Sunteți pe pagina 1din 138

STUDIU MONOGRAFIC

realizat la

Profesor Coordonator:
Lect. Drd. Dan Chirleşan

- 2005 -
Cuprins:
Capitolul 1: Prezentarea băncii. Istoric şi evoluţie
1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în
sistemul bancar românesc
1.2 Forma şi structura capitalului şi acţionarii
1.3 Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăşurate
1.4. Organismele de control şi reglementare

Capitolul 2: Organizarea băncii. Sistemul informaţional bancar


2.1 Organizarea societăţii bancare
2.2 Principalele atribuţii şi responsabilităţi pe compartimente
2.3 Sistemul informaţional bancar

Capitolul 3: Conturile bancare


3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor
3.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale derulate prin conturi
3.3. Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor, provizioanelor, cardurilor
bancare
3.4. Închiderea conturilor

Capitolul 4: Plasamentele bancare şi non-bancare


Capitolul 5: Decontarea intra şi interbancară. Operaţiunile cu numerar
5.1. Instrumente de plată utilizate
5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare
5.3. Operaţiuni cu numerar
5.4. Moneda electronică

Capitolul 6: Marketingul Bancar


6.1. Politica de marketing la nivel de produs şi serviciu bancar
6.2. Politica de marketing studiată la nivel instituţional de poziţionare a
băncii pe piaţa bancară

Capitolul 7: Creditarea bancară: Persoane fizice şi agenţi economici


7.1 Principiile de creditare
7.2 Clasificarea creditelor
7.3 Operaţiuni de creditare
7.4 Riscuri şi garanţii. Mijloace de apreciere a riscului. Mijloace de
protecţie împotriva riscurilor
7.5 Perioada de creditare
2
7.6 Modalităţi de acoperire a obligaţiei de rambursare a creditului

Capitolul 1

Prezentarea băncii. Istoric şi evoluţie

1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în

sistemul bancar românesc

Istoria BRD începe în 1923, odată cu crearea Societăţii Naţionale pentru Credit
Industrial ca instituţie publicã. Statul deţinea 20% din capitalul social şi BNR 30%,restul de
50% era deţinut de persoane particulare. Obiectivul acestei instituţii publice este finanţarea
industriei româneşti.

1848-1956 - Conform legii naţionalizării din iunie 1947,Societatea Naţionalã pentru


Credit Industrial devine Banca de Credit pentru Investiţii. Activitatea cea mai importantã a
băncii este obţinerea de participaţii în întreprinderi şi acordarea de credite.

1957-1990 - La sfârşitul anilor 1950 vremurile sunt din nou tulburi pentru sectorul
bancar român şi provoacă reorganizarea sistemului financiar. În 1957, Banca de Credit
pentru Investiţii devine Banca de Investiţii, ocupând o poziţie de monopol in domeniul
finanţării pe termen mediu şi lung din sectorul industrial. În aceastã perioadã activităţile
principale se reînnoiesc profund, având ca particularitate specializarea creditelor în funcţie de
obiectul lor.

1990-1998 - Naşterea BRD ca bancã comercialã intervine în 1990. Preluarea activelor


şi pasivelor Băncii de Investiţii constituie baza activităţii, dar autorizarea generalã pentru
activităţile bancare atribuitã acestei entităţi stimulează constituirea unei importante reţele de
agenţii pe întreg teritoriul ţãrii. Este vorba de asemenea despre asigurarea prezenţei BRD
acolo unde se dezvoltã activitatea industrialã pentru a transmite din experienţa în domeniul
creditului de investiţii. Astfel, unităţile sale se îndreaptă în special, în afara atragerii

3
depozitelor societăţilor comerciale şi persoanelor fizice, către creditele pentru investiţii
destinate societăţilor comerciale. Apar acum şi operaţiunile de schimb la vedere.

1999-2001 - BRD a fost aleasã de Guvern pentru a deveni prima bancã comercialã
privatizatã. Aceastã alegere consacrã calitatea activelor şi a gestiunii BRD. Achiziţionarea
pachetului majoritar de acţiuni al BRD de către Groupe Société Générale a fost finalizatã în
martie 1999;ea intervine într-o perioadã dificilã marcatã de falimente bancare răsunătoare.
Este de asemenea, începutul bancarizării masive a persoanelor fizice. BRD profitã de
imaginea sa favorabilã în faţa marelui public şi de calităţile relaţiilor sale cu întreprinderile
pentru a dezvolta rapid clientela sa de persoane fizice. Foarte repede, BRD devine lider pe
piaţa noilor produse, cum ar fi cardurile bancare şi creditele pentru consum. Privatizarea
urma sã se desfăşoare în douã etape, în conformitate cu strategia de privatizare aprobatã
prin H.G. nr. 428/1998,modificata prin H.G. nr.169/2000. Iată câteva din etapele privatizării:

 26 aprilie 2004 - a avut loc la Bucureşti Adunarea Naţionalã a Acţionarilor


BRD.

 12 mai 2004 BRD - Groupe Société Générale şi Asociaţia Românã a Agenţiilor


Imobiliare (ARAI) au semnat un acord de Parteneriat.

STRATEGIA BRD- Groupe Société Générale se încadrează în strategia globalã a


Groupe Société Générale care constã în special în dezvoltarea reţelei bancare din afara
Franţei şi în special în Europa Centralã şi de Sud-Est.

BRD-Groupe Société Générale beneficiază de douã atuuri unice în peisajul bancar


românesc:

 Este o instituţie de tradiţie ,bine ancoratã în economie şi recunoscutã de către


populaţie prin intermediul unei reţele bine diversificatã

 Aparţine Grupului Société Générale şi are astfel succes la produsele şi serviciile


cele mai inovatoare şi la cele mai eficiente metode de gestiune.

BRD-Groupe Société Générale este prima bancã privatã, a doua din România după
totalul bilanţului, şi ocupã locul al II-lea după capitalizarea bursierã (486.000.000 € la
4
25/07/2002). Prestigioasa revista bancarã ”The Banker” a acordat BRD-Groupe Société
Générale premiul pentru „Cea mai bunã bancã din România”

În momentul de faţã, BRD- Groupe Société Générale are peste 1.645.000 de clienţi şi
mai mult de 1.000.000 de posesori de carduri; ea deţine o treime din piaţa cardurilor şi
peste 50% din cea de consum.
Performanţele comerciale şi financiare ale BRD în primele 9 luni ale anului au fost bune,
rezultatul net la 30 septembrie 2005 fiind de 448 milioane RON, în creştere cu 81% (în
termini nominali) faţã de aceeaşi perioadã a anului precedent.
Conjugând dinamismul comercial, proximitatea şi calitatea serviciului, reţeaua BRD –
Groupe Société Générale constituie un atu competitiv major. Sub auspiciile unei mărci
recunoscute şi apreciate, BRD îşi desfăşoară activitatea pe baza unei reţele care numără
peste 220 agenţii, răspândite în toate regiunile ţării.
În 2004 banca a lansat un program intensiv de deschidere de noi unităţi, care va
continua şi în anii următori. Aceste unităţi se integrează uşor în viaţa comunităţii, fiind situate
în zonele rezidenţiale ale clientelei individuale, în universităţi, în galerii comerciale, în instituţii
publice.
Pentru marii săi clienţi corporativi, români şi străini, şi pentru investitori instituţionali,
BRD-Groupe Société Générale oferă de asemenea o gamã de produse de piaţã şi finanţări
complexe, precum şi servicii de bancă de investiţii (privatizări, fuziuni-achiziţii, emisiuni de
acţiuni, etc.) bazându-se pe echipe specializate şi pe reţeaua Groupe Société Générale
prezentatã în lumea întreagã ,cca. 75 ţãri.

1.2. Forma şi structura capitalului şi acţionarii

Voinţa de a stabili relaţii pe termen lung cu acţionarii băncii se traduce într-o politicã de
proximitate bazatã pe dialog.

Strategia băncii în materie de comunicare financiarã este susţinutã de următoarele


principii:

- egalitatea accesului la informaţii pentru toţi acţionarii şi disponibilitatea imediatã a


acestora
- respectarea termenelor în materie de publicare de rezultate
- transparenţa şi coerenţa informaţiilor furnizate.

5
Toate informaţiile de naturã sã influenţeze cursul acţiunilor Băncii la Bursã fac obiectul
acordului prealabil al BRD, informării CNVM(Consiliului Naţional al valorilor Mobiliare) şi
publicării în presã, sub forma de comunicate de presã, comunicate care pot fi imediat
consultate în acest site – www.brd.ro.
Aceeaşi politicã transparentã a fost adoptatã şi în ceea ce priveşte comunicarea cu
agenţiile de rating şi cu instituţiile pieţei de capital. În materie de comunicare a rezultatelor
financiare, BRD organizează reuniuni cu analiştii financiari, consultanţii de plasament,
brokerii şi investitorii, devenind deja o tradiţie în comunitatea bancar - financiarã, ultima fiind
ţinutã în luna aprilie a acestui an. Aceste reuniuni, în cadrul cărora sunt prezentate
rezultatele anuale ale băncii, oferă managementului băncii şi investitorilor ocazia de a se face
schimb de opinii.
În 2002 BRD-Groupe Société Générale a făcut eforturi importante în direcţia optimizării
calităţii procesului de comunicare financiarã, a relaţiei cu acţionarii şi a creşterii transparenţei.
În acest sens, BRD a organizat pe 11 martie 2005 o întâlnire cu analiştii financiari, consilieri
de plasament, brokerii şi investitorii în vederea prezentării rezultatelor financiare la 31
decembrie 2004,creeând în acest sens o paginã web pe site-ul băncii ( www.brd.ro ) care
oferă informaţii utile precum: cifrele cheie ale băncii, principalii săi indicatori, etc.
BRD - Groupe Société Générale anunţã investitorilor finalizarea tuturor formalităţilor
legale pentru înregistrarea majorării capitalului social, precum şi modificarea valorii nominale
şi a numărului de acţiuni ale Băncii. În consecinţã, acţiunile BRD vor fi reluate la
tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti marţi, 2 august 2005.
Banca Românã de Dezvoltare S.A. are peste 220 filiale în prezent, şi peste 5500 de
angajaţi. Dacã acestor unităţi li se adaugă şi cele 850 cooperative de credit prin care se
realizează tranzacţii, atunci se măreşte gradul de acoperire în teritoriu pentru care banca sã
fie lângă clienţii săi.
Reamintim cã la Adunarea Generalã a Acţionarilor din 29 aprilie 2005 s-a aprobat
majorarea capitalului social a BRD - Groupe Société Générale cu suma de
2.787.605.360.000 lei (278.760.536 lei noi ) respectiv de la valoarea de 4.181.408.040.000
lei (418.140.804 lei noi) la valoarea de 6.969.013.400.000 lei (696.901.340 lei noi), prin
majorarea din rezerve a valorii nominale a acţiunii BRD de la 3.000 lei (0,30 lei noi) la 5.000
lei (0,50 lei noi). De asemenea, s-a aprobat modificarea valorii nominale a acţiunii BRD de la
5.000 lei (0,50 lei noi) la 10.000 lei (1 leu nou), concomitent cu reducerea numărului total de
acţiuni de la 1.393.802.680 la 696.901.340.

6
Data de înregistrare pentru operaţiunile de majorare a capitalului social şi de
modificare a valorii nominale şi a numărului de acţiuni, stabilitã de AGA a fost 1 iunie 2005.În
consecinţã, de efectele acestor modificări vor beneficia acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la aceastã datã.
Conform Hotărârii AGA, pentru acţionarii cu un număr impar de acţiuni la data de 1 iunie
2005, rotunjirea numărului de acţiuni cuvenit ca urmare a acestor modificări s-a făcut prin
adaos la cel mai apropiat întreg al numărului de acţiuni (capitalul social al Băncii fiind majorat
inclusiv cu valoarea rotunjirilor necesare).
În consecinţã, BRD - Groupe Société Générale are în prezent un capital social de
696.901.518 lei noi, împărţit în 696.901.518 acţiuni, având valoarea nominalã de 1 leu nou
fiecare.
Graficul din pagina următoare semnificã structura capitalului (identicã cu repartizarea
drepturilor de vot) la 31 ianuarie 2005:

Acţionarii semnificativi sunt:


 Société Générale 58,32%,
 SIF Oltenia 5,47%,
 SIF Muntenia 5,27%,
 SIF Banat Crişana 4,70%,
 SIF Moldova 5,05%,
 SIF Transilvania 5%.

7
1.3. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăşurate

Denumire şi siglã:

Forma juridicã: societate pe acţiuni, persoanã juridicã românã


Capital social RON: 696.901.518 lei
Cod fiscal: R361579/1992
Nr. registrului comerţului: J40/608/1991
Obiectul de activitate: Efectuarea de operaţiuni şi servicii bancare pentru proiectele de
investiţii economice şi financiare ale statului, ce se realizează, integral sau parţial, din fonduri
de la buget şi din împrumuturi în valutã de la băncile de dezvoltare internaţionale, instituţii
financiare şi de la alte bănci; Atragerea de fonduri băneşti, acordarea de credite în lei şi
valutã si efectuarea de servicii bancare pentru activitatea de investiţii, de producţie,
comercialã şi de prestări servicii, desfăşurată de regii autonome, societăţi comerciale,
societăţi mixte, instituţii de stat, unităţi cooperatiste, organizaţii obşteşti, asociaţii familiale sau
persoane fizice.
Sediul central: Bd. Ion Mihalache,nr.1-7, Sector 1,Bucureşti.,tel: 021/301.61.21
Sucursala Iaşi: Str. Anastasie Panu,nr.1B-2A, tel:0232/213.050

BRD-Groupe Société Générale îşi concentrează activitatea pe trei axe majore:


Banca de retail:
Banca se bucurã de o buna imagine în rândul populaţiei ,având peste 1,4 milioane de
clienţi şi peste 1.000.000 posesori de carduri, deţinând o treime din piaţa cardurilor şi fiind
lider după volumul tranzacţiilor înregistrat.
Cu o cota de peste 25% din piaţa creditelor de consum, BRD-Groupe Société
Générale ocupã primul loc în acest domeniu bancar.
Banca de referinţã a societăţilor comerciale

8
BRD-Groupe Société Générale este banca de referinţã pentru întreprinderile private
din România ,având peste 65% din plasamente în credite acordate sectorului privat.
Cu peste 11.000 facilitãţi de credit acordate , BRD-Groupe Société Générale este
prezentã în toate ramurile economiei jucând un rol important faţã de companiile
multinaţionale, franceze sau internaţionale ,clienţi pe care Groupe Société Générale îi
urmează peste tot în lume.
Banca de investiţii
Prin intermediul celor 2 entităţi specializate – BRD/SG Corporate Finance care oferă
consultanţã în investiţii şi privatizări, precum şi în domeniul fuziunilor şi achiziţiilor şi BRD
Securitiers-Groupe Société Générale S.A, una din primele cinci societăţi de brokeraj de pe
piaţa româneascã - BRD - Groupe Société Générale oferă servicii integrate marilor clienţi
români şi străini.
Printre clienţii cu nume de rezonanţã ai BRD-Groupe Société Générale se numără
importante societăţi multinaţionale dar şi autorităţile româneşti, care au beneficiat din partea
BRD- Groupe Société Générale de servicii de consultanţã pentru privatizarea unor companii
româneşti.
Axele de activitate iniţiate de BRD sunt:
 Mai mult de 1.360.000 de clienţi persoane fizice:
- De la privatizarea sa, BRD s-a angajat într-o politicã voluntaristã de dezvoltare pe
piaţã clienţilor persoane fizice, profitând mai ales de sinergia cu clientela comercialã.
- Cota sa de piaţã variază între 15% si 20%, în funcţie de produsele sale.
- Se numără printre liderii pieţei cardurilor bancare şi a creditelor pentru consum.
Activitatea de credite de consum la locul vânzării se derulează prin intermediul filialei
specializate, BRD Finance Credite de Consum.
- Gama sa de produse şi servicii comercializate se îmbogăţeşte în mod constant, pe măsură
ce creşte nivelul de trai al populaţiei.
 Banca de referinţã a întreprinderilor româneşti şi internaţionale:
- BRD se bucurã de o experienţã bogatã şi recunoscutã în domeniul finanţării
întreprinderilor.
- Este banca de referinţã în sectorul privat din România, atât pentru întreprinderile mici şi
mijlocii şi microîntreprinderi, cât şi pentru marile corporaţii. Este implicatã în toate ramurile
economiei şi în cadrul colectivităţilor locale.

9
- În afara finanţărilor clasice, gama de produse şi servicii acoperă în totalitate gestiunea
fluxurilor de numerar, serviciile de leasing, prin intermediul filialei sale BRD Sogelease, şi
factoring-ul intern şi extern.

- Beneficiind de sprijinul Grupului Société Générale, BRD joacă un rol important în relaţia cu
societăţile multinaţionale străine.
 Banca de investiţii:
- Ca o axă majoră a dezvoltării sale, BRD este implicată în finanţări structurate şi oferă
soluţii complexe sectorului public şi unui număr de mari întreprinderi.
- Cu sprijinul entităţilor specializate ale Société Générale, unul din liderii mondiali pe această
piaţă, BRD îşi continuă tradiţia de bancă a marilor proiecte de dezvoltare a României.
- Prin intermediul unei filiale comune cu Grupul Société Générale, BRD / SG Corporate
Finance, Banca oferă toată gama de servicii de consultanţă în domeniul privatizării şi al
fuziunilor şi achiziţiilor.
- Firma de brokeraj, BRD Securities, este una dintre primele societăţi de pe această
piaţă în România.
- De asemenea, BRD este una dintre cele două bănci active pe piaţa obligaţiunilor.
 Gestiunea activelor :
- BRD a lansat în 2001 fondul comun de plasament de tip monetar, Simfonia 1.
- Simfonia 1 deţine în prezent mai mult de 40 % din piaţa românească a fondurilor
comune de plasament.
Funcţiile principale ale BRD sunt cele specifice unei bănci comerciale în general, adică:
 Să permită clienţilor să-şi retragă banii sau să-şi transfere în alte conturi;
 Clienţilor care solicită credite, folosind depozite atrase (plasarea fondurilor);
 Să acorde împrumuturi;
 Să atragă depozitele băneşti ale clienţilor persoane fizice sau juridice
(atragerea fondurilor);
De asemenea, se pot institui şi funcţiile principale pe care se axează B.R.D-Groupe
Société Générale:
 Funcţia de organizare resurse umane
 Funcţia de conducere şi administrare(funcţia de comandă)
 Funcţia de îndrumare şi control a activităţilor bancare a unităţilor sale teritoriale
10
 Funcţia de previziune, strategie şi marketing
 Funcţia financiar contabilă, funcţia de colaborare cu BNR ,cu celelalte societăţi
bancare precum şi cu organele administraţiei
 Funcţia de reprezentare

BRD efectuează operaţiuni bancare în lei şi în valută, în România şi străinătate pe cont


propriu, în numele altora sau în colaborare cu terţii, operaţiuni care pot fi grupate în 4
categorii:
 operaţiuni pasive legate de depozitele la vedere şi la termen, adică primirea
depunerilor spre fructificare şi depozitelor de la unităţile cooperatiste asociate, de la ceilalţi
asociaţi fondatori, de la unităţile cooperatiste neasociate şi de la alţi agenţi economici
,persoane fizice şi juridice, române şi străine, inclusiv a garanţiilor depuse de către
gestionari.
 Operaţiuni active referitoare la acordarea de împrumuturi pe termen mediu şi
lung organizaţiilor şi agenţilor economici al Cooperaţiei de Consum şi Credit, producătorilor
agricoli, meseriaşilor, altor particulari precum şi ai agenţilor economici cu capital privat ,public
sau de stat.
 Operaţiuni accesorii: În această grupă pot fi incluse:
- decontarea operaţiunilor interne privind livrările de mărfuri, prestările de servicii;
- cumpărarea, vânzarea, ţinerea în custodie şi/sau administrarea de active monetare
- alte operaţiuni de virament pe cont propriu sau în contul clienţilor.
Rolul sucursalei Iaşi este de a coordona, îndruma şi controla activităţile operative
desfăşurate din subordinea sa. De asemenea, sucursala BRD Iaşi efectuează operaţiuni de
creditare, decontări de casa în lei şi în valută ,controlul preventiv asupra operaţiunilor ce se
realizează în contul titularilor şi a altor operaţiuni bancare.
BRD efectuează operaţiuni bancare şi financiare în ţară şi în străinătate ,în contul său
propriu ,al clienţilor băncii persoane fizice şi juridice, în numele unor instituţii sau în
colaborare cu acestea, precum şi oricare alte activităţi permise de reglementările legale.
Principalele atribuţiuni ale BRD Iaşi sunt:
 realizarea de lucrări de analiză şi informare privind creditele acordate,
verificarea garanţiilor, rambursare, credite restante;
 analizarea activităţii desfăşurate la nivelul judeţului Iaşi pe baza datelor proprii
sau primite de la unităţile din subordine şi luarea deciziilor ce se impun;
11
 coordonarea de ansamblu la nivelul judeţului la problemele de creditare ,a
operaţiunilor de încasări şi plata fără numerar şi de casierie;
 verificarea, analizarea şi centralizarea balanţelor, bilanţurilor şi dărilor de
seamă , bugetelor de venituri şi cheltuieli, ale unităţilor din subordine, a celorlalte situaţii
legate de acestea;
 primirea, analizarea şi aprobarea propunerilor unităţilor din subordine privind
diferite aspecte desfăşurate de acestea;
 luarea măsurilor ce se impun în vederea pregătirii profesionale a personalului
angajat ,pe baza analizelor stadiului referitor la acesta.
 analizarea şi valorificarea materialelor întocmite de organele de control ale
serviciilor de coordonare ,cu urmărirea îndeplinirii măsurilor stabilite.
În realizarea obiectivului de activitate şi operaţiunilor corespunzătoare acestuia, banca
elaborează reglementări proprii referitoare la desfăşurarea activităţii, care se aprobă de
Consiliul de Administraţie sau Comitetul de Direcţie după caz.

1.4. Organismele de control şi reglementare

Controlul financiar este procesul de comparare permanentă a situaţiei în fapt cu cea


impusă şi dacă este cazul ,aplicarea de măsuri de corectare, astfel încât realizările să fie
conforme cu obiectivele anticipat stabilite. Controlul financiar se realizează de către puterea
executivă prin intermediul Guvernului (administraţia publică centrală şi cele locale) şi Curtea
de Conturi.
Controlul financiar verifică prin comparare prevederile normative prevăzute în legi,
hotărâri, ordine, norme metodologice, etc. cu realitatea, legalitatea, oportunitatea şi eficienţa
operaţiilor consemnate în acte şi documente, stabilind erorile, abaterile, lipsurile şi
deficienţele din activitatea economico-financiară. El are ca obiect de cercetare şi cuprinde în
sfera sa:
 Relaţiile ,fenomenele şi procesele financiare;
 Procesul de administrare şi gestionare a patrimoniului şi rezultatele activităţii
economico-sociale
 Toate momentele ,unităţile şi locurile unde se gestionează valori materiale şi băneşti
şi se fac cheltuieli.

12
Controlul financiar asigură buna funcţionare a activităţii economice, acţionează
sistematic în vederea prevenirii abaterilor şi deficienţilor, creşterii eficienţei, apărarea
patrimoniului ,cunoaşterea modului de respectare a legalităţii cu caracter economic şi
financiar, stabilirii răspunderii pentru pagube sau nerespectarea disciplinei de gestiune.
În funcţie de momentul exercitării lui, controlul financiar poate fi anterior, concomitent şi
posterior
Controlul anterior - se exercită înainte de efectuarea operaţiunilor economice şi are ca
drept scop prevenirea unor încălcări ale disciplinei financiare, sau angajării unor cheltuieli
supradimensionate. În cadrul băncii acest control este exercitat de către trei categorii de
persoane
1. conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de către contabilul şef
2. înlocuitori ai acestora, pe perioada cât lipsesc din unitate
3. persoane împuternicire
a. programarea şi organizarea activităţii de control
b. prezentarea documentelor care se supun controlului financiar preventiv,
contabilul şef împreună cu documentaţia de susţinere a acestora
c. acordarea/refuzul vizei de control financiar preventiv de către contabilul
şef sau persoana delegată de conducerea băncii
d. aprobarea Directorului Sucursalei sau a conducerii Centralei ale Băncii,
a operaţiunilor care îndeplinesc condiţiile de legalitate, necesitate, oportunitate,
economicitate şi realitate, vizate pentru controlul financiar preventiv de către contabilul şef.
Controlul concomitent - se caracterizează prin faptul că se exercită în timpul efectuării
operaţiunilor economice şi financiare. Este realizat de către personalul cu atribuţii de control
intern din cadrul societăţii bancare. Se exercită asupra documentelor care se referă la:
a) Operaţiuni dispuse de clienţii în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice care
au conturi deschise la unităţi ale băncii;
b) Operaţiuni care intervin între clienţi şi bancă, privind acordarea de credite, alte
facilităţi şi alte genuri de operaţiuni.
Controlul posterior - se exercită prin consumarea sau efectuarea operaţiunilor
economice, având ca suport datele înregistrate în documentele de execuţie ,în evidenţele
tehnico-operative în documentele de execuţie, în evidenţele tehnico-operative şi în
contabilitate. Personalul desemnat de exercitarea controlului bancar posterior se compune
din: revizori generali, inspectori generali si inspectori de control din compartimentul de control

13
al Direcţiei Strategie şi Cercetare; revizori generali şi inspectori de control din cadrul
compartimentului de audit intern; alte persoane numite în acest scop de conducerea băncii
(director, contabil şef ).Planul anual al acţiunilor de control se aprobă de Consiliul de
Administraţie al băncii.
Serviciile de control, la primirea acestor sarcini întocmesc proiectul trimestrial de control
şi îl încasează spre analiză Direcţiei de audit. Controlul se efectuează în ordinea şi la datele
prevăzute în planurile în planurile de control trimestrial.
În România, exercitarea supravegherii bancare se face de către Banca Naţională a
României pe baza raporturilor de prudenţã bancarã cerute de legile în vigoare şi prin inspecţii
la sediile băncilor ,ale sucursalelor sedii secundare ale băncilor.
Potrivit legii, băncile sunt obligate să permită personalului B.N.R. împuternicit pentru
efectuarea controlului examinarea evidenţelor conturilor şi operaţiunilor şi să furnizeze
acestuia toate documentelor şi informaţiilor legate de administrare, controlul intern şi
operaţiunile băncilor.
Un rol important în asigurarea supravegherii prudenţiale revine auditorului independent
Potrivit legii ,fiecare bancă desemnează un auditor independent dintre societăţile de
expertiză contabilă autorizate să funcţioneze în România.
Opinia auditorului constituie o condiţionare pentru validarea bilanţului contabil. Bilanţul
contabil este dat publicităţii numai cu opinia auditorului independent. Astfel, prin
condiţionarea finală, şi implicit ,prin activitatea depusă în cursul exerciţiului ,auditorul
independent acţionează ca o instituţie publică, în general, şi de supraveghere prudenţială, în
special. Astfel, se poate spune că prin auditorul independent acţionează o prima filieră de
control neutru şi obiectiv în măsură să sesizeze operativ instituţiile nesatisfăcătoare ,să
împiedice abuzurile într-o etapa incipientă.
Un avantaj deosebit în îndeplinirea funcţionalităţii sale îl are auditorul independent prin
continuitatea lui în activitate. Exercitarea permanentă dă posibilitatea cunoaşterii în evoluţie
succesivă a activităţii bancare sub toate laturile să sesizeze din timp segmentele şi
compartimentele în care s-au manifestat abateri.
Abaterile de la lege ce fac obiectul băncii vizează următoarele aspecte:
 Încălcări al prevederilor Legii bancare şi ale reglementărilor şi ordinelor emise de
BNR în aplicarea acestei legi;
 Încălcări de operaţiuni bancare fictive şi fără acoperire reală;

14
 Raportarea de date eronate ,întârzierea în rapoarte sau neraportarea către BNR a
indicatorilor de prudenţă bancară;
 Încălcări ale condiţiilor sau restricţiilor prevăzute în autorizaţia de funcţionare;
 Periclitarea credibilităţii şi a viabilităţii băncii prin administrarea necorespunzătoare a
fondurilor ce i-au fost încredinţate;
Pentru acestea, sancţiunile ce pot fi aplicate băncilor pot fi:
 Limitarea operaţiunilor băncii;
 Avertisment scris;
 Amendă între 0,1 si 1% din capital social. Amenzile încasate sunt făcute la
bugetul de stat ,fapt care exclude orice interes care ar putea fi promovat d B.N.R. prin
perceperea de amenzi;
 Retragerea autorizaţiei băncii;
În cazul în care banca este reticentă B.N.R. stabileşte măsurile de remediere necesare,
în funcţie de constatările efectuate şi impune spre executarea obligatorie. În situaţiile în care
defecţiunile grave se conjuga cu incapacitatea şi lipsa de cooperare din partea factorilor
responsabili ,banca trece la instituirea bunurilor de supraveghere şi administrare specială

15
Capitolul 2
Organizarea societăţii bancare.
Sistemul informaţional bancar

2.1 Organizarea societăţii bancare

Ansamblul activităţii băncii este organizat pe structuri şi entităţi conform organigramei


generale:
* Administrarea şi conducerea băncii:
• AGA, Consiliu de administraţie, Comitetul de direcţie;
• Director General, Director General Delegat, Directori Generali Adjuncţi;
• Comitete specializate prevăzute de legea bancară;
• Alte comitete şi comisii.
* Centrala Băncii - este structurată în departamente, direcţii şi asimilate acestora,
servicii şi compartimente. Pe lângă structurile din centrală pot funcţiona diverse
comitete/comisii impuse de legislaţia în vigoare sau create pentru activităţi specifice care
funcţionează după regulamente sau instrucţiuni proprii.
Pot fi create echipe de proiect subordonate direct conducerii băncii sau conducerii
unei direcţii. La înfiinţarea unei astfel de structuri, trebuie să se definească de către iniţiator
misiunea, atribuţiile, competenţele şi răspunsurile.
* Reţeaua teritorială a băncii este organizată conform principiului teritorialităţii şi
cuprinde sucursale şi alte tipuri secundare de sedii fără personalitate juridică:
- centrala băncii;
16
- sucursale judeţene şi sucursala municipiului Bucureşti;
- filiale subordonate organizatoric şi funcţional sucursalelor;
Sucursalele şi filialele sunt unităţi cu sarcini operative, ele neavând personalitate
juridică, în calitatea lor de unităţi operative, sucursalele şi filialele băncii execută
operaţiuni bancare specifice societăţii bancare, în limita competenţelor stabilite de
centrala BRD şi funcţionează pe baza aprobării Consiliului de Administraţie a băncii.

Sucursalele şi filialele au relaţii directe cu clienţii din raza lor de activitate, atât persoane
fizice cat si juridice.
Dezvoltarea unei reţele de unităţi proprii de teritoriu, care să desfăşoare o activitate cât
mai complexă este determinată de concurenţa dintre diferitele bănci prezente pe piaţa bancară,
care doresc să penetreze în anumite zone în care există reale posibilităţi de desfăşurare a
unei activităţi bancare eficiente.
In vederea consolidării şi extinderii activităţilor şi serviciilor financiare legate de pieţele
de capital ale BRD a fost creată Structura de Investement Banking (SIB). în momentul de
faţă SIB este constituită prin următoarele unităţi specializate:
- BRD/SG Corporate Finance, societate specializată în servicii de consultanţă
financiară în domeniul operaţiunilor de fuziuni - achiziţii, privatizări, evaluări şi consultanţă
strategică;
- BRD Securities, societate de servicii de investiţii financiare autorizate
să desfăşoare întreaga gamă de operaţiuni prevăzute de legea română, de
tranzacţionarea pe ambele pieţe organizate - Bursa de Valori Bucureşti şi
RASDAQ - până la emiterea şi plasarea de acţiuni şi obligaţiuni pe piaţa locală.

