Sunteți pe pagina 1din 2

SESIUNE EXTRAORDINARĂ

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 20 - 24 august 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

20 august
1 Audieri parlamentare privind progresul acțiunilor în procesul de
recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar

Raportor - Procurorul General

24 august
ora 11.00

1 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la


Procuratură (art.17, 18, 301, ș.a.)
nr. 181 din 10.08.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații S.Litvinenco, M.Adam, A.Racu, Gh.Ichim,
I.Talmazan, I.Chiriac, V.Șoimaru, Iu.Păsat, A.Cătănoi,
V.Manic, L.Grosu, B.Marcoci
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2 Proiectul Codului vamal UE


nr. 306 din 09.07.2020 lectura III
COD
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

1
3 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind piața produselor
petroliere nr.461/2001 (art.2, 4, 6, ș.a.)
nr. 179 din 10.08.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații Vl.Bolea, R.Marian, S.Lazarencu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
4 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.1104/2002
cu privire la Centrul Național Anticorupție
nr. 178 din 10.08.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații O.Stamate, D.Istratii, A.Cătănoi, S.Lazarencu,
R.Marian, I.Șpac, M.Gonța, Ig.Talmazan, A.Racu,
L.Novac, V.Cazacu, I.Babici M.Nistor, Gh.Iachim,
D.Gherman, Iu.Păsat, V.Manic, M.Pancu, Iu.Dascălu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.3, 82;
Legea nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.232; Legea
nr.3/2016 cu privire la Procuratură – art.66, 69)
nr. 180 din 10.08.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori – deputații S.Litvinenco, M.Adam, A.Racu, Gh.Ichim,
I.Talmazan, I.Chiriac, V.Șoimaru, M.Druță, Iu.Păsat,
A.Cătănoi, V.Manic, L.Grosu, B.Marcoci
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
6

Partea festivă consacrată aniversarii a 30-a a independenței


Republicii Moldova

Încheierea sesiunii extraordinare


(Se onorează Imnul și Drapelul de Stat al Republicii Moldova)