Sunteți pe pagina 1din 2

Proces-Verbal

al ședinței membrilor administrației cu părintele

elevei din clasa VIII-a A, Șuclina Elizaveta

Ordinea de zi:

1. Cu privire la informarea părintelui elevei din clasa VIII-a A, Șuclina Elizaveta versus lipsa
IDNP-ului, precum și a actelor de identitate a elevei sus-menționate, eliberate de către
autoritățile Republicii Moldova, fapt care impiedică eliberarea ulterioară a certificatului de
absolvire a ciclului gimnazial în anul de studii 2021-2022.

Au prezentat alocuțiuni:

Directorul instituției, Cornițel Elena, a vorbit dnei (dlui) ______________________________________


despre faptul că în conformitate cu Regulamentul de absolvire a ciclului gimnazial, la finele treptei de școlarizare,
fiecărui elev i se eliberează Certificatul de absolvire a ciclului gimnazial, în baza actelor de identitate ce conțin
IDNP-ul elevului.
Dna Doncenco Tatiana, a informat administrația instituției că eleva din clasa VIII-a A, Șuclina Elizaveta, în
sistemul de date cu caracter personal SIME nu are IDNP din motiv că nu are acte de identitate, eliberate de
autoritățile Republicii Moldova.
Astfel, părintele a confirmat cele menționate mai sus de către diriginta clasei și a fost informat despre
faptul că in cazul lipsei actelor de identitate și in particular a IDNP-ului, elevei Șuclina Elizaveta nu i se va elibera
Certificat de absolvire a studiilor gimnaziale în anul de studii 2021-2022 (la finalizarea treptei gimnaziale). În
acest context, dna director a sugerat părintelui elevei menționate să-i perfecteze actele de identitate în
Republica Moldova.

Ședința a hotărât:

1. De a lua act de informația prezentată de către directorul instituției, Cornițel Elena,


despre faptul că in cazul lipsei actelor de identitate și in particular a IDNP-ului, elevei Șuclina
Elizaveta nu i se va elibera Certificat de absolvire a studiilor gimnaziale în anul de studii 2021-
2022 (la finalizarea treptei gimnaziale);
2. De a-i recomanda părintelui să-i perfecteze actele elevei pentru a putea primi Certificat
de absolvire a studiilor gimnaziale în anul de studii 2021-2022.

Am luat cunoștință: ___________________________________, părintele elevei din clasa

VIII-a A, Șuclina Elizaveta

Director: Cornițel Elena

Secretar: Filipopolschi Ecaterina

S-ar putea să vă placă și