17
Sediul, filiale, puncte de lucru:
Sediul principal: Bd.Ion Mihalache,nr 1-Nr. Registrului
Comerţului: J40/608/1991 Codfiscal:R361 579/1996

Sucursala Iaşi:

18
Den.:IASI Adresa: Str. Anastasie Panu nr.lB-2A
Prefix:0232/ Tel:213050 Fax:212515

2.2 Principalele atribuţii şi responsabilităţi pe compartimente


Director grup:
• conduce şi dinamizează zilnic echipa de conducere a Grupului
• dinamizează şi urmăreşte activitatea comercială
• răspunde şi administrează riscurile Grupului
• iniţiază şi urmăreşte execuţia bugetară
• urmăreşte şi aplică sugestiile, Direcţiilor de resort din Centrala Băncii privind
situaţia materială şi imobiliară
• coordonează elaborarea strategiei locale, asigurând politicile pentru
implementarea acesteia la nivelul grupului
• ia măsuri de creştere a poziţiei de piaţă a grupului şi a fondului său de comerţ

Director Financiar Contabil Logistică:


• asigură sub directa îndrumare a Directorului de Grup şi în legătură cu
conducerea Departamentului Reţea organizarea şi gestiunea resurselor (umane,
materiale, financiare) direct de bună funcţionare a următoarelor servicii:
- organizare grup
- gestiune resurse umane şi salarizare
- control de gestiune şi contabilitate
- administrativ, investiţii proprii (imobile, materiale) şi secretariat
- informatică şi logistică

• diminuează şi coordonează la nivelul tuturor unităţilor şi compartimentelor Grupului


următoarele activităţi:

- control de gestiune

- organizare – proceduri
19
- securitate

- relaţii interumane

• asigură logistica în ceea ce priveşte implementarea unor noi tehnologii (sisteme


informatice, mesagerie, etc.) şi a unor noi produse / servicii.

Director Comercial Clienţi persoane juridice /persoane fizice:


• asigură sub directa îndrumare a Directorului de Grup şi în legătură cu
conducerea departamentului Reţea, buna imagine a băncii pe piaţă cu reocupare
specială în ceea ce priveşte calitatea, rentabilitatea şi gestiunea riscurilor
• poate înlocui directorul de grup pe perioada absenţei acestuia
• elaborează şi urmăreşte aplicarea planului de acţiuni comerciale
• la nivelul riscurilor / angajamentelor este membru al Comitetului de Credit al
Grupului şi totodată responsabil de angajamentele în cadrul compartimentului său
• gestionează portofoliul marilor clienţi corporativi şi urmăreşte atragerea clienţilor
ţintă
• urmăreşte punerea în practică a metodelor stabilite de către Direcţiile de resort din
Centrală (analiză, fixarea obiectivelor, formarea personalului, urmărirea indicatorilor pe
baza tablourilor de bord)

Controlor general:
• realizează controlul ulterior care se exercită asupra tuturor activităţilor derulate
de unităţi şi care este efectuat de echipele de control în conformitate cu planul de
acţiuni de control aprobat şi cu previziunile "Normelor vizând organizarea şi derularea
controlului ulterior"
• poate participa la controlul efectuat de Centrala Băncii sau la alte acţiuni de control
neincluse în planul anual, dar care sunt propuse de conducerea băncii
• urmăreşte maniera de organizare şi exercitarea controlului bancar
preventiv, respectă normele băncii şi a legislaţiei
• acţionează în scopul prevenirii şi eliminării pierderilor, prejudiciilor şi fraudelor, a
minimizării riscurilor activităţii bancare precum şi a creşterii veniturilor şi diminuării cheltuielilor
• urmăreşte, plecând de la măsurile stabilite, ameliorarea activităţii de ansamblu a
activităţii verificate
20
• propune, pornind de la constatările făcute, ameliorările, completările şi modificările
normelor metodologice
• organizează, programează şi coordonează controlul unităţilor grupului
• elaborează planul anual cuprinzând acţiunile de Control cu nominalizarea trimestrială a
unităţilor şi transmite acest plan Inspecţiei Generale pentru a fi avizat şi coordonat
• ţine evidenţa într-un registru special a actelor de control efectuate de organele
externe de control
• urmăreşte îndeplinirea la termenele prevăzute a măsurilor stabilite în actele de
control

• analizează realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli la unităţile verificate

Compartiment juridic:
• coordonează activitatea juridică în ceea ce priveşte legalitatea garanţilor propuse în
conformitate cu normele de credit ale Băncii, prin verificarea actelor de proprietate ale
bunurilor propuse a fi aduse ca garanţii: verifică legalitatea actelor constitutive ale clienţilor
• avizează din punct de vedere juridic măsurile propuse pentru recuperarea creditelor
neperformante
• coordonează reprezentarea în instanţă la toate nivelele şi susţine interesele
Grupului în procesele în care Banca este parte
• avizează toate contractele prin care Banca se angajează patrimonial

• avizează doc. prezentate de unităţile componente ale Grupului


• verifică acţiunile efectuate de executorii bancari pe teren după agenda deplasărilor şi
după dosare
• coordonează modalitatea de efectuare a controlului de către executorul bancar al
Grupului
• asigură legătura performantă cu Direcţia Juridică şi Norme Interne pentru
soluţionarea cererilor de transmitere a anumitor date şi situaţii privind activitatea
Grupului
• execută toate celelalte activităţi de natură juridică

Comitetul de Recuperare Credite Neperformante:


• este organizat, funcţionează şi îşi exercită atribuţiile în cadrul competenţei stabilite de

21
normele de recuperare a creditelor neperformante aprobate de Consiliul de Administraţie
• asigură examinarea şi aprobarea măsurilor de recuperare a creditelor
neperformante la nivelul Grupului

Back-office - Recuperarea creditelor neperformante:


• supraveghează aplicarea normelor şi procedurilor de lucru pentru
recuperarea creditelor neperformante;
• analizează portofoliul de credite neperformante;
• efectuează analiza situaţiei economico-financiare a agenţilor economici având
credite neperformante şi supune spre aprobare Comitetului de Recuperare a
Creditelor Neperformante măsurile de recuperare în conformitate cu normele Băncii la
nivelul competenţelor aprobate;
• compartimentul este subordonat controlorului de credite;
• compartimentul are relaţii funcţionale foarte strânse cu: compartimentul juridic al
Grupului şi cu compartimentul Analiză şi urmărire credite;
• măsurile de recuperare a creditelor neperformante sunt decise în funcţie de nivelul de
competenţă;

Trezorerie, Compensare
• pregăteşte borderourile de centralizare pentru operaţiunile în lei;
• efectuează operaţiunile de back-office inter şi intra bancare;
• supraveghează şi coordonează organizarea activităţii de trezorerie la nivelul
Grupului pentru aplicarea unitară a strategiei de trezorerie la nivelul Băncii şi a normelor
aprobate;
• efectuează analiza resurselor şi plasamentelor, propune măsuri pentru echilibrarea
acestora;

Ghişeu- casierie lei şi devize clienţi persoane fizice


• asigură serviciile de ghişeu (primire / predare documente, informaţii depre cont etc.)

• asigură desfăşurarea activităţii de casierie

• efectuează operaţiuni de schimb valutar


22
Creditare şi consiliere clientelă persoane fizice
• întocmeşte dosarele de credit (pregătirea documentelor, a contractelor de creditare)
• supraveghează angajamentele comerciale
• pregăteşte statistici şi rapoarte referitoare la activitatea de creditare
• supraveghează executarea contractelor de creditare
• efectuează operaţiuni contabile în legătură cu gestiunea conturilor de clienţi

Consilieri clientelă
• asigură dezvoltarea relaţiilor între clienţi şi Bancă
• supraveghează angajamente comerciale
• asigură legătura dintre clienţi şi Bancă, având şi rol operaţional pentru anumite
produse şi servicii

Ghişeu - casierie lei şi devize clienţi persoane juridice


• asigură serviciile de ghişeu (primire / predare documente, informaţii despre cont
etc)
• asigură desfăşurarea activităţii de casierie

• efectuează operaţiuni de schimb valutar

Operaţiuni şi transferuri în lei - persoane juridice şi fizice


• efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în lei
• efectuează operaţiuni cu cecuri în lei

Operaţiuni de transferuri în valută - persoane juridice şi fizice


• efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în valută
• pregăteşte raportările pentru operaţiunile în valută ale compartimentului

Analiză şi urmărire credite şi scrisori de garanţie bancară


• răspunde la toate intervenţiile privitoare la analiză (inclusiv pe teren, deci este necesar şi
intervenţiile administrative asupra unui dosar de credit)

• emite / modifică / anulează scrisori de garanţie bancară

23
Activitatea de marketing urmăreşte atingerea unor obiective precum:

• asigurarea personalului specializat necesar desfăşurării acestei activităţi;

• promovarea pe piaţa clienţilor actuali şi potenţiali a serviciilor şi produselor băncii;

• extinderea nişei de piaţă prin lansarea unor oferte complete de servicii şi produse
dedicate;

• îmbunătăţirea relaţiei bancă-client, prin identificarea punctelor slabe în calitatea


serviciilor şi în satisfacerea cerinţelor clienţilor.

2.3 Sistemul informaţional bancar


Sistemul informaţional bancar este ansamblul mijloacelor şi metodelor prin care se
realizează colectarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor, reprezentând o bună
premisă unei bune organizări, atât a activităţii de conducere cât şi a celei operative.
Un sistem informaţional presupune în principal, desfăşurarea următoarelor activităţi:
- acumularea datelor cu privire la sistemul în care îşi desfăşoară activitatea;
- transmiterea datelor;
- prelucrarea datelor, în scopul asigurării informaţiilor necesare procesului
decizional;
- adoptarea deciziilor;
- transmiterea deciziilor spre execuţie;
- asigurarea controlului şi a monitorizării aplicării deciziilor.
Calitatea activităţii bancare este influenţată direct de organizarea şi funcţionarea
sistemului informatic, de operativitatea, precizia şi calitatea informaţiilor culese,
prelucrate şi transmise, precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor.
Datele din sistemul informaţional au la bază evidenţa contabilă, operativă şi
statistică. Perfecţionarea sistemului bancar presupune ca volumul informaţiilor bancare să
fie reduse la strictul necesar, utilitatea - primul criteriu de selecţie.In viitor B.R.D S.A va
trebui să realizeze un sistem informatic standard bancar distribuit în sensul deplin al
definiţiei care presupune:

1. computerizarea nucleului;
2. computerizarea punctelor din reţea ca sisteme gestionate de sistemul monetar;
3. descentralizarea şi optimizarea serviciilor de prelucrare automată la nivele inferioare;

24
4. proiectarea reţelei bancare;
5. informaţii şi servicii cu publicul.
Principii ce stau la baza complexităţii SIB:
-conceperea şi funcţionarea SIB în funcţie de strategia organizatorică a unităţii
bancare;
-ierarhizarea informaţiilor bancare după importanţa şi gradul de operativitate;
-concentrarea şi centralizarea informaţiilor bancare; -tipizarea informaţiilor bancare;
-aplicarea în SIB a unor cheltuieli cât mai reduse şi într-o perioadă cât mai mică;
-conceperea, organizarea şi funcţia SIB astfel încât activitata bancară să devină cât
mai eficintă;

2.3.1 TRANSACT
Această procedură de analiză şi preacceptare de credit pe bază de scor are drept
scop:
• creşterea numărului de credite acordate de BRD, utilizând un sistem de
scorare;
• omogenizarea procedurii de întocmire a dosarelor de credit;
• creşterea vitezei de răspuns la cererile de credit ale clienţilor, şi respectiv, a vitezei de
întocmire a dosarelor de credit şi de luare a deciziei;
• constituirea şi utilizarea unor baze de date unice, la nivelul Centralei BRD, inclusiv
pentru
clienţii rău platnici.
Particularitatea constă în posibilitatea analizei cu ajutorul acestei aplicaţii a tuturor tipurilor
de credite de consum, respectiv:
- Nevoi personale (NP):
- Bunuri de folosinţă îndelungată (BFI):
- Autovehicule-altele decât Dacia şi Renault (auto):
- Revolving-credit Gard Visa Classic Lei.
Această aplicaţie este destinată utilizării atât în unităţile BRD cât şi magazinele
societăţilor comerciale cu care banca are închiriată o convenţie la nivel local sau central.
Utilizarea aplicaţiei implică o nouă abordare a modului de lucru cu clienţii băncii, în sensul
că aceştia se vor prezenta la bancă numai cu următoarele documente:
- adeverinţă salariu/documente de atestare a veniturilor pentru soţ si soţie:

25
- acte de identitate pentru soţ şi soţie:
- certificat de căsătorie (unde este cazul):
- factura proformă sau alt document similar în cazul creditelor BFI si AUTO.
Restul informaţiilor solicitate de aplicaţie se obţin din discuţia cu clientul, în urma
introducerii informaţiilor, aplicaţia Transact generează automat cererea de credit pe care clientul
o va semna în mod obligatoriu, indiferent de decizia sistemului.
Aplicaţia utilizează următoarele baze de date, centralizate:
-baza de risc a băncii;
-baza de clienţi conturi:
-baza barem BRD: cuprinde nivelele de dobândă pe tip de credit,
comisioane de gestionare credit.
Aplicaţia întocmeşte si gestionează aceste cereri de credit sub formă de dosare de
credit.
După completarea tuturor cerintelor aplicaţia Transact procesează cererea clientului
şi propune în plus trei variante de creditare pentru acelaşi produs: variază valoarea şi
perioada creditului, în funcţie de capacitatea de rambursare la nivelul întregii familii a
acestuia, lăsând posibilitatea clientului de a alege una din variante.
Decizia aplicaţiei Transact privind creditul solicitat, va fi comunicată analistului
de risc sub formă de scrisoare către client privind decizia de preacceptare:
scrisoare tip, editată de aplicaţie. Scrisoarea va fi înmânată clientului după semnarea
cererii de credit de către solicitant. Sistemul oferă trei variante de decizie: -Acceptat: -Refuzat:
Decizia finală va fi luată la nivelul unităţii, după reanalizarea manuală a dosarului.
Documentele întocmite şi listate de aplicaţie la unităţile băncii sunt:
• Cererea de credit: se semnează de client;
• Fişa Decizie: se semnează de către utilizatorul (analistul de risc/consilier
clientelă) care a introdus datele clientului în aplicaţia Transact;
• Scrisoare de răspuns către client: se semnează de către utilizatorul care a
introdus datele clientului.
Valabilitatea cererii de credit este de 30 zile calendaristice de la data deciziei
aplicaţiei. După 30 zile de la data deciziei un dosar pentru care nu s-au validat documentele
în ecranul dedicat, este trecut automat în statut „Fără urmare". Aceste dosare pot fi
vizualizate, dar nu pot fi actualizate/modificate.

26
2.3.2 IBANK
Aplicaţia utilizată de BRD-laşi se numeşte iBank, în acest mod informaţia se scriindu-
se direct pe serverul de la Bucureşti.
Sistemul IBANK asigură gestiunea a trei mari caregorii de credite:
• Linie de credit (LC);
• Credite persoane fizice (CD);
• Credite persoane juridice (BL).
Reguli generale pentru gestiunea creditelor
1.Definiri IBANK
-LAP=număr cerere de credit în sistem
-ISO=ordin de plată permanent; în baza acestuia sunt încasate datoriile la
scadenţă şi/sau se decontează Cartoteca.
2. Frecvenţa de rambursare este lunară.
3. Modalităţi de rambursare:
-dobânda calculată la sold: rata şi dobânda plătite lunar;
-graţie la dobândă: în perioada de graţie se plătesc doar ratele de credit;
-graţie la rată: în perioada de graţie se plăteşte doar dobânda;
-sume constante: se achită atât dobânda cât şi ratele de credit (rate
descrescătoare şi dobânda calculată la sold).
4. Rambursarea curentă se efectuează automat în baza graficului de
rambursare, la scadenţă, prin intermediul ordinului de plata ISO.
5. Generare grafice de rambursare.
-nu se pot construi grafice de rambursare sub 30 zile; -perioada împrumutului începe cu
data primului avans din graficul de utilizare; -termenul final pentru credit se determină
automat de sistem în funcţie de data de început şi numărul de luni setat în cererea de credit.
6. Rambursarea în devans:
27
-este permisă numai la scadenţa stabilită prin graficul de rambursare; -se
realizează prin actualizarea grficului de rambursare;
7. Calculul şi contabilitatea dobânzilor aferente creditelor curente:
-la sfârşit de lună şi la scadenţele creditului (pentru toate tipurile de credite);
-la momentul fiecărei trageri din creditele BL şi CL (alta decât prima);
-la momentul fiecărei rambursări în linia de credit.
Aferente creditelor restante: la sfârşit de lună şi după scadenţa finală a creditului
la momentul decontării cartotecii (pentru toate tipurile de credit).
8.încasarea dobânzilor.
-pentru credite curente se face scadenţa din grafic şi pentru credite LC la
momentul fiecărei rambursări în linie;
-pentru credite restante se face la momentul existenţei de disponibil în cont prin
decontarea cartotecii.
9. Calculul şi plata comisionului de gestiune (LC şi BL) se face în data de 21
a fiecărei luni, în baza Ordinului de plată permanent.
10. Calculul şi plata comisionului de neutîlizare (LC si BL) se face la finele
lunii şi în momentul fiecărei utilizări a creditului.
11. Ordine de priorităţi de încasare a datoriilor curente.
12. Nu se acceptă efectuarea de :
-rambursări de credite înainte de data primei scadenţe; -plăţi
efectuate în valută fără confirmarea centralei BRD.
13. Sistemul nu asigură gestiunea SGB, creditelor îndoielnice, creditelor
înregistrate în evidenţa extrabilanţieră.

2.3.3 Aplicaţiile informatice MultiX


Urmărindu-şi strategia de diversificare continuă a gamei de produse şi servicii, Banca
Română pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale pune la dispoziţia clienţilor săi un nou
serviciu, din gama produselor Electronic Banking: MultiX - serviciu de tip "banca la distanţă",
menit să faciliteze derularea afacerilor clienţilor.
MultiX se adresează tuturor persoanelor juridice clienţi BRD - Group Societe Generale şi
în special clienţilor care au nevoie să efectueze un număr mare de operaţiuni de plată şi
clienţilor cu mai multe conturi deschise la unităţi diferite. Apelând la serviciul MultiX, clienţii vor

28
putea stabili o legătură directă cu banca, bazată pe un schimb permanent de date care va
permite derularea diverselor operaţiuni de la sediul firmei clientului.
MultiX este o soluţie completă ce integrează o legătura telematică şi un soft, care
permite:
> recuperarea prin teletransmisie si vizualizarea pe ecranul terminalului propriu
informaţii atât despre conturile bancare ale întreprinderii cât şi despre piaţa valutară, şi
> efectuarea de operaţiuni bancare în deplină siguranţă.
Instalarea aplicaţiei la client cât şi instruirea acestuia cu privire la utilizarea serviciului
sunt realizate în mod gratuit de către bancă.
Se poate opta pentru următoarele formule:
> MultiX START - utilizarea principalelor funcţionalităţi pe baza unui abonament
atractiv;
> MultiX "â la carte"- crearea propriului produs prin combinarea anumitor module.
Structurat pe patru module puse în bloc la dispoziţia clientului, serviciul MULTIX are
următoarele funcţii:
1. Modulul de bază(Cash Management)
Administrarea generală a programului:

-selectarea parametrilor;
-selectarea,opţiunilor disponibile;
-crearea şi gestiunea limitelor de competenţa de utilizare a produsului la client;
-acordarea drepturilor de acces la anumite module în funcţie de alegerile clientului;
-organizarea bazelor de date.
Vizualizarea şi tipărirea datelor primite de la bancă (baze de date disponibile: conturi,
extrase
de cont, solduri, tranzacţii), Pentru limitarea volumului de date afişate sau tipărite se pot impune
criterii de selecţie cum ar fi: data, suma, număr cont, valuta contului, banca.

Planning - permite efectuarea unor estimări privitoare la situaţia ordinelor de plată,


înregistrările se pot introduce automat sau manual.

2. Modulul de plăţi în lei- introducerea, aprobarea şi transmiterea ordinelor de plată


în lei;
3. Modulul de plăţi în valută- introducerea, aprobarea şi transmiterea ordinelor de
plată în valută;
4. Modulul de semnătură electronică-ridicarea nivelului de securitate al operaţiunilor.
MULTIX permite efectuarea plăţii salariilor angajaţilor prin emiterea unui singur ordin de
29
plată a salariilor pe card-uri cu BRD - Groupe Societe Generale. Dacă utilizează acest produs,
clienţii beneficiază de următoarele avantaje:

> Acces la serviciile băncii 24 de ore din 24, 7 zile din 7;


> Evidenţa zilnică a operaţiunilor efectuate în cont;
> Simplificarea procedurilor legate de efectuarea plăţilor în lei şi valută, precum şi a
celor legate de obţinerea extrasului de cont;
> Securitate, confidenţialitate şi control mai bun al operaţiunilor;
> Accelerarea schimbului de informaţii între client şi bancă;
> Reducerea costului legate de comisioane;
> înregistrări operative în contabilitate proprie, cu condiţia existenţei la client a unui
soft care să îi permită efectuarea acestui tip de operaţii.
Urmărind furnizarea de servicii de calitate clienţilor, securitatea
serviciului esteasigurată
pe trei nivele:

l. La nivelul clientului:
Restricţionarea accesului la diverse funcţii şi meniuri din program prin definirea de
utilizatori, grupuri de utilizatori, grupuri de conturi şi acordarea de drepturi de acces acestora
sau pe acestea;
La emiterea ordinului de plată este necesară minim o aprobare pentru executarea
acestuia. Pentru ridicarea nivelului de securitate al operaţiunii, clientul poate opta pentru două
aprobări în vederea executării ordinului de plată;

Instalarea semnăturii electronice.

II. La nivelul legăturii client - bancă: se foloseşte un sistem de încriptare cu schimbarea


cheilor publice (cheia se află în posesia unei persoane autorizate şi este protejată cu una sau
două parole de comunicaţie):

III. La nivel de server: la definirea clientului pe server-ul băncii, acestuia i se pot acorda
anumite drepturi.

Comisioane aferente:

Tarifarea serviciului MULTIX are la bază perceperea unui comision de utilizare lunar
fixat în prezent la 3 USD/sediu (plătibil în lei la cursul BNR al ultimei zile lucrătoare a lunii).

30
în afară de comisionul de utilizare, continuă să fie plătite comisioanele aferente
operaţiunilor de plăţi emise, cu precizarea că numai pentru ordinele de plată emise în lei se
aplică o reducere a nivelului comisioanelor standard cu 10%.

2.3.4 Western Union

Western Union, este liderul mondial în transferul de bani, oferă posibilitatea de a trimite
sau primi bani din toată lumea, în câteva minute.
Utilizarea sistemului global Western Union, este un mijloc sigur, rapid şi simplu pentru
transfer de bani.
Western Union este o soluţie:
Rapidă: fondurile sunt disponibile în unităţi la aproximativ 10 minute după efectuarea
transferului de către expeditor.
Simplă: chiar dacă nu aveţi un cont deschis, puteţi primi banii într-una din unităţile
noastre.
Sigură: transferul are un număr de referinţă pe care îl cunoaşte numai persoana care
trebuie să primească banii şi expeditorul. Acest număr va fi folosit la recunoaşterea lui.
Prin serviciul Western Union se pot primi din străinătate sume de până la 5.000
USD.Se poate afla dacă transferul de bani aşteptat din străinătate a sosit apelând gratuit
numărul de telefon: 0800 803 803. De asemenea, operatorul va indica şi cea mai apropiată
unitate BRD agent Western Union de la care se pot ridica banii primiţi.
In fiecare an, milioane de oameni apelează cu încredere la sistemul Western
Union, care se adresează în special familiilor susţinute financiar de către cei dragi aflaţi în
străinătate, turiştilor aflaţi în situaţii critice sau oamenilor de afaceri care trebuie să transfere
rapid numerar. Pentru
aceasta nu este nevoie de cont bancar şi nu trebuie plătită taxă de membru. Banii vor
ajunge în posesia destinatarului în cel mai scurt timp şi în numerar.

31
Fiecare transfer este protejat cu ajutorul unui sistem electronic de securitate şi poate fi
verificat printr-un Număr de Control şi printr-o parolă selectată de către utilizator. Western
Union asigură plata rapidă şi integrală a sumelor, în exclusivitate persoanei indicate.
Banii sunt disponibili în câteva minute de la expedierea acestora. Western Union
foloseşte tehnologie electronică de vârf şi reţeaua globală unică de calculatoare pentru plata
imediată a sumelor trimise în peste 195 de ţări şi teritorii.
Agenţii Western Union din străinătate sunt amplasaţi în locaţii avantajoase: oficii
poştale, bănci, farmacii, magazine, supermarketuri, gări sau aeroporturi. Majoritatea
agenţilor au un orar de funcţionare convenabil, chiar şi la sfârşit de săptămână. Cele peste
165.000 de locaţii ale agenţilor din întreaga lume fac din Western Union cea mai extinsă
reţea de transfer de bani. Oricine poate utiliza cu uşurinţă sistemul internaţional de transfer
de bani. Western Union transferă bani din 1871, ceea ce a făcut ca acesta să devină unul
dintre cele mai de încredere nume în transferurile de bani. Reţeaua globală de
calculatoare, sistemele de comunicaţii şi de verificare au atât la baza stabilirii unor
standarde de securitate de clasă mondială. De aceea anual realizează milioane de
transferuri, în cel mai scurt timp posibil, fără erori.

32
CAPITOLUL 3
CONTURILE BANCARE

3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor

Potrivit cadrului normativ în vigoare, atât persoanele fizice, cât şi cele juridice, au
posibilitatea să-şi deschidă conturi la oricare din băncile comerciale existente.
Prin conturile deschise la bănci se evidenţiază, în general, operaţiuni de încasări şi
plăţi. Soldurile conturilor bancare evidenţiază, fie disponibilităţile de cont ale titularilor
rezultate, în principal, ca urmare a desfăşurării diferitelor activităţi economice, fie nivelul
creditelor angajate în completarea resurselor proprii de finanţare a activităţii de producţie.
Categorii de conturi deschise pentru persoane juridice şi/sau fizice:
• Conturi curente. Prin intermediul conturilor curente se pot efectua atât plăţi, cât şi
încasări. Încasările se pot face fără nici o restricţie, iar plăţile în limita disponibilităţilor băneşti
proprii, cât şi pe seama creditelor acordate de către bănci(descoperire de cont).
• Potrivit principiului identificării creditelor pe activităţi sau obiecte creditabile, agenţii
economici pot beneficia de credite bancare şi pot solicita băncilor comerciale deschiderea de
conturi separate de împrumut.
• Deschiderea conturilor de credit se face de către departamentul de decontări -
contabilitate pe baza unui exemplar din contractul încheiat, prezentat de către
compartimentul de credite care a analizat şi a supus la aprobare cererea de credite a

33
clientului, potrivit normelor de creditare a ale băncii. Deschiderea contului de credite este
condiţionată de existenţa, la aceeaşi bancă a contului de disponibilităţi.
• Conturi de disponibilităţi. Aceste conturi se deschid agenţilor economici care nu
solicită sau nu li se pot acorda credite de capital. Astfel, plăţile se fac în numai în limita
disponibilităţilor băneşti existente în cont. Aceste conturi se pot deschide şi persoanelor
fizice, în lei sau în valută.
• Conturi de depozite la vedere sau la termen utilizate pentru păstrarea şi
funcţionarea resurselor băneşti de la persoanele fizice sau juridice.
• Conturi cu destinaţie specială în lei care reflectă produse sau prestări de servicii
efectuate de bancă la solicitarea clientului.
Pentru buna desfăşurare a operaţiunilor de recreditare sau refinanţare, precum şi pentru
evidenţierea operaţiunilor de decontare intra şi interbancare, toate băncile comerciale au
deschise conturi curente şi conturi de corespondent la Banca Naţională a României. De
asemenea, băncile comerciale pot avea deschise conturi de disponibilităţi la oricare altă
bancă.
Termenele de deschidere a conturilor variază în funcţie de tipul de cont avut în
vedere. Pentru conturile de disponibilităţi băneşti, termenul de deschidere al contului este de
cel mult trei zile de la depunerea la bancă de către client a documentaţiei necesare. Pentru
conturile de depozit deschiderea se face în ziua în care s-a depus în bancă depozitul.

Pentru deschiderea conturilor, în bancă, este necesară depunerea de către client, a


unei documentaţii specifice, în funcţie de categoria în care se înscrie, persoană fizică sau
juridică.
Documentaţia necesară pentru persoanele juridice:
• Cererea pentru deschiderea contului;
• Actul din care să rezulte funcţionarea legală a unităţii. Documente:
o Hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii:
o Contractul de societate, în formă autentică, în cazul societăţilor cu capital privat;
o Dovada înregistrării la Registrul Comerţului sau Registrul Societăţilor Agricole,
după caz;
o Regulamentul de organizare şi funcţionare al regiilor autonome, respectiv statutul
societăţii în formă autentică;

34
o Autorizaţia pentru funcţionare emisă de primăriile judeţene şi dovada de
înregistrare la administraţiile financiare, pentru asociaţiile familiale şi persoanele fizice
autorizate să desfăşoare activităţi independente;
• Documentul care atestă dreptul conducătorului unităţii sau a reprezentanţilor săi de a
dispune de cont.
• Fişa cu specimenele de semnături ale persoanele împuternicite să dispună de cont şi
ampreta ştampilei.

Pentru persoanele fizice, procedura este mult mai simplă şi constă în: depunerea unei
cereri scrise însoţită de specimenul de semnătură.

Pentru deschiderea conturilor în valută de către persoanele fizice sau juridice, se cer
următoarela acte:
• Persoane fizice:
o Cererea de deschidere a contului pe feluri de valută;
o Fişa cu specimenele de semnături,
• Persoane juridice:
o Cererea de deschidere a contului pe tipul de valută dorit;
o Copia contractului de societate şi a statutului acesteia;
o Copia certificatului de înregistrare în Registrul Comerţului.

• Sucursale, filiale sau reprezentanţele străine cu sediul în alte ţări:


o Copie legalizată la notariatul ţării de origine după documentul care atestă calitatea
de persoană juridică;
o Copie după actele care atestă împuternicirea persoanelor pentru a angaja
patrimoniul societăţii;
o Fişă cu specimenele de semnături a persoanelor împuternicite să dispună de cont.

BRD-GSG oferă clienţilor săi posibilitatea de a opta pentru unul din următoarele tipuri de
conturi:
• Pentru persoane juridice:
- Depozite la termen in lei sau in valuta, pe perioade cuprinse intre 30 si 365 de zile
- Conturi colaterale;
35
- Conturi de depozit cu plata dobânzii la expirarea termenului sau lunar.
• Pentru persoane fizice:
- conturi curente în lei sau în valută;
- conturi de depozit cu plata dobânzii la expirarea termenului sau lunar;
- atucont; Instrument flexibil de economisire in Lei, USD sau EUR, care are
funcţionalităţile unui cont curent si va oferă în acelaşi timp o dobândă atractivă, fixă pe durata
fiecărui trimestru calendaristic.

