Sunteți pe pagina 1din 6

Formarea popoarelor europene

Profesor: Olteanu Mariana Mihaela


Liceul Teoretic “ Ovidius” Constanța

Proiect didactic
Unitatea de învăţământ : Liceul Teoretic “Ovidius”Constanţa
Profesor : Olteanu Mariana Mihaela
Data: 29 martie 2021
Clasa: a V-a C
Unitatea de învăţare: Europa Medievală
Lecţia : Formarea popoarelor europene
Tipul lecţiei: de predare
Timp: 40 minute
Locul de desfăşurare: on-line pe platforma Teams
Obiectivul general al lecţiei: De a transmite cunoştinţe despre formarea noilor popoare
europene după căderea Imperiului Roman de Apus.
Obiective operaţionale
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
O1: Să indice corect timpul şi spaţiul istoric la care face referire lecţia;
O2: Să definească corect termenii istorici daţi;
O3: Să precizeze cauzele şi consecinţele migraţiilor;
O4: Să numească principalele grupe de migratori şi cele trei grupe de popoare care vor alcătui
civilizaţia europeană;
Strategia didactică:
Metode şi procedee: dialogul dirijat, conversaţia , expunerea, explicaţia, descoperirea ,
schema lecţiei.
Resurse și mijloace tehnice: Resurse TIC, Messenger,Whatsapp , Laptop, Smartphone,
Manualul digital.
Forme de evaluare: predictivă - prin examinare curentă orală
continuă -prin fişe de lucru online

Bibliografie :
1. Manual de istorie clasa a V-a, autori – Elvira Rotundu, Carmen Tomescu - Stachie,
Editura Corint Logistic , București 2017
2.Manual de istorie clasa a V-a, autori- Liuba Ghiorghiţă, Sorin Oane, Editura Teora,
Bucureşti 2006
3. Manual de istorie clasa a V-a, autori- Băluţoiu Valentin , Sorin Constantin Vlad , Editura
All Educational , Bucureşti 2012
4. Atlas Şcolar Istorie Universală , autor- Plopeanu Sorina, Editura Steaua Nordului Junior,
Constanţa 2011.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse și Forme de


lecţiei mijloace tehnice evaluare
1. Momentul Realizează un mediu funcțional pentru noua Elevul se conectează la platforma Resurse TIC
organizatoric sală de clasă de acasă. Teams.
(2 minute ). Evită problemele tehnice conectându-se la Messenger
sesiune înainte de a se conecta ceilalți Intră pe platformă și alege
participanți, Whatsapp
optiunea de a ,,intra în întâlnirea”
Verifică funcționalitățile audio și video. deja programată de către
Are soluții alternative în cazul în care platforma Laptop
profesor,
pe care este găzduită sesiunea cedează.
Smartphone
Menține telefonul aproape și încărcat,
deoarece se poate întâmpla să piardă
conexiunea pe platforma din motive de
conexiune slabă la internet, iar telefonul
reprezintă, în acest caz, o variantă alternativă.
2. Reactualizarea Profesorul cere elevilor să-și reamintească Elevii își reactualizează Conversaţia Examinarea
cunoştinţelor ideile de bază ale lecției anterioare : cunoștințele și răspund la curentă orală
(5 minute ). Expansiunea militară și culturală a întrebările profesorului ;
Islamului. Elevii se anunță utilizând
functia ,,ridicării mâinii” si
deschizând microfonul.
3. Anunţarea Profesorul îi informează pe elevi că vor începe Ascultă și își notează titlul lecției
lecţiei noi (3 studiul unei noi lecții numite Formarea în caiete.
minute ). popoarelor europene care se va desfășura pe
parcursul a 20 de min.
4. Prezentarea Profesorul va efectua o prezentare a Ascultă explicațiile
noului conţinut aspectelor esențiale ale temei. profesorului. Expunerea
(20 minute ). Va prezenta principalele idei ale lecției. Notează în caiete ideile Conversația
Vezi Anexa 1 principale ale lecției ;
Își formează propriile puncte
de vedere.
5. Realizarea Cu ajutorul ideilor principale, profesorul Elevii trec în revistă noile Fişa de lucru Examinarea
feedback-ului. consolidează cunoștințele elevilor și evaluează cunoștințe . online partajată orală
(7 minute). gradul de însușire al acestora partajând pe de către
Teams fișa de lucru care conține următoarele profesor
întrebări : Răspund la întrebările
1. Enumeraţi cauzele şi urmările profesorului . Explicaţia
migraţiilor.
2. Care sunt principalele grupe de
popoare europene de astăzi?
3. Care au fost popoarele migratoare
asiatice?

