Sunteți pe pagina 1din 415

Victor Sebestyen

� ...·.· .. �
CUPRINS

Lista ilustratiilor ................................-......................................... 9


MultuJTiiri ................................................................................ 11
Harta Europei în 1989 ............................................................. 14
lntroducere ................................-............................... : . � ........... 17
,\ Prolog............................................. ; ...:.................................... 21
PARTEA ÎNTÂI: RAZBOIUL RECE
1 Statul muncitoresc ............................................................. 29
2 Un mesaj al sperantei ......................... �.............................. 40
3 Solidaritatea....................................................................... 45
4 Electricianul ............................: ........................................... 48
5 Razboiul civil ..................... :............ : ................................... 64
6 Rana sângerândâ .............................................................. 71
7 Puterea celor fâra de putere............................................... 7_6
8 Aole Archer ........................................................................ 89
· 9 Porumbelul conducator al Americii .. :.................................. '98
1O O victoria amarâ .............................................................. 103
PARTEA A DOUA: DEZGHEJUL
11 Noul Jar ................ :......................................................... 115
12 Sabia §i scutul ............... :.................................................. 125
13 Apostolul lui Lenin...............................................:............ 136
14 Amintiri tâcute ........·............... :.......................................... 145
15 ,,Nu putem câ§tiga" ........................................................: 152
16 ,,Lasa-i sa !Jrasca" ......... :.....................:� .......................... 159
17 Cernobîl: dezastrul nuclear .............................................. 172
18 Epurarea etnicâ .....................................................� ......... 179
19 Umilif1ta din Piata Ro§ie ................................................... 184
20 Banda celor patru ..........� ................................................. 188
21 Vietnamul lui Gorbaciov ................................................... 192
22 Pove§tile batrânilo_r ................ :......................................... 196
23 Sfâr§it de partidâ în Polonia ............................................. 206
24 Pre§Sdintele Bush preia comanda ................................... 212
25 Triumfîn Manhattan ......................................................... 216
·. a Victor SEBESTYEN

PARTEA A TREIA:_REVOLUflA
· 26 Razboiul cuvintelor ........ �........ �........................................ 225
27 Havel în închisoare ...... r..........................................-.....: .... 230
28 Masa rotunda ................: ............................ ...................... 233
29 Împu§Cat mortal .....................................................;.......... 237
30 Podul Prieteniei.................: .............................................. 240
31 Cortina cade.................................................................... 244
32 Americanul precaut........................................: ...........-...... 248
33 Opozijia loiala ................. ;.............� .................................. 253
34 Dictatorul î§i plate�te datoriile................. : .................; ....... 255
35 Alegeri furate ...................�; ...... :....................................... 260
36 Expulzarea turcilor .......... : ................................................ 265
37 Alunecarea ...............................................................·....... 269
38 Înmormântare la Budapesta............................................. 274
39 Un turneu prezidential .....................................................� 281
40 Drumul Trabanturilor .......................................................·. 290
· 41 Un guvern de disidenti..................................................... 296
. 42 Refugiatii ...................................................................� ..... 299
43 Petrecerea aniversarâ ............ �......................................... 308
44 Puterea poporului .........................................-................... 31'6
45 Zidul se prâbu�e .................. ; ...................................... 323
46 Lovitura ........................................................................... 332
47 Revolutia de catifea ................................. ; ........................ 338
4.8 Momentul de slabiciune ........................................� .......... 349
Final ........................ · ............................................................ 366
.· Referinte ............................._.................................................. 369
Bibliografie....... :..................................................................... 391
Index ..............................................................·.... �.................. 395

S-ar putea să vă placă și