3.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale derulate prin conturi

3.2.1. Operaţiuni în contul de disponibilităţi băneşti:


Operaţiunile de încasări şi plăţi, în şi din conturile clienţilor, se efectuează de bancă, la
cererea şi la ordinul clienţilor, care răspund de legalitatea şi realitatea operaţiunilor.
Conturile în lei, deschise persoanelor fizice nerezidente, pot fi alimentate numai cu
sume provenind din cumpărări pe piaţa valutară sau din activităţi legale realizate pe teritoriul
României, iar disponibilităţile din aceste conturi pot fi utilizate numai pentru plăţi în lei pe
teritoriul României.
Operaţiunile de rambursare a ratelor de credite şi de încasare a dobânzilor, datorate
de clienţii băncii, se pot efectua şi din iniţiativa băncii în cazurile şi în condiţiile convenita între
client şi bancă, prin contacte şi alte documente încheiate.
În operaţiunile de încasări şi plăţi, clienţii băncii pot utiliza ca forme şi instrumente de
decontare, prin virament:
• Cu rezervare prealabilă a sumelor necesare efectuării plăţii:
o Cecul din carnet cu limită de sumă;
o Acreditivul;
o Dispoziţia de plată operată, în prealabil, în contul plătitorului;
o Ordinul de plată;
o Scrisoarea de garanţie;
• Fără rezervare prealabilă a sumelor necesare efectuării plăţii:
o Dispoziţia de plată;
o Dispoziţia de încasare.
36
Documentele emise de titularii de cont sau de terţi asupra conturilor clienţilor deschise
la bancă trebuie să fie întocmite pe imprimantele tipizate în vigoare la acea dată şi
completate clar şi citeţ, cu toate elementele prevăzute de formular. Ele vor fi verificate de
referentul de ghişeu.
Documentele care îndeplinesc condiţiile de a fi decontate, dar cu data întocmirii sau
acceptării anterioară datei de prezentare la ghişeul băncii, se datează de către referentul de
la ghişeu, pe toate exemplarele, cu data zilei de primire, în spaţiul rezervat acestui scop.
Documentele care nu îndeplinesc condiţiile menţionata anterior se restituie
depunătorului, indicându-se pe verso-ul exemplarului numărul 1, de către referentul de
ghişeu, cauzele restituirii, aplicându-se semnătura, ştampila şi data restituirii.
Documentele primite de bancă vor fi decontate numai în limita disponibilităţilor
existente în contul respectiv, pentru orice sumă, fără a se stabili o limită minimă obligatorie.
În lipsă de disponibilităţi în cont, documentele vor fi restituite titularilor de cont.
Titularii de cont sunt singurii care pot hotărî, pe propria răspundere, asupra plăţilor,
asumându-şi şi riscurile ce decurg din eventualele plăţi neefectuate la termen(contravenţii,
penalităţi contractuale etc.).
Documentele prezentate la plată de către plătitor nu se admit să fie decontate parţial,
pentru acest lucru se întocmesc noi documente de plată la nivelul disponibilităţilor.
Documentele privind titlurile executorii, dobânzile, comisioanele şi spezele bancare se
decontează şi parţial, caz în carte aceste documente se menţin în bancă la cartotecă până la
decontarea integrală şi pe ele se va trece şi evidenţa decontărilor parţiale.
Plăţile se efectuează cronologic şi în următoarea ordine: obligaţiile de plată prin titlu
executoriu, dobânzi, rate de credit şi penalităţi.
Pentru disponibilităţile în cont, banca acordă dobânzi, iar pentru operaţiunile efectuate
în cont, banca încasează de la titular comisioane.
Pentru operaţiunile în cont efectuate de către bancă prin telex, fax, telefon, etc., la
cererea titularului de cont, acesta achită băncii spezele bancare respective.

3.2.2. Operaţiuni în conturile de credit


Creditele aprobate se pun la dispoziţia împrumutatului prin efectuarea de plăţi
din contul de credite, pe baza documentelor trase asupra contului de credite şi acceptate de
împrumutat.
37
Creditele aprobate se pot pune la dispoziţia clientului şi direct în contul de
disponibilităţi, dacă această modalitate s-a convenit prin contractul de credite.
Creditele acordate se rambursează, din iniţiativa împrumutatului, la termenele şi în
cuantumul stabilit prin „graficul de rambursare”, anexat la contractul de credite.
În cazul nerambursării la scadenţă a creditelor acordate, de către împrumutat,
compartimentele de credite şi credite – contabilitate, în ziua următoare scadenţei, potrivit
contractului de credite, efectuează rambursarea creditului respectiv prin creditarea contului
de credite curente şi debitarea contului de disponibilităţi.
În lipsa disponibilităţilor în cont, creditele scadente se trec la restanţă prin debitarea
contului de credite restante şi creditarea contului de credite curente.
La creditele acordate, banca încasează dobânzi şi comisioane la nivelul şi în condiţiile
prevăzute de contractul de credite, iar pentru efectuarea operaţiunilor în cont, încasează
comisioane.

3.2.3. Operaţiuni în conturile de depozit


La depozitele constituite, banca acordă titularului de depozit dobânda prevăzută
conform Normelor de Trezorerie, al cărei nivel este în funcţie de termenului depozitului şi de
modalitatea de plată a dobânzii. Nivelul de dobândă prevăzut în contractul de depozit este
indexabil, de la data hotărâtă de bancă, în funcţie de piaţa financiar – bancară.
Eliberarea dobânzilor, pentru depozitele la care dobânda se plăteşte la 30 de zile, se
face la solicitarea titularului/persoanei împuternicite, numai după verificarea identităţii
acesteia, fie la ghişeul unităţii bancare, fie prin sistemul electronic(ATM).

3.2.4. Operaţiuni în conturile de valută


Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar sau transfer bancar, din conturile în valută
se efectuează de bancă la dispoziţia şi la cererea scrisă a titularului de cont, cu respectarea
prevederilor legale.
Toate operaţiunile valutare efectuate prin conturi curente sau de depozit se reflectă în
extrasul de cont care sunt puse numai la dispoziţia titularilor de cont sau reprezentanţilor
legali, numai sub semnătură de primire. La solicitarea titularilor de cont în valută sau a
reprezentanţilor legali ai acestora, unităţile bancare pot elibera duplicate după extrasele de
cont sau după oricare alt document, cu aplicarea comisionului prevăzut.
Reclamaţiile la extrasul de cont se fac în maxim 15 zile de la efectuarea operaţiunilor,
conform prevederilor din Normele de încasări şi plăţi ale Băncii Române pentru Dezvoltare.
38
Plăţile din conturi se efectuează numai în limita disponibilului în cont, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
Titularii de cont rezidenţi sau nerezidenţi pot solicita băncii ca sumele în valută aflate în
conturi să fie schimbate în lei pe piaţa valutară, conform prevederilor în vigoare şi normelor
interne ale băncii.
Pentru disponibilităţile în valută, dobânda se bonifică în valută, ţinându-se seama de
felul valutei, durata de păstrare a disponibilităţilor valutare, plafonul şi nivelul dobânzilor
comunicate de Direcţia Trezorerie. Nivelul dobânzii bonificate de bancă se comunică
titularului la momentul deschiderii contului şi cu prilejul fiecărei modificări.
La serviciul operaţiuni valutare se urmăreşte calcularea şi înregistrarea corectă a
dobânzilor şi încasarea comisioanelor şi spezelor cuvenite băncii.

3.3. Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor, provizioanelor,


cardurilor bancare

3.3.1.Utilizarea cecului
Operaţiunea de gir – cecul poate circula de la o persoană la alta prin operaţiunea de
gir. Prin această operaţiune girantul transferă unei alte persoane numită giratoare, drepturile
beneficiarului. Girul cecului prezintă următoarele caracteristici:
- este necondiţionat;
- înscrierea se face în spatele cecului;
- este în plin, când conţine cel puţin semnătura girantului data girării şi numele
giratarului;
- este în alb când are numai semnătura girantului;
- este la purtător.
Operaţiunea de aval – este operaţiunea prin care o persoană numită avalist
garantează obligaţia plăţii pentru o altă persoană numită avalizat. Avalizarea cecului prezintă
următoarele caracteristici:
- se poate garanta întreaga sumă sau numai o parte;
- suma poate fi avalizată de mai multe persoane în întregime;
- avalul se înscrie pe cec cu formula „pentru aval” şi se semnează;

39
- dacă avalistul a plătit în locul avalizatului, dobândeşte toate drepturile din cec faţă de
acesta din urmă.
Operaţiunea de plată – cecul se plăteşte la vedere sau într-un timp foarte scurt de la
vedere. În România plata se face în maximum opt zile dacă este plătibil în altă localitate. În
cazul cecului circular, plata se face în 30 de zile. Pentru cecuri emise în raport cu
străinătatea, termenul maxim poate să ajungă până la 90 de zile
Plata se face de către o bancă asupra căreia a fost tras titlul. Moneda de plată este cea
locală, dacă nu este menţionată o monedă străină.
Operaţiunea de regres şi de protest - refuzul de plată poate fi făcut de trăgător, în
cazul în care cecul este furat sau pierdut şi de bancă în cazul în care nu există disponibilităţi
în cont. Dacă nu se poate efectua plata, beneficiarul poate înainta un protest şi pe baza
acestuia poate să urmărească persoanele implicate în plata cecului printr-o acţiune de
regres. Trăgătorul trebuie să suporte şi toate cheltuielile şi dobânzile apărute în urma
refuzului său de plată.

3.3.2. Operaţiuni cu carduri bancare


Plata utilităţilor se poate face fie prin intermediul bancomatelor, fie prin intermediul
serviciului Servis Debit.
Cardurile BRD vă oferă posibilitatea de a plăti în orice moment în reţeaua proprii de
bancomate, facturile către furnizorii de utilităţi, agreaşi de bancă.
Dacă un client al BRD este posesorul unui card emis în lei, acesta va avea acces la
serviciul Simplis Debit. Prin intermediul acestui serviciu, facturile sale de utilităţi vor fi plătite
automat din cont. Pentru a beneficia de acest serviciu trebuie încheiat, de către client şi
bancă, un „Acord de debitare directă” cu furnizorul de utilităţi. Ca urmare a cestui acord, BRD
debiteză automat contul cu contravaloarea facturii emise. În plus, acet serviciu este oferit
gratuit de către BRD clienţilor săi.

Prin serviciul Mobilis, serviciul BRD-Net sau direct prin telefon(Vocalis), BRD dă
posibilitatea clienţilor săi de a-şi transfera banii în oricare alt cont deschis la BRD.

Prin serviciul de mobile banking mobilis , clienţii BRD au acces permanent la conturile
deschise la bancă direct de pe telefonul mobil conectat la reţeaua Orange.

40
Încasarea prin card a dobânzilor pentru depozitele la termen în lei se face automat de
către BRD, dacă clientul mai deţine şi un card în lei pentru persoane fizice şi dacă a solicitat
în prealabil acest lucru.

3.4. ALTE OPERAŢIUNI DE CASĂ (viramente, prelevări, plăţi interbancare)

3.4.1.Operaţiuni de casă
În cadrul unei societăţi bancare, numerarul are o pondere mică în circulaţia bănească.
Cu toate acestea, numerarul ocupă un loc important în activitatea bancară, beneficiind de
reglementări şi structuri organizatorice şi operative importante. Compartimentele de tezaur şi
casieriile bancare trebuie să facă faţă operaţiunilor generatoare de încasări şi plăţi şi în
acelaşi timp trebuie să-şi aducă propria contribuţie la rentabilitatea băncii.
În conformitate cu reglementările BNR şi cu necesităţile băncilor comerciale se pot
întâlni următoarele tipuri de case bancare:
a) Case operative de încasări – se ocupă cu operaţiuni de primire a numerarului în
urma încasărilor sau cu retragerea din circulaţie a bancnotelor sau monedelor metalice
uzate. Primirea numerarului se face pe baza următoarelor documente:
- foaie de vărsământ cu chitanţă – se foloseşte pentru
depunerea numerarului de către clienţi. Chitanţa rămasă la acesta reprezintă dovada
efectuării operaţiunii.
- Ordin de încasare – se utilizează în cadrul operaţiunilor de
depunere din interiorul băncii.
- Borderou însoţitor – apare atunci când agenţii economici
depun numerar în casierie în genţi sigilate.
- Documente de casă emise de sistemul informatic al băncii.
b) Case operative de plăţi – se ocupă cu eliberarea de numerar la cererea
clienţilor. Casele operative de încasări şi plăţi pot fi deschise pentru operaţiuni în lei sau în
valută. Eliberarea numerarului se face pe baza următoarelor documente:
41
- cec simplu;
- ordin de plată: este utilizat de bancă atunci când depune
excedentul de numerar la BNR sau când îl redistribuie între subunităţile sale. De asemenea,
se emite un astfel de ordin pentru plata unor cheltuieli proprii sau pentru acordarea de
avansuri.
- Cererea pentru răscumpărarea certificatelor de depozit;
- Cambie,
- Bilet la ordin;
- Documente emise de sistemul informatic al băncii.

c) Case speciale – sunt specifice sucursalelor bancare şi derulează operaţiuni cu


numerar în cadrul reţelei bancare.
d) Case pentru operaţiuni cu metale preţioase, pietre preţioase şi alte valori – în
principal operaţiuni legate de expertizarea şi depozitarea acestora ;
e) Case de schimb valutar – cumpără sau vând, în contrapartidă cu leii
româneşti, valute cotate de BNR, persoanelor fizice rezidente sau nu ale statului român.

3.4.2. Viramentul – instrument de plată


Dezvoltarea băncilor şi atragerea treptată a firmelor şi persoanelor fizice în cadru
clientelei bancare a dus la extinderea şi generalizarea celei mai importante simplificări a
relaţiilor de plăţi, adică la generalizarea viramentelor ca modalităţi de efectuare a plăţilor.
Prin existenţa, în cadrul aceleiaşi bănci sau în general, în sistemul bancar, a conturilor
celor două subiecte ale raportului de plăţi, devine posibilă operaţiunea de plată printr-o
simplă operaţiune scriptică: trecerea sumei dintr-un cont, al persoanei plătitoare, în alt cont,
al persoanei beneficiare.
Ordinul de virament este un document prin care se exprimă şi se materializează
mandatul dat de client bancherului, de a prelua o sumă din contul său şi a o transfera în
contul altuia. Ordinul de virament în practica ţărilor dezvoltate, nu face obiectul
reglementărilor legale.
Raporturile dintre titulari şi bancă:
- pe de o parte banca acţionează ca depozitară, respectiv
păstrează depozitul clientului până la exprimarea ordinelor sale dispozitive;

42
- pe de altă parte, atunci când i se solicită, prin ordin de
transfer, banca are calitatea de mandatară, de executant al unor servicii prin ordinul şi pentru
contul clientului. Astfel, prin executarea ordinului de virament, banca execută o operaţie de
mandat.
În condiţiile în care ambele persoane participante la operaţiunea de virament sunt clienţi
la aceiaşi bancă, apare un circuit simplu. Banca operează direct viramentul prin preluarea
sumei din contul plătitorului şi transferul său imediat în contul beneficiarului.
În cazul în care conturile celor două persoane sunt deschise la bănci diferite, deci
titularii sunt fiecare clienţii altei bănci, operaţiunea este mult mai dificilă. Astfel, persoana A,
pentru a efectua o plat[ pentru persoana B, trebuie să se adreseze băncii sale pentru ca
aceasta să vireze băncii lui B, suma ce i se cuvine acestuia.

3.4. Închiderea conturilor

4.3.1.Închiderea contului de disponibilităţi deschise la bancă se efectuează astfel:


o La cererea scrisă a titularului de cont;
o În caz de deces a titularului de cont, pe baza cererii şi actelor legale prezentate
de moştenitorii legali;
o În caz de dizolvare sau faliment a societăţilor comerciale sau agricole, la
cererea scrisă a lichidatorilor numiţi potrivit legii;
o Din iniţiativa băncii:
- dacă în decurs de 6 luni consecutive, contul clientului(excusiv
contul persoanelor fizice) nu prezintă rulaj creditor mediu lunar de minimum 500 lei;
- pentru încălcarea prevederilor din cererea de deschidere a
contului.
Eventualele disponibilităţi rămase în cont, după achitarea obligaţiilor faţă de bancă,
dacă nu au fost solicitate de titularul de cont, se virează în contul de „creditori” urmărindu-se
lichidarea sumelor respective.

4.3.2. Conturile de depozit se închid la expirarea depozitului sau înainte de termenul


stabilit prin contractul de depozit. În cazul în care la expirarea termenului, depozitul nu a fost
desfiinţat şi nici nu s-a depus în cont un nou contract de depozit , se consideră un nou

43
depozit pe acelaşi termen şi în aceleaşi condiţii cu ale celui iniţial, a cărui sumă va fi egală
cu:
- depozitul iniţial, pentru depozitul cu plata lunară a dobânzilor;
- depozitul iniţial plus dobânda aferentă, pentru depozitul cu plata dobânzii la expirare.
În cazul în care titularul depozitului, după expirarea termenului acestuia, solicită
transformarea depozitului în unul nou, în baza unui nou contract de depozit, depozitul
existent se închide şi se deschide altul nou.

4.3.3. Închiderea contului de credite.


Acest cont se închide la termenul prevăzut în contractul de credite pentru rambursarea
integrală a creditului prin decontului de disponibilităţi băneşti. În cazul lipsei de disponibilităţi,
contul de credite curente se închide la rambursarea efectivă a creditelor restante.
Contul de credite curente poate fi închis şi înainte de termenul final stabilit prin
rambursarea creditului:
- în cazul în care acest lucru s-a solicitat de împrumutat şi s-a
convenit cu banca, şi dacă s-a asigurat rambursarea efectivă a creditelor utilizate până la
această dată;
- în cazul în care pentru nerespectarea contractului de credite,
banca a hotărât sistarea creditării şi sistarea creditelor şi retragerea creditelor utilizate;
- în cazul în care s-a hotărât închiderea contului de
disponibilităţi băneşti.
Dacă la data când contul de credite trebuie închis nu sunt disponibilităţi în contul de
disponibilităţi pentru rambursarea creditelor utilizate, acestea vor fi trecute la restanţă, contul
respectiv urmând a fi închis după rambursarea integrală a creditelor acordate.

4.3.4. Închiderea conturilor de valută se face în următoarele cazuri:


- la cererea scrisă a titularului de cont;
- în caz de deces al titularului de cont, pe baza cererii şi actelor legale prezentate de
moştenitorii legali;
- din oficiu, după expirarea termenului de 6 luni când soldul contului în valută scade
sub limita de 25 USD sau echivalent.
Soldul în valută rămas în conturile care se închid se va vira în contul „creditori diverşi”,
cu conturile analitice deschide pe titularii de cont, solicitându-se în scris titularilor de cont
soluţionarea. Dacă sumele trecute pe respectivul cont nu se lichidează în termenul de
44
prescripţie(36 de luni în cazul persoanelor fizice şi 18 luni în cazul persoanelor juridice) se
procedează la lichidarea lor prin trecerea la veniturile băncii.

Capitolul 4
Plasamente bancare şi non-bancare

Plasamente – persoane juridice


 Depozite la termen
 Certificate de depozit BRD
 Fondul de investiţii
 Titlurile de stat
 Operaţiunile de piaţă.
A. Depozitele se folosesc pentru a plasa excedentele de trezorerie în condiţii de
siguranţă şi flexibilitate. Nivelul dobânzilor băncii BRD variază în funcţie de durata pentru
care se vor constitui depozitele (de la 30 la 365 de zile) sau în funcţie de valută în care este
constituit depozitul.
Depozite în lei:

Perioada Rata dobanzii* (% / an) Perioada Rata dobanzii* (% / an)


La vedere 0.25 6 luni 4.25
1 luna 4.00 9 luni 4.25
2 luni 4.00 1 an 4.50
45
3 luni 4.25
Depozite în valută:

Rata dobanzii*
(% / an)
Valuta Perioada
Transa Transa
STANDARD PREMIUM 50
La vedere 0.25 0.25
1 luna 2.00 2.50
3 luni 2.10 2.60
USD
6 luni 2.30 2.80
9 luni 2.40 2.90
1 an 2.50 3.00
Suma minima in cont de la care se plateste dobanda
10000 50000
(USD)
Rata dobanzii*
(% / an)
Valuta Perioada
Transa Transa
STANDARD PREMIUM 50
La vedere 0.25 0.25
1 luna 2.50 3.25
3 luni 2.55 3.30
EUR
6 luni 2.70 3.50
9 luni 2.70 3.50
1 an 2.70 4.00
Suma minima in cont de la care se plateste dobanda
7500 50000
(EUR)

46
B. Certificatul de depozit este un produs de plasament cu dobândă fixă, cu ajutorul
cărora se păstrează o disponibilitate permanentă a fondurilor, având posibilitatea revinderii
băncii, în orice moment a certificatelor deţinute.
Certificatul BNR se alege în condiţiile: suma, durata, valuta preferată, se emite în formă
dematerializată şi astfel se scapă de grija păstrării înscrisurilor de valoare, banca emiţând un
extras de cont pentru fiecare tranzacţie.
Iată câteva avantaje prezentate de către bancă clienţilor săi:

Răsplata încrederii
Alegeţi banca BRD ca depozitar al economiilor şi vi se va oferi un produs de plasament
cu dobândă fixă şi atractivă. În plus clientului i se va asigura gratuit custodia Certificatelor de
Depozit BRD iar pentru tranzacţiile pe care le efectuează nu i se va percepe comisioane.

Alegerea vă aparţine
Clienţii au posibilitatea de a alege certificatele de depozit în condiţiile - durata, suma,
valuta - pe care le consideră a fi cele mai avantajoase.
Cu Certificatele de Depozit BRD clientul îşi păstrează o disponibilitate permanentă a
fondurilor având posibilitatea de a revinde băncii, în orice moment, certificatele pe care le
deţine.

Un produs comod
Alegând acest certificat de depozit clientul va scăpa de grija păstrării unor înscrisuri de
valoare, deoarece Certificatul de Depozit BRD se emite în forma dematerializată. BRD-
Groupe Société Générale este cea care păstrează clientului în deplină siguranţă şi va elibera
un extras de cont care conţine detaliile tranzacţiei.

Din proprie iniţiativă, BRD plăteşte în cont, la scadenţă, contravaloarea certificatelor şi a


dobânzii asociate acestora, fără a fi necesară o notificare din partea clientului. Din acel
moment, clientul poate să folosească banii în funcţie de necesităţile acestuia.
Acest plasament oferă:
• Un randament ridicat al plasamentelor
• Protejarea economiilor împotriva inflaţiei
• Un plasament sigur, comod şi flexibil

47
C. Fondul de investiţii

SIMFONIA 1:

Este un fond comun de plasament monetar pe termen scurt inovant, flexibil, disponibil
oricând şi foarte accesibil, administrat de Consiliul de Administraţie al SG Management BRD-
societate de administrare a investiţiilor. Acest tip de fond de investiţii protejează economiile în
lei împotriva inflaţiei şi oferă o disponibilitate permanentă a fondurilor investite. El presupune
o creştere a valorii unităţilor de fond în concordanţă cu dobânzile pieţei.
Obiective:
 Valorificarea optimă a excedentului de trezorerie
 Alegerea unei modalităţi de plasament sigure, comode şi flexibile
 Diversitatea formulelor de investiţii
 Accesul permanent la rezultatul investiţiilor efectuate.
Începând cu data de 10.10.2005, în vederea îmbunătăţirii performanţei Fondului
SIMFONIA 1, s-a redus comisionul de administrare de la 2,5% la 2,0% pe an. Comisionul de
administrare nu se plăteşte direct de către investitor, el fiind inclus în preţul unităţii de fond.
Este un fond de investiţii deschis gestionat de SGAM BRD SA, filială a Société
Générale Asset Management, unul din liderii europeni în administrarea de fonduri,
gestionând active de peste 250 mld €.
Condiţii de subscriere:
48
Acest tip de fond este deschis oricui, în orice moment se poate subscrie oricând şi se
poate investi orice sumă. Valoarea recomandată de BRD-SGS este de cel puţin 10 titluri,
valoarea minimă a investiţiei fiind de un titlu (valoarea unui titlu este actualizată zilnic).
Titlurile pot fi răscumpărate oricând se doreşte, chiar şi după 24 de ore, parţial sau
total ,pe baza unei cereri de răscumpărare depuse la o unitate a BRD - Groupe Société
Générale.
La data de 19.12.2005 valoarea unui titlu de participare este de 20.05 lei. (200500lei
vechi) iar numărul de investitori: 4281
Ca o alternativă la produsele clasice de plasament a excedentelor de trezorerie,
structurile noastre specializate vă oferă acces la piaţa titlurilor de stat.
Pentru a efectua tranzacţii pe piaţa primară sau pe cea secundară, specialiştii instituiţi
de BRD va stau la dispoziţie pentru a oferi consultaţii.
Avantaje:
 Posibilitatea de a revinde titlurile de stat pe piaţa secundară înainte de scadenţă
 randament atractiv al plasamentelor

Plasamente- persoane fizice

o 1. Depozite la termen în lei şi în valută


o 2. Certificate de depozit
o 3. Atucont
o 4. Atusprint
o 5. Libercont
o 6. Progresso
o 7. Simfonia 1
o 8. Stejar
o 9. Brad

1.Depozite în lei şi în valută


Cu o durată de la 1 luna la 3 ani, cu dobânzi plătibile lunar sau la scadenţă, în lei sau în
valută (Euro, USD şi GBP), depozitele la termen oferă clienţilor o flexibilitate crescută.

49
În afară de garanţia oferită de Fondul de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar
(FGDSB), experienţa, calitatea serviciilor şi apartenenţa BRD la Grupul Société Générale
oferă un plus de siguranţă
Ele pot fi:
- depozite în lei cu plata dobânzii la scadenţă
- depozite cu plata dobânzii lunar
- depozite în valută

Depozite în lei cu plata la scadenţă

Depozite cu plata dobânzii lunar


Rata dobanzii* (% / an)
Perioada Transa Transa
STANDARD PREMIUM 25
La vedere 0.25 0.25
1 luna 4.00 4.25
2 luni 4.00 4.25
3 luni 4.10 4.35
6 luni 4.15 4.40
9 luni 4.15 4.40
1 an 4.25 4.50
Suma minima in cont de la care se 150 RON 2.500 RON
plateste dobanda 1.500.000 ROL 25.000.000 ROL

Depozite în valută
Rata dobanzii*
(% / an)
Valuta Perioada
Transa Transa
STANDARD PREMIUM 10
La vedere 0.25 0.25
1 luna 2.00 2.50
3 luni 2.10 2.60
USD
6 luni 2.30 2.80
9 luni 2.40 2.90
1 an 2.50 3.00
Suma minima in cont de la care se plateste
1000 10000
dobanda (USD)
Rata dobanzii*
(% / an)
Valuta Perioada
Transa Transa
STANDARD PREMIUM 10
EUR La vedere 0.25 0.25
50
1 luna 2.50 3.25
3 luni 2.55 3.30
6 luni 2.70 3.50
9 luni 2.70 3.50
1 an 2.70 4.00
Suma minima in cont de la care se
500 10000
plateste dobanda (EUR)
Rata dobanzii*
Valuta Perioada
(% / an)
La vedere 0.25
1 luna 2.20
3 luni 2.40
GBP
6 luni 2.50
9 luni 2.60
1 an 2.70
Suma minima in cont de la care se
1000
plateste dobanda:

2. Certificate de depozit

Este un produs de plasament cu dobândă fixă. Certificatul de depozit BRD se emite în


formă dematerializată.

Aceste certificate de depozit se pot alege în funcţie de durata, suma şi valuta dorită.

Este acelaşi ca şi în cazul persoanelor juridice.

3. Atucont

Este un cont de economii în lei, Euro sau USD. Acest tip de cont îmbină avantajele
oferite de un cont curent cu cele ale unui depozit la termen, fiind o modalitate sigură şi
flexibilă de a economisi.

Este disponibil pentru fiecare persoană care a împlinit 14 ani. Minorii între 14 şi 18 ani
pot fi titulari sau împuterniciţi ai unui cont de economii Atucont, dacă au încuviinţarea
ocrotitorului legal (părinte, tutore)

Dublu avantaj

Cu Atucont clientul poate să depună oricând, să încaseze, să retragă bani sau să


efectueze viramente în contul curent deschis la BRD. Având funcţionalităţi similare contului

51
curent, Atucont oferă însă o dobândă trimestrială fixă, comparabilă cu cea a unui depozit la
termen, fără ca titularul să fie condiţionat de respectarea unui anumit termen (scadenţă).

Posibilitatea de a alege

De asemenea, la Atucont lei, există posibilitatea de a opta pentru una din următoarele
variante de capitalizare a dobânzii: trimestrial sau anual, nivelul acesteia depinzând de
alegerea clientului.

Pentru Atucont EUR / USD dobânda se capitalizează trimestrial.

Fără penalităţi sau restricţii

Majoritatea operaţiunilor desfăşurate prin Atucont sunt gratuite. Nu se percep


comisioane pentru deschiderea de cont, depunerile de numerar, încasări intra şi
interbancare, viramente în contul curent deschis la BRD. Accesul la Atucont este determinat
numai de menţinerea în cont a unei sume minime.

Garanţii
Atucont beneficiază de garanţia oferită de Fondul de Garantare a Depozitelor
constituite de persoanele fizice.

Dobânzile de care beneficiaţi în al IV-lea trimestru al anului 2005, în funcţie de termenul


de capitalizare ales, sunt următoarele :

Rata dobanzii
Capitalizare (% / an)
RON USD EUR
trimestriala 5.25 2 3
anuala 5.50 - -

4. Atustat

Este un cont de economii special creat pentru copii mici, încă din prima lor zi de viaţă şi
până la împlinirea vârstei de 14 ani. Acest cont se poate deschide pe numele copilului, chiar

52
dacă acesta încă nu are vârsta de 14 ani. La deschiderea contului copilul va primi cadou la
conectare din partea BRD 20 RON sau 200.000 lei vechi sau 5 €/$

Se pot face oricând depuneri, retrageri de numerar sau încasări, fără a fi condiţionat de
respectarea unui termen prestabilit prin contract şi fără a afecta procentul de dobândă cu
care este remunerat contul. Astfel, economiile copilului vor creşte, deoarece beneficiază de o
dobândă preferenţială, fixă, stabilită pentru fiecare trimestru calendaristic. Dobânzile pentru
trimestrul al IV-lea 2005, în funcţie de termenul de capitalizare ales, sunt:

Rata dobanzii
Capitalizare (% / an)
RON USD EUR
trimestriala 5.50 2.25 3.25
anuala 5.75 - -

Costuri reduse

Majoritatea operaţiunilor aferente contului ATUSTART sunt gratuite: nu se percep


comisioane pentru deschiderea de cont, depunerile de numerar, încasări intra şi
interbancare.

Maximă siguranţă

La BRD, banii copilului sunt în deplină siguranţă: disponibilităţile din contul de economii
ATUSTART sunt garantate integral de Fondul de Garantare a Depozitelor constituite de
persoanele fizice.

5. Libercont

Contul de economii LIBERCONT în Lei sau EUR este o soluţie simplă şi sigură de
economisire. Într-un singur produs, se regăsesc în acelaşi timp avantajele oferite de conturile
curente cât şi cele oferite de depozitele la termen. În plus, LIBERCONT este disponibil
oricărei persoane fizice, încă de la împlinirea vârstei de 14 ani. Minorii între 14 şi 18 ani pot fi
titulari sau împuterniciţi ai unui cont de economii, cu acordul ocrotitorului legal (părinte,
tutore).

53
Cu LIBERCONT, clienţii beneficiază de funcţionalităţile conturilor curente: poate
oricând să depună, să încaseze, să retragă bani sau să efectueze viramente în contul sau
curent deschis la BRD.

