNERI]

MOVE/C4/2020-103 — MAI 2017.

REZUMATUL CERERII

Titlu:

Identitatea [Opțiunea 1: Solicitantul nr. 1] — [Opțiunea 2: Coordonator]

Rezumatul acțiunii:

Durata (în luni):

1
Suma solicitată (în EUR):

Înainte de a completa prezentul formular, vă rugăm să citiți cu atenție cererea de propuneri și


orice alte documente de referință referitoare la prezentul grant. vă rugăm să vă asigurați că
cererea dumneavoastră:
 este prezentată în forma corectă, completată în întregime și datată;
 sunt semnate de persoana autorizată să încheie angajamente obligatorii din punct de
vedere juridic în numele solicitantului;
 prezintă un buget în conformitate cu normele de finanțare;
 respectă modalitățile de depunere a cererii prevăzute în cererea de propuneri;
 este depusă în termenul prevăzut.
Comitetul de evaluare sau, dacă este cazul, ordonatorul de credite competent poate cere unui
solicitant să furnizeze informații suplimentare sau să clarifice documentele justificative
depuse în sprijinul solicitării, cu condiția ca astfel de informații sau clarificări să nu modifice
substanțial propunerea.
Atunci când prezintă o cerere, solicitantul acceptă faptul că, în cazul atribuirii grantului,
anumite date, cum ar fi numele, localitatea și suma, vor fi publicate.
Nu se publică informații în cazul burselor, al ajutoarelor acordate persoanelor fizice și al altor
ajutoare directe acordate persoanelor fizice aflate în nevoie.

2
Actualizat: Noiembrie 2019

I. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANȚII

1 REFERINȚE PRIVIND SOLICITANȚII

1.1 coordonator

1.1.1 IDENTITATEA SOLICITANTULUI

Denumirea oficială completă:

Acronimul:
(dacă este cazul)

Forma juridică oficială:


(nu se aplică dacă solicitantul este persoană fizică)

Personalitate juridică1:
(răspundeți prin „DA” sau „NU”.)
(în cazul în care răspunsul este „NU”):

Entitățile care nu au personalitate juridică în temeiul legislației naționale trebuie să


menționeze reprezentantul împuternicit să se constituie parte în instanță în numele
entităților respective:

Locul de stabilire sau de înregistrare:


(adresa și țara)

Numărul de înregistrare al entității:


(nu se aplică dacă solicitantul este un organism din sectorul public. Pentru persoanele fizice, solicitantul
trebuie să menționeze numărul cărții sale de identitate sau, în lipsa acesteia, numărul pașaportului sau al unui
document echivalent.)

Numărul TVA (dacă este cazul):

Detaliile juridice vor fi anexate în formularul „Entități juridice”

1.1.2 DATE DE CONTACT

Strada și numărul:

Prin personalitate juridică se înțelege capacitatea de a semna contracte și de a constitui parte în instanță
în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

3
Cod poștal:

Orașul:

Regiune (dacă este cazul):

Țara:

Telefon: Mobil:

Fax:

E-mail:

Site:

Orice modificare în ceea ce privește adresa, numărul de telefon, numărul de fax sau adresa
de e-mail trebuie notificată în scris ordonatorului de credite. Ordonatorul de credite nu va fi
considerat responsabil în cazul în care nu poate contacta un solicitant.

1.1.3 PERSOANA DE CONTACT RESPONSABILĂ DE PROPUNERE

Nume: Prenume:

Poziție/funcție:

Telefon: Mobil:

Fax:

E-mail:

1.1.4 REPREZENTANT LEGAL (PERSOANA AUTORIZATĂ SĂ SEMNEZE


ACORDUL)

Nume: Prenume:

Poziție/funcție/mandat:

Telefon: Mobil:

Fax:

E-mail:

4
1.2 Solicitantul nr. 2 (Repetați această parte de câte ori este necesar pentru a include toți solicitanții) .

1.2.1 IDENTITATEA SOLICITANTULUI

Denumirea oficială completă:

Acronimul:
(dacă este cazul)

Forma juridică oficială:


(nu se aplică dacă solicitantul este persoană fizică)

Personalitate juridică2:
(răspundeți prin „DA” sau „NU”)
(în cazul în care răspunsul este „NU”):

Entitățile care nu au personalitate juridică în temeiul legislației naționale trebuie să


menționeze reprezentantul împuternicit să se constituie parte în instanță în numele
entităților respective:

Locul de stabilire sau de înregistrare:


(adresa și țara)

Numărul de înregistrare al entității:


(nu se aplică dacă solicitantul este un organism din sectorul public. Pentru persoanele fizice, solicitantul
trebuie să menționeze numărul cărții sale de identitate sau, în lipsa acesteia, numărul pașaportului sau al unui
document echivalent.)

Numărul TVA (dacă este cazul):

Detaliile juridice vor fi anexate în formularul „Entități juridice”

1.2.2 DATE DE CONTACT

Strada și numărul:

Cod poștal:
2
Prin personalitate juridică se înțelege capacitatea de a semna contracte și de a constitui parte în instanță
în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

5
Orașul:

Regiune (dacă este cazul):

Țara:

Telefon: Mobil:

Fax:

E-mail:

Site:

Orice modificare în ceea ce privește adresa, numărul de telefon, numărul de fax sau adresa
de e-mail trebuie notificată în scris ordonatorului de credite. Ordonatorul de credite nu va fi
considerat responsabil în cazul în care nu poate contacta un solicitant.

