Sunteți pe pagina 1din 1

Lecția 8.

2 ETNOGENEZA ROMÂNEASCĂ
Etnogeneza românească
Este procesul de formare a poporului român şi a limbi române.
Formarea poporului şi a limbii române a început odată cu colonizarea şi
romanizarea Daciei şi Moesiei şi a continuat şi după retragerea romană din
Dacia, din anul 271.
După retragerea aureliană, populaţia daco- romană rămasă în Dacia, a
cunoscut valuri succesive de populaţii migratoare.
Dintr-un prim val de migratori au făcut parte goţii, hunii, gepizii şi avarii.
Una dintre urmele lăsate din acea vreme şi cea mai valoroasă este ”Cloşca
cu puii de aur” sau tezaurul de la Pietroasele.
Dintr-un al doilea val au făcut parte: slavii, bulgarii şi ungurii. Stabiliţi pe
teritoriul ţării noastre începând cu secolul VI au influenţat viaţa socială, politică
şi economică a localnicilor, iar elemente ale limbii lor au intrat în vocabularul
românesc ca elemente de adaos.
Limba română
S-a format paralel cu poporul român, este o limbă neolatină ( romanică )
cum sunt şi limba franceză, spaniolă, portugheza, italiana.
Limba română s-a format în două etape:
1. preluarea limbii latine de către daco-geţi. Aceştia au folosit latina populară,
vulgară ( vorbită );
2.transformarea treptată a limbii latine vorbite într-o limbă romanică de factură
orientală , numită româna comună ( străromâna sau protoromâna ).
Influenţa elementelor slave a fost nesemnificativă , nu a schimbat
caracterul latin al limbii române ci a dus la îmbogăţirea vocabularului.
Componentele limbii române
- substratul lingvistic traco-getic : circa 160 cuvinte cu derivatele lor ( ce
reprezintă 10% din lexicul românesc ) şi structura gramaticală ( regulile de
aşezare a cuvintelor în propoziţie ).
- stratul lingvistic latin ce reprezintă 60% din vocabularul limbii române
- adstratul lingvistic slav, adică influențele slave ce reprezintă circa 20% din
vocabular
- restul de 10 % este reprezentat de împrumuturile din alte limbi.
Torna , torna frate! Este prima menţiune în limba română. Informaţia ne-a fost
dată de Theophanes Confesor în lucrarea sa “Chronografia”.
Vocabular:
1.Continuitate = vieţuirea neîntreruptă a unui popor în spaţiul în care acesta s-a
constituit
2.Etnogeneză = formarea , naşterea unui popor ; procesul de formare a
poporului român; proces istoric, lingvistic şi cultural de formare a unui popor.
3.Romanizare = fenomen care constă în însuşirea culturii şi civilizaţiei romane,
a limbii latine de către popoarele învinse şi integrate în lumea romană.

S-ar putea să vă placă și