LIBERCONT oferă însă o dobândă fixă, actualizată lunar şi comparabilă cu cea a unui
depozit la termen. Dobânda pe care o primeşte clientul pentru disponibilul din contul de
economii se capitalizează (se varsă în cont) în data de 01 a fiecărei luni calendaristice,
asigurând astfel o rentabilitate sporită. Şi toate acestea, fără a fi condiţionat de respectarea
unui anumit termen (scadenţă).

În luna decembrie 2005, dobânzile pentru contul de economii ale clientului sunt
următoarele :

Rata dobanzii
Capitalizare (% / an)
RON EUR
lunara 5.25 2.30

Fără penalităţi sau restricţii

Majoritatea operaţiunilor desfăşurate prin LIBERCONT sunt gratuite: nu se percep


comisioane pentru deschiderea de cont, depunerile de numerar, încasări intra şi
interbancare, viramente în contul curent deschis la BRD. Accesul la LIBERCONT este
determinat numai de menţinerea în cont a unei sume minime de 500 Lei noi (5 milioane lei
vechi) sau 400 EUR, în funcţie de moneda contului.

Garanţii

LIBERCONT beneficiază de garanţia oferită de Fondul de Garantare a Depozitelor


constituite de persoanele fizice.

6. Progresso

PROGRESSO este un depozit disponibil în valută (EUR sau USD) care se constituie pe
termen de 3 ani (1.080 de zile), divizaţi în şase semestre aniversare a cate 180 de zile
fiecare, accesibil tuturor persoanelor fizice majore rezidente sau nerezidente. La expirarea
termenului, disponibilităţile acumulate în depozitul PROGRESSO sunt trasferate automat în
contul curent al titularului, menţionat în contractul de constituire a depozitului. Dobânzile
54
garantate prin contract pentru toată perioada cresc de la un semestru la altul şi se
capitalizează la fiecare 180 de zile:

Perioada S1 S2 S3 S4 S5 S6
USD % p.a. 2.50% 2.75% 3.00% 3.25% 3.50% 4.00%
EUR % p.a. 2.75% 2.85% 3.00% 3.25% 3.50% 4.00%

Suma minimă depusă este de 500€-$.Sunt permise oricând, cu condiţia ca disponibilul


din cont să nu depăşească plafonul maxim (de 10 ori depunerea iniţială, sau 50.000
EUR/USD). În calculul plafonului maxim nu sunt incluse dobânzile.

Costuri reduse

Majoritatea operaţiunilor aferente depozitului PROGRESSO sunt gratuite (deschidere


cont de depozit, deschidere cont curent, depuneri/încasări, transferul automat la scadenţă al
sumei acumulate din depozitul PROGRESSO în contul curent, eliberarea extrasului de cont).

Maxima siguranţă

La BRD, banii clientului sunt în deplină siguranţă: disponibilităţile din depozitul


PROGRESSO sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor constituite de
persoanele fizice în limitele prevăzute de lege.

7. Simfonia 1

Este un cont de investiţii administrat de SGAM BRD.

Cu ajutorul acestui cont se protejează economiile în lei împotriva inflaţiei şi se


păstrează o disponibilitate permanentă a fondurilor investite.

Bazându-se pe know-how-ul oferit de SG Asset Management SA (SGAM), unul dintre


liderii europeni ai administrării activelor, vă propunem un produs de plasament pe termen
scurt inovator, flexibil, disponibil în orice moment şi foarte accesibil. Alegând acest tip de
plasament, clienţii îşi protejează economiile împotriva inflaţiei păstrând o disponibilitate
permanentă a fondurilor investite.

55
La data de 19.XII.2005 valoarea unui titlu de participare este de 20.05 (200500 lei
vechi) iar numărul de investitori era 4281.

8.Stejar

Este un program de economisire programată de tip bancassurance, disponibil în lei,


USD sau EURO, însoţit de o asigurare în caz de deces ,realizat în parteneriat cu AVIVA
Asigurări de Viaţă, membră a grupului AVIVA, una din cele mai mari grupuri de asigurări din
lume.

Prin acest tip de plasament, el este destinat finanţării unor proiecte cum ar fi:
şcolarizarea copiilor, cumpărarea unui autoturism, unei locuinţe sau asigurarea unor venituri
suplimentare după pensionare.

În caz de deces, Stejar asigură pe perioada derulării contractului, beneficiarilor


desemnaţi o suma egală cu 101% din totalitatea economiilor acumulate până la data
decesului.

Avantaje:

 flexibilitate: termenii contractului se stabilesc şi se pot modifica în funcţie de


necesităţile şi posibilităţile financiare.
 Siguranţa: plasamentul este protejat prin faptul că beneficiază de susţinerea a
doua prestigioase grupuri financiare: Groupe Société Générale şi Grupul AVIVA;
 Stejar este în acelaşi timp şi plasament şi asigurare de viaţă

9. Brad

Este un plan de investiţii cu prima unică care include şi o componentă semnificativă de


asigurare de viaţă, conceput în parteneriat cu AVIVA Asigurari de Viata,şi se adresează

56
persoanelor care au venituri importante. Cu o primă unică de minim 2.000 EURO, Brad
permite o optimizare a investiţiilor şi plasamentelor pe termen mediu şi lung.
Deoarece este disponibil în Euro, permite accesul la pieţele financiare internaţionale.
Accesul la investiţie este permis oricând, iar extragerile din fonduri pot fi totale sau parţiale.
În caz de deces Brad asigura protecţia financiară a celor apropiaţi : beneficiarii
desemnaţi de dvs. vor încasa valoarea acumulată a investiţiei plus 10% din totalul
depunerilor.

57
Capitolul 5
Decontarea intra şi interbancară.
Operaţiunile cu numerar

5.1. Instrumente de plată utilizate

CECUL
Cecul este un instrument de plată clasic şi totodată modern, utilizat de clienţii băncilor
care dispun de mijloace băneşti proprii ce se găsesc în conturi curente sau în conturi de
disponibilităţi, fie în depozite bancare, fie în operaţiuni de încasări, în condiţiile unei trezorerii
pozitive sau prin atragerea de mijloace de plată, ca urmare a angajării unui credit bancar
curent. Disponibilul trebuie să fie constituit prealabil emiterii cecului şi de valoare mai mare
sau egală cu cea a cecului. De asemenea, se impune ca disponibilul să fie lichid, cert şi
exigibil.
Dintre categoriile de cecuri cu care operează B.R.D. – Iaşi se pot aminti: cecul simplu,
cecul barat, cecul de călătorie şi cecul circular.

Cecul simplu
În utilizarea sa ca instrument de plată sunt implicate cel puţin trei persoane:
• Trăgătorul – este cel care emite (completează) cecul în baza unui disponibil constituit
în prealabil la bancă, fiind titularul unui cont bancar din care se va plăti cecul;
• Trasul – este societatea bancară (B.R.D.) care primeşte ordin necondiţionat de la
trăgător de a plăti cecul la prezentare, numai dacă trăgătorul are suficient disponibil în contul
său;
• Beneficiarul – reprezintă o terţă persoană sau însuşi trăgătorul care are dreptul să
încaseze suma înscrisă în cec.
Persoanele implicate în operaţiunile de decontare prin intermediul cecului participă în
nume propriu, astfel: trăgătorul emite cecul, beneficiarul îl încasează, iar trasul îl plăteşte.

58
Altfel spus, trăgătorul dispune, necondiţionat, de capitalul bănesc pe care îl are la B.R.D., în
timp ce trasul se obligă să-i facă serviciul de plată.
Tehnic, pentru a avea loc aceste operaţiuni, banca, în calitate de tras, eliberează
trăgătorului mai multe formulare necompletate, pe care acesta le va activa în cecuri, în
limitele disponibilităţilor din conturile sale. Pentru ca un client să poată cumpăra formulare de
cec de la bancă trebuie să îndeplinească anumite condiţii:
 să nu figureze în interdicţie bancară la Centrala Incidentelor de Plăţi;
 să fie un client cunoscut de către bancă;
 contul de disponibil din care se vor face plăţile să reflecte o situaţie de relativă
stabilitate a soldului, iar nivelul soldului să fie comparabil cu media plăţilor ce se efectuează
în mod curent.
Filele de cec se cumpără de la ghişeele B.R.D. unde clienţii îşi au deschise conturile,
plata făcându-se din contul de disponibilităţi ale solicitantului sau prin achitarea cu numerar.
Cecul simplu poate fi prezentat de posesorul său (beneficiarul, în cazul în care nu a fost
girat sau ultimul giratar, dacă a fost girat) la:
• unitatea bancară care îl deserveşte (B.R.D.), în vederea:
 încasării în numerar sau în cont (dacă trăgătorul are cont deschis la B.R.D.)
 remiterii la încasare pe circuit intrabancar (dacă trăgătorul are cont deschis la o
altă unitate bancară teritorială a B.R.D.) sau, după barare de către posesor, pe circuit
interbancar (dacă trăgătorul are cont deschis la o altă societate bancară, alta decât B.R.D.)
• unitatea bancară teritorială care deserveşte trăgătorul.
Cecul cuprinde următoarele elemente:
1) denumirea de cec trecută în însuşi textul titlului;
2) ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani;
3) numele trasului;
4) data şi locul emiterii;
5) semnătura trăgătorului.
Posibilităţile de circulaţie (transmitere) ale unui cec sunt:
a) simpla remitere – cazul cecului la purtător care în momentul emiterii, nu indică
expres beneficiarul sau poartă menţiunea „la purtător”. Acest cec va fi plătit fie persoanei
desemnate ca beneficiar, fie deţinătorului cecului.

59
b) cesiunea la creanţă ordinară – atunci când cecul este emis pe numele unei
anumite persoane şi conţine menţiunea „nu la ordin”; în acest caz numai persoana
nominalizată poate să-l încaseze.
c) girarea – operaţiune prin care se transmite, o dată cu remiterea, şi toate
drepturile rezultate din cec. Aceasta este o menţiune specială făcută pe verso-ul cecului în
favoarea oricui, inclusiv în favoarea trăgătorului. Noul beneficiar poate, la rândul său, să
gireze cecul.
Cecul este plătibil numai la vedere (la prezentare). Termenele de prezentare la plată a
cecurilor emise şi plătibile în România sunt:
• 8 zile, dacă cecul este plătibil chiar în localitatea în care a fost emis;
• 15 zile, în celelalte cazuri, şi se calculează începând cu ziua următoare datei emiterii
cecului.
Prezentarea cecului după expirarea termenului legal are ca efect pierderea dreptului
legal de acţiune împotriva giranţilor anteriori în cazul în care cecul nu ar fi plătit. Toate
persoanele care în orice calitate s-au obligat prin cec (trăgători, giranţi), sunt responsabile
solidar în ceea ce priveşte plata cecului respectiv, cu toate că obligaţiile au fost asumate în
momente diferite.
În cazul în care banca beneficiarului este diferită de cea a trăgătorului (situaţie cel mai
frecvent întâlnită), circuitul cecului este următorul:

60
2

PLĂTITOR BENEFICIAR
3

1 8 4 7
5

B.R.D. BANCA
(TRAS) BENEFIARULUI

Legendă:
1 – se eliberează carnetul ce cecuri;
2 – tranzacţia comercială;
3 – emiterea cecului;
4 – depunerea cecului spre încasare;
5 – remiterea cecului la plată;
6 – transferul sumei către banca beneficiarului;
7 – stingerea creanţei;
8 – confirmarea plăţii.

Cecul barat
Cecul care poartă două linii paralele verticale sau oblice, dar nu orizontale, oriunde pe
faţa instrumentului de plată şi care nu are nimic înscris în spaţiul delimitat de aceste linii, se
numeşte cec cu barare generală. Acesta poate circula prin girare şi este valabil în posesia
ultimului posesor.
Cecul care poartă două linii paralele verticale sau oblice, dar nu orizontale, oriunde pe
faţa instrumentului de plată şi care, în spaţiul delimitat de aceste linii, are înscrisă denumirea
societăţii bancare – B.R.D., se numeşte cec cu barare specială. În cazul cecului cu barare

61
specială sau generală, beneficiarul este obligat să recurgă la serviciul unei societăţi bancare,
printr-o unitate bancară aparţinând B.R.D., care să primească plata în locul său.
Bararea poate fi făcută la emiterea cecului de către trăgător sau, în cursul circulaţiei
acestuia, de către oricare dintre posesorii instrumentului de plată respectiv. Bararea generală
poate fi transformată în barare specială prin redactarea denumirii B.R.D. între cele două linii
paralele. Bararea specială nu se poate transforma în barare generală.
Cecul cu barare generală poate fi plătibil numai unei societăţi bancare sau unui client al
societăţii bancare aflate şi în poziţia de tras pe instrumentul respectiv. Cecul cu barare
specială poate fi plătit numai societăţii bancare (B.R.D.) a cărei denumire se află trecută între
cele două linii paralele. Un cec barat poate fi dobândit de B.R.D. numai de la unul dintre
clienţii săi sau de la o altă societate bancară. Astfel, B.R.D., care trebuie să primească plata
unui cec barat, poate să recurgă pentru încasarea sumei la serviciile unei alte societăţi
bancare.

Cecul de călătorie
Cecul de călătorie este instrumentul de plată prin care trăgătorul condiţionează plata
acestuia de identitatea celor două semnături puse pe cec de cumpărător. În cazul unui cec
de călătorie, succesiunea operaţiunilor este următoarea:
a) trăgătorul vinde cecurile de călătorie unei persoane, denumită posesor;
b) în momentul cumpărării cecurilor de călătorie, posesorul înscrie o primă
semnătură pe fiecare cec în parte, in faţa trăgătorului;
c) posesorul cecurilor de călătorie le remite altei persoane în schimbul obţinerii unor
bunuri, servicii sau chiar numerar. Aceasta persoană este denumită beneficiar;
d) în momentul remiterii cecurilor de călătorie către beneficiar, posesorul înscrie o a
doua semnătură în faţa acestuia. Identitatea perfectă dintre cele două semnături confirmă
legalitatea cecului;
e) beneficiarul încasează valoarea cecului de călătorie de la societatea bancară
trasă unde îşi are deschis contul trăgătorul.

Cecul circular
62
Cecul circular este un titlu de credit la ordin, emis de către B.R.D. asupra unităţilor sale
teritoriale sau asupra altei societăţi bancare. Este plătibil la vedere în oricare dintre locurile
indicate pe instrument de către B.R.D.. De regulă, în cecul circular, societatea bancară
emitentă (B.R.D.) este atât trăgător cât şi tras. Prin cecul circular, B.R.D. se obligă definitiv
să plătească cecul respectiv în favoarea beneficiarului care este şi clientul său.
Cecul circular cuprinde următoarele menţiuni obligatorii:
a) denumirea de cec circular în cuprinsul instrumentului, astfel încât să rezulte cu
precizie intenţia emitentului de a se supune dispoziţiilor legale privind acest tip de instrument;
b) promisiunea necondiţionată a societăţii bancare de a plăti la vedere o anumită
sumă de bani;
c) numele şi prenumele primitorului, clientul B.R.D.;
d) data şi locul în care a fost emis cecul;
e) semnătura reprezentantului legal al B.R.D..
Cecul circular este plătibil la vedere în termen de 30 de zile de la data emiterii.
Posesorul care nu prezintă cecul la plată în acest interval decade din dreptul de regres.

Încasarea cecului
Prezentarea spre încasare se poate face:
a) direct la unitatea bancară trasă:
- în numerar:
 se prezintă cecul referendului de ghişeu însoţit de o delegaţie din partea firmei
beneficiare;
 se verifică cecul;
 se semnează şi se ştampilează cecul pe faţă;
 se prezintă şefului de serviciu;
 se înregistrează în jurnalul de casă;
 se remite la casierie pentru plata pe cale internă;
 clientul semnează pe spatele cecului de primire;
- în cont:
 se introduce cecul în bancă de către posesor însoţit de borderoul de
încasare întocmit în trei exemplare;
63
 exemplarul 1 se reţine la banca trasă;
 exemplarul 2 se remite la banca beneficiarului ca act de credit;
 exemplarul 3 se restituie beneficiarului după semnare şi ştampilare.
b) la unitatea bancară care deserveşte posesorul.
Cecul poate fi încasat numai în cont. În acest caz posesorul introduce filele de cec la
banca sa însoţite de un borderou în trei exemplare:
 exemplarul 1 se reţine la banca beneficiarului;
 exemplarul 2 se remite împreună cu cecul la banca trăgătorului, iar după
decontare serveşte ca act de credit pentru înregistrare în contul beneficiarului;
 exemplarul 3 se restituie beneficiarului după semnare şi ştampilare.

Refuzul cecurilor la plată


Un cec care nu îndeplineşte condiţiile sau elementele obligatorii, va fi restituit
beneficiarului şi nu va fi introdus în circuitul bancar.
Cecurile remise la încasare la banca beneficiarului şi refuzate de banca trasă vor fi
returnate băncii beneficiarului cu scrisoare de restituire.
Un cec prezentat la banca trasă de beneficiar în vederea încasării se refuză de
referendul de ghişeu (cu semnătura şefului de serviciu conturi şi viramente pe faţa cecului) şi
se restituie beneficiarului cu exemplarul numărul 2 al borderoului.
Evidenţa cecurilor refuzate la plată se va ţine în cadrul serviciului „Conturi şi viramente”
într-un registru păstrat de şeful de serviciu, care conţine:
- număr curent;
- trăgătorul şi contul acestuia;
- beneficiarul şi banca acestuia;
- seria şi numărul cecului;
- suma;
- motivul refuzului.

CAMBIA

Cambia este un titlu de credit sub semnătură privată care pune în legătură în procesul
creării sale trei persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Titlul este creat de către trăgător în
calitate de creditor care dă ordin debitorului său, numit tras, să plătească o sumă de bani
64
determinată la o anumită dată numită scadenţă fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia din
urmă.
Din punct de vedere juridic, cambia este un titlu de credit negociabil şi un instrument de
plată.
Crearea cambiei
Cambia poate fi creată la ordinul trăgătorului însuşi care este şi beneficiarul drepturilor
înscrise în cambie. Trăgătorul poate fi beneficiar în situaţia in care vrea să-şi recupereze
direct o creanţă de la debitor.
Cambia poate fi trasă pentru contul unui terţ. Beneficiarul poate, fie să încaseze suma
înscrisă în cambie, fie prin girarea acesteia să-şi achite alte obligaţii ale sale.
Cambia poate deveni nulă, în lipsa unuia din următoarele elemente:
- denumirea de cambie;
- ordinul necondiţionat, imperativ „plătiţi”;
- numele sau denumirea trasului;
- beneficiarul;
- numele sau denumirea celui care emite cambia.

Pot lipsi:
- scadenţa (se plăteşte la vedere);
- locul de plată (se ia în considerare locul de lângă tras);
- locul de emitere al cambiei (se foloseşte cel de lângă trăgător).
Între trăgător şi beneficiar poate să nu existe o relaţie directă, interpunându-se un terţ,
care nu este expres indicat pe cambie, dar faţă de care trăgătorul are o obligaţie de plată.

Acceptarea cambiei
Acceptarea cambiei este operaţia de prezentare a cambiei la tras şi poate fi făcută
oricând dar nu mai târziu de data scadenţei. Este operaţia prin care trasul se obligă să
plătească la scadenţă suma înscrisă pe cambie posesorului legitim al titlului.
Prezentarea la acceptare a cambiei va fi făcută în cadrul termenului stabilit pentru
aceasta de către trăgător sau în lipsa acestei menţiuni, prezentarea la acceptare va putea fi
făcută oricând, până cel mai târziu chiar in ziua scadenţei.
După acceptarea cambiei de către tras acesta devine obligatul principal (debitorul) într-o
relaţie cambială.

65
Avalizarea cambiei
Avalizarea cambiei este o garanţie personală dată de către o persoană denumită
avalist, care garantează obligaţia unuia dintre cambiali numit avalizat pentru suma
menţionată pe titlu sau o parte din ea.
Menţiunea de avalizare se poate inscripţiona:
- pe faţa cambiei la rubrica „avalizat”, completându-se numele sau denumirea
avalistului şi semnătura acestuia, numele sau denumirea avalizatului precum şi data la care
s-a dat avalul;
- pe spatele titlului, caz în care, pe lângă elementele menţionate mai sus, va trebui
să apară expres, pentru a nu fi confundat cu girul, menţiunea „pentru aval”.
Avalistul este obligat să indice persoana pentru care dă avalul şi suma, în cazul în care
este mai mică decât cea înscrisă pe cambie.
Dacă lipseşte indicarea avalizatului, atunci avalul se consideră dat pentru trăgător.

Scadenţa cambiei
Scadenţa este data la care o cambie devine exigibilă. Scadenţa unei cambii poate fi:
- la vedere – până la un an de la data emiterii sale:
- la un anumit timp de la vedere – zile, săptămâni, luni sau ani calculate din
momentul acceptării ei de către tras;
- la un anumit timp de la data emiterii – calculul termenului începe cu ziua următoare
datei emiterii;
- la o dată fixă (an, lună, zi), fiind posibilă scrierea cu litere sau cu cifre.
Cambia cu scadenţă la un anumit timp de la vedere, cu scadenţa la un anumit timp de la
data emiterii sau cu scadenţa la data fixă trebuie să fie plătită în ziua scadenţei sau în cel
mult două zile lucrătoare după scadenţă.
Cambia cu scadenţa nescrisă este considerată cu scadenţă la vedere şi se plăteşte la
prezentare (în termen de până la un an de la data emiterii).
Scadenţa trebuie să fie unică, certă şi posibilă, titlul cu scadenţe succesive, imposibile
sau anterioare emiterii fiind nul.

Plata cambiei
Plata cambiei se efectuează fie în ziua în care este plătibilă, fie în una din cele două zile
lucrătoare care urmează scadenţei înscrise pe cambie.

66
Posesorul cambiei va putea prezenta titlul la plată prin intermediul băncii care îl
deserveşte sau la o casă de compensaţie.
Efectele plăţii unei cambii sunt următoarele:
- numai plata la scadenţă stinge obligaţia trasului;
- posesorul cambiei nu poate fi silit să primească plata înainte de scadenţă;
- trăgătorul răspunde de acceptarea cambiei precum şi de plata cambiei;
- trasul răspunde de plata cambiei dacă a acceptat-o la plată.

BILETUL LA ORDIN

Biletul la ordin este un instrument de plată şi titlu de credit, sub semnătură privată, prin
care o persoană numită subscriitor sau emitent, în calitate de debitor, se obligă să plătească
unei persoane numită beneficiar, care are calitatea de creditor, o sumă fixă de bani, la un
anumit termen sau la prezentare. Obligaţia emitentului unui bilet la ordin este identică cu
aceea a trasului acceptant al unei cambii, în sensul că se obligă în mod necondiţionat să
plătească la scadenţă suma înscrisă pe titlu.
Biletul la ordin este o promisiune de a plăti şi nu un mandat de plată. El se transmite
prin girare. Obligaţiile rezultând dintr-un bilet la ordin se supune aceloraşi reguli generale ca
şi cele rezultând dintr-o cambie. Totuşi, acceptarea biletului la ordin nu se admite deoarece
emitentul are aceleaşi obligaţii ca şi cel care acceptă o cambie.
Biletul la ordin trebuie să cuprindă următoarele menţiuni obligatorii:
1) denumirea de bilet la ordin;
2) promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată (suma trebuie să fie
menţionată în cifre şi litere);
3) numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută (beneficiarul).
Banca acceptă numai bilete la ordin în care numele beneficiarului este indicat clar. Biletul la
ordin nu poate fi la purtător;
4) data emiterii – unică, posibilă şi certă;
5) semnătura emitentului, iar în cazul persoanelor juridice, ştampila;
6) data scadenţei;
7) locul de plată;
8) locul unde a fost emisă.

67
Banca nu va accepta în cadrul operaţiunilor ei bilete la ordin cărora le lipsesc una sau
mai multe din menţiunile obligatorii stipulate de lege, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) în situaţia în care indicarea scadenţei nu se face în mod expres pe titlu, se va
considera biletul la ordin ca fiind plătibil la vedere;
b) în situaţia în care locul de plată nu se face în mod expres pe titlu, se va considera ca
loc de plată al biletului la ordin locul emiterii titlului, care este în acelaşi timp şi loc al
domiciliului emitentului;
c) în situaţia în care în biletul la ordin nu se arată locul unde a fost emis, se consideră
ca loc al emiterii locul indicat lângă numele emitentului.
Obligaţia emitentului unui bilet la ordin este similară cu aceea a trasului acceptant al
unei cambii, el fiind obligatul principal al biletului la ordin. Potrivit legii, emitentul se obligă a
plăti biletul la ordin, iar în caz de neplată, posesorul are o acţiune directă asupra sa.
Biletului la ordin i se aplică toate dispoziţiile privitoare la scadenţa cambiei. Ca urmare,
biletul la ordin plătibil la un anumit termen la vedere, trebuie prezentat emitentului spre
avizare pentru a da posibilitatea curgerii termenului de un an de la data emiterii titlului.
Termenul de plată va curge în acest caz de la data vizei puse de emitent. Viza pusă de
emitent presupune înscrierea semnăturii acestuia pe faţa titlului sub menţiunea „văzut” cu
ocazia prezentării titlului de către beneficiar la emitent. În cazul în care emitentul refuză să
pună viza, posesorul va adresa protest pentru nedatare şi în acest caz termenul curge de la
data protestului.
Circulaţia unui bilet la ordin poate fi schematizată astfel:

68
1

Emitent Beneficiar

Legendă:
1 – se încheie contractul;
2 – se emite biletul la ordin;
3 – se prezintă la plată biletul la ordin;
4 – se achită suma la scadenţă (se stinge creanţa).

Biletul la ordin este un instrument de plată de debit, transferabil, irevocabil, obiectivizat,


plătibil la termen, cu un anumit grad de risc al încasării, un instrument compensabil de debit.

ORDINUL DE PLATĂ

Ordinul de plată este o dispoziţie necondiţionată dată de către emitentul acesteia unei
unităţi bancare receptoare, de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani.
O astfel de dispoziţie este considerată a fi ordin de plată dacă:
69
• societatea bancară receptoare intră în posesia sumei respective fie prin debitarea
unui cont al emitentului, fie prin încasarea ei de la emitent;
• nu prevede că plata trebuie făcută la cererea beneficiarului.
Acest instrument se utilizează pentru acoperirea unor obligaţii certe sau viitoare, precum
şi pentru crearea unor creanţe privind suma ce se va plăti. Este folosit, de regulă, în sfera
operaţiunilor necomerciale.
Ordinul de plată se foloseşte în toate cazurile în care se efectuează următoarele
operaţiuni:
 virări de sume ca obligaţii la bugetul statului;
 efectuarea vărsămintelor pentru finanţarea investiţiilor;
 virarea sumelor reprezentând reţineri din salarii şi alte drepturi salariale;
 depuneri din venituri în conturile personale, deschise la bănci, de către
persoanele fizice în calitate de angajaţi;
 achitarea taxelor telefonice şi telegrafice;
 remiteri de sume în favoarea împuterniciţilor prin contul „Ordine de plată
neachitate”;
 rambursarea creditelor etc.
Ordinul de plată se poate utiliza numai prin existenţa disponibilului în contul din care se
va face plata şi poate fi revocat, în orice moment, până la efectuarea plăţii.
Pe drumul parcurs de ordinul de plată de la plătitor la beneficiar se pot interpune mai
multe societăţi bancare, acestea efectuând succesiv operaţiuni de recepţie, autentificare,
acceptare şi executare a ordinului de plată. Toată această serie de operaţiuni poartă
denumirea de transfer-credit.
Participanţii într-un transfer-credit sunt următorii:
• emitentul (non-bancar sau bancar) este persoana care emite un ordin de plată pe
cont propriu;
• plătitorul (client al societăţii bancare iniţiatoare sau însăşi societatea bancară
iniţiatoare) sau primul emitent;
• beneficiarul (client al societăţii bancare destinatare sau însăşi societatea bancară
destinatară);
• societatea bancară iniţiatoare este prima societate bancară emitentă a unui ordin
de plată;

70
• societatea bancară destinatară este ultima societate bancară din lanţul transferului-
credit, cea care recepţionează şi acceptă ordinul de plată pentru a pune la dispoziţia
beneficiarului suma de bani înscrisă în acesta.
În vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiei plătitorului exprimată prin emiterea
ordinului de plată, societăţile bancare participante în vederea transferului-credit respectiv,
trebuie să efectueze în ordine următoarele operaţiuni:
 recepţia – procedura de recunoaştere a ordinului de plată;
 autentificarea – procedura prin care se determină că ordinul de plată a fost emis de
persoana indicată ca emitent pe ordinul de plată;
 acceptarea – procedura prin care se recunoaşte ca valabil un ordin de plată
recepţionat
 refuzul – procedura utilizată în cazul în care o societate bancară receptoare decide
că nu este posibil să execute un ordin de plată dat de un emitent sau că executarea ar
determina costuri excesive ori întârzieri în finalizarea transferului-credit;
 executarea – procedura de emitere a unui nou ordin de plată pentru a pune în
aplicare un ordin de plată acceptat anterior.
Ordinul de plată trebuie să conţină obligatoriu următoarele menţiuni:
1) ordinul necondiţionat de a plăti o sumă de bani;
2) numele sau denumirea beneficiarului şi numărul contului acestuia deschis la
societatea bancară destinatară;
3) numele sau denumirea plătitorului şi numărul contului acestuia deschis la
societatea bancară iniţiatoare;
4) denumirea societăţii bancare iniţiatoare;
5) denumirea societăţii bancare receptoare;
6) alte elemente care să permită autentificarea emitentului de către societatea
bancară iniţiatoare.
Tehnic, ordinul de plată pe suport hârtie se întocmeşte în trei exemplare, pe hârtie
autocopiantă, având următoarele destinaţii:
 exemplarul 1 (de culoare albă) – rămâne la banca plătitoare;
 exemplarul 2 (roz) – se eliberează beneficiarului sumei, ca anexă la extrasul de
cont;
 exemplarul 3(vernil) – se restituie plătitorului împreună cu extrasul de cont.

71
Ordinul de plată se semnează de către compartimentul decontări-contabilitate pentru
întocmire şi pentru înregistrare în „Jurnalul de casă pentru plăţi” şi se trimite la casieria băncii
pe cale internă. Casierul băncii urmăreşte existenţa ştampilei băncii şi verifică autenticitatea
semnăturilor persoanelor din bancă din spaţiul „verificat”, verifică identitatea persoanei
beneficiare, cu datele înscrise în ordinul de plată, după care eliberează, sub semnătură,
beneficiarului suma de bani respectivă. Ordinul de plată semnat de casier se clasează de
acesta la actele de casă ale zilei respective. Înregistrarea în debitul contului din care se
plăteşte suma se realizează în baza jurnalului de casă pentru plăţi.

Schematic, circuitul ordinului de plată este următorul:

Plătitor Beneficiar

4
2

Banca
Banca plătitorului
beneficiarului
3

Legendă:
1 – tranzacţia comercială;

72
2 – emiterea ordinului de plată;
3 – transmiterea ordinului de plată pe circuit bancar;
4 – transferarea sumei la dispoziţia beneficiarului;
5 – stingerea creanţei.
Ordinul de plată este un instrument de plată de credit, netransferabil, revocabil,
obiectivizat, plătibil la vedere, instrument cert, compensabil.

