Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul 8.

Europa Medievală
Lecția 8.1 Formarea popoarelor europene

1. O lume nouă , Europa.


Numele de Europa vine din Imperiul Roman de Răsărit.
Europa era numele unei regiuni din Tracia, cea mai apropiată de
Constantinopol spre vest.
Mult timp însă , numele de Europa , preluat de răsărit , a fost utilizat numai
pentru Occident.
Spaţiul european s-a delimitat începând cu împărţirea Imperiului Roman din
anul 395 de către Teodosius I ( 379-395 ) .
De atunci , vestul a avut drept centru Roma, iar Estul –Constantinopolul.
2. Migraţiile şi urmările lor.
a. Definiţie.
Migraţie – deplasarea în masă a unor popoare de pe un teritoriu pe altul ,
determinată de factori economici, sociali şi politici sau naturali.
b. Cauzele migraţiilor:
- atracţia exercitată de bogăţia oraşelor romane
- presiunea altor popoare
- căutarea de noi păşuni
c. Grupe de migratori:
1. migratori europeni ( germanicii şi slavii )
2. migratori asiatici ( hunii, avarii, bulgarii, maghiarii)
d. Urmările migraţiilor.
1. Întemeierea de regate barbare pe teritoriul fostului Imperiu Roman de Apus.
2. Formarea de noi popoare europene.
3. Regatele barbare
După prăbuşirea Imperiului Roman de Apus , în teritoriile stăpânite cândva de
aceştia, au apărut o serie de regate ale barbarilor:
- regatul francilor în Gallia
- regatul ostrogoţilor în Italia
- regatul vizigoţilor în Spania
- regatele anglo-saxone în Britannia
În timp , de la numele noilor veniţi , Gallia şi-a schimbat numele în Franţa, iar
Britannia în Anglia.
4. Noile popoare europene.
- Concomitent cu apariţia statelor barbare a continuat procesul de formare a noi
popoare europene.
- În Europa actuală se disting 3 grupe principale de popoare şi limbi: latină sau
romanică, germanică şi slavă.
a. Popoarele latine sau romanice
- sunt popoarele formate pe fostul teritoriu al Imperiului Roman
- în prezent de origine latină sunt : francezii, spaniolii, portughezii, italienii şi
românii
b. Popoarele germanice
- erau cele mai apropiate de Imperiul Roman
- din această grupă făceau parte : goţii ( vizigoţii şi ostrogoţii ), gepizii,
vandalii, anglo-saxonii, longobarzii şi francii.
- aceştia au pătruns în Imperiul Roman de Apus , contribuind la căderea lui
- în prezent de origine germanică sunt: englezii, suedezii , danezii, norvegienii,
austriecii, elveţienii, olandezii şi germanii.
c. Popoarele slave
- trăiau în răsăritul Europei ( între Vistula şi Nistru )
- în secolele V-VI au migrat spre apus
- au fost asimilate de populaţiile din teritoriile în care s-au aşezat
- au format 3 ramuri :
1. Slavii de răsărit ( ruşii , ucrainenii, bieloruşii)- au ocupat teritoriul delimitat
de Marea Neagră şi Volga.
2. Slavii de apus ( cehii, polonezii, slovacii) – au ocupat Europa Centrală.
3. Slavii de sud ( sârbii, croaţii, slovenii, bulgarii ) – s-au aşezat în Peninsula
Balcanică.
Printre migratori au fost însă şi popoarele asiatice: hunii, avarii, bulgarii
propriu-zişi şi maghiarii.

S-ar putea să vă placă și