.
6. Apreciera Se fac aprecieri generale şi individuale Conversaţia
activităţii elevilor privind implicarea elevilor în predarea
( 3 minute). noilor cunoştinţe. Se notează elevii care au
participat activ la oră.

3
Anexa I
Schiţa lecţiei
Formarea popoarelor europene

1. O lume nouă , Europa.


Numele de Europa vine din Imperiul Roman de Răsărit.
Europa era numele unei regiuni din Tracia, cea mai apropiată de Constantinopol spre vest.
Mult timp însă , numele de Europa , preluat de răsărit , a fost utilizat numai pentru Occident.
Spaţiul european s-a delimitat începând cu împărţirea Imperiului Roman din anul 395 de către
Teodosius I ( 379-395 ) .
De atunci , vestul a avut drept centru Roma, iar Estul –Constantinopolul.
2. Migraţiile şi urmările lor.
a. Definiţie.
Migraţie – deplasarea în masă a unor popoare de pe un teritoriu pe altul , determinată de
factori economici, sociali şi politici sau naturali.
b. Cauzele migraţiilor:
- atracţia exercitată de bogăţia oraşelor romane
- presiunea altor popoare
- căutarea de noi păşuni
c. Grupe de migratori:
1. migratori europeni ( germanicii şi slavii )
2. migratori asiatici ( hunii, avarii, bulgarii, maghiarii)
d. Urmările migraţiilor.
1. Întemeierea de regate barbare pe teritoriul fostului Imperiu Roman de Apus.
2. Formarea de noi popoare europene.
3. Regatele barbare
După prăbuşirea Imperiului Roman de Apus , în teritoriile stăpânite cândva de aceştia, au
apărut o serie de regate ale barbarilor:
- regatul francilor în Gallia
- regatul ostrogoţilor în Italia
- regatul vizigoţilor în Spania
- regatele anglo-saxone în Britannia
În timp , de la numele noilor veniţi , Gallia şi-a schimbat numele în Franţa, iar Britannia în
Anglia.
4. Noile popoare europene.
- Concomitent cu apariţia statelor barbare a continuat procesul de formare a noi popoare
europene.
- În Europa actuală se disting 3 grupe principale de popoare şi limbi: latină sau romanică,
germanică şi slavă.
a. Popoarele latine sau romanice
- sunt popoarele formate pe fostul teritoriu al Imperiului Roman
- în prezent de origine latină sunt : francezii, spaniolii, portughezii, italienii şi românii
b. Popoarele germanice
- erau cele mai apropiate de Imperiul Roman
- din această grupă făceau parte : goţii ( vizigoţii şi ostrogoţii ), gepizii, vandalii, anglo-
saxonii, longobarzii şi francii.
- aceştia au pătruns în Imperiul Roman de Apus , contribuind la căderea lui
- în prezent de origine germanică sunt: englezii, suedezii , danezii, norvegienii, austriecii,
elveţienii, olandezii şi germanii.
c. Popoarele slave
- trăiau în răsăritul Europei ( între Vistula şi Nistru )
- în secolele V-VI au migrat spre apus
- au fost asimilate de populaţiile din teritoriile în care s-au aşezat
- au format 3 ramuri :
1. Slavii de răsărit ( ruşii , ucrainenii, bieloruşii)- au ocupat teritoriul delimitat de Marea
Neagră şi Volga.
2. Slavii de apus ( cehii, polonezii, slovacii) – au ocupat Europa Centrală.
3. Slavii de sud ( sârbii, croaţii, slovenii, bulgarii ) – s-au aşezat în Peninsula Balcanică.
Printre migratori au fost însă şi popoarele asiatice: hunii, avarii, bulgarii propriu-zişi şi
maghiarii.

5
Fişă de lucru
1. Enumeraţi cauzele şi urmările migraţiilor.
2. Care sunt principalele grupe de popoare europene de astăzi?
3. Care au fost popoarele migratoare asiatice?

S-ar putea să vă placă și