ACREDITIVUL
Acreditivul este o modalitate de plată prin care plătitorul solicită băncii să asigure,
anticipat din disponibilităţile pe care le are sau din credite sume necesare efectuării plăţilor
pentru livrări de mărfuri, executările de lucrări şi prestările de servicii convenite între părţile
contractante.
În practica se întâlnesc mai multe forme de acreditiv. Cele mai mult folosite sunt:
a) Acreditiv simplu – banca, la solicitarea plătitorului, se obligă să rezerve şi să
plătească din disponibilităţile băneşti pe care le are la bancă, o sumă beneficiarului (furnizor,
antreprenor).
b) Acreditiv documentar (comercial) – banca, la solicitarea plătitorului, se obligă a
plăti beneficiarului, direct sau printr-o bancă corespondentă, o anumită sumă, cu condiţia ca
beneficiarul să prezinte într-un termen stabilit documentele care certifică expedierea mărfii,
executarea lucrărilor etc. Acreditivul documentar poate fi: revocabil, irevocabil, irevocabil
confirmat, revolving, transferabil.
Cererea de deschidere a acreditivului trebuie să conţină obligatoriu următoarele:
- denumirea plătitorului şi numărul contului din care se deschide acreditivul;
- banca unde plătitorul îşi are contul;
- denumirea beneficiarului de acreditare şi numărul contului în care se virează plăţile
din acreditiv;
- banca la care beneficiarul îşi are contul;
- suma acreditivului în cifre şi litere;
- obiectul acreditivului;
- documentele pe care trebuie să le prezinte la bancă pentru plată;
- termenul de valabilitate al acreditivului;
- semnături autorizate şi ştampila lucrărilor.
73
După efectuarea livrărilor, executarea lucrărilor etc., beneficiarul acreditivului prezintă la
banca la care este deschis acreditivul o dispoziţie de încasare în 3 exemplare, cu
documentele prevăzute în acreditiv. În vederea efectuării plăţilor din acreditiv referentul de
ghişeu este obligat să verifice dacă beneficiarul a respectat condiţiile acreditivului. Dacă da,
reţine documentele, menţionând pe ele că au fost achitate pe baza acreditivului.
Termenul de valabilitate al acreditivului este maxim 60 zile, putând fi prelungit la 90 de
zile. Acreditivul se închide:
- la folosirea integrală a valorii lui;
- la expirarea valabilităţii;
- la cererea plătitorului.

SISTEME DE PLATĂ ELECTRONICE. BANCA LA DOMICILIU

În prezent asistăm la o dezvoltare informaţională fără precedent, ceea ce a făcut să


producă mutaţii esenţiale şi în activitatea bancară privind decontările. Pentru a se apropia
mai mult de clienţi, băncile au dezvoltat unele sisteme ce permit oferirea unor servicii
personalizate în timp real, la domiciliul clientului, între care o poziţie privilegiată o ocupă
„home-banking”-ul (banca la domiciliu).
Home-banking-ul oferă clientului posibilitatea de a se conecta la centrul de calcul al
băncii, prin intermediul telefonului, televizorului sau calculatorului, ca mijloace de
comunicaţie.
Clientul trebuie să se identifice printr-o parolă, pentru a avea acces la sistemul băncii.
După validarea accesului, el poate solicita şi obţine informaţii privind conturile sau
operaţiunile sale, sau poate cere efectuarea de operaţiuni de debitare/creditare a conturilor
sale. În urma efectuării acestor operaţiuni, banca îi va remite acestuia extrasele de cont,
care confirmă executarea ordinelor de debit/credit.
Banca la domiciliu cuprinde serviciile financiare efectuate din exteriorul unităţii bancare.
Ea poate oferi servicii de transferuri de sume prin ordine de plată, dar şi prin acorduri de
plată. Tot prin acest serviciu se pot remite către bancă toate ordinele de efectuare a
operaţiunilor de debitare-creditare a conturilor personale, sub forma unor fişiere specializate
şi se pot primi de la bancă extrase de cont, avize, detalii sau rezumate ale operaţiilor etc.

74
Mobilis
B.R.D.-Groupe Societe Generale oferă clienţilor săi un serviciu inovator de Mobile
Banking. Dacă aceştia au un cont deschis la B.R.D. şi telefonul mobil conectat pe bază de
abonament la reţeaua Orange, clienţii pot avea un control deplin al conturilor lor curente.
Avantajele serviciului Mobilis sunt:
 recepţionarea de informaţii privind soldurile conturilor curente, disponibilul şi
limita de credit;
 realizarea de transferuri între conturile curente selectate în contractul
încheiat cu banca;
 efectuarea de plăţi de facturi către facturierii indicaţi de bancă (ex. Orange);
 reîncărcarea conturilor de Orange Prepay;
 recepţionarea de alarme care să avertizeze clienţii cu privire la modificările
ce au loc în conturile acestora.
În plus, B.R.D. furnizează clienţilor săi informaţii utile despre produsele şi serviciile sale
şi despre cursurile valutare. Cu cât numărul de conturi cu care se aderează la acest serviciu
este mai mare, cu atât mai mult clienţii beneficiază de avantajele pe care acesta le oferă (ex.:
conversie valutară prin transfer între conturi deschise în valute diferite.

BRD-NET
BRD-NET este un serviciu care oferă clienţilor săi posibilitatea accesării oricând, de la
distanţă, a conturilor lor deschise la B.R.D.-Groupe Societe Generale prin intermediul
Internetului.
Acest serviciu este destinat tuturor clienţilor persoane fizice care au deschis un cont
curent sau un cont de card la BRD. BRD-NET se poate folosi pentru:
• consultarea soldurilor conturilor;
• consultarea extraselor de cont;
• Istoric transferuri;
• afişare mesaje comerciale;
• transferuri între conturile proprii;
• transferuri către beneficiari;
• Informaţii despre produse etc.

75
Comisionul lunar de utilizare standard al serviciului BRD-NET pentru persoane fizice
este de 1 EUR, iar pentru transferurile bancare desfăşurate prin intermediul acestui serviciu
există o reducere de 10 % din comisionul standard perceput pentru aceste operaţiuni.

Avantajele BRD-NET:
 Mobilitate deplină – serviciul BRD-NET permite accesul la funcţionalităţile
site-ului de pe orice calculator conectat la reţeaua Internet;
 Accesibilitate – 24 de ore din 24, 7 zile din 7 clienţii au posibilitatea de a
efectua operaţiuni între conturile BRD, viramente către beneficiari sau de a obţine informaţii
utile prin intermediul BRD-NET;
 Simplitate – de acum e mult mai uşor pentru clienţi să-şi deruleze
operaţiunile cotidiene şi să consulte informaţii cu privire la conturi: trebuie doar să acceseze
site-ul BRD-NET disponibil la adresa www.brd-net.ro. Navigarea pe site este simplă şi
intuitivă.
 Deplină securitate şi confidenţialitate – accesul la funcţionalităţile serviciului
BRD-NET şi semnarea operaţiunilor se realizează printr-un sistem de coduri confidenţiale,
care protejează împotriva oricărei utilizări frauduloase;
 Un serviciu mai ieftin – accesul la serviciul BRD-NET pe baza unui comision
lunar de valoare simbolică. Utilizând BRD-NET clienţii beneficiază de avantaje tarifare
comparativ cu operaţiunile bancare realizate prin intermediul altor canale (la ghişeu sau prin
telefon), de comisioane reduse pentru majoritatea operaţiunilor şi extrase de cont gratuite,
indiferent de frecvenţa sau momentul solicitării;
 Consultanţă de specialitate – clienţii beneficiază de asistenţă apelând
0800803803 (număr Tel Verde gratuit în reţeaua Romtelecom) sau 021-3026161 (număr cu
tarif normal) sau accesând site-ul www.brd-net.ro, opţiunea „Hotline”.

MultiX
MultiX este un instrument de gestiune a conturilor bancare, care permite clienţilor
stabilirea unei legături permanente cu banca şi efectuarea unei game diverse de operaţiuni
fără a mai fi nevoiţi să se deplaseze la sediile unităţilor.
MultiX poate fi adaptat astfel încât să corespundă perfect necesităţilor clienţilor. Astfel,
aceştia au libertatea de a alege dintre funcţionalităţile de cash management doar pe acelea
care le sunt utile în activitatea desfăşurată. Clienţii pot opta pentru următoarele formule:

76
• MultiX START – utilizarea principalelor funcţionalităţi pe baza unui abonament
• MultiX „a la carte” – crearea propriului produs prin combinarea anumitor module
Operaţiunile de gestiune a depozitelor sunt acum simplificate, deoarece prin MultiX
clienţii au posibilitatea construirii acestora printr-o simplă debitare a contului curent.

FOREX – Schimburi valutare prin MultiX


În vederea simplificării activităţilor curente, BRD oferă clienţilor săi serviciul FOREX,
care permite iniţierea de operaţiuni de schimb valutar între conturile curente.
Avantajele serviciului FOREX sunt:
 preluarea cursurilor de schimb, actualizate permanent;
 eliminarea deplasării la bancă pentru completarea formularelor de schimb;
 efectuarea de operaţiuni de schimb RON-valută sau valută-valută;
 iniţierea de operaţiuni de schimb valutar la vedere şi la termen;
 transmiterea de ordine de schimb la cursuri standard sau negociate.

E-VAMA – Serviciul de confirmare electronică a plăţilor vamale prin MultiX


Acest serviciu se adresează în special importatorilor şi exportatorilor şi se ocupă cu
transmiterea confirmării plăţilor obligaţiilor vamale, astfel încât clienţii să obţină rapid liberul
de vamă.
Avantajele serviciului E-VAMA sunt următoarele:
 eliminarea deplasării la ghişeul băncii pentru preluarea documentelor
justificative de plată a obligaţiilor vamale;
 efectuarea de plăţi în favoarea unor birouri vamale din alte localităţi;
 evitarea imobilizării banilor în depozite la comisionarii vamali, pentru
achitarea obligaţiilor vamale;
 coordonarea momentului plăţii cu cel al intrării în vamă şi reducerea
costurilor de depozitare a mărfurilor.

5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare


77
Procesul de stingere a soldurilor reciproce prin efectuarea de plăţi de către titularii
soldurilor debitoare către beneficiarii soldurilor creditoare, poartă numele de compensare
interbancară.
Compensarea în sistemul de plăţi înseamnă, pentru fiecare bancă, compararea în
cadrul unei perioade date, a drepturilor de încasări(sume creditoare) cu obligaţiile de
plată(sume debitoare) faţă de altă bancă sau faţă de toate celelalte bănci cuprinse într-un
sistem dat, în scopul de a stabili măsura în care acestea se anihilează reciproc(se
compensează) şi suma rămasă de încasat sau de plătit .
Această sumă de încasat sau de plătit reprezintă valoarea sedimentară ca efect al
stingerii definitive a tuturor plăţilor cuprinse în compensare pentru banca respectivă.
Compensările pot fi bilaterale, când se supun compensării plăţile reciproce între două
bănci. Aici, în mod indirect, se stabileşte poziţia fiecărei bănci rezultate din operaţiunile de
plăţi reciproce.
Compensările multilaterale includ toate băncile cuprinse într-un sistem dat, fiecare
bancă se reprezintă şi se delimitează faţă de toate celelalte bănci. Evident, cu cât sistemul
este mai cuprinzător, adică cuprinde un număr mai mare de bănci, cu atât compensarea
devine mai eficientă, înregistrând un grad ridicat de compensare şi asigurând operativitatea
în derularea plăţilor în economie.
În cadrul compensărilor interbancare se creează relaţii speciale între comunitatea
unităţilor bancare membre luate ca atare, şi fiecare bancă membră a comunităţii. Fiecare
participant, deci fiecare bancă, se opune întregii comunităţi de participanţi pe care o
personalizează prin compensator, respectiv prin casa de compensare. Fiecare participant
solicită plata creanţelor creditoare (în fapt, datorii asumate de numeroase bănci componente
ale sistemului) unui singur debitor: casa de compensare. Implicit, fiecare participant
datorează pentru creanţele sale debitoare (în fapt, la ordinul a diferite alte bănci) unui singur
creditor: casa de compensare.
Astfel, se dovedeşte a fi în sine: un sistem de lichidare de creanţe prin concentrarea
tuturor debitelor pentru toţi debitorii şi tuturor creanţelor pentru toţi creditorii, către un singur
creditor şi debitor, unde făcându-se apoi diferenţa, se obţine pentru fiecare participant, un
simplu şi singur sold debitor sau creditor, după natura soldului operaţiunilor compensate.
Compensarea interbancară poate diferi în funcţie de substanţa operaţiunilor ce se
supun compensării.

78
Se utilizează astfel compensarea în sistem brut, situaţie în care se supun compensării
toate operaţiunile dispuse de clienţii băncilor sau decontate în favoarea lor. În această
situaţie, informaţiile cu privire la aceste plăţi (sau chiar documente privind plăţile respective)
se concentrează la un centru de compensare unde se desfăşoară, efectiv şi integral,
operaţiunile de compensare.
O altă formă – compensarea în sistem net – presupune o divizare a activităţii necesare
pentru efectuarea compensării între băncile participante şi centrul unic de compensare. În
acest sistem, în vederea compensării, fiecare dintre băncile participante inventariază relaţiile
de plăţi reciproce cu toate celelalte bănci şi prin însumare şi compensare stabileşte soldul
operaţiunilor reciproce cu fiecare din băncile participante la compensare. Astfel, fluxul
informaţiilor către centrul de compensare se diminuează.

Etapele procesului de compensare sunt:


1) Inventariere – structurare. Oricare ar fi sistemul de compensare şi perioada de
referinţă, procesul de compensare implică existenţa unui flux de informaţii într-un cadru
organizatoric prin care să se poată inventaria toate operaţiunile reciproce ale băncilor
participante care să se structureze într-un cadru normal.
2) Soldare – compensare. Operaţiunile de soldare – compensare se desfăşoară pe
baza situaţiilor rezultate din operaţiunile de inventariere – structurare şi reprezintă de fapt
esenţa procesului de compensare. Operaţiunile înregistrate pentru fiecare bancă sunt, după
însumare, soldate.
3) Stingerea datoriilor reciproce între bănci.
În funcţie de modul de organizare şi de dispersia reţelei, participanţii sunt anunţaţi cu
privire la rezultatele provizorii ale compensării. Sunt vizate în primul rând băncile deficitare,
care sunt obligate să procure resurse pentru încheierea în fapt a compensării şi pentru a
asigura astfel stingerea obligaţiilor pentru toţi plătitorii aflaţi în compensare.
O singură absenţă a unei bănci plătitoare, aflată în imposibilitatea ca acesta să-şi
acopere datoriile faţă de sistemul de compensare, este suficientă pentru a distruge de fapt
cadrul structural dat. În asemenea împrejurări este necesar să se reconstituie o nouă
structură a compensării, prin eliminarea băncii sau a băncilor care nu au capacitatea de a
plăti.

TransFonD – Sistem naţional de plăţi

79
TransFondul este o societate care are în grijă încasările şi plăţile între bănci, trezoreria
statului şi alte instituţii financiare, transferuri de fonduri între băncile comerciale, între băncile
comerciale şi BNR, între băncile comerciale şi casele de compensaţii interbancare şi/sau
titularii conturilor de decontare autorizaţi de BNR, precum şi de decontare a acestora, în
numele şi pe contul BNR.
TransFondul este 100% privată şi este supravegheată de BNR, acţionarul semnificativ.
Societatea nu şi-a propus să facă profit, ci să creeze sistemul naţional de plăţi electronice şi
al caselor de compensare electronice. Acţionarii TFD sunt: BNR – 33,33% şi 28 bănci
comerciale cu sucursale în România.
Prin TFD este eliminată birocraţia în bănci şi se urmăreşte ca intervenţia umană să fie
cât mai mică, pentru a elimina fraudele, erorile, întârzierile. TransFonD va duce la
micşorarea de 3-4 ori a comisioanelor de operare existente în prezent.

5.3. Operaţiuni cu numerar


Mijloacele băneşti ale economiei sunt supuse în permanenţă unor mişcări determinate
de complexitatea fenomenelor şi proceselor economice care generează operaţii de încasări
şi plăţi. Acestea au loc cu ajutorul numerarului şi a banilor de cont. Deşi circulaţia
numerarului ocupă o pondere relativ redusă (mai puţin de 15%) în totalul circulaţiei băneşti
din cadrul economiei naţionale, operaţiile cu numerar efectuate de către bănci prezintă
importanţă deosebită, deoarece, prin respectarea strictă a disciplinei operaţiilor bancare cu
numerar se creează premisele asigurării echilibrului bănesc şi a stabilităţii monetare.

Primirea numerarului
Unităţile operative ale băncilor comerciale primesc în timpul programului operativ de
lucru, prin intermediul caselor de încasări, depunerile în numerar ale agenţilor economici şi
populaţiei, bancnotele uzate retrase din circulaţie, alte încasări.
Operaţiile de primire a numerarului prin casele de încasări se efectuează pe baza
următoarelor documente:
 foaie de vărsământ cu chitanţă;
 foaie de depunere;
 ordinul de încasare;
 borderoul însoţitor;
 documentele de casă emise de calculator.
80
Pentru depunerea numerarului la casele de încasări ale băncii de către clienţii persoane
juridice, în timpul programului operativ sau prelungit de lucru, se foloseşte ca document foaia
de vărsământ cu chitanţă. Pentru persoanele fizice, cele mai multe bănci comerciale folosesc
ca document de încasare a numerarului foaia de depunere sau alt document de casă emis
de calculator.
Cu ocazia primirii lor la ghişeu, foile de vărsământ se verifică de către ofiţerul de cont
(administratorul de cont) de la „front office” din punct de vedere al formei şi îndeosebi al
conţinutului, după care se înregistrează în jurnalul de casă. În urma efectuării acestei
operaţii, cele două file ale foii de vărsământ, semnate şi ştampilate de către ofiţerul de cont
se transmit la casierie, în vederea încasării sumelor pe care le conţin. Tehnic, numerarul este
preluat pe cupiuri, în ordinea descrescătoare a acestora, în pachete de cel mult 100 de
bucăţi, pe baza unei situaţii specifice numită monetar.
După preluarea numerarului de către casierul încasator, primul exemplar al foii de
vărsământ, respectiv chitanţa, se restituie depunătorului căruia îi serveşte ca dovadă a
depunerii sumelor şi ca act de casă în contabilitatea proprie, iar al doilea exemplar, respectiv
foaia de vărsământ propriu-zisă rămâne la casierie ca document de casă.
Pentru depunerile de numerar de către persoanele fizice şi din operaţiunile interne ale
băncii (restituiri de avansuri spre decontare neutilizate, depunerea numerarului rezultat din
vânzarea imprimatelor cu regim special, a cumpărării certificatelor de depozit etc.) se
foloseşte foaia de depunere, respectiv ordinul de încasare. Acestea se întocmesc de către
ofiţerul de cont de la ghişeu şi se înregistrează în jurnalul de casă.
În toate cazurile în care depunerea numerarului de către agenţii economici se face în
genţi sigilate, fie direct la ghişeele băncii, fie prin colectare cu maşina specială de transport a
valorilor bancare, se foloseşte ca document de depunere borderoul însoţitor.
În scopul simplificării operaţiilor de înregistrat în evidenţa contabilă, debitarea contului
„Casa” are la bază jurnalul de încasări, ceea ce permite ca aceasta să fie efectuată o singură
dată pe zi, la sfârşitul zilei operative.
De asemenea, la sfârşitul zilei operative, casierul de la casa de încasări totalizează
sumele primite de la depunători, pe ghişee, utilizând în acest scop actele de casă, după care
trece totalurile în situaţia încasărilor şi le confruntă cu totalurile înscrise în jurnalele de casă.
Această operaţiune are loc atât pentru verificarea exactităţii datelor, cât şi pentru confirmarea
primirii actelor de casă din ziua respectivă. Apoi, pentru confirmarea sumei încasate,
administratorii de conturi semnează situaţia încasărilor.

81
La închiderea casei, casierul încasator va preda şefului serviciului (biroului) casierie
situaţia încasărilor împreună cu documentele de casă, precum şi registrul de evidenţă a
numerarului preluat. Şeful serviciului (biroului) casierie va verifica, dacă numărul
documentelor de încasări primite corespunde cu numărul documentelor trecute în situaţia de
încasări. El va verifica dacă sumele trecute în situaţia încasărilor, pe grupe contabile,
corespund cu totalul numerarului (ca valoare) trecut în registrul formular al fiecărui casier
încasator, după care va semna această situaţie.

Eliberarea numerarului
Prin casele de plăţi se efectuează plăţi în numerar către clienţii băncii în timpul
programului de lucru stabilit. Operaţiile de eliberare a numerarului se efectuează pe baza
următoarelor documente:
 cec simplu;
 ordin de plată;
 foaie de retragere;
 documente de casă emise de calculator;
 cererea pentru răscumpărarea certificatelor de depozit;
 cambia şi biletul la ordin.
Întrucât, cu prilejul eliberării numerarului de către bancă se efectuează plăţi şi are loc o
creştere a numerarului în circulaţie, cu implicaţii directe asupra puterii de cumpărare a
populaţiei, se impune urmărirea necesităţii şi legalităţii sumelor solicitate şi, ca atare, un
control bancar autorizat. În caz contrar, există pericolul apariţiei în circulaţie a unei cantităţi
suplimentare de bani cu caracter inflaţionist, care duce la deprecierea unităţii monetare.
Pentru evitarea acestor aspecte, în momentul prezentării lor la ghişeu, cecurile simple se
verifică de către ofiţerul de cont, atât din punct de vedere al formei, urmărindu-se îndeosebi
să nu apară corecturi, ştersături sau spaţii neanulate după indicarea sumei în cifre şi litere,
cât şi sin punct de vedere al conţinutului operaţiilor de plăţi, pentru care băncile eliberează
numerar. Controlul din punct de vedere al conţinutului este foarte important, urmărindu-se
îndeosebi existenţa disponibilului necesar în contul clientului care solicită ridicarea
numerarului din bancă, scopul plăţii ş.a.
În condiţiile lipsei disponibilităţilor din contul clientului solicitator al numerarului, pe care
se bazează eliberarea de numerar, documentele de plată nu se onorează de către bancă şi
se restituie depunătorilor.
82
În vederea simplificării operaţiilor, determinate de creditarea contului „Casa”, practica
bancară indică înregistrarea în contabilitate, în cursul zilei operative, numai în jurnalul de
casă privind plăţile şi apoi la sfârşitul zilei se creditează o singură dată contul amintit.
După ce sumele ce urmează a fi eliberate în numerar se operează în cont, documentele
de plată se transmit de către ofiţerul (referentul) de ghişeu, casierului plătitor care, după
verificarea lor din punct de vedere al formei, completată cu verificarea identităţii
beneficiarului, eliberează acestuia numerarul solicitat. Suma în numerar eliberată este
înscrisă ca număr de bancnote, pe cupiuri, în ordine descrescătoare în monetar.
Pentru efectuarea plăţilor în numerar în cadrul operaţiunilor proprii ale băncilor, cum ar
fi: acordarea de avansuri în numerar propriului personal, răscumpărarea certificatelor de
depozit de către angajaţi, cumpărarea de valută etc. se foloseşte ca document de casă foaia
de retragere sau ordinul de plată. Acest din urmă document se mai utilizează şi pentru
înregistrarea în evidenţa contabilă a depunerii excedentului de numerar la sucursalele BNR
şi la redistribuirea numerarului între unităţile teritoriale.
La sfârşitul zilei operative, casierul plătitor verifică dacă sumele plătite pe baza
documentelor respective, împreună cu numerarul pe care îl are, corespund cu suma primită
de la casieria centrală la începutul zilei operative, după care întocmeşte situaţia plăţilor, pe
grupe. Aceasta se semnează de casierul plătitor şi ofiţerul de cont, după care sumele se
confruntă cu totalul jurnalelor de casă.
Pentru a putea face faţă plăţilor, casierul plătitor are la dispoziţia sa numerarul necesar,
preluat sub formă de avans de la serviciul tezaur şi casierie, la începutul zilei, la nivelul
prevederilor din graficul de încasări şi plăţi. Avansul primit iniţial se înregistrează la intrări, în
registrul de evidenţă al numerarului, iar plăţile efectuate în cursul zilei se înregistrează în
acelaşi registru, la ieşiri.
Situaţia plăţilor, împreună cu documentele de plată se predau de către casierul plătitor
şefului serviciului (biroului) casierie care le verifică pentru exactitate, confruntând totalul lor
cu evidenţa numerarului rezultată din registrul de casă ţinut de casier, după care
documentele respective se păstrează în dosarele de casă ale zilei respective.

83
5.4. Moneda electronică

VIVERE

VIVERE este un card de credit în lei, emis sub sigla MasterCard, cu utilizare naţională
şi internaţională destinat persoanelor fizice.
Prin cardul Vivere, BRD oferă o linie de credit cuprinsă între 800 – 20000 RON, la care
clienţii pot avea acces în funcţie de resursele financiare proprii.
Avantajele cardului VIVERE:
 la creditul utilizat pentru plata cumpărăturilor efectuate cu cardul VIVERE la
comercianţi clienţii au o perioadă cuprinsă între 25 – 55 de zile în care să-l ramburseze fără a
plăti dobândă;
 posesorii acestui card pot opta pentru rambursări minime lunare;
 comisionul este 0% pentru orice tranzacţie efectuată la comercianţii din
întreaga lume.
Utilizatorii cardului VIVERE au acces la un întreg pachet de servicii gratuite:
 asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, care
acoperă cheltuielile medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente);
 asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor, în România sau în
străinătate, cu mijloace de transport public (avion, tren);
 asistenţă voiaj: asistenţă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere
medicală după spitalizare sau tratament;
Accesul la aceste servicii este posibil prin simpla utilizare a cardului pentru achitarea
contravalorii cheltuielilor de călătorie. La aceste servicii clienţii BRD au acces 24 de ore din
84
24, apelând numărul de telefon specificat pe voucher-ul de asigurare pe care îl primesc o
dată cu cardul. Voucher-ul va atesta deţinerea de către posesorul cardului a respectivelor
asigurări.
 Asigurare specială de viaţă care acoperă riscul de deces, invaliditate totală sau
permanentă precum şi incapacitate totală sau permanentă de muncă;
 Servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică privind utilizarea cardului,
înlocuirea în 48 de ore a cardului pierdut sau furat şi primirea unui avans de numerar în
regim de urgenţă prin intermediul centrului specializat MasterCard;
 Reduceri pentru rezervările făcute în cadrul unor lanţuri hoteliere din
străinătate.

VISA Electron

Beneficiarii sunt persoane fizice peste 18 ani, pe baza cererii de emitere aprobată de
bancă – banca îşi rezervă dreptul de a refuza cererea de emitere.
Se utilizează în mediul electronic pe teritoriul României:
• pentru retragerea de numerar efectuată la ghişeele unităţilor bancare sau ATM-
urilor;
• pentru plăţi ale unor bunuri şi servicii furnizate de comercianţii care afişează marca
Visa;
• este un card de debit;
• are o perioadă de valabilitate de 2 ani;
• poate fi folosit atât pentru eliberare de numerar, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, de la
reţeaua naţională de bancomate, cât şi pentru cumpărare de bunuri şi servicii de la
comercianţii acceptanţi care au afişată marca Visa Electron;

85
• la cerere, posesorul cardului poate desemna un membru al familiei (rudă de gradul
I) căreia banca îi va atribui un card care va funcţiona pe acelaşi cont. Persoana desemnată
va avea propriul card, dar emis pe contul posesorului.
Avantajele cardului VISA Electron:
 Un mijloc de plată rapid, practic şi sigur;
 Independenţă şi libertate de mişcare;
 Fără comision la plăţile efectuate cu cardul la comercianţii acceptanţi;
 Dobândă bonificată în contul de card;
 Eliminarea riscurilor legate de transportul şi manipularea numerarului.

Maestro

Beneficiarii acestui tip de card sunt societăţile comerciale care au încheiat convenţie de
plată a salariilor cu banca şi salariaţii cu vârsta peste 18 ani care au semnat cerere de
emitere individual.
Acest tip de card poate fi utilizat numai în mediul electronic – automate bancare şi
terminale electronice de plăţi (ATM şi POS). Este utilizat pentru:
• retrageri de numerar efectuate la ghişeele unităţilor bancare şi ATM-urilor;
• plăţi ale unor bunuri şi servicii furnizate de comercianţii care afişează marca de
acceptare a cardurilor Maestro atât pe teritoriul României cât şi în afară cu respectarea
prevederilor Regulamentului valutar.
Perioada de valabilitate este de 2 ani de la data emiterii, cu posibilitatea reînnoirii
contractului, prin emiterea unui nou card.
Avantajele cardului Maestro:
 O linie de credit de 70% din valoarea salariului net, care poate fi extinsă în
anumite condiţii până la 3 salarii nete;
 Un mijloc de plată rapid, practic şi sigur;
 Acces internaţional;

86
 Fără comision la plăţile efectuate cu cardul la comercianţii acceptanţi;
 Dobândă bonificată în contul de card;
 Eliminarea riscurilor legate de transportul şi manipularea numerarului.

VISA Classic lei

VISA Classic este un card de credit emis în lei, utilizabil atât în ţară cât şi în străinătate
destinat persoanelor fizice.
Cu Visa Classic în lei posesorii beneficiază de o rezervă de lichidităţi disponibilă în orice
moment. Valoarea creditului este determinată în funcţie de resursele proprii.
Utilizatorii cardului VISA Classic în lei au acces la un întreg pachet de servicii gratuite:
 asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, care
acoperă cheltuielile medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente);
 asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor, în România sau în
străinătate, cu mijloace de transport public (avion, tren);
 asistenţă voiaj: asistenţă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere
medicală după spitalizare sau tratament;
Accesul la aceste servicii este posibil prin simpla utilizare a cardului pentru achitarea
contravalorii cheltuielilor de călătorie. La aceste servicii clienţii BRD au acces 24 de ore din
24, apelând numărul de telefon specificat pe voucher-ul de asigurare pe care îl primesc o
dată cu cardul. Voucher-ul va atesta deţinerea de către posesorul cardului a respectivelor
asigurări.
 Servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică privind utilizarea cardului,
înlocuirea în 48 de ore a cardului pierdut sau furat şi primirea unui avans de numerar în
regim de urgenţă prin intermediul centrului specializat Visa;
 Reduceri pentru rezervările făcute în cadrul unor lanţuri hoteliere din
străinătate.

87
Avantajele cardului VISA Classic în lei:
 O rezervă de bani pentru cheltuieli neprevăzute;
 Acces la banii din cont în mai mult de 150 de ţări, la peste 20 milioane de
magazine, 820.000 de bancomate şi 410.000 de bănci;
 Un mijloc de plată rapid, practic şi sigur;
 Fără comision la plăţile efectuate cu cardul la comercianţii acceptanţi;
 Dobândă bonificată în contul de card;
 Acces internaţional, fără nevoia de a procura asigurarea medicală
obligatorie pentru călătoriile în străinătate;
 Eliminarea riscurilor legate de transportul şi manipularea numerarului.