1.2.3 PERSOANA DE CONTACT RESPONSABILĂ DE PROPUNERE

Nume: Prenume:

Poziție/funcție:

Telefon: Mobil:

Fax:

E-mail:

1.2.4 REPREZENTANT LEGAL (PERSOANA AUTORIZATĂ SĂ SEMNEZE


ACORDUL)

Nume: Prenume:

Poziție/funcție/mandat:

Telefon: Mobil:

Fax:

E-mail:

6
1.3 Entitatea afiliată nr. 1 (Repetați această parte de câte ori este necesar pentru a include toate entitățile
afiliate).

1.3.1 IDENTITATEA ENTITĂȚII AFILIATE

Denumirea oficială completă:

Acronimul:
(dacă este cazul)

Forma juridică oficială:


(nu se aplică dacă solicitantul este persoană fizică)

Personalitate juridică3:
(răspundeți prin „DA” sau „NU”):
(în cazul în care răspunsul este „NU”):

Entitățile care nu au personalitate juridică în temeiul legislației naționale trebuie să


menționeze reprezentantul împuternicit să se constituie parte în instanță în numele
entităților respective:

Locul de stabilire sau de înregistrare:


(adresa și țara)

Numărul de înregistrare al entității:


(nu se aplică dacă solicitantul este un organism din sectorul public. Pentru persoanele fizice, solicitantul
trebuie să menționeze numărul cărții sale de identitate sau, în lipsa acesteia, numărul pașaportului sau al unui
document echivalent.)

Numărul TVA (dacă este cazul):

Legătura juridică sau de capital cu solicitantul, dacă este cazul:


Entitatea afiliată trebuie să ofere o descriere succintă a legăturii juridice sau de capital cu solicitantul și să
furnizeze actele constitutive și/sau conturile consolidate.

3
Prin personalitate juridică se înțelege capacitatea de a semna contracte și de a constitui parte în instanță
în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

7
8
1.4 organismul de punere în aplicare nr. 1 (Repetați această parte de câte ori este necesar pentru a
include toate organismele de implementare ).

1.4.1 IDENTIFICĂ A organismului de punere în aplicare


( această casetă se completează de către toate organismele de implementare. În plus, toate organismele de
punere în aplicare necesită aprobarea statului membru (statelor membre) al (e) UE vizat (e) de acțiunea
propusă. În acest scop, ele trebuie să furnizeze un formular semnat al statului membru (anexat la prezenta
cerere).

Denumirea oficială completă:

Acronimul:
(dacă este cazul)

Forma juridică oficială:


(nu se aplică dacă solicitantul este persoană fizică)

Personalitate juridică4:
(răspundeți prin „DA” sau „NU”):
(în cazul în care răspunsul este „NU”):

Entitățile care nu au personalitate juridică în temeiul legislației naționale trebuie să


menționeze reprezentantul împuternicit să se constituie parte în instanță în numele
entităților respective:

Locul de stabilire sau de înregistrare:


(adresa și țara)

Numărul de înregistrare al entității:


(nu se aplică dacă solicitantul este un organism din sectorul public. Pentru persoanele fizice, solicitantul
trebuie să menționeze numărul cărții sale de identitate sau, în lipsa acesteia, numărul pașaportului sau al unui
document echivalent.)

4
Prin personalitate juridică se înțelege capacitatea de a semna contracte și de a constitui parte în instanță
în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

9
Numărul TVA (dacă este cazul):

2 COORDONATE BANCARE

Coordonatele bancare vor fi atașate în formularul „Cont bancar” (BAF)

3 PROFILUL SOLICITANȚILOR

3.1 [Opțiunea 1: Solicitantul nr. 1] — [Opțiunea 2: Coordonator]

Profilul [SOLICITANTULUI Nr. 1] [Coordonatorului] — OBIECTIVE GENERALE


ȘI ACTIVITĂȚI

[anul înființării]:

Entitatea trebuie să își declare statutul juridic, bifând una sau mai multe opțiuni
organism public Organizație internațională
organizație nonprofit Partener social
Instituție de învățământ sau de formare Centru/institut de cercetare
altele (specificați) IMM
Persoane fizice

[solicitantul nr. 1] [Coordonatorul] trebuie să ofere o descriere succintă a


organizației/grupului/consorțiului, inclusiv a entităților afiliate. Trebuie incluse, după caz,
informații privind calitatea de membru, în conformitate cu criteriile de eligibilitate
menționate în cererea de propuneri specifică.

