Sunteți pe pagina 1din 1

Muzica bizantină(ortodoxă)

1.Prin muzica bizantină înţelegem arta muzicală practicată de biserica creştină


din timpul Imperiului Roman de Răsărit(est) cu capitala la Constantinopol(Istanbul)
2.Ioan Damaschinul compune şi selectează cântări bizantine pe care le
introduce într-o carte numită Octoih.
3.Muzica bizantină este vocală(a capella) şi este bazată pe o singură
voce(monodie)
4. Este bogat ornamentată.
5. Din punct de vedere melodic, muzica bizantină este bazată pe moduri, adică
este modală, iar cele 8 moduri poartă denumirea de glasuri sau ehuri.
6. 4 moduri sunt principale (autentice), iar 4 moduri sunt secundare(plagale).
7. Există 4 stiluri de interpretare ale muzicii bizantine cu privire la metrică şi
la tempo:
A. Primul stil conţine o recitare silabică pe un sunet dat.
B. Al doilea stil conţine o melodie simplă cu întindere redusă, iar fiecare
silabă are un sunet.
C. Al treilea stil se foloseşte mai rar, pentru că melodia este foarte
ornamentată, iar textul cade pe locul 2.
D. Al patrulea stil conţine o melodie calmă cu ornamentaţii, fiind o combinaţie
între stilul al doilea şi al treilea.
Al patrulea stil are de la stilul 2 ideea că fiecare sunet are o silabă şi are
ornamente precum stilul al treilea, dar nu atât de multe.

S-ar putea să vă placă și