Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație


Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 4
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total
acordat pentru lucrare la zece.
A. MECANICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. d 3p
3. d 3p
4. a 3p
5. c 3p
TOTAL Subiect I 15p
Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentarea corectă a tuturor forțelor care acționează asupra corpului B 4p
b. Pentru: 4p
mB a = Gt − Ff − T 1p
Gt = mB g sin α 1p
Ff = µ mB g cos α 1p
rezultat final: T = 5,6 N 1p
c. Pentru: 4p
( mA + mB ) a = mB ( sinα − µ cosα ) − mA  g 3p
mB
rezultat final: =2 1p
mA
d. Pentru: 3p
v = a ⋅ ∆t 1p
mv 2
= mad 1p
2
rezultat final: d = 15 cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
E p 0 = mgH 2p
rezultat final: E p 0 = 1000 J 1p
b. Pentru: 4p
LG = mgd 3p
rezultat final: LG = 900 J 1p
c. Pentru: 4p
E p 0 = Ec + mg ( H − d ) 1p
mv 2
Ec = 1p
2
p = mv 1p
rezultat final: p = 60 kg ⋅ m/s 1p
d. Pentru: 4p
∆Ec = Ltotal 1p
∆E c = 0 1p
Ltotal = mgH − F ( H − d ) 1p
rezultat final: F = 200 N 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 1 Varianta 4


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. a 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
m
ν2 = 2 2p
µ2
rezultat final ν 2 = 0,5mol 1p
b. Pentru: 4p
m
p1V1 = 1 RT 1p
µ1
m2
p2V2 = RT 1p
µ2
p1 = p2 1p
V1
rezultat final = 0,5 1p
V2
b. Pentru: 4p
m
ρ1 = 1p
V1
V = V1 + V2 2p
rezultat final ρ1 = 1,5 kg/m3 1p
d. Pentru: 4p
V
p1′ = ν 1RT ′ 1p
2
V
p2′ = ν 2 RT 1p
2
p1′ = p2′ 1p
rezultat final T ′ = 600K 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
∆U13 = ν CV (T3 − T1 ) 2p
T3 = 9T1 1p
rezultat final ∆U13 = 1200 J 1p
b. Pentru: 4p
Qprimit = Q12 + Q23 1p
Q12 = ν CV (T2 − T1 ) 1p
Q23 = ν Cp (T3 − T2 ) 1p
rezultat final Qprimit = 1800 J 1p
c. Pentru: 4p
L
η = total 1p
Qprimit
Ltotal = 4 pV 2p
2
rezultat final η = ≅ 22% 1p
9

Probă scrisă la Fizică 2 Varianta 4


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
d. Pentru: 3p
T
ηC = 1 − min 1p
Tmax
T1
ηc = 1 − 1p
T3
8
rezultat final ηC =
≅ 89% 1p
9
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Varianta 4


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. a 3p
3. b 3p
4. c 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
ρL
R= 1p
S
πd 2
S= 1p
4
rezultat final L = 0,9 m 1p
b. Pentru: 4p
E1 = I1(r1 + R1 ) + I R R 2p
U1 = E1 − I1r 1 1p
rezultat final U1 = 17,6 V 1p
c. Pentru: 4p
E 2 = I 2 r2 + I R R 2p
I2 = IR − I1 1p
rezultat final r2 = 1 Ω 1p
d. Pentru: 4p
E 2 = IR x 1p
E1 = I (R x + R1 + r ) 2p
rezultat final Rx = 50 Ω 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
PR1 = I 2 R1 2p
E
I= 1p
R1 + R3 + r
rezultat final PR1 = 3,25 W 1p
b. Pentru: 3p
QR3 = I 2 ⋅ R3 ⋅ ∆t 2p
rezultat final QR3 = 2,25kJ 1p
c. Pentru: 4p
E
I′ = 1p
R1 + Rp + r
R2R3
Rp = 1p
R2 + R3
PE = E ⋅ I ′ 1p
rezultat final PE = 7,2 W 1p
d. Pentru: 4p
Re
η= 2p
Re + r
Re = R1 + Rp 1p
rezultat final η = 95% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Varianta 4


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
D. OPTICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. a 3p
3. c 3p
4. b 3p
5. a 3p
TOTAL Subiect I 15p
Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
y
β= 2 1p
y1
1
β= 1p
4
rezultat final: y 2 = 0,5 cm 1p
b. Pentru: 4p
1 1 1
− = 1p
x2 x1 f1
x2
β= 1p
x1
f1 = −40 cm 1p
rezultat final: − x2 = 30 cm 1p
c. Pentru: 4p
construcție corectă a imaginii prin lentilă 4p
d. Pentru: 4p
1 1 1
= + 3p
f f1 f2
rezultat final: f = −200 cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
L
i= 2p
N
rezultat final i = 1,4mm 1p
b. Pentru: 4p
λD
i= 3p
2ℓ
rezultat final D = 1,5m 1p
c. Pentru: 4p
c
ν = 3p
λ
rezultat final ν ≅ 4,3 ⋅ 1014 Hz 1p
d. Pentru: 4p
eD( n − 1)
∆x = 2p
2ℓ
∆x = 2,5 i 1p
rezultat final e = 3,5 μm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 5 Varianta 4


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar

S-ar putea să vă placă și