3.2 [Solicitant nr. 2] (Repetați această parte de câte ori este necesar pentru a include toți solicitanții)

PROFILUL SOLICITANTULUI — OBIECTIVE GENERALE ȘI ACTIVITĂȚI

[anul înființării]:

Entitatea trebuie să își declare statutul juridic, bifând una sau mai multe opțiuni
organism public Organizație internațională
organizație nonprofit Partener social

1
Instituție de învățământ sau de formare Centru/institut de cercetare
altele (vă rugăm să precizați) IMM
Persoane fizice

3.3 Entitatea afiliată nr. 1 (Repetați această parte de câte ori este necesar pentru a include toate entitățile
afiliate)

Profilul ENTITĂȚII AFILIATE Nr. 1 — OBIECTIVE GENERALE ȘI


ACTIVITĂȚI

[anul înființării]:

Entitatea trebuie să își declare statutul juridic, bifând una sau mai multe opțiuni
organism public Organizație internațională
organizație nonprofit Partener social
Instituție de învățământ sau de formare Centru/institut de cercetare
altele (vă rugăm să precizați) IMM
Persoane fizice

4 INFORMAȚII PRIVIND GUVERNANȚA SOLICITANȚILOR

4.1 [Opțiunea 1: Solicitant 1] — [Opțiunea 2: Coordonator]

4.1.1 STRUCTURA SOLICITANTULUI


Lista organizațiilor și/sau a persoanelor fizice care dețin capital sau acțiuni în organismul
solicitant, precizând, după caz, cota-parte deținută (se pot adăuga rânduri, dacă este necesar)

Organizație/persoană fizică Cota-parte deținută

4.1.2 GESTIONAREA SOLICITANTULUI

1
Lista membrilor care alcătuiesc consiliul de administrație al solicitantului sau organismul
echivalent, precizând profesia și funcția fiecăruia (se pot adăuga rânduri, dacă este necesar)

Membru Profesie/funcție

4.2 [Solicitant nr. 2] (Repetați această parte de câte ori este necesar pentru a include toți solicitanții)

4.2.1 STRUCTURA SOLICITANTULUI


Lista organizațiilor și/sau a persoanelor fizice care dețin capital sau acțiuni în organismul
solicitant, precizând, după caz, cota-parte deținută (se pot adăuga rânduri, dacă este necesar)

Organizație/persoană fizică Cota-parte deținută

4.2.2 GESTIONAREA SOLICITANTULUI


Lista membrilor care alcătuiesc consiliul de administrație al solicitantului sau organismul
echivalent, precizând profesia și funcția fiecăruia (se pot adăuga rânduri, dacă este necesar)

Membru Profesie/funcție

1
Actualizat: Noiembrie 2019

II. CAPACITATEA OPERAȚIONALĂ ȘI FINANCIARĂ

1 CAPACITATEA OPERAȚIONALĂ

1.1 [Opțiunea 1: Solicitantul nr. 1] — [Opțiunea 2: Coordonator]

CAPACITATEA OPERAȚIONALĂ A SOLICITANTULUI DE A DUCE LA BUN


SFÂRȘIT ACȚIUNEA

Solicitantul trebuie să furnizeze o descriere a competențelor sale relevante și a experiențelor


anterioare, precum și a celor ale personalului-cheie care va fi implicat în proiect (conform
profilurilor sau CV-urilor acestora), ca dovadă a capacității sale de a pune în aplicare
acțiunea în mod eficace.]

Numele solicitantului:

Titlu proiect: Sectorul

Locul acțiunii Costul Rolul în Cota bugetară Date (de la


acțiunii cadrul în cadrul zz/ll/aaaa până la
(EUR) acțiunii: proiectului zz/ll/aaaa)
Coordonator,
cosolicitant,
entitate
afiliată

... ... ... ... ...

Obiectivele și rezultatele
acțiunii

1.2 Solicitantul No2 (Repetați această parte de câte ori este necesar pentru a include toți solicitanții)

CAPACITATEA OPERAȚIONALĂ A SOLICITANTULUI DE A DUCE LA BUN


SFÂRȘIT ACȚIUNEA

Solicitantul trebuie să furnizeze o descriere a competențelor sale relevante și a experienței


anterioare, precum și a competențelor și experienței principalelor persoane care urmează a fi
implicate în proiect (în funcție de profil sau CV), pentru a face dovada capacității sale de a
implementa acțiunea în mod eficace.

Numele solicitantului:

13
Titlu proiect: Sectorul

Locul acțiunii Costul Rolul în Cota bugetară Date (de la


acțiunii cadrul în cadrul zz/ll/aaaa
(EUR) acțiunii: proiectului până la
Coordonator, zz/ll/aaaa)
cosolicitant,
entitate
afiliată

... ... ... ... ...

Obiectivele și rezultatele
acțiunii

1.3 Entitatea afiliată nr. 1 (Repetați această parte de câte ori este necesar pentru a include toate entitățile
afiliate)

Capacitatea OPERAȚIONALĂ A ENTITĂȚII AFILIATE DE A DUCE LA BUN


SFÂRȘIT ACȚIUNEA — ENTITATEA Nr. 1

Entitatea afiliată ar trebui să furnizeze o descriere a competențelor sale relevante și a


experiențelor anterioare, precum și a celor ale personalului-cheie care vor fi implicați în
proiect (conform profilurilor sau CV-urilor acestora), ca dovadă a capacității sale de a pune
în aplicare acțiunea în mod eficient.

Denumirea entității:

Titlu proiect: Sectorul

Locul acțiunii Costul Rolul în Cota bugetară Date (de la


acțiunii cadrul în cadrul zz/ll/aaaa până la
(EUR) acțiunii: proiectului zz/ll/aaaa)
Coordonator,
cosolicitant,
entitate
afiliată

... ... ... ... ...

Obiectivele și rezultatele
acțiunii

1
2 CAPACITATEA FINANCIARĂ

AVIZ JURIDIC
Pentru granturile în valoare de maximum 60 000 EUR, precum și pentru granturile acordate
organismelor publice și organizațiilor internaționale, singurul document justificativ necesar
este declarația pe propria răspundere care figurează în secțiunea 5.

