Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Date statistice privind acoperirea cu cadre didactice care predau disciplina biologie/ chimie

N/r Instituţia de Nr. total Grad did. Grad Grad Total Fără Tineri Specialiști/ Pension
d/o învăţământ de Superior did. did. cu grad grad specialiști ari
cadre I II didactic (până la 3 Nespecialiști
didactice ani de
activitate)

1. IPLT 7 (2 – 1- 0 1- 5 2 0 2 2 (prin
„Ștefan prin chimie chim cumul)
Vodă”, or. cumul, 1 ie
Ștefan –
Vodă concediu 3-
de biol
maternita ogie
te)

2.Aspecte metodologice pentru eficientizarea implementării Curriculumului disciplinar și a


Reperelor metodologice la BIOLOGIE/ CHIMIE, în anul de studii 2021-2022:

Nr. Aspecte metodologice noi, Aspecte metodologice Resurse de învățare


d/o propuse pentru includerea în suplimentare, propuse pentru relevante utilizate/
repere metodologice pentru anul completarea celor existente în propuse de cadrele
Reperele metodologice la didactice la disciplină
de studii 2021-2022
disciplină, ediția 2020-2021
1 La capitolul Sugestii privind La capitolul Repere privind Mozabook
proiectarea activităţii didactice eficientizarea procesului de predare- Kahoot
de introdus modalitatea de învățare-evaluare de propus exemple Quizizz
predare-învățare-evaluare a concrete pentru proiectelor Imagini sau holograme 3D
biologiei/chimie în contextul STEM/STEAM
PED cu exemple concrete

3. Propuneri de îmbunătățire a procesului de predare/învățare/evaluare a disciplinei Biologia:


- Integrarea activităților practice la biologie/chimie în contextul transdisciplinarității;
- Integrarea activităților STEM/STEAM;
4. Propuneri de seminare/reuniuni metodice republicane pentru anul de studii 2021-2022: tematici,
perioada desfășurării (conform necesităților metodologice și manageriale):

,,Formarea competențelor specifice biologiei prin utilizarea strategiilor didactice moderne și TIC”

5. Realizarea curricula la disciplinele opționale, cu tangență la ,,Modul sănătos de viață”, în anul de


studii 2020-2021 la nivel raional (în baza curricula aprobate de CNC în cadrul MECC)

Nr. Denumirea disciplinei Treapta Treapta Treapta Nr. total de


d/o opționale primară/nr. de gimnazială/nr. liceală/nr. de elevi care au
elevi de elevi elevi studiat
disciplina

1. Educație pentru sănătate - - - -


2. Educație ecologică - 26 70 96

3. Surse de energie regenerabile - - - -

4. Chimia și explorarea - - - -
mediului

Total - 26 70 96

S-ar putea să vă placă și