VISA Classic USD

VISA Classic USD este un card de debit emis în USD, utilizabil atât în ţară cât şi în
străinătate, destinat persoanelor fizice. Este un mijloc de plată recunoscut pretutindeni în
lume, destinat călătoriilor în ţară şi mai ales în străinătate.
Utilizatorii cardului VISA Classic USD au acces la un întreg pachet de servicii gratuite:
 asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, care
acoperă cheltuielile medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente);
 asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor, în România sau în
străinătate, cu mijloace de transport public (avion, tren);
 asistenţă voiaj: asistenţă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere
medicală după spitalizare sau tratament;
Accesul la aceste servicii este posibil prin simpla utilizare a cardului pentru achitarea
contravalorii cheltuielilor de călătorie. La aceste servicii clienţii BRD au acces 24 de ore din
24, apelând numărul de telefon specificat pe voucher-ul de asigurare pe care îl primesc o

88
dată cu cardul. Voucher-ul va atesta deţinerea de către posesorul cardului a respectivelor
asigurări.
 Servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică privind utilizarea cardului,
înlocuirea în 48 de ore a cardului pierdut sau furat şi primirea unui avans de numerar în
regim de urgenţă prin intermediul centrului specializat Visa;
 Reduceri pentru rezervările făcute în cadrul unor lanţuri hoteliere din
străinătate.
Avantajele cardului VISA Classic USD:
 Un control permanent asupra resurselor financiare pe durata deplasărilor în
străinătate;
 Un mijloc de plată rapid, practic şi sigur;
 Acces la contul în USD în mai mult de 150 de ţări, la peste 20 milioane de
magazine, 820.000 de bancomate şi 410.000 de bănci;
 Comision zero la plăţile efectuate cu cardul la comercianţii acceptanţi în
România;
 Dobândă bonificată în contul de card;
 Eliminarea riscurilor legate de transportul şi manipularea numerarului.

MasterCard Standard în EUR

MasterCard Standard în EUR este un card de debit emis în EUR, utilizabil atât în ţară
cât şi în străinătate, destinat persoanelor fizice. Este un mijloc de plată recunoscut
pretutindeni în lume, destinat călătoriilor în ţară, în străinătate şi mai ales în Europa.

89
Utilizatorii cardului MasterCard Standard în EUR au acces la un întreg pachet de servicii
gratuite:
 asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, care
acoperă cheltuielile medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente);
 asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor, în România sau în
străinătate, cu mijloace de transport public (avion, tren);
 asistenţă voiaj: asistenţă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere
medicală după spitalizare sau tratament;
Accesul la aceste servicii este posibil prin simpla utilizare a cardului pentru achitarea
contravalorii cheltuielilor de călătorie. La aceste servicii clienţii BRD au acces 24 de ore din
24, apelând numărul de telefon specificat pe voucher-ul de asigurare pe care îl primesc o
dată cu cardul. Voucher-ul va atesta deţinerea de către posesorul cardului a respectivelor
asigurări.
 Servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică privind utilizarea cardului,
înlocuirea în 48 de ore a cardului pierdut sau furat şi primirea unui avans de numerar în
regim de urgenţă prin intermediul centrului specializat MasterCard;
 Reduceri pentru rezervările făcute în cadrul unor lanţuri hoteliere din
străinătate.
Avantajele cardului MasterCard Standard în EUR sunt:
 Un control permanent asupra resurselor financiare pe durata deplasărilor în
Europa şi în alte zone ale lumii;
 Un mijloc de plată rapid, practic şi sigur;
 Acces rapid la contul în EUR, la sute de mii de bancomate şi milioane de
comercianţi acceptanţi din toată lumea;
 Comision zero la plăţile efectuate cu cardul la comercianţii acceptanţi;
 Dobândă bonificată în contul de card;
 Eliminarea riscurilor legate de transportul şi manipularea numerarului.

MasterCard Gold

90
MasterCard Gold este un card de credit în lei sau în EUR, recunoscut în întreaga
lume. Este destinat persoanelor fizice cu potenţial financiar ridicat.
Cardul MasterCard Gold oferă posesorilor săi o linie de credit cuprinsă între 3.000 şi
10.000 EUR (echivalent în lei) în cazul MasterCard Gold în lei sau între 5.000 şi 10.000 EUR
pentru MasterCard Gold în EUR, accesul fiind în funcţie de resursele financiare proprii.
Utilizatorii cardului MasterCard Gold au acces la un întreg pachet de servicii gratuite:
 Servicii de asistenţă de voiaj: obţinerea de informaţii utile privind călătoria în
care urmează să plece, recuperarea şi transmiterea bagajelor ajunse la o destinaţie eronată,
avansuri de fonduri etc.
 Servicii de asistenţă medicală: avansuri pentru cheltuieli medicale,
asigurarea cazării pe perioada de convalescenţă etc.
 Servicii de asistenţă legală: asigurarea reprezentării legale, suportarea
cheltuielilor juridice etc.
 Servicii de asistenţă personală: rezervarea de bilete la diferite spectacole
etc.
 Asigurare în cazul pierderii / întârzierii bagajelor înregistrate sau a cursei
aeriene;
 Asigurare în cazul anulării călătoriei;
 Asigurarea cheltuielilor medicale şi de spitalizare;
 Asigurare în cazul unui accident petrecut pe parcursul deplasărilor în
străinătate;
 Asigurare de răspundere civilă.
Accesul la aceste servicii este posibil prin simpla utilizare a cardului pentru achitarea
contravalorii cheltuielilor de călătorie. La aceste servicii clienţii BRD au acces 24 de ore din
24, apelând numărul de telefon specificat pe voucher-ul de asigurare pe care îl primesc o

91
dată cu cardul. Voucher-ul va atesta deţinerea de către posesorul cardului a respectivelor
asigurări.
 Servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică privind utilizarea cardului,
înlocuirea în 48 de ore a cardului pierdut sau furat şi primirea unui avans de numerar în
regim de urgenţă prin intermediul centrului specializat MasterCard;
 Reduceri pentru rezervările făcute în cadrul unor lanţuri hoteliere din
străinătate.
Avantajele cardului MasterCard Gold sunt:
 Recunoaştere, distincţie şi servicii la cele mai înalte standarde de calitate;
 Un mijloc de plată rapid, practic şi sigur;
 Acceptare globală în condiţii preferenţiale;
 Comision zero la plăţile efectuate cu cardul la comercianţii acceptanţi;
 Dobândă bonificată în contul de card.

VISA Business în lei

VISA Business în lei este un card de debit emis în lei, utilizabil atât în ţară cât şi în
străinătate destinat persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate.
Cu cardul Visa Business în lei posesorii au un control mai bun asupra modului în care
au fost efectuate cheltuielile în interes de serviciu de către colaboratorii lor.
În plus aceştia economisesc timp prin eliminarea avansurilor în numerar pentru cheltuielile de
deplasare şi protocol.
Utilizatorii cardului VISA Business în lei au acces la un întreg pachet de servicii gratuite:
 asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, care
acoperă cheltuielile medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente);

92
 asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor, în România sau în
străinătate, cu mijloace de transport public (avion, tren);
 asistenţă voiaj: asistenţă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere
medicală după spitalizare sau tratament;
 asigurare în cazul întârzierii bagajelor sau a cursei aeriene;
 asistenţă legală în cazul unui accident petrecut pe durata deplasării în
străinătate.
Accesul la aceste servicii este posibil prin simpla utilizare a cardului pentru achitarea
contravalorii cheltuielilor de călătorie. La aceste servicii clienţii BRD au acces 24 de ore din
24, apelând numărul de telefon specificat pe voucher-ul de asigurare pe care îl primesc o
dată cu cardul. Voucher-ul va atesta deţinerea de către posesorul cardului a respectivelor
asigurări.
 Servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică privind utilizarea cardului,
înlocuirea în 48 de ore a cardului pierdut sau furat şi primirea unui avans de numerar în
regim de urgenţă prin intermediul centrului specializat Visa;
 Reduceri pentru rezervările făcute în cadrul unor lanţuri hoteliere din
străinătate.
Avantajele cardului VISA Business în lei sunt următoarele:
 Urmărirea eficientă a cheltuielilor de deplasare şi protocol;
 Simplificarea gestiunii prin eliminarea avansurilor în numerar;
 Alimentarea rapidă a contului;
 Extras de cont detaliat: individual sau consolidat;
 Un mijloc de plată sigur şi comod, utilizabil 24 ore din 24, 7 zile din 7
oriunde în lume;
 Eliminarea riscurilor legate de deţinerea de numerar;
 Eliminarea plăţilor din bugetul personal pentru acoperirea cheltuielilor
neprevăzute apărute pe parcursul deplasărilor în interes de serviciu.

VISA Business în USD

93
VISA Business în USD este un card de debit emis în USD, utilizabil atât în ţară cât şi în
străinătate destinat persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate.
Cu cardul Visa Business în USD posesorii au un control mai bun asupra modului în care
au fost efectuate cheltuielile în interes de serviciu de către colaboratorii lor.
În plus aceştia economisesc timp prin eliminarea avansurilor în numerar pentru cheltuielile de
deplasare şi protocol.
Utilizatorii cardului VISA Business în USD au acces la un întreg pachet de servicii
gratuite:
 asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, care
acoperă cheltuielile medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente);
 asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor, în România sau în
străinătate, cu mijloace de transport public (avion, tren);
 asistenţă voiaj: asistenţă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere
medicală după spitalizare sau tratament;
 asigurare în cazul întârzierii bagajelor sau a cursei aeriene;
 asistenţă legală în cazul unui accident petrecut pe durata deplasării în
străinătate.
Accesul la aceste servicii este posibil prin simpla utilizare a cardului pentru achitarea
contravalorii cheltuielilor de călătorie. La aceste servicii clienţii BRD au acces 24 de ore din
24, apelând numărul de telefon specificat pe voucher-ul de asigurare pe care îl primesc o
dată cu cardul. Voucher-ul va atesta deţinerea de către posesorul cardului a respectivelor
asigurări.
 Servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică privind utilizarea cardului,
înlocuirea în 48 de ore a cardului pierdut sau furat şi primirea unui avans de numerar în
regim de urgenţă prin intermediul centrului specializat Visa;

94
 Reduceri pentru rezervările făcute în cadrul unor lanţuri hoteliere din
străinătate.
Avantajele cardului VISA Business în USD sunt:
 Urmărirea eficientă a cheltuielilor de deplasare şi protocol;
 Simplificarea gestiunii prin eliminarea avansurilor în numerar;
 Alimentarea rapidă a contului;
 Extras de cont detaliat: individual sau consolidat;
 Un mijloc de plată sigur şi comod, utilizabil 24 ore din 24, 7 zile din 7
oriunde în lume;
 Eliminarea riscurilor legate de deţinerea de numerar;
 Eliminarea plăţilor din bugetul personal pentru acoperirea cheltuielilor
neprevăzute apărute pe parcursul deplasărilor în interes de serviciu.

MasterCard Business EUR

MasterCard Business EUR este un card de debit emis în EUR, utilizabil atât în ţară cât
şi în străinătate destinat persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate.
Cu cardul MasterCard Business în EUR posesorii au un control mai bun asupra
modului în care au fost efectuate cheltuielile în interes de serviciu de către colaboratorii lor.
În plus aceştia economisesc timp prin eliminarea avansurilor în numerar pentru cheltuielile de
deplasare şi protocol.
Utilizatorii cardului MasterCard Business în EUR au acces la un întreg pachet de servicii
gratuite:
 asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, care
acoperă cheltuielile medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente);

95
 asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor, în România sau în
străinătate, cu mijloace de transport public (avion, tren);
 asistenţă voiaj: asistenţă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere
medicală după spitalizare sau tratament;
Accesul la aceste servicii este posibil prin simpla utilizare a cardului pentru achitarea
contravalorii cheltuielilor de călătorie. La aceste servicii clienţii BRD au acces 24 de ore din
24, apelând numărul de telefon specificat pe voucher-ul de asigurare pe care îl primesc o
dată cu cardul. Voucher-ul va atesta deţinerea de către posesorul cardului a respectivelor
asigurări.
 Servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică privind utilizarea cardului,
înlocuirea în 48 de ore a cardului pierdut sau furat şi primirea unui avans de numerar în
regim de urgenţă prin intermediul centrului specializat MasterCard;
 Reduceri pentru rezervările făcute în cadrul unor lanţuri hoteliere din
străinătate.
Avantajele cardului MasterCard Business în EUR sunt:
 Urmărirea eficientă a cheltuielilor de deplasare şi protocol;
 Simplificarea gestiunii prin eliminarea avansurilor în numerar;
 Alimentarea rapidă a contului;
 Extras de cont detaliat: individual sau consolidat;
 Un mijloc de plată sigur şi comod, utilizabil 24 ore din 24, 7 zile din 7
oriunde în lume;
 Eliminarea riscurilor legate de deţinerea de numerar;
 Eliminarea plăţilor din bugetul personal pentru acoperirea cheltuielilor
neprevăzute apărute pe parcursul deplasărilor în interes de serviciu.

Cărţi de credit şi cărţi de debit


Credit cardul (cartea de credit) indică faptul că deţinătorului i-a fost deschisă o linie de
credit care îi permite să achiziţioneze bunuri şi servicii şi/sau numerar, în limita unui plafon
stabilit în prealabil. Credit cardul se emite titularului în baza unui cont bancar deschis în acest
scop. Particularitatea credit cardului este faptul că permite titularului să efectueze plăţi chiar

96
dacă nu are disponibilităţi în contul său. În contractul care s-a încheiat între client şi bancă se
specifică plafonul limită (linia de credit) în cadrul căreia banca îi va credita.

Debit cardul (cartea de debit) permite ca deţinătorului său să îi fie debitată, în mod
direct, contravaloarea bunurilor, serviciilor achiziţionate şi/sau numerarului folosit (prin ATM)
pe seama fondurilor din contul său. Debit cardul se emite în baza unui cont bancar al
clientului – titular al cardului. Este folosit asemănător numerarului, în sensul că titularul poate
efectua plăţi în limita disponibilităţilor băneşti din contul său. Utilizarea debit cardurilor nu
presupune circulaţia nici unui document pe suport hârtie. Debitarea creditului titularului se
efectuează simultan cu creditarea contului magazinelor sau institutelor care acceptă ca
instrument de plată debit carduri.

POS

97
Modulul POS este destinat înregistrării şi procesării tranzacţiilor efectuate în cadrul
activităţilor de vânzare cu amănuntul, punând la dispoziţie facilităţi pentru înregistrarea,
centralizarea şi urmărirea vânzărilor companiei prin bonuri fiscale, în unităţi de tip
supermarket, minimarket, magazin, restaurant, unitate prestatoare de servicii, chioşc etc.

Sistemul permite tipărirea bonurilor fiscale cu ajutorul unui aparat fiscal omologat, care
îndeplineşte toate cerinţele legislative:
• înregistrarea livrării de bunuri sau prestări de servicii concomitent cu calculul taxei pe
valoarea adăugată aferente, cu specificarea nivelului de cotă de taxa pe valoarea adăugată
pentru fiecare operaţiune sau a faptului că operaţiunea nu este supusă taxării;
• posibilitatea de corecţie a erorilor numai înainte de emiterea bonului fiscal. Corectarea
unei erori sau anularea unei vânzări se evidenţiază pe bon şi se poate efectua numai cu
condiţia ca valoarea totală a acestuia să nu devină negativă;

Modulul permite emiterea de rapoarte fiscale periodice pe anumite perioade sau pe


întreaga perioadă de utilizare a memoriei fiscale prin obţinerea datelor de raportare pentru
perioada solicitată din memoria fiscală şi calcularea totalurilor pentru perioada raportată.

Modulul oferă posibilitatea vizualizării tuturor bonurilor fiscale emise, chiar şi după
închiderea fiscală a zilei.

Procesarea unei astfel de tranzacţii constă în înregistrarea documentului propriu-zis,


actualizarea automată a stocurilor şi generarea automată a tranzacţiilor contabile asociate
documentelor.

Pentru a creşte viteza de operare interfaţa permite selectarea produselor atât pe baza
codurilor de bare existente pe produse cât şi a id-ului de produs. În plus, numărul bonului,
data acestuia şi casa pe care se face bonul sunt propuse automat. În cazul produselor cu
preţ unic acesta se propune automat, operatorul având doar sarcina de a completa
cantitatea.

98
Display-ul client permite vizualizarea produselor pe măsură ce acestea sunt introduse în
documentul bon fiscal precum şi a preţurilor şi a totalului de plată. Documentul bon fiscal nu
este funcţional fără imprimanta fiscală şi afişorul client conectate corespunzător.

Reţeaua de bancomate BRD

99
În România:

În Iaşi:

Tip Ag BRD Alexandru cel Bun Tip Ag BRD Campus


Adresa bd Alexandru cel Bun, nr 34, bl H2, parter Adresa Bd Mangeron 71
Deschis 24/24 Deschis 24/24
Servicii oferite Servicii oferite
Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si
Romtelecom Romtelecom

100
Tip Ag BRD Conta Deschis 24/24
Adresa Bd Independentei 9-11 Servicii oferite
Deschis 24/24 Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si
Servicii oferite Romtelecom

Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si Tip CENTRU COMERCIAL
Romtelecom Adresa Str. Sf. Lazar 53
Tip Ag BRD Copou Deschis 24/24
Adresa Bd Carol 8 Servicii oferite
Deschis 24/24 Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si
Servicii oferite Romtelecom

Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si Tip COMPLEX TUDOR VLADIMIRESCU
Romtelecom Adresa Bd. Tudor Vladimirescu, Camin Studentesc T17
Tip Ag BRD Pacurari Deschis 24/24
Adresa sos Pacurari nr 145 Servicii oferite
Deschis 24/24 Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si
Servicii oferite Romtelecom

Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si Tip Farm. Aris
Romtelecom Adresa Sos. Nicolina nr. 19, bl. 952, parter
Tip Ag BRD Podu Ros Deschis 24/24
Adresa bd Socola 1 Servicii oferite
Deschis 24/24 Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si
Servicii oferite Romtelecom

Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si Tip Farm. Iassyfarm Tatarasi
Romtelecom Adresa Str. Vasile Lupu nr. 83, parter
Tip Ag BRD Tatarasi Deschis 24/24
Adresa str V Lupu 83, bl D1 Servicii oferite
Deschis 24/24 Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si
Servicii oferite Romtelecom

Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si Tip IASICONF SA
Romtelecom Adresa Str. Chi[in\ului 26
Tip BRD ANASTASIE . PANU Deschis 24/24
Adresa str.Stefan cel Mare nr.53 Servicii oferite
Deschis 24/24 Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si
Servicii oferite Romtelecom

Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si Tip LACTIS SA
Romtelecom Adresa Bdul Independentei nr 14
Tip BRD IASI Deschis 24/24
Adresa str.Atanasie Panu nr.1B-2A Servicii oferite
Deschis 24/24 Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si
Servicii oferite Romtelecom

Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si Tip Libraria nr.12
Romtelecom Adresa Garii nr.23-24
Tip BRD IASI Deschis 24/24
Adresa Str. Atanasie Panu nr.1B-2A Servicii oferite
Deschis 24/24 Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si
Servicii oferite Romtelecom

Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si Tip Magazin SUPER MERCATO
Romtelecom Adresa Str. Nicolina, nr.1, bl. F1, parter
Tip BRD Ag. Independentei (sediu nou) Deschis 24/24
Adresa P-ta Unirii nr. 2, bl. B10 Servicii oferite

101
Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si Deschis 24/24
Romtelecom Servicii oferite
Tip SC Inproiect SRL Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si
Adresa Sos. Pacurari nr. 22, parter Romtelecom
Deschis 24/24 Tip UNIV.I. CUZA
Servicii oferite Adresa Blvd. Carol 11
Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si Deschis 24/24
Romtelecom Servicii oferite
Tip SC Racom SRL Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si
Adresa bd Al cel Bun 51, bl Y2, parter Romtelecom
Deschis 24/24 Tip Univ de Stiinte Agricole
Servicii oferite Adresa aleea Sadoveanu 5
Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si Deschis 24/24
Romtelecom Servicii oferite
Tip Supermarket Billa Consultare sold, Retragere numerar, Efectuare plati Connex ,Orange si
Adresa Str.Arcu, I.29 Romtelecom

CAPITOLUL 6

MARKETINGUL BANCAR

6.1. Politica de marketing la nivel de produs şi serviciu bancar

102
În domeniul bancar problema dezvoltării de noi servicii şi produse ocupă un loc central
în condiţiile intensificării concurenţei şi a luptei tot mai acerbe pentru păstrarea şi/sau lărgirea
segmentului de piaţă.
Preocupările pentru introducerea de noi produse şi servicii bancare urmăresc să
satisfacă cât mai bine cerinţele clienţilor, în condiţii de operativitate, cost şi calitate
superioare faţă de cele ale concurenţei; asigurarea unei game de produse şi servicii
comparativ cu cele prestate de alte unităţi bancare din ţară şi din străinătate; promovarea de
către bancă a unor soluţii, în vederea oferirii unor produse sau servicii specializate, care se
adresează unor anumite categorii de clienţi; combinarea, completarea sau adaptare unor
elemente ale produselor sau serviciilor de bază, care să facă posibilă o îmbunătăţire a
perioadei de timp oferite, preţului de contractare sau a complexităţii acestora.
În ultimul timp, BRD s-a axat foarte mult pe atragerea, printre clienţii săi, a
adolescenţilor şi a tinerilor, oferindu-le produse şi servicii special create pentru ei:
• Pachetul SPRINT care cuprinde:
- cardul internaţional de retragere numerar de la ATM-uri SPRINT;
- contul de economii ATUSPRINT.

• Card bancar cu facilităţi "studenţeşti", Cardul 10 ;


• Cardul BRD - ISIC - card internaţional cu facilităţi studenţeşti si program internaţional
de reduceri ;
• Creditul 10 un credit de nota 10 pentru finanţarea cheltuielilor "studenţeşti" ;
• BRD-NET gestionarea conturilor deţinute la BRD via Internet ;
• Creditul StudentPlus, soluţia perfecta pentru o cariera strălucită ;

Cel mai cunoscut şi mai utilizat produs creat pentru tineri de BRD – Groupe Société
Générale este Cardul 10, cu ajutorul căruia:
- Beneficiezi de o mulţime de servicii bancare gratuite;

- Poţi sa-ti plăteşti cumpărăturile in toate magazinele unde vezi sigla


- Poţi retrage numerar: ai acces la banii tai 24h/24, 7 zile/7 prin reţeaua de ATM-uri ale BRD;
- Eşti independent financiar si ai libertate de mişcare.
Mai mult decât atât, BRD organizează în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2005,
Campania VISA: Jocurile Olimpice de Iarnă Torino 2006 !

103
Poţi fi câstigătorul uneia dintre cele 3 excursii de două persoane la Jocurile Olimpice de
Iarnă Torino 2006.
Mai mult chiar...
Participând la aceasta promoţie ai ocazia unica de a câştiga si multe alte premii!

- 10 echipamente de schi
- 15 genţi de voiaj
- 50 de seturi cana si termos

In plus: Comision 0% la orice cumpărătură plătită cu cardul!

În prezent, BRD-GSG emite, în ediţie limitată – până la 31 decembrie 2005, o colecţie


de carduri unice în lume şi cu o mulţime de premii extraordinare. Cardurile sunt unice
deoarece au imprimate pe faţa lor 3 dintre cei mai mari sportivi ai României, respectiv: Nadia
Comăneci, Ilie Năstase şi Gheorghe Hagi. În ceea ce priveşte premiile, acestea sunt foarte
atractive, printre care marele premiu de 50 000 de EURO, 20 de excursii la Campionatul
European de Gimnastică 2006,20 de excursii la Campionatul Mondial de Fotbal – Germania
2006 etc. Aceste carduri sunt:

MasterCard in Euro - Design Ilie Năstase

MasterCard in Euro - Design Nadia Comăneci

MasterCard in Euro - Design Gheorghe Hagi

Visa Classic in Lei - Design Ilie Năstase

Visa Classic in Lei - Design Nadia Comăneci

Visa Classic in Lei - Design Gheorghe Hagi

Studiile de marketing au arătat că un serviciu bancar de bună calitate are câteva


elemente caracteristice: eficienţa personalului şi a sistemelor / procedurilor băncii; calităţile
personale ale angajaţilor şi persoanelor din conducere ale băncii; sprijinul acordat de bancă
şi flexibilitatea acestuia.
În ultimul an, BRD a înregistrat o creştere semnificativă în acest sens, mai ales în ceea
ce priveşte procedurile băncii, care s-au simplificat considerabil. De asemenea, asistăm la o
creştere a numărului de servicii bancare puse la dispoziţie de BRD. De menţionat aici

104
serviciile de E-banking, care simplifică cu mult procedurile bancare şi permite clienţilor băncii
să menţină o legătură directă cu aceasta.
Un alt serviciu oferit de BRD este serviciul de consultanţă pentru persoanele juridice
care vor să facă o investiţie. Investment banking oferă consultanţă în domenii precum:
dezvoltarea firmei, cedarea firmei sau operaţiuni legate de capitalul societăţii. În acest mod
banca câştigă clienţi valoroşi-persoane juridice, care vor dori o cooperare de lungă durată.

6.2. Politica de marketing studiată la nivel instituţional de poziţionare


a băncii pe piaţa bancară

BRD se bucură în prezent de o imagine bună de marcă şi tradiţie pe piaţa românească.


BRD – Groupe Société Générale este cea mai importantă bancă privată si a doua bancă din
România, având a doua capitalizare bursiera la Bursa de Valori Bucureşti (peste 2 miliarde €
în martie 2005). Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari
grupuri bancare din zona euro.

BRD este o bancă globală, având o ofertă variată de produse şi servicii, ce au menirea
să satisfacă varietatea cerinţelor clienţilor.

Strategia BRD se integrează în strategia globală a Grupului Société Générale care


constă în special în dezvoltarea reţelei bancare din Europa Centrală şi de Sud-Est. În acest
sens, BRD - Groupe Société Générale îşi va urmări politica de investiţii susţinute în vederea
adaptării dispozitivului său comercial, realizării la scară largă a procesărilor şi lărgimii gamei
sale de produse şi servicii.

Direcţiile principale de dezvoltare ale Băncii sunt:

- Banca persoanelor fizice ( mai mult de 1.360.000 de clienţi persoane fizice în anul
2005);
- Banca întreprinderilor ;
- Banca de investiţii;

Principalele obiective ale dezvoltării BRD sunt:

105
- Adaptarea organizării si a metodelor la strategia clienţilor ;
- Creşterea selectiva a activelor;
- Inovaţia ;
- Reducerea coeficientului de exploatare;
- Rentabilitate durabilă
Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului sau de comerţ pe aceste pieţe, în
cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clienţii săi. Strategia sa de dezvoltare
durabila este fondata pe cele 3 valori comune tuturor entităţilor Grupului Société Générale:
profesionalismul, inovaţia si spiritul de echipă.

În anul 2005, BRD a reuşit să-şi realizeze următoarele obiective:


1. ŞI-A ACCELERAT DEZVOLTAREA COMERCIALĂ
Anul 2004 2005 Trend
Venit net bancar 8.080 11.046 +25 %
Cheltuieli generale -4.247 -5.277 +14 %
Rezultat brut din 3.833 5.769 +38 %
exploatare
Cost net al riscului - 769 - 718 -15 %
Impozit -1.100 -1.350 -10%
Rezultat net 2.437 3.701 +39 %

”Evoluţia comparativă pe anii 2004 – 2005


“ miliarde lei

2. A DEMONSTRAT CAPACITATEA SA DE A OBŢINE O RENTABILITATE


CONSTANTĂ PE TERMEN MEDIU
3. ACŢIONARII PROFITĂ DIN PLIN DE REZULTATELE OBŢINUTE

BRD - Groupe Société Générale este un actor important al vieţii din comunitate, nu
numai prin ancorarea sa la economia naţională, ci si prin sponsorizările acordate diferitelor
domenii din viata socială, culturală si sportivă romanească.
Implicarea sa în aceste activităţi nu face decât să-i sporească notorietatea şi să-i
crească prestigiul, recunoscut, de altfel şi pe plan internaţional.
Euromoney Magazine" a acordat BRD - Groupe Société Générale premiul "Best Bank in
Romania".. Potrivit " Euromoney ", banca a câştigat distincţia datorita performantelor obţinute
106
în 2005, un an marcat de obţinerea unor rezultate financiare excelente, in special a unui
profit net mai mare cu 55% fată de cel obţinut in anul anterior, si a unuia dintre cele mai
ridicate niveluri ale ROE din regiune, 30%.

Capitolul 7
TEHNICA Şl EVIDENŢA OPERAŢIUNILOR DE
CREDITARE BANCARĂ

7.1 Principiile de creditare


Acordarea creditelor se realizează numai cu respectarea reglementărilor legale în
vigoare, a documentelor normative interne şi a componentelor interne de aprobare.
Creditele se acordă în moneda locală şi în toate devizele cotate de către Banca
Naţională a României, în condiţiile de cost de către Comitetul de Direcţie al Băncii. Deviza
unui, credit se stabileşte în funcţie de cererea clientului, luând în considerare specificul
activităţii acestuia şi riscul de schimb subadiacent.
107
Preţul creditului (dobândă sau comision de emitere/risc) se stabileşte de către
bancă, prin negociere cu clientul şi reprezintş remunerarea băncii pentru riscul asumat, în
funcţie de tipul creditului şi de beneficiar, preţul poate fi indexabil, compus dintr-o referinţă
locală sau internaţională (benchmark) plus o marjă exprimată în procente, fix pe o anumită
perioadă, revizuibil la discreţia băncii, un procent din valoarea creditului, în plus faţă de
acest preţ de bază, banca mai percepe şi alte comisioane pentru anumite tipuri de credite :
de analiză dosar, de gestiune, de neutralizare, etc.
La acordarea creditelor, BRD analizează şi respectă reglementările legale privind
expunerea băncii faţă de client şi faţă de grupul din care face parte clientul. Principiile care
trebuie să primeze în activitatea personalului implicat în acordarea creditelor sunt:
• Prudenta: întreaga analiză de credit va avea în vedere principiul prudenţei bancare, în
ceea ce priveşte analiza cotrapartidei, a documentaţiei de credit şi a garanţiilor oferite.
• Responsabilitatea: fiecare persoană implicată în circuitul de aprobare al unui dosar de
credit va analiza cu maxima responsabilitate necesitatea creditului respectiv, precum şi
riscurile asumate de bancă prin acel credit. Responsabilitatea se manifestă şi printr-o
atitudine constructivă şi flexibilă faţă de cererile clienţilor, fără a pune însă în pericol
poziţia de risc a băncii. Responsabilitatea este individuală şi se asumă prin semnarea
propunerii de credit.
• Bunul simt: va guverna toate deciziile de creditare, orice dosar de credit va fi constituit
numai după ce contrapartida este îndeajuns studiată pentru a nu pune în pericol poziţia de
risc a băncii sau a-i prejudicia buna reputaţie (Cunoaşte-ti clientul), precum şi pentru a
determina cea mai bună combinaţie de facilităţi de credit necesară pentru buna funcţionare a
respectivei contrapartide.
• Rigurozitatea: toate propunerile de credit se fac în formă scrisă şi cuprind toate
elementele/piesele scrise necesare pentru luarea unei decizii. Punerea la dispoziţie a
creditelor se face numai după îndeplinirea tuturor condiţiilor menţionate în decizia de
aprobare şi după semnarea contractului de credit şi înregistrarea garanţiilor.
• Rentabilitatea: decizia de creditare se ia în funcţie de rentabilitatea globală a
operaţiunilor clientului.
Creditul în special cel către persoanele juridice, va constitui numai o baza
pentru obţinerea şi întreţinerea de rulaje ale conturilor comerciale.
Principii şi clauze generale privind contractul de credit:
1. Contractul de credit este actul încheiat între bancă şi împrumutat prin care
se materializează acordul de voinţă între cele două părţi.
108
2. Condiţii de încheiere a contractelor de credit.
După acordarea creditelor potrivit competenţelor, banca împreună cu solicitantul, vor
proceda la încheierea contractului de credit.
Contractul de credit are valoare de model, clauzele putând fi negociate de către părţile
semnatare, răspunderea pentru eventualele prejudicii aduse băncii fiind în sarcina
semnatarilor.
În fiecare unitate a băncii se va înfiinţa un registru unic de evidenţă a contractelor de
credit care să cuprindă: creditul curent, care va fi numărul contractului de credit, data
încheierii contactului, valoarea creditului acordat, obiectul creditului, perioada de creditare,
dobânda, comisioanele privind acordarea şi gestionarea creditului.
Contractul de credit se întocmeşte în 3 exemplare, a căror destinaţie este următoarea:
- două exemplare împreună cu originalul poliţelor de asigurare, se păstrează la
conducerea unităţii într-un fişet special cu această destinaţie, constituind portofoliu de
contracte de credite al unităţii bancare respective;
- un exemplar se predă împrumutatului care va semna de primire pe exemplarul
băncii.
Cele trei exemplare ale contractului de credit sunt originale, având fiecare în parte
aceeaşi putere juridică.
Contractul de credit se semnează de reprezentanţii autorizaţi ai băncii, de consilierul
juridic indiferent de competenţa de aprobare a creditului şi de reprezentanţii legali ai
împrumutatului.
Fiecare filă din contractul de credit, inclusiv anexele la acesta, vor fi ştampilate şi
semnate de directorul băncii şi reprezentanţii legali ai împrumutatului, în situaţia în care
împrumutaţii sunt unităţi subordonate din cadrul regiei autonome sau societăţi comerciale şi nu
au delegate competenţe de a contracta credite acestea vor fi semnate de reprezentanţii
autorizaţi ai regiei sau societăţile respective.
În contractele de credit nu se admit modificări, ştersături, clauze contractuale care nu
fac obiectul contractului respectiv, care pot conduce la interpretări eronate sau la
pierderea drepturilor băncii ce decurg din contract.
Orice modificare ulterioară a clauzelor unui contract de credit se va putea face pe
baza unui act adiţional. Acesta se încheie în 2 exemplare, utilizând aceleaşi proceduri cu
privire la modul de întocmire, semnare şi păstrare ca şi în cazul contractului de credit.