2.1 [Opțiunea 1: Solicitantul nr. 1] — [Opțiunea 2: Coordonator]

DOVADA CAPACITĂȚII FINANCIARE

Solicitanții trebuie să furnizeze următorul document (următoarele documente) pentru a-și


dovedi capacitatea financiară:

 Declarație corespunzătoare de la bănci sau din declarația fiscală sau dovada unei
asigurări împotriva riscurilor profesionale (care trebuie furnizată de persoane
fizice).

 Bilanțul sau extrase din bilanțul din ultimul exercițiu financiar pentru care au fost
închise conturile

 Contul de profit și pierdere aferent ultimului exercițiu financiar pentru care


conturile au fost închise]. pentru entitățile nou-create, planul de afaceri va înlocui
conturile închise.

2.2 [Solicitant nr. 2] (Repetați această parte de câte ori este necesar pentru a include toți solicitanții)

DOVADA CAPACITĂȚII FINANCIARE

Solicitanții trebuie să furnizeze următorul document (următoarele documente) pentru a-și


dovedi capacitatea financiară:

 Declarație corespunzătoare de la bănci sau din declarația fiscală sau dovada unei
asigurări împotriva riscurilor profesionale (care trebuie furnizată de persoane
fizice).

 Bilanțul sau extrase din bilanțul din ultimul exercițiu financiar pentru care s-au
închis conturile.

 Contul de profit și pierdere aferent ultimului exercițiu financiar pentru care s-au
închis conturile; Pentru entitățile nou-create, planul de afaceri va înlocui conturile

1
închise.

[ 2.3 Entitatea afiliată nr. 1] (Repetați această parte de câte ori este necesar pentru a include toate entitățile
afiliate)

Dovada CAPACITĂȚII FINANCIARE (nr. 1 — se repetă pentru fiecare entitate afiliată. Acest
chenar se completează DOAR în cazul în care mai multe entități îndeplinesc criteriile de acordare a unui grant
și formează împreună O SINGURĂ entitate, care trebuie tratată ca beneficiar unic.)

Entitățile afiliate trebuie să furnizeze următorul document (următoarele documente) pentru


a-și dovedi capacitatea financiară:

 Declarație corespunzătoare de la bănci sau din declarația fiscală sau dovada unei
asigurări împotriva riscurilor profesionale (care trebuie furnizată de persoane
fizice).

 Bilanțul sau extrase din bilanțul din ultimul exercițiu financiar pentru care s-au
închis conturile.

 Contul de profit și pierdere aferent ultimului exercițiu financiar pentru care


conturile au fost închise. pentru entitățile nou-create, planul de afaceri va înlocui
conturile închise.

[2.4 GARANȚII ACORDATE DE PĂRȚI TERȚE]


(solicitanții trebuie să declare dacă există garanții oferite de una sau mai multe părți terțe, de exemplu o
garanție de stat.)

1
Actualizat: Noiembrie 2019

III. INFORMAȚII PRIVIND ACȚIUNEA PENTRU CARE SE SOLICITĂ GRANTUL

1 DESCRIEREA ACȚIUNII

Titlu:

Referință:

a) Descrieți obiectivele generale și specifice pe care și le propune acțiunea:


Solicitanții trebuie să explice în ce mod vor contribui obiectivele generale și specifice ale acțiunii la
îndeplinirea obiectivelor programului de grant al Uniunii vizat. Atunci când este posibil, menționați indicatorii
necesari pentru evaluarea rezultatelor proiectului și a impactului preconizat.

b) Descrieți acțiunea pe baza principalelor activități prevăzute și locul în care se va


implementa

(c) Metodologia de urmat/implementarea proiectului


Solicitanții trebuie să explice metodologia teoretică și practică ce va fi urmată în vederea îndeplinirii
obiectivelor generale și specifice ale acțiunii descrise mai sus. Solicitanții trebuie să explice, de asemenea,
modul în care intenționează să își distribuie sarcinile între ei. Aceasta poate include sprijin acordat părților
terțe.

În cazul sprijinului financiar prevăzut pentru părțile terțe, solicitantul trebuie să precizeze diferitele tipuri de
activități, să definească persoanele sau categoriile de persoane care pot primi un astfel de sprijin financiar,
precum și criteriile de acordare și valoarea maximă a sprijinului. În cazul în care sprijinul financiar este sub
formă de premiu, solicitantul trebuie să specifice condițiile de participare la concurs, criteriile de atribuire,
valoarea premiului și modalitățile de plată.

Solicitantul trebuie să explice care sunt părțile acțiunii care urmează să fie subcontractate (lista cu principalele
activități care trebuie desfășurate), precum și activitățile care vor fi întreprinse de entități afiliate (dacă este
cazul).

d) Rezultatele vizate și utilizarea acestora:


Solicitanții trebuie să menționeze obiectivele de referință sau rezultatele diverselor etape pe care intenționează
să le utilizeze pentru a obține rezultatele și pentru a atinge obiectivele așteptate, precum și modul în care vor fi
utilizate și diseminate aceste rezultate.

(e) Modalități de monitorizare/supervizare a operațiunii și eventualele riscuri pe care


le presupune implementarea acesteia:
Solicitanții trebuie să explice modul în care se va superviza acțiunea. Solicitanții trebuie să menționeze toate
riscurile pe care le presupune implementarea, modul în care acestea ar putea afecta obiectivele și rezultatele
acțiunii și modul în care pot fi reduse aceste riscuri.

