Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala………………….

Profesor………………
Aria curriculară: Arte
Disciplina de învăţământ: Educaţie muzicală
Clasa a III-a
Curriculum nucleu
Nr de ore pe săptămână: 1
Planificare calendaristică orientativă
An şcolar …………………………………………..

Unitatea de învăţare Ob. de Conţinuturi Nr de Săptămâna Observaţii


referinţă ore
1 2 3 4 5 6
SEMESTRUL I

Cântarea vocală ş 1.1; 1.4 ;  deprinderi specifice de cânt (emisia naturală, dicţia, respiraţia corectă);.
2.1; 2.2;  cântare în grup 2 I-II
2.4;

Sunete lungi, sunete 1.1;  durata de pătrime;


scurte 1.3;  durata de optime;
1.5;  durata de doime;
4 III-VI
2.1;  pauza de pătrime;
2.4;  evaluare

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ

1
Unitatea de învăţare Ob. de Conţinuturi Nr de Săptămâna Observaţii
referinţă ore
1 2 3 4 5 6
1.1;  tactarea măsurii;
Ritmul 1.3;  structuri ritmice;
1.5;  măsura de 2/4;
1.6;  combinaţii ritmice în măsura de 2/4.
5 VII-XI
2.1;  evaluare
2.4;
2.5;
2.7.
Genurile folclorului 1.1, 1.6;  genuri ale folclorului ocazional:
ocazional 2.2; 2.3,2.7  colinda şi cântecul de stea; 3 XII-XIV

VACANŢA DE IARNĂ

Unitatea de învăţare Ob. de Conţinuturi Nr de Săptămâna Observaţii


referinţă ore
1 2 3 4 5 6
SEMESTRUL II
1.1;  genuri muzicale de factură cultă: valsul ,
Genuri muzicale 1.6; 2.2;  rapsodia.
2 XV-XVI
2.3; 2.6;
2.7.

2
Unitatea de învăţare Ob. de Conţinuturi Nr de Săptămâna Observaţii
referinţă ore
1 2 3 4 5 6
Melodia 1.1; 1.5;  legătura dintre text şi melodie ( strofa şi refrenul, versul); elemente de
1.6; 1.7 ; construcţie a melodiei: început, sfârşit, repetiţii
5 XVII-XXI
2.2; 2.3;  evaluare
2.4; 2.6 ;
Timbrul 1.3;  sunete vocale-instrumentale;
1.5; 1.6;  vocea de adult şi de copil, vocea de femeie şi de bărbat;
2.2; 2.6;  solistul şi corul; 4 XXII-XXV
2.7.  pianul,vioara.
 evaluare
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ
1.1; 1.2.  procedee armonico-polifonice: grupe alternative, solist-cor, lanţ, dialog;
1.6;  cântarea cu acompaniament;
2.1;  cântarea vocal- instrumentală;
Interpretarea 2.2;  nuanţe:tare-încet-mediu;
XXVI-
2.3;  tempo:repede-lent; 6
XXXI
2.4;  mişcarea pe muzică : liberă, ritmică pe timpii măsurii, inspirată de caracterul
2.5; muzicii, mişcarea de dans.
2.6;  evaluare
2.7.
Recapitulare 1.1; 1.3;  cântarea vocal-.instrumentală;
XXXII-
2.1;2.3;  mişcarea pe muzică; 3
XXXIV
2.2.; 2.4  evaluare

3
4

S-ar putea să vă placă și