109
Este interzisă acordarea efectivă a unor sume din creditul aprobat, fără încheierea
prealabilă a contractului de credit între bancă şi împrumutat şi constituirea garanţiilor potrivit
aprobării.
3. Clauze specifice:
În contractele de creditare care se încheie de bancă cu clienţii săi pe lângă clauzele
general valabile, se vor putea introduce condiţii puse la aprobare şi alte clauze negociate cu
împrumutatul, din care să rezulte clar toate condiţiile respectivelor tranzacţii şi care să conducă
la diminuarea riscului.
În contractul de credit cu societăţile de leasing, se va prevedea o clauză conform
căreia, plata ratelor de leasing de către utilizator va fi efectuată numai prin contul curent al
locatorului deschis la BDD-GSG.

7.2. Clasificarea creditelor


Creditele Ipăncii se clasifică în conformitate cu instrucţiunile specifice, în funcţie de
cantitatea contrapartidei (reprezintă un client care beneficiază de un credit din partea băncii) şi
de serviciul datoriei, astfel:
Credite sănătoase: către contrapartide cu un bun nivel financiar şi cu serviciul
datoriei corect:
Credite sensibile: către clienţi cu structura financiară dezechilibrată, afacere în
declin, dar cu un serviciu al datoriei corespunzător.
Credite neperformante: credite către clienţi cu indicatori de performanţă financiară
degradaţi, care pot genera pierderi pentru bancă, în această categorie vor intra obligatoriu
credite cu un serviciu al datoriei mai mare de 45 zile şi cele pentru care a fost iniţiată
procedura juridică împotriva clientului.
În cazul creditelor pentru persoanele fizice asigurate pentru riscul de neplată, predarea
în gestiune a creditelor neperformante se face în 115 zile. Pentru creditele pe cârduri
bancare, creditele neperformante sunt credite cu un serviciu al datoriei mai mare de 90 zile şi
se vor urmări prin acţiunile specifice conform instrucţiunilor specifice.

7.3. Operaţiuni de credit:


1. Credite pentru persoane juridice:
1.1. Credite pentru comerţul intern:
a) Credite de trezorerie:
110
Avansuri punctuale tehnice legate de circuitul de decontare al viramentelor locale şi
internaţionale. Acestea se acordă în baza încasărilor prin ordine de plată, confirmate de
către banca emitentă.
Avansuri punctuale în baza unor creanţe comerciale (cecuri, bilete la ordin sau
facturi acceptate la plată).
Credite pe contract - acordate în baza unor contracte ferme ale clientului, cu termene
de livrare şi sume precise.
Scontarea - reprezintă o modalitate de finanţare pe termen scurt prin care banca
plăteşte clienţilor în avans valoarea netă (valoare nominală minus taxa scontului) a
creanţelor materializate în efecte de comerţ avalizate.
Creditul sezonier - se acordă pentru finanţarea cu specific de activitate ciclică,
b) Alte angajamente:
Scrisorile de garanţie reprezintă angajamentul băncii de a plăti, în locul clientului, în
cazul în care acesta nu o face direct, o anumită sumă de bani în monedă locală, la un anumit
termen şi în anumite condiţii.
Avalul - reprezintă angajamentul băncii de a plăti solidar cu clientul un efect de comerţ
cu plata la termen (bilet la ordin, trată).
Acreditivul în lei - reprezintă un instrument de credit în lei emis de bancă prin care se
garantează plăţile pe care un client le are de efectuat unui beneficiar pe o anumită perioadă
de timp şi atunci când sunt îndeplinite anumite condiţii.
Factoringul intern - reprezintă o relaţie între bancă (Factor) şi Aderent.
1.2. Credite pentru comerţul exterior:
a) Credite pentru importatori
b) Credite pentru exportatori
c) Alte angajamente: scrisori de garanţie, factoring internaţional, avalul,
scontarea, forfetarea.
1.3. Descoperitorul de cont (Linia de credit) - este forma cea mai comună de
finanţare a nevoilor de trezorerie pe termen scurt, de cele mai multe ori are un caracter
revolving.
1.4. Plafonul global de finanţare - reprezintă o combinaţie de două sau mai multe
tipuri de finanţări, de obicei pe termen scurt. Plafonul global are o limită maximă, care poate
sau nu să fie distribuită pe sub linie pentru fiecare tip de finanţare în parte.
1.5. Credite de investiţii:
a) Credite de investiţii
111
b) Leasingul - se realizează prin subsidiarele specializate ale băncii. Acesta poate
fi: leasingul mobiliar, leasingul imobiliar, Sale and Leaseback (reprezintă o modalitate de
refinanţare în leasing a unor investiţii deja efectuate de către investitori).
1.6. Operaţiuni de piaţă:
- operaţiuni de piaţă monetară şi de capital: titluri de credit (operaţiuni, euroobligaţiuni);
- operaţiuni de piaţă de schimb valutar: schimburi în numerar (valută today şi
tomorrow pe bază de linii forex);
- operaţiuni de piaţă de capital: finanţări de privatizări, de achiziţii de acţiuni,
underwriting de obligaţiuni şi de acţiuni etc.
2. Credite pentru persoane fizice:
2.1. Credite de consum:
Includ toate produsele de împrumut pe termen scurt sau mediu, cu sau fără
destinaţie precisă:
- nevoi personale;
- bunuri de folosinţă îndelungată;
- autoturisme;
- carduri de credit;
- nevoi gospodăreşti.
2.2. Credite imobiliare - includ toate produsele de împrumut pe termen scurt,
mediu, lung având ca destinaţie finanţarea achiziţiei sau construcţie de locuinţe şi case de
vacanţă:
- construcţii de locuinţe şi case de vacanţă;
- modernizarea de locuinţe şi case de vacanţă;
- cumpărarea de locuinţe, case de vacanţă / terenuri.
2.3. Alte angajamente:
- credite cumpărare de acţiuni;
- scrisori de garanţie bancară.
2.4. Credite pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi liber autorizate
sau liber profesionişti, fermieri, cu scopul desfăşurării sau dezvoltării afacerii:
- credite pentru desfăşurarea afacerii;
- credite de investiţii;
- scrisori de garanţie bancară.
3. Credite pentru bănci / societăţi financiare:
- linii de trezorerie;
112
- credite punctuale rezultate din tranzacţii comerciale;
- credite către societăţi de leasing.
Orice expunere în relaţia cu o contrapartidă bancară/ financiară, indiferent dacă este
exprimată în lei sau în valută, va fi supusă avizului/ aprobării direcţiilor de specialitate din
Centrala Băncii, direcţiei de Control Central de Risc, Comitetul de Direcţie şi respectiv
departamentelor de specialitate din cadrul Societe Generale conform prevederilor cuprinse în
cadrul instrucţiunilor privind generozitatea riscului de contrapartidă bancară şi asimilată.
4. Credite către municipalităţi:
a) Credite în lei si în valută destinate nevoilor sezoniere si temporare:
Condiţii de acordare a creditului:
Beneficiarul creditului: agenţii economici care au conturi deschise la BRD-GSG
indiferent de forma de proprietate cu indicatori de performanţă buni şi foarte buni.
Destinaţia creditului: efectuarea cheltuielilor care intervin în scopul creării de stocuri
pentru funcţionarea neîntreruptă a activităţilor cu necesităţi de aprovizionare, producţie,
transport şi desfacere,
Durata creditării: se acordă pe o perioadă de 12 luni.
Valoare creditului: se stabileşte la nivelul valoric al stocurilor de aprovizionat ţinând
cont de stocurile existente pentru realizarea activităţii pe perioada creditării, funcţie de tipul
de activitate, posibilităţile concrete de valorificare a stocurilor, încasarea mărfurilor livrate,
lucrărilor executate sau serviciilor prestate.
Garanţii necesare: cesionarea drepturilor băneşti de la terţi în favoarea BRD pe
perioada creditării (pentru clienţi standard şi în observaţie), garanţii reale (pentru clienţi sub-
standard sau care au conturi deschise la alte bănci).
Documentaţia necesara:
- cererea de credit;
- bilanţ contabil, contul de profit şi pierderi încheiate pe ultimii 3 ani, inclusiv
raportul comisiei de cenzori sau certificarea bilanţului contabil de un expert autorizat;
- bugetul venit şi cheltuieli aprobat sau proiectul acestuia pentru anul care se
solicită creditul întocmit pe baza contractelor încheiate sau comenzilor primite;
- ultimele situaţii privind Rezultatele Financiare şi Situaţia Patrimoniului;
- ultima balanţă de verificare;
- situaţia privind determinarea necesarului de credit;
- eşalonarea rambursării creditului în funcţie de posibilitatea de valorificare a stocurilor
şi de încasare a mărfurilor livrate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate.
113
b) Linia de credit în lei si în valută pentru cheltuieli de aprovizionare, producţie
si desfacere.
Condiţii de acordare a creditului:
Beneficiarul creditului:
- agenţi economici care au conturi deschise la BRD indiferent de forma de proprietate cu
indicatorii de performantă care îi încadrează în categoriile standard, în observaţie şi în sub-
standard şi care au un serviciu al datoriei bun;
- clienţi care realizează o cifră de afaceri mai mare de 1 miliard/an;
- clienţi care au conturi deschise şi derulează activitatea printr-o bancă comercială de
minim 6 luni.
Destinaţia creditului: se acordă pentru completarea capitalului circulant asigurând
împreună cu celelalte fonduri proprii şi atrase, acoperirea tuturor cheltuielilor pe care şi le face
clientul pentru aprovizionare, producerea şi transformarea acesteia în mijloace băneşti.
Prin încasarea mărfurilor livrate, lucrărilor executate, serviciilor prestate şi derularea
continuă a activităţii.
Durata creditării: se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni, la expirarea perioadei de
creditare linia se rambursează sau se reînnoieşte.
Valoarea creditului: nivelul maxim nu va depăşi 60% din totalul cheltuielilor de
exploatare.
Garanţii necesare: diferenţiat între 20-100% la valoarea liniei de credit şi dobânzii
aferente, funcţie de performanţa economico-financiară a clientului reprezentând garanţii reale,
scrisori de garanţie bancară, scrisori de garanţie emise de Fonduri de garanţie, cauţiuni,
asigurarea riscului de neplată a creditului şi dobânzii aferente la societăţi de asigurare,
cesionarea în favoarea BRD a drepturilor băneşti pe care le are de încasat clientul prin contul
deschis la BRD-GSG.
Documentaţia necesară:
- cererea de credit;
- bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi încheiate pe ultimii 3 ani inclusiv raportul
comisiei de cenzori sau certificarea bilanţului de un expert contabil autorizat;
- bugetul de venituri şi cheltuieli pe perioada de creditare;
- contracte sau comenzi confirmate în anul în curs;
- ultima situaţie privind Rezultatele Financiare şi Situaţia Patrimoniului;
- ultima balanţă de verificare;
- fluxul de numerar aferent perioadei de creditare.
114
TIPURI DE CREDITE ACORDATE DE B.R.D.
1) CREDITE ÎN LEI Şl ÎN VALUTĂ PENTRU INVESTIŢII:
Condiţii de acordare a creditului:
Beneficiarul creditului:
- regiile autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat sau majoritar de stat
(inclusiv cu participare de capital străin);
- societăţi comerciale cu capital majoritar privat (inclusiv cu participare de capital
străin), asociaţii familiale, persoane fizice autorizate, fermieri agricoli şi asociaţii agricole
simple fără personalitate juridică potrivit Legii nr. 36/1991, persoane fizice liber profesioniste
autorizate prin lege;
- unităţile administrativ teritoriale organizate conform Legii nr.189/1998.
Destinaţia creditului:
Se acordă pentru realizarea investiţiilor, în completarea surselor proprii, a surselor din
bugetul de stat sau/şi bugetele locale şi din fondurile speciale, necesare acoperirii cheltuielilor
prevăzute în proiecte de investiţii aprobate pentru:
- realizare de noi obiective şi/sau retehnologizarea obiectivelor de investiţii,
a capacităţilor de producţie, utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor, a clădirilor şi construcţiilor
existente;
- realizarea de investiţii proprii şi de interes local;
- procurarea de utilaje, maşini şi mijloace de transport;
- procurarea de animale de producţie, reproducţie precum şi animale de muncă;
- plantaţii pomicole, viticole şi alte specii;
- asigurarea unităţilor necesare funcţionării obiectivelor şi capacităţilor noi sau
existente;
- cumpărarea de active fixe (clădiri, construcţii, unităţi de producţie);
- alte acţiuni de investiţii.
Durata creditării:
Se acordă pe termen scurt (până la 1 an), mediu (până la 5 ani), lung (peste 5 ani).
Valoarea creditului:
- 60% din valoarea proiectului de investiţii pentru regiile autonome, societăţile
comerciale cu capital de stat, unităţile administrativ teritoriale;
- 75% din valoarea proiectului de investiţii pentru societăţile comerciale cu privat.
Garanţii necesare:
115
Pentru regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat (garanţiile
trebuie să acopere volumul creditului şi dobânzile aferente pe primul an de creditare)
constituirea de garanţii reale, scrisori de garanţie/contragaranţie bancară, cauţiuni, scrisori ale
fondurilor de garantare.
Pentru societăţile comerciale cu capital majoritar privat (garanţiile trebuie să acopere
50% din volumul creditului şi dobânzile aferente pe primul an de creditare, iar diferenţa se
poate constitui din obiectul realizat din credit) garanţii reale imobiliare, mobiliare şi colaterale,
scrisori de garanţie/ contragaranţie bancară cauţiuni, scrisori ale fondurilor de garantare.
Pentru unităţile administrativ teritoriale: garanţii reale aparţinând domeniului privat al
acestora sau cu veniturile încasate la bugetul local de către autoritatea administraţiei publice.
Pentru asociaţiile familiale, persoane fizice autorizate, fermieri agricoli individuali şi
asociaţii agricole simple fără personalitate juridică potrivit Legii nr.36/1991, persoane fizice
liber profesioniste, autorizate prin lege: garanţii reale colaterale care să acopere integral
volumul creditului şi a dobânzilor aferente pe primul an de creditare, garanţia oferită de
FGCR, în proporţie de maxim 60% din valoarea creditului şi a dobânzilor aferente pe primul an
de creditare (când garanţiile reale nu sunt acoperitoare).

Documentaţia necesară:
Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat sau majoritar privat, pentru
proiectele de investiţii:
- cererea de credit;
- bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi încheiat pe ultimii 3 ani;
- bugetele de venituri şi cheltuieli pe perioada pe care se solicită creditul;
- ultimele situaţii privind rezultatele financiare şi situaţia patrimoniului;
- ultima balanţă de verificare;
- protecţia surselor pe perioada de acordare şi rambursare a creditului;
- acte privind situaţia juridică a terenului;
- acorduri şi avize prevăzute de lege privind unităţile şi protecţia mediului înconjurător.
Pentru achiziţionarea de maşini, utilaje, mijloace de transport, animale şi alte dotări şi
cheltuieli de natura investiţiilor:
- memoriu de fundamentare a creditului;
- rezultatele economico-fmanciare scontate;
Unităţile administrativ teritoriale:
- cererea de credit;
116
- lista care să cuprindă cheltuielile de capital pentru investiţia aprobată;
- aprobarea creditului pentru investiţii de către Consiliu local, judeţean sau
Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
- cuprinderea în BVC aprobate, pe toată perioada de creditare a contravalorii
ratelor, dobânzilor şi comisioanele aferente creditului;
- dovada informării Ministerului Finanţelor privind aprobarea angajării de credit de
către unitatea administrativ-teritorială;
- situaţia pe ultimii 3 ani a încasării veniturilor unităţii administrativ teritoriale.
Asociaţiile familiale, persoanele fizice autorizate, fermierii agricoli individuali şi
asociaţiile agricole simple, fără personalitate juridică, persoanele fizice liber profesioniste
autorizate prin lege:
- studiul de fezabilitate analizat şi acceptat de către bancă;
- previziunea, veniturilor şi cheltuielilor;
- adeverinţa eliberată de Consiliu local în raza căruia are domiciliu pe baza
Registrului agricol privind situaţia patrimonială;
- adeverinţa de venit eliberată de unitatea locală a finanţelor publice şi debitele cu
care este înregistrat;
- adeverinţa de salariu a solicitantului sau a giranţilor.

4) CREDITE NEVOI PERSONALE:


Condiţii generale de acordare:
Beneficiarii creditului: persoane fizice, salariaţi sau pensionari;
Destinaţia creditului: creditul se acordă pentru acoperirea unor nevoi personale
enominalizate;
Valoarea creditului: nivelul maxim al creditului ce poate fi acordat se stabileşte în funcţie de
bugetul de familie, minim 6.000.000 lei, maxim. 140.000.000 lei;
Garanţie: unul sau mai mulţi giranţi (care nu pot fi soţul/soţia solicitantului de credit). Se va
avea în vedere că 50% din veniturile giranţilor să acopere rata creditului şi dobânda din prima
lună de rambursare.
Asigurare: titularul contractului de credit încheie o asigurare de viaţă, pe durata de
acordare a creditului.
Dobânzi şi comisioane:
- la creditul acordat banca percepe o dobândă de 32% pe an. Banca poate majora
sau diminua periodic nivelul de dobândă, în funcţie de evoluţia pieţii financiar bancare;
117
- comisionul de gestiune 4% (aplicat la valoarea creditului, se plăteşte la
acordarea creditului), minim 250.000 lei.
Documente necesare obţinerii creditului:
- cererea de credit;
- adeverinţa de salariu net pentru solicitantul creditului, soţul/soţia acestuia şi dacă este
cazul, pentru giranţi sau ultimul talon de pensie, pentru pensionari;
- copia carnetului de muncă, primele două şi ultimele două pagini vizate
pentru conformitate, atât pentru solicitantul de credit, soţul/soţia acestuia, cât şi pentru giranţi.
Rambursarea creditului:
- creditul se va rambursa în rate lunare egale sau descrescătoare, care nu pot
depăşi 50% din venitul net al beneficiarului de credit;
- creditul poate fi rambursat înainte de scadenţă, integral sau parţial fără percepere
de comisioane sau dobânzi suplimentare, numai la data scadenţei din graficul de rambursare.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNUI CREDIT PENTRU


NEVOI PERSONALE:
Adeverinţă de salariat: soţ/soţie (dacă este cazul); giranţi (dacă este cazul);
Copie buletin de identitate: soţ/soţie (dacă este cazul); giranţi (dacă este cazul);
Copie certificat de căsătorie;
Copie carte de muncă primele două şi ultimele două file vizate pentru
conformitate de către conducerea unităţii angajatoare: soţ/soţie (dacă este cazul); giranţi
(dacă este cazul);
Ultimul talon de pensie, în original, pentru pensionari.

5) CREDITE PENTRU BUNURI DE FOLOSINŢĂ ÎNDELUNGATĂ:


Condiţii generale de acordare: Beneficiarii creditului:
persoanele fizice salariate sau pensionarii;
Destinaţia creditului: creditul se acordă pentru cumpărarea de bunuri de
folosinţă îndelungată de la comercianţi care au încheiat cu BRD-GSG o convenţie în acest
sens.
Durata creditării: maxim 36 luni.
Avans: 0%.
118
Valoarea creditului: minim 5.000.000 lei, maxim 140.000.000 lei.
Garanţie:
- unul sau mat mulţi giranţi (care nu pot fi soţul/soţia solicitantului de credit); se va
avea în vedere că 50% din veniturile giranţilor să acopere rata creditului şi dobânda din prima
luna de rambursare;
- depozite la termen constituite la BRD-GSG;
- asigurarea de viaţă pentru titularul creditului, pentru perioada de rambursare
a creditului sau asigurarea bunului achiziţionat din credit.
Dobânzi şi comisioane:
La creditul acordat banca percepe o dobândă de 28% pe an. Banca poate majora
sau diminua periodic nivelul de dobândă, în funcţie de evoluţia pieţei financiar-bancare.
Comision de gestionare a creditului 3% (aplicat la valoarea creditului) minim 250.000 lei.
Documentele necesare pentru obţinerea creditului:
- cerere de credit (se va aplica la sediul băncii);
- factura proformă emisă de firma furnizoare;
- adeverinţa de salariu net soţ/soţie şi copia după Carnetul de munca (primele două
şi ultimele două file vizate pentru conformitate) sau talon de pensie, atât pentru titular cât şi
pentru giranţi;
- copie după actele de identitate ale giranţilor cât şi a titularului;
- contract de depozit (pentru creditele garantate total sau parţial cu depozit la
termen);
- copia certificatului de căsătorie a titularul de credit.
Rambursarea creditului:
- creditul se va rambursa în rate lunare (egale sau descrescătoare);
- creditul poate fi rambursat şi înainte de scadenţă, integral sau parţial fără
perceperea de comisioane sau dobânzi suplimentare, numai la data scadenţei din graficul de
rambursare.
6) CREDITE PENTRU CUMPĂRAREA DE AUTOTURISME:
Condiţii generale de acordare:
Beneficiarul creditului: persoane fizice.
Destinaţia creditului: creditul se acordă pentru cumpărarea de autoturisme noi Dacia.
Durata creditării: minim 5 ani.
Avans: 20% din valoarea autoturismului.
Valoarea creditului: minim 10.000.000 lei; maxim 350.000.000 lei.
119
Garanţie:
- unul sau mai mulţi giranţi (care nu pot fi soţul/soţia solicitantului de credit); se va
avea în vedere că 50% din veniturile giranţilor să acopere rata creditului şi dobânda din prima
lună de rambursare;
- cesionare în favoarea băncii a asigurării autoturismului achiziţionat din credit;
- asigurare CASCO pentru autoturismul achiziţionat din credit încheiată cu Societatea
de Asigurări ASBAN S.A. pentru toată perioada de rambursare a creditului.
Dobânzi şi comisioane:
La creditul acordat banca percepe o dobândă de 26% pe an pentru autoturisme
noi Dacia/Renault şi 27% pe an pentru alte tipuri de autoturisme.
Banca poate majora sau diminua periodic nivelul de dobândă, în funcţie de evoluţia pieţei
financiar-bancare.
Comision de gestiune:
- 3% aplicat la valoarea creditului (se plăteşte la acordarea creditului).
Documente necesare pentru obţinerea creditului:
- cerere de credit;
- decont de plată eliberat de vânzătorul autoturismului;
- documente care atestă depunerea avansului;
- bugetul de venituri şi cheltuieli al familiei;
- documente care să ateste veniturile înscrise în buget;
- persoanele salariate - adeverinţă de salariu net însoţită de copia după Carnetul de
munca (primele două şi ultimele două file vizate pentru conformitate);
- pentru pensionari ultimul talon de pensie;
- pentru persoanele care realizează venituri din practicarea unor profesii liber autorizate
-adeverinţă de la Administraţia financiară;
- pentru persoanele care realizează venituri din dividende - ultimele situaţii financiare ale
societăţii, Hotărâre AGA privind repartizarea profitului;
- garanţii vor depune aceleaşi documente pentru fundamentarea veniturilor.
Rambursarea creditului:
- creditul se va rambursa în rate lunare (egale sau descrescătoare);
- creditul poate fi rambursat înainte de scadenţă integral sau parţial fără perceperea de
comisioane sau dobânzi suplimentare.
Obţinerea creditului

120
în vederea obţinerii creditului vă aşteptăm la orice unitate a Băncii Romane pentru
Dezvoltare - GROUPE SOCIETE GENERALE pentru a analiza împreună cea mai bună soluţie
pentru finanţarea nevoilor dumneavoastră.
7) CREDITE PENTRU CONSTITUIREA DE LOCUINŢE:
Condiţii generale de acordare:
Beneficiarii creditului: orice persoană fizică care intenţionează să construiască o
locuinţă.
Destinaţia creditului: construcţia de locuinţe (case, apartamente) şi case de vacanţă
în baza unui proiect de construcţie şi a unui deviz general, întocmite de o societate de
proiectare autorizată.
Durata creditării: maxim 15 ani.
Avans: 30% din valoarea proiectului, când acesta se execută de către o unitate
specializată şi 40% când se realizează prin forţe proprii.
Valoarea creditului: banca finanţează până la 60-70% din valoarea proiectului de
investiţii, funcţie de cine construieşte locuinţa (o unitate autorizată sau prin forţe proprii).
Garanţii necesare: ipotecă constituită asupra unor bunuri imobile aflate in proprietatea
solicitantului de credit sau a unui girant pe baza unui contract de garanţie imobiliară.
Dobânzi şi comisioane:
- la creditul acordat banca percepe o dobândă de 25%. Banca poate majora sau
diminua periodic nivelul de dobândă, în funcţie de evoluţia pieţei financiar-bancare;
- comision de gestiune: 1,5% aplicat la valoarea creditului, minim 1.000.000 lei.
Documentaţia necesară:
- bugetul de venituri şi cheltuieli pentru familia dumneavoastră, însoţit de documente
care să ateste veniturile realizate;
- acte de proprietate asupra terenului de construcţie;
- acte de proprietate a bunurilor imobile cu care se garantează creditul;
- raport de evaluare întocmit de bancă pentru bunurile imobile aduse în garanţie;
- dovada constituirii avansului depus la bancă într-un cont curent;
- autorizaţia de construire însoţită de proiectul şi devizul de lucrări, împreună cu avizele
necesare sau devizul lucrărilor rămase de terminat.
Rambursarea creditului:
- creditul se va rambursa în rate lunare - rata creditului fixă şi dobânda calculată la
sold;
- creditul poate fi rambursat şi înainte de scadenţă, integral sau parţial fără perceperea
121
de comisioane sau dobânzi suplimentare, numai la data scadentă din graficul de rambursare.
În vederea obţinerii celei mai bune soluţii privind finanţarea dumneavoastră, precum şi
obţinerea unor detalii suplimentare vă recomandăm să contactaţi consilierii de clientelă
persoane fizice, din unităţile băncii pentru a discuta în amănunt proiectul dumneavoastră de
investiţii (respectiv construirea de locuinţe).

8) CREDITE PENTRU MODERNIZARE/TERMINARE:


Condiţii generale de acordare:
Beneficiarii creditului: orice persoană fizică care intenţionează să-şi modernizeze,
saşi termine sau să-şi extindă locuinţa sau casa de vacanţă.
Destinaţia creditului: modernizarea sau terminarea de locuinţe (case, apartamente)
şi case de vacanţă în baza unui proiect de construcţie sau un deviz general.
Durata creditării: maxim 10 ani pentru modernizare şi maxim 10 ani pentru
terminarea locuinţei.
Avans: 30% din valoarea proiectului când acesta se execută de către o unitate
specializată şi 40% când se realizează prin forţe proprii de către beneficiarul creditului.
Valoarea creditului: banca finanţează până la 60-70% din valoarea proiectului de
modernizare, funcţie de cine construieşte locuinţa (o unitate autorizată sau prin forţe proprii).
Garanţii necesare: ipotecă constituită asupra unor bunuri imobile aflate în
proprietatea solicitantului de credit sau a unei alte persoane (garant) pe baza unui contract
de garanţie imobiliară.
Creditele a căror valoare nu depăşesc echivalentul a 4000 USD cu termen de
rambursare maxim 5 ani pot fi garantate cu 2 giranţi, în plus se solicită asigurarea locuinţei
care face obiectul creditului, pe întreaga perioadă de creditare, cesionată în favoarea băncii.
Dobânzi şi comisioane:
- la creditul acordat banca percepe o dobândă de 25%. Banca poate majora sau
diminua periodic nivelul de dobândă în funcţie de evoluţia pieţii financiar-bancare;
- comision de gestiune: 1,5% dacă se garantează cu ipotecă, minim 1.000.000 lei; 3%
pentru credite până la 4000 USD (garantate cu girant).
Documentaţia necesară:
- bugetul de venituri şi cheltuieli pentru familia dumneavoastră, însoţit de documente
care să ateste veniturile realizate;
- raport de evaluare întocmit de bancă, pentru bunurile imobile aduse în garanţie;
- acte de proprietate a bunurilor imobile cu care se garantează creditul;
122
- dovada constituirii avansului depus la bancă într-un cont curent;
- autorizaţia de construire însoţită de proiectul şi de devizul general de lucrări,
împreună cu avizele necesare sau devizul lucrărilor rămase de terminat.
Rambursarea creditului:
- creditul se va rambursa în rate lunare - rata creditului fixă şi dobânda calculată la
sold,
- creditul poate fi rambursat şi înainte de scadenţă, integral sau parţial, fără perceperea
de dobânzi şi comisioane suplimentare;
În vederea obţinerii celei mai bune soluţii privind finanţarea dumneavoastră precum şi
obţinerea unor detalii suplimentare vă recomandăm să contactaţi consilierii de clientelă
persoane fizice, din unităţile băncii pentru a discuta în amănunt proiectul dumneavoastră de
investiţii.
9) CREDITE PENTRU CUMPĂRAREA DE LOCUINŢE:
Condiţii generale de acordare:
Beneficiarii creditului: orice persoană fizică care intenţionează să cumpere o locuinţă.
Destinaţia creditului: cumpărare de locuinţe (case, apartamente) terminate sau
neterminate şi case de vacanţă de la unităţi specializate ale consiliilor locale, regii autonome,
societăţi comerciale şi persoane fizice.
Durata creditării: maxim 15 ani.
Avans: 30% din valoarea contractului de vânzare-cumpărare.
Valoarea creditului: banca finanţează până la 70% din valoarea contractului de
vânzare-cumpărare.
Garanţii necesare: ipotecă asupra unor bunuri imobile, proprietatea solicitantului
creditului sau a unui girant. Bunurile ipotecate vor fi asigurate la o societate de asigurări,
în cazul în care avansul depus este mai mare de 30% aveţi posibilitatea să garantaţi creditul
chiar cu locuinţa pe care aţi cumpărat-o.
Dobânzi şi comisioane:
- la creditul acordat banca percepe o dobândă de 25%. Banca poate majora sau
diminua periodic nivelul de dobândă, în funcţie de evoluţia pieţii financiar-bancare;
- comisionul de gestiune este de 1,5% aplicat la valoarea creditului, minim
1.000.000 lei.
Documentaţia necesara:
- bugetul de venituri şi cheltuieli pentru familia dumneavoastră însoţit de documente
care să ateste veniturile realizate;
123
- contract de vânzare-cumpărare pentru imobilul cumpărat care să cuprindă valoarea
de vânzare, modalitatea de plată şi valoarea avansului achitat;
- rapoarte de evaluare întocmite de bancă, pentru bunurile imobile aduse în garanţie;
- actele de proprietate a bunurilor imobile cu care se garantează împrumutul;
- dovada constituirii avansului, care poate fi achitat direct vânzătorului sau depus la
bancă într-un cont curent.
Rambursarea creditului:
- creditul se va rambursa în rate lunare - rata creditului fix şi dobânda calculată la sold;
- creditul poate fi rambursat şi înainte de scadenţă, integral sau parţial, fără perceperea
de comisioane şi dobânzi suplimentare.
În vederea obţinerii celei mai bune soluţii privind finanţarea dumneavoastră precum şi
obţinerea unor detalii suplimentare vă recomandăm să contactaţi consilierii de clientelă
persoane fizice, din unităţile băncii pentru a discuta în amănunt proiectul dumneavoastră de
investiţii (respectiv cumpărarea unei locuinţe).