17
f) Sustenabilitatea rezultatelor proiectului:
Solicitanții trebuie să explice modul în care va fi asigurată sustenabilitatea după încheierea acțiunii.
Explicațiile pot include considerații privind diferite dimensiuni ale sustenabilității: financiare, economice,
instituționale (structuri care ar permite asigurarea unei continuități a rezultatelor acțiunii), ecologice, politice
etc. (de la caz la caz, în funcție de dispozițiile actului de bază).

2 DURATA PREVĂZUTĂ A SE (în luni):

Data de începere planificată:

Calendar PENTRU FIECARE ETAPĂ A ACȚIUNII, CARE CUPRINDE


PRINCIPALELE DATE ȘI REZULTATE PRECONIZATE PENTRU FIECARE
ETAPĂ (tabelul trebuie repetat de câte ori este necesar)
[ordonatorul de credite poate solicita un grafic de planificare (de exemplu, un grafic Gantt)
sau poate lăsa această alegere la latitudinea solicitantului]
Semestrul 1 Semestrul 2
Activitate Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semestrul 3 Semestrul 4
Activitate Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AVIZ JURIDIC
Solicitanții sunt informați că, în temeiul Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al
Uniunii Europene, nu se acordă granturi retroactiv pentru acțiuni deja încheiate. În cazurile
excepționale acceptate de Comisie în care solicitanții dovedesc necesitatea începerii acțiunii sau a
programului de lucru înainte de semnarea acordului sau de notificarea deciziei, se acceptă cazurile în
care cheltuielile eligibile pentru finanțare nu s-au făcut înainte de depunerea cererii de grant sau, în
cazul unui grant de funcționare, înainte de începerea exercițiului financiar al beneficiarului.

1
BUGET 3 3

Bugetul estimat — Anexa 1


Cererile trebuie să includă o estimare detaliată a bugetului echilibrat, în care toate costurile sunt exprimate în
EUR. Solicitanții din țările care nu fac parte din zona euro pot folosi [cursul de schimb publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C, în luna în care depun cererea]/[cursul lunar publicat pe site-ul internet al
Comisia www.ec.europa.eu/budget/inforeuro/].

1
Actualizat: Noiembrie 2019

IV. FINANȚARE SUPLIMENTARĂ

1 FINANȚARE DIN PARTEA UNIUNII

1.1 CERERI ȘI/SAU FINANȚARE ÎN CURS DE DESFĂȘURARE A UNIUNII

Vreunul dintre solicitanți sau vreuna dintre entitățile afiliate a primit sau a solicitat finanțare
din partea Uniunii pentru aceeași acțiune sau pentru o parte a acțiunii ori pentru funcționare
în cursul aceluiași exercițiu financiar?
NU
da — A se completa tabelul de mai jos

Cerere, GRANT SAU ORICE ALTĂ FINANȚARE DIN PARTEA UE — a se specifica


pentru fiecare cerere sau grant obținut în anul curent sau în anii anteriori (a se adăuga
coloane, dacă este necesar)

Programul 1 Programul 2

Denumirea acțiunii (sau a


unei părți a acțiunii)

Programul Uniunii vizat

Instituția sau
organismul/agenția
Uniunii la care a fost
depusă cererea sau care a
luat decizia de atribuire

Anul în care s-a acordat


grantul sau s-a depus
cererea și durata
operațiunii

Valoarea cererii, a
grantului sau a altui tip de
finanțare din partea
Uniunii

AVIZ JURIDIC
Solicitanții trebuie să informeze departamentul Comisiei căruia îi este adresată prezenta
cerere de grant dacă oricare dintre cererile de finanțare menționate mai sus, adresate altor
departamente ale Comisiei Europene sau altor instituții sau organisme/agenții ale Uniunii, a
fost aprobată după depunerea prezentei cereri de grant.

20
2 ALTE SURSE DE FINANȚARE EXTERNĂ — ÎN AFARA UNIUNII

2.1 SPRIJIN ACORDAT

Vreunul dintre solicitanți sau vreuna dintre entitățile afiliate a primit deja confirmare în
legătură cu vreo finanțare externă pentru acțiune?
NU
da — A se continua cu [tabelul din anexe (buget)] [următorul tabel]

CONTRIBUȚIILE PĂRȚILOR TERȚE


Solicitanții trebuie să menționeze datele de contact ale părții terțe după modelul de mai jos — părțile terțe
trebuie să fie aceleași cu cele menționate în buget (se pot adăuga rânduri, dacă este necesar)

Partea terță 1

Denumirea oficială completă

Adresa oficială

Valoarea estimată a finanțării care urmează


a fi acordată pentru operațiune

Condiții sau rezerve (dacă este cazul)

2.2 SPRIJIN SOLICITAT

Vreunul dintre solicitanți sau vreuna dintre entitățile afiliate a solicitat sau a depus cerere
pentru a obține vreo finanțare externă pentru acțiune sau așteaptă vreo confirmare în acest
sens?
NU
da — A se continua cu [tabelul din anexe (buget)] [următorul tabel]

Detalii PRIVIND FONDURILE SOLICITATE — Solicitantul trebuie să indice detaliile


fondurilor solicitate pe baza modelului de mai jos (a se adăuga rânduri, dacă este necesar)

