Sunteți pe pagina 1din 4

Angajator: S.C. XXXXXXXX S.R.L.

Nr. ord. Reg. Com.: …………….


CUI: ……………………

FISA DE POST
anexa la contractul de munca nr. __________ din data de 19.08.2021

Denumire post:Tăietor Silvic (cod COR 621012)


Nume si prenume ocupant: ……………………..
Locul desfasurarii muncii: la sediul beneficiarului de servicii ale firmei, laparchetul supus exploatarii
Departament: Prestari servicii
Subordonare: Motorist
Supervizare: Administrator
Relatii functionale: cu ceilalti angajati ai firmei pentru obtinerea de date si informatii legate de
specificul activitatii sale.
Cerinte specifice postului:

Ccertificat de calificare în domeniu.


Scopul postului: titularul postului identifica lemnul marcat si, în functie de acestea execută sectionarea arborilor
si a trunchiurilor arborilor doborâți la dimensiunile sortimentelor solicitate.
Activitati principale:

tăierea arborilor;

sectionarea materialului lemnos doborât;

întretinerea corespunzatoare a ferastraielor mecanice.

Sarcini si îndatoriri specifice:

marcheaza prin metode specifice masa lemnoasa care urmeaza a se taia, conform criteriilor
silviculturale;

identifica defectele masei lemnoase cu atentie în functie de forma trunchiului si de structura


lemnului, prin modalitati specifice, pentru obtinerea unei mase lemnoase de calitate si în
vederea cresterii randamentului operatiei de taiere;

identifica alte defecte ale lemnului cu atentie în functie de aspectul exterior si de coloratia pe
care o are lemnul în vederea diminuarii influentei acestora asupra caracteristicilor fizicomecanice
ale prelucrarii produselor realizate;

efectueaza operatii de pregatire a uneltelor, utilajelor si echipamentelor în vederea utilizarii


conform instructiunilor din cartea tehnica, în functie de caracteristicile echipamentelor;

identifica defectiunile uneltelor, utilajelor si echipamentelor conform procedurilor în


vigoare;

remediaza defectele uneltelor, utilajelor si echipamentelor în functie de tipul acestora, în


conformitate cu instructiunile de utilizare specifice, trimitând atelierelor de reparatie
utilajele dificil de remediat;
efectueaza activitati de întretinere curenta a uneltelor, utilajelor si echipamentelor
permanent, conform procedurilor specifice, în concordanta cu caracteristicile constructive
ale acestora;

executa lucrari pregatitoare doborîrii arborilor curatind locul de munca în jurul arborilor
începând de la baza acestora, amenajând potecile de refugiu conform instructiunilor de
lucru;

utilizeaza ferastraul mecanic conform instructiunilor descrise în cartea tehnica si îl


reglareaza cu promptitudine ori de câte ori este nevoie.

realizeaza doborîrea arborilor, executarea tapei si a taieturii din partea opusa facând-o
corespunzator instructiunilor de lucru folosind unelte si scule adecvate, începând de la baza
prin înlaturarea labărțării acestuia, cu respectarea riguroasă a etapelor de lucru si a
instructiunilor de protectie a muncii;

executa operatia de fasonare a arborelui doborit conform procedurilor de lucru, utilizand


echipamentul de protectie, pe fiecare piesa in parte;

executa lucrari de curatire a parchetelor de resturi de exploatare manual, in martoane si


gramezi, conform conditiilor de regenerare naturala a padurii si realizeaza maruntirea si
imprastierea resturilor de exploatare cu ajutorul uneltelor specifice;

executa netezirea cioatei si cojirea ei, in cazul rasinoaselor utilizand unelte corespunzatoare;

executa sectionarea arborelui doborat in parchete si in platforme primare corect, conform


instructiunilor de lucru utilizand uneltele si utilajele specifice operatiei, conform schemelor
de sectionare, utilizand utilaje specifice;

raspunde de utilizarea si pastrarea in bune conditii a aparaturii din dotare;

informeaza persoana ierarhic superioara asupra problemelor ce apar in desfasurarea


activitatii la locul de munca;

indeplineste si alte atributii stabilite de seful ierarhic superior in conformitate cu


reglementarile legale;

prezinta un comportament profesional in timpul zilei de lucru;

periodic face propuneri de imbunatatire a activitatii prestate;

utilizeaza resursele existente exclusiv in interesul firmei;

respecta prevederile procedurilor de lucru specifice postului sau;

respecta instructiunile proprii de sanatate si securitate a muncii si orarul de munca;

nu paraseste locul de munca fara aprobarea seful direct ;

nu angajeaza discutii cu colegii sau alti angajati ai firmei referitoare la conditiile de
salarizare si a altor informatii;
in afara firmei nu are voie nici macar indirect sa faca publice evenimente, proceduri de
lucru, detalii tehnice sau sa discute competenta, salarizarea, contractele de munca sau
contractele comerciale ale angajatorului sau actele incheiate cu angajatorul;

respecta confidentialitatea datelor, informatiilor si a documentelor ce ii sunt transmise de


angajator, la care are acces in virtutea desfasurarii activitatii sale, despre proiectele acestuia
precum si orice alte date a caror divulgare ar produce prejudicii materiale si/sau morale
acestuia;

nu consuma bauturi alcoolice si/sau alte substante interzice de lege in timpul programului si
nu vine in stare de ebritate la servici.
Sanatatea si securitatea muncii:

lucratorul apt trebuie sa aplice masurile corespunzatoare, in conformitate cu cunostintele si


cu mijloacele tehnice de care dispune, pentru a evita consecintele unui pericol.

fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si


instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca.

lucratorul are urmatoarele obligatii:


- sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa
il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
- sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
- sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea
si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana;
i- sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
- sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
Responsabilitati ale postului:

raspunde pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor ce-i revin;

raspunde pentru prejudiciile create ca efect al activitatii sale;

raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma;

raspunde de utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei;

respecta procedurile de lucru privitoare la postul sau;


Standarde de performanta asociate postului:

Indicatori cantitativi: rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si


indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;
Indicatori calitativi: rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de
conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Costuri: in limita fondurilor alocate;

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere;

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta a resurselor din subordine in scopul indeplinirii


atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte


structuri ale organizatiei.
Evaluarea activitatii:

obiective de performanta individuala:


- modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor;
- modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.

Sanctiuni:

nerespectarea responsabilitatilor si atributiilor postului, a cerintelor de etica, precum si a


legislatie privind protectia si securitatea muncii, se penalizeaza prin avertisment si
sanctiuni conform Codului Muncii ;

raspunde material si disciplinar pentru exactitatea informatiilor cuprinse in documentele


intocmite si/sau in ce priveste executia corecta a sarcinilor postului;

incalcarea procedurilor de functionare a echipamentelor utilizate in procesul de munca aflate


in proprietatea companiei, atrage dupa sine atrage avertisment si sanctiuni conform Codului
Muncii, de asemenea si plata de daune in raport cu prejudiciile aduse.

Angajator Angajat
……………………………….. Am luat la cunostinta

……………..

_____________________

Data: ________________

S-ar putea să vă placă și