7.4. Riscuri şi garanţii. Mijloace de apreciere a riscului. Mijloace


de protecţie împotriva riscurilor
În general riscurile se găsesc în următoarele categorii:
Riscul de piaţă: acesta afectează buna desfăşurare a activităţii comerciale a
contrapartidei creditate. Includ riscul de schimb, riscul de variaţie a dobânzilor, riscul de
concurenţă, de concentrare a activităţii, de marketing etc.
Riscurile de creditare: reprezintă pierderea pe care banca ar putea-o suferi în urma
nerambursării creditelor acordate. Acestea includ riscurile individuale (de lichiditate, de
insolvabilitate, lipsa de lichiditate a garanţiilor creditelor în caz de executare silită).
Riscul legal: reprezintă imposibilitatea susţinerii în instanţă a drepturilor băncii ca
urmare a unor posibile interpretări ale legilor sau ale jurisprudenţei.
Riscul operaţional: reprezintă potenţialul de pierderi ca urmare a unor neajunsuri
organizatorice, erori ale personalului de execuţie sau de conducere, care conduc la
nerealizarea obiectivelor contrapartidei creditate.
Riscul de reputaţie: reprezintă angajarea băncii în relaţiile cu contrapartidele
insuficient cunoscute şi care i-ar putea afecta buna reputaţie.

124
Toate operaţiunile de credit precum şi toate contrapartidele vor avea o cotaţie de risc,
stabilită pe baza elementelor financiare şi nonfinanciare, în conformitate cu reglementările în
vigoare. Modul de stabilire al acestei cotaţii de risc se regăseşte în instrucţiunile specifice.
Mijloace de apreciere a riscului:
Decizia de creditare se ia numai după analiza atentă a riscurilor implicate. Sursele de
informare pentru evaluarea acestor riscuri sunt:
> date furnizate de client:
- informaţii despre afacere;
- informaţii juridice - dosarul juridic al clientului;
- informaţii de finanţare - dosarul contabil;
- informaţii privind garanţiile propuse - titluri de proprietate, sarcini.
> informaţii exterioare:
- Centrala Riscurilor Bancare;
- Centrala Incidentelor de Plată;
- Servicii de informare comercială;
- Servicii globale Societe Generale Franţa.
> orice alte surse: furnizori, clienţi, mijloace mass-media, Oficiul Registrului Comerţului.
Mijloace de protecţie împotriva riscurilor - Garanţii:
Pe lângă perfecta cunoaştere a clientului şi analiza financiară, alte mijloace de protecţie
împotriva riscurilor sunt garanţiile, în alegerea tipului de garanţie cel mai potrivit pentru un
anumit credit se va ţine cont de interesul de clientelă (calitatea şi performanţele financiare) şi de
calitatea garanţiei (stabilitatea valorii în timp şi lichiditatea sa).
Garantarea creditelor trebuie să constituie doar o măsură suplimentară de securitate,
banca estimând că rambursarea creditului se va realiza din activitatea curentă a
împrumutatului, aduse în garanţie trebuie să fie uşor de evaluat, iar valoarea acestora să fie
relativ stabilă în timp. în stabilirea acestei valori se va ţine cont.şi de costurile de lichidare.
În cazul clienţilor care beneficiază de mai multe facilităţi de credit din partea băncii, se
recomandă constituirea de garanţii comune tuturor acestor facilităţi, astfel încât riscurile băncii
să fie acoperite printr-un cos de garanţii.
Garanţii reale: ipoteca, privilegiul împrumutătorului, garanţii reale mobiliare, în această
categorie intră şi ipotecile şi gajurile pe orice activ corporal sau necorporal, individual sau
generic, prezent sau viitor, aparţinând împrumutatului sau a unui garant terţ.
Puncte cheie:
- valoarea estimată a activelor corporale imobilizate care fac subiectul ipotecilor sau
125
privilegiu împrumutătorului;
- valabilitatea şi publicitatea contractului de garanţie;
- bunurile ipotecate sau gajate trebuie asigurate (atunci când tipul activului o permite)
iar poliţa de asigurare cesionată în favoare băncii.
Garanţii personale: fideiusiunea, garanţii bancare, garanţii guvernamentale,
garanţii financiare emise de fonduri de garantare, avaluri.
La acceptarea acestor tipuri de garanţii se va verifica întotdeauna acceptabilitatea lor,
din punctul de vedere al riscului sau al textului, fie prin obţinerea unui text conform cu
instrucţiunile specifice, fie prin obţinerea avizului din partea departamentelor de specialitate din
Centrală.
Alte garanţii: în această categorie intră orice alte tipuri de garanţii acceptate de către
bancă, cum ar fi:
- asigurarea riscului de neplată a ratelor şi/sau dobânzilor la o societate de asigurare
agreată de bancă;
- garanţii emise de fondurile de garantare acceptate de bancă;
- garanţiile autorităţilor locale;
- cesiunea drepturilor de încasare din acreditive irevocabile deschise la bancă în
favoarea beneficiarului de credit sau a intermediarului exportului, dacă acesta din urma
este client al băncii.

7.5. Perioada de creditare:


Durata de creditare:
Creditele se acordă pe durate diferite de timp în funcţie de natura acestora, de situaţia
financiară precum şi de specificul activităţii clientului, după cum urmează:
- credite pe termen scurt, cu durata maximă de creditare de 12 luni;
- credite pe termen mediu, cu durata maximă de creditare cuprinsă între 1 şi 5 ani;
- credite pe termen lung cu durata de creditare de peste 5 ani.
Durata de creditare se stabileşte prin contract. Ea începe de la data punerii la
dispoziţie a creditului în contul împrumutatului şi până la data stabilită prin contract pentru
rambursarea ultimei rate de credit.
În cadrul duratei de credite se cuprind:
- perioada de utilizare a creditului - intervalul de timp în care creditul se utilizează
respectiv de la data stabilită pentru punerea la dispoziţie a creditului în contul

126
împrumutătorului şi până la folosirea integrală a creditului;
- perioada de graţie, respectiv perioada cuprinsă între data prevăzută în contract
pentru prima tragere de credit şi data prevăzută pentru rambursarea primei rate a
creditului.Perioada de graţie va fi pe termen de maxim 12 luni, cu excepţia proiectelor de
investiţii complexe. Perioada de graţie se acordă pentru credite de investiţii.
În perioada de graţie, împrumutatul plăteşte comisioanele, speze bancare şi dobânda.
Dobânda se calculează lunar şi se plăteşte la termenele convenite cu banca.
Pentru creditele destinate finanţării activităţilor curente, perioada cuprinsă între data
primei trageri de credit şi la data prevăzută şi acceptată de bancă, pentru rambursarea primei
rate nu se consideră perioadă de graţie.
- perioada de rambursare: intervalul de timp în care creditul se rambursează, respectiv
de la data prevăzută în contract pentru rambursarea primei rate a creditului până la data
stabilită prin contract pentru rambursarea primei rate;
- perioada de întârziere: intervalul de timp de la scadenţa creditului până la
recuperarea efectivă a acestuia, inclusiv prin executarea silita sau lichidarea juridică a
debitorului, întârzierea se poate referi la o rată sau mai multe rate de credit sau la întreg
împrumutul.
7.6. Analiza creditelor. Analiza banităţii clienţilor
Bonitatea clientului se stabileşte cu ajutorul indicatorilor ce o definesc şi exprimă
capacitatea acestuia de a-şi achita obligaţiile pe care urmează să le asume prin semnarea
contractului de credite.
Elementele de bază utilizate în determinarea şi cuantificarea indicatorilor bonităţii se
regăsesc în principalele situaţii financiar-contabile întocmite periodic de agenţii economici:
bilanţul, contul de profit şi pierdere, balanţa de verificare, situaţia patrimoniului, rezultatele
financiare, fluxul de încasări şi plăţi.
Când analiza se efectuează în cursul trimestrului l, în calculul indicatorilor se vor utiliza
elemente din bilanţul anual, contul de profit şi pierdere şi ultima balanţă de verificare încheiată,
iar pentru analizele efectuate în cursul celorlalte trimestre, pe lângă bilanţul anual se vor utiliza
elementele din ultima balanţă de verificare încheiată, situaţia patrimoniului şi rezultatele
financiare. Indicatorii financiari utilizaţi în prezent şi formulele de calcul sunt:
1. Solvabilitatea patrimonială: arată gradul în care clientul asigură acoperirea
creditelor şi împrumuturilor. Se determină cu ajutorul relaţiei:
K.S.P.=C.P./(C.P.+C.I.)*100, în care:

127
K.S.P. - indicatorul solvabilităţii patrimoniale;
C.P. - capitaluri proprii;
C.l. - volumul total al creditelor pe termen scurt, mediu şi lung, împrumuturilor şi al
datoriilor asimilate.
2. Gradul de îndatorare: arată cât la sută din volumul total al activelor clintului este
acoperit din credite bancare şi datorii către terţi. Se determină cu ajutorul relaţiei:
K.G.I=Σ CID/Σ Ap*100, în care:
K.G.I. - indicatorul gradului de îndatorare;
C.l.D. - volumul total al datoriilor, respectiv credite pe termen scurt, mediu şi lung,
împrumuturi şi alte datorii către terţi;
Ap - totalul activelor patrimoniale.
O valoare relativ apropiată de O a indicatorului arată că agentul economic are datorii
minime sau acestea sunt inexistente şi activele patrimoniale sunt acoperite cu sursele sale.
3. Lichiditatea globală:arată capacitatea clientului de a acoperi obligaţiile de plată
exigibile pe termen scurt (pasive curente) prin active curente (disponibilităţi, clienţi, stocuri, etc.)
care se pot transforma în scurt timp (această perioadă poate fi de la 30 la 80 de zile, dar
totdeauna mai puţin de 365 zile), în mijloace băneşti. Se determină astfel:
Klt=Ac-(Sn+C.i. saul.)/Pc*100,
în care:
Klt - indicatorul lichidităţii totale;
Ac - active curente - numerar în casă, disponibilităţi în cont, cecuri, stocuri, clienţi;
C.i. sau l - clienţi incerţi sau în litigiu.
Pe - pasive curente, reprezentând obligaţii de plată pe termen scurt: credite pe termen
scurt
şi ratele aferente creditelor pe termen mediu şi lung scadente în cursul anului, dobânzi,
datorii,
împrumuturi, furnizori, salarii, impozite.etc.
4. Lichiditatea imediată:- reflectă posibilitatea clientului de a-şi achita datoriile,
creditele şi împrumuturile în termen scurt şi se determină cu ajutorul relaţiei:
Kli=Ac-(S+C.i.sau l.)/Pc*100,
în care:
Kli - indicatorul lichidităţii imediate;
Ac - active curente;
S - stocuri;
În cazul agenţilor cu activitate de comerţ se iau în calcul şi mărfurile cu desfacere
imediată, până la 30 zile;

128
În cazul clienţilor băncii cu activitate sau producţie cu caracter sezonier care pentru
desfăşurarea procesului de producţie constituie stocuri importante de materii prime în anumite
perioade ale anului, se iau în calcul şi stocurile de materii prime achiziţionate din credite.
5. Rentabilitate: în funcţie de cifra de afaceri, exprimă capacitatea clientului în funcţie
de condiţiile de producţie. Indicatorul se mai numeşte "m
şiarja de profit la vânzări".Se
determină prin:
KRr=PN/CA*100,în care:
KRr- rata rentabilităţii;
PN - profitul net obţinut;
CA - cifra de afaceri.
Nivelul diferit al rentabilităţii clienţilor din cadrul aceleaşi ramuri impune cunoaşterea
poziţiei acestuia în cadrul ramurii, ceea ce face utilă compararea rezultatului obţinut cu
indicatorul mediu pe ramură, dacă acesta se cunoaşte.
6. Gradul de acoperire al cheltuielilor din venit: exprimă gradul în care veniturile
acoperă cheltuieli aferente acestora. Se determină ca raport între veniturile medii lunare şi
cheltuieli medii lunare, astfel:
K.G.C.vt=V.m.l/Ch.m.l.*100, în care:
KG.C.vt - indicatorul gradului de îndatorare a cheltuielilor din venituri;
V.m.l. - venituri medii lunare;
Ch.m.l - cheltuieli medii lunare.
Cuantificarea performanţei financiare a fiecărui client şi încadrarea acestuia în
categoria de performanţă, se efectuează în funcţie de limitele procentuale prevăzute pe fiecare
indicator.
Pentru fiecare indicator de performanţă financiară a clientului, în funcţie de încadrarea
acestuia în limitele stabilite, se acordă următoarele punctaje:
- 10 puncte pentru indicatorii care se încadrează în categoria A;
- 8 puncte la cei din categoria B;
- 5 puncte la cei din categoria C ;
- 2 puncte la cei din categoria D ;
- 0 puncte la cei din categoria E ;
Prin însumarea punctelor obţinute de client pentru fiecare indicator se obţine punctajul
total pe baza căruia se face încadrarea într-una din cele cinci categorii de performantă, astfel:
Categoria de Caracteristici Punctaj total

129
performanţă
A Performanţele financiare sunt bune Între 41 şi 50
B Performanţele financiare sunt bune sau Între 26 şi 40
foarte bune, dar nu pot menţine acest
nivel în perspectivă mai îndelungată.
C Performanţele financiare sunt Între 11 şi 25
satisfăcătoare, dar nu au o tendinţă de
înrăutăţire.
D Performanţele financiare sunt scăzute şi Între 1 şi 10
cu o evidentă ciclicitate la intervale scurte
de timp
E Performantele financiare arată pierderi 0

Precizări:
În situaţia în care clientul înregistrează pierderi, se calculează indicatorii de performanţă
financiară şi obligatoriu, clientul va fi înregistrat la categoria performanţă E cu punctaj total zero.
Clienţii care înregistrează pierderi accidentale şi care au serviciul datoriei constant
standard faţă de bancă, vor fi încadraţi în categoria rezultată conform punctajului obţinut.
În cazul clienţilor băncii a căror activitate sau producţie are caracter sezonier, ca de
exemplu în agricultură, industria alimentară, construcţii, turism sezonier, etc. unde cheltuielile
evidenţiate pe costuri diferă de perioada când se încadrează veniturile şi cu datorie constant
standard faţă de bancă, stabilirea categoriei de performanţă financiară, se va face pe baza
concluziilor din analiza bilanţului încheiat la 31 decembrie a anului anterior.
În cazul clienţilor care sunt la începutul activităţii şi care la data analizei încă nu
funcţionează, vor fi încadraţi în categoria B.
Pentru societăţile comerciale şi regiile autonome care au subunităţi în teritoriu,
încadrarea într-una din categoriile de performanţă se face potrivit punctajului obţinut în urma
analizei indicatorilor de bonitate , de societatea mamă.
În cazul în care un client care are serviciul datorie standard iar punctajul obţinut se
apropie de limita superioară sau de limita inferioară a punctajului aferent fiecărei categorii de
performanţă, banca poate, în funcţie de aprecierea generala a activităţii clientului (analiză non-
financiară), majora sau diminua cu 1-3 puncte, punctajul total, în această situaţie, clientul
respectiv poate să fie trecut într-o categorie de perfomanţă superioară sau inferioară.
Pe baza aprecierii performanţelor financiare şi a capacităţii de onorare a datoriei se va
definitiva bonitatea clientului.

130
În evaluarea riscului în activitatea de creditare, analistul de risc va analiza atât
aspectele non-fmanciare cât şi cele financiare ale creditului.
Punerea la dispoziţie a creditelor, urmărirea, reînnoirea şi rambursarea creditelor
Creditele se pun la dispoziţia clienţilor în toate unităţile autorizate ale băncii. Punerea la
dispoziţie a creditelor se face după îndeplinirea tuturor condiţiilor de acordare şi după
verificarea:
- existenţei aprobării creditului în formă scrisă şi semnată;
- existenţei şi corectitudinii contractelor de credit şi de garanţie şi îndeplinirii
formalităţilor de publicitate a garanţiilor;
- înregistrării corecte în contabilitate a garanţiilor aferente;
- îndeplinirii tuturor condiţiilor precedente prevăzute ţn contractul de credit, acolo unde
este cazul;
- existenţa documentelor justificative ale tragerii, acolo unde este cazul.
Pe perioada de creditare, creditele sunt urmărite pentru a se preîntâmpina posibile
pierderi/nerambursări la scadenţă. Vor fi permanent monitorizate: semnalele care ar putea
indica înrăutăţirea condiţiei economice a împrumutatului, existenţa continuă şi buna
funcţionare a garanţiilor reale sau personale, îndeplinirea continuă a condiţiilor solicitate prin
contractul de credit, acolo unde este cazul, orice alte elemente care ar putea afecta poziţia de
risc a băncii.
De asemenea se vor urmări modul şi gradul de utilizare a creditelor.
Dosarele de credit vor fi revizuite anual, în cazul în care instrucţiunile specifice nu
prevăd altfel.
Creditele se reînnoiesc la cererea scrisă sau automat în cazul celor cu caracter de
revolving. Dosarul de reînnoire a creditului ce va conţine şi un sumar al modului de utilizare a
facilităţilor de credit curente, calculul rentabilităţii efective, alte elemente utile în analiza
dosarului.
Rambursarea creditelor se face prin rate liniare sau crescătoare şi în nici un caz
descrescătoare. Rambursarea creditelor se face la scadenţă, din sursele proprii ale
împrumutatului, în cazul în care acestea nu sunt disponibile, se procedează automat la
înregistrarea la restanţă a creditului/ratei scadente şi nerambursate.
în activitatea bancară exista întotdeauna riscul ca un credit să nu poată fi recuperat.
Acest risc poate fi însă prevenit printr-o bună cunoaştere a clientului şi printr-o permanentă
monitorizare a performanţelor economice ale acestuia, a mediului de afaceri şi a elementelor

131
externe. De cele mai multe ori, mici întârzieri pot fi recuperate printr-o acţiune hotărâta a
sucursalei, dublată de perceperea unor dobânzi penalizatoare.

7.6. Modalităţi de acoperire a obligaţiei de rambursare a creditului


1.Cesiunea de creanţă
Cesiunea de creanţă constituie o modalitate de transmitere a unei obligaţii, fiind o
convenţie prin care un creditor transmite o creanţă a sa unei alte persoane. Părţile convenţiei
care au ca obiect cesiunea de creanţă sunt CEDENTUL (persoana care transmite creanţa) şi
CESIONARUL (persoana către care se transmite creanţa).
Debitorul creanţei transmise se numeşte DEBITOR CEDAT. Predarea creanţei între cedent
şi cesionar se face prin remiterea titlului. Ca efect al cesiunii de creanţă, creanţa trece în patrimoniul
cesionarului, cu toate drepturile care t le conferea cedentului. Cesionarul devine creditor pentru
valoarea nominală a creanţei indiferent de preţul care l-a plătit.
2. Scrisoarea de garanţie / contragarantie
Scrisoarea de garanţie / contragaranţie desemnează un angajament asumat de o bancă
("garant") la cererea clientului său ("ordonator") faţă de un terţ ("beneficiar"), prin care garantul se
obligă - în cazul în care ordonatorul nu-şi onorează obligaţiile asumate prin contractul încheiat
cu beneficiarul - să efectueze o plată în favoarea beneficiarului în limitele unei sume indicate.
Din punct de vedere al angajamentului unei bănci garante, scrisorile de garanţie pot fi:
a) scrisori de garanţie bancară simplă cănd banca garantă poate cere
creditorului să urmărească mai întâi pe debitorul principal şi numai în
caz că acesta nu este în măsură să achite suma respectivă, banca
garantă este obligată să achite contravaloarea scrisorii de garanţie.
b) scrisori de garanţie bancară solidară în care creditorul poate solicita
executarea băncii, fără ca în prealabil să urmărească debitorul
principal, şi fără ca banca garantă să poată obiecta.
Eliberarea scrisorilor de garanţie bancară se face în maxim 7 zile lucrătoare de la data
depunerii documentaţiei complete înregistrată la unitatea băncii direct benificiarului la adresa
indicată de ordonator. Scrisorile de garanţie / contragaranţie bancară se întocmesc în
exemplar unic, original, care se transmite beneficiarului, fie se predă sub semnătură
ordonatorului, şi două copii care poartă menţiunea copie, pe faţa documentului şi pe toate
paginile.

132
3.Asigurările privind garantarea executării obligaţiilor asumate prin contractul de
credit.
Contractul de asigurare este acel contract prin care asiguratul contractant, se obligă să
plătească celeilalte părţi numită asigurător, o anumită sumă de bani (prima de asigurare) iar
asiguratul se obligă ca în ipoteza survenirii cazului asigurat să plătească asiguratului (sau
contractantului) ori terţului beneficiar indemnizaţia de asigurare - despăgubire sau suma
asigurată, în condiţiile din contract.
Societăţile de asigurare încheie cu creditorul contracte de asigurare prin care
garantează asigurarea obligaţiilor legale contractuale ale debitorului faţă de creditor. Specific
acestei garanţii este faptul că însuşi creditorul este beneficiarul cauţiunii. Debitorul este
responsabil de îndeplinirea obligaţiilor din contract care sunt garantate prin cauţiune.
Societatea de asigurări se alătură debitorului în scopul garantării îndeplinirii obligaţiilor
rezultate din contract.
4.Garantiile acordate de Fondurile de Garantare
Fondurile de garantare încheie cu băncile contracte de garantare prin care se angajează
să acorde o garanţie financiară complementară în favoarea băncii în cazul în care împrumutatul
prin rambursare nu acoperă valoarea împrumutului, în cazul în care beneficiarul de credit nu
va plăti o rată scadentă banca înştiinţează Fondul despre această situaţie după care va
solicita şi plata garantei, în funcţie de condiţiile convenite cu Fondul de Garantare.
5. Analiza bonităţii clientului
Bonitatea clientului se referă la capacitatea acestuia de a-şi achita obligaţiile ce
urmează din semnarea contractului de credite.Elementele de bază se regăsesc în situaţiile
financiar-contabile întocmite periodic de agenţii economici: bilanţul, contul de "profit şi
pierderi", balanţa de verificare, situaţia patrimoniului, rezultatele financiare, încasări şi plăţi în
valută.
În determinarea bonităţii clientului, analistul de risc utilizează în principal 4 tipuri
fundamentale de indicatori financiari:
• Indicatori ai îndatorării-evidenţiind măsura în care firma se
finanţează prin credite;
• Indicatori de lichiditate-capacitatea firmei de a-şi onora obligaţiile
pe termen scurt;
• Indicatori ai rentabilităţii care urmăresc capacitatea firmei de a
realiza profit;
• Coeficienţi de rotaţie-exprimă eficienţa cu care firma îşi
133
gestionează resursele.
a) Solvabilitatea patrimonială arată gradul în care capitalul propriu sigură acoperirea
creditelor şi împrumuturilor
CS + R
K.S.P= (CS + R ) + CI ⋅100

K.S.P.=indicatorul solvabilităţii patrimoniale;


C.P.=capitaluri proprii;
C.l.=volumul total al creditelor pe termen scurt, mediu şi lung şi al împrumuturilor şi
datoriilor asimilate.
b) Gradul de îndatorare arată cât din totalul activelor este acoperit de credite bancare
şi datorii către terţi:

K .G.I =
∑CID ⋅100
∑Ap
K.G.I.=indicatorul gradului de îndatorare;
C.I.D.=volumul total al datoriilor, respectiv credite pe termen scurt, mediu şi lung,
împrumuturi şi alte datorii către terţi;
A.P.=totalul activelor patrimoniale.

Interpretare:dacă valoarea indicatorului este apropiată de zero, atunci agentul


economic are datorii minime sau inexistente şi activele patrimoniale sunt acoperite cu
sursele sale.
c) Lichiditate totală arată capacitatea clientului de a-ş i acoperi obligaţiile de plată
exigibile pe termen scurt prin active curente care se pot transforma în scurt timp în mijloace
băneşti:

Klt =
∑ Apst ⋅100
∑PE
Apst=active patrimoniale bilanţiere lichide sau care pot fi transformate în scurt
timp în lichidităţi;
PE=pasive bilanţiere -obligaţii de plată în termen scurt.
d) Lichiditate imediată arată posibilitatea de a-şi achita imediat datoriile:

Kli =
∑ Al ⋅100
∑PE
Al=active patrimoniale bilanţiere lichide sau uşor lichidabile(numerar în casă, disponibil în
cont).
134
e) Rentabilitatea reprezintă capacitatea clientului de a valorifica elementele
patrimoniale şi de a genera un câştig net:
PN
Rcs = ⋅100
CS + R
Rsc=rentabilitatea capitalului social;
PN=profitul net aferent vânzărilor;
CS=capitalul social vărsat; R=rezerve.

f) Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri


Vml
KGCvt = ⋅10
Chlm
Vml=venituri medii lunare;
Chlm=cheltuieli medii lunare.
g) Gradul de acoperire a cheltuielilor din vânzări (cifra de afaceri)
CAml
KGCVZ = ⋅100
Chml
CAml=vânzările medii lunare(cifra de afaceri);
Chml=cheltuieli medii lunare.
h) Gradul de acoperire a necesarului de capital circulant din credite reprezintă
proporţia în care este utilizat creditul în raport cu necesarul de capital circulant:

KGNC =
∑Cts ⋅100
∑ Ncc
Cts=credite pe termen scurt acordate pentru activitatea de aprovizionare,
desfacere, producţie;
Ncc=necesarul de capital circulant în perioada creditată.

135
CIRCUITUL DE APROBARE AL DOSARELOR
DE CONTRAPARTIDĂ BANCARĂ
Actori Lucrări
Circuitele cuprind două situaţii referitoare la dosarele
transmise Direcţiei Internaţionale:
1. Limitele permanente în cadrul analizei dosarelor
pentru atribuirea limitelor bancare.
2. Limitele punctuale care urmează un circuit decizional rapid.
Toate dosarele de angajamente bancare urmează circuitul,
indiferent de valuta şi de natura angajamentului.
1. FACILITAŢI BANCARE PERMANENTE
Centre de operare Transmiterea solicitărilor la Direcţia Internaţională, Serviciul
(DOP, DF, DMP) Bănci Corespondente, pentru fiecare operaţiune, indiferent de
sume, valută sau tip de angajament.
Direcţia Internaţională (DI), a) Linie cu o bancă din străinătate: pregătirea dosarului (modei
Serviciul Bănci / care cuprinde anexa 7 şi nota de acoperire)
Corespondente b) Linie cu o bancă românească: pregătirea dosarului şi analiza
cadrului general în cazul în care banca este românească
(model care cuprinde anexele 3, 4, 5, 6 şi 7, care include de
asemenea o analiză a contrapartidei şi a mediului economic şi
comercial).
Control Centrai de Risc (CCR) Analiza dosarului prezentat şi formularea unui aviz justificat.
- În caz de refuz din partea CCR, dosarul este clasat. DI informează
centrul de operare.

136
- În caz de aviz favorabil din partea CCR, dosarul cu comentariile
aferente se transmite la Direcţia Internaţională, care îl transmite SG
Paris.
SG PARIS Analiza dosarului la SG Paris.
Formularea unui acord/acord de principiu/refuz
Direcţia Internaţională, In cazul unui refuz de la Paris, dosarul este clasat. DI informează
Serviciul Bănci Corespondente CCR şi centrul de operare.
In cazul unui acord de la Paris, dosarul îşi continuă circuitul şi este
prezentat Comitetului de Direcţie pentru validare lunară, cu
excepţia situaţiilor în care valoarea limitei trebuie aprobată de
Comitetul de Direcţie sau în caz excepţional de către Consiliul
de Administraţie, conform competenţelor aprobate şi a normelor
BNR în vigoare.
Secretariatul General Difuzarea procesului verbal către Direcţia Internaţională.

Direcţia Internaţională Notificarea centrului de operare.

2. LIMITE BANCARE PUNCTUALE;


Centrele de operare (DF, Servicii Transmiterea fişei de prezentare a operaţiunii la Direcţia
DI, Direcţia Mari Clienţi Internaţională pentru fiecare operaţiune, indiferent de sumă, valută
Corporativi, alte sucursale ale şi tip de angajament.
BRD-GSG etc.)

Direcţia Internaţională, Limita punctuală cu o bancă din străinătate: pregătirea fişei de


Serviciul Bănci prezentare a operaţiunii în funcţie de natura operaţiunii. Limita
Corespondente punctuală cu o bancă românească: pregătirea fişei de
prezentare a operaţiunii şi a fişei sintetice de analiză a băncii,
în cazul în care nu există o limită permanentă aprobată deja
(model care include anexele'3, 4, 5, 6 şi 7) sau o analiză recentă a
contrapartidei.

Direcţia Internaţională, Trimiterea simultană a fişei de prezentare a operaţiunii la Control


Serviciul Bănci Central de Risc şi la departamentul de analiză de la SG Paris.
Corespondente

137
Control Central de Risc şi SG Analiza operaţiunii în 24 de ore în situaţii de urgenţă şi în cel
Paris mult 48 de ore pentru celelalte operaţiuni. Transmiterea
acestora la Direcţia Internaţională, însoţite de comentarii, dacă
este cazul.
Direcţia Internaţională, In cazul unui refuz de la SG Paris, dosarul este clasat. DI
Serviciul Bănci informează CCR şi centrul de operare.
Corespondente

Direcţia Internaţională, In cazul unui acord de la Paris şi a unui aviz fără rezerve din
Serviciul Bănci partea CCR, transmiterea acordului la centrele de operare.
Corespondente Ulterior, toate operaţiunile vor fi prezentate în Comitetul de Direcţie
pentru validare lunară, cu excepţia situaţiilor în care valoarea limitei
trebuie aprobată de Comitetul de Direcţie sau în Consiliul . de
Direcţia Internaţională, Administraţie,
în cazul unuiconform
acord competenţelor aprobate şi din
unui aviz nefavorabil a normelor
partea BNR
CCR,în
Serviciul Bănci de la Paris şi a Direcţie pentru aprobare.
Corespondente prezentarea operaţiunii
în Comitetul de

Comitetul de Direcţie Aprobare/Respingere.

Secretariatul General Difuzarea procesului verbal la Direcţia Internaţională, la de


CCR şi la centrul operare, după caz.

Direcţia Internaţională Transmiterea acordului Direcţie/ Consiliului de la


Comitetului de centrele Administraţie
de operare.

DOP= Direcţia Operaţiuni de Piaţa


DF = Direcţia Factoring
DMP = Direcţia Mijloace de Plata
DI = Direcţia Internaţionala
CCR = Direcţia Control Central de Risc

138