Organizația/entitatea vizată 1

Numele organizației:

Adresa oficială

Suma solicitată

2
În cazul în care prelucrarea răspunsului dumneavoastră la cererea de propuneri implică
înregistrarea și prelucrarea de date cu caracter personal (cum ar fi numele, adresa și CV-ul
dumneavoastră), aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
2018/1725 din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și
privind libera circulație a acestor date. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, orice date
cu caracter personal solicitate sunt necesare pentru evaluarea cererii dumneavoastră în
conformitate cu cererea de propuneri și vor fi prelucrate exclusiv în acest scop de [a se insera
entitatea care acționează în calitate de operator de date]. Detalii cu privire la prelucrarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt disponibile în declarația de confidențialitate,
la adresa:
Http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf.
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi înregistrate în sistemul de detectare timpurie
și de excludere („EDES”) în cazul în care vă aflați într-una dintre situațiile menționate la
articolul 136 din Regulamentul5 financiar. Pentru informații suplimentare, a se vedea
declarația de confidențialitate la adresa
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm

Anexe: Buget
[- Formularul „Cont bancar” (BAF)]
[- Formularul „Entități juridice” (LEF)]
[acte constitutive și conturi consolidate]

5
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

2
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Ref: Cerere DE PROPUNERI pentru grupul de lucru II


„Îmbunătățirea cooperării dintre părțile interesate din sectorul feroviar pentru îmbunătățirea
culturii siguranței”
Număr de referință MOVE/C4/2020-103

„ Obiectivul prezentei acțiuni de sprijinire a programului este de a sprijini sectorul


european al transportului feroviar în schimbul de cunoștințe și de cele mai bune practici
în domeniul culturii siguranței, pentru a sprijini noi abordări în materie de gestionare a
siguranței. acțiunea ar trebui să conducă la o înțelegere comună a ceea ce reprezintă
posibilitățile, beneficiile, dar și blocanții unei culturi a siguranței mai mature și mai
puțin dezvoltate. Aceasta trebuie să pregătească motivele pentru punerea în aplicare a
raportării evenimentelor. „
Subsemnatul/Subsemnata [ a se introduce numele persoanei care semnează prezentul
formular], care:
( numai pentru persoane fizice) se ( numai pentru persoane juridice) reprezintă următoarea
reprezintă pe sine: entitate:

Numărul cărții de identitate sau al Denumirea oficială completă:


pașaportului: Forma juridică oficială:
Numărul de înregistrare legal:
Adresa oficială completă:

Numărul de înregistrare TVA:


[care a fost autorizat (ă) să semneze prezenta declarație în numele următoarelor entități6:
[a se introduce numele altor entități în numele cărora este semnată declarația]]

declară că fiecare entitate:


 este eligibilă în conformitate cu criteriile stabilite în cererea de propuneri specifică;
 Are capacitatea financiară și operațională solicitată, așa cum prevede cererea de propuneri
specifică7;
 nu a primit nicio altă finanțare din partea Uniunii pentru a realiza acțiunea care face obiectul
prezentei cereri de grant și se angajează să declare imediat Comisiei/agenției orice altă astfel
de finanțare din partea Uniunii care ar putea fi primită până la sfârșitul acțiunii.
DACĂ NU SE RESPECTĂ ORICARE DINTRE CERINȚELE DE MAI SUS, VĂ RUGĂM CA ÎN ANEXA LA
PREZENTA DECLARAȚIE SĂ PRECIZAȚI CARE SUNT CERINȚELE NERESPECTATE ȘI SĂ INDICAȚI
DENUMIREA ENTITĂȚII (ENTITĂȚILOR) VIZATE, ALĂTURI DE O SCURTĂ EXPLICAȚIE.

I — SITUAȚII DE EXCLUDERE CU PRIVIRE LA ENTITATEA (ENTITĂȚILE) ÎN CAUZĂ

6
A se consulta, de asemenea, cererea de propuneri în cazul în care anumite opțiuni sunt definite pentru
semnarea declarației
7
Aceasta nu se aplică entităților afiliate, cu excepția cazului în care capacitatea lor financiară și
operațională este necesară ca urmare a faptului că beneficiarul constituit din aceste entități afiliate nu are el
însuși capacitatea solicitată.

