Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala………………….

Profesor………………
Aria curriculară: Arte
Disciplina de învăţământ: Educaţie muzicală
Clasa a IV-a
Curriculum nucleu
Nr de ore pe săptămână: 1
Planificare calendaristică orientativă
An şcolar ………………

Unitatea de Ob. de Conţinuturi Nr Săptămâna Observaţii


învăţare referinţă de
ore
1 2 3 4 5 6
SEMESTRUL I
1.Cântarea vocală 1.1; 1.2; 1.4  deprinderi specifice de cânt (emisia naturală, dicţia, respiraţia corectă);
şi 1.7; 2.1; 2.2;  deprinderi de cântare în colectiv
2 I-II
cântarea 2.3; 2.6;  jucării muzicale;
instrumentală 2.7.  instrumente muzicale melodice şi de percuţie.
2.Durata sunetelor 1.1; 1.2;  duratade pătrime,
muzicale 1.3; 1.4;  durata de optime,
2.1; 2.2;  durata de doime 4 III-VI
2.4; 2.5;  evaluare
2.6.
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ
3.Ritmul 1.1; 1.2;  Durata de doime cu punct
1.3; 1.4;  pauza de pătrime
2.1; 2.2;  Măsurile de 2/4, 3/4
4 VII-X
2.4; 2.5;  evaluare
2.6.

1
Unitatea de Ob. de Conţinuturi Nr Săptămâna Observaţii
învăţare referinţă de
ore
1 2 3 4 5 6
4.Folclor ocazional 1.1; 1.5; 1.6;  genuri ale folclorului ocazional: colinda;
1.7; 2.1; 2.2;  genuri muzicale de factură cultă: menuetul, hora.
4 XI-XIV
2.6; 2.7.  evaluare

VACANŢA DE IARNĂ
SEMESTRUL II
5.Melodia 1.1; 1.2;  sunetele La, Sol, Fa, Mi, Re, Do;
1.3; 1.4;  legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul, versul);
1.5;1.7; 2.1;  elemente de construcţie a melodiei: început, sfârşit, repetiţii. 5 XV-XIX
2.4; 2.7. 2.8  evaluare

6.Timbrul 1.1; 1.3;  sunete vocale-instrumentale;


1.7; 2.1;  vocea de adult şi de copil, vocea de femeie şi de bărbat;
2.2; 2.7.  solistul şi corul; 6 XX-XXV
 pianul, vioara
 evaluare

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ

7.Interpretarea 1.1; 1.2;  procedee armonico-polifonice: solist-cor, lanţ, dialog;


1.3; 1.5; 1.6;  cântarea cu acompaniament;
2.1; 2.2; 2.3;  cântarea vocal –instrumentală; XXVI-
2.4; 2.5; 2.6;  nuanţe:tare-încet; 6 XXXI
2.7.  tempo: repede-lent;
 mişcarea pe muzică: liberă, ritmică pe timpii măsurii, mişcarea de dans.
 evaluare

2
Unitatea de Ob. de Conţinuturi Nr Săptămâna Observaţii
învăţare referinţă de
ore
1 2 3 4 5 6
Recapitulare 1.1; 1.2; 2.1,  cântarea cu acompaniament; 3 XXXII-
2.3; 2.6;  cântarea vocal –instrumentală XXXIV
 evaluare

3
4

S-ar putea să vă placă și