Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație


Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 4
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total
acordat pentru lucrare la zece.
A. MECANICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. d 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. a 3p
TOTAL Subiect I 15p
Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentarea corectă a tuturor forțelor care acționează asupra corpului A 4p
b. Pentru: 4p
mA a = T − mA g 3p
rezultat final: T = 5,6 N 1p
c. Pentru: 4p
mB a = Gt − Ff − T 1p
Gt = mB g sin α 1p
Ff = µ mB g cos α 1p
rezultat final: mB = 1 kg 1p
d. Pentru: 3p
v = a ⋅ ∆t 2p
rezultat final: v = 0,6 m/s 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
E p 0 = mgH 3p
rezultat final: E p 0 = 1000 J 1p
b. Pentru: 4p
LG = mgd 3p
rezultat final: LG = 900 J 1p
c. Pentru: 3p
E p 0 = Ec + mg ( H − d ) 1p
2
mv
Ec = 1p
2
rezultat final: v = 30 m/s 1p
d. Pentru: 4p
∆Ec = Ltotal 1p
∆E c = 0 1p
Ltotal = mgH − F ( H − d ) 1p
rezultat final: F = 200 N 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 1 Varianta 4


Barem de evaluare și de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. a 3p
3. c 3p
4. b 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
m
ν = 2p
µ
rezultat final ν = 0,25mol 1p
b. Pentru: 4p
m
ρ= 3p
V
rezultat final ρ ≅ 0,66 kg/m3 1p
c. Pentru: 4p
pV = ν RT 3p
rezultat final p = 3,75 ⋅ 10 4 Pa 1p
d. Pentru: 4p
pfinal = p0 2p
p0Vfinal = ν RT 1p
rezultat final Vfinal ≅ 6,23 L 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
L23 = 3 p ( 3V − V ) 2p
rezultat final L23 = 600 J 1p
b. Pentru: 4p
U3 = ν CV T3 1p
pV = ν RT1 1p
T3 = 9T1 1p
rezultat final U3 = 1350 J 1p
c. Pentru: 4p
Q12 = ν CV (T2 − T1 ) 2p
T2 = 3T1 1p
rezultat final Q12 = 300 J 1p
d. Pentru: 4p
Qced = Q34 + Q41 1p
Q34 = ν CV (T4 − T3 ) 1p
Q41 = ν C p (T1 − T4 ) 1p
rezultat final Qced = −1400 J 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Varianta 4


Barem de evaluare și de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. a 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
UR = IR R 2p
rezultat final U R = 14 V 1p
b. Pentru: 4p
ρL
R= 2p
S
π d2
S= 1p
4
rezultat final L = 0,9 m 1p
c. Pentru: 4p
E1 = I1(r1 + R1 ) + IR R 2p
U 1 = E1 − I 1r 1 1p
rezultat final U1 = 17,6 V 1p
d. Pentru: 4p
E 2 = I 2 r2 + I R R 2p
I 2 = IR − I1 1p
rezultat final r2 = 1 Ω 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
PR1 = I 2R1 2p
E
I= 1p
R1 + R3 + r
rezultat final PR1 = 3,25 W 1p
b. Pentru: 3p
QR3 = I 2 ⋅ R3 ⋅ ∆t 2p
rezultat final QR3 = 2,25kJ 1p
c. Pentru: 4p
E
I′ = 1p
R1 + Rp + r
R2R3
Rp = 1p
R2 + R3
PE = E ⋅ I ′ 1p
rezultat final PE = 7,2 W 1p
d. Pentru: 4p
Re
η= 2p
Re + r
Re = R1 + Rp 1p
rezultat final η = 95% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Varianta 4


Barem de evaluare și de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

D. OPTICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. a 3p
3. c 3p
4. b 3p
5. a 3p
TOTAL Subiect I 15p
Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
y
β= 2 1p
y1
1
β= 1p
4
rezultat final: y 2 = 0,5 cm 1p
b. Pentru: 4p
1 1 1
− = 1p
x2 x1 f1
x2
β= 1p
x1
f1 = −40 cm 1p
rezultat final: − x2 = 30 cm 1p
c. Pentru: 4p
construcție corectă a imaginii prin lentilă 4p
d. Pentru: 4p
1 1 1
= + 3p
f f1 f2
rezultat final: f = −200 cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
c
v1 = 2p
n1
rezultat final v1 ≅ 1,73 ⋅ 108 m/s 1p
b. Pentru: 4p
naer sin i = n1 sin r 3p
rezultat final r = 30o 1p
c. Pentru: 4p
Reprezentarea corectă a drumului razei de lumină 4p
d. Pentru: 4p
n1 sin i ' = n2 sin r ' 2p
i'= r 1p
rezultat final r ' = 45o 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Varianta 4


Barem de evaluare și de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului

S-ar putea să vă placă și