2
 Declar că fiecare entitate nu se află în una dintre următoarele situații. În caz contrar, vă
rugăm ca în anexa la prezenta declarație să precizați despre ce situație este vorba și să
indicați denumirea entității (entităților) vizate, alături de o scurtă explicație.
a) este în stare de faliment, în situație de insolvență sau de lichidare, activele sale sunt
administrate de un lichidator sau de o instanță, se află în stare de concordat preventiv, de
suspendare a activității sau în orice altă situație similară care rezultă în urma unei proceduri
similare prevăzute în legislația sau în reglementările naționale;
b) s-a stabilit, printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă, că nu și-a
respectat obligațiile de plată a impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale în
conformitate cu dreptul țării în care este stabilită, cu dreptul țării în care se află ordonatorul de
credite sau cu dreptul țării în care se execută contractul;
c) s-a stabilit, printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă, că se face
vinovată de abatere profesională gravă, deoarece a încălcat legile sau reglementările ori
standardele etice aplicabile pentru sectorul profesional din care face parte entitatea sau deoarece
a avut o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională și care trădează o intenție
frauduloasă sau o neglijență gravă, inclusiv, în special, oricare dintre următoarele:
(I) falsificarea în mod fraudulos sau din neglijență a informațiilor necesare pentru verificarea
absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție sau în executarea unui
contract, a unui acord de grant sau a unei decizii de acordare a unui grant;
Încheierea unui acord cu alte persoane în scopul denaturării concurenței;
Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
Încercarea de a influența procesul decizional al Comisiei/agenției în cursul procedurii de
atribuire;
Încercarea de a obține informații confidențiale care îi pot conferi avantaje necuvenite în
cadrul procedurii de atribuire;
d) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă că se face vinovată de următoarele:
Fraudă, în sensul articolul 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităților Europene, redactată în baza Actului Consiliului din 26 iulie 1995;
corupție, astfel cum este definită la articolul 3 din Convenția privind lupta împotriva
corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor
membre ale UE, redactată în baza Actului Consiliului din 26 mai 1997 și la articolul 2
alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JHA a Consiliului, precum și corupție, astfel cum
este definită în dispozițiile legale ale țării în care se află ordonatorul de credite, ale țării în
care este stabilită entitatea sau ale țării în care se execută contractul;
(III) participarea la o organizație criminală, astfel cum este definită la articolul 2 din Decizia-
cadru 2008/841/JHA a Consiliului;
Spălare de bani sau finanțarea terorismului, astfel cum sunt definite la articolul 1 din
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
(v) infracțiuni aferente terorismului sau infracțiuni legate de activități teroriste, astfel cum
sunt definite la articolele 1 și 3 din Decizia-cadru 2002/475/JHA a Consiliului, sau de
instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși astfel de infracțiuni, astfel cum se
menționează la articolul 4 din decizia respectivă;
(VI) munca copiilor sau alte forme de trafic de persoane, astfel cum sunt definite la articolul
2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului;

2
e) a prezentat deficiențe grave în respectarea principalelor obligații în executarea unui contract, a
unui acord de grant sau a unei decizii de acordare a unui grant finanțat din bugetul Uniunii, care
au dus la rezilierea sa anticipată sau la aplicarea de daune-interese sau de alte sancțiuni
contractuale, sau care au fost descoperite în urma verificărilor, a auditurilor sau a anchetelor
efectuate de un ordonator de credite, de OLAF sau de Curtea de Conturi;
f) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că a comis o
abatere în sensul articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul ( CE, Euratom) nr. 2988/95 al
Consiliului;
g) în cazul unor abateri profesionale grave, fraude, fapte de corupție, alte infracțiuni, nerespectări
grave ale contractului sau nereguli, face obiectul unor:
i. fapte stabilite în cadrul auditurilor sau anchetelor realizate de Curtea de Conturi, de OLAF
sau în cadrul unui audit intern sau al oricăror altor verificări, audituri sau controale realizate
sub responsabilitatea unui ordonator de credite al unei instituții, al unui oficiu sau al unei
agenții a UE;
ii. deciziile administrative care nu sunt definitive și care pot include măsuri disciplinare luate de
organismul de supraveghere competent responsabil de verificarea aplicării standardelor de
etică profesională;
iii. deciziile BCE, ale BEI, ale Fondului european de investiții sau ale organizațiilor
internaționale;
iv. decizii ale Comisiei privind încălcarea normelor Uniunii în materie de concurență sau ale
unei autorități naționale competente privind încălcarea dreptului Uniunii sau a dreptului
intern în materie de concurență;
v. decizii de excludere luate de un ordonator de credite dintr-o instituție a UE, un oficiu
european, o agenție a UE sau un organism al UE.

II — SITUAȚII DE EXCLUDERE CU PRIVIRE LA PERSOANELE FIZICE CARE DEȚIN


COMPETENȚE DE REPREZENTARE, DE DECIZIE SAU DE CONTROL FAȚĂ DE ENTITATEA
(ENTITĂȚILE) ÎN CAUZĂ

Această secțiune se aplică numai declarațiilor persoanelor juridice, cu excepția statelor


membre și a autorităților locale

 Declară că, pentru fiecare entitate /entități care fac obiectul prezentei declarații, o persoană
fizică (persoane fizice) care este (sunt) membru (membre) care este (sunt) membru (membre)
al (e) organului administrativ, de conducere sau de control sau care deține (dețin) competențe
de reprezentare, de decizie sau de control (această categorie include directorii de societăți,
membrii organelor de conducere sau de supraveghere, precum și cazurile în care o persoană
deține majoritatea acțiunilor) nu se află într-una din următoarele situații. În caz contrar, vă
rugăm ca în anexa la prezenta declarație să precizați despre ce situație este vorba și indicați
numele persoanei (persoanelor) vizate, alături de o scurtă explicație.

Situația (c) de mai sus (abatere profesională gravă)

Situația (d) de mai sus (fraudă, corupție sau altă infracțiune)

Situația (e) de mai sus ( deficiențe semnificative semnificative în executarea unui contract)

2
Situația (f) de mai sus (nereguli)

III — SITUAȚII DE EXCLUDERE CU PRIVIRE LA PERSOANELE FIZICE SAU JURIDICE CARE


ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA NELIMITATĂ PENTRU DATORIILE ENTITĂȚII (ENTITĂȚILOR)

Această secțiune se aplică numai declarațiilor care includ o entitate pentru ale cărei datorii
o persoană fizică sau juridică își asumă răspunderea nelimitată

 Declar că persoana (persoanele) fizică (fizice) sau juridică (juridice) care își asumă răspunderea
nelimitată pentru datoriile entității (entităților) care fac obiectul prezentei declarații nu se află
într-una dintre următoarele situații. În caz contrar, vă rugăm ca în anexa la prezenta
declarație să precizați despre ce situație este vorba și indicați numele persoanei
(persoanelor) vizate, alături de o scurtă explicație.

Situația (a) de mai sus (faliment)


Situația (b) de mai sus (nerespectarea obligațiilor de plată a impozitelor sau a contribuțiilor la
asigurările sociale)

IV — MĂSURI DE REMEDIERE

În cazul în care se declară că orice entitate care face obiectul prezentei declarații se află într-
una dintre situațiile de excludere enumerate mai sus, o anexă la prezenta declarație trebuie să
indice măsurile pe care le-a luat entitatea pentru a remedia situația de excludere,
demonstrându-și astfel fiabilitatea. Acestea pot fi, de exemplu, măsuri tehnice, organizatorice
și de personal pentru a preveni repetarea situației, compensarea daunelor provocate sau plata
unor amenzi. Anexa trebuie să includă documentele justificative relevante care ilustrează
măsurile de remediere întreprinse. Nu pot fi propuse măsuri de remediere pentru situațiile
menționate la litera (d).

V — DOVEZI FURNIZATE LA CERERE

Comisia/agenția poate solicita oricărei entități care face obiectul prezentei declarații să
furnizeze informații și dovezile aplicabile cu privire la orice persoană care este membră a
organului administrativ, de conducere sau de control (persoanele care dețin competențe de
reprezentare, de decizie sau de control față de entitatea respectivă).

Comisia/agenția poate solicita oricărei entități care face obiectul prezentei declarații să
furnizeze dovezile aplicabile cu privire la entitatea în sine și/sau la persoanele fizice sau
juridice care își asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile entității.
Pot fi solicitate următoarele dovezi:

Pentru situațiile prezentate la literele (a), (c), (d) sau (f), este necesară prezentarea unui extras recent
din cazierul judiciar sau, în absen ța acestuia, a unui document echivalent emis recent de o autoritate
judiciară sau administrativă din țara de stabilire a entită ții, din care să rezulte îndeplinirea cerin țelor în
cauză.

Pentru situația prezentată la punctul (a) sau (b), este necesară prezentarea unor certificate recente
emise de autoritățile competente ale statului în cauză. Aceste documente trebuie să dovedească faptul
că entitatea și-a îndeplinit toate obliga țiile privind plata impozitelor și a contribu țiilor la asigurările sociale
la care este supusă, incluzând, de exemplu, TVA, impozitul pe venit (numai pentru persoanele fizice),

2
impozitul pe profit (numai pentru persoanele juridice) și contribu țiile la asigurările sociale. Atunci când
un document descris mai sus nu se eliberează în țara în cauză, acesta poate fi înlocuit de o declara ție
sub jurământ făcută în fața unei autorită ți judiciare sau a unui notar sau, în lipsa acesteia, de o
declarație solemnă făcută în fața unei autorită ți administrative sau a unui organism profesional calificat
din țara sa de stabilire.
În cazul în care o entitate a prezentat deja astfel de dovezi în scopul unei alte proceduri și cu condi ția ca
dovezile respective să fie încă valabile și ca de la data eliberării documentelor să nu fi trecut mai mult
de un an, entitatea trebuie să declare pe propria răspundere că documentele justificative au fost deja
furnizate și să confirme că situația sa nu s-a schimbat.
În cazul în care va (vor) fi selecționată (selecționate) pentru a beneficia de un grant, entitatea
(entitățile) care fac (e) obiectul prezentei declarații acceptă termenii și condițiile stabilite în
acordul de grant/decizia de acordare a grantului.
Entitatea (entitățile) care fac (e) obiectul prezentei declarații poate (pot) fi respinsă
(respinse) de la prezenta procedură sau poate (pot) face obiectul unor sancțiuni
administrative (excludere sau sancțiune financiară) dacă se dovedește că, pentru a
participa la această procedură, a (au) făcut declarații false sau a (au) prezentat
informații false.
Denumirea completă Data Semnătura

2
LISTĂ DE VERIFICARE PENTRU SOLICITANȚI

Toate secțiunile formularului de cerere au fost completate, după caz, în


conformitate cu ghidul solicitantului sau cu orice alt document pus la
dispoziție cu titlu orientativ în legătură cu programul vizat.

Anexa privind bugetul a fost completată în mod corespunzător și este


atașată.

A fost inclusă o declarație corespunzătoare din partea băncilor sau a


declarației fiscale sau dovada asigurării riscului profesional.

La formularul de cerere a fost atașat bilanțul sau extrase din bilanțul pentru
ultimul exercițiu financiar pentru care s-au închis conturile.

La formularul de cerere a fost atașat contul de profit și pierdere aferent


ultimului exercițiu financiar pentru care s-au închis conturile.

Declarația (declarațiile) pe propria răspundere a (au) fost semnată


(semnate) și figurează în anexă.

Entități afiliate: documente statutare și conturi consolidate

28

S-ar putea să vă placă și